Wij Europeanen

Het internet is het laatste toevluchtsoord van de vrijheid geworden in een wereld van censuur, waarin onbezonnen uitlatingen een mens zijn baan kunnen kosten, terwijl corrupte bonzen de verworven welvaart van de burgers inlijven en de toekomst van hun volkeren niet alleen nonchalant op het spel zetten, maar bewust en opzettelijk voor 30 zilverlingen verkopen.

De opzettelijke ophitsing van de mensen tegen elkaar voltrekt zich primair op drie niveaus:

 • Politiek niveau
 • Religieus niveau
 • Etnisch niveau

Op politiek niveau wordt vooral “rechts” tegen “links” uitgespeeld. Niemand wil iets met een “rechtse”(spreek: uitgestotene) te maken hebben – zelfs rechtsen niet. Zo distantiëren de verschillende partijen en verenigingen zich vrolijk van elkaar en iedereen garandeert, dat hij niet zo eentje zou zijn die droomt van de Führer (waarmee hij nuttig beweert, dat de anderen “zulke” zouden zijn). De linksen zijn in hun haat op het rechtse nog blinder.

Terwijl de rechtsen de mainstram-samenleving als “links” aanduiden, voelen de linksen haar als “rechts”. Wat de enen socialistisch, bolsjewistisch en communistisch vinden, vinden de anderen imperialistisch, fascistisch en racistisch.

Hoe kan dat? Dat kun je alleen begrijpen door een strategie van de doelbewuste ophitsing. Beide extreme randen, links en rechts, worden zo aan het lijntje gehouden, tegen elkaar in stelling gebracht, opdat ze het eigenlijke doel niet aanvallen.

In werkelijkheid speelt het namelijk überhaupt geen rol of men de EU en het project Nieuwe Wereldorde als neoliberaal-kapitalistische contrarevolutie of communistische internationale beschouwt – het klopt allebei, allebei is het in principe zelfs hetzelfde!

Terwijl de economie steeds meer van autarkische, standplaats gebonden kleine ondernemingen verandert in de in de politiek verstrikte, van elkaar afhankelijke, maar globaal werkzame concerns verandert, de beheersing van de markt door weinigen voortschrijdt, terwijl de markt ontketend is en controles worden afgeschaft, vindt er op hetzelfde moment op internationaal niveau een samenzwering van de politieke “elites” plaats om de Europeanen (en de rest van de mensheid)  tot slaaf te maken in een systeem van onderdrukking, planeconomie en onvrijheid. De “gelijkheid” van de mensen zal de gelijkheid van slaven zijn.

“Extreem” links en “extreem” rechts vechten beide, als lachwekkende Don Quichottes, tegen de megasamenzwering en laten zich ook nog steeds door de windmolens weg- en op elkaar hitsen!

In deze mengeling komen de moslims terecht, die het duidelijke signaal krijgen dat ze hun religieuze en culturele wortels zouden moeten afleggen en zich zouden moeten “aanpassen” en als ze dat niet doen, zijn ze een “integratiehindernis”.

Het etnische niveau moet in twee gebieden verdeeld worden: binnenlandse oorlog en volkerenhaat.

De binnenlandse oorlog is een gevolg van de import van miljoenen cultuurvreemde buitenlanders naar Europa, aan wie verteld wordt, dat er hier “multiculti” zou bestaan, m.a.w. dat ze zo verder zouden kunnen leven zoals ze gewend zijn, van wie echter aan de andere kant “integratie” wordt geëist, dus de aanpassing aan de gastlanden, die, indien mogelijk, in volledige assimilatie moet uitmonden. Voor de autochtone volkeren van Europa is deze massa immigranten (dagelijks worden het er meer; Libiërs, die door de NAVO-bombardementen gewond raakten, economische vluchtelingen uit Noord-Afrika, de armen en diegenen die tekort gekomen zijn in de hele “Derde Wereld” stromen naar Europa) levensbedreigend geworden. In samenwerking met abortus, gender mainstreaming, vernietiging van de traditionele familie en anticonceptie bij de autochtonen leidt de import van vruchtbare immigranten tot een verdringing van de Europese volkeren uit hun eigen landen. Haat op Europeanen, bereidheid tot geweld en religieus fanatisme van de kant van de migranten versterken het conflict. De onlusten van Tottenham en het bloedbad in Utøya waren slechts de voorbodes van een conflict, dat al lange tijd broeit, waarvan de definitieve uitbraak Europa aan de rand van de ondergang – en verder – zou kunnen brengen.

