Wie moskeeën zaait, zal terreur oogsten

De rol van de moskeeën bij de terreur en de islamisering van Europa aan de hand van het voorbeeld Italië.

Net zoals in de overige westerse landen schieten ook in Italië de moskeeën als paddenstoelen uit de grond. Om de vier dagen is er in Italië een nieuwe moskee. Bij de bouw worden de moslims daarbij gesteund door de politiek, de Italiaanse justitie, door links en door delen van de katholieke kerk. Zogenaamd zou het bij moskeeën gaan om “Godshuizen”, zoals andere religies die ook bezitten. Maar dit is de volgende vergissing van de westerse islamappeasers. In de landen van de “ongelovigen”, het zogenaamde Dar al-Harb (“Huis van de Oorlog”) zijn moskeeën de militant-klerikale voorposten van hun imperiale islamisering.

De door Italiaanse moskeeën aangestuurde gebeds-Jihad

Bijna onopgemerkt door de rest van Europa testen de moslims een nieuwe vorm van de demonstratie van hun toekomstige machts- en heerschappijaanspraak over het land van de “ongelovigen”. Op 3 januari 2009 kwamen er ongeveer 5000 moslims op het Piazza del Duomo in Milaan samen, zonder toestemming van de autoriteiten en onder leiding van imam Abu Imad van de moskee aan de “Jenner-Straße”. Het gaat hier precies om die imam, die al in 2007 door een Italiaanse rechtbank veroordeeld werd voor terroristische activiteiten, maar ongeacht het vonnis blijkbaar ongehinderd door de Italiaanse justitie zijn doel van de islamitische verovering van Italië mag nastreven.

Terwijl de 5000 moslims richting Mekka baden, bevond het plein rondom de beroemde Dom van Milaan zich korte tijd quasi in handen van de islam en was voor niet-moslims een absolute No-Go-Area.

Er werd bericht, dat etnische Italianen en toeristen, die zich een weg wilden banen door de rijen biddende moslims om naar de andere kant van het Domplein te komen, hieraan met behulp van lichamelijk geweld gehinderd werden door woedende moslims en van het plein af werden gejaagd.

Gianni Prosperini, de politiechef van de regio Lombardije, zei, dat het

“zelfs niet in de tijd, toen de regio bezet was door de nazi´s, tot zo´n belediging gekomen zou zijn. Het is geen gebed, maar een belediging geweest.”

“Het feit, dat islamitische extremisten het plein voor de kathedraal in een openluchtmoskee hebben veranderd, is een ongelooflijke provocatie!”

citeerde het nieuwsbureau ANSA de Europarlementariër Mario Borghezio van de Lega Nord. Hij voegde er aan toe:

“Het gebed tot Allah, opgezegd door duizenden fanatieke moslims, is een daad van intimidatie, een oorvijg voor de stad Milaan, die christelijk moet blijven”.

Veel demonstranten droegen vlaggen, waarop de Davidsster met een hakenkruis stonden geschilderd en verbrandden Israëlische en Amerikaanse vlaggen.

Gad Lerner, in Italië een bekende joodse journalist en schrijver, schreef:

“Het protest tegen Israël werd door diegenen gemonopoliseerd, die vlaggen met Davidssterren verbranden, die het bestaansrecht van Israël afwijzen en – nog erger – een oorlog tussen de religies oproepen.”

Daarentegen zei de voormalige secretaris-generaal van Pax Christi Italië, vader Tonio dell´Olio, dat hij het “als legitiem zou beschouwen, dat islamitische solidariteit zich uitdrukt in gebed”, waarmee hij zich tot woordvoerder van de appeasement-fractie binnen het katholicisme maakte, dat gedeeltelijk nog steeds niet wil begrijpen, dat er met de islam geen vreedzame co-existentie, maar slechts één mogelijkheid bestaat: de volledige onderwerping aan diens geestelijke en wereldlijke leiding.

Erneste Vecchi hoort niet bij de kerkelijke appeasers. De bisschop uit Bologna heeft de islam voor diens gebeds-Jihad scherp bekritiseerd:

“Het was geen gebed en daarmee basta. Het is een uitdaging, een belediging. Niet gericht tegen de Dom, maar tegen ons democratische en culturele systeem!”

Dit verklaarde hij tegenover de krant Il Resto del Carlino en hij voegde er aan toe:

“We hebben nu de bevestiging, dat het hier om een project gaat, dat van hogerhand wordt aangestuurd. Wat is hiervan de bedoeling? De islamisering van Europa. Dat heeft kardinaal Oddi al gemerkt, als een van de eersten. En hij heeft goede bronnen.”

De islam probeert met openbare, massale gebeden de “ongelovigen” te intimideren

Gianni Prosperini, Mario Borghezio en Ernesto Vecchi zijn volkomen juist met hun inschattingen: deze bijeenkomst van duizenden moslims op het Domplein in Milaan heeft met een gebed net zo weinig te maken als de opmars van Himmler´s SS-troepen met een nationaalsocialistische vredesdemonstratie. De “gebeds”bijeenkomst van de moslims op het Domplein van Milaan was een opvallende en uiterst provocatieve machtsdemonstratie van de islam in het hart van Europa, naast de St. Pietersdom het belangrijkste kerkgebouw van het katholicisme – en symboliseerde de anticipatie van datgene, wat Italië en de overige westerse landen te wachten staat: de uiteindelijke heerschappij van de islam over Italië. Stel je eens voor, dat 5000 christenen op dezelfde manier bijeen zouden komen voor de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem en daar zouden gaan bidden: de hele islamitische wereld zou woedend zijn en oproepen tot oorlog tegen de “ongelovigen”.

Op hetzelfde moment, en ook doodgezwegen door de westerse media – knielden honderden moslims neer voor de kathedraal San Petronnio in Bologna. Deze kathedraal werd het doelwit van de gebeds-Jihad vanwege een fresco van Giovanni Modena, die Mohammed onder de verdoemden plaatste (volgens het 28e lied over het Inferno van Dante), die al jarenlang heftig door de moslims wordt aangevallen. Aangezien de beide massale gebeden in Milaan en Bologna op exact hetzelfde moment plaatsvonden, lijdt het geen twijfel dat zij rechtstreeks verband houden met elkaar en van hogerhand werden gepland.

Moskeeën zijn zenuwcentra van de terreur – ook in Italië    

“Men moet ze doden en daarmee basta!”

Deze zin werd opgenomen door de journalist Michele Santoro, die in verschillende moskeeën en andere “gebeds”ruimtes van de islam stiekem geluids- en filmopnames heeft gemaakt. Ze werden uitgesproken door imam Mohammed Kohalia in de Cottolengo-moskee in Turijn. Met “ze” bedoelde hij de “ongelovigen” van Italië. Dus ongeveer 58 miljoen etnische Italianen of andere in Italië levende niet-moslims. De vrome imam zei letterlijk:

“De profeet heeft gezegd, dat Joden en christenen gedood moeten worden…”

“Allah zou alle polytheïsten moeten doden!… Er is geen compromis mogelijk met atheïsten. Ze moeten allemaal gedood worden. Basta!”

Ondanks de onweerlegbare bewijzen ontkende de imam dit te hebben gezegd. Hij houdt zich ook daarbij aan het gebod van de islam om bij de verovering van de landen van de “ongelovigen” deze om de tuin te leiden over de ware bedoelingen van de “vredesreligie”.  Ook daarin is de islam uniek binnen de overige wereldreligies – en hij heeft voor die opgedragen misleiding zelfs een eigen naam bedacht: “Taqiyya” – waarmee het gebod bedoeld wordt om de “ongelovigen” – waarmee het gebod wordt bedoeld om de “ongelovigen” van de wereld te misleiden over de ware bedoelingen van de islam. Maar ook dit feit wordt van de kant van de islamitische vertegenwoordigers in interviews constant ontkend of tot onherkenbaarheid weg gediscussieerd. Waarmee ze opnieuw Taqiyya bedrijven en er daarbij zo goed als zeker van kunnen zijn dat nauwelijks een van hun westerse gesprekspartners dit spel doorziet.

Imam Kohalia is, net zoals de meeste van zijn islamitische collega´s in de wereld die in hun moskeeën precies hetzelfde prediken, noch geestesziek noch viel hij ooit op door crimineel gedrag. Kohalia is een gelovige moslim en houdt zich strikt aan datgene wat in de koran en de Hadith staat. Daarin worden de moslims er op meer dan 2000 plaatsen toe opgeroepen om die “ongelovigen” te doden. Basta!

Beide feiten – de uitlating van die imam in Turijn en het bestaan van die 2000 doodsbevelen van de islam aan zijn gelovigen – worden tot op de dag van vandaag door de Italiaanse mainstream media genegeerd en doodgezwegen. Maar ook in Italië gaat de schaar tussen de kant van de pers in ruime mate verkeerd ingelichte Italiaanse publieke opinie m.b.t. het thema islam en de steeds groter worden kennis van dezelfde publieke opinie over deze haatreligie steeds verder uit elkaar. Dankzij de informatie op het internet, die in de desbetreffende media nooit wordt gepubliceerd en wat betreft hun uitvoerigheid en exacte informatie over de islam vaak veel beter zijn dan de sussende artikelen van de mainstream media, weet ook de Italiaanse publieke opinie in toenemende mate meer over de islam en meer over het feit wat hen tot nu toe aan informatie van de kant van de door links gedomineerde pers aan informatie werd onthouden. Dit zou een of ander blad of een of and ere televisiezender in een storm van verontwaardiging van de kant van het volk wel eens sneller fataal kunnen worden dan hen lief is.

De directe voorganger van Kohalia was de Marokkaanse imam Bouriqi Boutcha . Italië zette hem in 2004 het land uit, toen er bewijzen werden gevonden, dat hij intensieve contacten onderhield met islamitische terroristen. Wie denkt door het ruilen van een imam het islamitische gevaar te kunnen opheffen, vergist zich.

Wie moskeeën zaait, zal terreur oogsten

De belangrijkste taak van moskeeën bestaat niet uit het prediken van een vreedzaam samenleven met elkaar van de verschillende religies in de wereld, maar in het aanwakkeren van haat op alle niet-islamitische religies, de destabilisering van de “ongelovige” opnamelanden en de voorbereiding van hun gelovigen op de overname op de middellange termijn van de landen van de “ongelovigen”. En waar een moskee staat, is al sprake van islamitisch soevereiniteitsgebied, dat onder geen beding meer wordt afgestaan aan de “ongelovigen”. Vanuit de moskeeën wordt de successievelijke overname van het land van de “ongelovigen” gepland en aangestuurd. Moskeeën zijn de logistieke en geestelijke zenuwcentra van de Jihad tegen het Westen. In hun ruimtes vonden Italiaanse en andere westerse antiterreureenheden niet alleen gebedsboeken, maar ook wapens, munitie, springstof, video´s met handleidingen voor terreuracties en zelfmoordaanslagen evenals complete lijsten met de namen van westerlingen, die als vijanden van Allah worden beschouwd en gedood moeten worden. Terecht noemt de Italiaanse islamcriticus en bekeerling Magdi Allam de moskeeën terreurnetwerken en waarschuwt de Italianen ervoor dat ze met iedere bouw van een nieuwe moskee dichterbij hun eigen ondergang zouden komen.

Al in 1994 verkochten leden van het “Islamitische cultuurinstituut Milaan” in de straat Viale Jenner in Milaan videocassettes met toespraken van imam Abu Talal, waarop o.a. het volgende was te beluisteren:

“Het terrorisme tegen de vijanden van God is voor onze religie een plicht. Onze islam is een religie van geweld!”

