De mythe van de “vreedzame, gematigde” moslims

De in Mumbai levende Indische schrijver Sujit Das publiceert o.a. op internetsites zoals Faithfreedom, Islamwatch en Islammonitor. Hij heeft ook een boek geschreven over de profeet Mohammed: Unmasking Muhammad the malignant narcissist and his grand delusion Allah. In dit artikel belicht hij de mythe van de “vreedzame en gematigde” moslims.

“Net zoals de Romeinse god Janus heeft de islam twee gezichten” (Abul Kasem)

“De militante moslim is hij, die de ongelovigen de kop afsnijdt, terwijl de gematigde moslim de voeten van het slachtoffer vasthoudt” (Dr. M. Sabieski)

In een land, waarin de moslims in de minderheid zijn, eisen ze steeds meer privileges en rechten voor minderheden van het gastland. Als hun aantal door geboorte of immigratie toeneemt, willen ze de sharia invoeren. Als ze een meerderheid worden, beginnen ze dood en vernietiging over hun gastland te brengen en starten ze met etnische zuiveringen. Dat is de ergste soort van onoprechtheid en huichelarij.

Is dat niet hetzelfde wat Mohammed de vroege Mekkanen aandeed? Toen hij zwak was, bracht hij verzen, die vreedzaam waren. Hij bracht zelfs enkele verzen, die de heidense goden prezen (de satanische verzen) om de Mekkanen tevreden te stellen. Maar toen hij machtig werd, begon zijn duistere kant tevoorschijn te komen en de koraanse verzen begonnen hun schoonheid te verliezen. Zodra hij Mekka veroverde, toonde hij iedereen zijn ware gezicht – bekeer of sterf door het zwaard.

Hoewel de bezorgde regeringen miljarden uitgeven om hun burgers tegen islamitische Jihadisten te beschermen, lukt het de politiek verantwoordelijken vaak niet dit in te zien. Ze begaan dezelfde fout als de vroege Mekkanen. Ze herkennen de invloed van de radicale islam, maar vergeten op de gematigde islam te letten. Ze begrijpen nauwelijks, dat de zogenaamde gematigde islam veel gevaarlijker is dan de radicale islam, want hij groeit langzaam en doodt stilletjes de gastheer. Het is onmogelijk voor een moslim om met niet-islamitische gemeenschappen te leven en te communiceren zonder de verplichting hen met geweld of misleiding tot de islam te bekeren.

De islamitische Jihad heeft vele gezichten. De Jihad bestaat er niet alleen in om mensen af te slachten voor de islam; hij is ook een systematische onderdrukking van de waarheid en verbreiding van leugens. Zo niet, hoe kan de gematigde moslim dan brutaal beweren (ondanks duidelijke bewijzen van het tegendeel) dat de islam een vreedzame religie is?

De slagzin “De islam is een vreedzame religie” is al ongeveer 1400 jaar verouderd. Het zaad van het terrorisme kiemt in het binnenste van iedere moslim. Iedereen, die Mohammed en zijn koran ook maar een greintje vertrouwen schenkt, vult zijn geest aan met onterechte haat en onterechte paranoia en hij komt er niet omheen dezelfde destructieve ideeën te hebben als zijn profeet. De duistere macht van Mohammed´s narcisme begint direct aan hem te werken.

Na meerdere jaren oorlog tegen de islamitische terreur horen we echter nog steeds dat de islam een religie van de vrede zou zijn. Terwijl de zogenaamde vreedzame moslims dit begrip vanuit duidelijke redenen gebruiken, gebruiken zij, die de islam kennen, het begrip sarcastisch.

Terrorisme is in iedere cel van de islam aanwezig. De islam kan zonder terrorisme niet overleven, want het terrorisme is de levengevende kracht van de islam. Voor diegenen, die tegen het terrorisme zijn, is geen plaats in de islam, ze zijn ongelovigen. Zoals Habis al Soub in zijn Arabische document “Testament van een martelaar” aanhaalt:

“De uitspraak van de profeet Mohammed uit de 7e eeuw luidt, dat het opgeven van de zaak van de Jihad net zo´n schandelijke handeling is als het verlaten van de islamitische religie.”