Tegelijkertijd wordt onder de Europese volkeren de volkerenhaat opnieuw aangewakkerd. Aan de Grieken wordt verteld, dat ze het bezuinigingsprogramma aan de Duitsers te danken zouden hebben – het bezuinigingsprogramma, dat velen van hen arm en zelfs dakloos heeft gemaakt. Het Duitse volk wordt voor het leed, dat de Grieken wordt aangedaan, verantwoordelijk gemaakt. Tegelijkertijd wordt aan de Duitsers verteld, dat de Grieken te lui zouden zijn om te werken, hun belastingen niet zouden betalen en het verdiend zouden hebben dat hun land failliet gaat en dat ze niets meer te eten hebben.

Daarbij is aan beide zijden gewoon niet het volk – noch het Duitse, noch het Griekse – schuldig aan de toestanden, maar de schrapers in de politiek en economie. In Griekenland heerst nu, net zoals in Italië, het financiële establishment hoogstpersoonlijk, beide presidenten werden “vrijwillig” weggestuurd.

Het tegen elkaar ophitsen van Grieken en Duitsers is slechts een van de opvallende voorbeelden van het ophitsen van volkeren tegen elkaar, dat door de machtigen wordt bedreven om af te leiden van hun eigen schuld. Bij alle volkeren van Europa wordt – volledig in tegenstelling tot de “verenigings”gedachte, die ons immers eigenlijk allemaal moet “bezielen”- weer haat tegen elkaar ingeënt.

Dat wij Duitsers uiteindelijk weer de slechten zullen zijn, is tegenwoordig nog een subjectieve indruk, maar kan morgen al een historisch feit zijn.

Wat kunnen we echter doen tegen een systeem, dat al bijna de totale controle over ons denken naar zich toe heeft getrokken door informatie te monopoliseren, te kanaliseren en opzettelijk verkeerd te interpreteren?

Wij volkeren van Europa moeten inzien, dat “volkerenbegrip” en “multiculti” geen synoniemen, maar tegenstellingen zijn. Ieder volk heeft er recht op in zijn eigen natie zonder inmenging van buiten in vrije zelfbeschikking te leven (ook het Duitse). De gedwongen vermenging en massa-immigratie zijn niets anders dan volkerenmoord. Alleen wanneer ieder volk in zijn eigen land volgens zijn eigen regels leeft, kan het idee “Europa” opnieuw rijpen, echte samenwerking in plaats van opgedrongen samensmelting, zich ontwikkelen. Zo´n “Europa van de vaderlanders” zou een “verenigd” Europa zijn, in tegenstelling tot de moloch EU, die de landen en volkeren verslindt. Eenheid is niet het doel van dit beest, maar onderwerping, ja, vernietiging van de verschillende volkeren.

Wij gelovigen (want allemaal geloven we in iets, ook de atheïsten) moeten erkennen, dat het goed is wanneer verschillende volkeren ook verschillende religies hebben. Er bestaat geen noodzaak een “uniforme verstandsreligie” te creëren, die iedereen dan blindelings volgt, integendeel, dit is een groot gevaar voor onze vrijheid. We moeten erkennen, dat het niet belangrijk is of onze buurman hetzelfde gelooft als wij, zelfs niet of hij dezelfde waarden heeft. We moeten weg van het idee, dat de ideologie, die iemand volgt, bepalend zou zijn voor wie hij is.

Dat geldt ook voor ons politieke mensen. We zouden onze medemensen er niet op moeten beoordelen of ze “links” of “rechts” zijn of die of deze trend volgen.

Niet de ideologie is beslissend, maar de afkomst.

Een democratie kan alleen met een DEMOS functioneren. Demos betekent “volk”. Een volk wordt echter gedefinieerd als afstammings-, taal- en lotsgemeenschap.

