Vandaag Egypte, morgen de wereld

De Moslimbroederschap krijgt steeds meer invloed in het Arabische gebied. Vervalt de “Arabische Lente” tot een islamistische winter?

De Franse filosoof André Glucksman wist in februari manende woorden te schrijven: “Wie revolutie en vrijheid zegt, bedoelt niet altijd democratie, respect voor minderheden, gelijkberechtiging, goede relaties met de buren.” Wat in revolutiedronken gelukzaligheid bij voorkeur door westerse commentatoren euforisch als “Arabische Lente” werd gevierd, dreigt nu te vervallen tot een islamistische winter.

In Tunesië behaalt de islamistische Ennahda-partij een fulminante verkiezingsoverwinning. Westerse journalisten fronsen eventjes hun voorhoofd. De islamistenpartij, zo valt er te lezen, zou “gematigd” zijn, zogezegd het islamitische equivalent van de Zwitserse SVP of de Duitse CSU. Dat er in Libië steeds sterker Jihadistische milities op de voorgrond treden, in Jemen, in Syrië Jihadistische en islamistische groeperingen vanaf de rand naar het centrum van de opstandbewegingen komen? Nou ja.

Opbloei van het islamisme

Het islamisme, door vele westerse profeten al zo vaak – het laatst in de weken van de “Arabische Lente”- voor dood verklaard, beleeft als gevolg van de opstanden in de Arabische wereld nu een furieuze opbloei. De verkiezingsuitslag in Tunesië was te verwachten, deze zal zich voortzetten tijdens de verkiezingen op 22 november in Egypte. Daar staat de Moslimbroederschap voor een grandioze verkiezingsoverwinning – mits de verkiezingen inderdaad fair en democratisch verlopen. De vrome broeders gebruiken in ieder gesprek met westerse journalisten welbespraakt de waarden van “democratie, vrijheid en mensenrechten” en komen zodoende “gematigd” over. Daarbij wordt over het hoofd gezien, dat deze westerse waarden door de moslimbroederschap alleen maar worden gerespecteerd zolang zij niet in tegenspraak zijn met de onherroepelijke voorschriften van de islamitische sharia. Dit is echter wel het geval. De inhoud van de Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens geldt universeel. De Moslimbroeders eisen het onvoorwaardelijke primaat van de sharia. De VN-verklaring van de rechten van de mens is echter niet verenigbaar met deze kernvoorschriften. Geen goede vooruitzichten voor seculiere vrouwen, homoseksuelen of mensen, die. Allah beware, de islam de rug toekeren. Voor dat laatste kent de islam slechts één straf: de dood.

Ook geen goede vooruitzichten voor de 10 miljoen Egyptische Kopten. De christenen van Egypte zouden in een door de Moslimbroederschap gedomineerd land in het gunstigste geval slechts tweederangs burgers zijn. Voor hen dreigt een systeem van apartheid, dat vanuit de islam wel degelijk theologisch is te legitimeren. Niet voor niets hebben de afgelopen zes maanden meer dan 100.000 Kopten het land verlaten.

Perfect netwerk

De in 1928 door de leraar Hassan al-Banna opgerichte Moslimbroederschap is al generaties lang diep geworteld in de Egyptische samenleving. Ook in de jaren van de onderdrukking, het laatst door het regime van Hosni Moebarak, konden de “Broeders” onophoudelijk en gestaag hun invloed uitbreiden.

Of het nu in de grote steden van het land of in de meest afgelegen dorpen is: de vrome broeders zijn overal vertegenwoordigd en bezitten een uitstekend netwerk. In de omgeving van hun moskeeën bieden ze met gaarkeukens, geneeskundige verzorging en onderwijs al decennia lang dienstverleningen aan, die de Egyptische staat zelfs niet eens in beginsel aanbiedt aan zijn 83 miljoen inwoners. De moslimbroederschap domineert beroepsverenigingen van artsen, apothekers, kooplieden, ingenieurs, studenten, advocaten. Ze controleren een wijd vertakt netwerk van uiterst diverse ondernemingen, genieten tot in de hoogste rangen van het leger aanzien en steun.

Een perfect netwerk voor het transport van hun interpretatie van de islam. De “Ikwhan”, zoals ze zichzelf noemen, hebben bovendien toegang tot miljarden Amerikaanse dollars. Niet alleen uit eigen kracht. Vanuit Saoedi-Arabie en de Golfemiraten stromen al tientallen jaren lang miljoenen dollars in de kassen van de organisatie. In een land, waarin de gemiddelde leeftijd van de bevolking op ongeveer 24 jaar ligt, heeft de meerderheid van de jonge Egyptenaren geen toekomstperspectief. Wat niet verwonderlijk is vanwege het gebrek aan opleiding. Een groot deel van de jeugd spreekt bovendien geen perfect Engels, houdt zich niet bezig met sociale netwerken en twittert zijn zorgen, wensen, hoop niet in de Global Village.

Opvoeding tot haat

Tegenover het traditioneel slechte Egyptische onderwijssysteem plaatsen de Moslimbroeders hun opvoedingssysteem. Naast de klassieke vakken vindt er in de scholen van de Moslimbroeders een opvoeding tot haat plaats. In de lesmaterialen weerspiegelt zich steeds opnieuw de glorificatie van een cultuur van de dood. Daaraan wordt het grootste deel van de Egyptische jeugd al jarenlang blootgesteld. Geen wonder, dat de doelstelling van de moslimbroederschap grotendeels gelijk is aan de wensen van een meerderheid van de Egyptische bevolking. Uit een representatieve peiling van het Amerikaanse opiniebureau PEW bleek in september 2010, dat 59% van de Egyptenaren een strenge islamitische staat wenst, die geregeerd wordt door islamisten, niet door hervormers.

