Islamofobie (deel 5)

(Op deze weblog reeds verschenen: deel 1deel 2deel 3 en deel 4 op respectievelijk 13 december 2011, 31 december 2011, 5 januari en 7 januari 2012 )

De VS en Europa als speerpunt om de vrijheid van meningsuiting te criminaliseren.

De Europese Unie heeft aangeboden gastheer te zijn voor de volgende ontmoeting van het zogenaamde “Istanboel Proces”, een agressieve poging van de islamitische landen om het internationaal tot een misdaad te maken de islam te bekritiseren. De aankondiging volgde minder dan een maand nadat de VS hun eigen conferentie m.b.t. het Istanboel Proces in Washington DC hadden gehuisvest.  

Het Istanboel Proces, wiens expliciete doel het is om een globaal verbod op ieder kritisch onderzoek van de islam en/of van de islamitische sharia in het internationale recht te verankeren, wordt door de Organisation of Islamic Cooperation (OIC) bevorderd, een blok van 57 islamitische landen.

Gevestigd in Saoedi-Arabië, heeft de OIC er bij de EU en de VS al lange tijd op aangedrongen om grenzen te stellen aan de vrijheid van meningsuiting over de islam. Maar de OIC heeft zijn inspanningen opgevoerd en bevindt zich in een diplomatiek offensief om de westerse democratieën ervan te overtuigen de resoluties 16/18 van de VN-mensenrechtenraad om te zetten, die alle landen ertoe oproept om “intolerantie, het negatief stereotyperen en het stigmatiseren van … religies en geloof te bestrijden” (analyses van de strijd van de OIC kunnen hier en hier gevonden worden).

De resolutie 16/18, die in maart 2011 in het hoofdkwartier van de VN-mensenrechtenraad werd aangenomen, speelt een voortrekkersrol bij de inspanningen om het internationale juridische concept m.b.t. de belastering van de islam te bevorderen.

Maar de HRC-resolutie – net zoals de door de OIC geëiste resolutie 66/167, die door 139 leden van de algemene vergadering van de VN, in alle stilte, op 19 december 2011 werd aangenomen – blijven inefficiënt zolang sterke ondersteuning in het Westen ontbreekt.

Daarom heeft de OIC een politiek coup gepleegd, toen de Obama-regering ermee akkoord ging een driedaagse conferentie m.b.t. het Istanboel Proces te houden in Washington DC van 12-14 december 2011. Daarmee gaven de VS de OIC de politieke legitimiteit die deze zocht om het initiatief tot het kritiekverbod op de islam te globaliseren.

De leiding van Obama volgend, wil de Europese Unie zich nu door het gastheerschap voor de volgende top van het Istanboel Proces, voorlopig gepland voor juli 2012, inschakelen in de activiteiten.

Tot nu toe had de EU het initiatief van de OIC op afstand gehouden. Maar Ekmeleddin Ihsanoglu, de secretaris-generaal van de OIC, verklaart, volgens het internationale islamitische persbureau IINA, dat het aanbod om de ontmoeting te organiseren een “kwalitatieve verandering” van de activiteiten tegen het fenomeen islamofobie zou vertegenwoordigen.

Volgens IINA “is het fenomeen van de islamofobie over het algemeen in het Westen aan te treffen, maar het neemt vooral toe in Europese landen en op een wijze, die verschilt met de VS, die bijdroegen aan de totstandkoming van resolutie 16/18. De nieuwe Europese positie vormt het begin van een ommekeer van zijn vroegere, jarenlange gereserveerdheid tegenover de inspanningen van de OIC om de ´belastering van religies´ in de VN-mensenrechtenraad en in de algemene vergadering van de VN te bestrijden.”

Verder zegt het bericht van IINA: “Officials in de afdeling culturele zaken van de OIC zeiden, dat het aanbod van de EU om de derde ontmoeting te huisvesten (de eerste vond in Istanboel en de tweede in december 2011 in Washington DC plaats) wordt beschouwd als een veelbelovende mogelijkheid om tot de oplossing van het probleem te komen. Het ´Istanboel Proces´ zal door het plaatsvinden van de ontmoeting in Europa, dat sterker is aangetast door het fenomeen van de islamofobie en de vijandigheid tegen de islam, extra elan krijgen.”