De globalisten willen precies deze eenheid van alle desbetreffende Europese volkeren vernietigen, opdat ze een gemakkelijk te regeren massa “individuen”, onevenwichtig drijvende atomen, aantreffen, die niet in staat zijn tot solidariteit en gemeenschapszin.

Dat betekent NIET, dat we mensen met een andere afkomst zouden moeten haten!!!

We zouden moeten accepteren, dat ze niet bij ons horen. Dat betekent, dat zij als gasten, economische partners, uitwisselingsscholieren, toeristen en gewoon als mensen altijd welkom zijn.

Maar niemand heeft het recht om zich in een vreemd land duurzaam te vestigen. Als hij dit niet alleen doet, maar met duizenden en miljoenen van zijn volksgenoten samen, is dit zelfs een agressieve territoriale bezetting. Wanneer de regerenden van het land dat bezet wordt, hem daarbij ook nog helpen, is dat niets minder dan hoogverraad.

Veel mensen, vooral in Duitsland, vinden het moeilijk om voor ogen te houden, dat niet-Duitsers geen recht hebben in Duitsland te leven. Ze vinden dat “racistisch”. Ze komen echter niet voor het recht van de Duitsers op om in Polen, Turkije of Timboektoe te leven! Niet alleen, omdat sowieso niemand dat wil, maar omdat ze denken dat ze een “schuld” zouden moeten inlossen, net zoals de Engelsen en de Fransen denken, dat ze een “schuld” voor de  “kolonisering” zouden moeten inlossen.

We zouden de andere volkeren – juist de andere Europese volkeren – niet moeten haten, maar van ze moeten houden als onze broeders en zusters. Opdat broers en zussen het goed met elkaar kunnen vinden, is het echter belangrijk dat iedereen zijn eigen kamer heeft.

De politiek van de massa-immigratie is een vernietigingspolitiek van de globalisten. Noch de geïmmigreerde, noch diegenen, die hun land bezet zien worden door immigranten, kunnen hier iets aan doen. Niet geweld en haat tussen de volkeren, niet binnenlandse oorlogen en veldslagen tussen volkeren, maar het gemeenschappelijke opstaan van de volkeren tegen de ware schuldigen moet ons doel zijn.

Waar zitten de schuldigen?

In de politiek

In de geheime cirkels

In de hoge financiële wereld en de banken

De volkeren van Europa moeten hun soevereiniteit terughalen van deze verraders.

Net zoals het helemaal niet uitmaakt of we de eurocratie fascistisch imperialisme of communistische waanzin noemen, zal het niet uitmaken of wij, als we dit gedrocht overwinnen, voorstander zijn van democratische, socialistische of andere organisatievormen en ideeën. Als we erop letten, dat deze nieuwe organisatievormen autarkisch zijn, de politieke soevereiniteit in nationale handen blijft en ieder volk op zijn eigen territorium leeft, dan zal het functioneren. Ook dan kunnen we nog heel veel dingen verkeerd doen. Maar dat is precies de weg, die Gaddafi voor Libië had gekozen – en waarvoor hij moest sterven – de weg, die voor hem al anderen zijn gegaan om zich te bevrijden van het gedrocht van het internationalisme. Zij zijn allemaal al in vergetelheid geraakt.

Laten wij ervoor zorgen, dat ons dat niet gebeurt!

VOOR EEN VRIJ EUROPA!

Bron:

http://kairostheos.wordpress.com/2011/11/27/wir-europaer/

Auteur: Kairos

Bron oorspronkelijk artikel:

http://fjordman.wordpress.com/2011/11/27/wir-infokrieger/

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

 

 

 

 

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in EU, Europa, Immigratie, New World Order. Bookmark de permalink .

19 reacties op Wij Europeanen

 1. Linsky zegt:

  Excellent artikel Heer Bron!

  Dat is wat we nodig hebben om het vuur op te porren.
  Prima verwoord.

  _ “Dat wij Duitsers uiteindelijk weer de slechten zullen zijn _ ”

  Kijk da’s nou de clue!
  Alleen een volk wat het al in haar aard heeft, stalen karakter, ruggegraat en doorzettingsvermogen, strijd tot het moment van affluiten, kan zich permitteren een in strijd voor te gaan, die niemand anders kan of durft!!

  Dat is nu eenmaal het lot der dapperen!

