Alle christenen zijn ongelovigen

(auteur: Raymond Ibrahim)

In hoeverre was het Maspero-bloedbad, waar militairen letterlijk christelijke Kopten neermaaiden, die protesteerden tegen de voortdurende vernieling van hun kerken, een gevolg van antichristelijk sentiment? Een video van sjeik Ali Gomaa, grootmoefti van Egypte, die weken voor de slachting al de ronde begon te doen, helpt misschien in het verhelderen van het één of ander. Terwijl hij (Gomaa) het idee overeind houdt, dat moslims met christenen zouden kunnen samenleven (die als dhimmi per slot van rekening ook rechten hebben), categoriseert Gomaa ze als “Kuffar”, dat wil zeggen als ongelovigen – een begrip dat dezelfde gevoelswaarde heeft als vijanden, kwade mensen en verder alles wat verkeerd en slecht is in de oren van moslims.

Na het citaat uit koran 5 : 17, “Ongelovigen zijn diegenen die zeggen dat God is Christus en Zoon van Maria”, zet hij uiteen, dat elke associatie tussen mens en God (in het Arabisch “shirk”) de allergrootste, denkbare zonde is: “Ieder die zich Christus als God voorstelt of als Zoon van God en dat niet slechts symbolisch – omdat we allen zonen van God zijn – maar als toe te schrijven eigenschap, heeft het geloof dat nodig is voor een “Eeuwige Verlossing” afgewezen en wordt/is daarmee een ongelovige.”

Gomaa presenteert daarna een hypothetische dialoog tussen een christen en een moslim om dit nader toe te lichten:

Christen: Jullie hebben over ons een verkeerd idee. Wij aanbidden Christus niet.

Moslim: Oké, misschien zien we het verkeerd, maar dit terzijde. Ongelovigen zeggen, dat God is Christus, Zoon van Maria.

Christen: Maar dit zijn filosofische vragen, die we onmogelijk zouden kunnen uitleggen.

Moslim: Oké, prima, maar dit terzijde. Ongelovigen zeggen dat God is Christus, Zoon van Maria.

Afgestudeerd en reeds lange tijd professor aan de Al Azhar-universiteit en voordat hij bevorderd werd tot grootmoefti, werd Gomaa als vertegenwoordiger beschouwd van de “Mainstream-Islam” – niet radicaal of islamistisch en een positie innemend met aandacht voor de “ander”, dat wil zeggen voor christenen. Hoe het ook zij, velen in het Westen beschouwen hem als “gematigd” – zoals in een artikel van U.S. News getiteld: “Op zoek naar gematigde standpunten in de Islam” van Lawrence Wright. Hierin wordt hij (Gomaa) beschreven als de “kampioen van de gematigde islam.”

Hij is het soort geestelijke waar het Westen naar op zoek is, vanwege z’n verzekeringen dat er geen conflict bestaat tegenover de democratie en er geen behoefte is aan theocratie. Gomaa is ook een verdediger van (moslim)vrouwenrechten geworden, van wie hij zegt dat ze op gelijke hoogte staan met mannen.

Hoe kan men zulke karakteriseringen in overeenstemming brengen met de realiteit? Feit is, dat als belangrijke moslimautoriteiten zoals Gomaa zoiets zeggen als dat iets in overeenstemming met westerse idealen gebracht kan worden, westerse (deskundigen) er bovenop springen (omdat het natuurlijk meer extreme standpunten negeert). Datzelfde geldt voor Gomaas alma mater Al Azhar, “het absolute centrum van geleerdheid in de islamitische en Arabische wereld”.

Memri bijvoorbeeld publiceerde kortgeleden een buitengewoon tolerant artikel “De sjeik van Al Azhar, christendom en Judaïsme delen leerstellingen met de Islam.” Natuurlijk verscheen een paar dagen later ook dit bericht, waarin dezelfde sjeik benadrukte, dat de Amerikaanse ambassadeur een hijab (hoofddoek) draagt als ze elkaar ontmoeten: precies zoals radicale moslims en christelijke meisjes dwingen een hoofddoek te dragen, dwingt de “gematigde” Al Azhar dat af bij de diplomaten van de Verenigde Staten.

Samengevat: Ja, er bestaan overeenkomsten, maar ze zijn secundair ten opzichte van de verschillen, die meer bepalend zijn en uiteindelijk de verhoudingen definiëren. Of, om het in Gomaas schema te formuleren het is mooi dat het christendom en de islam overeenkomstige leerstellingen bevatten, maar – tussen twee haakjes – “Ongelovig zijn zij, die zeggen dat God is Christus, de Zoon van Maria.”

Feit is ook, dat dit vers een hoeksteen is voor de kijk van de islam op het christendom, zoals de Eenheid van God en de Zoon de hoeksteen is van het christendom, zoals 1700 jaar geleden geformuleerd werd in de Geloofsbelijdenis van Nicea. De kwestie moet iedereen meer dan duidelijk zijn.

Vervolgens, hoe kan men Gomaa tegenspreken? Als grootmoefti blijft hij trouw aan de leer van de islam. Inderdaad, zijn consistentie is soms meer te waarderen dan de dubbelzinnige uitleg door de westerse oecumene, die, over zichzelf struikelend, aan moslims verzekert dat men in essentie in dezelfde zaken gelooft, waarmee ze aan moslims demonstreren dat ze in werkelijkheid in niets geloven.

Als Gomaa, zo nu en dan de onversierde leer van de koran overeind houdt met betrekking tot wie als ongelovige moet worden beschouwd, is het dan ook niet voor de hand liggend, dat hij ook die leerstellingen uit de koran overeind houdt, waarin wordt voorgeschreven hoe er met ongelovigen moet worden omgegaan.

