Duitse islamcriticus Michael Mannheimer wil tv-duel met Mazyek

Naar aanleiding van de uitspraak van Aiman Mazyek , dat de met Kerstmis gepleegde aanslagen op christenen niets met de islam te maken zouden hebben, daagt de islamkritische publicist Michael Mannheimer de voorzitter van de Duitse Centrale Raad van de Moslims (opm. vertaler: en tevens redacteur van de website islam.de), Aiman Mazyek, uit voor een rechtstreeks tv-duel met als thema “Is de islam een vreedzame religie?”. Hieronder de open brief van Mannheimer aan Mazyek:

Meneer Mazyek,

Op kerstavond, de belangrijkste feestdag van de christenen, pleegden Nigeriaanse geloofsbroeders van u opnieuw een schaamteloze en bloedige terreuraanslag op christenen in Nigeria. Het was niet de eerste aanslag van moslims op christenen in dit land en het zal ook niet de laatste geweest zijn.

Al eeuwenlang is de islam in Nigeria. En al eeuwenlang voert hij oorlog tegen niet-islamitische bevolkingsgroepen. Enkele animistische heeft hij al uitgeroeid, talloze stammen heeft hij als slaven aan de Arabieren verkocht. Op dit moment is 50% van de Nigerianen moslim, overwegend in het noorden, 40-48% is christen, overwegend in het zuiden. Sinds het noorden het islamitische recht, de sharia, heeft ingevoerd, werden duizenden christen het slachtoffer van regelmatige pogroms. Ik heb daar meerdere malen over bericht (pas op: vreselijke foto´s!).

Meestal ´s nachts overvallen door hun imams opgestookte moslims christelijke dorpen en vermoorden hele dorpsgemeenschappen. Alleen al van 1994-2004 heeft het conflict aan meer dan 10.000 mensen het leven gekost. Over de rol van de islam als christenenslachter zwijgt de westerse pers meestal in alle toonaarden. Zulke verhalen passen niet in het politiek correcte beeld van de linkse opiniemakers, die men tot uw vrienden kan rekenen. Dientengevolge is alle christelijk-Europese slecht, alle niet-christelijke (vooral islamitische) goed. En ook de christelijke functionarissen hier nodigen liever imams uit voor “bovenconfessionele” godsdiensten dan dat ze betroffen personen uit de regio aan het woord laten komen.

Nu hebben de moslims opnieuw toegeslagen: tijdens de nachtmis explodeerden in Nigeria gelijktijdig voor meerdere kerken in het land bommen. Daarbij werden tientallen christenen gedood, talrijke anderen werden vreselijk verminkt. Alleen al uit een zwaar beschadigde katholieke kerk in de buurt van de Nigeriaanse hoofdstad Abuja borgen speciale teams meer dan 30 doden. De aanslagen werden opgeëist door Boko Haram: een islamitische terreurorganisatie, die verwijst naar de oorsprongen van Mohammed en iedere westerse levenswijze afwijst. Bij de aanslag in de buurt van de St. Theresakerk in Madalla, een voorstad van de hoofdstad Abuja, werden ´s morgens volgens de geestelijke Christopher Bard minstens 27 mensen gedood. Sinds een jaar heeft deze groepering zichzelf een andere naam aangemeten: “Federatie van de Soennieten voor de verbreiding van de islam en voor de Jihad” en streeft naar de oprichting van de islamitische staat voor heel Nigeria onder de sharia. Deze aanwijzing lijkt mij hier in zoverre op zijn plaats, omdat hij in strijd is met de typische sussende relativeringen van islamitische en westerse apologeten, volgens welke zulke “terreurorganisaties” niets te maken hebben met de ware islam. Puur boerenbedrog.

De terreur van uw geloofsbroeders volgt nu uw leugen, dat deze eeuwenlange langzame genocide op de christenen van Nigeria niets met de islam te maken zou hebben. Maar deze fysieke terreur volgt een gebruikelijk, duizenden kilometer verder noordelijk en obligatoir “christenmoorden-in-Nigeria-hebben-niets-met-de-islam-te-maken”-gebazel, deze keer uitgesproken door u, meneer Mazyek, in uw hoedanigheid als voorzitter van de Centrale Raad van de Moslims en daarmee uitgesproken officieel als voor de islam als zogenaamde “geloofsgemeenschap”.

