Het sprookje van het koninkrijk en de boze tovenaar

 (opgedragen aan Willeke Leuver  † 09-08-2009)

Er was eens een mooi, groot en machtig koninkrijk, waarin een vlijtig en vredelievend volk woonde. Dit koninkrijk werd door een wijze koning geregeerd en de koning en zijn ministers waren eerbare mannen, die veel aanzien genoten in het volk en vereerd werden, omdat ze zich inzetten voor de interesses van het volk en het land dienden. De mensen werkten en betaalden bereidwillig hun belastingen, het koninkrijk bloeide en er heerste grote welvaart. De korenschuren van het land zaten vol, het vee in de weilanden was goed gevoed, de handel bloeide en de mensen hielden van hun land en waren er trots op.

In de schatkamer van de koning lagen dukaten, goud en vele edelstenen. Het was prachtig om te zien. Als iemand buiten zijn schuld om in nood zat, gaven de koning en de ministers hem hulp en ondersteuning uit de schatkamer en de mensen zeiden, kijk, zo´n wijze koning, en hielden van hem, want de koning en al zijn ministers hielden van het volk en van de mensen als van hun eigen kinderen. De mensen waren gelukkig en leefden in vrede en vrijheid. Er heerste vriendschap met de naburige koninkrijken en een hele lange tijd waren er geen hongersnoden en oorlogen.

Het gebeurde echter, dat een machtige en boze tovenaar zonder herkend te worden met zijn duistere legerscharen het koninkrijk binnenkwam. Deze echter was jaloers op de vrede, de rijkdom en de levensvreugde van de mensen. Toen smeedde hij een duister plan en vervloekte het mooie koninkrijk met machtige en vreselijke spreuken en vloeken, zodat het ten onder zou gaan en alle mensen met hem. En de boze tovenaar verblindde de geest van de koning en zijn ministers, zodat zij hun liefde voor het volk zouden verliezen en zij voortaan niet meer voor het volk, maar tegen het eigen volk zouden regeren.

Toen de boze tovenarij begon te werken, overlegden de koning en zijn ministers: laten we zorgen voor de ondergang van dit koninkrijk en tegen het volk regeren en ze besloten de islamisering van het koninkrijk met mensen uit verre landen met vreemde, achtergebleven en mensenvijandige ideologieën en culturen.

Ze openden de grenzen van het koninkrijk voor de mensen uit de achtergebleven islamitische landen, zodat deze in groten getale immigreerden in het koninkrijk. De mensen waren echter verbaasd en vroegen: waarom haalt de koning deze mensen het land binnen? Zou het niet veel beter zijn om de mensen uit de naburige koninkrijken uit te nodigen, want zij denken en handelen zoals wij en zijn vooruitstrevend en Verlicht.

Intussen kwamen er steeds meer en meer islamitische immigranten het koninkrijk binnen en was het aantal moslims spoedig al meer dan 10 miljoen. De mensen klaagden echter en zeiden, wee ons, ziet de koning niet wat hij ons aandoet? Want vele moslims integreerden zich niet en bezaten een achtergebleven ideologie en religie. En ze liepen met hoofddoeken rond en verachtten de mensen van het koninkrijk.

De koning echter liet alle wagens van het koninkrijk inspannen en laadde ze met al zijn goud, dukaten en edelstenen, die voor mislukte oogsten en slechte tijden waren bewaard, en verdeelde dit onder de moslims en onder de islamitische integratie-industrie, want veel van de islamitische immigranten integreerden niet en werkten niet, zodat zij hun leven lang door de bevolking gevoed moesten worden en hun kinderen ook. De mensen echter begrepen het niet en waren verbaasd over de verwarde geest van de eens zo wijze en rechtvaardige koning.

En er woonde een oprechte en rechtschapen man in het koninkrijk genaamd Sarrazin. Hij stond op en zei tegen de koning: waarom, koning, regeer je tegen je eigen volk, want kijk, zo richt je het mooie land te gronde. Toen werd de koning boos en al zijn ministers en ze joegen hem uit zijn ambt. Voortaan werd hij niet meer gezien in de Bundesbank, terwijl hij alleen de waarheid had gezegd en een eerlijke man was. Het volk echter wist dat hij de waarheid sprak en geloofde hem, want het had zelf ogen om te zien en oren om te horen en kenden de waarheid.

