Het grote eindspel!

(Gastbijdrage door Linsky)

Vrijwel iedereen is het er wel over eens dat de overheden, vooral natuurlijk de politieke leiders, alle  schuld dragen aan de nationale ellende en die van de hele wereld, de multinationals etc. en uiteraard het zieke linkse denken wat het allemaal in stand houdt.

Dat impliceert tegelijk natuurlijk dat als anderen aan de macht zouden zijn, die per definitie andere beslissingen zouden nemen, het hele probleem in korte tijd de wereld uit zou zijn…..

Sommigen mensen gaan zo ver dat ze langzamerhand wel kunnen geloven in een complot van overheden annex multinationals tegen de hele maatschappij. Weer anderen bestaan het om te geloven dat het voor een groot deel toeval is en dat oorlogen, revoltes, het ontstaan van rellen, anarchie etc. berusten op plaatselijk oprispingen van wat ontevreden minkukels en etnische verdeeldheid!

Da’s allemaal klinkklare klets! Onzin! Een bewijs van schaapachtig denken. Kuddegeest! En complete dwaasheid en papagaaien gekrijs! Wat dat betreft zijn we even achterlijk als bebaarde rifratten!

Waarom is het zo moeilijk te begrijpen dat bijv. alleen al de multinationals beschikken over ontelbare miljarden, maar de FED, de ECB en City of London de hele wereld bezitten!

Voor al die uitgeleende digitale miljarden, die zij op hun machientjes digitaal in het systeem zetten, eisen zij wel keihard onderpanden! Dat betekent dat er nog maar heel erg weinig zal zijn wat hen niet rechtens toekomt! Steden, havens, enorme gebouwen, elektrische voorzieningen, olieputten en -velden,  zelfs overheidsinstanties, etc.

Te veel om op te noemen. Zodat we er beter van uit gaan wat zij niet bezitten!

De hele wereld + 5%!!

Laat dat eens bezinken…………

Waar moet die 5% vandaan komen? En van wie? Waarom is het nu zo moeilijk te begrijpen dat als je over alle geld van de wereld beschikt….het volkomen krankzinnig zou zijn al dat geld, al die macht op het spel te zetten in roulette! Een gokje te wagen wie er nu weer dictator of president wordt in de een of andere bananenrepubliek of westers land. Of gewoon af te wachten wat grote en kleine leefgemeenschappen op democratische wijze nou weer willen….!

En als die ‘democratisch’ gekozenen in opdracht van hun onderdanen op het onzalige idee komen dat de Rothschilds, de Rockefellers, de Morgans,  FED, de ECB en de Bank of London, te veel geld, macht en invloed hebben, stemmen zij natuurlijk onverwijld in met de maatregelen en nieuwe wetten die al dat onrecht voor eens en voorgoed de wereld gaan uithelpen………….!?

Loekasjenko van Wit Rusland, de laatste dictator in de EU, heeft blijkbaar nog steeds absoluut groot nut in die positie daar! Op het moment dat hij daar in die positie op het grote schaakbord niet meer nodig is of zelfs in de weg staat, zouden ‘zij’ hem dan vriendelijk vragen op te sodemieteren?

Tijdens de Eerste Wereldoorlog al werd de tweede voorbereid en georkestreerd!

Ook de Koude Oorlog tegen Rusland werd in dat scenario al opgenomen…

Er bestaat geen toeval in de politiek en er bestaat al zeer zeker geen toeval in het ontstaan van financiële crises!!

Als geld de levensader van de economie is….heeft degene die de aders beheerst toch doodeenvoudig zelf alles in de hand! Je knijpt wat en het stagneert, nog wat harder en bepaalde organen sterven zelfs af! Als de hand weer wat gecontroleerd opent, stroomt alles weer…

Alle dictators die nu verdreven worden, bezitten miljarden. Dat varieert blijkbaar van zo’n slordige 20-50 miljard! Ook  Saddam Hussein bezat iets in de grootte van die orde. Wat gebeurt er eigenlijk met dat geld? Ligt dat maar gewoon te liggen of worden er weer een aantal grote banken rijker van?

Alle bloed is aan het terugstromen! De hand is voor sommige organen weer geopend om op andere plaatsen eens zo hard af te knijpen!

Elke grote crisis in de wereld, financieel, economisch, etnisch, politiek en wat dies meer zij, worden met uiterste precisie voorbereid en uitgevoerd!

Zelfs Obama is maar een klein detail in het geheel. Hoewel het weer even stil is, kan dit hier bijvoorbeeld toch als aanwijzing worden beschouwd dat Obama is afgeschreven door zijn ‘bazen’!  Ze hebben een andere kandidaat.

De organisatie NWO, de kliek die hem aan de macht heeft geholpen, beschikt over zo ontzettend veel miljarden, dat het echt een peulenschilletje moet zijn een perfecte vervalsing te maken hoor.

Dat is de CIA en elke geheime dienst altijd al gelukt met heel wat moeilijker zaken dan paspoorten, legitimaties en reisdocumenten voor hun agenten!

Wat hier nu gebeurt, is het met opzet door de mand laten vallen van hun kandidaat. Precies zoals dat ook gebeurde toen Nixon te eigenwijs werd en Clinton een dure waarschuwing kreeg die 40.000.000 kostte om te bewijzen dat die sigaar toch echt in Monica zat! Daar werd niet op een duppie gekeken.

En nu hun eigen zetbaas onder vuur ligt, eigenlijk al vanaf zijn aanstelling, huren ze een freelancer, of hobbyist in om het belangrijkste document ter wereld te vervalsen?????

Zij riskeren hun wereldmacht en ontelbare miljarden omdat de hoogte van de kosten voor een goede vervalsing te duur zijn……?

Dacht ’t niet!

Alles verloopt prima en volgens het scenario. De gebeurtenissen liggen mooi op schema.