De OIC ergert zich vooral aan haar onvermogen om het toenemende aantal democratisch gekozen politici in Europa tot zwijgen te brengen, die bezwaren uiten tegen de weigering van islamitische migranten om zich in hun gastlanden te integreren en tegen de consequente vorming van parallelle islamitische samenlevingen in vele delen van Europa.

Volgens IINA “zei Ihsanoglu, dat de groeiende rol van extreemrechts in de politiek van talrijke Europese landen sterker dan de capaciteit van de OIC is geworden”; hij legde uit, dat extreemrechts, dat [sic!] moslims haat, een hefboomwerking in handen van politici is geworden. Hij voegde er aan toe, dat de opkomst van extreemrechts door verkiezingen een zaak geworden is waartegen niets gedaan kan worden, wanneer men rekening houdt met de democratische manier waarop deze extremisten hun posities bereiken. Als voorbeeld wees hij op het referendum dat in Zwitserland werd gehouden en dat, door de beslissing van de Zwitserse burgers, eindigde in een verbod op de bouw van minaretten.

Met andere woorden, de OIC zoekt de steun van niet gekozen bureaucraten in de hoofdkwartieren van de EU in Brussel om een pan-Europese wetgeving voor “hate speech” uit te vaardigen, om per decreet te regelen wat 500 miljoen Europese burgers – inclusief hun gekozen politici – over de islam mogen zeggen en wat niet.

Zeker, veel Europese landen, die niet de bescherming bezitten van het eerste amendement zoals in de VS, hebben al wetgeving m.b.t. volksophitsing, die effectief als vervanging voor de alles omvattende blasfemiewetgeving wordt ingezet, maar die de OIC nu probeert op te leggen aan de EU als geheel.

In Oostenrijk bijvoorbeeld bevestigde een hof van beroep in december 2011 de politiek correcte veroordeling van Elisabeth Sabaditsch-Wolff, een Weense huisvrouw en anti-Jihad activiste, wegens “belastering van een religieus geloof”, nadat ze een serie seminaries over de gevaren van de islam had gehouden. Het vonnis laat zien, dat, terwijl het Judaïsme en het christendom straffeloos belasterd kunnen worden in het postmoderne Oostenrijk, dat het uitspreken van waarheden over de islam het onderwerp van snelle en harde juridische bestraffing is.

Ook in Oostenrijk werd Suzanne Winter, een politica en parlementslid, in januari 2009 veroordeeld voor de “misdaad” om m.b.t. het huwelijk van Mohammed met Aisha gezegd te hebben, dat in het huidige systeem de profeet Mohammed als “pedofiel” zou worden beschouwd. Winter werd bovendien veroordeeld voor “ophitsing”, omdat ze zei, dat Oostenrijk een “islamitische immigratie-tsunami” zou meemaken. Winter kreeg een geldboete van € 24.000,- en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.

In Denemarken werd Lars Hedegaard, de president van de International Free Press Society, door een Deense rechtbank in mei 2009 schuldig bevonden aan “ophitsing”, omdat hij in een interview had gezegd, dat er veel kindermisbruik en huiselijk geweld zou voorkomen in gebieden, die door de islamitische cultuur worden gedomineerd.

De commentaren van Hedegaard, die attenderen op de vreselijke levensomstandigheden van miljoenen moslims, waren een overtreding van het beruchte artikel 266b uit het Deense Wetboek van Strafrecht, een algemeen toepasbare bepaling, die de Deense elites gebruiken om politiek correcte spraak door te drukken. Hedegaard heeft bij het hoogste gerechtshof in Denemarken beroep aangetekend tegen het vonnis, waar de zaak nu wordt bekeken.

Ook in Denemarken werd Jesper Langballe , een Deens politicus en (voormalig) parlementslid, in december 2010 schuldig bevonden aan “ophitsing”, omdat hij zei dat er eermoorden en seksueel misbruik in islamitische families zouden plaatsvinden. Langballe kreeg niet de mogelijkheid om zijn bewering te bewijzen, “want volgens de Deense wetgeving is het niet van belang of een uitspraak waar of onwaar is. Alles wat voor een veroordeling nodig is, is iemand die zich gekwetst voelt.” Jesper Langballe werd veroordeeld tot een geldboete van 5000 Deense Kronen (€ 670,-) of tien dagen gevangenisstraf.