Voor draaiende camera´s en microfoons “waarschuwt” u er daadwerkelijk voor om “religie als veroorzaker van geweld” te zien. Was het dan de regentijd, die op dit moment in Nigeria heerst? Of lagen de moorden aan de klimaatveranderingen van onze planeet? Daarop kom ik dadelijk nog terug, meneer Mazyek.

In de “Tagesspiegel” zei u met uw typische onschuldige gezicht:

Men zou beter kunnen vragen wie er eigenlijk baat heeft bij de aanvallen op kerken in Nigeria. […] “De islam zeer zeker niet”.

Daar hebben diegenen, aldus gaat u verder, baat bij, die geen interesse hebben in de stabiliteit van het olierijke land. Laten we uw statement dus samenvatten: de terreuraanslagen op kerstavond werden door moslims gepleegd, een niet te weerleggen feit. En wel uitsluitend door moslims. Deze hebben echter niets met de islam te maken, aldus uw uitspraak. Want als moslims andere mensen vermoorden, dan zou “de islam daar zeer zeker geen baat bij hebben”. Wel echter diegenen, die niet geïnteresseerd zijn in het olierijke Nigeria. Aldus uw statement in de “Tagesspiegel” van 29-12-2011.

Meneer Mazyek, als ik u goed begrijp, waren de afgelopen tientallen jaren niet alleen uw islamitische geloofsbroeders schuldig aan de bloedbaden, hoewel deze bewijsbaar alleen door moslims werden gepleegd. Schuldig waren andere, duistere krachten, die u gemakshalve niet nader hebt gedefinieerd. Ik noem hier een paar kandidaten op: bijvoorbeeld Esso of Shell…wellicht ook allebei, of andere duistere machten, die niet geïnteresseerd zijn in de stabiliteit van Nigeria (u dacht daar waarschijnlijk aan de CIA of andere westerse misgeboorten van de duivel).

Deze zijn dan vermoedelijk als imams verkleed de moskeeën ingegaan en daar met zelfbedachte passages uit de koran de gelovigen aangezet tot de komende pogroms tegen christenen. (we weten dat zulke overvallen vanuit moskeeën worden aangestuurd). Zou het ongeveer zo gegaan kunnen zijn, meneer Mazyek?

U zegt verder, dat uw religie geen baat zou hebben bij zulke aanslagen? Hoe komt u daar eigenlijk bij? Natuurlijk heeft de islam daar baat bij: zijn christenen en niet-gelovigen immers niet “lager dan dieren”? Zijn wij geen “apen en varkens” die “vernietigd” moeten worden? Luidt niet het hoogste bevel van uw Allah om alle ongelovigen te vernietigen, opdat het eindelijk vrede zou kunnen worden in het Dar al Harb?

Welnu, ik snap nog enkele dingen niet: er worden door uw duistere machten alleen maar moslims opgehitst tot de schanddaden tegen christenen, het is nooit omgekeerd. Ligt het er misschien aan, dat de haat tegen christenen in de koran al zo goed werd voorbereid dat de “duistere” machten gemakkelijk spel hebben – terwijl er omgekeerd bij christenen principieel geen haat tegen anders gelovigen bestaat (en deze ook nergens in het boek van de christenen, het Nieuwe Testament, onderwezen wordt)?

Mijn 30 vragen aan u

Hier enkele vragen, die ik graag aan u, meneer Mazyek, met het oog op uw Taqiyya-geschoolde aanwijzingen, dat deze en andere door moslims uitgevoerde terreurdaden niets met de islam te maken zouden hebben, zou willen stellen:

1.   Waren het nu moslims of waren het geen moslims, die deze gruweldaden in Nigeria gepleegd hebben?

2.  Als het geen moslims waren: Waarom noemen ze zichzelf dan moslims?

3.  Als ze zichzelf moslims noemen, hoewel het geen moslims zijn: waarom doen u en uw religie er niet alles aan om deze groeperingen onschadelijk te maken?

