De islamisering van de Britse politie

Voor diegenen, die zich niet bewust zijn van de politieke rol van de islam, zou het alleen als cultureel amusement kunnen overkomen als u ziet hoe de islam zich steeds dieper in de Britse politie ingraaft.

Andere landen, zoals Denemarken en Frankrijk, staan erop, dat religie geen rol mag spelen bij politiewerk. Maar in Groot-Brittannië is dat niet zo. Op 24 september 2011 ondersteunde de burgemeester van Londen een beëdigingsplechtigheid op het Trafalgar Square. Een deel van de tentoonstelling bestond uit een stand, waarin werd getoond hoe de islam zich in de Britse politie had geïntegreerd, een poster liet de belangrijkste elementen zien.

Omdat de politie (per definitie) een veiligheidsinstituut van alle Britse burgers is en formeel tot doel heeft het Britse recht voor iedere burger in gelijke mate te handhaven, is het zinvol om de richtlijn van de Association of Muslim Police (AMP) wat nader te onderzoeken:

Eerst bekijken we de klassieke band, die deel uitmaakt van het politie-uniform, die nu een versiering in klassiek islamitisch groen is. Een symbolische manier om mede te delen, dat het de bedoeling van de AMP is om de Britse politie te veranderen. Dit wordt bevestigd door de eerste zin op de poster, die luidt:

“Moslims maken het verschil uit bij politiewerk”

Dat is heel duidelijk en een ieder, die in staat is om een eenvoudige Engelse zin te verstaan, zal de betekenis ervan begrijpen. Het is de bedoeling om de politie als zodanig te veranderen en niet alleen de rechten van de politieagenten te beschermen die toevallig moslim zijn.

Het motto op de poster zegt verder:

“De AMP heeft tot doel: de moslims bij de politie te helpen om hun geloof te volgen en het begrip van de islam binnen de politie en in de rest van de gemeenschap te bevorderen.”

Dat is duidelijk genoeg: ze willen van de politieambtenaren, die moslim zijn, dat zij meer aandacht schenken aan hun geloof en de islam bevorderen binnen de politie, maar ook daar buiten. Dit noemt men ook wel “in kracht treden” en “bekeren”. Hier gaat het niet om de zelfbeschikking van de individuele ambtenaren, het gaat erom dat zij meer aandacht schenken aan de islam en islamitische praktijken onder diensttijd moeten uitvoeren.

Verder staat er nog:

“De moslims een platform bieden binnen de politie en hun religieuze en sociale behoeftes ondersteunen, m.b.t. tot de verbetering van hun directe werkomgeving om deze in dienst te handhaven.”

Om het openlijk te zeggen, dit is een interessevereniging, die ermee bezig is islamitische regels binnen de politie in te voeren, die zich op één lijn bevinden met de islamitische eisen, met de onuitgesproken dreiging, dat moslims niet als politieagent moeten werken als er niet voldaan wordt aan deze eisen.

“Helpt u bij de werving en het behoud van islamitisch personeel […]”.

Waarom gaat het eigenlijk bij deze discriminatie op grond van het geloof, want normaalgesproken wordt discriminatie als groot kwaad gezien. Het is echter heel simpel om een plausibele verklaring te vinden:

Omdat de politie een belangrijke kracht in de samenleving is, is een sterke islamitische aanwezigheid daar een hulpmiddel om islamitische gedragsregels door te drukken, ook bekend onder het begrip islamitische wet binnen de politie en de samenleving. Hoe zou men het islamitische recht beter in de samenleving kunnen implementeren en beschermen dan door precies die organisatie, die in het leven werd geroepen om de wet te handgaven? De infiltratie van de Britse politie door islamisten zou inderdaad een serieus probleem worden. Hopelijk hebben de politie en de politici passende maatregelen ontwikkeld om te garanderen, dat dit nooit en onder geen enkele omstandigheid het geval zal zijn.

De laatste zin van de tekst luidt:

“[…] en mee te helpen bij het creëren van een eerlijke en rechtvaardige werkomgeving voor alle culturele minderheden.”

