De Eurosclerose

We hebben net meegekregen hoe de Hongaarse staatschef Viktor Orbán door EU-vertegenwoordigers aangevallen en zelfs gechanteerd werd, omdat de nieuwe grondwet van Hongarije niet EU-conform zou zijn en hij van mening is: “Ik ben ervan overtuigd, dat tig-miljoen EU-burgers het beu zijn om in oud-linkse banen te denken. Ze willen het zich niet laten verbieden om over het christendom, geboortestreek, nationale trots en familie te praten. Wij staan voor onze waarden en onze natie, ook bij tegenwind. En ook als de tegenwind orkaankracht bereikt!” 

In de Deense krant Jyllands-Posten stelt Ben Jensen, Prof. Dr. in de filosofie uit Frørup, een analyse over de huidige waarden van Europa van de Russische journaliste Julija Latynina voor en schrijft eerst:

De dominerende politieke en ideologische krachten in de huidige Europese landen hebben het geloof verloren – zowel in God als in het recht om je staande te houden. Daarom gaat Europa ten onder… laten we deze keer de eurocrisis er niet bij betrekken, waarvan de diepere oorzaken de leugens en propaganda zijn, die vanaf het begin dit fantasieproduct omgaven. Laat ons ook de dagelijkse corruptie in het EU-systeem negeren, dat o.a. erin tot uiting komt, dat de EU-commissie elk jaar niet in staat is om duidelijk te maken waar ongeveer een tiende deel van het EU-budget gebleven is. Laten w in plaats daarvan kijken naar enkele fundamentele beweringen over het eigenlijke “Europa” en de “Europese waarden”, waarover constant wordt gesproken als het dragende ideologische fundament voor de Europese Unie. Dat heeft de bekroonde, helder denkende en onbevreesde journaliste van de krant “Novaja Gazeta” gedaan.

Ze heeft vijf fundamentele “Europese waarden” aan een ijskoude analyse onderworpen en komt tot de conclusie, dat ze niets met de klassieke Europese waarden te maken hebben. Ze zijn echter moderne sociaaldemocratische waarden.

Julija Latynina´s analyse is enerzijds historisch, anderzijds politiek-cultureel. Haar uitgangsbewering is, dat meer dan 500 jarige enorme economische, politieke en culturele invloeden van Europa in de wereld op de volgende factoren berusten:

 • Privé-eigendom
 • Technische vooruitgang
 • Wederzijdse competitie tussen Europese landen
 • Een minimale staat
 • Een bewustzijn van de superioriteit van de Europese beschaving

Zo was het een tijdje na de Tweede Wereldoorlog. Daarna begon er een lawine, die in feite deze traditionele waarden afschafte. In plaats daarvan heeft een nieuwe Europese politieke en ideologische elite hele andere waarden geconstrueerd, die nu als “Europees” gepresenteerd worden.

Een van de belangrijkste nieuwe Europese waarden is de vereniging van Europa, de afschaffing van de grenzen en de EU-ambtenaren, die al het mogelijke tussen hemel en aarde verordenen. Maar omdat Europa sinds de instorting van het imperium van Karel de Grote niet meer verenigd was, is dat geen klassieke Europese waarde. Integendeel. De Europese geschiedenis kenmerkte zich door wederzijdse harde concurrentie, die overigens bijdroeg aan de vooruitgang. Op het hoogtepunt van zijn roem was Europa niet verenigd. De Europese landen stonden na de Tweede Wereldoorlog weer op zonder een of andere oppervoogd zoals de latere EU.

Democratie op basis van het algemeen kiesrecht wordt door de euro-elites en hun napraters geprezen als een Europese waarde en een Europees verlangen. Maar in de bloeiperiode van het Westen bestonden de meest verschillende regeringsvormen – de parlementaire monarchie in Engeland, waar de kiezers beperkt waren tot belastingbetalers; een republiek zoals in de VS, waar ook alleen belastingbetalers kierecht bezaten; de absolute monarchie zoals in Pruisen, Spanje en Rusland. Het algemeen kiesrecht was dus niet van doorslaggevende betekenis en werd pas algemeen geldig na de Tweede Wereldoorlog en heeft daarom niets met Europese waarden te maken. Het algemeen kiesrecht bestond niet, toen het Westen leidend in de wereld was. Toen het algemeen kiesrecht in het Westen aankwam, verloor het Westen in recordtempo zijn hegemonie.

