Islam is angst – deel 3: Het systeem

Deel 1 en deel 2 in dit drieluik verschenen respectievelijk op 20 november en 11 december op dit weblog.

Hoe kweekt het systeem ononderbroken de moordenaars op?

Nu weten we iets over de islamitische angst. We hebben ook een idee wie sommige van deze moordenaars zijn. Laten we nu eens kijken waar deze moordenaars vandaan komen en naar enkele van de regels en voorschriften, maatschappelijke tradities en normen, die de zichzelf reproducerende kringloop van geweld van de islam creëert.

(Deze keuze van regels, voorschriften e.d. vertegenwoordigt een klein deel van de richtlijnen, die de islam controleren. In werkelijkheid is de islam net een “perfecte storm”, met duizenden voorschriften, die samenwerken om de islam zo te houden zoals hij is. De voorschriften, die ik heb uitgekozen om ze hier te noemen, zijn enkele van de gemakkelijkst om te herkennen en te begrijpen).

De islam is niet alleen een religie. Het is een compleet maatschappelijk systeem (veel schrijvers hebben hem een autoritair systeem genoemd). De islamitische wet van de sharia bevat bijna alles, van de geboorte tot de dood. Een groot deel van de regels werkt er aan om de islam zelf in stand te houden.

Een centrale rol speelt de regel, dat alle kinderen, die als moslims worden geboren, automatisch moslims zijn. Dat betekent, dat alle moslims (behalve bekeerlingen) geen inspraak hebben over wat betreft hun lidmaatschap van de islam. Het betekent ook, dat ouders geen mogelijkheid bezitten om te beslissen of hun kinderen moslims zijn of niet. Het garandeert ook een constante aanvoer van potentieel vrome gelovigen – de volgende generatie islamitische moordenaars.

Een andere belangrijke regel zegt: “De islam is belangrijker dan de familie”. Omdat islamitische families normaalgesproken heel groot zijn, is het moeilijk om je een familie voor te stellen zonder of een diep gelovige (mogelijke moordenaar) of een sympathisant. Dat betekent, dat in iedere wijd vertakte familie de aller vroomste religieuze gelovigen garanderen, dat de rest van de familie volgens de voorschriften islamitisch is. Het betekent ook, dat ouders druk van andere familieleden voelen om te garanderen dat alle kinderen worden blootgesteld aan het islamitische dogma. Als resultaat krijgen alle kinderen vanaf de geboorte een islamitische opvoeding.

Als een kind de schoolgaande leeftijd bereikt, wordt de opvoeding geïnstitutionaliseerd. Dit begint in de laagste groepen en gaat constant tijdens de hele schoolopleiding van het kind door. Ook al zijn niet alle scholen strikt islamitisch, toch eisen alle scholen in islamitische samenlevingen van alle leerlingen om islamitische thema´s te bestuderen.

In armere islamitische landen, waar mogelijk geen staatsscholen bestaan of deze niet gratis zijn, bestaan normaalgesproken religiescholen. De meeste islamitische scholen zijn gratis. Deze scholen onderwijzen een intensiever islamitisch programma.

Bovendien bestaan er, verdeeld over de hele islam, duizenden madrassa´s (alleen al in Pakistan meer dan 20.000), die miljoenen leerlingen opleiden. Deze madrassa´s onderwijzen een onverbiddelijke vorm van de islam. Dat kan de routine van het uit het hoofd leren van de koran zijn en het leren van de islamitische passages, die de vrome gelovigen ertoe oproepen om geweld te gebruiken in naam van de islam.

Binnen het onderwijssysteem maken opnieuw de vrome gelovigen en sympathisanten hun aanwezigheid merkbaar. Iedereen, die de leren van de islam probeert te verzwakken, riskeert de woede van een onzichtbare moordenaar.

