Het schokkende verhaal van Kathryn Bolkovac

(Door Linsky)

Het gaat hierbij om een waar gebeurd, ongelooflijk en schokkende verhaal. Ik heb het boek gelezen in de oorspronkelijke Engelse versie, ‘The whistleblower’ en nu in het Nederlands, ‘Klokkenluider in Bosnië’, wat bevestigt dat me toch een aantal nuances ontging in de oorspronkelijke taal.

Dit boek bevestigt wat ik al heel lang wist over de uitwassen, corruptie, seksslavinnen, vaak zelfs kinderen nog en andere slachtoffers van de Vredesmissie. Voornamelijk was dit al in de openbaarheid gebracht door Robin de Ruiter, die als advocaat was toegevoegd aan het team van Slobodan Milošević, en erg goed op de hoogte was van de verborgen strategie en het duistere handelen van de Wereldmachten en hun uitvoerende organen zoals de VN, en DyNCorp. en diverse NGO’s.

Overigens is het ook Robin de Ruiter die in Wie vermoordde Slobodan Milošević en…waarom?”  beschrijft welke ongelooflijke duivelse streken de Bosnische moslims een aantal malen hanteerden. Bijvoorbeeld hoe zij hun mede-moslims massaal afslachtten en er wat gevangen en gedode Serviërs naast legden, om zo aan de VN te ‘bewijzen’ wie de schuldigen waren!

Dit is het indringende verhaal van een moedige vrouw, die aanvankelijk enthousiast en met ‘t volste vertrouwen in de overheid de oceaan over steekt.

In Europa echter wordt zij in de praktijk met de echte werkelijkheid geconfronteerd. Die blijkt toch wat anders dan wat haar is voorgespiegeld en wat officieel de ‘waarheid’ is.

Kathryn Bolkovac heeft al enige jaren politie-ervaring bij het Lincoln Police Department, Nebraska, in de Verenigde Staten als ze zich in het najaar van 1998 als vrijwilliger aanmeldt voor de Internationale Politie Task Force in Bosnië. Voor de werving en uitvoering van deze missie heeft het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken de firma DynCorp in de arm genomen. De opbouwmissie verloopt duidelijk minder rooskleurig dan de auteur is voorgespiegeld. In het operatiegebied raakt ze verzeild in een machocultuur binnen de Verenigde Naties.

Tijdens haar samenwerking met Human Rights Watch, een internationale organisatie die toezicht houdt en verslag uitbrengt op het gebied van mensenrechten en vluchtelingen, komt ze ernstige criminele activiteiten op het spoor, waarbij niet alleen de maffia en plaatselijke regeringsfunctionarissen zijn betrokken, maar zelfs VN-militairen.

De vrouwenhandel en de (gedwongen) prostitutie tieren welig in Bosnië. Waarbij heel hoge ambtenaren betrokken blijken te zijn. Kathryn Bolkovac maakt met gevaar voor eigen leven de misstanden over seksslavinnen en andere slachtoffers van de Vredesmissie openbaar. Haar optreden als klokkenluider heeft grote gevolgen.

Uiteindelijk is haar verhaal in het openbaar gekomen voor zover dat al mogelijk was, ondanks de grote machten die dat uiteraard probeerden te verhinderen en in hun arrogantie zelfs procedeerden tegen haar.

In tegenstelling tot wat Kathryn en menig ander verwacht hadden die met de zaak bezig waren, kregen de belangrijkere personen in kwestie, die schuldig waren, opslag en een betere positie aangeboden.

Niet een van de personen die zich schuldig hebben gemaakt aan de vrouwenhandel in Bosnië, de verkrachtingen, aanrandingen, intimidaties, moorden etc. is ooit door de organisaties
VN en DyNCorp aan de kant gezet. Deze organisatie zit steeds vaster in het zadel en is actief in vrijwel alle oorlogsgebieden. Ook in Afghanistan, waar de inmiddels beruchte feestjes mede door hen georganiseerd werden, waarop kleine kinderen veelal jongetjes, in jurkjes dansten, om na de zwelgpartijen massaal te worden varkracht.

Tot op  de dag van vandaag krijgt DyNCorp van Amerika biljoenen dollars aan contracten en men doet of de neus bloedt.

De verfilming van deze waargebeurde geschiedenis (‘The whistleblower’) is inmiddels ook in de Nederlandse bioscopen.