  Ik praat geen enkel kwaad goed, maar het moet gezegd, Duitsers hebben al door de eeuwen heen bewezen RUGGEGRAAT te hebben!

  En dat is godverdomme wat ALLE overheden in heel Europa ontberen!
  RUGGEGRAAT!

  Wie hier in NL durft werkelijk te beweren dat hij of zij RUGGEGRAAT heeft?

  Laat er verdomme één opstaan, …da’s genoeg. Eén maar…nou,…wie?

  Ik denk soms werkelijk dat alleen de mentale, aangeboren kracht en optimistische instelling van het Duitse volk ons kan redden!

  Uitstekende illustraties ook, even terzijde.

  Like

 2. Ja linsky wie o wie,nou ik zie het niet. Goed stuk ej.Bron.Thanks.Waar om word ik toch nooit vrolijk van wat je schrijft.Maar ik lees het wel graag hoor

  Like

 3. Linsky zegt:

  Marijke, ja psies!

  Da’s nou wat ik ook steeds zeg tegen hem.
  Ik wordt zo triest hè, van al die droevige verhalen,
  maar ik kan het niet laten ze toch allemaal te lezen 😦
  En ben er soms toch nog blij mee… 🙂

  Like

 4. osimandia zegt:

  Thank you so much for translating Kairos’ article and linking to us.

  It is crucial, that we – the peoples of Europe – speak to each other person to person, and not allow the treacherous politicians to be the only voice being heard from a country., especially right now, when they seemingly try to incite us against each other in order to blame other European peoples for the problems caused by the Euro-crisis. Problems which are not confined to ONE country but affect all of us, we all suffer from the same “diseases” – rising poverty and non-European mainly Muslim mass immigration. I guess everyone in Europe is as much worried about the future and the future of our children and grandchildren as we in Germany are. We are in the same boat and we share the same hopes and fears.

  Therefore translating is one of the most important things, we can do in these stormy times. I can read Dutch and understand most of it, as it is very similiar to German, but I am sorry, I can’t write Dutch, therefore this comment is in our lingua franca, English.

  Osimandia / http://fjordman.wordpress.com/

  Like

 5. Columnist zegt:

  Zeer sterk verhaal. De NWO zouden wij overigens ook vóór ons kunnen laten werken. De moslims zijn zich zeer goed bewust van de Illuminati en de NWO en noemen de NWO het Dajjaal-Systeem. (Deccal in Turkse bronnen).

  De NWO beschikt zeer waarschijnlijk over post-0lie technologie. Zoek ‘subquantumkinetics’ op.

  Wat betreft het ‘inlossen van de schuld van het kolonialisme’, dat is een structurele fout binnen het Christendom. Het Christendom vereist grote gezinnen. Grote gezinnen vereisen het binnenvallen van andermans land. En dat mag niet van Jezus, en daar gaat men zich later schuldig over voelen, met alle schadelijke gevolgen van dien. Wat dat betreft steekt de Islam slimmer in elkaar.

  We kunnen het ‘kolonialisme’ argument ook omdraaien. De oorspronkelijke bevolking van bv. Amerika was gewoon racistisch tegen blanke migranten. Maar het Christendom houdt er ook niet van om argumenten om te draaien; dat leidt maar tot Satanisme.

  Like

 6. Linsky zegt:

  Nigel Farage: Hoe een dictatuur begint

  Like

 7. E.J. Bron zegt:

  @osimandia

  Das nächste Mal können sie ruhig auf Deutsch ein kommentar schreiben. Ist doch überhaupt kein Problem. 😉 🙂

  Mit freundlichem Gruß,

  E.J. Bron

  Like

 8. A3an zegt:

  @ Linsky,

  ALS er hier eentje opstaat, wordt die door de gevestigde orde eerst figuurlijk, en als dat niet helpt letterlijk een kopje kleiner gemaakt…en dat gaat linksom én rechtsom…
  Voorbeelden ?