Als de kinderen volwassen worden, wordt een klein percentage van de eigen generatie de aller vroomste gelovigen en ongeveer 20% wordt sympathisant. Omdat dit onderwijssysteem gelijkmatig binnen de islam is verdeeld, zijn de vrome gelovigen en sympathisanten, zoals reeds aangetoond, overal aanwezig. En de kringloop van de angst en het geweld gaat verder.

(Let wel: Het is erg genoeg dat moslims deze haat binnen hun eigen samenlevingen leren, maar geïmmigreerde moslims leren dezelfde haat direct onder de neus van lichtgelovige, westerse gastheren. De aanslagen op de metro in Londen in 2005 zijn hiervan een perfect voorbeeld. Ik denk niet dat de jonge islamitische moordenaars van deze gebeurtenissen hun motivatie niet vonden binnen het politiek correcte Engelse onderwijssysteem. Datzelfde kan over het onlangs verijdelde 06 terreurplan in Canada gezegd worden. Ze leerden hun haat tegen Canada niet binnen het Canadese onderwijssysteem. Bovendien bevestigen veel onderzoeksrapporten m.b.t. dit thema dit probleem).

Ongelukkig genoeg is de africhting van de kinderen slechts het begin van een voortdurend proces, dat garandeert, dat iedereen volgens de voorschriften islamitisch is. In de islamitische samenleving zijn praktisch bijna overal extra scholing en het voortdurend doordrukken van het islamitische dogma te vinden.

Laten we nu eens kijken naar enkele van de algemene geloofsstellingen en praktijken, die deel uitmaken van het cyclische systeem. Onthoud u goed, dat (1) al deze thema´s hot items zijn, die de aandacht van de onzichtbare moordenaars op iemand vestigen en (2) dat vanwege de angst voor deze onzichtbare moordenaars er door niemand vraagtekens worden geplaatst bij deze thema´s.

Moslims worden vijfmaal per dag opgeroepen tot gebed. Deze gebedsoproepen zijn een constante herinnering voor de aller vroomsten, dat het hun verantwoordelijkheid is de zuiverheid van de islam te garanderen. Het is ook een constante herinnering voor de minst vromen om geen vragen te stellen over de islam en dat er overal potentiële moordenaars zijn. Deze gebedsoproepen helpen om het angstquotiënt hoog te houden.

In islamitische samenlevingen spreekt zich praktisch niemand uit over deze thema´s, die de islam tegenspreken, want iedereen is zich bewust van de onzichtbare moordenaars. Dit proces vindt praktisch op alle niveaus van de samenleving plaats. Van de markt tot het kantoor, van de groentewinkel tot de schoenwinkel, van de kameelraces tot de autoraces, van de bibliotheek tot het tuincentrum, nergens spreekt iemand slecht over iets islamitisch.

Kranten, radio´s en televisie brengen in islamitische samenlevingen voorstellingen, die de voorschriften van het islamitische perspectief doorgeven. Vanwege het brede potentiële publiek, riskeren verslaggevers het zelfs bij de kleinste fouten in hun oordeel om te maken te krijgen met talrijke potentiële moordenaars. Daarom is niemand bereid dit risico te nemen of ook maar minimaal vragen te stellen over islamitische thema´s.

Om de zaak nog erger te maken, nemen de media daarbij ook een actieve rol op zich om het islamitische dogma te bevorderen. Talrijke onafhankelijke organisaties, die de islamitische media observeren, melden bijdrages, die moslims tot geweld aanzetten en druppelsgewijs aanzetten tot haat tegen niet-moslims.

Hieronder een lijst van thema´s, die dagelijks bevorderd worden en waar niemand – uit angst – vragen over durft te stellen:

De koran is het “perfecte woord van God”.

Dat betekent, dat er geen vragen over gesteld kunnen worden en dat hij niet veranderd kan worden.

Mohammed was de perfecte mens.

Het feit dat hij een moordenaar, rover, verkrachter, pedofiel en dief was, wordt genegeerd. Het onvermogen van moslims om daar rationeel over te praten, is verantwoordelijk voor het foutieve gedrag, dat moslims vaak laten zien.

Alle mensen dienen ernaar te streven zoals Mohammed te zijn.