***********************************************

Het schandaal rond Bosnië, DynCorp en een ex agente Kathryn Bolkovac

Bron: http://www.twittertwist.nl/

Het verhaal speelt zich 10 jaar geleden af in Bosnië. Verkrachtingen, vrouwenhandel en corruptieschandalen, binnen de VN en een Amerikaans privéonderneming genaamd DynCorp, met als hoofdrol een politievrouw die wat extra geld wilde verdienen voor haar kinderen.

Kathryn Bolkovac was een Amerikaanse politie detective uit Nebraska.

Ze was twee keer getrouwd en heeft 2 dochters uit de huwelijken.

Kathryn was een toegewijde politieagente die verschillend werk deed en bijna getrouwd was met haar werk, wat er toe leidde dat haar man ging scheiden van haar en gevraagd had aan de echtbank om de kinderen onder zijn voogdij te krijgen, wat uiteindelijk is gebeurd.

Kathryn was hier erg door geëmotioneerd, ze miste haar beide kinderen heel veel.
Financieel ging het haar niet voor de wind en haar ex man zat regelmatig te klagen dat er veel rekeningen lagen die niet betaald konden worden.

De  toegewijde politieagente was inmiddels  detective, probeerde hogerop te komen, wat ook meer inkomen zou betekenen voor haar, maar het kwam er maar niet van, de ene afwijzing na de andere.

Op een gegeven moment, toen Kathryn een afwijzing moest verwerken, kwam haar toenmalige politiebaas bij haar met een voorstel om voor een privébedrijf genaamd DynCorp een jaar lang te worden uitgezonden naar Bosnië onder toeziend oog van de VN als lid van de Internationale Politie-eenheid, die er op moest toezien dat de humanitaire principes van de mensheid aldaar niet geschonden zouden worden, omdat er nog veel criminele activiteiten plaatsvonden. Daar, waar de VN een  grote taak had om alleen te observeren, maar men mocht onder geen beding ingrijpen.

Dat laatste zou later nog een grote impact hebben op Kathryn. Het zou haar een bedrag van 100 duizend dollar opleveren. Kathryn hoefde niet lang na te denken over dit aanbod en besloot erop in te gaan. Ze nam afscheid van haar 2 dochters en  vertrok met een klein gezelschap richting Bosnië.

In Bosnië aangekomen ging het al snel mis. Nog dezelfde dag zag ze dingen die het daglicht niet konden verdragen, maar doordat ze natuurlijk moest wennen aan de nieuwe omgeving heeft ze het op dat moment even laten bezinken.
Ze kreeg daar vrij snel een relatie met een man, die ook voor de VN werkte.

Kathryn werd vrijwel direct geconfronteerd met een zogenaamde inval in een plaatselijk café. Het VN en DynCorp personeel gingen naar een locaal café, namen alle mensen in gijzeling en reden weg. maar niet voordat Kathryn een aantal gezichten van bange meisjes kon oppikken toen die werden ingeladen in een vrachtauto die daar klaar stond.
Toen ze vroeg wat er aan de hand was, gaven haar collega’s als antwoord dat ze een inval hadden gedaan in dat café, omdat die meisjes daar illegaal zouden zijn en ze moesten weer terug worden gebracht naar hun eigen dorp (land).

Toen de aanwezige politie van de VN en DynCorp wegreed, ging Kathryn het café van dichtbij bekijken en tot haar grote schrik was het snel duidelijk dat hier meer aan de hand was. Ze kreeg al snel het idee dat er meisjes gemarteld werden en tegen hun zin werden vastgehouden omwille van gedwongen sex.

Dit was meteen het keerpunt in de carrière van Kathryn, want vanaf hier werd de werkelijkheid alleen maar erger.

Kathryn, die zelf ook 2 dochters had, kon hier niet bepaald tegen en moest ten koste van wat dan ook achter de waarheid zien te komen van wat er zich daar afspeelde.
Al heel gauw vond ze in de computersystemen van de VN en van die van DynCorp zoveel informatie, dat het wel heel duidelijk was wat hier gaande was. Namelijk op grote schaal misbruiken van meisjes, die uit armere streken kwamen en dachten een beter toekomst te hebben daar of ze waren gewoon gekidnapt uit hun huizen in andere provincies en over de grens gesmokkeld om vervolgens als seksslavin te gaan werken in de beruchte cafés.
Op dat moment was het nog niet duidelijk dat de clientèle van de meisjes bestond uit diezelfde mensen die hen moesten beschermen, namelijk de VN-medewerkers en medewerkers van DynCorp.