Op 11 oktober in datzelfde jaar werden stukken uit gesprekken tussen twee Arabieren bekend, die een aanval op de “ongelovigen” van Frankrijk met gifgas met elkaar bespraken. Dit gas zou verstopt moeten worden in Italiaanse tomatenblikjes en zou alle mensen, die de blikjes zouden openen, onmiddellijk doden. De aanwijzingen van westerse geheime diensten en antiterreur autoriteiten hopen zich significant op, dat islamitische cultuurcentra, islamitische winkels en moskeeën in Italië en in de overige westerse landen geliefkoosde ontmoetingsplaatsen voor terroristen zijn. Zo arresteerde de Italiaanse politie in de Midden-Italiaanse stad Perugia drie Marokkanen, die daar in de “Ponte Felcino-moskee”  een “terreurschool” exploiteerden. In deze moskee onderwezen ze de bouw van bommen, chemische strijdmiddelen en andere aanvalstactieken tegen Italië. Bovendien vond de politie instructies en voorbereidingen voor een tweede 9/11-aanval; de godvrezende mannen planden een Boeing 747 in woongebieden van “ongelovigen” te sturen en daar voor massale verwoesting te zorgen. De Marokkaanse moskee-exploitanten hadden contacten met terroristen in half Europa. Net zoals de meeste ontmaskerde islamitische terroristen golden zij net als de imam van de moskee als vriendelijke, hoffelijke moslims, die op geen enkele moment werden verdacht van terroristische bedoelingen.

In het begin van het jaar 2008 waarschuwde een Franse groep gerenommeerde (en niet tot de islam bekeerde) islamwetenschappers in een officiële brief aan de Italiaanse ambassade de Italiaanse Minister van Binnenlandse Zaken Roberto Maroni ervoor, dat de Franse moslimvereniging “Unie van de islamitische organisaties in Frankrijk” (UOIF) tijdens een bijeenkomst had opgeroepen tot de verovering van Rome. Tot de ondertekenaars van de open brief behoren de Franse publicist en oprichter van de groep Joachim Véliocas, Sami A. Aldeeb Abu-Shalieh – professor voor Arabisch recht aan de universiteit van Freiburg in Zwitserland, deskundige in het Arabisch René Marchand, de historicus Louis Chagnon, de religiewetenschapper Johan Bourlard uit Brussel evenals de islamwetenschappers Marie Thérèse en Dominique Urvoy uit Toulouse.

Maar ondanks deze alarmerende feiten worden Italiaanse burgers, die wantrouwend zijn tegenover de islam, van de kant van de Italiaanse linksen als islamofobe buitenlanderhaters neergezet. Want zoals altijd brengen ook bij deze voorbeelden linksen en “goedmenschelijke intellectuelen” hiertegen in, dat dit allemaal maar “op zichzelf staande gevallen” zouden zijn en dat men daarom niet alle imams en moskeeën van terroristische activiteiten zou mogen verdenken. Maar tegen die critici dient gezegd te worden, dat er geen enkele verdenking zonder feit bestaat, dat in alle moskeeën van de wereld de koran voorgelezen en over het leven van Mohammed wordt verteld. Dat opvolgen zou de heiligste plicht van alle moslims zijn. Omdat de koran en Mohammed de wereldheerschappij van de islam willen en in de “ongelovigen” hun ergste vijand zien, deze te doden beschouwen als de belangrijkste en heiligste taak van alle moslims beschouwen, is de beschuldiging van de onterechte algemene verdenking net zo absurd als bijvoorbeeld de beschuldiging tegen overtuigde nationaalsocialisten, dat men er bij ieder van hen niet van uit zou mogen gaan dat hij zich zou houden aan de aanwijzingen en de politiek van Hitler. In duidelijke taal: zulke bezwaren zijn niets anders dan dom gezwets van onwetende intellectuelen. Zoals gezegd: het fascisme van nu verbergt zich onder de dekmantel van antifascisme. Zijn kleuren zijn rood en groen.

De alledaagse terreur van de islam in Italië

Maar ook buiten de moskeeën heerst in Italië al lang een bijna alledaagse terreur in naam van de islam. Net zoals in de overige westerse landen “bestraffen” ook Italiaanse moslims hun dochters als deze zich niet strikt aan de middeleeuwse familiewetten houden – of zich hebben aangepast aan de westerse leefomstandigheden van hun land van opname.

De 45-jarige Marokkaan El Ketawi Dafani sneed zijn dochter in levenden lijve de keel door. Ze had de zware misdaad begaan om te houden van een landgenoot, waarmee de tot nu toe onberispelijke vader – een “gematigde” moslim – het niet eens was. Begin juli 2008 sprong een 15-jarige Pakistaanse van het balkon, nadat ze hoorde dat ze door haar familie gedwongen uitgehuwelijkt zou worden. Het meisje was goed in Italië geïntegreerd, droeg westerse kleding, luisterde graag muziek en vertelde overal hoeveel ze van Italië zou houden. In mei 2009 arresteerden Italiaanse antiterreureenheden de Syrische imam Bassam Ajachi en de Franse computerexpert Raphael Gendron in het Zuid-Italiaanse Bari. De beide mannen werden door de politie eerst verdacht van mensensmokkel, maar bleken een buitengewoon grote vangst te zijn: bij de beide mannen ging het om topfiguren van Al Qaida, die de opdracht hadden om in Italie islamitische extremisten voor zelfmoordaanslagen te rekruteren en te trainen. In de bij hen in beslag genomen documenten bevond zich ook al het testament van een zelfmoordactivist, berichtte de politie.

Terreuraanslag op Italiaanse politiekazerne

De al jarenlang in Italië levende Libiër Mohamed Game pleegde begin oktober 2009 een bomaanslag op een politiekazerne in Milaan, waarbij hijzelf zwaar en een dienstdoende politieagent licht gewond raakten. Giuseppe Affini, voorzitter van de Italiaanse commissie voor geheime diensten, berichtte, dat de Libiër blijkbaar zou hebben geprobeerd de kazerne binnen te dringen om er een slachting aan te richten onder de politieagenten.

De dader, die al sinds 2003 in Italië woonde, woonde samen met een Italiaanse vrouw. Het stel had twee kinderen van drie en vijf jaar en hij had al bijna twee volwassen zoons uit een eerdere relatie in Libië. Hij bezocht overigens regelmatig de Jenner-moskee in Milaan, die hier al werd genoemd in verband met de terreur tegen alle “ongelovigen” prekende imams.

De beproefde salamitactiek van de moslims bij de islamisering van Europa

Een van de beproefde methodes bij de successievelijke islamisering van de “landen van de oorlog” was en is tot op de dag van vandaag om de wetten van de islam in hele kleine, quasi homeopathische doseringen in te voeren.

Het begint met de een of andere gebedsruimte, daarna komt er een moskee hier, eentje daar – totdat de “ongelovigen” zo aan het beeld van moskeeën gewend zijn geraakt, dat ze niet meer zijn weg te denken.

Parallel daaraan volgt de eis naar erkenning door de staat van de islam als lichaam van het openbare recht, verbonden met de eis om iedere vorm van islamkritiek als crimineel delict te vervolgen.

Dit vindt plaats onder verwijzing naar de grondwettelijk gegarandeerde vrijheid van godsdienst van het Westen, waarbij echter altijd wordt verzwegen, dat met het verbod op de islamkritiek al de eerste fase van de sharia wordt ingevoerd. Hierbij missen nog lange gevangenisstraffen of de doodstraf als straf. Deze worden pas ingevoerd bij een volledige uitkristallisering van de sharia.

Moslims eisen maximale tolerantie in niet-islamitische landen, garanderen echter zelf geen religieuze tolerantie

Tegelijkertijd vindt er in de westerse landen zo goed als geen discussie plaats over het feit dat er in islamitische landen of geen vrijheid van godsdienst bestaat of deze alleen op papier bestaat.

In Saoedi-Arabië bijvoorbeeld staat geen enkele kerk en het dragen van christelijke symbolen (zoals kruisen), het bezit van Bijbels en de uitoefening van de christelijke godsdienst worden zwaar bestraft. In Pakistan worden christenen, die over hun geloof praten, gearresteerd, vaak gemarteld en in veel gevallen in het openbaar gestenigd. In Soedan werden complete dorpen met christenen aan het kruis genageld en waarschuwen openlijk aangebrachte borden ervoor dat dis is wat er met de christenen gebeurt.

In Egypte worden ieder jaar honderden christelijke Koptische meisjes door moslims ontvoerd, verkracht en gedwongen geïslamiseerd. Van de kant van diegenen, die het Zwitserse referendum tegen de bouw van minaretten als erge ontsporing en schande voor de Europese democratie en tolerantie bestempelden, verneemt men tot op de dag van vandaag geen woord over de actuele christenvervolging in de islamitische wereld, die uniek is in de historie van het christendom en zelfs de christenvervolgingen onder Nero overtreft.

Terwijl de christenen in de islamitische landen echter vervolgd worden, in de gevangenis worden gegooid, doodgemarteld worden, gestenigd, verkracht en met duizenden vermoord worden, terwijl er bijna iedere dag in islamitische landen kerken in brand worden gestoken en priesters en andere christelijke theologen bedreigd en vermoord worden, gedraagt de islam zichzelf in de landen van het Westen als vervolgde religie. In werkelijkheid is het hem echter gelukt om de openbare, geestelijke en juridische ruimte van de landen van de “ongelovigen” steeds meer in beslag te nemen. Dat alles – dat benadruk ik steeds opnieuw – zou niet mogelijk zijn zonder de actieve ondersteuning van zijn westerse handlangers, in de gedaante van politici, journalisten, intellectuelen, kunstenaars en zelfs de door links gedomineerde EU en de VN, die al lang door islamitische krachten wordt gedomineerd.

Zo eist de langjarige imam van Italië, Mohamed Baha´ el-Din Ghrewati, openlijk de erkenning van de islamitische polygamie. Alleen zo zou de “discriminatie” van de islamitische vrouwen beëindigd en “rechtszekerheid” voor hen gecreëerd kunnen worden. Fascisme verbergt zich tegenwoordig blijkbaar onder de dekmantel van antifascisme – en discriminatie onder de dekmantel van de houding van een zogenaamde antidiscriminatie.

Maar linksen en andere islamappeasers zijn blind voor feiten en kennis, die hun eigen “goedmenschelijke” overtuiging tegenspreken. Integendeel. Overal in Italië en Europa eisen politici van de Groenen en linksen de verdere uitbreiding van moskeeën, ongeacht het feit dat gewoon iedere moskee niet de vreedzame, maar ook de gewelddadige uitbreiding van de islam in de westerse landen propageren, voorbereiden en organiseren.

Bron:

http://michael-mannheimer.info/2011/11/17/wer-moscheen-sat-wird-terror-ernten-beispiel-italien/#more-5095

Auteur: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

 

 

 

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Christenvervolging, Islam, Islamisering, Islamkritiek, political correctness, Socialisten, Terrorisme. Bookmark de permalink .

117 reacties op Wie moskeeën zaait, zal terreur oogsten

 1. rowi2011 zegt:

  Islam het paard van Troye

  Like

 2. E.J. Bron zegt:

  @Rowi

  U kunt verrekt snel lezen! 😉

  Like

 3. Linsky zegt:

  Heer Bron, heel hartelijk dank voor de vertaling.
  Moet erg veel werk zijn geweest.

  Je verwent ons werkelijk……… 🙂

  Hoewel mijn bloed natuurlijk wel gestegen is tot het kookpunt!

  Werkelijk schandalige provocaties….oorlogsverklaringen kun je wel zeggen.

  Wat moet er godverdomme gebeuren voor dat linkse schorem wakker wordt?
  Worden er niet genoeg van hun eigen dochtertjes verkracht?
  Of hun vrouwen gemolesteerd en uitgescholden?
  Of dragen die stiekem al burka’s, we kunnen ze dan toch niet herkennen, wel?