 • USA zowel als Europa worden meer en meer geïslamiseerd!
 • Camera’s verrijzen met onvoorstelbare snelheid in onze steden, wijken en zelfs straten.
 • De gerechtelijke machten zijn volledig onder controle en staan borg voor een harde aanpak tegen elke echte dan wel vermeende kritiek op de islam en haar aanhangers.
 • Het waarheidsembargo is gegrondvest. In een tijdperk vol bedrog is er geen ruimte voor de waarheid. Zij die de waarheid brengen, worden vervolgd alsof ze criminelen zijn.
 • Politici die dwarsliggen worden niet eens meer in stilte, maar steeds vaker openlijk maatschappelijk uitgeschakeld, ofwel letterlijk uit de weg geruimd.
 • De grote banken hebben alle goud en zilver, grondstoffen en zaden in handen.
 • Het wereld ontvolkingprogramma draait op volle toeren. De WHO heeft de totale macht, gesteund door alle overheden. Verplichte vaccinaties hebben al onvoorstelbaar veel autistische geboortes veroorzaakt.
 • Haarp manipuleert ons weer. De Gulfstream of Mexico is dermate veranderd, dat tornado’s, wervelstormen, aardbevingen en tsunami’s hand over hand toe nemen.
 • De massa is volledig geconditioneerd om de klimaathoax te accepteren als een vaststaand gegeven, veroorzaakt door de mens zelf.
 • Monsanto  heeft, gesteund door de Codex Alimentarius , het monopolie en men beheerst nu wereldwijd het voedsel, het manipuleren daarvan en de productie, alsmede de distributie. Voedseltekort en mislukte oogsten zullen steeds meer toenemen.
 • De NWO  heeft de “flexible” President voor de EU die er moest komen. Men waardeert  overigens wel een beetje humor; (Als Nigel Farage weer eens optreedt liggen ze allemaal krom van het lachen. Is wel leuk wat dissidenten er bij….zorgt voor de vrolijke noot.)
 • De stilte van de bijen – Door de chemische pesticiden (mogelijk verergerd door GMO’s of genetisch gemodificeerde organismen) verdwijnen bijenkolonies, maar de chemische industrie orkestreert een grootschalige cover-up om deze informatie te verdoezelen
 • De vervalsing van de geldvoorraad escaleert en het ontmoedigingsbeleid om contant betalen. Het namaken van geld door de Federal Reserve (door middel van ‘kwantitatieve versoepeling’ en andere methoden van vervalsing) is een veeg teken dat het einde van ons betalingssysteem snel nadert.
 • De radioactieve besmetting van de voedselvoorraad. De farmaceutische vervuiling van onze wereld.  Toenemend  verbod op eigen groentetuintjes. Verbod op natuurlijke vitaminen. Echt, natuurlijk voedsel onder vuur. Besmetting van de planeet door GMO’s. De impact van energiebedrijven op de wereld. De opkomst van de medicinale politiestaat  (Het is inmiddels zover dat zelfs tanks worden ingezet wanneer moeders weigeren hun kinderen bepaalde medicijnen te geven. De waarheid is dat het medische systeem wapens gebruikt om vaccins en chemotherapie op te dringen aan kinderen in de VS)…..Etc.!

Doelen van de Illuminati en het  ‘comité van 300’

 • 1.   Eén nieuwe wereldregering vormen – de Nieuwe Wereld Orde (NWO) – met één geldsysteem en één wereldkerk.
 • 2.  Het vernietigen van de nationale identiteit en nationale trots, noodzaak om het concept van een wereldorde te doen slagen.
 • 3.  Het vernietigen van alle religies, behalve de nieuwe zelf gecreëerde religie door NWO. Deze begon in de jaren 1920 -1930; zij realiseerden zich dat de mensheid een religieuze uitlaat nodig had, daarom zetten zij een ‘kerk’ op die het geloof kon leiden in de door hen gewilde richting.
 •  4. Controle over iedere man, vrouw, kind door mind controle en/of zoals Zbignew Brezinski dit noemt ‘techonotronics’, zodat de mens een soort menselijke robot wordt in een systeem van terreur. Feliks Dzerzjinski’s Rode Terreur lijkt er kinderspel bij.
 • 5.   Een einde maken aan alle industrialisatie en de productie van nucleair gegenereerde energie van wat zij noemen ‘de post-industriële zero-groei maatschappij’. Alleen de computer en dienstverlenende industrieën worden getolereerd. De Amerikaanse industrieën zullen naar Mexico verplaatst worden, waar voldoende goedkope arbeidskrachten (lees: slaven) zijn. In 1993 is dit gerealiseerd met de ‘North American Free Trade Agreement, beter bekend als ‘NAFTA’. Amerikaanse werkelozen zullen drugsverslaafd worden of in de statistieken van de eliminatie van de overmatige wereldbevolking verdwijnen (Global 2000).
 •  6. Drugsgebruik moet aangemoedigd worden en pornografie moet als kunstvorm worden geaccepteerd.
 •  7.   Grote steden moeten ontvolkt worden, op de manier zoals Pol Pot dit in Cambodja gebood met gedwongen deportatie naar het platteland. De genocide plannen van Pol Pot werden trouwens in Amerika bedacht, 2-3 miljoen van de 7 miljoen Cambodjanen werden hier slachtoffer van. De plannen werden opgesteld door een onderzoeksinstituut van de Club van Rome en Thomas Enders, een hoge functionaris van het ministerie van buitenlandse zaken in Amerika.
 •  8.  De wetenschappelijke vooruitgang moet door de Illuminati worden gecensureerd. Nucleaire energie voor vredesdoeleinden wordt belachelijk gevonden, evenals de nationale en internationale fusie-experimenten. Volgens de Illuminati moeten energiebronnen beperkt blijven, zodat de mens afhankelijk is.
 •  9.  Het verminderen van de wereldbevolking met drie miljard mensen door middel van oorlogen (ontwikkelde landen) en honger en ziekte in onderontwikkelde landen. Voor het jaar 2050 moeten de ‘nutteloze eters’, zoals het comité van 300 ze noemt, van de aarde verdwenen zijn. Het comité van 300 had Cyrus Vance de opdracht gegeven een rapport te schrijven over dit onderwerp. Het rapport werd geschreven onder de titel ‘Global 2000 rapport’. Het werd geaccepteerd door de voormalige president van Amerika Jimmy Carter en Minister van Buitenlandse zaken Edwin Muskie. De bevolking van Amerika zou in het jaar 2050 met 100 miljoen moeten zijn afgenomen.
 •  10. Het Tavistock Instituut kreeg de opdracht een plan te maken om de eenheid van het gezin en de morele wortels van de natie te ontmoedigen. De arbeidersklasse moest werkeloos worden, naar drank en drugs grijpen en de jeugd moest door rock muziek opgezet worden tegen het establishment. Gedirigeerd door het Tavistock Instituut schreef professor Willis Harmon van Stanford Research het rapport dat later bekend zou worden als de ‘Aquarian Conspiracy’.
 •  11. Om te zorgen dat de mensheid geen controle heeft over zijn eigen lot moesten er in de wereld diverse crises gecreëerd worden, die dan ‘opgelost’ konden worden. Dit zou de mensen hulpeloos maken, ze in de war brengen en gedemoraliseerd doen raken. In Amerika is er sinds 1980 een crisismanagement voor opgericht: Federal Emergency Management Agency (FEMA).
 •  12. Het Tavistock Instituut moest nieuwe cultussen manipuleren en andere in stand houden door popgroepen die door het Tavistock Instituut werden gepland: de Beatles bijvoorbeeld.
 •  13. Er moest worden doorgebouwd op het christelijke fundamentalisme, dat werd misbruikt om de mythe van ‘Gods gekozen volk’, de Joden van de Zionistische Staat Israël, te versterken. Grote sommen geld werden gedoneerd om de ‘religieuze’ zaak te dienen.
 •  14.  Politieke chaos en economische ineenstorting werden bewerkstelligd.
 •  15. Internationale supranationale instituten zoals de Verenigde Naties, het IMF, de Bank of International Settlements, Wereld Rechtbank moesten worden gestimuleerd en nationale lokale instituten moesten zich langzaam maar zeker opheffen en onder gebracht worden onder de VN.
 •  16. Infiltratie in alle regeringen ter wereld en daarna de soevereine integriteit ervan van binnen uit proberen te vernietigen.
 •  17. Controle houden over alle interne en externe zaken van de VS.
 •  18. Organisatie van een wereldwijd terroristen netwerk en onderhandelen met de activisten van terreurdaden.
 •  19. De educatie van Amerika in handen krijgen en controleren met het doel deze totaal te evalueren. In 1993 is de uitwerking hiervan duidelijk, het zal nog evidenter worden wanneer Amerika gaat werken met het Outcome Based Education (OBE) systeem.