Het bovenstaande citaat maakt heel duidelijk, dat Jihad in de naam van God een wezenlijk bestanddeel is in het leven van een moslim. Geweld tegen de niet-moslims is geen verdraaiing van de islam, maar het wordt herhaald in de koran, in de hadith, in de voorbeelden van Mohammed en in de besluiten van iedere islamitische rechtsschool bevestigd. De islamitische terroristen “kapen” de islam niet, in werkelijkheid herstellen ze hem. Zonder terrorisme zal de islam binnen een mum van tijd verstikken en in elkaar storten.

De historie van de islam is een 1500 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, verraad, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting. Het vreedzame gezicht van de islam is misleiding. Het is de politieke islam, die het masker van de gewelddadige islam vormt. Zoals de Turkse minister-president Erdoğan het uitdrukte:

“Deze benamingen zijn heel hatelijk, het is aanstootgevend en een belediging van onze religie. Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam. Islam is islam en dat is het.”

Het enige verschil tussen een vreedzame moslim en een terroristische moslim is, dat de terroristen openlijk in actie zijn en überhaupt niet bang zijn om hun agenda bekend te maken aan de niet-moslims, terwijl de vreedzame moslims stil en huichelachtig in actie zijn. Moslims kunnen geen loyale minderheid zijn. Met het toenemen van hun aantal en kracht zullen ze eisen hun islamitische wetten aan hun gastheren op te dringen. In werkelijkheid zegt de koran tegen hen om niet als minderheid te leven, maar te proberen aan de macht te komen. Hun loyaliteit ligt altijd, nationale grenzen overschrijdend, bij de grotere wereld van de islam.

Als voorbeeld kan Siraj Wahaj genoemd worden, een prominente woordvoerder van de Amerikaanse moslims:

“Als de moslims maar politiek slim zouden zijn, dan zouden ze de VS over kunnen nemen en hun grondwettelijke regering door een kalifaat vervangen.”

Islam en terrorisme zijn bloedbroeders. In het kielzog van de beide bomaanslagen in Londen, zei een van de meest radicale groeperingen in Groot-Brittannië, al-Ghurabaa:

“Iedere moslim, die ontkent dat de terreur een deel van de islam is, is een kafir (ongelovige).”

En een soortgelijke zelf verklarende uitspraak van Zakir Naik luidt:

“Iedere moslim zou terrorist moeten zijn.”

Deze zogenaamde vreedzame moslims zijn zeer berekenend en gaan uiterst voorzichtig te werk. De meest invloedrijke Amerikaanse islamitische bekeerling Hamza Yusuf maande in 2004 de moslims aan om strategisch, doelgericht voort te schrijden:

“Er bestaan tijden, waarin jullie als een schaap moeten leven om in de toekomst als een leeuw te leven.”

Dit wordt is de islam al-taqiyya genoemd (rechtmatige misleiding) en staat de moslims toe om letterlijk ieder aspect van hun geloof te ontkennen en wordt als volgt gedefinieerd:

“Taqiyya is slechts een uiting van de tong, terwijl het hart rust in het geloof.”

Deze zogenaamde “vreedzame” moslims houden lange toespraken over mensenrechten en democratische waarden en zingen de vreedzame verzen van de koran, maar wanneer de koran ooit machtig wordt, zingen ze een ander deuntje. De elementaire concepten van de mensenrechten, ontwikkeld in het Westen met behulp van John Locke en andere Verlichte denkers, hebben tot op de dag van vandaag geen invloed op de islam gehad. Islamitische hardliners hebben deze feiten openlijk toegegeven. In januari 1985 verklaarde de permanente vertegenwoordiger van de Islamitische Republiek Iran bij de Verenigde Naties:

“Alleen al het concept van de mensenrechten is een joods-christelijke uitvinding en onacceptabel in de islam”.

De zogenaamde “vreedzame” moslims zouden niet aarzelen om volgens de wet van de sharia de jizya (hoofdelijke belasting) voor christenen en Joden in te voeren en Hindoes, Boeddhisten, Sikhs, ex-moslims, atheïsten en agnostici de keel door te snijden. Diep in zijn binnenste is iedere “gelovige” de rechter en beul van iedere “ongelovige”. Per slot van rekening werken de terroristen en de “vreedzame” moslims voor dezelfde zaak – in naam van de islam de wereld te beheersen.