Voor diegenen, die godsdienstvrijheid verlangen en de islam de rug toekeren, eist zelfs 85% van de Egyptenaren de doodstraf. Dan is het niet verwonderlijk, dat de meerderheid van de Egyptische theologen en intellectuelen, dat zich inzet voor een moderne hervorming van de islam, in het veilige westerse ballingschap moesten vluchten. Onvergetelijk het lot van Faruk Foda. De voorbereidende denker van een liberale islam baseerde zich bij zijn theses op de islam. Hij werd verdoemd door de moslimbroederschap en in 1993 vermoord op straat in Cairo. Geen op zichzelf staand geval.

De koran is de wet

De vrome broeders zijn al jarenlang wereldwijd bezig. Hun uiteindelijke doel is het globale kalifaat. Ze onderhouden hun netwerken in meer dan 80 landen. Hun invloed reikt tot ver buiten de islamitische wereld. Ook in de VS, Groot-Brittannië, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk zijn ze aanwezig. Ook hier geldt voor alle activiteiten het ook nu nog geldende motto: “Allah is ons doel. De profeet is onze leider. De koran is onze wet. De Jihad is onze weg en om te sterven op Allah´s weg is onze grootste hoop.”

Wie wil, kan op internet en bij Al Jazeera meebeleven, dat dit geen onschuldige Jihad-retoriek is. Yussuf al-Qaradawi, de enige spirituele leider van de Egyptische Moslimbroederschap, maakt in zijn openbare preken, via zijn fatwa´s, in zijn talkshow, die wekelijks meer dan 60 miljoen gelovigen bereikt, geen geheim van zijn opvattingen. De prediker van God gaat vol haat tekeer tegen de westerse democratie “met haar slechte ideologieën en waarden”. Hij eist de lichamelijke bestraffing van ongehoorzame vrouwen, rechtvaardigt de genitaliënverminking bij meisjes en vrouwen, eist zelfmoordaanslagen in Israël, ook op vrouwen en kinderen, want die zouden immers gemilitariseerd zijn. Al-Qaradawi staat ervoor, dat de islam als veroveraar naar Europa terugkeert. “Wat rest, is de verovering van Rome”, zegt hij, “ik denk, dat we deze keer Europa met succes zullen veroveren, niet met het zwaard, maar door de verbreiding van de islamitische ideologie.”

Diep geworteld antisemitisme

De in het Westen steeds opnieuw als “gematigd” geprezen spirituele leider van de Moslimbroederschap maakt ook in het openbaar geen geheim van zijn haat tegen de Joden. In een interview met zijn huiszender Al Jazeera spreekt hij op 29 januari 2009 van de “goddelijke straf voor het aan lagerwal geraakte joodse volk. Door de hele historie heen heeft God mensen gestuurd om ze te bestraffen voor hun verdorvenheid.” De laatste straf zou de Holocaust door Adolf Hitler zijn geweest. Die zou de Joden hun plaats hebben laten zien. Met God´s hulp zou “de volgende straf voor de Joden door de gezegende handen van islamitische gelovigen worden voltrokken.” De van haat vervulde uitlatingen van Al-Qaradawi weerspiegelen slechts het diep in de Egyptische samenleving gewortelde antisemitisme.

De huidige leiding van de Moslimbroederschap verdedigt het recht van de Palestijnen op “verzet” tegenover Israël. Bedoeld worden zelfmoordaanslagen. Uiteraard ook binnen de grenzen van 1967. Want dat is heilige islamitische grond. Van de zee tot aan de rivier. Zolang die door de Joden wordt beheerst, kan het antwoord daarop slechts “verzet” c.q. terreur zijn. De terreur van Al Qaida wijst de Moslimbroederschap in het openbaar af, maar men verzwijgt, dat zonder de Moslimbroederschap Al Qaida helemaal niet zou hebben kunnen ontstaan.

Verering van terroristen

De Moslimbroederschap is de moederorganisatie van bijna alle Soennitische terreurorganisaties. Sayyed Qutb en Abdallah Azzam, de beide belangrijkste voorbereidende denkers van het Jihadisme, predikten oorlog en terreur als absolute noodzakelijkheid om hun religieuze doelen door te drukken. Beide waren in de eerste plaats Moslimbroeders. Weliswaar distantieert de leiding van de Moslimbroederschap zich tegenwoordig openlijk van de beide ideologen van de islamitische terreur, toch genieten ze allebei veel aanzien binnen de Moslimbroederschap en worden zelfs vereerd als “martelaars”.

De vermoedelijk meest doeltreffende inschatting van de Moslimbroeders komt heel verrassend uit een volledig onverwachte hoek: “De Moslimbroederschap is de bron van alle problemen van de islamitische wereld. De Moslimbroeders hebben al hun beloftes verraden. De Moslimbroederschap heeft de islamitische wereld verwoest.” Diegene, die dit zegt, heeft alle reden tot klagen. Tientallen jaren lang heeft de Saoedische minister van Binnenlandse Zaken prins Naif de Moslimbroederschap met miljarden dollars gesteund.

Des te meer moet hij geschokt zijn geweest, toen de VS hem bewijzen lieten zien waaruit bleek dat alle 19 zelfmoorddaders, die de terreuraanslagen van 11 september uitvoerden, contacten met de Moslimbroederschap hadden. Pijnlijk voor de prins, aangezien hij steeds opnieuw had beweerd, dat het geen Saoedische staatsburgers geweest zouden kunnen zijn. Het zou uiteraard de Mossad geweest zijn.

Bron:

http://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/Heute-gypten-morgen-die-Welt/story/29156707

Auteur: Bruno Schirra

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Arabische Lente", antisemitisme, Islam, Islamisering, Terrorisme. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s