Toen echter de schatkamer van de koning leeg was, namen de koning en zijn minister van financiën enorme kredieten op bij alle geldwisselaars in het rijk om nog meer dukaten onder de moslims te verdelen en al snel had het koninkrijk 2 miljoen dukaten schuld. Ook verhoogde de koning de belastingen, zodat hij nog meer geld kon schenken aan de integratie-industrie van de moslims. De mensen echter zuchtten onder de belastingdruk en klaagden en zeiden, wee ons, hoe moeten onze kinderen de schulden van de koning ooit betalen? De mensen wisten echter dat het onmogelijk was deze schulden terug te betalen en hadden een vermoeden van de duistere tijd die aanstaande was.

In die tijd stapelden zich de gewelddaden in het hele land op en werden er door jonge moslims mensen in de metrostations in coma geslagen en getrapt en kwamen er veel gruweldaden, onlusten, misdaden en zogenaamde eermoorden voor zoals nooit tevoren, zodat de gevangenissen al spoedig volzaten met islamitische geweldplegers. De koning en zijn ministers echter ontkenden de waarheid en zeiden dat het gewoon jongeren zouden zijn en geen moslims.

Toen gebeurde het echter op de jaarlijkse feestdag van het koninkrijk, dat de koning een rede hield en voor draaiende camera’s uitriep: de islam hoort bij ons koninkrijk. En het volk was verontwaardigd over de woorden van de koning.

De koning echter benoemde een staatsminister voor islamitische integratie en immigratie. Die schaamde zich niet om te zeggen: deze  mensen met hun veelzijdige cultuur zijn een verrijking voor ons allen. En het volk was opnieuw verontwaardigd en wendde zich vol schrik af.

Naarmate de tijd verstreek benoemde de koning honderden integratiegevolmachtigden en honderdduizenden mensen, die zouden moeten zorgen voor de islamitische immigranten, maar veel van de islamitische immigranten integreerden desondanks niet, maar namen alleen het goud en de dukaten van de koning aan en bespotten de mensen die voor hen werkten en hen voedden, en hun kinderen ook. Ze waren echter niet dankbaar, maar eisten steeds meer.

De koning en zijn ministers en adviseurs echter gingen bij elkaar zitten en drie van hen met de namen SPD, Groenen en Die Linke, die bijzonder verslaafd waren aan de boze tovenaar, riepen: laten we nog meer islamitische immigranten naar ons land halen en nog meer schulden maken, zodat het hele koninkrijk nog sneller te gronde wordt gericht. En zo gebeurde het en het volk was met stomheid geslagen over deze woorden en daden.

Toen zond de koning boodschappers uit door het hele land, zoals ‘Der Spiegel’, de ´Süddeutsche Zeitung’ ‘Die Zeit’, ARD, ZDF en nog ontelbare anderen. Ze waren zo talrijk als sprinkhanen en zeiden tegen het volk: kijk, de islamisering en de islamitische immigratie in het sociale stelsel betekent vrede en zijn een verrijking voor het koninkrijk en als jullie dat niet geloven, dan zijn jullie rechtspopulisten en worden jullie maatschappelijk doodverklaard. De mensen geloofden hen echter niet, want ze zagen de verschrikkingen en hadden Internet en informeerden zichzelf, zodat ze niet belogen konden worden door de boodschappers van de koning.

De islamitische immigranten echter richtten vele verenigingen op en probeerden hun macht en hun invloed uit te breiden, zodat het volk erg in de knel kwam. Veel mensen gingen naar de bijeenkomsten met de uitgestoten Sarrazin en luisterden naar hem en miljoenen lazen zijn geschriften. De koning echter stuurde zijn beulen er op uit om deze bijeenkomsten te verhinderen en het waren blinden, zoals het Bondgenootschap tegen rechts en hun aanhangers met de namen SPD, De Groenen en Die Linke en talloze anderen, die onder invloed stonden van de boze tovenaar en geweld tegen het eigen volk uitoefenden en het belogen en bedrogen. De koning, zijn ministers en de boodschappers probeerden echter de waarheid over de vreselijke gewelddaden, de plundering van de schatkamers en de opeenhoping van de schulden te verbloemen en de meningsvrijheid in het land was niet meer zoals voorheen, zodat het volk belogen kon worden.