In Finland werd Jussi Kristian Halla-aho, een politicus en bekende commentator, in mei 2009 op beschuldiging van “opruiing tegen een etnische groepering” en “belediging van de heiligheid van een religie” voor de rechtbank gesleept, omdat hij zei, dat de islam een religie van pedofilie zou zijn. Een rechtbank in Helsinki liet later de aanklacht wegens blasfemie vallen, maar gaf Haala-aho een geldboete van € 330,- vanwege “het verstoren van religieuze aanbidding”. De Officier van Justitie, verontrust over het afwijzen van de aanklacht wegens blasfemie, tekende bij het hoogste gerechtshof in Finland beroep aan. Daar wordt de zaak op dit moment getoetst.

In Frankrijk werd de novellist Michel Houellebecq door islamitische autoriteiten in de Franse steden Parijs en Lyon voor de rechtbank gesleept, omdat hij de islam “de domste religie” en de koran “slecht geschreven” noemde. Houellebecq zei tegen de rechters, dat hij, hoewel hij moslims nooit veracht zou hebben, hij verachting zou voelen voor de islam. In oktober 2002 werd hij vrijgesproken.

Ook in Frankrijk werd de legendarische actrice Brigitte Bardot, die zich veranderd had in een kruisridder voor dierenrechten, in juni 2008 wegens “aanzetten tot rassenhaat” veroordeeld, nadat ze had geëist dat moslims dieren zouden moeten verdoven alvorens ze te slachten.

In Nederland werd Geert Wilders, de leider van de Nederlandse Partij voor de Vrijheid (PVV), die de bedreiging van de westerse waarden, die uit zou gaan van de niet assimilerende islamitische immigranten, aan de kaak stelde, niet lang geleden vrijgesproken op vijf punten van aanklacht wegens opruiing tot religieuze haat tegen moslims en wegens islamkritisch commentaren. Dit vonnis, een mijlpaal, maakte een einde aan een twee jaar lang durend mediaspektakel.

Ook in Nederland werd Gregorius Nekschot, een pseudoniem van een Nederlandse tekenaar, die een uitgesproken criticus van de genitaliënverminking op vrouwen is en vaak de spot drijft met het Nederlandse multiculturalisme, in mei 2008 in zijn woning in Amsterdam gearresteerd, omdat hij cartoons getekend had, die werden aangezien als beledigend voor moslims. Nekschot werd na een verhoor van 30 uur vrijgelaten door de hoeders van de Nederlandse wet. Nekschot werd voor acht cartoons, die “een bepaalde groep mensen negatieve kwaliteiten toedichten” en als zodanig beledigend zijn en voor de delicten “discriminatie” en “haat”, volgens artikel 137c en 137d van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, aangeklaagd. In een interview met de Volkskrant zei Nekschot, dat het de eerste keer sinds 800 jaar in de geschiedenis van de satire in Nederland zou zijn dat een kunstenaar in de gevangenis zou worden gestopt. Ook al liet men de aanklacht tegen Nekschot in 2008 vallen, beëindigde hij zijn carrière als cartoonist op 31 december 2011.

In Italië werd de overleden Oriana Fallaci, een journaliste en schrijfster, aangeklaagd, omdat zij schreef dat de islam “haat i.p.v. liefde en slavernij i.p.v. vrijheid” zou brengen. In november 2002 deed een rechter in Zwitserland op aanvraag van het Islamitische Centrum Genève een arrestatiebevel uitgaan wegens overtreding van artikel 261 van het Zwitserse Wetboek van Strafrecht. De rechter riep de Italiaanse regering op om haar of aan te klagen of uit te leveren. Het Italiaanse Ministerie van Justitie wees de eis op basis van de in de Italiaanse wet gegarandeerde vrijheid van meningsuiting af.