  Like

 4. Linsky zegt:

  En waar een moskee staat, is al sprake van islamitisch soevereiniteitsgebied, dat onder geen beding meer wordt afgestaan aan de “ongelovigen”.
  ============
  Dat is nou verdomme precies waar het om gaat. En dat linkse tuig weet dat heel erg goed!
  De volksverraders!

  Het werkt in ieder geval wel, want daar in die ‘soevereiniteitsgebieden’ hebben we zelf geen flikker meer te vertellen!
  Ze slaan je gewoon de hersens in als je er tussen durft te komen.

  Like

 5. Linsky zegt:

  Ik ga eerst een potje zitten janken…(van woede) voor ik verder commentaar ga leveren…………!

  Like

 6. Linsky zegt:

  Zo eist de langjarige imam van Italië, Mohamed Baha´ el-Din Ghrewati, openlijk de erkenning van de islamitische polygamie. Alleen zo zou de “discriminatie” van de islamitische vrouwen beëindigd en “rechtszekerheid” voor hen gecreëerd kunnen worden.
  =============
  Dit is goddomme toch waarom er zoveel moslimknuffelaars zijn!
  Da’s wat die linkse zieken zelf ook wel willen.
  Overgehouden aan Woodstock en de communes.
  Dus doen ze al het mogelijke om die islam en sharia te promoten!

  Like

 7. Wachteres zegt:

  http://www.cpbf.org.uk/body.php?id=1915&selpanel=1

  In Engeland beweerde Labour altijd dat de moskeeën voorbeeldige liberale plaatsen waren,

  totdat journalisten undercover gingen en tot een heel andere ontdekking kwamen.

  De schokkende werkelijkheid werd op een documentaire vertoond en de hel brak los.

  Like

 8. Columnist zegt:

  Niet de Islam is uniek, maar het Christendom met zijn verbod om te liegen. Het Hindoeïsme kent bijvoorbeel de Arthashastra van Kautilya, waarin koningen wordt aangeraden te moorden en te liegen. Het Mexicaanse Heidendom verheerlijkt Tezcatlipoca, de god van leugens en bedrog. En het Germaanse Heidendom kent Loki.

  Like

 9. Wachteres zegt:

  http://www.thisislondon.co.uk/standard/article-23922967-criticism-of-mosques-teaching-extremist-views.do

  Alles is blijkbaar mogelijk in Engeland. Ach wat ….. geen verschil met de rest van Europa.

  Like

 10. Linsky zegt:

  Tjeesus E.J.

  Ik krijg steeds meer de indruk dat je ergens toch een hoop eelt op je ziel moet hebben.
  Wordt je zelf nou niet helemaal misselijk van die verhalen?
  Ik krijg steeds meer respect voor jou en je werk zo.

  Ik heb het zelfs in gedeelten moeten lezen….en dat zegt wat!

  Mijn bloed kookt en ik krijg echt neigingen om me te buiten te gaan aan zinderend geweld.

  Wij hebben hier ook wat van die haat-tempels….
  Ben benieuwd hoe lang het duurt voor we ons hier ook moeten wapenen…………

  Overigens een ongelooflijk goede samenvatting van zowat alle belangrijke….en bedreigende elementen over die haatbaarden.

  Zoals ik al eerder zei, zij zijn per definitie tegen het LEVEN en al wat GOED is!

  Hieruit blijkt duidelijk, mi. dat men van hogerhand echt bezig is met een ontvolkings-programma….en de ISLAM is hun middel!

  Is trouwens bekend uit het rapport ‘Global 2000’ , een van de ondertekenaars was Cyrus Vance!
  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/global2000report.htm

  Ik ga effe bijkomen pfffffffffff!

  Like

 11. Madar zegt:

  Waarom denken mensen dat er eigenlijk ex-moslims zijn? En waarom hebben die het zo moeilijk?
  Worden vaak met de dood bedreigd en /of verstoten uit de familie/gemeenschap. En waarom wordt er niet naar deze mensen geluisterd? Waarom moeten die zoveel hoon en spot doorstaan hier in het westen meestal door haatimams en andere moslims.
  Ik heb het meegemaakt van zéér dichtbij, het is nauwelijks te beschrijven wat dit met een mens doet. De ex moslims ,de mensen die gevlucht zijn uit islamitische landen zijn de ervaringsdeskundigen ,maar men is in het westen arrogant. Men denkt de wijsheid in pacht te hebben door de islam te zien als het Christendom. Groter verschil bestaat er niet. Hoe fout het Christendom ook geweest is in het verleden, men heeft geleerd. Nu ligt de focus op de leer van Jezus Christus, Liefde en de islam? Haat.

  Like

 12. Wachteres zegt:

  http://www.ed.nl/regio/eindhovenstad/3959666/Ophef-over-reis-van-imams-is-helemaal-niet-nodig.ece

  Een mooi voorbeeld van taqyjja:

  Uit veel Europese landen gingen imams naar Marokko, dus was er niets aan de hand.

  Like

 13. Hier word ik echt niet vrolijk van.Zou Nostradamus dan toch nog gelijk krijgen?jeeper,kreepers ej Bron,wat een werk.

  Like

 14. E.J. Bron zegt:

  Je mag me gerust E.J. noemen Marijke!! 😉

  Like

 15. Linsky zegt:

  De moeite waard om te zien dat het in de USA even erg is:

  Bill Cosby “I’m 74 and Tired” (Born July 12th. 1937)

  This should be required reading for every man, woman and child in Jamaica ,
  the UK , United States of America, Canada, Australia and New Zealand and
  to all the world.. .

  “I’m 74 and I’m Tired”

  I’m 74 Except for brief period in the 50’s when I was doing my National
  Service, I’ve worked hard since I was 17. Except for some some serious
  health challenges, I put in 50-hour weeks, and didn’t call in sick in nearly
  40 years. I made a reasonable salary, but I didn’t inherit my job or my
  income, and I worked to get where I am. Given the economy, it looks as
  though retirement was a bad idea, and I’m tired. Very tired.

  I’m tired of being told that I have to “spread the wealth” to people who
  don’t have my work ethic. I’m tired of being told the government will take
  the money I earned, by force if necessary, and give it to people too lazy
  to earn it.

  I’m tired of being told that Islam is a “Religion of Peace,” when every day I
  can read dozens of stories of Muslim men killing their sisters, wives and
  daughters for their family “honor”; of Muslims rioting over some slight
  offense; of Muslims murdering Christian and Jews because they aren’t
  “believers”; of Muslims burning schools for girls; of Muslims stoning
  teenage rape victims to death for “adultery”; of Muslims mutilating the
  genitals of little girls; all in the name of Allah, because the Qur’an and
  Shari’a law tells them to.

  I’m tired of being told that out of “tolerance for other cultures” we must let
  Saudi Arabia and other Arab countries use our oil money to fund mosques
  and madrassa Islamic schools to preach hate in Australia, New Zealand,
  UK , America and Canada, while no one from these countries are allowed to
  fund a church, synagogue or religious school in Saudi Arabia or any other
  Arab country to teach love and tolerance..

  I’m tired of being told I must lower my living standard to fight global
  warming, which no one is allowed to debate.

  I’m tired of being told that drug addicts have a disease, and I must help
  support and treat them, and pay for the damage they do. Did a giant germ
  rush out of a dark alley, grab them, and stuff white powder up their noses
  or stick a needle in their arm while they tried to fight it off?

  I’m tired of hearing wealthy athletes, entertainers and politicians of all
  parties talking about innocent mistakes, stupid mistakes or youthful
  mistakes, when we all know they think their only mistake was getting
  caught. I’m tired of people with a sense of entitlement, rich or poor.

  I’m really tired of people who don’t take responsibility for their lives and
  actions. I’m tired of hearing them blame the government, or discrimination
  or big-whatever for their problems.

  I’m also tired and fed up with seeing young men and women in their teens and
  early 20’s be-deck them selves in tattoos and face studs, thereby making
  themselves un-employable and claiming money from the Government.

  Yes, I’m damn tired. But I’m also glad to be 74.. Because, mostly, I’m not
  going to have to see the world these people are making. I’m just sorry for
  my granddaughter and her children. Thank God I’m on the way out and not
  on the way in.

  There is no way this will be widely publicized, unless each of us
  sends it on!

  This is your chance to make a difference.
  Description:

  ” I’m 74 and I’m tired.

  met dank aan Marijke

  Like

 16. Wachteres zegt:

  http://dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?f=43&t=14047&start=100

  De islamisering van Noorwegen.

  http://www.depers.nl/opmerkelijk/588984/Moslimas-slaan-fotograaf.html

  De islam in Canada. Maar gelukkig ook een postief bericht:

  http://xandernieuws.punt.nl/?id=640982&r=1

  De Europese bevolking begint zich te verzetten tegen de islam.

  HET ZAL TIJD WORDEN!

  Like

 17. Linsky zegt:

  Xander houd ik al jaren in de gaten, staat net als E.J permanent in de browser open
  Meestal zeer goed geïnformeerd die gast!

  Haalt veel uit Debka en Jerusalem Post etc.

  Like

 18. A3an zegt:

  Waarom staat dit stuk nog niet op A7 ?
  Klasse weer, meneer Bron….

  Like

 19. E.J. Bron zegt:

  @A3an

  Artikel werd door ondergetekende enkele uren geleden keurig netjes ingediend bij Artikel7! 😉 🙂
  (anders komt u hier gewoon wat vaker rondneuzen. Er valt genoeg te lezen).

  Met vriendelijke groet,

  E.J. Bron

  Like

 20. A3an zegt:

  Heb al de link gezet op A7….
  Kijk wel af en toe hoor, maar zit veel op A7 (misschien wel teveel -)
  Tis wel triest hoor, dit stuk, had IEMAND nou maar eens een zodanige oplossing dat hij er samen met NIEMAND iets aan kon doen…
  Zaak opgelost alleen weet NIEMAND dan hoe het in elkaar zit… -)

  Like

 21. Linsky zegt:

  A3an ;
  Da’s hartstikke triest! 😦

  Soms begrijp ik niet waar E.J. de moed en energie vandaan haalt te blijven schrijven.
  Het lijkt alsof iedereen gewoon blijft slapen.

  Waarschijnlijk is het gewoon nog niet erg genoeg!

  Like

 22. Madar zegt:

  Linsky zegt:

  4 december 2011 om 21:23

  Alles draait om bewustwording Linsky! Ik zag een aantal jaren geleden mede door het feit dat ik in de provincie woon, het gevaar van de islam als zodanig niet, immers hier word ik niet dagelijks met de islam geconfronteerd. Het was een ver van mijn bed show, iets dat heel ver weg speelde. Natuurlijk hadden we Pim Fortuyn en 9/11 gehad ,maar voor mij vielen de schellen pas echt toen ik iemand ontmoette die als politiek vluchteling uit een moslimland hier naar toe was gekomen en… van de islam was afgestapt. Het was een ex-moslim. Pas toen, tijdens de gesprekken en de realiteit van alle dag viel het laatste puzzelstukje op de plek.
  Ook ik kon in mijn hoofd de islam en de hier levende moslims niet van elkaar scheiden, dáár maakte ik de meest cruciale fout die nu nog steeds , door de meeste mensen wordt gemaakt.
  Ze zien het als discriminatie.
  De haatimam Fawaz die Ayaan kanker aan de tong toewenste en de vele andere verwensingen naar mensen toe, had meteen het land uitgezet moeten worden. Het verwijt aan het adres van onze regering geldt ook voor vrijwel alle andere westerse regeringen.
  Hierdoor worden mensen die van de islam zijn afgestapt en hier openlijk van getuigen in ons vrije Nederland bedreigt. Dat dit überhaupt mogelijk is dat iemand vlucht voor de terreur van de islam en ervan af stapt en vervolgens in dit land waar hij denkt veilig te zijn opnieuw naar het leven wordt gestaan is de omgedraaide wereld.
  Ondanks de pogingen van de PVV het gevaar van de islam te benoemen wordt er effectief NIETS ondernomen, door geen enkele politieke partij.
  Wat er nu gaande is werd al beschreven door de politicoloog Samuel Huntington in zijn boek:
  Clash of Civilizations . Zijn theorie is dat de culturele en religieuze identiteit van mensen de belangrijkste bron van conflict wordt in de periode na de Koude Oorlog. Zie wat er nu plaatsvindt.

