Duitsland probeert kritiek op de islam tot zwijgen te brengen

Duitse autoriteiten hebben officieel bevestigd, dat zij Duitstalige internetsites zullen observeren, die zich kritisch bezighouden met islamitische immigratie en de islamisering van Europa.

Volgens informatie van Manfred Murck, de directeur van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst in Hamburg (BfV), zal zijn instantie controleren of Duitse burgers, die via het internet moslims en de islam bekritiseren, haar aanwakkeren en zodoende in criminele zin schuldig zijn de Duitse grondwet te hebben “overtreden”.

Deze handelwijze van het BfV betekent een significante terugslag voor de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting in Duitsland en is het resultaat van een lastercampagne, die door een drievoudige alliantie van linksextreme, Duitse, multiculturele elites, diverse islamitische belangengroeperingen en leden van de mainstream media wordt gevoerd, die onophoudelijk proberen de zogenoemde Counterjihad-beweging (ook bekend onder het fenomeen “islamofoben”) in Duitsland in diskrediet te brengen.

Peilingen tonen aan, dat een toenemend aantal normale Duitse burgers zich zorgen maakt over de gevolgen van de tientallen jaren lang gevoerde multiculturele politiek, die massa-immigratie uit islamitische landen heeft ondersteund.

Vooral de Duitsers worden hierdoor getroffen, omdat miljoenen islamitische immigranten weigeren te integreren in de Duitse samenleving, en dat er als gevolg daarvan parallelsamenlevingen in Duitsland ontstaan, gebaseerd op islamitisch shariarecht.

Bij de poging om deze ommezwaai in de publieke opinie om te draaien, hebben de wachters van het Duitse multiculturalisme overuren gemaakt om het initiatief te heroveren door critici van de islam ervan te beschuldigen deel te nemen aan ophitsing en ze proberen de zogenaamde “nieuwe rechtsen” te intimideren en tot zwijgen te brengen.

De mediacampagne werd geleid door twee financieel aangeslagen kranten, de Berliner Zeitung, haar zusterblad Frankfurter Rundschau evenals Der Spiegel, een links weekblad uit Hamburg, dat lange tijd als spreekbuis van het multiculturalisme fungeerde.

In een interview, dat op 4 januari 2012 met de Berliner Zeitung en de Frankfurter Rundschau werd gehouden, verklaarde Murck, dat de eigenaren van anti-islamitische blogs “een gestoorde relatie tot de Duitse rechtsstaat” zouden hebben, en vaak “voorstander zouden zijn van “schendingen van mensenrechten”, die “volgens onze grondwet beschermd zijn.”

Murck verder: “Ik zie bovendien aanknopingspunten voor een strafrechtelijke relevantie. Bestanddelen van strafbare feiten zoals bedreiging of openlijk oproepen tot delicten”. Hij zei, dat kritiek op moslims en op de islam “aanvallen op de in artikel 4 van de grondwet beschermde godsdienstvrijheid” zouden zijn.

Het interview in de Berliner Zeitung en de Frankfurter Rundschau werd door Steven Geyer en Jörg Schindler gehouden, beide zijn journalisten en propagandisten, die bij de voortdurende inspanningen om de uiterst populaire Duitstalige internetsite Politically Incorrect (PI) te sluiten de leidinggevende figuren waren, die de afgelopen jaren uitgroeide tot een leidinggevende informatiebron voor Duitsers en die hoofdzakelijk over de verbreiding van de islam in Duitsland bericht.

Het motto van PI luidt “Tegen de mainstream, pro-Amerikaans, pro-Israëlisch tegen de islamisering van Europa”. Dit omvat alles, wat de Duitse linksen verafschuwen.

De Berliner Zeitung en de Frankfurter Rundschau hebben bijvoorbeeld hysterie aangewakkerd door tientallen agitprop artikelen te publiceren. Enkele van Mely Kiyak, een Turkse in Duitsland van de eerste generatie, wiens ouders Turks-Koerdische immigranten waren en die zichzelf “politieke pionier” en alle critici van de islam haatpredikers noemt.