Omdat het edelste doel van een moslim eruit bestaat de islam te helpen de wereld te beheersen, proberen deze gematigde moslims schaamteloos de ongelovigen met hun verdraaide logica en pathologische liegen om de tuin te leiden. Ze herhalen ze steeds opnieuw, waarbij ze denken dat ze waar worden als je ze vaak herhaalt. Indien nodig, zouden ze voor hun egoïstische behoeftes de koranverzen misvormen. Imam Ghazali zei:

“Spreken is een middel om doelen te bereiken. Als iets lovenswaardigs zowel bereikt kan worden door het uitspreken van de waarheid en door leugens, dan is het illegaal om het d.m.v. leugens te bereiken, want dan is het liegen niet noodzakelijk. Als het mogelijk is om zo´n doel met liegen te bereiken, maar niet door het uitspreken van de waarheid, dan is het toegestaan om te liegen als dit helpt om het doel te bereiken.”

Net zoals ook imam Jafar Sadiq de aanbeveling gaf:

“Iemand, die iets van onze religie blootgeeft, is zoals iemand die ons opzettelijk doodt.”

“Jullie behoren tot een religie, waarbij Allah iedereen, die deze verbergt, zal eren en over iedereen, die haar openbaart schande brengen en vernederen zal”.

De vreedzame moslims en de terroristische moslims zijn twee kanten van dezelfde medaille. Voor een vreedzame moslim is het heel gemakkelijk om een terrorist te worden. Haat op de niet-moslims is het wezenlijke principe van de islam en geweld is de oplossing. Zoals ayatollah Sadegh Khalkali, een compromisloze Iraanse rechter, in het openbaar verklaarde:

“Voor diegenen, die tegen het doden zijn, is geen plaats in de islam. Onze profeet doodde met zijn eigen gezegende handen, onze imam Ali doodde meer dan 700 op één enkele dag, als het overleven van het geloof bloedvergieten vereist, zijn we er om onze plicht te vervullen”.

Er loert een terrorist in het binnenste van iedere moslim, die wacht op de kans om naar buiten te komen. Zo´n voorbeeld is te vinden in de koran (soera 9, vers 5):

Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de zakat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, God is Vergevensgezind, Genadevol.”

Een zoon van een Pakistaanse zakenman werd door dit vers geïnspireerd en legde de volgende eed af:

“Ik verklaar in het bijzijn van God, dat ik mijn leven lang de ongelovigen zal afslachten. Laat God me de kracht geven deze eed in te lossen”.

Gedurende de totale geschreven geschiedenis van de islam, maakte de koran, het onheiligste religieuze boek, monsters van mensen. Generatie op generatie pakken moslims deze woorden op en maken hen tot wapens om onrechtvaardigheid, onderdrukking en heerschappij te bewerkstelligen.

Islamitisch terrorisme is een complex fenomeen, daarom verschilt het natuurlijke karakter van de terrorist van persoon tot persoon. Het zou zinloos zijn om hen allemaal een eenvoudige en globale karaktereigenschap toe te wijzen. In de islam kunnen terroristen veel verschillende rollen aannemen – slechts weinigen zullen daadwerkelijk het wapen afvuren, de bom aansteken of een menselijke bom worden.

Het “natuurlijke karakter” van een islamitische politicus, of van een moellah, of van een financier van de islamitische terreur of van een in een burqa (niqab, chador) geklede analfabetische islamitische vrouw, die enkele tientallen kinderen ter wereld brengt, omdat een grote familie Allah blij maakt, of de eenvoudige bebaarde moslim, die regelmatig zakat aan de moskee betaalt, verschilt van dat van een bestuurder of strateeg of dader of zelfmoordactivist.

Dit is de kern van de Jihad, waarover in islamitische boeken of religieuze wetten breed werd gediscussieerd. Hoewel men enkele systematische verschillen tussen diegenen, die deelnemen aan het terrorisme en diegenen, die dat niet doen, kan herkennen, bezitten beide dezelfde psychologische opbouw. Taylor en Quayle, de beide bekende onderzoekers van het huidige religieuze terrorisme, concludeerden:

“De actieve terrorist verschilt in psychologisch opzicht niet waarneembaar van een niet-terrorist. Er bestaan geen speciale eigenschappen, die de terrorist karakteriseren.”

