Sven Kalisch: Fundamentalisten interpreteren de islam goed

Dat zegt iemand, die het moet weten. Sven Kalisch bekleedde de eerste leerstoel voor de opleiding van islamitische godsdienstleraren in de Bondsrepubliek Duitsland. Hieronder een bericht over een voordracht, die hij op 11-02-2010 hield voor een deskundig publiek in Tübingen. Toen droeg hij als voornaam nog “Mohammed” en was hij moslim.

Al in een vooropmerking betreffende de eigenlijke voordracht stelde Kalisch vast, dat fundamentalisten weliswaar niet de meest sympathieke van alle gelovigen zouden zijn, maar wel dat zij de goede eigenschap zouden bezitten het eerlijkst met de overlevering om te gaan, d.w.z. ze interpreteren de woordbetekenis letterlijk, terwijl liberale theologen de woordbetekenis herinterpreteren tot onherkenbaarheid of tot het tegendeel. Het is niet alleen, dat Kalisch niet beweert, dat datgene wat de islamisten doen niets met de islam te maken zou hebben, zoals we normaalgesproken altijd horen, nee, hij zegt zelfs indirect dat islamitische fundamentalisten niets anders doen dan datgene in de praktijk te brengen wat in de geschriften van de islam staat.

Sven Kalisch heeft de geschriften van de islam bestudeerd en begrepen. Hij doorbreekt de slagorde van het glinsteren en verheimelijken, die sinds 9/11 met een verbazingwekkende halsstarrigheid werd opgetrokken door islamitische functionarissen, vertegenwoordigers van verenigingen en imams.

Verder zei hij, dat er volgens de algemene islamwetenschappelijke opvatting in de islamitische middeleeuwen een einde kwam aan de filosofie, omdat de beroemde islamitische geleerde Al-Ghazali over de filosofen het oordeel velde, dat zij allemaal ketters zouden zijn, wat volgens islamitisch recht bestraft wordt met de dood. Als nog een voorbeeld van het feit, dat het islamitische recht in veel opzichten zou moeten buigen voor het moderne recht, noemde hij Saoedi-Arabië, waar nauwelijks nog een rechtsgeleerde twijfelt over de afschaffing van de slavernij, hoewel het klassieke islamitische recht nergens de slavernij als instelling betwijfelt. Saoedi-Arabië heeft echter als laatste land ter wereld, namelijk pas in de jaren-60, de slavernij afgeschaft. Interessant was ook, dat Kalisch noemde, dat de traditionalisten het principe vertegenwoordigen: “De tekst mag niet worden aangetast!” Alleen in bijzondere gevallen, die niet eeuwig mogen duren, is een andere interpretatie toegestaan.

Welnu, dan kun je toch echt van een “moderne” islam spreken, wanneer in de jaren-60 van de vorige eeuw in Saoedi-Arabië toch daadwerkelijk de slavernij werd afgeschaft, hoewel Mohammed deze daar 1400 jaar geleden toch zo hartstochtelijke bevorderde. Bestaan er in Saoedi-Arabië nu ook al initiatieven tot het afschaffen van het toedienen van zweepslagen, hand afhakken en steniging?

Hij stelde meerdere keren de retorische vraag of het volledige weg interpreteren van de woordbetekenis, dat men weliswaar nodig had voor de aanpassing van de islam aan de moderne tijd, überhaupt nog zinvol zou zijn, omdat men daarmee immers eigenlijk de heilige teksten overbodig zou maken. Of anders gevraagd: heeft het zin om datgene wat men als juist beschouwt, omdat het misschien modern of conform de mensenrechten is, onder alle omstandigheden in de heilige schrift naar binnen te interpreteren?

Zal er eerder een kameel door een oog van een naald kruipen dan dat de islamitische imams zouden accepteren de duidelijke inhouden van de koran te veranderen?

Tijdens de aansluitende vragenronde werd de interessante vraag gesteld hoe de verbreiding van een liberale islamitische theologie in de islamitische wereld er uit zou kunnen zien, met het oog op het feit, dat iedere liberale theoloog in het Nabije Oosten rekening moet houden met drastische consequenties of zelfs bang moet zijn voor zijn leven. Hierop antwoordde Kalisch, dat hij zelf op eenzelfde soort ontwikkeling zou hopen zoals in het christendom, dus een langzame vervanging door liberale theologie en een afnemende relevantie van de religie, wat echter minstens enkele tientallen jaren zou vergen.