Wat eerst vriendelijk klinkt, betekent tussen de regels door, dat de werkomgeving op dit moment niet eerlijk en rechtvaardig is voor “culturele minderheden”, een slimme aanklacht van datgene wat men “racisme” zou noemen – zo subtiel uitgedrukt, dat slechts enkelen dit herkennen en er maar weinigen bezwaren tegen uiten.

Deze “hulp” zou eruit bestaan adviezen te geven hoe men de politie zou kunnen veranderen om “culturele minderheden” niet te beledigen, ook bekend onder de naam “sensitivity training”. Deze schijnt, ongelukkig genoeg, de politie tot ineffectiviteit te veroordelen, wanneer in gevallen waarin normaal politiewerk moet worden gedaan – bijvoorbeeld bij het gebruik van politiehonden – deze religieuze wetten overtreedt, doordat wordt vastgesteld, dat honden “onrein” zouden zijn o.i.d. Overal waar een uiteenvallen tussen seculier en religieus recht bestaat, is het eenvoudig om je voor te stellen aan welke kant de AMP zal staan.

Voordat we dit nu afdoen als “speculatief”, is het zeer leerzaam om dit als een interesseconflict te beschouwen, dat praktisch wordt uitgespeeld. De nationale vereniging van islamitische politieagenten wees in het jaar 2010 de eis af, dat men de islam voor terreurdaden verantwoordelijk zou kunnen maken. Deze uitspraak vormt niet alleen een bespotting van de beschikbare documentatie, van de vastgelegde motivering van de terroristen en de nood van de slachtoffers van het islamitische terrorisme. De uitspraak roept ook twijfels op over de vaardigheid en de bereidheid van islamitische politieagenten om gevallen van islamitisch terrorisme eerlijk te onderzoeken.

Zoals hierboven al werd beschreven, bestaat de AMP uit moslims, die erop uit zijn een verschil te maken bij het politiewerk. Dit is een ambitieus doel, waarvoor hulpmiddelen nodig zijn en tot geluk voor de AMP ondersteunt het ministerie van binnenlandse zaken dit project vrolijk, doordat het de islamitische groep binnen de politie 15x zoveel financiële ondersteuning toestaat dan de desbetreffende christelijke groep. Meer daarover bij Undhimmi.com.

Details, zoals een eigen website op de website van de Metropolitan Police, evenals een officieel E-mailadres bij de Metropolitan Police rust de AMP uit met een legitimiteit, die voor burgers uit meer seculiere landen onvoorstelbaar is.

Er staat nog iets op de posters, dat commentaar nodig heeft, namelijk de afbeelding van de Rotskoepel op de Tempelberg in Jeruzalem. Deze foto is de voorstelling geworden van de islamitische wens om Jeruzalem terug te krijgen. Een nogal merkwaardige keuze voor een organisatie, die er officieel alleen in is geïnteresseerd de politie in Groot-Brittannië te veranderen. Van de andere kant, zou iemand serieus verwachten dat een islamitische organisatie de Britse vlag in zijn vlag draagt? Dat zou per slot van rekening loyaliteit tot het seculiere recht en tot Groot-Brittannië uitdragen, een potentieel probleem voor vrome moslims.

Andere hypothetische problemen, zoals het interesseconflict tussen de islamitische sharia en het seculiere Britse recht of het risico dat de islamitische politie zich later misschien daadwerkelijk in een islamitische politie zou kunnen veranderen, zijn ideeën waarover de lezer verder zelf mag nadenken. Hij is ook van harte welkom om de politiek vragen te stellen over dit onderwerp, inclusief de financiering en schenkingen en andere hierboven genoemde zaken.

Bron:

http://europenews.dk/de/node/47788

Auteur: Henrik R. Clausen

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

(Bovenstaand artikel geeft niet per se de mening van de vertaler weer. Dit geldt overigens eveneens voor alle andere vertalingen van E.J. Bron)

E.J. Bron is ook te volgen via Twitter

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islamisering. Bookmark de permalink .

5 reacties op De islamisering van de Britse politie

 1. Zeer beangstigend allemaal…..

  Sinds wanneer moet het er toe doen welke religie of juist niet, een Britse Tommy aanhangt? Worden de agenten nu binnenkort Mo genoemd in plaats van Tommy?