4.  Waarom stuurt u niet duizenden van uw vredespredikers naar de islamitische steden en dorpen van Nigeria om een einde te maken aan deze zogenaamde valse bedrijvigheid?

5.  Waarom kent men van de kant van uw vredesreligie geen boeken, die deze gewelddaden afkeuren – en deze afkeuring motiveert met passages uit de koran en met uitspraken van Mohammed?

6.  Waarom stelt u geen Afrikaans-islamitisch leger samen om voor eens en voor altijd een eind te maken aan de bedrijvigheid van die moordenaars, als het echt niet om moslims gaat, zoals u zegt?

7.  Waarom worden de Nigeriaanse moslims bewijsbaar door van buiten het land binnengekomen imams opgestookt tot hun daden van haat tegen de christenen van het land?

8.  Zijn die Arabische imams ook geen moslims zoals u bedoelt?

9.  Zijn het van het juiste geloof afgevallen Arabische imams?

10. Zo ja: waarom prediken alle Arabische imams, die in Saoedi-Arabië en andere Arabische landen leven, dan ook en hardnekkig om “christenen en Joden te doden”, waar het ook maar mogelijk is?

11. Waarom wordt er dan op Arabische scholen onderwezen, dat “ongelovigen” niet begroet mogen worden met “vrede zij met u”?

12. Waarom moeten Arabische scholieren opstellen schrijven met de titel: “Waarom ´ongelovigen´ geen mensen zijn en gedood mogen worden”?

13. Begrijpen de Arabieren van Saoedi-Arabië de koran ook niet goed, waarvan men ons niet-moslims voortdurend beschuldigt? Is daarom de koran in principe een niet te begrijpen werk – eigenlijk oervreedzaam, maar steeds opnieuw verkeerd begrepen, ook door Arabieren?

14. Welke belangen hebben u en de islam om de hierboven genoemde voorstellen niet al lang zelf bedacht en ingezet te hebben?

15. En als we het toch over Nigeria hebben: Waarom moorden uw geloofsbroeders ook in landen, waarin bewijsbaar geen olie in de grond zit? En waarom moordden ze in Nigeria ook in tijden, toen olie technisch en economisch nog geen rol speelde?

16. Waarom vermoorden uw geloofsbroeders honderden en duizenden christenen, Hindoes, Boeddhisten, animisten en atheïsten in alle landen, waarin er moslims zijn? In Thailand, Indonesië, China, Amerika, Canada, Spanje, Engeland, Turkije, Kosovo, India, Filippijnen, Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, Saoedi-Arabië, Jemen, Egypte, Palestina, Gaza, Libanon. Syrië, Soedan, Marokko, Libië, Kenia,…hier stop ik, want mijn vingers doen al pijn van het optellen van al die landen, waarin uw religie laat zien, dat zij de naam vredesreligie al meer dan verdiend heeft!

17. Wanneer overal in de landen, waarin moslims moorden, de daders geen moslims zouden zijn: Wat zijn ze dan? Christenen? Boeddhisten? Hindoes? Joden? Buitenaardse wezens?

18. Als het werkelijk zo zou zijn, dat de terroristen geen moslims zijn, maar dat zij echter in al hun daden en in hun denken exact op dezelfde passages van de koran en van de Hadith (de overleveringen van Mohammed) terugvallen, zoals u ook doet: Kunt u mij dan vertellen hoe het dan tot zo´n enorm misverstand tussen u (de ware) en de anderen (de verkeerde) moslims kon komen?

19. Mocht u het niet weten: Geeft u toe, dat u en uw religie dan een enorm probleem hebben?

20. Als u het wel weet: Waarom is dan uw religie, de zogenaamd “beste”, “enige ware” en “door Allah beroepen”, niet in staat om deze kwade toverij voorgoed te stoppen? Ter herinnering: U had daarvoor 1400 jaar de tijd!