Enkele schokkende uitspraken van de ‘elite’:

 • “Een redelijke schatting van een geïndustrialiseerde wereldmaatschappij, volgens de Noord Amerikaanse levensstandaard, zou 1 miljard mensen zijn. Dit dient te worden geïmplementeerd binnen 30-50 jaar, 2/3 van de wereldbevolking dient te verdwijnen.”

UN Biodiversity Assessment on Sustainable Human Population; US Senate September 9, 1994

 • “Er is één enkel thema achter al ons werk: we moeten de bevolkingsaantallen reduceren. Óf overheden doen het op onze manier, via schone, vriendelijke methodes, of we krijgen het type rotzooi dat we hebben in El Salvador, of in Iran of in Beiroet. Populatie is een politiek probleem. Op het moment dat de populatie niet onder controle is, vraagt dat om autoritaire overheden, zelfs fascisme, om de verminderingen voor elkaar te krijgen…”

“Ons programma in El Salvador werkte niet; de infrastructuur aldaar was onvoldoende om het programma te steunen. Er waren gewoon godverdomme teveel mensen.. Om écht de populatie te verminderen, snel, dien je alle mannen in het gevecht te betrekken en is het nodig dat je significante aantallen vrouwen vermoord in de vruchtbare  leeftijd… De snelste manier om de bevolking te verminderen, is via de hongersnood, zoals in Afrika, of via ziektes zoals de Zwarte Dood..”

Thomas Ferguson, State Department Office of Population Affairs

 • “Om de wereldbevolking te stabiliseren, dienen we zo’n 350.000 mensen per dag te elimineren. Het is een verschrikkelijke uitspraak, maar het is net zo slecht om de uitspraak niet te doen.”

J. Cousteau, 1991 explorer and UNESCO courier

 • “Ik geloof dat de menselijke overbevolking een fundamenteel probleem is op onze Aarde, vandaag de dag”.  En “Wij mensen zijn een ziekte geworden, de ‘Mensenpokken’.”

Dave Foreman, Sierra Club and co founder of ‘Earth First’!

 • We staan op de rand van een wereldwijde transformatie. Het enige dat we nodig hebben is een grote crisis en dan zullen alle landen de Nieuwe Wereld Orde accepteren.”

David Rockefeller

 • “Vergevorderde manieren om biologische oorlogen te voeren, van het soort dat specifieke gentypes tot doel hebben, kunnen de biologische oorlogsvoering uit de sfeer van terreur halen en er een politiek nuttig instrument van maken.”

Secretary of Defense William S. Cohen, April 28, 1997; Testimony before Congressional Committee

 • ”Wie het voedsel beheerst, beheerst de wereld”

Fritz ter Meer directeur IG Farben

 • Moet ik verder gaan?………………….!

Conclusie:

Afwezigheid van intelligentie en bewustzijn bij de massa. De massa wordt bewust dom gehouden. Ze wil ook niet voor zichzelf denken. Het zijn de onwetende consumenten die gevaccineerd worden, televisie kijken en voorbewerkt, gepasteuriseerd junkfood eten. Ze slikken psychiatrische medicijnen en geloven alles wat de overheid ze vertelt.

Men vraagt oplossingen aan de overheden…….die de problemen juist zelf, bewust veroorzaken! Zij creëren een probleem, veroorzaken het probleem en …komen met een oplossing voor het probleem…… These, antithese en synthese!

Nee hoor, …maak je maar geen illusies, de blauwdruk voor een ‘nieuw Europa´ en de hele wereld lag al heel  lang klaar en nadert nu de voltooiing!

De laatste zetten op het grote bord worden gedaan! Of zouden gewoon de centjes op zijn?

Ik ben moe…..ik geef ’t op. Als men na alles wat er de laatste 100 jaar is gebeurd nog steeds volhoudt dat alles op verkeerd inzicht en dom beleggen en toeval berust, is er geen enkele hoop!

Het eindspel is begonnen!

Iedereen die schaakt, begrijpt in welke fase de strijd zich bevindt. De opening, middenfase of  het eindspel en hoe ver dat gevorderd is. Dat ziet ie, dat begrijpt ie en dat voelt ie aan.

De wezens die hier achter de schermen het grote spel spelen, zitten zelf niet op het bord…zij maken geen deel uit van de stukken! Het maakt hen niet eens uit of wit of zwart wint! Zij hanteren de stukken. Zij winnen altijd, want zij zijn de spelers!

En dit spel, is er een dat al meer dan tweeduizend jaar geleden is begonnen en dat nu werkelijk in de eindfase is beland.

Zie hoe onze overheden ons verraden en verkopen!

Kijk gewoon naar wat er in het oosten gebeurt!

We kennen de vijand dus!

Toch moet je beginnen met de vijand het zwaarste wapen uit handen te slaan.

Waar het hier echter ook om gaat, is, dat we te maken hebben met het wapen van de NWO! Een wereldoverspoelend, gehersenspoeld volk (islamieten) dat een  geloof hanteert en praktiseert, dat de totale vernietiging nastreeft van alles en iedereen die anders is en niet voldoet aan de zieke interpretaties van hen persoonlijk of hun koran en sharia, ja zelfs het leven zelf!

Het is niet eens een religie in de zin van het woord, maar een complete juridische, economische en politieke oorlogsdoctrine, een militair NWO-systeem met als doel; Total Control!

Is de strijd gestreden?

Hebben of hadden we überhaupt kans dit te winnen?

De tijd zal het leren……………….

Het eind is elk moment te verwachten. Herkenbaar aan de snelheid waarmee de stukken van het bord vliegen!

Ik wens u veel inzicht en sterkte!

Linsky

Ps: Oplossing van bovenstaande Saavedra-positie:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Saavedra-positie

Bronnen:

Voor wie nog steeds niet gelooft dat er aan een massa ontvolkingprogramma wordt gewerkt, hier nog een ouder artikel; GLOBAL 2000 – Depopulation Program; The Plan to Kill Three Billion Entities. Aanbeveling voor de president van de VS., mede ondertekend door Cyrus Vance. http://home.iae.nl/users/lightnet/creator/global2000.htm

Waarom is Obama’s geboortecertificaat zo overduidelijk vals?
http://xandernieuws.punt.nl/?id=630047&r=1&tbl_archief=&amp

http://www.amsterdampost.nl/obamas-geboortecertificaat-blijkt-vervalsing/

http://educate-yourself.org/cn/johncolemangoalsofIlluminati.shtml

http://educate-yourself.org/cn/johncolemancommof300order14mar05.shtml

http://www.wanttoknow.nl/economie/de-wereldelite-vertelt-over-haar-plannen/

http://www.youtube.com/watch?v=3g30VCl_cgk&feature=player_embedded#at=613

http://www.trance-formation.com/

=====================================

 

 

 

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in New World Order. Bookmark de permalink .

62 reacties op Het grote eindspel!