Sociale gerechtigheid wordt ook aangehaald als een Europese waarde. In de praktijk betekent dit, dat de staat diegenen beroofd, die werken en in normale omstandigheden leven, en geeft het geld aan diegenen, die niets doen. Dat heeft volgens Latynina niets met traditionele Europese waarden te maken. In de bloeitijd van Europa lag de volledige verantwoordelijkheid voor sociale goederen zoals de opvoeding van de kinderen, de zorg voor de ouders, ziekte en gezondheid, opleiding enz. bij de familie en haar hoofd – niet bij de anonieme staat.

Multiculturalisme wordt zeer sterk als een Europese waarde beoordeeld. Het gaat er van uit, dat alle culturen bewonderenswaardig zijn; dat iedere immigrant, die in een Europees land aankomt, er recht op heeft zijn bewonderenswaardige tradities te behouden. En als men niet kan begrijpen, dat het een geluk moet zijn voor een Arabische vrouw wanneer haar broer het recht heeft om haar voor zijn eer te doden of dat het een geluk voor een 6-jarig Somalisch meisje moet zijn om de schaamlippen zonder narcose met een keukenmes op de eettafel afgesneden te krijgen – dan is diegenen een idioot, reactionair of fascist.

Hier maakt Latynina erop attent, dat ook Europa zijn slechte tradities had met bijvoorbeeld barbaarse openbare terechtstellingen – tradities, die de Europese landen zelf afgeschaft hebben.

Maar multiculturalisme is geen Europese waarde. De Europese waarden in de koloniale tijd waren gebaseerd op de Europese beschaving met de onvoorwaardelijke voorrang van de vooruitgang. De Europeanen geloofden, dat het zwarte en gele ras niet gelijkwaardig waren. Er was niemand die dacht dat kannibalisme, polygamie of weduweverbranding een noemenswaardig alternatief was, dat men moest aanhangen en onderhouden. Niemand dacht er aan om voor zo´n waanzin te vechten.

Zodra het idee van de superioriteit van het Westen ophield, verminderde ook de superioriteit van de Europese beschaving. In plaats van het Europa, dat de hele wereld koloniseerde, hebben we nu de hele wereld, die Europa koloniseert.

Over de vijfde en laatste huidige “Europese waarde”, die erop gericht is alles en iedereen te reguleren, wordt niet veel gesproken. Dat wijt Latynina heel eenvoudig aan het feit, dat deze fundamenteel in tegenspraak is met het privé eigendomsrecht. De traditionele Europese en Amerikaanse opvatting was een nadere: Wanneer de samenleving iets nodig heeft, zal de samenleving zelf de middelen daartoe verschaffen. De burgers dienen vrijwillig te betalen, belastingen dienen niet door de staat te worden opgelegd.

Ze noemt de huidige wetten in het bureaucratische Europa krankzinnig en omschrijft landbouwgebieden in Spanje, die in woestenijen werden veranderd, omdat boeren ervoor betaald werden de grond niet te bewerken, en exploitanten van zonnecollectoren in Italië, die de geproduceerde elektriciteit niet doorgeven, omdat ze sowieso betaald worden. In Duitsland worden de zonnecollectoren verlicht met elektrische lampen, omdat de zo gewonnen elektriciteit voor hogere prijzen zorgt.

De hierboven beschreven “Europese waarden” zijn dus niet Europees, ze zijn sociaaldemocratisch en ze ontstonden aan het einde van de 19e eeuw. Ze werden later versterkt door de linksgeoriënteerde verkiezingsoverwinningen en de ideologische macht van de Sovjet-Unie. Men kan ook niet spreken van “algemeen menselijke waarden”. Ze werden niet door John Locke of Adam Smith of door de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring opgesteld.

