Opnieuw zijn vrouwen zichzelf vergeten

De “Arabische Lente” wordt een IJstijd. Voor vrouwen. Hoe kon dat gebeuren?

Hoe vaak moet dat eigenlijk nog gebeuren? Hoe vaak nog wordt een revolutie door vrouwen in de eerste linie meegedragen – en laten de zegevierende revolutionairen de vrouwenrechten links liggen, erger nog: pakken ze van de vrouwen pas goed hun rechten af! Dat was in 1963 in Algerije zo en in 1979 in Iran – en nu herhaalt dit zich op tragische wijze in Noord-Afrika. Wat niet echt een verrassing is. In “EMMA” in ieder geval was dit al te lezen in de uitgave van eind juni 2011.

In alle drie landen van de zogenaamde “Arabische Lente” – Egypte, Tunesië en Libië – waren despoten aan de macht, die zelf direct of indirect uit revoluties zijn voortgekomen, namelijk uit de bevrijding van de koloniale heren. En alle drie hadden een oor voor vrouwenrechten, om welke reden dan ook.

Moebarak in Egypte en Ben Ali in Tunesië waren westers georiënteerd. Als de despoten niet helemaal hun geloofwaardigheid wilden verliezen, moesten ze zich in ieder geval oppervlakkig oriënteren op de westelijke emancipatiestandaard. Mevrouw moebarak zette zich actief in voor vrouwenrechten – ook al droeg ze weinig bij aan het opheffen van de kloof tussen arm en rijk, tussen de relatief geëmancipeerde mensen in de stad en de genitaal verminkten op het platteland. De Tunesische vrouwen echter waren de meest geëmancipeerde in de hele Maghreb en ook juridisch in grote mate gelijkgesteld.

De Bedoeïene Gaddafi in Libië tenslotte was een apart geval. “De Jamahiriya is geen staat van de mannen”, verklaarde Gaddafi. De revolutieleider voerde een familierecht in, dat de vrouwen een betere positie gaf dan in de meeste Arabische landen. Demonstratief bestond zijn lijfwacht alleen maar uit vrouwen: de beruchte amazones met wapperende haren.

Deze heersers zijn nu weggevaagd. En er zullen vermoedelijk nog meer vallen. Maar wat komt daarna? En hoe staat het met de vrouwen? “Nu of nooit!” appelleerde de Iraanse vrouwenrechtenactiviste en winnares van de Nobelprijs voor de Vrede Shirin Ebadi onmiddellijk in het begin van de onlusten aan de Egyptische vrouwen. En ze bezwoer: “Herhaal niet onze fout, wacht niet met jullie eisen! Bestrijd het patriarchale systeem, dat de sharia in het voordeel van de mannen uitlegt.”

Maar de Egyptische vrouwen hebben de fout herhaald. Ze hadden waarschijnlijk ook geen kans. Niet in de laatste plaats, omdat zij als vrouwen geen georganiseerde groepering zijn, ja, zichzelf nog niet eens politiek bewust zijn van hun gezamenlijke bewogenheid en belangen. Anders zouden ze direct in het uur nul hun eisen hebben moeten stellen. Voordat het te laat was.

Destijds, in 1979, had menig Iraanse vrouw de gehate sjah – ook hij een westers georiënteerde despoot – met het machinegeweer onder de chador bestreden. En ook de haastig uit ballingschap terugkerende intellectuelen zetten in op ayatollah Khomeini, stonden in vuur en vlam van het idee van een islamitische staat. Invoering van de sharia? Waarom niet, dat hoort er gewoon bij.

Hoe snel ze zelf ook het slachtoffer zouden worden, hebben de Verlichte en vaak linkse vrouwen en mannen zelfs niet eens vermoed. Al enkele weken na de machtsgreep sloegen de “Revolutionaire Gardes” de studentes uit de universiteiten en de werkende vrouwen uit de kantoren, met de order: “Kleed je eerst eens fatsoenlijk aan!”. Fatsoenlijk werd mee bedoeld: versluier je.