Een artikel met de titel “Politically Incorrect: Vulgair, ongeremd, racistisch” zegt: “(…) het internetportaal ´Politically Incorrect´ maakt deel uit van een internationaal agerend netwerk van islamvijanden en volksophitsers. Dat bewijzen recherches van de Frankfurter Rundschau.”

In een ander artikel “PI News: Prototype van de nieuwe rechtsen” verbindt de islamkritiek met antisemitisme: “De scene is in beweging gekomen, er is sinds tien jaar een ´nieuw rechts´ in opkomst. Hoe die eruit ziet, kun je nalezen op het blog ´Politically Incorrect´. De leider van het centrum voor antisemitismeonderzoek, Wolfgang Benz, ziet parallellen tot het antisemitisme.” Openlijke antisemitische uitlatingen zijn in het naoorlogse Duitsland illegaal; de overlapping bestaat hier erin, dat diegenen die de islam bekritiseren schuldig zijn een delict te hebben begaan.

Andere artikelen van de Berliner Zeitung en de Frankfurter Rundschau waren: “Politically Incorrect: Waar het internet stinkt”, “Rechtspopulisten: Verenigd in de haat op moslims” en “Politiek correcte haat”.

Een ander artikel “Politically Incorrect: In het net van de islamvijanden” bevestigt: “PI is veel meer dan een onschuldige internetsite. Het gaat veel meer om een organisatie, die gedeeltelijk uiterst conspiratief werk aan de demonisering van een volledige geloofsgemeenschap. Die in een internationaal netwerk van islamhaters een beslissende rol speelt en van plan is deze rol nog te vergroten. Die aan verheerlijkers van geweld en aan racisten, van wie het wereldbeeld lijkt op dat van de Noorse massamoordenaar Anders Breivik, een platform biedt.”

Het weekblad Der Spiegel, dat meer dan 10.000 privé E-mails doorsnuffelde, die van PI werden gestolen, publiceerde een artikel “Politically Incorrect: Nauw verbonden met de rechtse scene”, waarin beweerd wordt, dat de makers achter PI ondemocratisch en een bedreiging voor de Duitse rechtsstaat zouden zijn.

In een ander artikel, “Germany´s anti-Muslim Scene: Authorities Debate Surveillance of Islamophobes”, wordt beweerd, dat rechtspopulisme een nieuwe vorm van extremisme zou zijn: “Men is bang, dat de anti-islamitische scene steeds gevaarlijker wordt. In principe gaat het om de vraag of de haat op moslims volstaat om de vrijheid van godsdienst en het internationale begrip te bedreigen, of dat het een radicale, maar legitieme meningsuiting door individuele schrijvers is binnen het juridische kader van de grondwet.”

In ieder geval heeft het weekblad Der Spiegel er hard aan gewerkt om alle critici van de islam als behorende bij de “rechts-extreme kant” te noemen, hoewel peilingen met overweldigende cijfers aantonen, dat de kiezers uit alle delen van het politieke spectrum zich zorgen maken over de uitbreiding van de islam in Duitsland.

Een peiling met de titel “Over de waarneming en acceptatie van religieuze verscheidenheid”, uitgevoerd door de sociologische faculteit van de universiteit van Münster in samenwerking met het gerenommeerde onderzoeksinstituut TNS Emnid, toont aan, dat de meerderheid van de Duitsers het niet eens is met de uitspraak van de Duitse president Christian Wulff, dat “de islam bij Duitsland hoort”, op grond van de vier miljoen moslims die er nu wonen. Duitsland heeft na Frankrijk de op één na grootste islamitische bevolking binnen West-Europa, waarbij de Turken de grootste meerderheid binnen deze groep vormen.

Het onderzoek toont aan, dat slechts 34% van de West-Duitsers en 26% van de Oost-Duitsers een positieve mening over moslims hebben. minder dan 5% van de Duitsers denken, dat de islam een tolerante religie zou zijn en slechts 30% zegt, dat ze eens is met de bouw van moskeeën. Het aantal Duitsers, dat het eens is met de bouw van minaretten of de invoering van islamitische feestdagen, is nog geringer.

Minder dan 10% van de West-Duitsers en 5% van de Oost-Duitsers zeggen, dat de islam een vreedzame religie zou zijn. Meer dan 40% van de Duitsers denkt, dat de uitoefening van de islam strikt beperkt zou moeten worden.