Maar in mei 2005 diende de Unie van islamitische gemeenschappen en organisaties in Italië (UCOII), die contacten onderhoudt met de Moslimbroederschap, een klacht tegen Fallaci in, met de bewering, dat “enkele dingen die zij in haar boek ´De kracht van de rede´ geschreven zou hebben, beledigend zouden zijn tegenover de islam”. Een Italiaanse rechter plaatste Oriana Fallaci in Bergamo voor de rechtbank met als aanklacht “belastering van de islam”. Fallaci overleed in september 2006 aan kanker, slechts enkele maanden na begin van het proces.

Zie ookhttp://www.trouw.nl/tr/nl/5116/Filosofie/article/detail/3121682/2012/01/14/Filosoof-Verbod-op-godslastering-in-strijd-met-uitspraak-VN.dhtml

Bron:

http://europenews.dk/de/node/51165

Auteur: Soeren Kern

Bron oorspronkelijk artikel:

http://www.stonegateinstitute.org/2734/criminalize-free-speech

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Voorts is de vertaler van mening dat een Populistische Omroep goed voor Nederland zou zijn: word lid van PopNed.nl (Populistische Omroep Nederland). Als u dat doet o.v.v. E.J. Bron, is dat in 2012 gratis.

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Islamofobie", Islam, Islamisering, Islamkritiek, Moslims, political correctness, Socialisten. Bookmark de permalink .

19 reacties op Islamofobie (deel 5)

 1. G.Deckzeijl zegt:

  Maar dan in Groningen, daar gooien die reli-fundies het over een totaal andere boeg…
  http://tinyurl.com/78vs82g
  Wat je kwijtraakt als je die verzonnen allah en zijn dito schoenpoetser mohammed achterna rent moge onderhand genoegzaam bekend zijn.
  http://tinyurl.com/7pf9nnu

  Like

 2. A3an zegt:

  Misschien is het het beste een anti-islam-geloof, dus zelf een nieuw geloof op te richten haha…
  Weet wel een profeetje, hé Hr. Bron ?

  Uiteindelijk zal e.e.a. leiden tot masacres…
  M.a.w. we worden gedoemd om streetfighters te worden… !
  Speelt mooi de wereldpopulatieverminderaars in de kaart…

  Like

 3. Je kan een lang verhaal op schrijven,ik heb maar een ding te zeggen.Ze zijn echt helemaal van de pot gerukt.Niet te geloven.Waar om hoor ik nou niemand er over dat in Amstedam een joodse school bewaakt moet worden ?

  Like

 4. rowi2011 zegt:

  Had de inormatie al eerder onder ogen gezien en zie de rode draden verweven in de mogelijkheid van de Islam op te rukken in heel de wereld.
  Bat Ye’or zei het al, de Euro-Arab lijn: olie voor propaganda Islam: resolutie van Straatsburg.
  Aangenomen op 7 Juni 1975: In het document belooft de EEG om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen, en de nieuwkomers ruim baan te geven om hun cultuur naar Europa te exporteren.
  De pers moet worden ingeschakeld “om een gunstig klimaat te scheppen voor de immigranten”, en de academische wereld moet worden gemotiveerd “om de nadruk te leggen op de positieve bijdrage van de Arabische cultuur aan de ontwikkeling van Europa”.

  Geld moet worden uitgetrokken om de oprichting van moskeeën, Islamscholen, centra voor Arabische cultuur en wetenschappelijke instituten ter bestudering van de Islam te stimuleren.
  Het staat allemaal zwart op wit. Sinds 1975.
  Dankzij ons onvolprezen Europarlement.
  Zie vervolgens de petitie die sinds maanden al niet meer ondertekend is en nog open staat/ingeleverd moet worden ( niet zoveel mensen doen daar iets mee/kunnen daar verder niets meer mee): http://petities.nl/petitie/eurabie/all_signatures#tabs

  Wat @ Deckzeijl hierboven aanhaald mbt zijn eerste link: Bijbelstudie om van roken af te komen, vind ik van een geheel andere orde en op een totaal andere schaalverhouding danwat met Islam wereldwijd gaande is. ISlam eist tolerantie, respect, hun leefwijze wereldwijd op en krijgen het zelfs via ( zie verhaal boven van E.J. Bron) DEMOCRATISCHE weg nog voor elkaar ook ( paard van Troye is binnengelaten, dat was ie al, maar nu is ie aan het werk!!!)