Wie kan het feit ontkennen, dat de geestelijken en de militante gemeenteleiders door deze gematigde moslims werden gekozen? Hoewel de terrorisme-expert Daniel Pipes schat, dat 10 tot 15% van de moslims wereldwijd de agenda van de Jihad ondersteunen, zijn er signalen uit verschillende delen van de islamitische wereld, dat hun werkelijke aantal veel hoger is.

Tijdens een proces inzake financiering van terrorisme in New York in februari 2005, schatte Bernard Haykel, een emeritus professor in de islamwetenschap, dat 90% van de Arabische moslims Hamas ondersteunt. Een organisatie, die bussen, burgers en restaurant de lucht injaagt om het doel van een Palestijnse shariastaat te bespoedigen. Dr. Imram Waheed, de Londense woordvoerder van de internationale “vreedzame” Jihadistengroepering Hizb ut-Tahrir, bevestigde in mei 2005, dat 99% van alle moslims in de wereld wil dat een kalifaat de wereld regeert.

Deze statistieken bevestigen, dat die moslims, die het terrorisme ondersteunen, geen verdwijnende minderheid, maar een enorme meerderheid zijn. In de realiteit bestaat er geen vreedzame islam. Een vreedzame moslim is hetzelfde als een vreedzame nazi. “Al Islam huwa al hall” (islam is de oplossing) is geen leuze, die alleen door islamitische terroristen wordt gebezigd, maar door alle moslims.

De zelfstandige naamwoorden “terrorist” of “terroristen” gelden niet noodzakelijkerwijs voor iedereen in een terreurorganisatie. In een leger draagt niet iedereen een geweer. Er bestaan vele niet vechtende leden, bijvoorbeeld boekhouders, koks, geldinzamelaars, specialisten in logistiek, doktoren, verpleegsters of ronselaars – die slechts een passieve rol mogen spelen. Maar ze hebben allemaal het ultimatieve doel om de vijand te verslaan. Afgezien van persoonlijk geweld bestaan er veel manieren om de jihad te ondersteunen. De vreedzame moslims, die wij kennen, spelen deze passieve ondersteunende rol. Het is het ultimatieve doel om de wereld voor de islam te veroveren door de ongelovigen en hun civilisatie volledig uit te roeien.

Bron:

http://www.pi-news.net/2011/12/mythos-von-friedlichen-moderaten-moslems/#more-224794

Auteur: Sujit Das

Bron oorspronkelijk artikel:

http://www.faithfreedom.org/articles/persecution-by-islam/the-myth-of-peaceful-moderate-muslims/

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

(En verder ben ik van mening dat een Populistische Omroep goed voor Nederland zou zijn: word lid van PopNed.nl (Populistische Omroep Nederland). Als u dat doet o.v.v. E.J. Bron, is dat in 2012 gratis.)

 

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Arabische wereld, Islam, Islamisering, Islamkritiek, Racisme, Terrorisme. Bookmark de permalink .

26 reacties op De mythe van de “vreedzame, gematigde” moslims

 1. Linsky zegt:

  Tjeetje E.J. !
  Da’s weer een hele lap hè!
  🙂
  Een parasiet is een levensvorm die zich ten koste van een ander organisme waarmee hij samenleeft (de gastheer) in stand houdt en vermenigvuldigt….en uiteindelijk de gastheer dood!

  Like

 2. Hellen zegt:

  Heer Bron , alweer een duidelijk verhaal , iets wat die islamlovers in den Haag verplicht zouden moeten lezen .
  Als er een paar mensen van uw niveau op het pluche zouden zitten , zouden we een grote stap vooruit doen , niet te geloven wat een eye openers er te vinden over die verschrikkelijke woestijn ideologie zijn , je moet het grootste gevaar ooit , wel willen zien natuurlijk .
  Ik wil u bedanken voor de vele stukken waar ik veel van leer en zoveel mogelijk aan anderen doorgeef , alles bijelkaar moet het een enorme klus zijn !

  Like

 3. Linsky zegt:

  Hè Hellen, we weten niet of E.J. het er wel allemaal mee eens is hoor?

  1: . De vertalingen op dit blog geven niet per se de mening van de vertaler weer!?