Dat leidt bij vrome moslims tot fanatiek en foutief gedrag.

Liegen is oké om de islam te bevorderen.

Meer reden voor onberekenbaar gedrag.

De islam is de enige ware religie. Alle anderen zijn “niet waar”.

Dit geloof zit zo sterk verankerd in het collectieve bewustzijn, dat zelfs slechts marginaal gelovigen het hiermee eens zullen zijn.

De islam bevat een vorm van “1984 dubbeldenken”.

Islam is de vrijheid van God, democratie is de tirannie van de mens.

Islamitische superioriteit. Moslims hebben een legale plaats voor anderen.

Dit wordt geloofd door een groot deel van de islamitische bevolking. Zelfs door slechts licht gelovigen.

Minderwaardigheid van de niet-moslims.

Dit wordt geloofd door een groot deel van de islamitische bevolking (natuurlijk kunnen niet-moslims hun positie door bekering tot de islam veranderen).

De hele wereld moet islamitisch zijn.

God zei het – het moet waar zijn.

Iedere ontering van de islam, Mohammed of de koran is reden voor de dood.

En de hand van de onzichtbare moordenaars.

De islam is perfect, geen veranderingen, men kan hem niet verlaten.

Iedereen wordt ervoor gewaarschuwd een van deze dingen te doen. Ze kunnen gedood worden.

De islam is belangrijker dan de familie.

Familieleden vermoorden andere familieleden, die afwijken van de islam. Familieleden hebben, wanneer zij ongelovigen zijn, niets gemeenschappelijk met jou en zouden verlaten of genegeerd moeten worden.

Moord en andere misdaden in naam van de islam worden normaalgesproken nooit bestraft.

Vrienden van vertrouwen kunnen alleen moslims zijn.

Dit is een van de redenen waarom moslims niet integreren als ze emigreren naar niet-islamitische samenlevingen.

Alle moslims hebben de plicht om de islam te verbreiden of te helpen bij diens verbreding.

Als een moslim niet in de Jihad kan vechten, schrijft de wet van de islam hem voor om de jihad op de een of andere manier te ondersteunen.

Islam is een politieke eenheid.

Islam is de staat.

Dit systeem verheft de religie – de islam – tot de ultimatieve top van het islamitische bewustzijn.

En dan is er nog de moskee/moellah infrastructuur.

De moskeeën en moellahs dienen een belangrijke rol in het cyclische systeem te spelen. De moskee handelt met haar oproep tot gebed vijfmaal per dag als constante herinnering aan de islamitische aanwezigheid. De moellahs handelen als centrum voor de vroomste gelovigen en sympathisanten. De positie van de moellahs bestaat uit het versterken van het islamitische dogma en moedigt vrome gelovigen aan het behoud van het dogma te garanderen.

Een van de meest zeldzame fenomenen is het volgende. Deze moskeeën worden gevaarlijke intellectuele beerputten van het islamitische denken. Alleen de aller vroomste gelovigen lukt het een leidende functie te bemachtigen. Deze mensen zijn diegenen, die het eerst in de islamitische oproepen tot geweld geloven. Het onvermogen om verstandig naar iets in de islam te kijken, vindt in de moskeeën zijn hoogtepunt. Er bestaan talrijke gevallen van Moellahs, die door hun geloofsgenoten vermoord werden, omdat ze niet conservatief genoeg waren.

Laten we eens kijken hoe de angst en de regels een complete kringloop creëren.

Dus, al deze componenten komen toevallig samen. De volgorde is niet belangrijk. Iedereen wordt als kind geïndoctrineerd. De indoctrinatie gaat door bij de volwassenen. Iedereen praat goed over de islam. Niemand zegt ooit slechte dingen over de islam. Er zijn constant preken over de gebreken van de niet-islamitische wereld. Er zijn constant preken over de islamitische perfectie.