Hoe het in Iran niet alleen voor de vrouwen verder ging, weten we. Tegenwoordig leeft er in het land van de moellahs een hele generatie vrouwen, die helemaal niets anders meer kent dan rechteloosheid en gedwongen versluiering. En als de jonge mannen jeugdfoto´s van hun moeders of grootmoeders zien, zijn ze vaak – zegt men – ontsteld bij de aanblik van deze “obsceniteit”. Want deze generaties vrouwen mochten nog openlijk hun haar laten zien en korte mouwen en kleren dragen. Net als wij.

Als de Iraanse vrouwen het geweten zouden hebben, dan zouden ze hebben kunnen leren van het drama van de Algerijnse vrouwen, dat zich slechts 16 jaar daarvoor had afgespeeld. Ook die hadden met inzet van hun leven bijgedragen aan de bevrijding van hun land van de koloniale heersers. De eerste president van het vrije Algerije, Ben Bella, gold als vriend van de vrouwenemancipatie. Toen hij op 15 september 1963 aan de regering kwam, gingen duizenden vrouwen hoopvol de straat op om hun nieuwe president te ondersteunen.

Veel van deze vrouwen overleefden hun eerste zelfbewuste demonstratie als burgers niet. Toen ze naar huis terugkeerden, werden ze door hun eigen mannen, vaders, broers opgesloten, geslagen, ja, de dood ingedreven: velen sprongen uit het raam. En ook de liberale Ben Bella werd spoedig afgelost door de communistische hardcore-generaal Boumedienne.

Want hoe verschillend de genoemde landen ook mogen zijn, in allen flakkert hetzelfde explosieve mengsel: een mengsel van nationalisme en islamisme. Dan botsen de nieuwe heren van de Godstaten op de oude patriarchen van de mannenstaten. Een ding komt daarbij zeker niet tevoorschijn: een democratie. En al helemaal geen gelijkberechtiging voor vrouwen.

Dat is inmiddels ook duidelijk voor de feministes in deze regio. Ze zijn na hun eerste vreugde hard wakker geworden. Eind oktober publiceerden 76 vrouwenrechtenactivisten uit de Maghreb en Egypte, waaronder Nawal el Sadaawi, een manifest, waarin ze de volledige scheiding van staat en religie, de afschaffing van de sharia in het familie- en strafrecht evenals het verbod op gedwongen versluiering eisen. Ze schrijven: “Gezien de jongste ontwikkelingen in Libië, waar de niet gekozen Overgangsraad de sharia heeft uitgeroepen, plaatsen de ondertekenaars van dit manifest zich lijnrecht tegen het gebruik maken van de protesten door de islamisten.” Te laat.

Maar hoe kan het eigenlijk, dat zelfbewuste en strijdbare vrouwen binnen enkele decennia steeds dezelfde fout maken? Dat ze hun eigen belangen vergeten. Het antwoord luidt: Omdat vrouwen geen geschiedenis hebben. In het collectieve geheugen speelt het aspect van de rol en situatie van vrouwen geen of slechts een hele ondergeschikte rol. De poging van een minderheid van vrouwen, die zichzelf en haar geschiedenis serieus neemt, om tegen de door mannelijke interesses gevormde mainstream ook zelf geschiedenis te schrijven, haar geschiedenis, wordt gemarginaliseerd en genegeerd. En zo beginnen de vrouwen steeds opnieuw bij nul. Ze kunnen niet voortbouwen op reeds opgedane ervaringen.

Ik vrees, dat het in de landen van de zogenaamde “Arabische Lente” eerst opnieuw weer donkerder zal worden voor de vrouwen. Daarbij was hun situatie daarvoor al niet rooskleurig. In deze landen grijpen de islamisten nu direct of indirect de macht. Zelfs in het kleine, relatief Verlichte en ontwikkelde Tunesië, waar de vrouwen er zo zeker van waren dat hen het in ieder geval zou lukken. Men zal de sharia invoeren. Deze “goddelijke wet”, die van alle vrouwen rechteloze afhankelijke personen maakt, afhankelijk van vaders, echtgenoten of broers. Vanzelfsprekend is ook de polygamie in al deze landen weer onderwerp van gesprek respectievelijk werd deze reeds per decreet verkondigd.