Nog belangrijker is echter, dat deze waarden niet door de oorlogszuchtige islamisten of gedeclasseerde criminelen, die pogroms in de straten van Londen organiseren, worden verkondigd. Wanneer een groep moslims de Londense voorstad Waltam Forest tot shariazone uitroept en vrouwen dwingt hun gezicht te verbergen en liberale toeschouwers het met zo´n initiatief eens zijn – men noemt dat immers een multicultureel oogpunt – dan hebben Engeland en Europa een probleem.

Latynina roept de Europeanen ertoe op om de zaken niet mooier voor te stellen dan ze zijn – noem de dingen bij hun naam! Hou ermee op om jullie waarden “Europees” te noemen, wees eerlijk en noem ze “sociaaldemocratisch”. Zeg gewoon ronduit, dat de vroegere Europese waarden shit waren, dat jullie ze geannuleerd hebben en in plaats daarvan een nieuwe, prachtige wereld hebben gebouwd. Zeg gewoon eerlijk: “Wij, de staat, denken, dat het juist is om geld van de werkende mensen af te pakken om het aan de niet werkenden te geven. Want des te meer geld we afpakken, des te groter wordt onze macht en des te groter wordt het aantal kiezers, dat van het geld, dat wij uitdelen, afhankelijk zijn en ons kiezen.”

De Russische journaliste concludeert: In slechts 20 jaar – na de triomf van de “algemeen menselijke waarden” en de vereniging van Europa – heeft de nu dominerende euro-elite al datgene verwoest, wat van Europa 500 jaar lang een grote mogendheid maakte.

Bron:

http://www.pi-news.net/2012/01/julija-latynina-die-eurosklerose/

Auteur: Julija Latynina

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Voorts is de vertaler van mening dat een Populistische Omroep goed voor Nederland zou zijn: word lid van PopNed.nl (Populistische Omroep Nederland). Als u dat doet o.v.v. E.J. Bron, is dat in 2012 gratis.

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in EU, Europa, Europeanisering. Bookmark de permalink .

13 reacties op De Eurosclerose

 1. M.A.L. Sion zegt:

  Het lijkt aantrekkelijk om op wetenschappelijke wijze over waarden te spreken maar de al wat oudere autochtoon kijkt met enige vrees naar de islamist die 3 deuren verder woont en waarvan hij weet dat die nogal krachtdadig zijn huishouden en talrijke kinderen bestiert en die niet verhult dat hij altijd een flink uit de kluiten gewassen mes met zich draagt.
  Het ontgaat hem ook niet dat dezelfde islamist, zonder een dag te gaan werken, de straat in en uitscheurt in een opzichtig grote automobiel.
  Het ontgaat deze autochtoon geheel dat hij dit op grond van het veelgeprezen multiculturalisme heel normaal moet vinden.
  Vervolgens schiet hij zijn werkkleding aan, laat met enige bezorgdheid zijn vrouw achter en vertrekt voor een shift van acht uur zwaar werk. Na gedane arbeid zet hij de TV aan en hoort dat van zijn gepensioneerde buurman het pensioen gekort wordt en dat van hemzelf de pensioenpremie verhoogd wordt en dat waarschijnlijk in april de loonbelasting ook omhoog moet om de regering in staat te stellen de sociale voorzieningen op peil te houden en de ontwikkelingshulp te kunnen blijven betalen.
  Hij zucht en betreurt dat het niet meer mogelijk is om met staatssteun naar Australië uit te wijken.

  Like

 2. Linsky zegt:

  Ik mag die tante wel! 🙂

  Men streeft naar een NWO, naar total Control over alles en iedereen.
  In laatste instantie zal dat natuurlijk, nooit echt lukken.
  En wel om de volgende redenen;

  Er is één mensheid…in verscheidenheid.

  En precies juist die verscheidenheid; van individu, van groepen,samenlevingsvormen, culturen, inzichten, smaken, motivaties, persoonlijke ervaringen en gevoelens.