  Ik moet zeggen; Hij werkt wel erg hard…en veel…..maar soms vraag ik me toch echt wel af of ie niet alleen maar graag schrijft. 🙂

  Like

 4. E.J. Bron zegt:

  Dank je Hellen.

  @Linsky: het niveau van je comments daalt met gezwinde spoed!! 😉 🙂

  Like

 5. Linsky zegt:

  Beetje balorigheid E.J. 😦

  Niet treuren, ’t is maar een flauw grapje.

  Ben hier verdomme de tuinmeubeltjes aan het vastsjorren!……………..
  in plaats van op rifratten-jacht! 🙂

  Like

 6. E.J. Bron zegt:

  Tsja…je moet op een gegeven moment prioriteiten stellen Linsky!! Wat heb jet trouwens aan tuinmeubilair dat je toch niet kunt gebruiken als je rifratten de boel overnemen? 😉

  Like

 7. Linsky zegt:

  Ja, breng m’n humeur maar verder naar beneden,… 😦

  Like

 8. koddebeier zegt:

  Is deze ramp nog te keren ??
  Onze politiek slaapt verder, en heult met de vijand.
  Het is mij een raadsel wat onze ‘elite’ wil, want uiteindelijk staan zij ook op het lijstje om de kop afgehakt te worden.

  Like

 9. G.Deckzeijl zegt:

  Wat een werk, EJB, en wederom prima de luxe! Echter, zo goed als zeker zul je op de hoogte zijn van onderzoeken of er nu wel of geen profeet Mohammed heeft bestaan. Volgens mij zal het ook nooit duidelijk worden door wie de koran is geschreven. Er bestaat geen gematigde islam, er bestaan ook geen gematigde moslims. En lid worden van PopNed zie ik niet zo zitten, Nederland heeft veel te veel “publieke” omroepjes die continu teren op jouw en mijn geld. Daar moet snel een eind aan gemaakt worden. Da’s niet mijn wijsheid, alhoewel ik er vierkant achter sta. Lees het volgende vlotgeschreven boekwerkje op PDF van deze landgenoot maar eens op je gemak door. http://tinyurl.com/3v53o5g

  Like

 10. G.Deckzeijl zegt:

  Hebben jullie het nieuws gevolgd over een geschifte Marokkaanse kleuterneuquer die in de beruchte Haagse as-Soennah-HAATBUNKER wil preken? In de 2e SlaapKamer moeten ze nota bene debatteren of ze dat islamitische gedrocht een visum* zullen geven. Lees maar eens wat Nausicaa Marbe schrijft… http://tinyurl.com/7m3hb6e
  *niks visum. alle islamitische idioten die kinderen als sexpartners aanprijzen, mogen ze van mij zonder parachute boven de Sahara droppen.

  Like

 11. Linsky zegt:

  Tot u ineens oog in oog staat met een fors bewapende holbewoner. Zo’n baardig oermens van wie duidelijk is dat hij het op uw dochter heeft gemunt. Negen is ze.

  Wat doet u? Gaat u, zoals thuis bij ontmoetingen met ‘andere culturen’, in debat? Welnee. U zet het op een rennen, u maakt dat u wegkomt. En mochten u en de uwen heelhuids thuiskomen, dan hoop ik dat u zult nadenken over de vraag waarom we in onze 21ste eeuw elke troglodiet een debat waard vinden.
  schrijft Nausicaa Marbe.

  Dat is nou precies waar het steeds om draait.

  Die islamieten zijn troglodieten!

  Hoewel ik persoonlijk van mening ben dat ze in die oude tijden al de grotten zijn uitgejaagd, omdat ze zelfs daar niet konden worden gehandhaafd.
  Een volk, wat geen recht op goedheid, liefde of leven erkend, is inderdaad niet waard, om mee te debatteren of te leven, gewoonweg omdat de nodige intelligentie en de vereiste rede ontbreekt bij die zandnegers.

  Alleen een imbeciel kan in ‘rede’ spreken met een andere imbeciel!

  Like

 12. Linsky zegt:

  Da’s een zwak punt in het overigens uitstekende artikel van Nausicaa Marbe.

  Holbewoners hadden enige vorm van beschaving,bewijze de tekeningen die men steeds nog vind.

  Dat zal de reden wel zijn dat deze rifratten zich van oudsher moesten ophouden in de woestijnen!