  Like

 5. Linsky zegt:

  Wetgeving voor “hate speech” uit te vaardigen, om per decreet te regelen wat ruim 5000 miljoen Wereld burgers – inclusief hun gekozen politici – over de islam mogen zeggen en wat niet!
  Om het kritiekverbod op de islam te globaliseren is dit per definitie een perfecte tijd.

  Door de evolutie en de al 2.000 jaar durende indoctrinatie, manipulatie en hersenspoeling van de massa, is de ruggegraat tot een rudimentaire status gebracht. Zal dus weinig tegenstand van te verwachten zijn.
  Blasfemiewetgeving, is toch alleen mogelijk in een land waar een god of zijn afgezanten regeeert………?

  “want volgens de Deense wetgeving is het niet van belang of een uitspraak waar of onwaar is. Alles wat voor een veroordeling nodig is, is iemand die zich gekwetst voelt.”
  Kijk, da’s nog eens een vondst!

  Ik begrijp niet eens, waarom dat linkse gespuis in alle Europese landen dat niet allang als wetsvoorstel hebben ingediend. Daarmee is elke tegenstand, en uitspraak (wat en tegen die ook is) bij voorbaat al onwettig en kan derhalve aangepakt worden.
  Heeft het zelfde effect als de Amerikaanse Terroristen wet. Op basis daarvan is elk recht, weerwoord en verdediging uit te sluiten en verdwijnt iemand voor onbepaalde tijd in de gekrochten van een of ander duister land.

  Zelf Oostenrijk heeft het eens bestaan om verkeersovertreders, te bestempelen als Terroristen! Verkeersterrorist! Ik weet niet in hoeverre dat werkelijk ook in de praktijk is ge bracht, maar het geeft wel aan, in welke richting de zieke gedachten van die verdorven leiders en overheden gaan.
  2012 zal een bijzonder jaar zijn, alleen al omdat er dit jaar in de politiek heel wat kleur bekend zal moeten worden. Ook de burgermensen en masse en individueel zullen hun keuze en mening duidelijk voor ogen moeten krijgen en die met groot vertoon van saamhorigheid aan de heren politici voor moeten leggen.

  Ik weet gewoon dat dit niet zal gebeuren…..ik ben van nature een pessimist wat betreft de menselijke aard, die van oudsher neigt naar een kuddeveiligheid.
  De wereld-ziekte conformisme, waarvan akte in het vorige artikel, is helaas onuitroeibaar! 😦

  Like

 6. Linsky zegt:

  Marijke, heb jij nog wel wat gelezen of gehoord van die school ?
  Ik kan er zelfs helemaal niks meer over vinden. 😦

  Like

 7. Linsky nee natuurlijk hoor je er niets over,ik ben er langs gelopen toen ik in een klein stukje nieuws hoorde hoe veel de bewaaking koste,nou er zit prikeldraad om heen en vol met cameras.En dat word door de mensen heel gewoon gevonden.Daar om heb ik het al eerder hier op het blok geplemt om dat ik dat nou een schande vind.je hoort wel als er wat gebeurt met die haat hutten he,maar de joodse school is niet belangrijk.Het zal je kind maar zijn die zo naar school moet.heb ik meulebelt of van bommel nog nooit over gehoort en dit gebeurt dan in holland

  Like

 8. Linsky zegt:

  Marijke, je hebt helemaal gelijk hoor!

  Daar heb ik zelf al zo vaak op gewezen, dat men de aandacht en de strijd zo ver naar buiten en naar voren schuift, dat de focus op het gebeuren vlak voor onze neus mistig en ondoorzichtig wordt.
  daarom probeer ik vaak de gewone, dagelijkse zaken onder de aandacht te brengen.

  Ik heb nog wat artikelen die speciaal daarvoor geschreven zijn en zal E.J. vragen of er binnenkort plaats voor is.
  Maar wel heel goed van je om dat item bijv. steeds te blijven benadrukken, want het zit in de menselijke aard, om snel te vergeten! 😦

  Like

 9. Linsky daar heb je nou helemaal gelijk in dat mensen gauw vergeten.Maar ik ben niets vergeten dat ze met kransen stonden te voetballen en te juigen na dat de twin instorten.Hoe ziek is je geest dan.En met al dat vergift zijn we overspoelt hier en mag je niks van zeggen?En wat er allemaal onder de tafel word gehouden om dat ze geen onrust willen en het gebeurt over al.Jezus waar zijn we in beland.