Wat betekent dat voor ons, het Westen, dat in de “Arabische Lente” een verdekte of zelfs openlijke rol, zoals in Libië, gespeeld heeft? Zullen we nu bij de politieke en economische samenwerking de vraag van de mensenrechten stellen? Die van de mensenrechten van de vrouwen? Proefondervindelijk zeer zeker niet. Want ten eerste is er altijd alleen maar sprake van mensenrechten als het in het politieke concept past. En ten tweede wegen de mensenrechten van de vrouwen niet zwaar. Dan kijkt het zo geëmancipeerde Westen graag de andere kant uit.

Maar juist m.b.t. tot de zo alarmerende ontwikkeling van deze staten richting Godstaten zal het Westen zijn “tolerantie” al zeer spoedig berouwen. Want Noord-Afrika ligt direct aan de overkant. En vanaf daar is het maar een sprong naar Europa.

Bron:

http://www.emma.de/hefte/ausgaben-2012/winter-2012/editorial-von-alice-schwarzer-arabischer-winter/

Auteur: Alice Schwarzer

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

(Voorts ben ik van mening dat een Populistische Omroep goed voor Nederland zou zijn: word lid van PopNed.nl (Populistische Omroep Nederland). Als u dat doet o.v.v. E.J. Bron, is dat in 2012 gratis.)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Arabische Lente", Islam, Sharia. Bookmark de permalink .

13 reacties op Opnieuw zijn vrouwen zichzelf vergeten

 1. Linsky zegt:

  Quote:
  “Omdat vrouwen geen geschiedenis hebben. In het collectieve geheugen speelt het aspect van de rol en situatie van vrouwen geen of slechts een hele ondergeschikte rol.”
  ======================
  En in het Wilde Westen van Amerika dan? Welke geschiedenis hadden die vrouwen en die hier in Europa, welke geschiedenis hadden zij?
  Ze hebben ik weet niet hoelang zelfs gezucht onder het zogenaamde ‘Maagdenrecht’(Droit de seigneur), wat de feodale schoften zich toe eigenden! Daartoe dwongen ze zelfs vaak kinderen tot een huwelijk om ze bij de ‘heren’ in bed te krijgen met de ‘wet’ in de hand!

  Ja, waarom laten die Arabische vrouwen zelf zich onderhand niet eens van een andere kant zien?
  Het feminisme in het vrije Westen is ze toch niet voorbij gegaan? We worden er regelmatig aan herinnert hoe modern en bij de tijd ze daar in dat Oosten wel niet zijn. Daar is toch ook TV, radio, en internet! Loopt daar niet ook iedereen voorts met mobieltjes? Zijn de revoluties niet begonnen door Twitters en MSN, om ze te organiseren?
  Daarbij weten zij toch ook hoe de Westerse vrouwen als leeuwen hebben gevochten voor hun rechten en vrijheden. Die kregen aanvankelijk toch ook geen steun en hulp van mannen of overheden! In Israel hebben vrouwen overigens meer ‘kloten’ dan de kerels in het Westen hier.

  En waar was dat nou ook weer waar die vrouwen hun mannen chanteerden door bijv. niet meer aan sex te doen?………….

  Maar ondanks dat vrouwen hier in het Westen wel gelijkwaardig zijn, blijft het een even rottig zootje.
  Wij en onze vrouwen zijn niet echt beter af, wel dan? Net zomin als onze kinderen. Die worden op basis van allerlei vage smerige aantijgingen uit de ouderlijke macht ontzet en uitgeleverd aan pedofiele organisaties en pleeggezinnen.