  Hr. Bron, met mijn discussie van gisteren op A7 in gedachte…
  Die Fjordman kon wel in mijn kop hebben gekeken…

  Aan allen;

  Ik heb DIT op A7 geplempt…;

  Die “mafkees” van een Barosso wil van het vetorecht af…
  Kun je wel begrijpen waarom hij die hele Oost-blok en Balkanshitlanden erbij heeft gehaald (wil halen)…
  Dadelijk 21 landen aan het infuus van de 5 rijksten en het is finito met ons sociale en pensioenstelsel/gelden…

  Het gaat nu dus echt helemáál de verkeerde kant op…

  Ik ga nog wel eens een héél revolutionair balletje opgooien…
  Dat moet ik nog ‘s ff goed overleggen met mezelf in die “warrige” kop van me…

  Kijk, die gasten kunnen wel van alles willen, maar we zijn ook nog één volk !
  Eens kijken als we de zaak zó op de kop zetten dat ze kunnen fluiten naar hún centen…
  Want wíj zouden ook wel eens de euro kunnen HOUDEN als zij hem laten vallen…
  Zetten we onze totále eigen economie op !
  Dan gáán WIJ eens even terug naar het kleinschalige werk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Hoevéél bakkers, boeren, fruit- en groentelers, bouwvakkers, monteurs, en alle vakmensen onder elkaar zitten er verenigd, tussen de A7-lezers ??????
  En wat we gvd NIET zelf kunnen maken etc. dát ruilen we…
  Halen we onze euro’s van de bank en wordt dat ons eigen cash-geld, en kunnen ze de bomen in…
  ALLEMAAL…!!!

  Ik zeg ik moet er nog ‘s ff over denken…
  Er zijn natuurlijk ook mensen met de nodige verplichtingen…
  Maar misschien kan e.e.a. ernaast, erbij ????

  Wat mezelf betreft; Ben van zo goed als alle markten thuis, van handvak-werk tot management…

  Laten we er met ons allen eens over na denken…

  Alleen revolutionaire gedachtes op een vreedzame wijze kunnen het / ons tij doen keren….

  En negatief, kritisch gelul mag…indien het opbouwend is bedoeld, maar meedenken zou heel wat meer zoden aan de dijk zetten !!!!

  En redaktie…;
  Als het jullie aanstaat, er wat in zien, pleur je het er maar op als een artikel…
  Misschien een idee als site-blog op onze nieuwe site…

  Gaarne uw / jullie suggesties…

  Bij voorbaat dank aan jullie allen…en ondertussen denk ik nog wel ‘s ff wat verder…
  grtz…

  Like

 9. Linsky zegt:

  D’r zijn er meer die kunnen dichten,
  zonder hun hemd op te lichten.
  ————–
  Welkom in Holland!

  In het lage land van polders
  mijn land, gewonnen uit de zee,
  staat waar eerst fier molens wiekten
  thans een reusachtige moskee.

  Daar waar ooit de kind’ren lazen
  van Pietje Bell en Peter Pan,
  is de bibliotheek op scholen
  thans beperkt tot de Koran.

  Waar in het weekend de discodreunen
  je deden stuiteren in je bed,
  word je thans vroeg in de ochtend
  opgeroepen tot gebed.

  Waar op de maatschappelijke ladder
  een vrouw ooit tot de top kon klimmen,
  resteert thans een zwijgend vrouwenleger
  van in ‘t zwart gehulde schimmen.

  Waar ooit op koninginnedag de mensen
  genoten van heerlijk Amsterdam,
  heerst thans de strenge wet der mullah’s
  en is er niets dan de islam.

  Waar man en vrouw ooit samen liepen
  hand in hand, vrij en verliefd,
  loopt de man thans meters vóór haar
  precies zo Allah het belieft.

  Waar ooit een meisje met poppen speelde
  genietend van haar kinderjaren,
  huwt zij thans een vreemde baardmans
  om snel tien kinderen te baren.

  Waar levenslang de zwaarste straf was
  heerst thans de wet van de Koran;
  en wordt een vrouw met de zweep geslagen
  als zij gezien wordt met een man.

  En zo is mijn geliefde Holland
  verworden tot een land van haat.
  Welkom in de nieuwe orde
  van het Neerlands Kalifaat.