Hoe de reacties in Duitsland op zijn uitspraken waren, daarover kon Kalisch uit eigen droevige ervaring berichten. Bij Wikipedia staat hierover:

Kalisch voelt zich naar eigen zeggen bedreigd. Dat veel conservatieve moslims nu zijn voornaam weg zouden laten en hem alleen nog maar Sven Kalisch noemden, zou hij voelen als een nauwelijks verhulde dreiging, zei hij tegen “Der spiegel”. De boodschap zou helder zijn. “Sommigen beschouwen mij niet meer als moslim”. Concrete bedreigingen tegen zijn persoon waren er niet, maar op grond van de indirecte beschuldiging dat hij van zijn geloof zou zijn afgevallen en het feit, dat buitenlandse kranten hem Sven Kalisch i.p.v. Muhammad Kalisch genoemd hadden en daarmee aangaven dat hij geen moslim meer zou zijn, werd zijn kantoor verplaatst naar een niet-publieke ruimte.

Tsja, de religie van de vrede vindt het niet zo leuk wanneer men zich kritisch over haar uitlaat. Of zelfs de oemma verlaat. Hoe zei Mohammed dat nog maar?”

“Als een moslim de islam verlaat, dood hem dan”

(Bukhari V4 B52 N260)

Vrede en zegen zij met hem…

Zie mede:

https://ejbron.wordpress.com/2012/01/22/duitsland-imamopleiding-in-tubingen/

Bron:

http://www.pi-news.net/2010/08/kalisch-fundamentalisten-setzen-islam-richtig-um/

Auteur: byzanz

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Voorts is de vertaler van mening dat een Populistische Omroep goed voor Nederland zou zijn: word lid van PopNed.nl (Populistische Omroep Nederland). Als u dat doet o.v.v. E.J. Bron, is dat in 2012 gratis.

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Duitsland, Islam, Islamisering, Islamkritiek. Bookmark de permalink .

14 reacties op Sven Kalisch: Fundamentalisten interpreteren de islam goed

 1. Linsky zegt:

  Het geeft in ieder geval wat inzicht in de zieke gedachtewereld en achterlijke interpretaties van dat mentaal gestoorde volk.

  Hoewel ik zelf tamelijk veel gelezen heb, en ook erg veel goeds heb gevonden, waarop ik mijn persoonlijk ethiek en moraal op kon funderen, ben ik toch nog steeds van mening dat iemand die leeft naar de letter van de wet, en deze oude teksten zelfs als basis van het huidige bestaan in de praktijk brengt, volslagen imbeciel is! 😦

  Like

 2. chantal zegt:

  Het moet niet gekker worden. De imams vinden de catering service in de bajes aan hun zijde bij het werven van volgelingen van de profeet.
  E.J., zondag rustdag vandaag, dus zal ik het je makkelijk maken met hieronder een bericht dat zonder vertaalwerk zo op je voorpagina kan. 😉

  Bekeerd tot islam om beter voedsel. Londen – In Engelands meest beruchte jeugdgevangenis bekeert een groot aantal gedetineerden zich tot moslim in de hoop op beter eten en een betere behandeling.’

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/11352381/__Bekeerd_tot_islam_om_voedsel__.html

  Like

 3. vederso zegt:

  @ Linsky. Soms zijn er ook opbeurende berichten. “Noors voormalig rechter zegt dat de islamisering moet worden gestopt!” Via, islam in europe. Zie de link.

  http://islamineurope.blogspot.com/2012/01/norway-lawyer-calls-to-stop-islams.html#more

  Het probleem is, dat ondanks dat je deze man tot de culturele elite mag rekenen, anders gezegd; een opiniemaker is, je dat in The Local of Aftenposten niet gauw zult terugvinden. En dat Sven Kalisch tenslotte toch de islam weer de rug toekeert, vindt ik een bizonder signaal! Joost Niemöller op DDS al gelezen over de volgende vloedgolf afghaanse asielzoekers?

  Like

 4. Columnist zegt:

  Zijn het blanke of zwarte gevangenen die zich bekeren? In feite zouden mensen buiten de gevangenis tegendruk moeten uitoefenen.

  Like

 5. Nicolazien zegt:

  Kalisch hoopt op een zelfde soort ontwikkeling als binnen het christendom is geschied: maar is dat geen volstrekt ijdele hoop? Immers, christenen zijn mensen van het Nieuwe Testament, en in het Nieuwe Testament staat geen onvertogen woord!! Christenen zijn derhalve in de loop van de geschiedenis steeds meer zichzelf, meer christelijk, geworden. Leg daar de Koran naast, met al zijn oproepen tot geweld en ongelijkheid, en je begrijpt dat een dergelijke ontwikkeling voor de islam, zacht gezegd, veel moeilijker is…. zo niet onmogelijk.

  Like

 6. Linsky zegt:

  Het nieuwe Testament was ook het eerste geschrift, waarin een nieuwe perceptie van de mens ten opzichte van zichzelf werd aangereikt.