  Eerlijk gezegd zit ik dus niet echt met dat vrouwenprobleem aldaar. Ze zullen voor hun eigen rechten moeten vechten, waarbij het geklaag en gejammer uit het Westen sowieso geen flikker uitmaakt of zoden aan de dijk zet! Die Arabieren lachen ons vierkant uit…met hun harems!

  Het echte probleem ligt hier. In het westen. Bij ons mannen zelf!

  Inzake geweld bijv. zijn vrouwen volgens onderzoekers zelfs even gewelddadig als mannen, dus we hoeven geen gematigdheid, tolerantie en of zwakheden te verwachten van de dames.
  Die Amazones hebben dat in het verleden ook al bewezen en zelfs dat ze er wel een borstje voor over hadden,…om beter te kunnen vechten.
  Zie je al dat de mannen daar bijv. een bal voor offeren?

  Nee, nee, nee, wij mannen hebben de zaak al lang geleden uit pure zwakheid, lafheid en onverstand vernaggelt en verraden en verkloot!

  We hebben ons als slaafse honden neergelegd bij de meest bizarre bedenksels van de pluche-plakkers en ander schorem.
  We roken zelfs niet meer in cafés, ook niet meer in auto’s binnenkort, evenmin als eten, dta mag straks ook niet meer.
  De staat bepaald of ik wiet dan wel alcohol gebruik.
  We laten ons ook voorts vertellen wat en wat we niet mogen eten.
  Binnenkort zal de verzekering dat zeer zeker eisen.
  We werken zo hard en lang dat we geen tijd meer hebben om onze vrouwen tevreden te houden.
  Tijd voor de kinderen is er al helemaal niet meer.
  We hebben ons geld laten stelen.
  We hebben onze Nationaliteit af laten pakken.
  Onze roots zijn vernietigd, …er bestaan per slot niet zo iets als Nederlander!
  We leven te lang, zijn dus meer en vaker ziek, dus we moeten meer betalen en langer werken.
  We laten ons ringeloren door allochtoon gespuis, omdat het schorem aan de top dat wil.
  Wij laten ons schuld aanpraten voor een koloniaal verleden, waar de pluch-plakkers rijk van zijn geworden en die nu nieuwe wegen hebben gevonden er nog rijker van te worden.
  Onze vrijheid van spreken, schrijven en zelfs denken is ons ontstolen.
  Wie nog een eigen mening durft te ventileren is of dissident, racist, fascist, communist of gewoonweg crimineel en als het ‘hen’ beter uitkomt gewoon geestesziek!
  Etc…etc.. deze lijst kan oneindig lang worden.
  We weten hoe het haasje hoest!

  De overheid bepaald alles en wij slikken alles!
  Kortom we hebben ons gewillig in een dwangbuis laten stoppen!

  Wij hebben gewoonweg geen kloten meer en niet omdat we die uit dapperheid offerden!

  Misschien moet het allemaal wel eens anders.

  Persoonlijk heb ik meer vertrouwen in bijv. een Matriarchaat.
  Eigenlijk meer een Oermatriarchaat!

  Daarom stel ik voor om er een in te voeren met Wachteres, Marijke, Hellen, Lotte en Morticia, op de nominatielijst voor de leiders van het nieuw te vormen Matriarchaat!

  Enne, nu niet meteen met het bezwaar komen dames, dat je geen borstje gaat offeren.
  We leven nu in een ‘beschaafde’ wereld, dat willen we dus niet…alleen wel haartjes en vooral nageltjes knippen graag! 🙂

  Like

 2. isidor zegt:

  geloof me er zijn nog wel mannen met kloten die als het moet zullen vechten tot het bittere einde .
  by the way, een vrouw met kloten heb ik nog nooit gezien.

  Like

 3. G.Deckzeijl zegt:

  Smerige SCHOFTEN, dat is het enige wat ik vanwege die foto kan bedenken.
  Waar ik daarnaast nog aan denk -en dat is al een hele tijd zo- ga ik hier niet parkeren.