De boze tovenaar keek naar zijn werk en lachte met zijn duistere leerlingen en scharen, zodat het huiveringwekkend over de bergen van het koninkrijk schalde en zei: kijk, hoe het eens zo trotse, rijke en vreedzame koninkrijk te gronde wordt gericht.

In deze tijd hoorde de goede fee van de vreselijke gebeurtenissen en de duistere daden van de boze tovenaar in het verre koninkrijk en ze spoedde zich er naartoe. Toen ze echter de ellende en de nood van de mensen zag en hoever de islamisering al was voortgeschreden, zodat zelfs op scholen de islamisering al werd onderwezen, huilde ze bittere tranen.

Toen nam ze haar gouden zwaard en ging voor de boze tovenaar en zijn legerscharen staan, zodat deze wel moesten vluchten voor de macht van de goede fee, die sterker en groter was dan die van de boze tovenaar en ze gebood hem te vertrekken en nooit meer naar dit koninkrijk terug te keren.

De goede fee zag echter, dat de boze vloek en de verwensingen die de boze tovenaar over het rijk had gelegd, sterk en machtig waren. Ze snelde terug naar het rijk van de feeën, waar ze alle goede feeën bij elkaar riep om met hen samen terug te keren om de boze vloek te breken. Voordat ze vertrok, zegende ze het koninkrijk om de vloek iets te verzachten. Toen waaide er een fijne klank over het hele land zoals een lentebries en de mensen bleven staan, want ze hoorden de zachte roep van vrijheid, rechtvaardigheid, democratie en van de terugkeer van de verloren Gouden Eeuw. De koning en al zijn bondgenoten echter voelden het echter als een huivering en vermoedden dat hen niet veel tijd meer restte.

En nu, lieve kinderen, laten we hopen dat de goede feeën zo snel mogelijk zullen terugkeren, zodat de boze vloek gebroken wordt en er weer vrijheid en vrede, verstand, rechtvaardigheid en waarheid in het koninkrijk zal terugkeren.

Bron:

http://www.pi-news.net/2011/05/marchen-vom-konigreich-dem-bosen-zauberer/#more-192182

Auteur: Schnitzelhuber (PI)

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Duitsland, Islam, Islamisering, Islamkritiek, political correctness. Bookmark de permalink .

7 reacties op Het sprookje van het koninkrijk en de boze tovenaar

 1. Linsky zegt:

  Wel,… ik ben ontroerd E.J.

  Dank je!
  Een bijzonder mooie geste, vanuit een warm en liefdevol hart!

  Schitterende metafoor overigens.

  Like

 2. M.A.L. Sion zegt:

  Th.M. van Baarle – 29 november 2008 (ex. HVV)
  Koos had met zijn twaalf zonen een lange reis achter de rug toen ze na het passeren van een heuvelrug uitkeken over een groot dal. Kilometers ver een prachtige groene vlakte. Hij keek het kringetje van zijn zonen rond en zag dat ook zij genoten van deze aanblik. Hij haalde diep adem en zei: “Jongens, hier blijven we”.
  De volgende dagen trokken ze door het dal en snoven de heerlijke geur op van gras en bloemen. Koos besloot om het dal naar zijn zin in te richten. Precies in het midden zette hij een terrein uit van 5 kilometer in het vierkant. Hij zei tegen zijn zonen: Hier komt ons bos. En zo deden ze het. Ze plantten een rij van duizend bomen steeds 5 meter uit elkaar. Dat deden ze nog 3 keer waardoor ze de rand van het bos gevuld hadden met vierduizend bomen. Vervolgens vulden ze het bos op, waarbij ze naar binnen toe de bomen iets dichter bij elkaar zetten. Ze hielden daardoor midden in het bos een open stuk over. Ze hadden nu een bos van een miljoen bomen.
  In het midden van het open stuk maakte Koos een lichte verhoging. Daarop zette hij 13 bomen. Eén boom precies in het hart van het bos en in een cirkel daaromheen 12 bomen, voor elk van zijn zonen één. Hij noemde zijn boom ‘de heilige gele boom’. Alle bomen waren groen, ook de boom van Koos maar hij zei tegen zijn zonen dat zijn boom geel was. Eerst keken ze een beetje verwonderd maar omdat hij vol hield zeiden ze hem na dat de boom van Koos geel was.
  Buiten het bos maakte Koos twaalf woonplaatsen, voor elk van zijn zonen apart. Langs elk van de lange zijden van het bos kwamen er zo drie. Gezamenlijk onderhielden ze het bos. Op de eerste van elke maand trokken de twaalf zonen van Koos naar het midden van het bos. Klaas, de oudste zoon, was door Koos aangewezen als zijn plaatsvervanger en ceremoniemeester. Als alle zonen met hun vrouwen en kinderen aangekomen waren stelden ze zich in een kring op rond de ‘gele’ boom. Koos zat onder die boom onder het groene bladerdak en op een teken van Klaas riepen ze twaalfmaal zo hard als ze konden: DEZE BOOM IS GEEL. Voor elk van zijn zonen riepen ze één keer. Het daverde door het bos.