21. Is dan uw religie, is dan uw Allah toch niet zo almachtig zoals u ze beide altijd voorstelt?

22. Of is de kern van de zaak, dat er in werkelijkheid gewoon geen verschil bestaat tussen u en de islamitische terroristen?

23. Ligt het er aan, dat uw gewaardeerde profeet, de “edelste van alle mensen”, zelf de grootste terrorist in zijn tijd was – dat hij tientallen oorlogen heeft gevoerd om zich schaamteloos te verrijken, dat hij tienduizenden “ongelovigen” liet onthoofden om ze voor hun ongelovigheid definitief te straffen en zo zijn bijdrage te leveren aan het “uitroeiing”programma van de “ongelovigen” in het algemeen?

24. Ligt al deze gruwel er misschien aan, dat Mohammed zelf met zijn “eigen, geheiligde handen” talrijke onschuldige mensen, mannen, vrouwen en kinderen, heeft vermoord? En dat zijn gelovigen hem dit nu zowel als vroeger willen nadoen?

25. Zit al deze gruwel misschien in werkelijkheid in de koran zelf, waarin op meer dan 200 (!) plaatsen de gelovigen er expliciet toe worden opgeroepen om ongelovigen te doden?

26. Ligt al deze gruwel er ook aan, dat in de “overleveringen” (Hadith) er nog eens 1800 (!) passages staan, waarin Mohammed zijn aanhangers oproept tot het meedogenloze doden van “ongelovigen”? Geeft u toe, dat hij zichzelf daarmee als profeet en zijn religie islam voor altijd buiten alle andere geciviliseerde religies heeft geplaatst?

27. Ligt al deze gruwel er misschien aan, dat uw gewaardeerde religie, de islam, de “religie van de vrede en van de barmhartigheid” (zoals zij zichzelf verkoopt aan haar aanhangers), al 1400 jaar haar gelovigen hoofdzakelijk leert hoe zij massaal, efficiënt en zonder persoonlijke spijt de wereld kunnen bevrijden van het bestaan van ongelovigen?

28. Ligt de gruwel misschien daar aan, dat u een Allah volgt, die de wereld in tweeën heeft verdeeld; een van de moslims en een van de niet-moslims – en bevolen heeft de wereld van de laatsten te zuiveren, voordat eindelijk het Dar al Islam – de zogenaamde eeuwige vrede in het geloof van de islam – in werking treedt?

29. Ligt al die gruwel wellicht gemotiveerd in het feit, dat u en de rest van de miljarden mensen die in Mohammed geloven één enkel mens volgt, eentje, die een van de ergste moordenaars uit de geschiedenis was?

30. En ligt de oorzaal voor de terreur, waaraan de wereld al 1400 jaar wordt blootgesteld door de  islam, er misschien in, dat u en de rest van uw Mohammedanen (zo mag ik ze toch noemen) al meer dan 1400 jaar aan een moorddadige hersenspoeling werden onderworpen en daardoor niet meer in staat zijn tot zelfstandig, vrij en ethisch denken?

U mag nu boos of beledigd zijn of niet of u mag om tactische redenen over deze open brief zwijgen. Maar zo gemakkelijk wil ik het u niet maken. U moet in alle openheid kleur bekennen over de vraag of ik het ben met mijn argumenten die leugens verspreidt over uw religie – of dat u het bent, die hier de Duitse publieke opinie en met haar de moslims van Duitsland schaamteloos beliegt over de ware aard van de islam.

Meneer Mazyek, ik daag u bij deze uit tot een tv-duel tussen u en mij met als onderwerp: “Is de islam een vreedzame religie?”

Ik stel drie voorwaarden aan deze tv-discussie:

1. De uitzending dient live te worden uitgezonden (zonder ook maar de minste vertraging tussen het moment van opname en het moment van uitzending. Ik ken de trucs van uw vrienden van de media).

2. U moet mij exact dezelfde spreektijd toestaan als u.

3. De discussie moet uitsluitend plaatsvinden tussen u en mij (en niet zoals anders: vijf of meer moslims tegen een matig geïnformeerde islamcriticus).

In afwachting van uw antwoord, meneer Mazyek. Bedenkt u wel: geen antwoord is ook een antwoord.