 1. Columnist zegt:

  En wat is de rol van de Islam, waarom is die nuttig voor de NWO? Je zou verwachten dat een grote-gezinnen-godsdienst de ontvolking voor de voeten loopt. Dit zeg ik niet om de Islam te verdedigen, maar eerder om een manier te vinden waarop wij de NWO voor ons karretje kunnen spannen.

  Like

 2. louis-portugal zegt:

  Linsky je gaat me te hard.
  Er zijn wel dingen die ik met jou eens ben en ook geloof ik dat er genoeg machtige mensen zijn die dit graag zou willen en het proberen.
  Dat er een hoop minder mensen op ons aardklootje zouden moeten zijn vind ik ook maar dat wil nog niet zeggen dat ik ze dan maar ga uitdunnen.
  Maar ik geloof niet dat ze het georganiseerd krijgen zelfs niet als de € in elkaar stort.
  Ik ben ervan overtuigd dat dat gaat gebeuren maar dat gaat hun heel erg achteruitzetten.
  Er zijn al teveel ontwikkelde mensen in de wereld die door de media meteen met elkaar kunnen communiceren en die het naar mijn idee niet laten gebeuren.

  Like

 3. Pingback: Het grote eindspel! | E.J. Bron | InfoMag, uw dosis nieuws in ons nieuws portaal

 4. Pingback: Het grote eindspel! | E.J. Bron | JDreport Blog,News and more.

 5. @Columnist.De rol van de Islam is om christenen en als het kon Joden om zeep te helpen. De mensen van de NWO hebben net zo’n hekel aan christenen, als de vurige islamisten.
  @louis-portugal.Je hoop op het gezonde verstand van anderen zal blijken een illusie te zijn. Deze massamoord gaat net zulke afmetingen aannemen als nodig is en ze gaat je fantasie verre te boven. Ook nu ga je weer daarna horen: Wir haben es nicht gewusst.Onderschat niet de mogelijkheden die de NWO nu al heeft om feiten te verdraaien.

  Like

 6. Frans Groenendijk zegt:

  Wat jammer dat dit mooie en nuttige blog zo besmeurd wordt door dit geraaskal.
  Werp een blik op het soort aangehaalde bronnen:
  http://educate-yourself.org/cn/aliensarecomingprelude16apr05.shtml
  De protocollen van de wijzen van Zion zijn geloofwaardiger.

  Like

 7. Linsky zegt:

  Goh, en ik maar denken een zinnige bijdrage te leveren aan het algemene debat en de polemiek.

  Overigens een ijzersterke onderbouwing en argumentatie zeg, om tot de conclusie “besmeurd wordt door dit geraaskal. ” te komen. 😦

  Like

 8. chantal zegt:

  Linsky, heb je zelf het gezwatel gelezen in die link van je waar Frans Groenendijk naar verwijst?
  Sorry, maar ik heb er maar een woord voor: knettergek.

  Like

 9. Linsky zegt:

  louis-portugal;
  We hebben geen tijd om rustig en langzaam te gaan.

  Die is op.
  Als het Grote Plan uiteindelijk niet lukt, zal dat niet zijn door een plotselinge ‘wake up’ van de kudde, maar zal dat komen een externe oorzaak.
  Een die bijvoorbeeld verwacht wordt in de spirituele en New-Age wereld.
  Evenals de Christenen verwachten zij een zogenaamde opname, frequentie-scheiding en wat dies meer zij.
  Dat is niet eens zomaar uit de lucht gegrepen, aangezien er talloze axioma’s niet geldig meer zijn in de wetenschap.
  De meter moet worden herzien.
  Het gewicht klopt niet meer met de oorspronkelijke standaard en moet men opnieuw ijken.
  De atoom-tijdklok moet worden bijgesteld.
  De zwaartekracht is ineens niet meer gelijk overal.
  Vanuit het hart van de Melkweg, het zwarte gat, komen torsie-golven over en door de zon en de planeten. Deze hebben bijv. een enorm effect op alle gravitatie en omloopbanen van de planeten,en de snelheid van satelieten.
  Etc…etc.

  Ook de aarde zelf is zich onder al die veranderingen en invloeden aan het roeren. dat zijn allemaal factoren, waar zelfs de ‘elite’geen echte invloed op heeft.
  Met probeert het door middel van het HAARP project, met chemtrails, aarbevingmachines, etc.

  Al deze genoemde zaken zijn te verifiëren en te bewijzen.
  Daarvoor moet je echter wel eens zelf gaan speuren en lezen.
  Er zijn echt meer bewijzen, dan we hier kunnen aandragen.
  Het zou hier het hele blog beslaan om alle ter zake doende links te plaatsen.

  Wij zijn ook helemaal niet van plan, noch hebben we de intentie om werkelijk alles aan te dragen en te bewijzen. We informeren slechts, en geven richting. Soms schijnen we daar waar het duister is.
  De geïnteresseerde lezer, kan met de artikelen en de links die we leveren, zijn/haar voordeel doen en zelf een oordeel vormen over de stand van zaken.

  Doe zelf ook eens wat moeite!

  Like

 10. chantal zegt:

  Dat is tenminste nog eens een onderbouwing voor het bestaan van de krachten achter de geplande New World Order die Linsky in het comment hierboven geeft.
  Daar heeft inderdaad de gewone sterveling niet van terug.

  Like

 11. G.Deckzeijl zegt:

  Hieristienogeenkeer…http://tinyurl.com/7nvw8he

  Like

 12. louis-portugal zegt:

  Frans. E.J. heeft eens gezegd dat je hier alles mag neerplempen dus nog maar eens.
  Linsky ik blijf bij mijn eerste commentaar maar wil nog wel wat toevoegen.
  IIk zie de invoering van de € als een bewijs van jou theorie.
  De grote eurofielen zijn vooral bilderbergers, illuminati enz. waarvan verschillenden via Goldman Sachs met elkaar verbonden waren en zijn.
  Overigens zag ik onlangs ergens een cirkeldiagram waaruit bleek dat uit de nederlandse politiee figuren de meesten uit de Pvda kwamen. Dit jaar gaat Frans Timmermans.
  Hem kennende zakt mijn idee over die lui alleen maar.
  Maar het project is te groot en niet meer beheersbaar en gaat mislukken.
  De € gaat mislukken om 2 hoofdredenen:
  1 Omdat het mentaliteitsverschil tussen noord en zuid veel te groot is.
  2 Tevens is er teweinig geld in de wereld om het tientallen jarenlange teveel uitgeven van de E.U. en Amerika te dekken.
  Om dat op te lossen gaan ze maar bijdrukken waar ze al mee begonnen zijn.
  Hierdoor gaat een immense inflatie ontstaan die al begonnen is. Het wordt een soort monopolygeld.
  De hele EMU is een godspe waar de hele E.U en Amerika voor gestraft (inflatie) gaan worden.