  Like

 4. Linsky zegt:

  isidor:
  Dan heb je dus toch alles nog niet gezien in dit wereldje! 😦

  Like

 5. Wachteres zegt:

  http://www.mo.be/artikel/nieuwe-gezinswet-draait-klok-50-jaar-terug-voor-vrouwen-mali?utm_source=newsletter

  http://www.mo.be/artikel/taliban-viseren-cameratelefoons?utm_source=newsletter

  Het is duidelijk dat de fundamentalisten steeds meer macht en invloed krijgen in de Afrikaanse landen.

  Linsky, ik ben meer voor een samenwerkingsverdrag tussen mannen en vrouwen.

  Vrouwen alleen aan de macht? Geloof me, dat worden krengen!

  Op de een of andere manier zou het volk gedwongen moeten kunnen worden om na te denken en ook haar mening over de politiek te vormen.

  Nu wordt alles vaak aan onze ‘grote leiders’ overgelaten en die maken daar schandalig misbruik van door op geen enkele manier meer naar het volk te luisteren.

  Like

 6. Linsky zegt:

  Wachteres;
  Goede linken hoor!

  Leve de sharia!!! 😦
  Terug naar het stenen tijdperk

  Like

 7. Hellen zegt:

  Even of topic , ik lees net dat Tommy Robinson , de leider van de EDL het ziekenhuis is ingeslagen door een groep haatbaarden . Engeland , wat is er van dit mooie land geworden , waar is die trotse Engelsman , pikken de Britten dit ? Te bizar voor woorden .

  Like

 8. Linsky zegt:

  De maatschappij wordt met de dag ‘zieker’! 😦

  Like

 9. G.Deckzeijl zegt:

  Zeer beslist niet off topic, Hellen…!!! Haatbaarden hebben alles te maken met de titel van dit stuk.

  Like

 10. Juliana Schut zegt:

  Ja, is Europa niet verblind geweest toen het Moslims binnenhaalde ? Een verderfelijk denken als straf van God. Zo zie ik het. En het wordt hier ook steeds donkerder en zal eindigen als in de “Godstaten” namelijk met boerka voor alle vrouwen. Wat men zaait, zal men oogsten ….

  Like

 11. Morticia zegt:

  Ik had verdomme al een e-mailtje naar EDL gestuurd, met de vraag of er daar nog Tarzans beschikbaar zijn! Maar ook daar schuif ik nu uit vrees ik. Wat moeten we nou, er zijn gewoon teveel lamzakken waar we de oorlog niet mee gaan winnen.

  En aangezien ook Linksy geen ballen meer heeft, hebt ik er toch wel een borstje (of twee) voor over hoor, als we daar maar genoeg islamitisch gespuis mee elimineren.

  Dat idee van een Matriarchaat staat me wel aan, maar dan wil ik er ook Emma West bij!
  Enne, E.J., een bordje gemalen islamiet kan best hoor, na die hernieuwde definitie uit ‘Overpeinzingen van een Brabantse boerenlul’ 🙂

  Like

 12. E.J. Bron zegt:

  @Morticia

  Komt dat goed uit Morticia. Ik heb inderdaad toch iets meer met borsten dan met ballen! 🙂 🙂

  Like

 13. Gea Caro zegt:

  Hmm dan ga ik ook even een reactie plaatsen. Sommige groeperingen lopen van ‘ Discriminatie’
  En acceptatie..van hun geloof . Hoe kan je het dan rijmen dat er géén acceptatie is naar anders denkenden? Haat tegen mensen die van hun eigen geslacht houden. Haat tegen ‘vrijheids van meningsuiting..’ Haat tegen’ vrouwen met een mening..’ We staan dit toch oogluikend toe?! Acceptatie voor iedereen! Respect naar iedereen!! Begin al vroeg tegen de strijd tegen pesten mensen.
  En tegen onderdrukking.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s