Toen Kathryn dit doorhad, barstte de bom. Ze begreep op hetzelfde moment dat ze zich op glad ijs bevond en dat er vermoedelijk een hoop mensen binnen beide organisaties niet stond te springen om haar uitlatingen of haar onderzoeken later.

Al vrij snel kwam ze erachter, omdat ze via omwegen in aanraking kwam met een aantal van de meisjes, dat een groot deel van de meisjes doodsangsten uit stond tegenover de zogeheten mensen die hen eigenlijk moesten beschermen.
Per toeval kwam ze erachter dat een aantal hoge functionarissen zelfs de meisjes hebben gereden van en naar de grensgebieden. Wat er nu toch wel op duidde, dat het hier om een mega schandaal ging.

Een  van de meisjes was zo braaf om de waarheid te vertellen, waarin duidelijk werd dat de allereerste dag dat Kathryn daar aankwam de inval in één van de beruchte cafés door een van de grote bazen bij VN en DynCorp was gedaan omwille van afkoopgeld dat niet betaald werd door de Bosnische mensen die meewerkten aan dit schandaal. In dit geval de eigenaar van dat bewuste café. Het moest een les zijn. De meisjes werden later via een omweg weer  terug gebracht naar datzelfde café om alsnog hun werk te doen, namelijk de seksslavinnen te zijn voor VN en DynCorp personeel.

Inmiddels waren er zelfs slachtoffers gevallen onder de meisjes, waardoor de maat echt vol was voor Kathryn. Een van de meisjes die ze had beloofd te helpen en te beschermen, werd bruut vermoord onder het toeziend oog van alle aanwezige gevangen meisjes en kreeg een kogel door haar hoofd als voorbeeld wat er zou gebeuren als de andere meisjes besloten hun mond voorbij te praten.

Gelukkig voor Kathryn was ze niet de enige die hier van schuwde , er was namelijk hulp van een oudere vrouw die ook aanzien had binnen dat VN, maar zij kon maar beperkt optreden. Ze benaderde Kathryn op een goede dag en besloot samen met haar deze malafide praktijken aan te pakken, door Kathryn als instrument te gebruiken.
Kathryn ging hiermee akkoord.

Ze verzamelde informatie tegen de verkrachtingen, foto’s van verkrachte meisjes, foto’s van de mannen die daar aanwezig waren die er aan mee deden, beeldmateriaal van opgenomen video’s tot aan de top van VN en DynCorp medewerkers toe.

Ondertussen kreeg men argwaan bij de VN, omdat men wist dat Kathryn hier mee bezig was en ze werd meerdere malen gewaarschuwd er mee op te houden. Te meer, zo lieten ze haar weten, omdat alle betrokkenen diplomatieke immuniteit hadden en zij ze met geen vinger kon aanraken.

Dit weerhield Kathryn er niet van door te gaan bewijzen te verzamelen. Tot het moment dat ze besloot een E-mail te sturen naar de grote bazen in Amerika.
Die E-mail kwam wel aan, maar had een heel andere resultaat, namelijk dat Kathryn haar identiteitspapieren en haar pasje van de VN ter plaatse moest inleveren en ze werd verzocht onder dwang het pand te verlaten waardoor ze al haar bezittingen en haar bij elkaar gevonden informatie achter moest laten op haar bureau in het gebouw van de VN.

Dit was een klap in het gezicht van Kathryn, maar ze gaf niet op. Integendeel. Nu was ze alleen nog meer gemotiveerd deze misdaden aan de kaak te stellen, maar ze moest wel alle verzamelde informatie zien terug te krijgen, die lag opgeslagen in haar werk kamer in het VN gebouw.

De oudere vrouw heeft toen een man langs gestuurd bij Kathryn,die haar inmiddels goed kende, en samen met hem gingen ze het VN gebouw binnen om alle bewijzen snel te pakken. Toen ze haar papieren had, wachtte haar nog een onaangename verrassing. De baas van de VN stond klaar voor de uitgang, eiste van haar alle informatie en  vertelde haar dat ondanks al haar harde werk ze er nooit in zou slagen dit schandaal in het openbaar te krijgen of zelfs iemand daardoor te laten aanklagen voor de wandaden die waren gepleegd.