  Like

 23. JiepMK zegt:

  Met andere reageerders concludeer ik dat Bron toch echt een held is die monnikenwerk verzet!

  Uitstekend artikel weer, uniek in haar soort. De oorlog tussen het Westen en de islam komt dichterbij en je weet nooit wanneer hij begint. Beschikking over dossierkennis leidt automatisch tot preparatie. Broodnodige preparatie, want de vijand bereidt zich voor vanuit de subsidiemoskeet.

  Ik blijf positief over de afloop van het gebeuren, in Nederland en de rest van Europa.

  Like

 24. Linsky zegt:

  JiepMK ;
  Die oorlog is al begonnen hoor!

  islam is een compleet, juridische, economische en politieke oorlogsdoctrine, een militair NWO-systeem!
  Zij hanteren dus ook een oorlogs strategie en tactiek.
  Het is de vijfde colonne die momenteel haar werk doet.

  Like

 25. Linsky zegt:

  Er is ook geen enkele sprake van immigratie maar van kolonisatie en bezetting!

  Like

 26. G.Deckzeijl zegt:

  Ik citeer Oriana Fallaci: de islam is het nieuwe nazi-fascisme!
  http://tinyurl.com/6hyhstp
  Alle moslimfundamentalisten de wereld uit, te beginnen in de Europese Unie!
  Voor wie het nog steeds niet tussen de oren heeft: het blokkeren van straten en pleinen door allahschreeuwers die een niet bestaande pedofiel aanbidden is een vast onderdeel van HET PROJECT. http://tinyurl.com/5za2bg
  Als “zij” onze straten en pleinen ontoegankelijk maken(en daarmee de voortgang van de economie frustreren), wordt het tijd om de deuren van al hun HAATBUNKERS dicht te spijkeren!

  Like

 27. G.Deckzeijl zegt:

  Vervolg van 09:07
  @EJB: je vertaling is weer eens uit de kunst, m’n complimenten. Echter, M.Mannheimer heeft uiteraard niet naar de Nederlandse Wikipedia-info omtrent taqiyya gelinkt, doch naar deze pagina: http://www.michael-mannheimer.info/category/taqiya/
  Voor mij sowieso een zeer leesbare pagina. Maar niet iedereen is de Duitse taal machtig, dat begrijp ik. Begrijpelijke taqiyya-info voor degenen die geen Duits kennen:
  http://tinyurl.com/3mepfoc
  Zag ook in Mannheimer’s tekst dat binnen Italiaanse kringen gesproken wordt van een project…
  Vraag me nog steeds af waarom de ins en outs van HET PROJECT niet bekend is bij alle westerse regeringsleiders.

  Like

 28. Wachteres zegt:

  http://www.breitbart.tv/homeless-lady-with-15-kids-somebody-needs-to-pay-for-all-my-children/

  Een heel goed voorbeeld van waar Bill Cosby (19.54u.) het over heeft.

  Like

 29. Linsky zegt:

  ‘Turkse hackers vallen duizenden Nederlandse sites aan’

  Een Turkse groep hackers is bezig met het ‘bekladden’ van duizenden Nederlandse sites.

  De groep is al enkele jaren actief en stelt op haar site dat Nederland te ver is gegaan.
  MET WAT?!
  Waar dat precies op slaat is dus niet duidelijk. In het topic, dat helemaal lijkt gewijd aan Nederland, staan meer dan 3600 domeinnamen opgesomd in de lijst met mogelijke doelwitten.

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/3064641/2011/12/05/Turkse-hackers-vallen-duizenden-Nederlandse-sites-aan.dhtml

  Like

 30. G.Deckzeijl zegt:

  Er waren eens twee Turken… http://tinyurl.com/c4d5lj6
  Enig juiste remedie bij dat uitschot: geef je nooit over.

  Like

 31. Linsky zegt:

  Verdomme Deckzeijl…dat gevaarlijke mens hebben ze toch wel vastgezet hè?
  Dat lijkt me nu een ernstig geval van misbruik van vervoersmiddelen.
  Ze had er wel een ernstig kunnen verwonden! 🙂

  Like

 32. Linsky zegt:

  “Jodenhaat komt voort uit het conflict”

  “De wereldwijde toename van het antisemitisme is verbonden met het beleid van Israël jegens de Palestijnen,” vertelde de Amerikaanse ambassadeur in België aan de stomverbaasde deelnemers van een conferentie die eerder deze week in Brussel plaatsvond.

  http://brabosh.com/2011/12/04/pqpct-eet/

  Like

 33. Linsky zegt:

  Het is maar goed dat die moslims zo hard schreeuwen dat ze geen adem over hebben om ballonnen op te blazen……………
  Meer dan 10.000 Bijbels zijn met luchtballonnen over de grens gesmokkeld. 🙂

  http://boinnk.nl/blog/24921/bijbel-smokkel-naar-noord-korea-door-de-lucht/

  Like

 34. Linsky zegt:

  Niet alleen moskeeën worden gezaaid…’
  Zouden er soms moslims in de bedrijfsleiding zitten daar?

  Monsanto’s superonkruid beslaat meer dan 120.000.000. hectare!

  Monsantos best verkopende herbicide, Roundup, heeft een nieuwe categorie van superonkruid gecreëerd die sterk resistent is tegen het herbicide dat Roundup bevat wat bekend staat als glyfosaat. Deze resistente onkruiden bedekken op dit moment alleen al meer dan 4,5 miljoen hectare in de Verenigde Staten, alhoewel deskundigen schatten dat de wereldwijde bedekking van land in 2010 ten minste 120 miljoen hectare heeft bereikt.

  Het begin van superonkruid wordt in toenemende mate gedocumenteerd in Australië, Argentinië, Brazilië, Chili, Europa en Zuid-Afrika.
  Ondertussen pusht Monsanto zijn genetisch gemodificeerde gewassen en biopesticiden onder het mom van het MILIEU TE HELPEN en het verminderen van het gebruik van pesticiden. In werkelijkheid zijn de resistente onkruiden nu zo resistent tegen Roundup dat zij aanzienlijk meer pesticiden nodig hebben.

  http://naturalsociety.com/monsantos-roundup-superweeds-consuming-4-million-hectares/

  Like

 35. G.Deckzeijl zegt:

  @Linsky: Dit is beter dan een rollator!
  http://www.damnlol.com/jackass-3d-bam-margera-gets-slapped-1451.html
  Voor moslims die graag balonnen opblazen…
  http://www.damnlol.com/surprise-ballons-1463.html

  Like

 36. Linsky zegt:

  Deckzeijl;
  Hahahahahah!
  🙂
  Je maakt m’n dag weer goed!

  Like

 37. Linsky zegt:

  Maar dit is om te huilen; 😦
  Italiaanse minister huilt om hervormingen;

  De Italiaanse Minister van Welzijn Elsa Fornero barstte gisteren in huilen uit toen ze samen met het Italiaanse kabinet een omvangrijk pakket economische maatregelen aankondigde, dat Italië er weer bovenop moet helpen.

  Like

 38. Linsky zegt:

  Meer moslim migranten,…. sanitair industrie juicht!

  Ondanks de vele sombere gezichten , niet slechts in Nederland, maar ook elders in Europa, die betrekking hebben op het gestadig stijgende aantal moslim immigranten is er in ieder geval èèn tak van het bedrijfs – leven , waarin deze groei met tevredenheid wordt bekeken, namelijk die van de sanitairindustrie.

  http://www.geennieuws.com/2011/11/meer-moslim-migranten-sanitair-industrie-juicht/

  Like

 39. Linsky zegt:

  Laat die moslims hier eens naar kijken en luisteren!
  Misschien dat er wat wakker wordt bij ze………en de zin van het LEVEN gaan begrijpen!

  Like

 40. G.Deckzeijl zegt:

  Tsja, heel mooi Linsky, ik zeg zelfs meer: ZEER MOOI.
  Echter, moslims hebben zelf toegegeven dat ze het leven zien als een toilet en dat ze enkel leven voor het paradijs. Maar dan komen ze bedrogen uit.

  Like

 41. Linsky zegt:

  Deckzeijl;
  Yep!
  Dat is nu eenmaal waar wat je daar zegt. 😦

  Maar als het hen niet helpt, misschien dan onszelf,….om niet te vergeten hoe mooi sommige mensen en hun schitterende werken zijn. 🙂

  Like

 42. G.Deckzeijl zegt:

  Groot nieuws, beste geestverwanten! Het moslimPROBLEEM is bijna te einde. Kan niet, zullen jullie zeggen… Nou, het kan WEL. En wel hierom: er is een planeet ontdekt die maar liefst TWEE KEER zo groot is als dat bolletje waar we nu op rondwandelen. Dus degenen die continu lopen te blèren dat hun god zo vreselijk groot is en daarnaast zo verschrikkelijk hoteldebotel raken van die pedofiele baardaap, mogen dat nu op de volgende plek gaan doen. 600 lichtjaren verwijderd, hebben wij mehr lebensraum, oder? http://tinyurl.com/bmc8pke
  Ik kan niet wachten..!!!

  Like

 43. Linsky zegt:

  Haha deckzeijl,
  als je een schip vind wat minstens de lichtsnelheid tot op ongeveer 90% benadert kan je er in ongeveer 6 jaar zijn….volgens de Einsteinse relativistische effecten die daarin op genomen zijn.

  Alle hoop dus. 🙂

  Like

 44. G.Deckzeijl zegt:

  @Linsky: je bent naar mijn stellige overtuiging intelligent genoeg om te weten dat de mens sedert zijn verschijning op deze aardkloot tot grootse dingen instaat is. Degene die destijds het wiel uitvond werd verketterd. Dus er zal ook wel een manier gevonden worden om met WARPSPEED
  (komt uit Startrek, weet niet of ik het goed schrijf) die nieuwe aardkloot(als t’r niet meer zijn) te bereiken. Ze willen ook naar Mars… Speeking of which: ze hebben daar een paar maanden geleden LEVEN ontdekt maar uit veiligheidsoverwegingen stil gehouden. Ze ontdekten twee moslims en een imam die bezig waren een moskee te bouwen. Vrouwen zijn vooralsnog niet aangetroffen. Het onderzoek duurt voort.

  Like

 45. simon zegt:

  Het is erg hoe wij ons laten voorliegen, maar heeft u ook concrete voorbeelden uit Neder(ig)land?

  Like

 46. Linsky zegt:

  Simon;
  Daarvoor hoef je toch maar naar het 8 uur journaal te kijken en de krantenkoppen te lezen?

  Kijk en lees, en zie dan wat er werkelijk gebeurd!!!

  Is dat niet bewijs genoeg?

  Like

 47. G.Deckzeijl zegt:

  @E.J.Bron: heb net gehoord dat het bezwaar van omwonenden tegen de bouw van die islamitische HAATBUNKER in Hillegom nu bij de Raad van State ligt!
  http://tinyurl.com/dyyewvk Zie ook: http://tinyurl.com/6hyhstp
  Opdat iedereen het wete: moslims beschouwen een moskee in de wijk van de kafir als een overwinning..!!!

  Like

 48. E.J. Bron zegt:

  @G.Deckzeijl

  Dan kunnen ze zich in Hillegom nu al vast gaan verheugen op dit “Godshuis” van de islam!