  Geen twee mensen ter wereld zijn exact het zelf, was dat wel, waren het enkel kloons van elkaar.

  Al die verscheidenheid…vormt de mensheid.
  Het is de uniciteit die ’n mens vormt.
  De verscheidenheid, het menselijk ras.

  En zonder die verscheidenheid, individualiteit…is er geen rechtvaardiging om te spreken van een menselijk ras!

  Like

 3. Linsky zegt:

  Extreemrechtse groepen plannen Europese beweging;

  Aanhangers van de EDL.
  Eind maart zullen minstens tien anti-islamitische, extreemrechtse groepen samenkomen in het Deense Aarhus onder leiding van de English Defense League (EDL). De bijeenkomst staat in het teken van de oprichting van een overkoepelende Europese anti-islamitische beweging.

  Dat melden onder andere de Britse Daily Telegraph, de Deense krant Politiken en het Duitse weekblad Der Spiegel.
  http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3132123/2012/01/21/Extreemrechtse-groepen-plannen-Europese-beweging.dhtml

  Like

 4. Linsky zegt:

  Even of-topic, maar wel van belang ivm. de steeds verder toenemende brutale, eigenmachtigheid van het politieapparaat! Men breek met grof geweld in, met zwaarbewapende teams zonder huiszoekingsbevel bij de mensen. Een tendens die steeds meer neigt naar Europees overheidsbeleid.

  Het gaat hier dus om de man die het lef had om het pedofiele circus van overheden en de ‘kinderbescherming’ in de openbaarheid te brengen.
  ==========================

  http://www.argusoog.org/breaking-inval-in-huis-ben-van-den-brink/

  Like

 5. A3an zegt:

  Keigoede beschouwing…Hr. Bron,
  Dank…
  Dit soort stukken moeten zeker naar de Haagse kliek doorgestuurd worden zodat ze nooit kunnen zeggen; “wir haben es nicht gewusst” als er iets “raars” met ze gaat gebeuren…

  Want dat staat voor mij net zo vast als het voor hun vast staat dat die NWO er komen moet…

  Like

 6. Linsky zegt:

  In de Sahara, de grootste zandwoestijn op Aarde, is deze week een pak sneeuw gevallen.
  Da’s wel fijn, want nu hoeven we, zoals ik al eens voorstelde, die Arabische pinguïns niet te verplaatsten of voor de kosten voor de reis naar Antarctica op te draaien. 🙂

  Like

 7. Linsky zegt:

  Oorlog is vrede, vrijheid is slavernij en terugvechten is “agressie”

  Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een nieuw “defensie” richtlijn document afgekondigd: “Sustaining US Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense”.

  http://c4ss.org/content/9475

  Like

 8. vederso zegt:

  De boodschap van een Russische bereikt Nederland via Jyllands Posten in Denemarken, via Politically Incorrect in Duitsland en tenslotte via de mooie vertaling van E.J.Bron. Dat lijkt me een bewijs voor de realiteit van één “modern” Europa. Alleen de woorden – nieuwe, prachtige wereld – in de voorlaatste alinea, zitten me nog een beetje in de weg.

  Like

 9. A3an zegt:

  @ Linksky 13.52

  Durf er wat om te verwedden dat die eigenaar van “Het Hofnarretje” die de boel verkocht heeft een hele hoop zwijggeld door de strot is geduwd, graag of niet…
  Want die weet geheid ook meer en kan van de zenuwen bijna niet op zijn poten staan…

  Like

 10. louis-portugal zegt:

  Een geweldig stuk Bert en hoe raak.
  Het is voor mensen van buiten ons systeem beter te zien wat hier gebeurt.
  Ik zag een egyptenaar beweren dat het belangrijkste van de westerse wereld de democratie was want dat geeft mensen gelegenheid om hun eigen weg te gaan en hun geest te ontwikkelen waardoor we zover gekomen zijn.
  Helaas zijn er te weinig mensen die beseffen wat er gebeurt.
  Gisteravond zag ik een intervieuw Van Michael Krohns, een duits t.v.journalist, met Martin Schultz.
  Berlusconi had gelijk met zijn KAPO.
  Beangstigens zoals die man praat, een echte NWO-er en het noorden moet uit hoofde van solidariteit maar blijven betalen.
  Hij zal alles doen wat nodig is om de € in zijn huidige vorm te behouden.
  Nu komt er een oplossing voor de haircut van Griekse schulden.
  Alweer een symptoombestrijding zonder de ziekte, van het teveel geld uitgeven door alle euroregeringen, aan te pakken.
  Dat geld wordt voor een zeer groot gedeelte besteed aan mensen die niet werken en massa´s andere hobbies.

  Door het bezuinigen van vooral Griekenland en ook Portugal gaan de BNP´s met sprongen omlaag en de landen raken in de ellende.
  Zo komt men er nooit bovenop.

  Like

 11. vederso zegt:

  Theodore Dalrymple over Europa en de Euro en België. Rechts op de pagina staan nog meer artikelen van hem. De link sluit mooi aan op het artikel hierboven. Per toeval kwam ik het tegen.

  http://www.city-journal.org/2012/22_1_otbie-european-debt-crisis.html

  Like

 12. chantal zegt:

  @’En als men niet kan begrijpen, dat het een geluk moet zijn voor een Arabische vrouw wanneer haar broer het recht heeft om haar voor zijn eer te doden of dat het een geluk voor een 6-jarig Somalisch meisje moet zijn om de schaamlippen zonder narcose met een keukenmes op de eettafel afgesneden te krijgen’

  Het is nog veel erger.
  Hier in het decadente Westen laten vrouwen gedreven door een ziek schoonheidsideaal ‘uit vrije wil’ hun schaamlippen weg snjden; daar in die barbarse woestijnideologie wordt onder dwangook de clirotis onverdoofd met een stuk glas verwijderd.

  http://www.faithfreedom.org/videos-features/ann-barnhardt-islamic-sexuality-a-survey-of-evil-part-3-of-4-warning-very-explicit/

  Like

 13. Moor zegt:

  2006:
  De periode voor zijn opname in het ziekenhuis die zou uitlopen op zijn dood was Litvinenko op zoek naar de daders van de moord op de Russische journaliste, publiciste en mensenrechtenactiviste Anna Politkovskaja die op 7 oktober 2006 het leven liet. Om deze reden(en) zou Litvinenko volgens zichzelf[3] en anderen zijn vergiftigd door de Russische overheid.
  In een brief die Litvinenko op zijn sterfbed schreef meldde hij:

  Mogelijk lukt het u om een mens tot zwijgen te brengen, maar het geluid van het protest uit de hele wereld zal u, meneer Poetin, voor de rest van uw leven in de oren klinken.

  Poetin, zelf een voormalig inlichtingenofficier, ontkent alle betrokkenheid. Op 1 december verklaarde de Britse inlichtingendienst dat zij de betrokkenheid van Poetin bij de vergiftiging uitsluit. Ze zoeken de schuldige bij “criminele elementen binnen de Russische staat”.[5]

  2008:
  Russia ‘backed Litvinenko murder’

  BBC | July 8, 2008

  The murder of former Russian agent Alexander Litvinenko was carried out with the backing of the Russian state, Whitehall sources have told the BBC.
  A senior security official told Newsnight there were “very strong indications it was a state action”.
  Mr Litvinenko, who was a fierce critic of former Russian President Vladimir Putin, was poisoned in London in 2006.
  UK investigators suspect former KGB agent Andrei Lugovoi of the murder, but he has always denied any involvement.
  The BBC has been told that Russia’s internal security organisation, the FSB, operated under Mr Putin with far more autonomy than the organisations usually entrusted with foreign espionage operations.
  Our source said: “We very strongly believe the Litvinenko case to have had some state involvement.”

  http://www.infowars.com/russia-backed-litvinenko-murder/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s