Slechts 20% van de Duitsers denkt, dat de islam in de westerse wereld past. Opvallend is, dat meer dan 80% van alle Duitsers het eens zijn met de uitspraak, “dat moslims zich moeten aanpassen aan onze cultuur”. Er leven meer dan een miljoen immigranten in Duitsland die geen Duits spreken.

Een ander onderzoek, “Global Views on Immigration”, uitgevoerd door het in Londen gevestigde, in de hele wereld werkzame, onderzoeksinstituut Ipsos, kwam er achter, dat de helft van de Duitsers denkt, dat er “teveel immigranten” in hun land zouden zijn.

Bij het antwoord op de vraag “Bent u van mening, dat de immigratie in het algemeen eerder een positieve of een negatieve invloed had?” antwoordde 54% van de Duitsers, dat de invloed eerder negatief was. Bijna 60% was het eens met de volgende uitspraak in het onderzoek: “Immigratie heeft een te grote druk uitgeoefend op de prestaties van het openbare leven in Duitsland”.

Een ander onderzoek, “Muslim-Western Tensions Persist”, gepubliceerd door het in Washington DC gevestigde Pew Research Center, stelt vast, dat 61% van de Duitsers denkt, dat hun relatie tot moslims slecht zou zijn. De peiling toont bovendien aan, dat 72% van de Duitsers denkt, dat moslims zich niet willen integreren in hun land en 79% van de Duitsers denkt, dat de islam de gevaarlijkste” van alle religies zou zijn. Meer dan twee derde deel van alle Duitsers maakt zich zorgen over islamitische extremisten in hun land.

Een onafhankelijk daarvan uitgevoerde peiling van het Pew Global Attitudes Project toont aan, dat 71% van alle Duitsers denkt, dat islamitische versluiering in het openbaar zou moeten worden verboden, inclusief in scholen, ziekenhuizen en regeringsgebouwen.

Uit een ander onderzoek, dat van de Friedrich Ebert Stiftung, een denktank van de middenlinkse sociaaldemocratische partij SPD, werd uitgevoerd, bleek, dat 55% van de Duitsers denkt, dat Arabieren “onaangenaam” zouden zijn en meer dan 33% denkt, dat het land door immigranten zou worden “overrompeld”. Het onderzoek stelt ook vast, dat “meningen van rechtsbuiten” tegenwoordig niet geïsoleerd aan de extreme randen van de Duitse samenleving zijn te vinden, maar in hoge mate “midden in de maatschappij”.

Deze onderzoeken tonen duidelijk en eensluidend aan, dat de meeste Duitsers zich zorgen maken over de invloed die de islamitische immigratie op hun dagelijks leven heeft.

In een land, dat tientallen jaren werd onderdrukt door Political Correctness, heeft de website Politically Incorrect een stem gegeven aan miljoenen Duitsers, die de schade zien die de cultuur van het multiculturalisme heeft aangericht. Maar het Duitse establishment schijnt zichzelf erop te hebben vastgepind om alle middelen te gebruiken die hem ter beschikking staan om de vrijheid van meningsuiting in hun land af te schaffen.

Bron:

http://europenews.dk/de/node/51149

Auteur: Soeren Kern

Bron oorspronkelijk artikel:

http://www.stonegateinstitute.org/2752/germany-silence-islam-criticism

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Opmerking vertaler:

Voorts ben ik van mening dat een Populistische Omroep goed voor Nederland zou zijn: word lid van PopNed.nl (Populistische Omroep Nederland). Als u dat doet o.v.v. E.J. Bron, is dat in 2012 gratis.

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Duitsland, Islamisering, Islamkritiek, political correctness, Socialisten. Bookmark de permalink .

23 reacties op Duitsland probeert kritiek op de islam tot zwijgen te brengen

 1. Linsky zegt:

  Gisteren sprak ik over de messen die onze eigen overheden ons in de rug steken.
  Nu besef ik dat het zwaard is geslepen!!!!!!!!!!!!

  Een islamitisch kromzwaard, waar men elke tegenstander het hoofd zal afhakken!

