Slagveld Europa

Na ontelbare, eindeloze oorlogen in de geschiedenis heeft Europa de vrede gevonden. Hoeveel bloed moest er vloeien, totdat dit oude continent eindelijk tot rust kwam. Hoe mooi echter is nu de decennia lange vrede, die, zoals het lijkt, eeuwig zou kunnen duren. Maar schijn bedriegt. Er zou alweer nieuw onheil kunnen dreigen als gevolg van onze ongebreidelde, naïeve immigratiepolitiek. Het zaad voor nieuwe burgeroorlogen is wellicht al gezaaid…

Op grond van de Europese historie is de vrijheid ons hoogste goed. We kunnen trots zijn op een wereldorde, die ons democratie, vrijheid van meningsuiting, mensenrechten, een rechtsstaat, emancipatie, zelfbeschikking, erotische onbevooroordeeldheid, dierenbescherming, milieubescherming, sociale betrokkenheid, veiligheid, welvaart en voorspoed bracht.

En we zouden nog steeds met ons vooruitstrevende, geciviliseerde Europa blij kunnen zijn, mits daar niet een groep aan het daglicht zou treden, die helemaal niets met onze waarden en wetten kan beginnen.

Nieuwe, islamitische migranten nemen hun eigen waarden en wetten mee naar Europa. Europese en liberale waarden worden niet gerespecteerd, onze grondwetten niet in acht genomen en de westerse cultuur met terrorisme bestreden.

Maar uit pure tolerantie en onder het algemene multiculti-enthousiasme vergeten wij Europeanen onze eigen, tientallen jaren lang hard bevochten waarden en wetten hoog te houden en te verdedigen. Want eigenlijk zouden deze immers voor iedereen moeten gelden – op ons goede, oude continent.

We spelen het inderdaad klaar om onze civilisatorische verworvenheden tegenover een snel groeiende islamitische bevolking op het spel te zetten.

Verblind door ons zo geprezen tolerante denken, herkenden maar heel weinig, dat de vestiging van islamitische migranten in Europa een naïef en zeer gewaagd experiment was. Nu wrijven we ons in de ogen en willen nauwelijks geloven, dat er midden in Europa reusachtige, islamitische parallelsamenlevingen zijn ontstaan.

Deze parallelsamenleving heeft zich mede zo vastgezet, omdat de toestroom van deze nieuwe etnische groep in deze periode gewoon te groot was. De integratiedruk in de gevestigde samenleving werd daardoor gewoon uitgehold. Bovendien gaat het om een in hun cultuur en hun religie zeer sterk gedifferentieerde groep, wat de hang naar een parallelsamenleving nog veel meer bevordert.

Helaas hebben echter veel Europeanen de explosieve kracht van dit onderwerp nog steeds niet begrepen. Parallelsamenlevingen kunnen namelijk een beslissend criterium zijn voor een uitbraak van nieuwe burgermaatschappelijke conflicten. Etnische en interculturele verschillen in samenhang met een parallelsamenleving hebben in de geschiedenis altijd al gemakkelijk tot gewelddadige conflicten en zelfs tot burgeroorlogen geleid.

Het jongste voorbeeld op ons Europese continent was de veelvolkerenstaat Joegoslavië. Dit land, dat door parallelsamenlevingen gevormd was, kon op den duur slechts onder een totalitaire, dictatoriale leiding bestaan. Zodra Tito´s heerschappij echter ten einde ging, brak er een vernietigende burgeroorlog uit.

In Irak leefden ten tijde van Saddam Hussein 1,3 miljoen christenen. Sinds de val van de dictator kwam het steeds opnieuw tot brutale overvallen door moslims op de daar levende christelijke minderheid. Bovendien worden ze uitgesloten en onderdrukt. Kerken en kerkelijke instellingen werden geschonden en in brand gestoken. Nu in het jaar 2011 wonen er nog maar 300.000 christenen in Irak. Diegenen, die niet zijn omgekomen, zijn uit hun eigen land gevlucht.

Ook in Egypte is de christenvervolging sinds de val van de dictator Moebarak dramatisch toegenomen. De zogenaamde “Arabische Lente” van dit jaar, die zogenaamd een beweging voor democratie en mensenrechten zou moeten zijn, schijnt helaas een goedgelovige illusie geweest te zijn. Hoewel Egypte oorspronkelijk een christelijk land was, moeten zij nu, net zoals de christenen in Irak en Syrië, uit hun eigen land vluchten.

In Duitsland is de multicultiwaanzin uit drie factoren samengesteld:

1. Ongeveer 90% van de immigranten komt uit een en dezelfde cultuurkring, de islamitische, waarbij de koran zijn gelovigen de integratie in andere samenlevingen consequent verbiedt (soera 5, vers 51: O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, God leidt het overtredende volk niet.”).

2. De middeleeuwse, patriarchale, islamitische orde is op geen enkele wijze compatible met de orde hier.

3. Mensen met islamitische wortels hebben andere ontwikkelingstradities en meestal een andere opvatting over arbeidsmoraal. Ze kunnen daarom hier de moderne prestatiemaatschappij meestal niet bijhouden en zijn daarom des te moeilijker in de samenleving te integreren, omdat ze weinig deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Het samenkomen van deze drie factoren maakt de zaak zo gevaarlijk. Want deze combinatie leidt noodgedwongen tot een steeds grotere parallelsamenleving, die vroeger of later onze staat en onze gemeenschap zal losweken en ondermijnen.

Stop de multicultiwaanzin! Want: een staat kan slechts in één gemeenschap functioneren. Parallelsamenlevingen ondermijnen de staat echter en leiden uiteindelijk tot burgeroorlog.

Bron:

http://www.pi-news.net/2011/10/schlachtfeld-europa/

Auteur: Eduard Benda

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Immigratie, Islam, Islamisering. Bookmark de permalink .

Een reactie op Slagveld Europa

  1. het gevaar is echter nog veel groter als het tot een burgeroorlog komt dan is de kans groot dat de overheden de kant van de islam zullen kiezen en de eigen inheemse bevolking gaan onderdrukken ten gunste van de islam de eerste tekenen zijn nu al zichtbaar,,,vrije meningsuiting zijn wij nu al kwijt als het over de islam gaat

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s