  De jaren verstreken en Klaas 1 werd opgevolgd door Klaas 2 en zo verder en nu is Klaas 382 de plaatsvervanger. Nog steeds trekken ze op de eerste van elke maand in processie naar de open plek in het bos. De boom van Koos is uitgegroeid tot een grote oude en knoestige woudreus. Ondanks zijn hoge leeftijd heeft hij nog steeds mooie groene bladeren. Dat verhindert het gezamenlijke nageslacht van Koos niet om hun ritueel uit te voeren. Tot ver buiten het bos is het hoorbaar als ze op een teken van Klaas 382 hun twaalfvoudige roep laten horen: DEZE BOOM IS GEEL.
  Op de andere dagen van de maand komen de volgelingen van Koos in groepjes bijeen om elkaar steeds opnieuw het verhaal van Koos en zijn twaalf zonen te vertellen. Het verhaal is ook op schrift gesteld en iedereen draagt dat boekje steeds met zich mee. Door de tijd zijn er ook wel eens ‘afvalligen’ geweest. Die geloofden niet dat Koos zijn boom geel was. Als dat de raad van Klazen ter ore kwam dan werd de afvallige opgeroepen om voor de raad te verschijnen. Hij – of een enkele keer ook wel een zij – kreeg dan de gelegenheid om alsnog te verklaren dat de boom van Koos geel is. De meesten kozen eieren voor hun geld en riepen geknield twaalf maal: De boom van Koos is geel. Ze werden dan in genade weer opgenomen in de gemeenschap. Met de halsstarrigen liep het minder mooi af. Geboeid werden ze afgevoerd naar een plek enkele kilometers verwijderd van het bos. Daar was een groot hakblok opgesteld. Ter plaatse aangekomen werd nog eenmaal gevraagd of de betrokkene er bij bleef om te weigeren te verklaren dat de boom van Koos geel was. Door het volharden in de ketterse houding werd hij vervolgens onthoofd. Het lijk mocht niet op de begraafplaats van de stam begraven worden maar werd gecremeerd.
  Opgelucht leefden de twaalf stammen van gelovigen vervolgens verder. Elke eerste dag van de maand genoten ze ervan om te zien dat de immer groene boom van Koos er nog stond. Heerlijk vonden ze het om daar uit volle borst te schreeuwen: DEZE BOOM IS GEEL. Verwacht wordt dat dit ritueel nog tot in lengte van dagen uitgevoerd zal worden.
  Vrij naar het evangelie van Koos.

  Like

 3. Linsky zegt:

  Hamas: de vernietiging van Israël is het onveranderlijke doel!

  “Wij zeggen vandaag, expliciet, zodat het niet anders kan worden uitgelegd, dat het gewapend verzet en de gewapende strijd het pad en de strategische keuze voor de bevrijding van het Palestijnse land zijn, van de [Middellandse] zee tot aan de rivier [Jordaan] , en voor het verdrijven van de indringers en overweldigers [de Joden] uit het gezegende land Palestina. De Hamas-beweging zal Intifada na Intifada leiden totdat we Palestina bevrijd zullen hebben, heel Palestina. Als Allah het wil. Allah is groter, Allah zij geprezen.