Michael Mannheimer

Journalist/publicist

Zie ook:

https://ejbron.wordpress.com/2011/12/25/christenvervolging-doden-bij-aanslagen-op-kerken-in-nigeria/

Bron:

http://www.pi-news.net/2012/01/mannheimer-will-tv-rededuell-mit-mazyek/

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Christenvervolging, Duitsland, Islam. Bookmark de permalink .

8 reacties op Duitse islamcriticus Michael Mannheimer wil tv-duel met Mazyek

 1. Columnist zegt:

  De oplossing ligt in een nieuwe godsdienst. God bestaat. De Hel is eeuwig.

  Like

 2. Linsky zegt:

  Een van de beste stukken E.J.
  Vooral inhoudelijk.

  Ik ben zwaar onder de indruk.
  Alle ter zake doende punten zijn benoemd.
  Zou een standaardwerkje moeten zijn voor elke islamcriticus, in ieder geval voor Wilders.

  Zelf vraag ik me ook iets af:
  Als zij al dit soort misdaden bedrijven en beweren dat niet te doen uit geloofsovertuiging of onder invloed van die verderfelijk koran, islam of sharia….beseffen zij dan niet dat er zelfs in de hel geen naam of superlatief te bedenken is voor zoveel krankzinnigheid en waanzin?
  En dat enkel ONMENSEN, zonder enige drijfveer en enkel van uit dierlijkheid zoiets kunnen doen?

  Als ‘mens’ zou je denken dat het dan toch beter op ‘geloof’ gegooid kan worden, niet waar?
  Per slot zijn in ‘God’s ‘ naam al eeuwen lang misdaden gepleegd.

  Verder wil en kan ik er niks aan toevoegen, want dit artikel is bijzonder scherp en compleet!
  Ik zou er hooguit afbreuk aan kunnen doen.

  Zeer groot compliment voor Michael Mannheimer!
  We kunnen niet genoeg van deze denkers en schrijvers hebben.

  Like

 3. Linsky zegt:

  Ps;
  Ook voor jou E.J. complimenten, gewoon omdat je het telkens weer presteert de beste stukken voor ons te vertalen.
  Juist die ons een hart onder de riem steken. “)

  Like

 4. Goed stuk en naar waarden genoten om te lezen E,J.Beter had het niet verwoord kunnen worden.jullie krijgen beiden een tien met een grifel.

  Like

 5. Zal mij benieuwen of hij het aanbod aan neemt.Natuurlijk niet.Hahahahahaha.

  Like

 6. Wachteres zegt:

  http://nos.nl/artikel/327126-president-wulff-opnieuw-in-opspraak.html

  In Duitsland is president Wulff opnieuw in opspraak. Hoeveel te eerder, hoeveel te beter …..

  Een islamaanhanger eerste klas. Doet mij altijd denken aan Alexander Pechdrol.

  Like

 7. louis-portugal zegt:

  Idd. weer eens alles mooi op een rijtje.
  Ik heb inmiddels al een hele Mannheimer bibliotheek door Bert vertaald waarvoor mijn dank Bert.
  Wachteres ik denk dat die WUlff gaat sneuvelen. Inmiddels is de duitse publieke opinie in meerderheid tegen hem aan het draaien. Ook in zijn eigen partij.
  Vooral zijn toespraak over persvrijheid en dan blijkt dat hij geprobeerd heeft Bild mensen en ook al andere krantenmensen te dreigen met onaangename akties.
  Ik vind het ook niet erg na zijn schandalige positieve opmerkingen over de islam.
  Zijn opportunisme blijkt telkens meer.

  Like

 8. Wachteres zegt:

  http://nos.nl/artikel/327358-druk-op-president-wulff-neemt-toe.html

  Regeringspartij FDP wil nog deze week een verklaring van Wulff. Voor de oppositionele SPD lijkt het geduld met het staatshoofd op te zijn. De linkse oppositiepartij Die Linke heeft zelfs expliciet het aftreden van Wulff geëist.

  Zou hij toch aftreden??

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s