Gelukkig voor Kathryn wist die grote baas niet dat Kathryn samen met de Mysterieman onder een hoedje speelde en kreeg ze eenmaal buiten op de parkeerplaats haar papieren terug met het verzoek zo snel mogelijk het land te verlaten en naar de BBC te gaan om haar verhaal te doen. Omdat in Amerika te veel mensen het nu op haar leven hebben voorzien nu en haar leven daar niet meer veilig was.

Toen ze aankwam in Engeland bleek dat ze ontslag kreeg aangeboden door DynCorp, die haar hadden aangenomen in Amerika. Maar wat zo raar was, was dat het contract aangaf dat ze onder de Engelse wetgeving viel. Het contract was voor Engeland opgesteld.

DynCorp staat erom bekend miljarden dollars per jaar te krijgen voor de contracten die ze binnen slepen om in probleemlanden als Peace Corps op te treden, met andere woorden zij zorgen ervoor dat de vrede gehandhaafd  wordt in het land waarin ze zich op dat moment bevinden onder de grote noemer van de VN.

Kathryn, die niet blij was met haar ontslag, was zich ervan bewust dat men er duidelijk op uit was haar kapot te maken. Haar privébezit werd in beslag genomen. ze raakte haar recht op pensioen zomaar kwijt.

Ze zat dus zonder inkomsten en moest wegvluchten van de almachtige DynCorp en de VN.
Hoe bizar het ook mag klinken, diezelfde organisaties die mensen moesten beschermen tegen inhumaniteit, hadden de rollen omgedraaid en waren een heksenjacht begonnen op Kathryn.

Uiteindelijk is haar verhaal in het openbaar gekomen, voor zover dat al mogelijk was, omdat alles en iedereen gewaarschuwd was om van dit verhaal af te blijven. Het heeft geresulteerd in een paar kleine arrestaties, die niets voorstelden. In tegenstelling tot datgene wat Kathryn en menig ander verwacht hadden die met de zaak bezig waren, kregen de personen in kwestie die schuldig waren opslag en een betere baan aangeboden.

Ze heeft een boek geschreven naar aanleiding van dit hele verhaal en naar aanleiding van het boek is de film vorig jaar uitgekomen met als titel: “The Whistleblower” ( De Klokkenluider). Deze film was vanaf 10-11-11 in de Nederlandse bioscopen te zien.

Toch lijkt het erop dat er censuur is gepleegd op de film en het boek, omdat tot op heden het verhaal wereldwijs amper bekend is. Men doet er alles aan om dit in de doofpot te houden.

Waarom zowel de VN als DynCorp er zo gemakkelijk vanaf zijn gekomen, is een compleet raadsel. Er is nooit gerechtigheid geweest in deze zaak en het wordt dan ook hoogste tijd dat  alsnog de juiste vragen worden gesteld, zowel nationaal als internationaal, naar de gang van zaken binnen de VN en DynCorp.

Door:

Linsky

 

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Verenigde Naties. Bookmark de permalink .

124 reacties op Het schokkende verhaal van Kathryn Bolkovac

 1. Linsky zegt:

  DE WAARHEID OVER DE BALKANOORLOGEN!
  Wie vermoordde Slobodan Milošević en…waarom?

  Deze geactualiseerde Nederlandse uitgave van de Italiaanse publicatie in 2003 is een goede aanwinst voor de Nederlandse politiek-literaire markt. Zo goed, dat al voordat het boek van de persen rolde duidelijk was dat het geboycot zou worden. Niet verwonderlijk, want het boek verhaalt over zaken – waaronder verzwegen rapporten over Srebrenica – die de krachten achter de Nieuwe Wereldorde liever niet gepubliceerd zien. En dus zijn ook de Nederlandse media ‘niet geïnteresseerd’.

  Alle media over de hele wereld schetsen Slobodan Milošević als ‘De Slachter van de Balkan’. Als u dit oordeel gelooft, dan hoeft u dit boek dus niet te lezen.
  De voormalige president van Joegoslavië zou zichzelf hebben vergiftigd in zijn cel van de zwaar bewaakte gevangenis in Scheveningen. Zijn advocaat Zdenko Tomanovic verklaarde als eerste dat Milošević geen natuurlijke dood gestorven was. En er zijn genoeg feiten waaruit blijkt dat het niet om zelfmoord ging …

  De bewijsvoering van het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag stond er zeer slecht voor. Het werd gaandeweg steeds duidelijker dat de aanklacht niet eens het papier waard was waarop het geschreven stond.
  En Milošević stond op het punt belangrijke getuigen op te roepen die het de hoofdaanklager Carla del Ponte wel eens moeilijk zouden kunnen maken, zeker gezien het feit dat haar getuigen voornamelijk valse verklaringen hebben afgelegd. Met angst en beven heeft het Tribunaal dit moment naderbij zien komen.