  Wij zeggen dit duidelijk en onmiskenbaar: dat de Palestijnse verzoening – alle groepen moeten dit weten – niet ten koste gaat van [onze] principes, niet ten koste van het verzet. Deze principes zijn absoluut en er kan geen twijfel over bestaan: Palestina – heel Palestina – is van de zee tot de rivier. Wij geven geen centimeter op van Palestina.

  Like

 4. Linsky zegt:

  Moslimbroederschap denkt Europa zonder geweld te kunnen veroveren;
  .
  Hieronder vindt u twee fragmenten uit het CBN-programma Stakelbeck on Terror. Verslaggever Dale Hurd sprak met de Noorse journalist Walid al-Kubaisi, die er op wijst dat de Moslimbroederschap vaak met een dubbele tong spreekt. Als de islamisten in een ongedwongen sfeer Arabisch spreken, laten de zij daarentegen vaak hun ware aard zien. Dat blijkt onder meer uit een gesprek dat Walid al-Kubaisi met Mohammed Mahdi Akef had. Laatstgenoemde was in de periode 2004-2010 de leider van de Moslimbroederschap. Hij droomt van een kalifaat, waartoe volgens hem op termijn ook Europa zal behoren. Daarmee sluit hij aan op de denkbeelden van Yusuf al-Qaradawi, de belangrijkste ideoloog van de Moslimbroederschap. Volgens hem zal Europa zonder geweld door moslims worden veroverd.


  http://luxetlibertasnederland.blogspot.com/

  Like

 5. Linsky zegt:

  Islam en de Arabische Holocaust;

  Minstens 850.000 joden zijn tussen 1948 en 1974 uit Arabische landen verdreven. Talloze joden die toen “minder geluk” hadden werden brutaal afgeslacht.

  Een onderbelichte en verzwegen etnische zuivering (en massamoord), want de Westerse “mainstream media” willen zoals steeds “de moslimgemeenschap” niet compromitteren.


  http://kafirharby.blogspot.com/2011/12/islam-en-de-arabische-holocaust.html

  Like

 6. Mooi E.J.Maar ik ben bang voor de toekomst en wat er nog komen gaat.En al helemaal als ik dat filmpje zie.

  Like

 7. Jules Vismale zegt:

  Het kan niettemin ook grappig zijn als een boze tovenaar (?) het landhuis indringt van een niet al te rijke graaf en hij daar een meisje tegenkomt dat kan toveren al is zij dan nog geen fee. Ik kocht een tijdje geleden twee dvd’s waarvan het tweede deel Bibi & Tina ‘Volledig betoverd’ (2014) genaamd is over twee paardenmeisjes waarvan er eentje inderdaad kon toveren.
  Deze speelfilm over Bibi en Tina vind ik juist zo geweldig omdat er veel humor en romantiek (?) in voorkomt! Vooral Bibi Blocksberg, de jonge heks, blijkt deze keer met haar toverkracht zich niet overal uit te kunnen redden! Als ze, verkleed als cowgirl, op het gekostumeerd bal in kasteel Falkenstein op zoek gaat naar de dieven van de kostbare schilderijen komt Bibi namelijk daar wel heel erg in de problemen! Zo wordt ze overmeesterd door een stoere ridder die later Hans Kakmann blijkt te zijn, een oude en rijke tegenstander van haar.
  Kakmann neemt daarop Bibi over zijn schouder heen om haar te ontvoeren wat weer wordt verhinderd door Tarik Schmüll die zich heeft verkleed als Zorro. Schmüll neemt Bibi eveneens over zijn schouder alsof hij romantiek met haar wil bedrijven al vindt de arme jongedame dat nogal vernederend! Kakmann en Schmüll houden hierna een zwaardgevecht alsof ze werkelijk gingen knokken om een dappere of domme jonkvrouw!
  Gelukkig bofte Bibi nog wel dat ze van beide heren (?) niet op haar achterwerk werd geslagen omdat ze beiden vast in de verleiding waren gekomen om Bibi een flink pak voor haar broek te geven! En als het meisje inderdaad een portie billenkoek had gekregen dan kon Bibi vast niet erg lang op het zadel van een paard blijven zitten en als dit door boze moslims werd aanschouwd dan was het alsof zij naar een lachfilm van Laurel & Hardy keken!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s