  In jouw commentaar kom je met wat kreten.
  We weten nog veel te weinig van ons heelal en beginnen telkens meer te zien en te begrijpen.
  We zijn nog niet klaar met de klimaathoax.
  De klimaat hysterici gaan al van AGW naar Climatechange. 31000 academici hebben een protest getekend tegen het IPCC

  Sorry maar ik geloof echt niet dat HAARP Fukushima of de problemen die nu in California spelen veroorzaakt, heeft of veroorzaakt.
  Er gebeurt niets anders dan wat altijd al gebeurde nl. het schuiven van de continentale platen en het uitbreken van vulkanen omdat we op een bol zitten met een zeer dunne afgekoelde korst en binnenin een gloeiende massa.
  Ook van chemtrails heb ik nog geen enkel fatsoenlijk bewijs gezien en geloof maar dat ik me erin verdiep.

  Dit was mijn laatste commentaar op dit onderwerp en ben het met Frans eens dat er veel teveel theorietjes op een hoop gegooid worden waar dan een punt aan gezogen wordt.l

  Like

 13. rowi2011 zegt:

  Heel klein voorbeeldje van bewijs dat NWO wel degelijk bestaat zijn o.a de volgende reeks van kleine you tube filmpjes ( als reeks aangeboden), Denver Airport: gaarne geduld bij het bekijken…….het zet je toch aan het denken nietwaar!?: http://embedr.com/playlist/operation-trojan-horse-spooky-stuff-denver-new-world-airport

  Bovendien: Wat doet onze Koningin en andere machtige type ( presidenten van banken, landen, milieu etc) ieder keer met en bij de Bilderbergers waar wij verder niets over mogen weten!!!

  Like

 14. Columnist zegt:

  De Euro kan gered worden door twee zaken:

  -Drastische belastingverlaging, zodat de economie groeit.

  -Invoering van Esperanto, zodat de vertaalkosten gedrukt worden.

  Like

 15. E.J. Bron zegt:

  @columnist

  Quote: “zodat de vertaalkosten gedrukt worden”… Is het je bedoeling om me brodeloos te maken of zo!? 😀 😉

  Like

 16. Linsky zegt:

  Bewijs is een puur subjectief gegeven!
  Een empirisch bewijs/resultaat wordt verkregen als men experimentele resultaten verklaart zonder zich te beroepen op een uitgewerkte theoretische onderbouwing, maar puur en alleen door analyse van het experiment.
  Hier in dit geval van de NWO, ligt het bewijs voor het oprapen. Maar enkel voor hen die het herkennen en erkennen.
  Het is en blijft enkel een kwestie van begripsvermogen en bevattingsvermogen……………

  Er is een tijd geweest dat men geloofde dat de aarde plat is en/of dat de zon rond de aarde draaide. Sinds Galileo Galilei, weten we dat een en ander wat anders ligt.

  De argumentatie en bewijzen echter zijn sinds die tijd NIET veranderd, noch is er iets aan toegevoegd.
  Toch begrijpen we nu zonder meer het probleem en accepteren een nieuwe verklaring.

  Precies zo gaat het met de erkenning en bewijs van het bestaan van de NWO en haar verdorven plannen.
  Zij die het ontkennen, of trachten te bagatelliseren, gedragen zich exact zoals mensen in de tijd van Galileo Galilei.
  En zoals al diegene die nog steeds menen dat islam vrede is.
  😦

  Like

 17. G.Deckzeijl zegt:

  Esperanto…. Om te gillen. Niet alleen belastingverlaging, ALLE vaste lasten moeten op z’n minst worden BEVROREN totdat betere tijden aanbreken(hopelijk houdt Ahmadinejad zich koest…).
  Daarnaast vind ik dat zwakke landen zoals Griekenland en Portugal de euro maar moeten verlaten. Ik hoor het wel als ik tegengas krijg.

  Like

 18. Toeschouwer zegt:

  Beste Linsky
  Heb inmiddels voor jou een enorme bewondering voor je geduld en doorzettings vermogen.

  2 jaar terug moest ik stoppen met mijn bedrijf wegens gezondheid.
  Na45 jaar met genoegen hard gewerkt te hebben val je dan in een zwart gat.
  Uiteindelijk ga je dan maar kijken op internet want nu heb je er tijd voor.
  Voorheen dus alleen maar kijken naar het nieuws van de staats NOS.
  Na 2 jaar enorm veel zoeken en surfen en artikelen lezen heb ook ik de overtuiging van de NWO.
  Niet alleen van lezen maar ook met zien, nadenken en overwegen.
  Zeker is niet alles waar en hoever ze zijn valt ook over te discussiëren.
  In het begin wond ik me heel erg op over alles maar nu niet meer want je wordt dan heel ongelukkig.
  Bovendien hebben ze al gewonnen want het is niet meer te stoppen.

  Nu wat betreft mijn eerste regel.
  Al heel lang lees ik jouw stukjes, ook op andere sites.
  Iedere keer verbaas ik mij dan weer over het onbenul van de mensen die er op reageren.
  Men pikt er een detail uit en spreken dit tegen en geeft er zijn eigen draai aan.
  Hiermede heeft men dan zogenaamd het hele complot ontkracht.
  Ook heb ik bewondering dat jij deze mensen steeds weer antwoord zonder ze te wijzen op
  de onzin die ze verkondigen.
  Maar wie niet wil geloven (bijna het hele volk) oke die komt er nog wel achter.
  Waarschijnlijk moet je ook ouder zijn zoals ik en al 60 jaar de veranderingen te zien wereldwijd.
  Zelf heb ik ook al eens geprobeerd mijn kennis op diverse sites te schrijven.
  Maar ben er door de reacties al snel mee gestopt.

  Nu wil ik je ook nog even wijzen op iets in heel deze complot theorie wat ik nog nooit ergens
  heb gelezen en wat iedereen over het hoofd ziet.
  Door er over na te denken ben ik hier zelf achter gekomen en ben overtuigd dat dit een niet
  onbelangrijk deel van al hun plannen zijn.
  Dat is waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben.
  Het INTERNET.
  Een Amerikaanse uitvinding van het leger.
  Toen nog in de kinder schoenen maar voor het leger van ongekende waarde.
  Later heeft men dit vrij gegeven voor algemeen gebruik en algemeen nut.
  Ja geloof je het zelf. De US Army die een uitvinding aan de wereld kado geeft.
  Ik ben er van overtuigd dat (voor het gemak) de NWO het internet kan uitschakelen.
  Ben niet technisch maar het is daar begonnen met servers en later zijn daar wereldwijd servers
  bij gekomen en aangesloten.
  Heb jij er al eens over nagedacht wat het betekend als bv. alleen al in Nederland het internet stopt?
  Enig idee wat er op een dag allemaal niet meer kan en wat niet meer werkt?
  Ik heb daar eens goed en lang over nagedacht en garandeer je dat wij binnen 1 dag terug vallen
  in de middeleeuwen, incluis de moorden en plunderingen door het volk.
  Alles in duister, geen politie en leger (communicatie) geen geld en voedsel (transport)
  geen energie en brandstoffen, geen administratie en ziekenhuizen, geen vlieg en treinverkeer.
  En nog heel veel meer, alles is afhankelijk van internet geworden.
  Daarom weet ik zeker uitgaande van een NWO dat zij een schakelaar bezitten voor internet.

  Verder veel succes met je stukjes en ga er vooral mee door al zul je een volk in coma niet meer
  kunnen wekken.