  Michael-Mannheimer……..
  Udo Ulfkotte……….
  Politically Incorrect………….
  Etc………………..
  we weten hun namen.

  het is een kwestie van tijd, alvorens deze uit de lucht worden gehaald, en verdwijnen in de kerkers van waarschijnlijk Polen.
  Daarvoor heeft men immers al lang te voren het Europese Arrestatie Bevel gecreëerd!
  Het is bij weinigen bekend, dat er alleen al in Nederland meer dan 160 mensen die dwars lagen zijn afgevoerd!
  Hoeveel het er in andere landen is weet ik niet,….maar ik vrees het ergste.

  Dit zijn wapens van de overheden die effectief zijn en de achterlijk en vooral bange massa het zwijgen zal opleggen

  Voorgoed!

  Like

 2. Linsky zegt:

  Dit, opgeteld bij waar ik vanmiddag al aan refereerde, op de draad: De moslimbroederschap,
  toen waren een groot aantal sites uit de lucht, en heel toevallig allemaal die betrekking hadden op de pedofiele zaken die de laatste maanden in de openbaarheid zijn gekomen, lijkt het op een goed georganiseerd internationaal offensief is gestart om elke tegenstand in de kiem te gaan smoren.

  Er zijn er een aantal weer in de lucht, maar het lijkt echt een waarschuwing van hogerhand! 😦

  Like

 3. Nou linsky dan is er heel wat dat van het net af moet,kijk alleen al naar die haat filmpjes van die moslims,wat doen ze daar dan mee?En wat er allemaal over ons gezegt word?Of masg van de joden wel alles gezegt worden.

  Like

 4. Linsky zegt:

  Marijke,
  er is wel structuur in te zien.
  De blogs met fundamentele felle kritiek, en ook die met veel lezers,
  ook vrijwel allemaal die bepaalde namen,(Die ik hier dus nu niet noem) publiceerden,
  krijgen steeds problemen van onbekende en onbestemde aard.
  Meestal zogenaamd technische.

  Er zit echt lijn in.

  Het is al maanden gaande, en de laatste dagen ontdek ik er steeds meer.
  Omdat het niet tegelijk gaat, valt het niet op,.

  Mijn eigen blog is in Augustus kapot gemaakt en ik heb niet eens toegang meer tot de editor.
  Samen met mij waren heel vreemd,, enkel de islam critische blog ook toevallig allemaal weg.
  Sommige zijn op een ander adres verder gegaan.
  ik heb er geen zin meer in.
  Ik vecht al meer dan 40 jaar., wordt alleen maar voor de gek gehouden en belachelijk gemaakt.
  Ik heb mijn buik vol van al die ongelovige dwazen.
  Men gelooft het toch pas als de eigen vrouwen en dochters verkracht worden.
  dan is de wereld te klein en schreeuwen ze als speenvarkens dat er wat moet gebeuren….

  Sommige dan, hè, want een goeie linxkse zal waarschijnlijk ook zijn andere dochters aanbieden! 😦

  Duidelijk is in ieder geval wel dat het offensief echt is begonnen.
  Ook op Google en YouTube, verdwijnen echt veel filmpjes.
  Daarom download ik ze altijd meteen, om dat de ervaring me heeft geleerd dat ze vaak echt er af worden gehaald.

  Like

 5. Liesje zegt:

  Eigenlijk is elk islam-kritisch blog al verboden.
  Waarom is hier in de pers zo weinig aandacht aan besteed?

  http://vladtepesblog.com/?p=41821#more-41821

  U.N. Adopts ‘Religious Intolerance’ Resolution Championed by Obama Administration

  “De EU was ook bezorgd dat de resolutie van de wereld beschouwd als “monolithische religieuze blokken,” terwijl de religieuze haat was in de eerste plaats een bedreiging voor de individuele vrijheden, zei hij.
  Ondanks deze zorgen, was de EU bereid om tot een consensus toe te treden en de resolutie te steunen. “

  Like

 6. Liesje zegt:

  Amerika is trendsetter, wij zullen volgen.

  http://www.theblaze.com/stories/homeland-security-monitoring-journalists/

  Homeland Security Given Green Light to Monitor American Journalists

  Posted on January 9, 2012 at 11:44pm by Tiffany Gabbay Tiffany Gabbay

  Comments (467)

  Department of Homeland Securitys National Operations Center Monitors JournalistsUnder the National Operations Center (NOC)’s Media Monitoring Initiative that emerged from the Department of Homeland Security in November, Washington has written permission to collect and retain personal information from journalists, news anchors, reporters or anyone who uses “traditional and/or social media in real time to keep their audience situationally aware and informed.”