  Like

 49. Schlebaum Charles zegt:

  Geachte Heer Bron. Ik kan begrijpen dat de Duitse neo-nazis nog steeds janken omdat Hitler er niet in geslaagd is alle |Joden uit te roeien. Daarom proberen ze nu met haatverhalen tegen de Moslims opnieuw de macht te krijgen. En ik kan jou aanraden je bij het fascistische PVV tuig te voegen. De bleekwaterfuehrer zal je met open armen ontvangen.

  Uiteraard weet ik ook wel dat misstanden in Islam landen voorkolmen, bijna nog erger dan in sommige hedendaagse, en vooral vroegere, RK landen. Maar het heeft mer zin te wijzen op de positieve kanten van de Islam in Nederland. Ik bedoel hiermee de hard werkende gematigde Moslims die de meerderheid vormen.

  Like

 50. G.Deckzeijl zegt:

  @Schlebaum Charles: onder welke steen ben jij vandaan gekropen?
  En wéér dat geleuter over gematigde moslims: die bestaan niet, ga dat eens een keer leren.

  Like

 51. Hellen zegt:

  Positieve kanten van de woestijn ideologie ? @ 9.59 , Kom op , vertel , ik heb in 30 jaar nooit iets positiefs gezien van de ( lachu , hard werkende ?) verrijkers . Enne er is maar 1 islam , gematigde moslims bestaan niet , als het er op aan komt staan ze als 1 man achter elkaar , taqqiya kennen ze allemaal , islam is alleen islam als er islam opstaat , in het haatboek , waar ook ter wereld , staat overal hetzelfde en dat is wat ze praktizeren en dat zullen ze blijven doen totdat wij , de Europeanen onze hakken in het zand zetten en zeggen tot hier en geen mm. verder . Zeker nooit gehoord van het Project ?

  Like

 52. G.Deckzeijl zegt:

  Hartstikke GOED, Hellen, dat je HET PROJECT nog even onder z’n politiek correcte neus hebt gewreven. That’s the spirit! Zegt het voort!
  http://tinyurl.com/5za2bg

  Like

 53. ExtreemRechts=voorLosers zegt:

  @Hellen:
  Ik was een gematigde moslim en ben nu atheist geworden. Mijn ouders zijn wel gematigde moslims, het zijn hele lieve mensen…echt schatten! Zij zijn hier gekomen als immigrant en sindsdien werken ze ook. Ze hebben ons goed opgevoed en integratie stond altijd voorop. Vandaar dat ik nu 3 x modaal verdien en mijn zusje ook. Maar in uw ogen ben ik niet hard-werkend noch mijn ouders, puur omdat ieder van ons meer dan 40 uur per week werken? Of puur omdat wij zwarte haren hebben en een getint huid wat u niet aanstaat? Maar goed, ik betaal genoeg belasting, net zoals mn zusje en mn ouders.

  Mijn ouders weten dat ik niet meer in God cq Allah geloof, zoals alle andere moslims in mijn omgeving. Nog nooit, maar dan ook echt nog nooit hebben zij mij hierop aangesproken. Toch ben ik niet onthoofd, besteningd, afgestoten, keel doorgesneden, opgehangen….uhhh wat hebben we nog meer? Kan jij mij verklaren hoe 5% van de bevolking in Nederland macht gaat krijgen over 95%?

  En waarom denken jullie een keer niet verder na dan jullie neus lang is? Als globalisering niet werkt (kijk om je heen), hoe denk je dan hoe het de islam wel gaat lukken? Stel je voor….dat iemand jou bekeerd om moslim te worden….dat accepteer je dan maar??? WTF???
  Enige wat ik hier lees is haat, haat en nog meer haat. Ik merk dat ieder van jullie die kotsen op moslims, oogkleppen hebben die in zoverre zijn geintergreerd, dat deze operatief dienen verwijderd te worden. Rationeel en nuchter nadenken is uit den boze op deze site.

  Like

 54. E.J. Bron zegt:

  @Schlebaum Charles en @ExtreemRechts = voorLosers

  Hierop is maar één antwoord mogelijk:

  https://ejbron.wordpress.com/2011/12/08/de-mythe-van-de-vreedzame-gematigde-moslims/

  Like

 55. ExtreemRechts=voorLosers zegt:

  @ E.J. Bron:

  Neen, u zegt het verkeerd. U had moeten zeggen: “Hierop is in mijn perspectief één antwoord mogelijk”

  Heel deze website is namelijk een mythe. Mijn ouders zijn juist het voorbeeld dat er wel gematigde moslims bestaan. Binnen de moslimgemeenschap heb je geen heilige mensen, zoals een paus. Dus ieder moslim die iets beweerd is zijn/haar perspectief, met andere woorden een mening die absoluut is. Een moslim die roept dat de islam de wereld zal domineren is hooguit een mening, geen vaststaand of wetenschappelijk bewezen feit. En dat bedoel ik met “Rationeel en nuchter nadenken is uit den boze op deze site.”

  Like

 56. E.J. Bron zegt:

  @ExtreemRechts=voor Losers

  Ten eerste ben ik niet “extreem rechts”, maar realistisch rechts.

  Ten tweede: neemt u even de tijd en begint u gewoon met deel 1, daarna deel 2 en tenslotte deel 3. Veel leesplezier!:

  https://ejbron.wordpress.com/2011/12/11/islam-is-angst-deel-3-het-systeem/

  Like

 57. G.Deckzeijl zegt:

  @ER=vL: volgens mij probeer je door de athëist uit te hangen, iedereen op een dwaalspoor* te brengen. Boeken van Oriana Fallaci al eens gelezen? Er is islam, meer niet. Gematigde islam bestaat net zomin als een beetje zwanger.
  *Kun je wat mij betreft vergeten, ik heb je door!
  http://tinyurl.com/3mepfoc

  Like

 58. ExtreemRechts=voorLosers zegt:

  @E.J. Bron:

  Nergens heb ik getypt dat u extreem rechts bent? Maar blijkbaar voelt u zich aangesproken.

  Neemt u de tijd maar eens om het volgende te lezen (hopelijk doet u dat dan ook, maar ik betwijfel het): http://www.flw.ugent.be/cie/bogaert/bogaert23.htm

  Mocht u het hebben gelezen, dan stel ik voor om de index eens te bekijken: http://www.flw.ugent.be/cie/bogaert/index.htm

  Dat is wetenschappelijk onderbouwd, in tegenstelling tot uw beweringen over de Islam. En ja, ik heb uw (selectieve) artikelen bekeken, maar het is niets meer dan propaganda en haat oogsten. Een intelligent persoon prikt daar zo doorheen en mocht dat niet zo zijn, dan is diegene misschien wel intelligent maar niet slim of weet niet hoe diegene zijn intelligentie dient te gebruiken. U bent verantwoordelijk voor het zaaien van eventuele “Breiviks” als ik de reageerders hier op hun woord mag geloven. En denk maar niet dat ik moslims die haatzaaien goedkeur. Beide extreme gevallen (zoals extreem rechts als extreem gelovigen) zijn in mijn perspectief niet goed bij hun hoofd.

  U moet het allemaal zelf weten, maar u doet niets anders dan selectief nieuws plaatsen. Als u zich bezig houdt met een onderwerp, dan dient u alle kanten te belichten. Dat is iets wat u niet doet en daarmee trek ik uw intelligentie ook zeer in twijfel. Op de universiteiten cq hogere scholen krijgt je dat namelijk mee, hoe een onderzoek uitgevoerd dient te worden.

  Overigens, vreemd dat uw artikel is verwijderd op nujij.nl?

  Like

 59. Linsky zegt:

  Als ik de comments van de afgelopen dagen eens bezie, lijkt het wel alsof er een nest ‘leraren’ is open getrokken!

  Meerdere lieden schijnen het tot hun taak te beschouwen artikelen en comments te zuiveren van taal en te modificeren.

  Heeft iemand ergens besloten dat we hier ‘gecorrigeerd’ dienen te worden?
  Infiltratie?
  Waarom noemt iemand zich zo?
  @ ExtreemRechts=voor Losers

  Verklaring………………citaat;
  —————–
  Ten eerste ben ik niet “extreem rechts”, maar realistisch rechts.?????
  —————————-

  Citaat:
  Neen, u zegt het verkeerd. U had moeten zeggen: “Hierop is in mijn perspectief één antwoord ——–mogelijk”
  —————–
  Censuur?
  Infiltratie?

  Like

 60. ExtreemRechts=voorLosers zegt:

  @G.Deckzeijl:
  U mag denken wat u wilt. Ik zie er uit als een rasechte “moslim” om in uw bewoordingen te blijven. U mag me uitnodigen voor een etentje voor een overheerlijk varkanshaasje.

  Als u mij uitmaakt voor een atheist in wolfskleren, dan is er simpelweg iets mis met uw verstand en het vertrouwen in de mens. Overigens bent u wel narcistisch hoor. Ik weet wat ik ben, dat hoeft u niet voor mij in te vullen.

  Er is gematigde islam en mijn ouders zijn het bewijs…wat zeg ik? Heel mijn omgeving is het bewijs. U wilt het simpelweg niet inzien.

  Like

 61. Linsky zegt:

  O, jee, nu wordt de intelligentie alhier ook al in twijfel getrokken!

  Like

 62. ExtreemRechts=voorLosers zegt:

  @Linsky:
  Dat heet vrijheid van meningsuiting. Ik probeer hier niemand de mond te snoeren.

  Als iemand mij hier probeert te corrigeren cq te censuren, dan probeert men juist mijn mond te snoeren, toch?

  En als u van mening bent dat dit infiltratie is, dan is dat hooguit een narcistische mening van u.

  PS. ik heb hier een screenshot van gemaakt, zodat ik bewijs heb mocht ik hier gecensureerd worden.

  Like

 63. Linsky zegt:

  E.J,
  ik geloof dat we op het juiste spoor zitten man! 🙂

  Er komt zo langzamerhand steeds meer idiote kritiek op je persoon en de publicaties alhier.!

  Meestal een symptoom dat je te dicht bij de waarheid zit! 🙂

  Like

 64. ExtreemRechts=voorLosers zegt:

  @Linksy:
  U heeft zeker uw lolbroek aangetrokken?

  E.J. zit alles behalve dicht bij de waarheid. Wat een onzin om te zeggen dat je dicht bij de waarheid zit als iemand kritiek levert.

  Like

 65. Linsky zegt:

  Gewoon in het algemeen.
  Voor niemand in het bijzonder dus. Effe duidelijk wezen voor er iemand op z’n pik getrapt is.
  Het valt me op dat steeds vaker gebruik gemaakt wordt van smerige gebruikelijke linkse streken, zoals we die kennen uit de MSM. De NOS is daar een van de beste in tegenwoordig.

  Het spuien van leugen, valse suggesties en verdachtmakingen.
  Ieder heeft daar zo zijn eigen bedoelingen mee. Meestal natuurlijk om tweedracht te zaaien.
  Of om iemand het zwijgen op te leggen, monddood te maken dus en in een verdacht, kwaad daglicht te stellen.
  En herhaling is een veel toegepaste methode om mensen te hersenspoelen. Kijk maar eens naar reclame bijv.
  Men maakt gebruik van leugens die best duidelijk zijn, maar doordat weinigen echt alles gaan controleren, is het een veel voorkomende zaak dat dergelijke leugens een eigen leven gaan leiden.
  Op verschillende blogs, is dit ook al vaker gebeurd.
  Daar zijn bewijzen van, maar de beschuldigde kan ze aan niemand overleggen.
  Vaak worden de bewijzen zelfs gewoonweg gewist!

  Soms reageren mensen, en doen zich als bijvoorbeeld ‘rechts’ of als ‘gematigd’ voor. Maar uit hun comments blijkt al snel duidelijk een plan om de verdeeldheid te scheppen en een mistgordijn op te werpen, waardoor de lezers op zeker moment niets meer duidelijk zien.
  Een andere methode is om de aandacht van gevaarlijke en ter zake doende artikelen en comments af te leiden doormiddel van muggezifterij, veranderen van gespreksrichting en desnoods weer aperte leugens er in te vermengen, waardoor er weer een polemiek ontstaat die niks meer te maken heeft met het oorspronkelijke onderwerp of de intentie van de inhoud.