  Als ze al ooit wat zouden hebben gepresteerd zou het ook meteen als zand door hun vingers glippen.

  PS. Dat de Israëliërs er zo lang moesten verblijven was misschien om hen een lesje in bescheidenheid en empathie te leren………..

  Like

 13. Linsky zegt:

  Geestelijke en spirituele ontwikkeling gaat m.i. gepaard met het vermogen de mentale hoogte (diepte) van de andere partij in te kunnen schatten.

  Dat zegt dus alles over de (afwezige) verstandelijke vermogens van dit kabinet en de rest van onze overheden.

  Like

 14. Linsky zegt:

  Veiligheidsdienst AIVD en politici maken zich zorgen om de radicale moslimgroep Sharia4Holland. Kamerleden zijn bang dat de beweging geweld gaat gebruiken en eisen daarom maatregelen.

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/3070647/2011/12/09/Politici-vrezen-geweld-radicale-moslimgroep.dhtml

  Amsterdam: Islamisten verstoren debat met moslimfeministe Irshad Manji

  http://brabosh.com/2011/12/09/pqpct-ein/

  Like

 15. G.Deckzeijl zegt:

  @Linsky: eerder deze week zag ik E.S.M.Akerboom, huidige nationaal coördinator terrorismebestrijding(NCTb) op tv zijn zegje doen over dat groepje jurkendragers dat rotzooi trapte in de Balie. De politie verzocht nota bene T.Dibi en I.Manji het poduim te verlaten.(deden ze niet) Moet je nagaan: de politie steekt die verdomde jurkendragers een handje toe…
  Akerboom verklaarde dat we ons niet druk moeten maken over een groepje van 20 idioten uit België(is mijn typering!). Tuurlijk, het zijn er maar 20. Zou wel eens willen weten of Akerboom en zijn vervanger Th.P.L.Bot op de hoogte zijn van HET PROJECT en dat intimidatie(jurkendragers schreeuwden dat anderen niet over de islam mogen praten) daar een vast onderdeel van is.
  http://www.nctb.nl http://tinyurl.com/5za2bg

  Like

 16. G.Deckzeijl zegt:

  Update van 15:05: Twee Belgische idioten die in de afgelopen week werden opgepakt mbt de heisa in de Balie zijn vrijwel zeker vanmiddag vrijgelaten. Ze moeten voor de rechter verschijnen.
  http://tinyurl.com/d68a6t8 Wat voor straf ze zullen krijgen is makkelijk te raden, als ze überhaupt ter zitting zullen verschijnen, wat ik waag te betwijfelen, omdat dat UITSCHOT niks met de wetten en regels van ongelovigen te maken wil hebben.

  Like

 17. Hellen zegt:

  Jaaa en ze hebben er wel 2 gearresteerd , wow , dat was ff aanpakken voor die agentjes , ik las dat er een paar dienders gezellie stonden te praten met die duivelaanbidders , ze hadden dat tuig eruit moeten trappen , nadat ze kort waren geramt en daarna waren bewerkt met traangas , stroomstoot wapens en andere middelen , wij zouden het lef moeten hebben om een haathut in te lopen met 25 man en hetzelfde te flikken , man ze hadden ons het ziekenhuis in geramt ! Ennnnn we waren door diezelfde , vaak laffe agentjes met een noodgang een cel ingeslagen .

  Like

 18. Linsky zegt:

  Yep Deckzeijl;,

  Het Project roept op om gebruik te maken van diverse tactieken, van immigratie, infiltratie, surveillance, propaganda, protesten, bedrog, politieke legitimiteit en terrorisme, heeft langer dan twee decennia dienst gedaan als “blauwdruk” voor de Moslim Broederschap. Zoals een aantal voorbeelden uit heel Europa laten zien – inclusief de politieke erkenning van parallelle islamitische overheidsorganisaties in Zweden, de recente “cartoon” jihad in Denemarken, het in de brand steken van auto’s gedurende de Parijse intifada vorige november, en de terroristische aanslag van 7/7 in Londen – is het in Het Project geschetste plan een overweldigend succes.

  Het is echt niet te bevatten hoe arrogant, hypocriet en schoftig onze overheden zijn!