  According to DHS, the definition of personal identifiable information can consist of any intellect “that permits the identity of an individual to be directly or indirectly inferred, including any information which is linked or linkable to that individual.”

  Like

 7. Liesje zegt:

  http://www.stonegateinstitute.org/2752/germany-silence-islam-criticism

  Germany Attempts to Silence Criticism of Islam

  by Soeren Kern
  January 12, 2012 at 5:00 am

  Like

 8. vederso zegt:

  E.J.Bron, Bedankt voor deze vertaling! En nog wel met alle werkende links! De website PI (Politically Incorrect) is inmiddels gegroeid naar gemiddeld 60.000 bezoekers per dag! Dat kan men niet meer afdoen met “de rand van de samenleving.” Vandaar dat zekere groepen met invloed in de MSM ongerust/onrustig worden; “het volk denkt niet meer naar onze voorstelling.” Dit is nmm. de volgende fase in het verzet tegen de islamisering; nl. de introductie van het begrip “Islamofobie” en de onderdrukking (repressie) van elke kritiek op de Islam. Dus in de toekomst zullen we vele pogingen zien om elke kritiek op Islam of islamisering, buiten elk debat om, te ondergraven en/of onmogelijk te maken. Het moreel superieure Links Politiek Correct houdt er niet van als haar mening fundamenteel ter discussie worden gesteld. Dan omarmt men liever een nieuw begrip als “Islamofobie” van de OIC en men laat dr. Ineke van der Valk een “boek” schrijven. Zij, de MSM en Justitie gaan u in de toekomst de weg wijzen. Er moet slechts één smaak zijn; dhimmitude!
  Overdreven? Dat zal me een zorg zijn. Als de Islam demografisch Europa heeft veroverd, lig ik onder de zoden, maar voor mijn kleinkinderen wil ik een poging wagen te voorkomen dat één van hen wordt gestenigd.

  Like

 9. vederso zegt:

  En verder ben ik van mening dat de illustratie boven dit artikel een terecht statement is. Mee eens.

  Like

 10. 2Crazy2True zegt:

  Onze nationale “Ivoren Toren” heeft tijdens haar recente bezoek aan de oliesheiks van Abu Dhabi voor de ogen van de internationale pers weer even duidelijk laten blijken waar in de eerste plaats haar solidariteit ligt. Dat is dus niet bij de critische autochtone Nederlander maar vooral daar waar het geld zit. Families met veel geld hebben nu eenmaal dat instinkt en dat is vaak ook de reden waarom ze al generaties zo rijk zijn. Iets erfelijks waarschijnlijk. (Laat me uw vrienden zien, en ik zal u zeggen wie u bent.)

  Om het voor het geweten van hunzelf en hun aanhang dragelijk te maken wordt dat dan altijd netjes ideologisch verpakt. Islam is vrede! Moge het u wel bekomen!

  Het is van alle tijden. De elite “weet”, altijd ter meerdere glorie van henzelf, nu eenmaal wat goed voor ons is, zaait vol overgave en zal uiteindelijk weer revolutie oogsten. Zo blijft de geschiedenis zich maar herhalen.