  Like

 10. Linsky zegt:

  Marijke,
  daar is ons blog voor hè! 🙂
  Hier kun je je gal spuwen.
  En schreeuwen en herinneren….
  Wij luisteren wel, hè!

  Ja, waar we in zitten en terecht zijn gekomen, is een vraag die me al heel erg lang bezig houd, hoor.
  Een ding is me duidelijk geworden, aan alles wat de mensheid verhindert zich zelf te vinden, ligt een verdorven plan aan ten grondslag.

  Er is gewoon van oudsher al een beweging gaande die de mens als slaafse kudde wenst te behouden, en helemaal niet gebaat is bij een werkelijk ontwikkeld, vrij en zelfstandig denkend wezen…een Mens!

  Als we dat in de komende jaren niet echt af weten te dwingen is er geen hoop meer, dan houd de intrinsieke en geestelijke waarde van deze evolutie-lijn gewoon op.
  😦

  Like

 11. Linsky zegt:

  Israëlische Arabieren en moslims zijn trots om als soldaat te dienen in het IDF!
  Op de avond van de IDF Paratrooper inhuldigingsceremonie in Jeruzalem, had Yishai Fleisher, redacteur van JewishPress.com, een ontmoeting met een bijzondere familie. Dit is een inspirerend verhaal van nationale trots die zich uitstrekt over generaties van de opbouw en groei van de Joodse staat Israël tot op vandaag.

  http://brabosh.com/2012/01/16/pqpct-fta/

  Like

 12. Linsky en Marijke Joden in Nederland geven meer als € 700.000,00 uit aan beveiliging van scholen, sjoels en bijeenkomsten. Geen subsidies dat krijgen alleen de ……..

  Like

 13. Yaakov Siepman.Dat weet ik en ben daar om ook zo kwaad ,en heb dit al zo vaak aan gehaalt.Maar het is muis stil.En ja de moslims krijgen overal subsidies voor.Maar het schijnt dat hier niemand zig druk over maakt.En ik vind het gewoon een schande.Ik moet er niet aan denken dat mijn kind naar een bewaakte school moet.En dat in Amsterdam.We zijn er echt op voor uit gegaan.kijk eens wat Cohen heeft gedaan en hoeveel geld er is verloren gegaan met die mokee die nooit gebouwt is,maar wel een paar miljoen heeft gekost.weg geld.Ja en daar hoor je niemand over,schandelijk gewoon.

  Like

 14. G.Deckzeijl zegt:

  @rowi2011: deze al eens gelezen? http://tinyurl.com/3p32945
  Met opzet heb ik die religieus getinte anti-rookcampagne doelbewust hier geparkeerd, omdat ik vind dat in dit land(en niet alleen in NL) religie steeds meer de dienst dreigt uit te gaan maken.
  Daar pas ik voor. En die Haagse pluchezitters kunnen er ook niet mee ophouden, ondanks de scheiding van kerk en staat(welke op demonstratieve wijze door Bea de plomp werd ingemieterd).
  @M.Wright: bewaking joodse school? Heb je details?Event. links…??? Mail ze naar http://www.pvv.nl

  Like

 15. Yaakov Siepman,ja dat weet ik en daar om ben ik ook zo kwaad en haal dat ook steeds aan.Het is toch niet normaal dat je kind naar een bewaakte school moet,en er word gewoon niet over gesproken want de meeste mensen weten het niet eens ,en daar om blijf ik het herhalen.het zal je kind maar zijn die naar een bewaakte school moet.En dat in holland.De heer Cohen gaf wel een paar miljoen voor een mokee die nooit gebouwt is.Geld pleite en je hoort er niemand over.Toch een schande.

  Like

 16. Moor zegt:

  Drogrede No. 1.:
  “…ertoe oproept om “intolerantie, het negatief stereotyperen en het stigmatiseren van … religies en geloof te bestrijden”.