  Hier nog een voorbeeld:
  De terroristen hebben gewonnen!
  Amerikaanse wetgeving maakt het mogelijk om burgers onbeperkt vast te houden zonder enige vorm van proces.

  Tuinieren en zaden bewaren strafbaar..!
  Deze tirannieke wet brengt alle voedselproductie, ja, zelfs geproduceerd voedsel uit de eigen tuin van burgers..!, onder het gezag van het Department of Homeland Security. Ja, precies dezelfde mensen die de TSA runnen, en hun ‘naakte lichaam scannen of passagiertje-betast’ programma.
  http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/tuinieren-en-zaden-bewaren-strafbaar/

  Like

 19. Linsky zegt:

  En hier nog wat bedrog en leugens:

  Gaza groeit en bloeit als nooit tevoren – beschermd door het bedrog van de reguliere media.

  http://brabosh.com/2011/12/09/pqpct-eiw/

  Like

 20. G.Deckzeijl zegt:

  Tuinieren en zaad bewaren strafbaar? Heb niet alles gelezen, wat vindt Obama daarvan?
  GEKKENWERK. Deze wereld is echt helemaal GEK geworden. Het is niet te hopen dat ze hier met een dergelijke belachelijke regel komen aankakken.

  Like

 21. Linsky zegt:

  Binnenlaten juist, die pedo imam!

  Moet de pedo imam een visum geweigerd worden?

  De Tweede Kamer schijnt er in meerderheid voor te zijn, de minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten, heeft al verklaard dat hij er alles aan zal doen om de man tegen te houden, maar het lijkt mij dat ze juridisch gezien geen poot hebben om op te staan. Mag je iemand een visum weigeren om een uitspraak die gedaan is in het buitenland? Al-Maghraoui uit Marokko had een fatwa uit doen gaan dat de seksuele resultaten met negenjarige meisjes beter waren dan met twintigjarigen.

  http://www.joost-niemoller.nl/2011/12/binnenlaten-juist-die-pedo-imam/

  Like

 22. G.Deckzeijl zegt:

  @Linsky: ik ben het met Niemöller eens. Hoe vaker de linkse kerk en hun politiek correcte volgelingen worden geconfronteerd met de waanzin binnen die woestijn-ideologie, hoe beter.
  Ik denk zelf dat het dan niet lang meer duurt dat de bellen binnen links Nederland keihard gaan rinkelen, tenzij ik me vergis. Joseph Goebbels(wie kent hem niet?) zei tijdens één van zijn beruchte redevoeringen: als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt gaat iedereen het vanzelf als de waarheid beschouwen. Islam is vrede bv. is zo’n leugen. Als een pedo-imam maar blijft roepen dat meisjes van 9 beter zijn van jonge vrouwen van 20, weet toch ieder rationeel denkend mens dat zo iemand totaal van de ratten besnuffeld is en niet serieus genomen dient te worden?
  Analoog aan Niemöller roep ik de Nederlandse autoriteiten op werk te maken van de uitlatingen van die as-Soennah-woordvoerder inzake “huwelijkscontracten” tussen kinderen.
  Zet ze TE KIJK, deze islamitische schoften!

  Like

 23. Linsky zegt:

  Helemaal mee eens Deckzeijl! 🙂

  Like

 24. G.Deckzeijl zegt:

  @Linsky: hier is die IDIOOT van de “huwelijkscontracten”.
  http://tinyurl.com/ccs2kkz
  @E.J.Bron: dit lijkt me wel een voorpagina-artikel waard, dacht je ook niet?
  (info svp bewaren op eigen server, om doofpot-effecten te voorkomen)

  Like

 25. E.J. Bron zegt:

  @G. Deckzeijl

  Zie de voorpagina! Bedankt! 🙂

  Like

 26. Jan zegt:

  Gematigde moslim Hanan Ashrawi (PLO) (1): “Joden maken matzes van het bloed van Christenen”

  Does Obama in fact know the relationship, for example, between “Passover” and “Christian blood” ..?!
  Or “Passover” and “Jewish blood rituals..?!
  Much of the chatter and gossip about historical Jewish blood rituals in Europe are real and not fake as they claim; the Jews used the blood of Christians in the Jewish Passover …
  http://elderofziyon.blogspot.co.il/2013/03/passover-blood-libel-in-hanan-ashrawis.html

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s