  Het is een tactiek die gebruikelijk schijnt te zijn op het hele internet.
  Infiltratie…een eeuwenoude methode!
  We hebben geen enkele garantie dat de persoon is, wie hij beweert te zijn.
  En dit is nu mijn punt….laten we vooral op onze eigen persoonlijke intuïtie afgaan en een oordeel van al dan niet vertrouwen af laten hangen van wat we werkelijk zelf voelen!

  Dat is meteen ook het enige waar we überhaupt in de komende tijd wat aan hebben, omdat we verstikt worden door alle leugens, waarbij de staat met al onze overheden en zoals gezegd hun vazallen, de mainstream media, voorop loopt.

  Nergens is echt feitelijk bewijs voor! We zijn hier om een probleem duidelijk in beeld te krijgen en er wat aan te doen, doormiddel van bekendheid te brengen bij een groter publiek.
  In de stille hoop dat er ooit eens mensen wakker worden die werkelijk wat kunnen veranderen….waar dan ook….in de politiek, dan wel direct in de maatschappij zelf.

  Laat je door niemand wat wijsmaken….ook niet door alles op het blog hier.

  Lezers en reaguurders,…..Denk voor U zelf!

  Like

 66. ExtreemRechts=voorLosers zegt:

  @Linksy:

  Uw woorden:
  “Mijn bloed kookt en ik krijg echt neigingen om me te buiten te gaan aan zinderend geweld.”

  En ik moet u dan nog serieus nemen? U bent net zo erg als die Marokkaanse straatschoffies cq haatimaams.

  Like

 67. ExtreemRechts=voorLosers zegt:

  @Linksy:

  Volgens mij bent u en E.J het perfecte voorbeeld van infiltratie. Leugens en propaganda verspreiden. Bedankt voor uw uitleg.

  Like

 68. ExtreemRechts=voorLosers zegt:

  En mochten jullie denken dat ik een infiltrant ben, dan zal ik zeggen hoe u moslims dient aan te pakken (om te vertellen waarom de Islam net als de rest van de geloven onzin is):

  *Begin over de splijting van de maan, deze is natuurlijk wetenschappelijk niet mogelijk en nergens op aarde behalve zogenaamd in Mekka is dit geobserveerd. Ik ben nog nooit een moslim tegengekomen die hier een antwoord op wist.
  *Wie heeft de schepper geschapen?
  *Gelooft u dat het Christendom echt is? Zo nee, dan is de Islam ook niet echt…..toch?

  En zo zijn er tig argumenten waarom ik geen moslim meer ben.

  Maar leuk bedacht….dat ik eventueel een infiltrant ben.

  Like

 69. Linsky zegt:

  ExtreemRechts=voorLosers:

  Neem me aub, niet al te serieus.

  Ik ben een van hen die een eigen mening er op na durven te houden.
  dat schijnt in de ‘betere ‘kringen eerder als een misdaad, of ergo, meer als een ziekte te worden beschouwd!

  Ik ben echter helemaal ook niet zo onder de indruk van universitair opgeleiden hoor!
  Meestal zijn dat lieden die er in een keurslijf van hersenspoeling en indoctrinatie uitkomen.
  Zij hebben over het algemeen totaal eigen inzichten meer.

  Het zijn de voorgeprogrammeerde robots die zijn klaargestoomd om de maatschappij te beliegen, te bedriegen en te manipuleren, met vervalsing van de geschiedenis, het zaaien van tweedracht in de maatschappij en vooral het verspreiden van ‘wetenschappelijke bewijzen ‘!!!!

  Overigens,
  Ook ‘wetenschappelijk bewezen’ is het volgende 🙂

  Regio Eindhoven, Helmond en Veldhoven, was voor het derde achtereenvolgende jaar door het ICF uitgeroepen tot een van ’s werelds slimste.
  http://www.ed.nl/regio/eindhovenstad/8823060/Regio-Eindhoven-de-slimste-ter-wereld.ece

  Like

 70. G.Deckzeijl zegt:

  Aan allen: let op! ER=vL beweert in zijn bijdrage van 12:46 dat EJB bezig is haat te oogsten en Breviks te zaaien(…!!) met zijn van “propaganda” doorspekte artikelen.Die kende ik ook nog niet. Weer wat bijgeleerd. Zo beleef je nog eens wat.
  Zeg extreemrechts-huppeldepup: E.J.Bron is vertaler, had je dat nog niet tussen je atheïstische oortjes gekregen? Iets te kankeren op het uitstekende vertaalwerk van EJB? Neem contact op met bv. de redactie van http://www.pi-news.net
  Heb je zoveel lef? Ik denk van niet. Voor mij ben je een FAKE, een infiltrant zit ik ook aan te denken, of zo’n gecamoufleerde IDIOOT van internetGESTAPO MDI.
  Onthou ’t maar: ik heb jouw soort door!
  Zo denk ik erover, da’s MIJN mening, capice?

  Like

 71. ExtreemRechts=voorLosers zegt:

  @Linsky:

  Wat u over universitair opgeleide mensen zegt, kan ik natuurlijk ook over laag opgeleide mensen zeggen. Maar volgens mij heb ik laagopgeleide mensen niet beledigd en ik zou dat niet eens durven, gezien mijn vriendenkring 80% uit laagopgeleide mensen bestaat. Dus wat u daar zegt is hooguit uw perspectief (gelukkig maar).

  Enige mensen waar ik vaak kritiek op heb zijn mensen als E.J. of haatimaams.

  Like

 72. ExtreemRechts=voorLosers zegt:

  @G.Deckzeijl:

  De manier waarop u richting mij reageert getuigd van een kort lontje. U adviseer u eens 15 minuten iets anders te gaan doen voor u weer richting mij reageert.

  E.J. mag dan wel het vertalen doen, maar hij vertaalt nieuws wel erg selectief….vind u niet? Ik zou graag meerdere kanten belicht willen zien en dat is wat totaal ontbreekt aan deze site.

  U mag mij uitmaken voor alles en nog wat hoor, heb ik geen problemen mee. Dat is uw recht op vrijheid van meningsuiting. Maar ik begrijp wel dat mensen geen respect voor u kunnen opbrengen, puur alleen al de manier waarop u praat. Wat onbeschoft zeg! Ik heb tenminste niemand uitgescholden, neemt u daar maar eens een voorbeeld aan. En waarom zeg ik “Breiviks”, blijkbaar heeft u deze site niet volledig doorgenomen, hier een voorbeeld die ik net ook aanhaalde:
  “Mijn bloed kookt en ik krijg echt neigingen om me te buiten te gaan aan zinderend geweld.”

  Geplaatst door Linsky.

  Wel grappig dat als iemand een ander mening heeft gelijk bestempeld word als infiltrant. Dat zegt best veel over uzelf dan over mij. Ik durf tenminste gezond een discussie aan te gaan.

  Like

 73. Linsky zegt:

  Dit begint weer leuke vormen aan te nemen.

  Schept weer nieuwe perspectieven, hihihhi 🙂

  Het aantal splijtzwammen en infiltranten neemt zienderogen toe!

  Goeie zaak.
  We zitten op het juiste spoor…!

  Like

 74. ExtreemRechts=voorLosers zegt:

  Inderdaad, het aantal rechts extremen neemt ook toe. In de jaren ’40 werden de goeden ook infiltranten genoemd.

  Like

 75. Linsky zegt:

  Marc Bouwman zegt: 11 december 2011 om 23:26 op draad, Britse blijft na racistisch gescheld in arrest
  Linsky, je hebt het over ‘rifratten en zandnegers’. De Rif is het gebergte in Marokko. Zandnegers is standaard de uitdrukking voor Afrikanen met een lichte huidskleur. In beide gevallen gaat het over Noord-Afrikanen, in het bijzonder dus Marokkanen.
  ==================================
  Kijk, dat bedoel ik nou!
  Dat moet ik dat linkse geboefte nageven, ze zijn enorm inventief in het construeren van ongelooflijk diepzinnige argumentatie. Het maken van omwegen, het verdraaien van feiten en het optrekken van mistgordijnen!
  Vandaar dat ik al vermoedde dat het om een politiek figuur gaat….of het ambieert.

  Hier in dit land zijn we gewoon aan termen als ; gespuis, geboefte, tuig etc. te gebruiken.
  Van oudsher worden die benamingen vaak gebruikt voor criminele landgenoten uit de onderlaag van onze samenleving. Voor de witte boorden hebben we andere uitdrukkingen.
  Zo ook het etiket; ‘gepeupel’ door de ‘betere’ mensen in deze goegemeente, en voornamelijk door de adel en overheden, regeringen etc. wordt gebruikt voor het ‘klootjesvolk’! Per definitie meteen ook weer een etiketje!
  Ik gebruik samen met vele anderen deze benamingen nogal eens.

  Maar zijn wij daar dan zelf niet erg racistisch en discriminerend mee?

  Ook worden zowel E.J. als ikzelf regelmatig gemaand ons genuanceerder en ‘wetenschappelijker’ uit te drukken en ook vooral geen beledigende terminologie te hanteren. Wij dienen ons hier alle te onthouden van alles wat wel eens door links annex moslims verkeerd opgevat zou kunnen worden!

  Dit alles lijkt me toch verdacht veel lijken op censuur en, paternalisme betweterij, en vooral “politieke correctheid”!

  Blijkbaar heeft Marc er in E-L een bondgenoot gevonden…..of ingeschakeld?

  Sorry, maar naar mijn bescheiden mening rijst de arrogantie zo langzamerhand de pan uit!

  Dat we op onze leeftijd nog onderwezen en her-opgevoed moet worden….oké, maar dan toch niet door dit soort wel? … 😦

  Like

 76. Linsky zegt:

  Hier nog meer ratten!

  Biedermann Howard Gutman verraadt Israël in opdracht van Obama!
  http://boinnk.nl/blog/25181/25181/

  Like

 77. ExtreemRechts=voorLosers zegt:

  @linsky: u bent duidelijk narcistisch net als uw scheldmaat. Wij moeten uw mening maar accepteren, maar u trekt niets aan van meningen van anderen. U schrijft een betoog waar u zich in een slachtofferrol verplaatst, maar ondertussen ook bedreigingen uit richting de maatschappij. U wilt niet lezen wat een andersdenkende te vertellen heeft, gezien diegene gelijk wordt bestempeld als infiltrant. Overigens zijn jullie ook goed in het verzinnen van sprookjes zoals in de commentaar te lezen is. Het zou me niks verbazen als u gelovig bent, gelovigen geloven vaak in sprookjes.

  Ik denk dat mensen daarom zeggen dat jullie zouden moeten nuanceren ipv bleren, schelden en schreeuwen.

  Like

 78. ExtreemRechts=voorLosers zegt:

  Deze mensen doen me zeer sterk denken aan gelovigen: als iets niet te verklaren is dan zal god er wel achterzitten.

  Als iets niet zou kunnen, dan zal het wel een infiltrant zijn. Intelligentie ten top hier…..owww om het makkelijk te houden, dat was sarcastisch.

  Like

 79. Linsky zegt:

  Da’s heel vreemd!

  Telkens als ik weer lees dat mensen geïntimideerd, mishandeld, verkracht en zelfs vermoord worden door islamitisch schorem, komt geheel spontaan de term ‘rifrat’ en ‘zandneger’ bij me op.
  Ik weet ‘t, er zijn mensen die zulke terminologie niet appreciëren, maar ik kan er gewoon niks aan doen! Het zijn ook de enige termen die bij me opwellen… misschien een kwestie van conditionering…hersenspoeling…. Wie zal het zeggen?