  Like

 7. chantal zegt:

  Nee, @ E. J., hoewel je meestal sneller vertaalt dan ik lezen kan, had ik dat niet gemist. 🙂
  Dat in het geval van die Engelse autochtoon-proseliet Jermaine Grant, het smakelijke halal-eten een rol heeft gespeeld werd in je eerdere vertaling niet vermeld.
  Overigens betreft dat Telegraaf bericht waarnaar ik linkte dezelfde Feltham jeugdgevangenis.

  Nee, @Columnist, er wordt in de berichtgeving wat die halal-proselieten betreft geen kleuren onderscheid gemaakt.:
  ‘There are now so many worshippers at Friday prayers that they have to be split between Feltham’s mosque and its gym.
  Sources claim that converts are attracted by the chance of better food and a more comfortable regime.’, daar moeten we het mee doen.

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2090042/Feltham-youth-jail-A-inmates-Muslims-large-numbers-convert-better-food.html#ixzz1kDKOtGZ5

  Like

 8. Columnist zegt:

  Sven Kalisch wijst op belangrijke zaken inzake slavernij. Extreme moslims vinden dat zij gematigde moslims tot slaaf mogen maken. Zouden gematigde moslims niet de extreme moslims tot slaaf moeten maken?

  Like

 9. chantal zegt:

  E.J., ik zie dat ik de smiley is weggevallen achter de eerste regel van mijn comment om 20:14;
  Komt ervan als je twee dingen tegelijk wil doen. Voetbal kijken (Barcelona-fan!) en commenten. Messie scoorde net het eerste doelpunt tegen Malaga.. Uiteindelijk werd Malaga met in de opstelling Ruud van Nistelrooij afgedroogd door Barcelona. Ik kreeg medelijden met Ruud. 😉

  Like

 10. chantal zegt:

  Arthur van Amerongen was zijn tijd behoorlijk ver vooruit!

  Like

 11. hans van de mortel zegt:

  Het Nieuwe Testament was net zo’n onzindelijke godsdienstwaanzin als het Oude Testament. Laat daar geen misverstand over bestaan!

  Het enige voor mij doorslaggevende argument waarom islam en zijn volgelingen tot de orde geroepen moeten worden of desnoods uitgeroeid, is het simpele feit dat nergens in de bijbel zoveel misdadig crimineel sadisme ten toon wordt gespreid als in de koran.

  Vegeleken met de koran is de bijbel een onschadelijk keffertje. Immers, nergens in de bijbel staat vermeld dat de mens eeuwig gefolterd zal worden op een braadrooster van een boze God. Stel je dat nu toch eens voor. Folteren is sowieso al iets weerzinwekkends. De meeste mensen overleefden het martelen. Maar zo niet, dan heb je ook geluk. Je bent uit je lijden verlost. Zelfs Hitler, Stalin, Mao en Pol Pot in het kwadraat waren niet zo kwaadaardig psychopatisch aangetast in de geest als het Arabische analfabete ziekelijke beestmens, de islamitische poppenkast figuur en onbetrouwbare leugenachtige woestijn roverhoofdman en super sadist pur sang Mohammed.

  Lees de koran en ontdek hoe ziek de moslim wel niet is. Pagina na pagina worden u en ik getrakteerd door dat islamitische tuigboekje koran op het eeuwige folter genoegen van de waanzin van die psychopatisch gestoorde Arabische sadistische woestijn maniak Mohammed, die maar liefst anderhalf miljard volgelingen kent. Wordt het niet eens tijd om dat soort voorop lopende wezens van het ultieme kwaad uit te roeien? Want zich aanpassen . . . daar hebben moslims voorlopig nog geen enkele behoefte toe getoond. Hun islamitische godsdienstwaanzinige agressie wordt met de dag heviger. En huichelachtiger!!!

  Moslims zijn ziek. Heel erg ziek in de geest. Neem nu zo’n Ali B. Een eersteklas populaire islamitische parasiterende maniak.op ONZE kennisbeschaving. Volgens zijn eigen zeggen bidt hij vijfmaal per dag.omdat het hem rust en liefde oplevert. En hoe zit het met het geld? Levert dit bidden hem ook zoveel geld op dat hij dank zij ONZE kennisbeschaving met bakken verdient? In het geheel niet, zoals we weten.

  “Ik wil de domme krachten die nu in Nederland heersen ontmantelen met inspirerende verhalen en mooie liedjes,” zegt Ali B. in een interview met het tijdschrift Viva.

  Nou, ik stop maar. Anders ontplof ik. Toch wil ik nog even dit herhalen: aanhangers van dat afschuwelijke sadistische historische beestmens Mohammed zijn allemaal huichelaars en door de duivel geïnspireerde wezens die niet in ONZE samenleving thuishoren.

  Like

 12. hans van de mortel zegt:

  Ali B. is een populaire goed verdienende Marokkaanse rapper met een eigen TV-programma en een dubbel paspoort.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s