  Like

 19. Linsky zegt:

  Toeschouwer:
  Hartelijk dank voor je steun en mening en de moeite die hier te ventileren.
  Je hebt gelijk, en er is idd. nog een aantal facetten die niet altijd met nadruk worden beschreven.
  Wat het Internet betreft, dat is zo, ja!

  Rockefeller zei indertijd zelfs; “Internet is een prachtig ding………….we hadden het nooit mogen laten gebeuren!”

  Zij hebben het als wapen ingezet, maar nu blijkt het ondanks de censuur etc, toch nog een tweesnijdend zwaard te zijn.
  Jammer….voor hen!

  Maar wel fijn om eens een geluid te horen van iemand die wel de moeite heeft genomen zich te informeren en een eigen mening te vormen.
  ———————-
  Quote:
  Men pikt er een detail uit en spreken dit tegen en geeft er zijn eigen draai aan.
  Hiermede heeft men dan zogenaamd het hele complot ontkracht.
  ————

  Mocht ik eens aan een co-schrijver denken….Toeschouwer wellicht? 🙂

  Like

 20. Linsky zegt:

  Ps;
  We richten ons niet op de comateuze, maar hebben de (wellicht ijdele) hoop, dat er nog enkelen een beetje wakker zijn, zoiets als slaapdronken.

  Persoonlijk is mijn hoop en geloof gelegen in het symbool van de Lotus.
  Een schitterende bloem, die zelfs te midden van de vuilnis fier rechtop groeit en bloeit! 🙂

  Like

 21. Toeschouwer zegt:

  Linsky

  Betreffende het tweesnijdende zwaard maak ik mij geen enkele illusie.
  Wereld wijd zal alle communicatie gecontroleerd en getolereerd worden TOT het gevaarlijk wordt.
  Bijvoorbeeld na oproeping voor demonstraties of protesten tegen de NWO
  Maar tot heden hoeven ze nergens bang voor te zijn.

  Co schrijver
  Ben er wel eens aan begonnen stukjes te plaatsen op blogs.
  Ik ben er niet geschikt voor omdat ik mensen behandel zoals ze mij behandelen.
  Ik kan het dus niet laten indien men mij dood wenst ik er minimaal een ziekte tegenover zet.
  En dat werkt dus niet.
  Bovendien al wil ik het niet er komt wel adrenaline in mijn bloed en dat is niet goed.
  Wel heb ik recent zaken ondervonden betr. de medische wereld en ben daar nog over aan het denken.
  Waarschijnlijk heb ik daarmee (alweer) een miljarden fraude van de farmaceutische industrie
  ontdekt die zo eenvoudig is dat niemand er op komt.
  Zaken waar over zeker Kamervragen gesteld zouden moeten worden en onderzoek beslist nodig is.
  Alleen heb ik nog geen idee waar ik met dit verhaal terecht zou kunnen zonder dat het gelijk
  in de prullen mand terecht komt door onbenullen van ambtenaren.

  Ook observeer ik heel veel de samenleving en ik denk dat 99% reeds in coma is.
  Maar dat danken we dan mede aan 40 jaar welvaart, (met geleend geld maar dat komt later wel).

  Wat betreft jouw lotus symbool.
  Is een heel persoonlijk gegeven waar je als individu best wat aan kunt hebben.
  Maar kom daar niet bij het volk mee aan, ze zouden eens een beetje wakker kunnen worden.
  Zelf heb ik ooit toen ik heel jong was eens een lees hobby (manie) gehad en heb heel veel
  boeddhistische boeken gelezen. In de rest van mijn leven nooit meer maar heb er wel heel
  vaak over na gedacht. Zo is de Boeddhistische leer, (geen geloof in god) voor mij een hele
  goede handgreep geworden om door het leven te komen en zaken te relativeren.
  Kan het iedereen aanbevelen zonder er een geloof of verafgoding van te maken.
  Met nadenken worden zaken duidelijk al duurt het soms een heel leven.
  Kijken kunnen we allemaal maar zien kunnen er maar enkelen.

  Like

 22. Linsky zegt:

  Toeschouwer:
  Je denkt dat 99% reeds in coma is?
  Desondanks dus toch erg optimistisch ingesteld! 🙂

  Yep, Boeddhisme, idd. ze willen wel met je delen, maar zullen nooit iets opdringen!

  Zou de islam wat van hebben kunnen leren,.. als ze al niet geestelijk dood waren.. 😦

  Like

 23. Guus zegt:

  The Monaco Colloquium – August 2011
  Monaco Colloquium – August 2011. The Great Game approaches its final shake of the dice. Switzerland leads a fifty-seven nation geopolitical board change. The current governments of the US, Canada, UK, Germany, France and Italy are actively excluded from executive decisions concerning the new global gold-backed financial system.

  http://alcuinbramerton.blogspot.com/2011/09/monaco-colloquium-august-2011.html

  Like

 24. Guus zegt:

  CONFIRMED: The Trillion-Dollar Lawsuit That Could End Financial Tyranny
  It could be the biggest, most explosive story in modern history. We are just starting to put the pieces together and understand what is going on in the occult financial geopolitical scene, and how a 117-nation alliance is working to free the Earth from financial tyranny.

  http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/995-lawsuit-end-tyranny

  Like

 25. Linsky zegt:

  Toeschouwer:
  Bij de overheid en ambtenaren hoef je idd. niet aan te komen.
  Je bent zelf heel goed op de hoogte en up to date,
  wellicht dus ten overvloede, kun je je verhaal niet kwijt bij
  http://www.wanttoknow.nl/
  en http://www.argusoog.org/
  ?
  Deze websites (ondanks dat ze nogal ‘islam ‘gematigd’ zijn) houden juist die medische wereld en hun verderfelijke acties, vooral te aanzien van vaccinaties, angstvallig in de gaten.

  Goeie linken Guus. 🙂

  Like

 26. Toeschouwer zegt:

  Linsky
  Yep, Boeddhisme

  Men trekt een oranje jurk aan en is een boeddhist, niet dus.
  Men wil herkend worden als een boeddhist.
  PS
  Stel dat jij een miljarden fraude ontdekt die openlijk plaats vind.
  Niemand die er erg in heeft.
  Wat zou jij doen om te zorgen dat er echt wat mee gebeurd?
  Waar kan je terecht in deze tijd? Wie kan je nog vertrouwen?
  Het gebeurt wereldwijd.
  Te vergelijken met de klimaat hype, iedereen weet dat hiermee
  miljarden gestolen worden maar niemand die er iets aan kan doen.

  Like

 27. Linsky zegt:

  Toeschouwer: Zie mijn bovenstaande comment. 15:28

  Als het echt wereld wijd is, kun je ook eens Alex Jones van http://www.infowars.com/ proberen.

  Wie er nog te vertrouwen is, blijft de hamvraag, hè.
  het kunnen evengoed de mensen zijn die nu rond schreeuwen dat de wereld niet deugt.
  Je hebt ongetwijfeld zelf voorbeelden.
  En ergens zul je toch intuïtief een keuze moeten maken, al dan niet onderbouwd of ‘bewezen’.