  Ook vreemd is dat het me in ieder geval een klein beetje oplucht om zo wat van mijn onmacht en totale frustratie te kunnen ventileren.
  Dat zou volgens sommige, nuchtere lieden niet nodig zijn bij een volwassen, intelligent en beschaafd mens.

  Wel, naar deze criteria gemeten, beschouw ik mezelf dus maar niet meer als ‘beschaafd’!
  Ik laat het voorts aan ‘beschaafde ‘mensen over om de onverlaten, corrigerend toe te spreken en hen duidelijk te maken dat zulk een ongehoord gedrag in onze fijnbesnaarde maatschappij echt niet kan!
  Zij zijn over het algemeen ook beter in staat om deze ontspoorde zielen onmiddellijk op hun ’mensenrechten’ te wijzen!

  Nou ja, zo erg is ’t allemaal niet, ik vond ’t toch al tamelijk beperkend om ‘beschaafd’ te zijn.

  De ‘beschaving’ van de USA en de EU, kon ik toch al niet meer bevatten.

  Een goed product verkoopt zichzelf.
  Zo dus ook het ‘beschaafde’ justitie apparaat van de EU.
  Talloze moordenaars, vrouwenhandelaren, verkrachters en pedofiele moslims hebben dan ook geen enkel probleem met die instellingen.

  Ergo, ze zijn er dol op, want daar wordt het recht hunnen9mis) daden officieel erkend als horende bij hun cultuur en worden als zodanig gelegitimeerd en aldus straffeloos gemaakt!
  In hoogst enkele gevallen, blijkt er een risico, maar dan nog is de ‘betaling’ niet meer dan een fijn besnaarde reprimande of licht taakstraf!

  Tja, toch wel vreemd eigenlijk dat ik daar als ‘beschaafd’ mens toch onderhuis enige problemen mee heb…
  .Zou ik dan toch ziek zijn…?

  Like

 80. ExtreemRechts=voorLosers zegt:

  @Linsky: ik heb een vraag voor u

  Als iemand u een ongelovige hond, stinkvarken of blanke hoer noemt dan ben je gewoon stil en accepteer je dat? Want aan de commentaar te zien niet….en dan nog in een slachtofferrol kruipen. Mensen mensen….jullie hebben mij niet door…..ik heb jullie juist door.

  Like

 81. Hellen zegt:

  @13.22 In de jaren 40 werden de goeden infiltranten genoemd ? WTF , waar haalt iemand het vandaan , de enige infiltranten waren (ik gooi der ook maar een godwin tegenaan ) abjecte NSBers , de goeden waren en zijn altijd en overal , patriotten , mensen die staan en vechten voor hun land , hun cultuur , normen en waarden , het land waar onze voorouders en ouders voor krom hebben gelegen , zij zijn het die na 1945 met bloed zweet en tranen dit land hebben opgebouwd . De goeden werden infiltranten genoemd , goh , ik zou haast een vergelijking maken ………………………. ))

  Like

 82. ExtreemRechts=voorLosers zegt:

  @hellen:
  Grappig dat u op een heel andere reactie reageert, terwijl ik een reactie richting u heb geplaatst. Nu gaat u maar selectief aan de slag zoals E.J.?

  maar om terug te komen op uw reactie: met de goeden bedoelde ik mezelf en zeker niet de mensen die vanuit hun onderbuik hier reageren, want die zullen achteraf roepen: wir haben es nicht gewust.

  Like

 83. Linsky zegt:

  Met de mythologische legende van Narcissus was ik natuurlijk wel bekend en naar ik dacht ook wel het begrip in psychologische zin.

  Kijk ik ben altijd, bereid tot zelfreflectie. (in tegenstelling wat sommigen denken)
  Vandaar dat ik hier toch wat nader op beschuldigingen in ga en mijn zieleroerselen wil delen.
  Blijkbaar zit ik er geheel naast,…

  Narcisme is een term uit de psychologie. Het is een vorm van gedrag dat wordt gekenmerkt door een obsessie met de persoon zelf , vaak het uiterlijk, egoïsme, dominantie, ambitie en gebrek aan inlevingsvermogen. Sic.

  Onderontwikkeld inlevingsvermogen!
  Op het eerste gezicht heeft een narcist een zeer sterk gevoel van eigenwaarde en straalt zelfvertrouwen uit. Vreemd genoeg is echter het tegendeel het geval!
  Narcisten hebben, meestal onderbewust, juist weinig gevoel van zelfwaarde en compenseren dit door zich als beter of belangrijker dan anderen te beschouwen!
  Om zichzelf te beschermen tegen kritiek heeft een narcist niet veel aandacht voor de mening of de gevoelens van anderen en zo vaak een onderontwikkeld inlevingsvermogen!

  Wel, ik kan me gelukkig prijzen dat er de laatste tijd nogal wat lieden zijn die zich geroepen voelen een psychologische onderbouwde analyse op me los te laten.

  Misschien moeten wij allen hier ons maar eens aan een diepgaande zelfreflectie onderwerpen?
  Dan begrijpen we ongetwijfeld beter wat de linxse rakkers bedoelen, en ontwikkelen we beslist meer inlevingsvermogen… o ja, dat heet geloof ik empathisch vermogen.

  Tjeetje zeg….en ik maar denken dat ik een klein beetje volwassen ben geworden!

  Like

 84. ExtreemRechts=voorLosers zegt:

  @linsky:
  U heeft duidelijk uw lolbroek aangetrokken. Dus iemand narcist noemen dienen we een psycholoog voor te zijn? Ik heb uw reacties doorgelezen en zelfreflectie is een woord dat niet in uw vocabulair voorkomt. U maakt mensen uit voor eea, maar doen we dat bij u dan kan het niet en dien je een psycholoog te zijn. Ik ben nu bestempeld als infiltrant en een linkse rakker. nou weet u wat, voeg het volgende woord er ook maar aan toe: hypocriet. U bent een van de grootste hypocrieten die ik op het internet heb gezien. Sterker nog, u vergeet zelfs wat u typt en dan nog durven om in een slachtofferrol te kruipen.

  Mensen die dit lezen: neem deze site met een flinke korrel zout.

  Like

 85. Linsky zegt:

  E.J.
  Je blog begint nationale bekendheid te krijgen!
  De titel “Wie moskeeën zaait, zal terreur oogsten“ was ook al een inkoppertje hè. 🙂

  Er wordt heel wat meer mee gezaaid,….
  de wens tot zelfreflectie, analyse, begrip en zelfredzaamheid.

  Met al de kritiek en commentaren zouden we bijna voorbijgaan aan de intentie van het artikel.
  Namelijk, de rol van de moskeeën bij de terreur en de islamisering van Europa!

  Gelukkig ga je gewoon door met het plaatsen van dit soort artikelen,
  want het is blijkbaar de enige wijze waarop je het volk overeind en wakker krijgt.

  En trek je beslist niks aan van afbrekende kritiek,
  gezien het feit dat alles in het universum nu eenmaal uit haar eigen tegendeel bestaat.
  De mensheid zal altijd verdeeld blijven.

  Dualiteit is de basis van de Schepping!

  Like

 86. Linsky zegt:

  ExtreemRechts=voorLosers 12 december 2011 om 14:50

  Voor antwoord, zie eerdere commentaar op:

  Linsky; 12 december 2011 om 12:58!

  Like

 87. G.Deckzeijl zegt:

  Voor wie nu nog twijfelt: alle godsdiensten zijn achterlijk, islam zeker niet uitgezonderd!
  http://tinyurl.com/chvotkr

  Like

 88. Linsky zegt:

  Deckzeijl:
  Goed linkje! 🙂

  Ciaat:
  “Mijn vrijheid van denken kan niemand beperken, maar mijn vrijheid van handelen en van meningsuiting natuurlijk wel. Het zou wel eens slecht af kunnen lopen met onze Europese cultuur. De primitieve bevolkingsgroepen vermenigvuldigen zich sneller dat de beschaafde, en ze zullen al een meerderheid vormen lang voordat ze zich aan onze cultuur hebben kunnen aanpassen, – als ze dat al zouden willen. Ik vrees een parallel met de val van het Romeinse rijk en de daarop volgende donkere eeuwen met hun terroristische brandstapels”.
  😦
  Verder commentaar lijkt overbodig!

  Like

 89. ExtreemRechts=voorLosers zegt:

  @linsky: ja jaaaaaaaaa, veel bla bla bla en uiteindelijk bestempeld u mij als een infiltrant. Ik moet u helaas teleursstellen, want zulke analyses kunnen alleen gedaan worden door psychiaters. Toch, meneer de narcistische hypocriet? Goh, weet u wat u zou moeten doen? Een flinke spiegel kopen! Alles wat u anderen voor uitmaakt, doet u net zo hard aan mee! Alleen jammer dat u zelf dat niet meer inziet. U bent verblind door haat.

  @G.Deckzeijl:
  Zondermeer! Wie gelooft in een geloof gelooft in sprookjes. Maar extreem rechts is ook zwaar achterlijk, vergeet dat niet!

  Like

 90. Linsky zegt:

  ExtreemRechts=voorLosers;

  Je kunt hier nu wel steeds op de persoon(en) afgeven,
  maar wij laten ons daardoor echt niet afleiden van waar het op dit blog werkelijk om gaat.

  Het is de strijd tegen de krankzinnige indoctrinatie
  en achterlijke militante deel van de moslimbevolking,
  waar we ons tegen keren.

  Persoonlijk ben ik heel content met het werk van Heer Bron!

  Hij geeft ons inzicht en informatie, waar we anders van verstoken zouden blijven

  het is duidelijk dat er in de rest van Europa eveneens erg veel weerstand wordt opgebouwd.
  Dat kan en zal ons tot steun zijn,
  ons verder niks aan te trekken van ondermijnende
  en subversieve acties van figuren als jij zelf en nog wat anderen die menen
  hier hun ongenoegen over ons taalgebruik en grammatica te moeten spuien

  Zelfs als we het er niet mee eens zijn,
  blijven we dankbaar voor elke zinnige, redelijke en terzake doende bijdrage in onze strijd!

  Like

 91. G.Deckzeijl zegt:

  Zèg extreemrechts=voor losers-meneertje: leg ons nou eens uit waarom je voor deze nick hebt gekozen, okee?
  Leg ook eens uit WAT volgens jouw simpele atheïstenbrein extreem-rechts is.
  Kom dus niet aankakken met smoesjes dat als steeds meer Nederlanders niks van de islam moeten hebben, ze dan automatisch rechts of extreem-rechts zouden zijn, daar trappen we niet in. Veder heb ik nog steeds het gevoel dat je je uitgeeft voor iets dat je niet bent, sterker: dat je dat hele verhaal van 11:55 gewoon uit je atheïstische duimpje hebt gezogen om bij de rest van de reaguurders een bepaalde indruk te wekken. Don’t forget: I’ve got you figured, “babe!”

  Like

 92. Linsky zegt:

  Psies Deczeijl! 🙂

  En hier een voor die ander trol:

  Misschien een loze suggestie, maar voor hen die de schoen past:
  Overdenk het begrip Solidariteit en de werkelijke intentie er van eens! 😦

  Like

 93. Linsky zegt:

  Hè, Deckzeijl, deze is speciaal voor jou. 🙂

  Wetenschappers ontwikkelen methode voor onbewust leren
  Door het activeren van bepaalde neurologische patronen in het brein zijn wetenschappers erin geslaagd mensen onbewust dingen aan te leren. In de toekomst zou de techniek gebruikt kunnen worden om leerprocessen te verbeteren….
  en manipulatie natuurlijk!

  http://tweakers.net/nieuws/78694/wetenschappers-ontwikkelen-methode-voor-onbewust-leren.html + video.