Zoals voorgeschreven in Koran 9 : 29:

“Bestrijd ….de volkeren van het Boek (Joden en christenen), totdat ze in vrijwillige onderwerping het tribuut betalen en ze zelf het gevoel hebben dat ze zijn bedwongen.” Natuurlijk, voorzichtige moslims zoals ongetwijfeld ook Gomaa eentje is, weten dat de tijd nog niet is aangebroken om vrij over zulke zaken te praten.

Hoe dan ook, het is een herinnering aan het feit hoe verzen of begrippen uit de koran door westerse mensen als vaag of irrelevant opzij worden geveegd, een reusachtige invloed kunnen hebben op de huidige gebeurtenissen – zoals het Maspero-bloedbad: omdat hetzelfde woord dat Gomaa gebruikte om christenen te beschrijven hetzelfde woord is dat moslimsoldaten

gebruikten toen ze het vuur openden en de christenen overweldigden; hetzelfde woord dat 20 moslimsoldaten gebruikten toen ze een christelijke demonstrant martelden; hetzelfde woord dat moslims christenen naar het hoofd slingerden tijdens de begrafenisprocessie van hun geliefden, afgeslacht in Maspero: “Ongelovige”.

Ali Gomaa is de grootmoefti van Egypte, de tweede man in de religieuze hiërarchie en lid van de “Raad voor Islamitisch Onderzoek” aan de Al Azhar-universiteit in Cairo.

Bron:

http://canaryinthecoalmine.typepad.com/my-blog/2011/10/top-muslim-declares-all-christians-infidels.html

Auteur: Raymond Ibrahim

Vertaald uit het Engels door:

Vederso

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Christenvervolging, Islam, Islamisering, Islamkritiek. Bookmark de permalink .

4 reacties op Alle christenen zijn ongelovigen

 1. G.Deckzeijl zegt:

  Alle moslimfundamentalisten de wereld uit, te beginnen in de EU!
  Hoedt u voor moefti’s en ander islamitisch GESPUIS: ze bedrijven 24/7 TAQIYYA..!!!
  Hoedt u voor islamitisch gespuis dat voortdurend loopt te verkondigen dat onze vrouwen zich anders moeten aankleden. Mogen alle vlooien van deze wereld zich gaan nestelen in de oksels van dat gespuis!
  http://tinyurl.com/3mepfoc

  Like

 2. Henk.V zegt:

  In het AP artikel ” Islamisiering-een islamofobe hallucinatie”

  (http://www.amsterdampost.nl/islamisering-%e2%80%93-een-islamofobe-hallucinatie/)
  vinden we een zeer bruikbare, interessante uiteenzetting over wat het islamitisch denken ”rechtskundig” inhoudt.

  Bij een op religieus denken gebaseerd totalitair systeem moeten bij het interpreteren van het begrip islamitisch ‘recht” alle alarmbellen over gaan.
  Net als bij de nazi’s brengt de islam namelijk grote kwaliteitsverschillen tussen mensen aan.
  Zij die volgens de letter van de Koran geloven en zich derhalve kritiekloos aan de mohammedaanse heilsopvattingen hebben geconformeerd zitten goed.
  Zij kunnen worden gerekend tot de hoogste categorie mensen, ja zelfs de graad van perfectie bereiken, indien zij in de voetsporen treden van Mohammed, wiens naam bij voortduring vergezeld van een vredeswens moet worden uitgesproken.
  Dat is- vanuit het perspectief van elke “” male pig” – werkelijk een ”aanlokkelijk”
  perspectief .Je mag je straffeloos gaan vergrijpen aan pré-tienertjes, de positie van vrouwen mee gaan vormgeven en – in naam van Allah- ook nog ten strijde trekken tegen degenen die het heil van de heer Mo afwijzen.
  En bovendien staan bij het bereiken van het paradijs een schare sexueel inventieve en onuitputtelijke schoonheden je op te wachten… Wat wil een man nog meer.

  Dus wat er ook aan versluierend gebazel uit de mond van net gelijk welke islamitische geleerde ontsnapt (inderdaad, Dekzeijl, Taqqiyya),de verschillen in kwaliteit als mens blijven onverkort overeind.
  Dat houdt dus in dat elk zogenaamd recht opgaat voor een groep lieden die heersen en voor een groep lieden die worden overheerst.
  Volgens onze opvattingen kan er slechts sprake van een gezonde wijze van rechtspleging indien ieder voor de wet gelijk is en dezelfde wet dus ook in gelijke mate voor ieder geldt!

  Zowel de Joden als Christenen staan in het hiërarchische islamitische denken ver beneden de moslims en hun ”rechten” weerspiegelen dat ook.

  Dat is ook de gruwelijke, misdadige vergissing die elke -door links geïnfecteerde denker in het westen begaat: vasthouden aan een niet-bestaand ideaal van wederzijds respect, van wederzijds welgemeend vertrouwen, van wederkerigheid in gelijkwaardigheid.
  Dat ideaal bestaat er niet en zal ook niet bestaan en eerlijk is eerlijk: vanuit islamitisch standpunt is dat ook onmogelijk indien men werkelijk meent dat IEDER zich aan de islamitische visie MOET onderwerpen.
  Het gebrek aan logica (of men het er mee eens is of niet) ligt niet bij de moslims, maar bij de ”verlichte idioten” die de moslims van dienst willen zijn.

  Het zijn deze figuren in de maatschappij die wij door overreding de snavel moeten snoeren.

  Een kleurrijk voorbeeld van links gedrag heb ik bijgevoegd.

  Like

 3. G.Deckzeijl zegt:

  Met recht een nieuwe “openraamzanger”. Prachtig.

  Like

 4. Pingback: Egyptische geestelijke: Allah zou de Koptische christenen vervloeken « ejbron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s