  Overigens vertrouw ik mezelf maar amper……..laat staan een ander! 🙂

  Like

 28. Columnist zegt:

  @ Guus
  http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/995-lawsuit-end-tyranny

  “WHERE DO THE ISLAMIC COUNTRIES FIT INTO THIS?
  DW: What side would all the Islamic countries be in that 50/50?
  BF: The Islamic countries are basically with us, except for a few colonies that are still controlled by the cultists, pretending to be Muslims.
  Essentially, they’re just afraid of ending up the way Khadafi did, so they are keeping their heads low – but they are essentially with us.
  DW: Okay.

  Like

 29. chantal zegt:

  @Linsky om 15:46 “Overigens vertrouw ik mezelf maar amper……..laat staan een ander!”

  D’r zijn pilletjes, Linsky, die goed helpen tegen samenzweringsfantasieën en het onterecht beschuldigen van anderen. 🙂

  Like

 30. Linsky zegt:

  Chantal, hoewel ik je er van verdenk een feministische mannen hatende pot te zijn, (Weet dat niet zeker uiteraard) blijf je gewoon mijn moppie hoor 🙂
  Je mag gewoon blijven keffen.

  Like

 31. chantal zegt:

  Spijtig Linsky, Je hesenspinsels gaan met je op de loop.
  Maar niet getreurd hoor , ik zal ze met compassie blijven aanschouwen. 🙂

  Like

 32. chantal zegt:

  ‘Hesenspinsels’…, ach wat maakt het verder ook uit in de waan van Linsky waar helder denken door het het fabelarhcief verdrongen is.

  Like

 33. chantal zegt:

  Het blijft lastig tikken op zo’n notebookje
  .http://www.youtube.com/watch?v=1c84T7KT-xs

  Like

 34. Chantal grow up.Je vervuilt deze site.

  Like

 35. chantal zegt:

  Marijke, no worries. Blijf jij vooral geloven in een apocalyptische samenzweringsfantasie zoals in het stukje hierboven opgetikt. Zelf blijf ik liever met beide benen op de grond staan. 🙂

  Like

 36. Linsky zegt:

  Een op de zeven wantrouwt bank
  Kijk, dat val me nou tegen!
  Had andersom moeten zijn.
  Dit geeft m.i. duidelijk weer, hoe ver de ziekte conformisme is verspreid. 😦
  http://www.geldenrecht.nl/artikel/2012-01-16/senioren-stoppen-miljoenen-euros-in-oude-sok

  Like

 37. Linsky zegt:

  Speciaal voor de sceptici onder ons. 🙂

  En hier continenten op ramkoers;
  Een video van National Geographic met een uitgebreide animatie van de vele botsingen die continenten aaneenlasten en in stukken reten. Alleen de kernen van continenten, de zogeheten kratons, overleven meestal de botsingen.
  Volgens recente wetenschappelijke theorieën zijn de kratons, de kernen van continenten die ooit als enige boven de golven uitstaken, gevormd door de inslag van asteroïden, rond de vier miljard jaar geleden. Inderdaad blijkt dat het Witwatersrandmassief opmerkelijk rijk te zijn aan goud. Vermoedelijk van buitenaardse oorsprong dus…………

  Like

 38. Linsky zegt:

  Opnieuw wereldwijd vreemde geluiden:
  Het mysterieuze bulderende geluid dat wereldwijd in toenemende mate wordt gehoord is nu ook waargenomen in de Amerikaanse staten Louisiana en Tennessee, Denemarken, Zweden, Tsjechië en Hongarije.
  Het gaat niet om een nieuw fenomeen en is in voorgaande jaren ook gehoord, maar het jaar 2012 begon met een overweldigend aantal observaties van het onverklaarbare geluid.
  Het lijkt alsof het geluid zich constant verplaatst. Op 10 januari is het waargenomen boven Louisiana. Het geluid is in de onderstaande video niet zo goed te horen als in soortgelijke video’s, maar je kunt zien dat er geen wind staat. Ook is te zien hoe vogels en honden reageren op het geluid. Bovendien begonnen de ramen van huizen te vibreren.

  http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1955:wereldwijd-opnieuw-bulderend-geluid-in-de-lucht-video&catid=25:natuur-en-milieu&Itemid=38

  Like

 39. Ach Linsky als je 60 jaar geleden had gezegt we gaan naar de maan dan hadden ze ook gezegt je bent gek.

  Like

 40. Linsky zegt:

  Hahaah,
  Marijke, daaraan twijfelen dus ook best een aantal mensen tegenwoordig hè!

  Ook weer slim gespeeld, omdat de NASA zelf duidelijk vervalste foto’s in omloop bracht.
  Het hoort bij het zieke spelletje, van ondoorzichtige mistgordijnen ophangen. 😦

  Like

 41. Linsky zegt:

  Luister en kijk naar de volgende film als je tijd en zin hebt. 230, minuten!
  Een heel bijzonder interview, waar zaken naar buiten worden gebracht waarvan voorheen natuurlijk het bestaan zelfs werd ontkend.
  Een verhaal over zaken die men het liefs in het duister gehuld houd.
  BILL WOOD : ABOVE & BEYOND PROJECT LOOKING GLASS
  Een interview met een ex-Navy Seal vertelt over de tijd, gedurende de jaren 1992-2000 hoe hij werd uitgezonden op top secret-bom-bardementen in het Midden-Oosten, voornamelijk in Irak. Jaren na de eerste Golfoorlog toen de VS officieel geen oorlog voerden met Irak moesten Wood en Seal Team 9 op maandelijkse basis Tomahawk-raketten afvuren waarbij honderden onschuldige burgers omkwamen….
  Luister hoe deze hoog opgeleide jonge man en zijn team werden gedwongen door de militairen met opzet tot het vernietigen van complete dorpen en het creëren van toekomstige terroristen, als onderdeel van een plan dat uiteindelijk zou dienen voor hun donkere doel, de oorlog tegen het terrorisme en 911.

  En alsof dat nog niet genoeg is, is in het laatste uur te horen hoe hij was getraind in Area 51 met een speciaal begaafde groep van zeer geheime psi spionnen om verder te kijken dan de beroemde Looking Glass technologie in de toekomst met betrekking tot 2012 en daarna.

  Like

 42. Linsky zegt:

  Voor wie echt geïnteresseerd is in wat de Secret-USA nog meer allemaal in de mist houd kan de volgende namen eens googlen:
  Dan Burisch —- Looking Glass—- Area 51 —- DISCLOSURE PROJECT
  Er zijn namelijk te veel websites die hier over schrijven en aldus ondoenlijk dat hier allemaal te benoemen.
  Maar de volgende wil ik niemand onthouden:
  http://www.ufowijzer.nl/DisclosureProject.
  http://www.disclosureproject.org/
  http://www.ufowijzer.nl/GaneshParticleHoofd.html

  Like

 43. chantal zegt:

  Zou E.J. ook al eens een UFO gespot hebben? 😉

  Like

 44. E.J. Bron zegt:

  chantal, de enige UFO die ik af en toe spot ben jij!! LOL! 😉 😀

  Like

 45. E.J. Bron zegt:

  Sorry hoor…maar het was er eentje voor open doel! 😉

  Like

 46. Linsky zegt:

  Verdomd E.J. ik dacht dat ik de enige was die ze zag vliegen!