  Geloof en religie worden hier in 1 adem genoemd.
  Geloof is de aller-persoonlijkste, meest intieme gewaarwording in het cognitieve brein van een mens, ingegeven door niet-cognitieve bewustheid van “iets”, en daarna door die individuele mens omgezet tot concrete gedachten aangaande “iets”.
  Religie is de institutionalisering van grote groepen mensen, die elkaar vertellen dat ze allen hetzelfde individuele proces van “geloof” hebben doorgemaakt.

  Beide begrippen zijn zó ongrijpbaar, zó puur persoonlijk, dat een ander mens, met een ander brein, deze fenomenen niet kan aantasten, noch beïnvloeden, laat staan “niet tolereren”.
  Wél kan hij er een mening over hebben, en als hij die deelt met anderen, is dat daarmee nog geen stereotiep, want daarvoor vinden niet genoeg medemensen een geloof interessant genoeg, om er een mening over te vormen.
  Stigmatiseren kan al helemaal niet, want daarmee zou een geloof, eenmaal “gestigmatiseerd zijnde” bij anderen als negatief moeten overkomen. De overgrote massa echter, vindt “geloof” niet interessant, is daarom onverschillig er tegenover, en niet negatief. Daardoor kan van stigmatisering al geen sprake zijn. Maar tevens is het niet relevant, omdat een intern proces in het brein van een individu sowieso niet onderhevig is aan de eventuele opinie van een ander brein daarover. Ook niet door wordt beïnvloed. Ergo: stigmatiseren van een brein-proces is onmogelijk.

  Tot slot de institutionalisering: dit is een term uit het verenigings-leven, dat reeds is gereguleerd door de Wetgeving op Verenigingen. Belediging van Verenigingen kan niet, omdat het geen personen zijn.

  Conclusie: de hele resolutie 16/18 van de VN-mensenrechtenraad is een terminologische draak die door geen jurist in een proces staande kan worden gehouden, zonder door de verdediging volledig op terminologische gronden te worden afgemaakt.

  Like

 17. G.Deckzeijl zegt:

  Iemand wel eens gehoord van Die Weisse Rose..??? Maak kennis met de laatste overlevende.
  http://tinyurl.com/8766bq4
  Nog een aantal andere feiten: http://tinyurl.com/69tf4ee

  Like

 18. Pingback: Islamofobie (deel 6) | E.J. Bron

 19. rose zegt:

  Als er op de eigen bevolking buitenproportioneel bezuinigd wordt, is men ook verplicht te stoppen met geld naar het buitenland te sluizen. Als er bezuinigd moet worden dan met z’n allen. Laten we echter niet vergeten dat het fatale Moslim Immigratie miljarden heeft gekost.
  De afgelopen jaren zijn er miljarden overgemaakt naar Turkije en Marokko. Maar deze landen hebben nog steeds te veel eisen en willen nog meer uitstoot dumpen in Nederland. Nederland moet snel stoppen met het onderhoud van de vijandige landen.
  Probleemwijken worden nog groter, Moslims terroriseren buurtbewoners en veroorzaken overlast, ergernis en angst. Zestig procent van de Marokkaanse jeugd is werkloos en 4 op de tien staat geregistreerd als verdachte van misdaad of overtreding. Het probleem hoe Marokkaanse en Turkse ouders hun kinderen opvoeden op weg naar de probleemsteden blijft de kern van hele verhaal. Zet daar meer politie in, of stuur desnoods het leger, want die wijken mogen niet in handen van bendes vallen, maar moeten terug onder het gezag van het lokale bestuur en de lokale veiligheidsdiensten komen.
  Export van uitkeringen, kinderbijslag moet onmiddellijk stoppen. Wij moeten allemaal de broekriem aantrekken vanwege de miljarden die de massa-immigratie ons kost. Denk nog even aan het voorbeeld van die AOW uitkeringen aan mensen die jaren dood waren.
  Stop met de weergaloze massa-immigratie. Nederland is geen immigratieland. Stop met de verblijfsvergunningen t.b.v. islamitische massaverbreiding. Er mogen alleen werkvergunningen gegeven worden.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s