  Like

 94. Linsky zegt:

  En wat denk je hier van!:

  Klimaatafspraken Durban regelrechte oorlogsverklaring aan de mensheid!
  UNFCCC fungeert achter de schermen reeds als wereldregering

  http://xandernieuws.punt.nl/?id=647858&r=1&tbl_archief=&

  Like

 95. Linsky zegt:

  Het zijn verdomme niet alleen de banken en de overheden die ons naaien hè?

  Een nieuw International Klimaat Gerechtshof krijgt de macht om de Westerse landen te dwingen hun ‘klimaatschuld’ te betalen en via de VN enorme sommen geld over te maken naar de Derde Wereldlanden, die zelf NIET onder dit gerechtshof zullen vallen en daar geen enkele verplichtingen aan zullen hebben. etc….etc…

  Like

 96. Linsky zegt:

  O, mijn god!

  ‘De rechten van Moeder Aarde’. Tot nu toe werden dit soort neo-religieuze termen alleen door milieu extremisten gebruikt, maar nu stelt ook de VN de Aarde letterlijk voor als een levend wezen dat rechten heeft… de vuile hypocrieten!

  Co2 afspraken doden planten en bomen!
  De VN wil namelijk het aandeel broeikasgassen in de atmosfeer terugbrengen van 560 ppmv naar 300 ppmv. Dit houdt een reductie van Co2 naar 210 ppmv in. Op dit niveau beginnen planten en bomen echter af te sterven, die hebben namelijk een veel hogere concentratie Co2 nodig.

  De Derde Wereldlanden hoeven niets bij te dragen.
  Het is dus zo niet vreemd dat de door ISLAMITISCHE en
  Derde Wereldlanden overheerste VN dit soort maatregelen,
  die de Westerse wereld ten onder zullen brengen, voorstelt.

  Zo langzaam aan wordt de echte agenda wel duidelijk.
  Islamisering, sharia en ontvolking!

  Naast de islam is er het klimaat waar men ons mee vermoord!

  Voor wie de vorige link miste!
  Lees wat ze nog meer in petto hebben!:
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=647858&r=1&tbl_archief=&

  Like

 97. E.J. Bron zegt:

  @ExtreemRechts=voorLosers zegt:
  12 december 2011 om 14:50

  Quote: “Mensen die dit lezen: neem deze site met een flinke korrel zout.”

  Gaan we persoonlijk worden?

  Als de site je niet bevalt, dan sodemieter je toch gewoon op?1 Tot nu toe heb je van mij de kans gekregen om je gal te spuwen. Zouden wij eens moeten proberen bij Joop.nl bijvoorbeeld.
  “Free speech is not for sale” extreemRechts. Commentaren als bovenstaande vat ik persoonlijk op, dus laatste waarschuwing anders: tabé!!!

  Like

 98. Linsky zegt:

  Ik sta volledig achter onze webmaster!
  En onderstreep zijn woorden.

  Ook ikzelf ben ten alle tijd bereid een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verdere splijting van onze maatschappij. Mensen en moslims….en hun aanhangers cq knuffelaars!

  Mijn wens is echt dat het moslimgedeelte wat meent boven de normale mensheid te staan, ergens daar in dat VERRE Oosten een permanente plek krijg en.. DAAR BLIJFT….
  VOOR ALTIJD EN EEUWIG!

  Like

 99. E.J. Bron zegt:

  @ExtreemREchts=voor Losers

  Quote:
  “Overigens, vreemd dat uw artikel is verwijderd op nujij.nl?”

  Nee hoor, daar is niets vreemds aan. De inhoud komt niet in het politiek correcte straatje te pas. Pageviews waren overweldigend. Gewoon, daarom!

  Zoiets als: “Je mag best een andere mening hebben, als die maar dezelfde is als de mijne!”

  Like

 100. E.J. Bron zegt:

  @ExtreemRechts=voor Losers

  Quote: “U moet het allemaal zelf weten, maar u doet niets anders dan selectief nieuws plaatsen. Als u zich bezig houdt met een onderwerp, dan dient u alle kanten te belichten. Dat is iets wat u niet doet en daarmee trek ik uw intelligentie ook zeer in twijfel. Op de universiteiten cq hogere scholen krijgt je dat namelijk mee, hoe een onderzoek uitgevoerd dient te worden.”

  Was daar laatst niet een gevalletje academische juistheid? Waar ging dat toch maar weer over? Iets van dat mensen die vlees eten agressiever zouden zijn dan vegetariërs??
  Hou toch op man. Welke wetenschappen bedoel je eigenlijk? Die links geïndoctrineerde troep op de universiteiten? Welterusten!

  PS: “Daarmee trek ik uw intelligentie ook zeer in twijfel”.

  Laatste kans! Niet op de man spelen, anders een definitieve BAN!!! 🙂

  Like

 101. Linsky zegt:

  Misschien dat er eens duidelijk gemaakt moet worden wat een enorm werk het is wat E.J. Bron permanent voor ons doet!

  Het is echt niet enkel passie en hobby.
  Zijn gedrevenheid komt voort uit een enorm rechtvaardigheidsgevoel en wezenlijke compassie met de slachtoffers van die verderfelijke islam.

  Ondanks het feit dat er zoveel werk in zit,
  doet hij daarnaast niemand, zeker de ‘zijnen’ niet ook maar iets te kort!

  De infozoekers en geïnteresseerden onder ons mogen echt enorm blij zijn met de energie en werklust die hij dagelijks…en vaak ook ’s nachts, benut om ons te informeren over wat elders in Europa maar vooral bij de buren leeft.

  De frustraties van sommigen hier uit zich op een wijze die niks met Bron’s
  excellente artikelen meer heeft te maken en ook tweespalt tracht te brengen
  onder de vaste lezers en reaguurders.

  Dank zij E.J. weten we nu dat de strijd niet alleen gevoerd hoeft te worden.

  DUS BLIJF VAN E.J. AF!

  Like

 102. Linsky zegt:

  So!
  Die zit!

  Zet ‘m op E.J. 🙂 🙂

  Like

 103. Linsky zegt:

  Natuurlijk is dat verderfelijke moslim schorem tegen cultuur
  en per definitie ook tegen muziek!

  Dat brengt een mens namelijk bij zijn innerlijk, …zijn Ziel!
  En da’s uiteraard niet de bedoeling.

  Daar ontdekt ie waardevolle zaken, die het menselijke, wezenlijke en emotionele deel wekken.
  Laat die ‘gematigden’ hier eens naar luisteren, misschien dat ze tot inkeer komen en alsnog gewoon mens worden.
  Voor het te laat is, want als alle klimaatdoelstellingen van de VN worden gehaald zijn we in 2050 in een nieuwe ijstijd beland.
  Het is Nederlands, Duits en Engels, dus geen smoesjes,…
  die talen hadden ze allang moeten kennen als ze werkelijk geïntegreerd waren!

  Like

 104. Linsky zegt:

  Goldman Sachs onder elke steen, Val van Europa, MF Global, CFTC, en de Movie Thrive!

  Like

 105. Wat een tuig daar in de states en in Brussel.Kan je na gaan wat ze ons voor liegen.Ik stem echt nooit meer,niet te geloven.

  Like

 106. Wachteres zegt:

  Ik wil er nog van uitgaan dat ExtreemRechts=voorLosers werkelijk door ouders is opgevoed die gematigde moslims zijn.

  Wat mij ergert is het feit dat links niet kan en/of wil horen dat er tienduizenden fundamentalistische moslims in Europa rondlopen, dankzij de liberale welwillendheid van links.

  In Frankrijk zij al meer dan 900 no-go areas, in Duitsland, Engeland, Belgie, Noorwegen Zweden,
  overal grote problemen.

  Fijn ER= vL dat uw hele omgeving gematigd is. Merkwaardig dat mijn dochter ook in een omgeving woont waar de mannen bepaald niet gematigd zijn. Ze heeft een schat van een moslim buurvrouw, komt vaak even langs voor een praatje als wij er zijn, maar van haar man mag ze NIETS! hOOFDDOEK, LANGE ROK, GEEN SIERADEN, NIET WEG ZONDER ZIJN TOSTEMMING ENZ.
  Mijn kleinzoon heeft daar nooit echte vriendjes gehad, omdat ze niet met hem mochten spelen.
  Ongelovige honden, nietwaar! Zelfs Femke Halsema moest haar linkse idealen, haar kinderen naar een multi culti school, opgeven omdat zij erachter kwam dat die idealen in de praktijk niet zo ideaal uitwerkten.

  Zelfs na de laatste gewelddadige aanval in A’dam door Sharia for Belgium werd er door links beweerd dat het maar om enkelen ging.

  EEN APERTE LEUGEN. Zoals ik zei: ‘Er lopen tienduizenden rond in Europa’.

  Een aantal is zelfs niet welkom in hun geboorteland. Niet te begrijpen dat ze hier alle gelegenheid krijgen en nog financiële steun ook d.m.v. uitkeringen.

  Like

 107. Linsky zegt:

  Als alle klimaatdoelstellingen van de VN zouden worden gehaald zijn we in 2050 in een nieuwe ijstijd beland, zal het voor deze kinderen ook te laat zijn

  Ze hebben nu al geen ruimte meer om te spelen.

  Like

 108. Hellen zegt:

  Zo is het , die zit hr Bron , wat een figuur die rechtsextremist blablabla , het lijkt erop dat die exmoslim hier ff orde op zaken komt stellen , nou niet dus , iedereen blijft met zijn poten van onze EJ. Bron af , zo , dat wilde ik even kwijt . Nu deel 2 van de rechtzaak van Geert Wilders op ned. 2.

  Like

 109. Schlebaum Charles zegt:

  Wat een ongelofelijk stelletje racisten in dit forum. Hebben jullie er wel eens bij stilgestaan waarom hier zoveel Moslims zijn? Werkgevers willen meer verdienen en geen verplichtingen hebben. Daarom willen zij allochtonen die ze onder de longrens kunnen betalen en zonder meer kunnen ontslaan. Je hebt het dus aan de hebzucht van ‘rechts’ te danken.

  Like

 110. Linsky zegt:

  Schlebaum Charles:

  Heb je wel eens in het woordenboek de definitie van de term racist opgezocht?

  Niet dus.
  Waar haal je het gore lef vandaan ons hier van te beschuldigen.
  Het pleit niet voor inzicht en verstand om ons hier op deze wijze even de oren proberen wassen.
  Wij zijn in het geheel niet onder de indruk van dergelijk loos geraaskal, en ook niet bang.
  Zij die strijden tegen rifratten, zandnegers en zandapen, kunnen alles aan.

  Als je weer eens een comment wilt plaatsen hier, wees dan zo vriendelijk eerst je huiswerk te maken en niet af te komen met gezeik over zaken die je na wauwelt van anderen.
  Het feit alleen al, dat je dit soort terminologie gebruikt wijst mi. op een verstard, onderontwikkeld, en verziekt brein, waarbij de kans op herstel vrijwel nihil is.

  Good luck, en zoek een blog, waar men graag met imbecielen debatteert!

  Like

 111. Theodoor zegt:

  We zijn nu ruim een jaar verder. Inmiddels regeren de PvdA en de VVD het land en is er weer een pardon voor meestal Islamieten aan de orde. Als Nederland echt iets wil doen aan deze roversbende, ze hebben niets opgebouwd in Nederland, dan zullen de leidinggevende politici toch eens met het water bij de dokter moeten komen.

  Like

 112. Jan zegt:

  En hun gebouwen, ik dacht dat die moskeeën worden genoemd zijn ook al niet om aan te zien. Alles doet pijn aan de ogen
  50 Beautiful Mosque Pics from the Inside
  http://muslimworker.com/50-beautiful-mosque-pics-from-inside/

  versus
  World’s most beautiful synagogues
  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3955270,00.html

  en de koran is ook al niks.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s