  Like

 11. G.Deckzeijl zegt:

  Aan allen het verzoek vandaag pagina 9 van de Telegraaf te lezen en wel de weergaloze column van Leon de Winter. Link naar die pagina: http://tinyurl.com/768ta44
  Dit ook vanwege het feit dat de overheid(zie 1e bijdrage-Linsky) ons messen in de rug steekt en Bea op haar manier(…)daar dapper aan bijdraagt! Een paar citaten uit De Winter’s column.
  “Deze gastarbeiders hebben geen rechten.Terwijl de heersers en de pr-figuren een modern masker opzetten, is de werkelijkheid achter de facades van die landen bedroevend.De gastarbeiders worden uitgebuit, geslagen, seksueel misbruikt. En de positie van de vrouw?
  Het is wettelijk toegestaan de echtgenote te slaan en te verkrachten”, einde citaat.
  Nog eentje. “Majesteit: we kunnen onze handelspartners niet altijd uitkiezen op basis van hun moraal en ethiek.Maar het is van belang om te weten dat de prinsen en de sultans van de landen die u zojuist heeft bezocht traditionele oriëntaalse despoten zijn, ook al hebben ze in Oxford of Harvard gestudeerd.Door net te doen alsof de vrouwen daar net zo gelijkwaardig aan de mannen zijn als hier, relativeert u de misstanden in die landen net iets te veel. Zwijgen was beter geweest, Majesteit”, einde citaat twee. De laatste: “Majesteit: u dient bij het bezoek aan een moskee een hoofddoek te dragen, maar het past niet om een waardeoordeel uit te spreken over de levenskwaliteit in die landen. Dien de handel, maar vervals niet de feiten”, einde laatste citaat.
  De rest moeten jullie zelf maar lezen. Mijn dag kan niet meer stuk. Rutte, Rosenthal, Bea en al die andere hotemetoten… voor mij zijn het moslimvriendjes, meer niet.
  (ben benieuwd of die MDI-IDIOTEN Leon de Winter ook gaan aanklagen…)

  Like

 12. rowi2011 zegt:

  Allemaal op de PVV stemmen!

  Like

 13. louis-portugal zegt:

  Goed stuk Bert.
  Ik las onlangs nog eens het artikel van F.Timmermans in de VK op 10-7-2009 en enkele zeer goeie reacties.
  Ik heb al vaker gesteld dat grote meerderheid van de mensen die op Wilders stemmen helemaal niks met de islam hebben en er niet meer van weten dan wat de marokkaanse straatschoffies hun duidelijk maken.Het is hun overlast gebaseerd op het beetje wat ze zelf van de islam kennen die ons vreselijk stoort.
  Helaas zit ik hier te ver van een plek waar ik de Telegraaf kan kopen.

  Like

 14. louis-portugal zegt:

  Overigens wel een harde foto.
  Ik ben even op die andere sites gaan kijken maar zag ze niet.
  Is hij van jou Bert?? Zo ja kun je hem eens naar hun opsturen.

  Like

 15. E.J. Bron zegt:

  @louis

  Ik snap je niet. Welke foto´s bedoel je? opsturen naar wie?

  Like

 16. 2Crazy2True zegt:

  @G.Deckzeijl:

  De link naar het Telegraafartikel is correct en brengt me bij de juiste pagina. Echter aanklikken van het betrokken artikel linkt me door naar een pagina met het verzoek me eerst even te abonneren.

  Desalnietemin bedankt voor je aandacht hieraan. De strekking van de Winters’ betoog is goed bij me overgekomen en dat is inderdaad even genieten.

  Like

 17. G.Deckzeijl zegt:

  @2crazy2true: Thanks..!!! De Winter heeft geen eigen website, heb ik reeds uitgezocht. Enige mogelijkheid is gewoon vandaag de papieren krant halen, column scannen en online zetten.
  Kijk dan ook op pagina 2, eerste brief van ene D.Brussaard uit Huizen: tenenkrommend links.
  Daarentegen is de brief van C. de Wit uit Breda weer een prima goedmaker.

  Like

 18. G.Deckzeijl zegt:

  En nou ik toch bezig ben, ff een lesje voor die Brussaard uit Huizen en de rest van de Bea-fanclub: http://tinyurl.com/3k6a3qn Wat schreef Brussaard? Hier is de integrale tekst:
  Wat de koningin laat zien siert ons land en dwingt respect af. Alleen op die manier creëer je dialoog en bied je Nederlanders in het buitenmland de kans met iedereen samen te werken op een respectvolle manier. Wilders snapt dit niet en mist het vermogen om zich in te leven in al die Nederlanders die het lef hebben binnen elke cultuur, waar ook ter wereld, respectvol aan het werk te gaan. Als ondernemer, hulpverlener of wat dan ook. Wilders’ houding is nogal koloniaal en schadelijk. Als een imam in Nederland geen hand wil schudden van een vrouw, verwachten wij toch ook enige aanpassing van hem? Dan staat despoot Wilders op zijn achterste benen!
  (einde tekst)

  Like

 19. Columnist zegt:

  @louis-portugal

  Vaak zijn Marokkaanse jongens eerder volgegoten met Linkse haat tegen blanken, dan Islamitische haat tegen ongelovigen.