Familieleden observeren familieleden. Vrienden observeren vrienden. De moellahs voeren het cyclische systeem. De aller vroomsten – samen met de sympathisanten – zorgen ervoor, dat alle moslims binnen de verwachte normen blijven. Verstandige vragen worden nooit gesteld. Onverstandige overtuigingen worden versterkt. En de hele tijd zorgt het onzichtbare leger vrome moordenaars ervoor, dat dit allemaal gebeurt.

Zo – hier is de zichzelf replicerende cyclus. De angst leidt ertoe, dat niemand vragen stelt over het systeem. Dat niemand vragen stelt over het systeem, leidt tot de feitelijke acceptatie van de uitspraken van de islam. Omdat iedereen het systeem accepteert, moet het systeem wel goed zijn. Omdat de gelovigen het loflied zingen, hoort iedereen alleen maar het loflied op de islam. Niemand hoort ooit iets slechts over de islam. Niemand verlaat hem. Niemand stelt vragen. Niemand is kritisch. Alle kinderen worden deel van het systeem.

Opnieuw, opnieuw en opnieuw, als een langspeelplaat die blijft hangen. Het systeem doet hetzelfde. Steeds opnieuw en opnieuw. Net als een computer, die gevangen zit in een eindeloze glijbaan van software. De islam als samenleving zit gevangen in een zichzelf replicerende kringloop van geweld en angst.

Waarom nu?

Het cyclische systeem, zoals beschreven, is in de islam doorgegaan sinds de tijd van Mohammed. En net als de meeste systemen, heeft het een controlemechanisme. De angst, die de islam aandrijft, reageert op de hoeveelheid geld waarover de moellah/moskeeënstructuur de beschikking heeft. Sinds het eerste olie-embargo van de jaren-70 is de hoeveelheid geld, die in de islamitische olieproducenten werd gepompt, honderden keren groter geworden. Dat maakte het de rijke olielanden mogelijk om ontelbare miljarden in de wereldwijde moellah/moskeeënstructuur te investeren.

Dit geld werd gebruikt voor een enorme expansie van moskeeën in de hele islamitische wereld. Dat is inclusief duizenden nieuwe moskeeën, die in het Westen gebouwd werden. Dit geld werd er ook voor gebruikt om conservatieve moellahs op te leiden en de wereld in te sturen om de meest conservatieve vorm van de islam te prediken.

Als u het gaspedaal van een auto intrapt, is er een korte versnellingstijd – ongeveer een vierde deel van een seconde – en rijdt de auto sneller. Als olierijke, islamitische landen geld pompen in de moellah/moskeeënstructuur, ontstaat er een kleine vertraging – ongeveer 20-30 jaar en men krijgt meer super vromen.

Zo oogsten we de vruchten van het geweld, die de laatste 30 jaar uit het zaad van de haat en de angst groeiden.

Bron:

http://europenews.dk/de/node/50176

Auteur: Bob Smith

Bron oorspronkelijk artikel:

http://gatesofvienna.blogspot.com/2011/11/islam-is-fear-part-iii.html

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

(Voorts ben ik van mening dat een Populistische Omroep goed voor Nederland zou zijn: word lid van PopNed.nl (Populistische Omroep Nederland). Als u dat doet o.v.v. E.J. Bron, is dat in 2012 gratis.)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam. Bookmark de permalink .

13 reacties op Islam is angst – deel 3: Het systeem

 1. vriendelijke.groet zegt:

  EJ Bron!

  Dank voor al je vertaalwerk!

  Like

 2. Linsky zegt:

  Mijn hemel E.J…. wat een kolossaal werk zo bij elkaar!

  Heel goed dat dit zo echt helemaal volledig naar buiten wordt gebracht.
  En prachtige foto’s ook!

  Helaas is het ook in de praktijk echt zo, zoals hier verteld wordt…

  Ik ken persoonlijk een aantal Turkse, Marokkaanse en moslim families.
  Overal is het precies zoals hier beschreven wordt!