  Like

 2. Jasper zegt:

  Zou Job Cohen dat bedoelen met ‘het moet eerlijker’?

  Like

 3. Henk V zegt:

  In een modern,democratisch geregeerd land wordt de handhaving van de wet zonder aanzien des persoons uitgevoerd.
  Daarom staat Vrouwe Justitia met een blinddoek afgebeeld.
  De wet is er voor iedereen.
  De wet is voor iedereen gelijk en iedereen is voor de wet gelijk.
  De wet overstijgt elke raciaal, sociaal en religieus verschil.
  Elk genoemd aspect in een samenleving is ondergeschikt aan de wet.
  De wet vormt de grondslag voor een rechtvaardige samenleving en is naar zijn aard onpartijdig…
  De gruwel die zich nu in het Verenigd Koninkrijk voltrekt is dat men van de bovenstaande basisprincipes afstand doet, ten voordele van een religieus systeem in opmars, de islam.

  Hier komt een einde aan een vorm van rechtstoepassing die eeuwenlang voor stabiliteit heeft gezorgd in het land en bijgedragen heeft aan wat het bij uitstek was: een stabiel land, met een sterk eigen karakter, een bakermat van democratisch denken.

  De rechtshandhaving in het Verenigd Koninkrijk, eeuwenlang neutraal, heeft nu een groene bijkleuring ondergaan. Het is nu de Britse wet geworden met een aantoonbaar islamitisch accent.
  Let wel: geen enkele andere religie heeft dat ooit voor elkaar gekregen.

  Hier vindt de ergst denkbare vorm van verraad plaats: de corrumpering van de rechtsgang zelf!
  Van binnenuit: vanuit de overheid.
  De gewenste en noodzakelijke juridische neutraliteit, een absolute voorwaarde voor een onpartijdige -en dus rechtvaardige- rechtsgang wordt aan de expansiedrift van een religieuze ideologie kennelijk moeiteloos opgeofferd.
  Gelijktijdig worden alle overige bestaande religies in het koninkrijk daardoor impliciet geschoffeerd, want ÉÉN specifieke religie zal in de rechtsgang nadrukkelijk medebepalend zijn in de oordeelsvorming bij de rechtspraak.

  Met dit voornemen verplaatst het Verenigd Koninkrijk zich met een enorme stap terug, naar de tijd waarin godsdienstige georiënteerde rechtbanken met een sterk gekleurde bril op beschikten over leven en dood van de burgers.
  De politie in het huidige Iran werkt nog volgens dat principe!

  De Britse onderzoeksjournaliste Melanie Phillips heeft dit alles al lang voorzien en schreef daar onder meer haar beroemde boek “” Londonistan” over..

  Persoonlijk vind ik dit bericht ZIEKMAKEND. Hoe komt een overheid zo onvoorstelbaar stom?
  Zo totaal onverantwoord?

  Ach, ik vrees dat een onthutsend platvloers rijmpje ons op weg helpt:

  Geld dat stom is
  maakt recht war krom is..

  De Britse geest is gruwelijk corrupt gemaakt en ik vrees dat ook hier een belangrijk onderzoeksprincipe gaat gelden:

  FOLLOW THE MONEY, FOLKS.

  Like

 4. rowi2011 zegt:

  Islam is vijand nummer 1, een leger. Koran zijn instructieboekje!
  Paard van Troye gaande en wat doet Nederland?
  Nederland buigt: SP, GrL, D66, PvdA, CDA, VVD………..

  Wij verworden als Israel met dit verschil dat Israel ballen en intelligentie bezit en wij ( Nederland mbt meerderheid) niet!!

  Like

 5. Linsky zegt:

  Dat roep ik al jaren Henk V..
  alle overheden zijn ‘ziek’ maar wel een gecontroleerde ziekte.
  Die islam is nu eenmaal wel een geniale uitvinding om de Total Control over de kudde’s en massa’s te verkrijgen.
  Dus vanuit hun perspectief is het een logische werkwijze en strategie.
  De tactieken die ze toepassen teneinde hun Nieuw Wereld Orde te verkrijgen en te grondvesten, werken tot op heden perfect.

  Nog heel even en de NWO is een voldongen feit!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s