  Like

 20. Moor zegt:

  Eén van de redenen, waarom de traditionele terminologie over Fascisme ook geen wezenlijk onderscheidend vermogen (meer) heeft, ligt in de aard van de huidige dreiging voor onze vrijheden.
  Het is niet zozeer een verticale, top-down dreiging, maar eerder een horizontale van-individu-tot-individu controle.

  Het kenmerk van een sektarische machts-structuur (zoals islam) is dat haar grootste terror-macht ligt in de angst, die de volgelingen onderling bij elkaar inboezemen, op dagelijkse, constant hernieuwde, wijze.
  Er verschenen hier al artikelen die deze ANGST, van de moslim voor zijn fundi-medebroeder die elk moment vóór hem kan opduiken en hem als ‘infidel’ beschuldigen én legitiem vermoorden, uitvoerig analyseerden.

  De destijdse DDR heeft dit ook gekend, en ambtenaren werden in 24-uurs bewaking ingesteld, om specifieke medeburgers te bespioneren en aan te geven voor staats-gevaarlijk denken en handelen.

  De redenatie-volgorde : fascistische, dictatoriale ideologie —> totalitaire staat —> onderdrukking, slavernij van de burger dekt dus niet meer de lading van de reële, dagelijkse situatie. Het gevaar is met deze oude analyse methode dan ook niet meer effektief te bestrijden.

  Iedere DDR-burger was in potentie een STASI-lid-by-proxy voor zijn buurman, want kon door de STASI als spion over hem zijn aangesteld.
  Iedere Moslim is in potentie een jihadist/executeur van zijn moslim-buurman, want kan door zijn fundamentalisme deze “roeping” hebben opgevat, en wordt daarin gelegitimeerd door de Qoer’ān.

  Zo is ook nu elke duitse burger, die zich kritisch uitlaat over islam, in eerste instantie een “prooi” voor zijn fanatiek-linkse buurman, die hem kan aangeven bij een autoriteit, die “de hobby van Manfred Murck” moet uitvoeren.

  Feitelijk is de dagelijkse realiteit er dus al een van een fascistische staat, en is deze niet “in opkomst”. De potentiële dictator/beul in jouw leven is je buurman, je werkgever of zelfs je klaverjas-partner.

  Like

 21. Linsky zegt:

  Beste Moor, een heel verhaal.

  Dit wat nu gebeurd is niet te vergelijken met dedagen van de STASI.

  Er is namelijk een belangrijk verschil.

  Nu verraden je buurtgenoten en medebewoners je vanuit zichzelf.
  De STASI is daarbij volkomen overbodig!
  Men doet het met plezier. 😦

  Like

 22. Moor zegt:

  @ Linsky zegt:
  16 januari 2012 om 12:14

  Mijn doel was niet “een letterlijke vergelijking met”, enkel een voorbeeld van een gelijkaardig, horizontaal terror-mechanisme onder de bevolking van de destijdse DDR, maar geïnstigeerd door de STASI. Dat buurtgenoten in onze steeds meer “anonieme” maatschappij zich plots interesseren voor jouw eventueel islam-kritische uitingen,
  komt alleen maar door de angst voor hun eigen status, werkgever of baantje, hun eventueel “politiek incorrect-zijn”. Die “norm” wordt gezet door overheden en recht-sprekende instanties.

  Like

 23. Jan zegt:

  Duitser ‘kam zumslam’. Blijkbaar moet je ook dom articuleren als je Konvertit’ bent geworden en natuurlijk jammeren dat je gediscrimineerd wordt net als alle ‘geloofsbroeders’ 9zusters tellen niet mee)
  Lachen met Die Leiden des jungen Clemens Hamza
  http://www.pi-news.net/2013/05/video-die-leiden-des-jungen-clemens-hamza/#more-324032

  Doet mij denken aan Charlie Brown die moslim wordt:

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s