  Als men al eens wat vrijer en makkelijke4r wordt met de islam, duurt dat nooit erg lang, gewoonweg omdat er een enorme controle onder elkaar is.
  Ze gebruiken die mobieltjes echt heel effectief en frequent hoor!

  Zelfs familie uit het buitenland, veel uit Duitsland, doe komen dan en brengen de zaken weer op ‘orde’!
  Men moet boete doen en veelal wordt er geld betaald, of in sommige gevallen met een dochter!

  Je kunt echt nooit genoeg openbaren over deze totaal van de pot gerukte, zieke doctrine!

  Bedank weer E.J. 🙂

  Like

 3. E.J. Bron zegt:

  @vriendelijke.groet

  Graag gedaan!

  Met vriendelijke groet ( 😉 :))

  E.J. Bron

  Like

 4. Linsky zegt:

  Ik ken een geval persoonlijk van een man, (35) moslim dus,
  die zelf snuift, zuipt en alles neukt wat ie te pakken kan krijgen.
  Heb ik verder geen probleem mee, maar het geval wil dat hij naar een ander stad reed,
  om aldaar zijn zus (30) op haar sodemieter te slaan….
  ja echt te slaan en bijna voor het leven te verminken, omdat de vrijer hem niet aanstond.
  Ze had hem ook eerst om toestemming moeten vragen!

  Over krankzinnigheid en hypocrisie gesproken……………! 😦

  Like

 5. koddebeier zegt:

  Vreselijk, dit is wat ons nog te wachten staat als we ons laten overheersen en dat gaat gebeuren in dit land waar de politiek voor het grootste deel uit grijze gehakt ballen bestaat.
  Maar ja, Een Volk krijgt de regering die het verdiend !!

  Like

 6. G.Deckzeijl zegt:

  @Koddebeier 08:37: de enige oplossing is VERZET, VERZET en nog eens VERZET.
  Vergeet niet dat dit land 15 miljoen MENSEN telt en één miljoen(heb ze niet geteld, kunnen er ook minder zijn) religieuze fanatici. Ik laat me de kaas niet van de bammetjes eten door allahschreeuwers, jij wel???

  Like

 7. seculiere turk zegt:

  @G. Deckzeijl

  als jij je verzet,wordt jij opgepakt en krijgen die allahschreeuwers een vergoeding zo is de regering…zoals in dat tram daar

  Like

 8. G.Deckzeijl zegt:

  Aanvulling mbt de vierde afbeelding bij dit weergaloze vertaalwerk:
  http://tinyurl.com/3924nre
  Ja, ja… wat is de islam toch een vredelievend geloof, hè?
  Nee, in de beleving van al die islamitische rotkoppen is het alleen dán vrede als alle ongelovigen
  gedood zijn, want dat staat óók in dat zgn “perfecte” maar VERZONNEN vod!
  Nog maar even waarschuwen, ook aan het adres van ene schlebaum charles(what’s in a name?):
  Ze zijn hier! http://tinyurl.com/6o4hxg

  Like

 9. G.Deckzeijl zegt:

  Belangrijke mededeling: de volgende IDIOTEN waren onlangs in de Balie te Amsterdam..!!!
  http://tinyurl.com/cxtzt4k

  Like

 10. Linsky zegt:

  Ik vraag me regelmatig af of en waar hier in de EU, al voorbereidingen zijn genomen voor de grote aantallen.

  Eerder al melde ik misschien in Roemenië, maar zou men daarom graag oorlog met Rusland willen?
  Daar is nogal wat ruimte tenslotte.

  FEMA – kampen in de VS in werking?
  http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/fema-kamps-in-de-vs-in-werking/

  Like

 11. Wellicht wordt het eens tijd dat er een aantal ervarings deskundige zich roeren, en ik wil er daar wel een van zijn.

  Like

 12. Linsky zegt:

  En waaruit bestaat dan je ervaring Aaron?

  Ik kom via je naam op een Russiche website.
  Niet echt handig wel?

  Maar laat dat je niet verhinderen ter zake nuttige suggesties te doen alhier. 🙂

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s