  Like

 47. chantal zegt:

  E.J., ik lig in een deuk hier!

  Roflol! 😉 🙂

  Like

 48. Columnist zegt:

  Een wereld gaat open.

  Like

 49. Linsky zegt:

  Jesse Ventura over de FEMA kampen

  Jesse Ventura is op BOUblog geen onbekende. Deze voormalige bokser, navy seal, filmster, politicus en gouverneur houdt zich nu bezig met complottheorieën. Sommige mensen geloven niet in complotten, maar dat is dwaas. Zij geloven ook niet in Sinterklaas, maar de Goedheiligman komt wel ieder jaar terug om de kinderen snoep en cadeautjes te geven. Dat is een complot waaraan alle volwassenen meedoen. Complotten bestaan nou eenmaal, maar de meeste complotten zijn minder onschuldig dan de Goede Sint. Jesse Ventura gaat op zoek naar zaken die de regering van de VS geheim wil houden. Als de regering geen openheid betracht, maar in het geniep iets organiseert, dan is dat een complot!


  http://www.boublog.nl/17/01/2012/jesse-ventura-over-de-fema-kampen/

  Like

 50. Linsky zegt:

  Webster Tarpley over de plannen voor een genocide!

  Er is op dit moment een economische depressie gaande die in 2008 in de VS begon, maar die inmiddels ook Europa heeft bereikt. Veel mensen beschouwen de economie zo’n beetje als het weer: je kunt een depressie wel zien aankomen, maar je kunt er niets aan doen! Je kunt hoogstens de ramen en deuren sluiten, of zandzakken voor de deur leggen. Economie is echter geen kwestie van luchtdruk, maar het resultaat van menselijk handelen.

  Obama heeft in het Witte Huis een aantal stafleden aangesteld die voorstander zijn van een drastische geboortebeperking. Verplichte sterilisatie, verplichte abortus, een vergunning om een kind te krijgen en dat soort maatregelen moeten wereldwijd worden opgelegd en afgedwongen. Daarom is er een wereldregering nodig. Wat Tarpley vertelt, is zeer extreem, maar hij citeert daarbij uit een boek van twee van deze adviseurs: Ecoscience, door John P. Holdren en Paul Ehrlich. De inhoud van dat boek is zeer extreem! Toch blijkt dit het gedachtegoed van de huidige politieke elite.

  Tarpley wijst ook op de rol van het IMF, dat leningen verstrekt aan landen die geld nodig hebben, maar daarbij voorwaarden stelt die moordend zijn voor de bevolking. Dagelijks sterven duizenden mensen wereldwijd aan de gevolgen van deze economische politiek. Hitler had in zijn stoutste dromen een dergelijke massamoord niet kunnen verzinnen.


  http://www.boublog.nl/16/01/2012/webster-tarpley-over-de-plannen-voor-een-genocide/

  http://landdestroyer.blogspot.com/2012/01/global-elite-want-you-dead.html

  Like

 51. Columnist zegt:

  @Linksy

  Als je vindt dat er te veel mensen zijn, ligt een maximumleeftijd meer voor de hand dan geboortebeperking. Denk aan de vergrijzing. Domme lui, die NWO.

  Like

 52. Linsky zegt:

  Ik ben bang dat die luitjes in de top van de NWO echt NIET dom zijn, eerder zelf begiftigd met bovenmenselijke intelligentie.
  Bij een heel goede schaker, zit de kracht juist in het ondoorzichtig houden van de bedoelingen van een aantal voorbereidende zetten.
  Totdat het te laat is voor de tegenstander nog wat zinnigs te doen.
  Met grote arrogantie en machtsvertoon zal de Meester zijn volgende zetten dan plaatsen, onder het toeziend oog van de gehele wereld, en de tegenstander kan enkel knarsetandend toezien hoe hij gedwongen wordt te antwoorden, zonder mogelijkheid van kiezen.
  Precies daarom, om verdere vernedering te ontgaan, zal de verliezer, zijn koning ogenschijnlijk vroegtijdig omleggen.
  Hij weet dat het spel verloren is….al heel lang voor de massa kijkers het doorheeft!

  Like

 53. Columnist zegt:

  @Linksy

  Je bedoelt dat de strijd hopeloos is?

  Like

 54. hans van de mortel zegt:

  De gemiddelde duur van een beschaving is duizend jaar. Dit is niet nieuw. Meer woorden moet je er niet aan vuil maken.

  Iedere schijnheilige gelovige (al gauw 3 miljard mensen) weet dat God de zevende dag ging rusten. En wordt God met rust gelaten? Het tegendeel is waar. Ik hoop dan ook van harte dat al die gelovige klootzakken die God onophoudelijk voor de voeten lopen en lastig vallen, binnenkort van de aardbodem worden geveegd. Door God zelf natuurlijk. Mij zal God niets doen. Want ik ben atheïst en laat God met rust in zijn nutteloze waarde.

  Like

 55. chantal zegt:

  Linsky om 11:54:
  “Ik ben bang dat die luitjes in de top van de NWO echt NIET dom zijn, eerder zelf begiftigd met bovenmenselijke intelligentie.”

  Toe maar jongens, het kan niet op, ze hebben ook nog eens een bovenmenselijke intelligentie die NWO samenweerders!
  De fantasie van UFO piloten is grenzeloos;

  LOL!

  Like

 56. E.J. Bron zegt:

  We gaan niet op de man spelen chantal! 😦

  Like

 57. Linsky zegt:

  chantal, moppie,
  je meent me er op te moeten wijzen dat als het te heet is in de keuken dat je er weg moet blijven, waarom houd je jezelf dan niet aan dat advies? Niet eens in de gaten dat je jezelf brand?

  Daarom heb ik voor jouw ook een advies, (ik ben de kwaadste niet) en dat is dat je je beter niet kunt bemoeien met zaken die je petje te boven gaan en pas terug komt, wanneer je de jaren des onderscheids hebt bereikt, en het verschil kent tussen adolescentie en volwassenheid.

  Overigens is het helemaal niet netjes om anderen te betrekken in je fantasieën,….foei!

  Like

 58. chantal zegt:

  Over fantasieën gesproken !

  Like

 59. Johanna Haarlem zegt:

  ahum…..daarom zzit ik hierboven op 1000m.in een grotwoning ik ben die mevrouw met dat reddingsvlot weet u die gek?? volkskrant netwerk etc……fantasie?? we gaan het zien ik blijf nog ff langs de lijn afwachtten….waar rook is is vuur er is teveel aan info over dit….en doe ermee wat u wil moet ik ook maar ik heb er geen goed gevoel over…..en mijn intuïtie heeft mij hier gebracht…en ik durf niet te beweren dat UFO en contactees niet bestaan ze worden steeds meer waargenomen.En die geluiden de korst en de platenzijn on the move….ik wacht het af natuur euro economie EU de hele mikmak ziet er goed uit toch?? dacht het niet…leef hier een leven als heidi kan zeggen dat het voor de a’damse barbie erg zwaar maar een envaring!!yes.al een jaar lang nu maak me eigen stroom eten etc…..

  Like

 60. Pingback: Eendracht…de laatste kans? | E.J. Bron

 61. Pingback: ’t Is simpel! | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s