  ***
  Ingezonden door S. van der Tuijn op;
  http://pineut.wordpress.com/2011/12/04/gedicht-over-nederland/

  Like

 10. A3an zegt:

  Das ne mooie Linsky…

  @ Bron,

  Dit is een zeer belangrijk stuk, well done…and…..Thanks…

  Like

 11. Linsky zegt:

  A3an;

  NATUURLIJK wil men van dat Vetorecht af!
  Welke dictatuur wil nou inmenging en medezeggenschap, laat staan een Vetorecht!

  Verder moet je denk even wat rust nemen want je klinkt inderdaad lichtelijk ‘warrig’ ;(

  Like

 12. Linsky zegt:

  A3an;

  “Alleen revolutionaire gedachtes op een vreedzame wijze kunnen het / ons tij doen keren….”

  Is dat niet wat we nu al zo’n 1400 jaar doen?
  Dit is toch de reden dat die zandnegers en rifratten nu in de USA en de EU zijn gekoloniseerd!

  Omdat we enkel “revolutionaire gedachtes op een vreedzame wijze” hadden………….?

  Like

  • Columnist zegt:

   Als zandnegers en rifratten de USA koloniseren, komen zijn op gebied dat eerst van de Schildpadeilanders(‘Indianen’) was. Het zal interessant worden hoe die confrontatie zich uitwerkt.

   Like

 13. A3an zegt:

  @ Linsky,

  Dat “warrig” ontstaat door een zoeken naar alternatieven, wat de rotzakken met ons aan het flikken zijn, dáár kunnen we weinig aan doen, afgezien van een geweldadige revolutie/opstand die duizenden en duizenden mensen het leven zou kosten….
  Wil JIJ dat ?
  Het is al erg genoeg nú !
  Dáárom is het enige wat ons rest; vooruit kijken en bezien hoe we de zaak náár onze hand kunnen zetten op een manier waar weinig aan te doen valt….
  Je ziet dat er in de USA al verboden is (of schijnt te worden) dat mensen een eigen groentetuin mogen hebben….
  Das toch volledig belachelijk….

  Véél geslaagde projekten zijn in den beginne altijd al begonnen met “die is gek”…
  Gek ben ik, denk ik, verre van… Punt is gewoon dat ik alternatieve ideeën opwerp met het verzoek daar eens gewoon en rustig over na te denken, nietwaar ?
  Straks worden we geconfronteerd met een slavenbestaan als dat zo doorgaat…
  Dus, denk positief en denk mee…

  We waren nooit op de maan gekomen als we er in den beginne niet de rotsvaste overtuiging hadden gehad dat ons dat zou lukken….
  Everything starts with thinking, the more thinking…the more new ideas…

  grtz.

  Like

 14. Linsky zegt:

  A3an;

  Zelfs het opvangen van regenwater is er verboden!
  Daar zijn dus al talloze farms aan failliet gegaan, middels aangedane processen door de grote multinationals.

  Die bedrijven hebben alle water-rechten, ook van rivieren etc. “gekocht”!

  Alle regen zou in “hun’ rivieren zijn gekomen als die boeren het niet hadden opgevangen. Dus worden ze aangeklaagd wegens diefstal van “hun “water!!!!

  http://www.nujij.nl/algemeen/regenwater-opvangen-is-illegaal-in-amerika.3460346.lynkx#axzz1flcjSrRh

  In Colorado, is nu voor het eerst een nieuwe wet die het weer legaal maakt;
  http://www.geennieuws.com/2009/06/regenwateropvang-nu-legaal-in-colorado/

  Like

 15. Linsky zegt:

  Russische leger neemt strategische posities in in Moskou!

  Journalisten in Moskou melden dat duizenden soldaten en politie eenheden Moskou binnentrekken en strategische posities innemen, nadat duizenden demonstranten de straat waren opgegaan om te demonstreren tegen de massale verkiezingsfraude.

  http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-16050028

  Like

 16. Aryan zegt:

  Kijk hier eens naar:

  Demography is Destiny – Islam rising in the West

  Like

 17. Pingback: ”Wij Europeanen” | AmsterdamPost

 18. Stefan zegt:

  Het kapitalisme is slechts een “aantrekkelijke ideologie” voor een rijke elite die de macht heeft. http://szrzlj3.blogspot.com/2010/08/ik-vind-vandaag-islamfobie-een-heel.html

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s