  “Het zou beter zijn als Milošević tijdens het proces op de beklaagdenbank sterft. Als het hele proces namelijk tot een einde zal komen dan is het zeer goed mogelijk dat hij voor een relatief kleine misdaad wordt veroordeeld”, verklaarde de adviseur van het Joegoslavië Tribunaal James Gow al in 2004.

  De Russische generaal Leonid Iwaschov verklaarde: “Slobodan Milošević was de enige man die glashelder kon getuigen van de rol van Verenigde Staten tijdens de bloedige desintegratie van Joegoslavië in de jaren negentig – volledig en tot in detail. En dat is precies waarvoor hij vocht tijdens zijn terechtstelling voor oorlogsmisdaden en genocide.”

  Werd Milošević misschien het zwijgen opgelegd voordat hij de rol van de Verenigde Staten en de NAVO pijnlijk bloot zou leggen? Dit boek opent de ogen voor de werkelijke feiten en motieven voor wat de dood van Milošević en de oorlogen op de Balkan aangaat

  Dankzij zijn directe internationale connecties en zijn ongeëvenaarde geopolitieke inzicht en buitengewone feitenkennis laat de auteur een helder licht schijnen op de feitelijke achtergronden van de Balkanoorlogen en het proces tegen Slobodan Milošević, welke nog steeds gebukt gaat onder slechte waarheidsvinding en propaganda. Van de feitelijke gang van zaken tijdens de laatste maanden van het proces tegen Milošević weet de gemiddelde wereldburger hoegenaamd niets.

  Er staan immers enorme economische en politieke belangen op het spel. Feiten komen vaak pas jaren later aan het licht. Pers en media gaan op in de waan van de dag en de jacht op actualiteit – mensen hebben recht op nieuws. Maar als het komt tot een bal masqué van manipulatie en regelrechte verdraaiing van feiten hebben de meeste mensen dat niet in de gaten. Zo was het en zo is het nog steeds …
  Lees de feiten en oordeel zelf …


  Hier de hele serie van 8 delen;
  http://www.youtube.com/results?search_query=Robin+de+Ruiter+Interview&oq=Robin+de+Ruiter+Interview&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=5187l5187l0l6194l1l1l0l0l0l0l177l177l0.1l1l0
  Voor wie geïnteresseerd is het Balkan en overige duistere wereldgebeuren, kan niet buiten de fantastische, best geïnformeerde boeken van Robin de Ruiter:
  http://www.mayrapublications.nl/index.php?paginaid=79

  Like

 2. chantal zegt:

  Heel spijtig maar helaas. Zolang er ongelijke machtsverhoudingen zijn, zullen zich – met of zonder new world order – gruwelijke doofpotaffaires blijven voordoen.
  Eigen aan de doofpotaffaire is dat het bestaan daarvan pas aan het daglicht wordt boot gesteld als de deksel van de doofpot gehaald wordt, dus hoeveel zaken onder de pet gehouden worden is niet bekend, iets dat complottheorieën bevordert!

  Van complotfantasieën weet Robin de Ruiter waarnaar hierboven om 23:13 gelinkt wordt mee te praten..

  In zijn boek ‘Satanische bloedlijnen, wegbereiders van de antichrist’ (sic!) zet De Ruiter in zijn complotfantasme uiteen hoe ook instanties zoals de Verenigde Naties, geheime diensten als de CIA en de FBI zouden worden bestuurd door satanisten, en verder zouden o.a. muziekindustrie, filmindustrie en de marktwerking van de wereldeconomie worden beheerst door duivelaanhangers. De Ruiter spreekt van een samenzwering tegen God door de handlangers van de satan; de zogenoemde ‘illuminati’. Een en ander wordt onderbouwd met Bijbelteksten uit voornamelijk het laatste Bijbelboek Openbaringen. Hierin krijgt profeet Johannes een visioen van God over de toekomst van de wereld. Aan de hand daarvan verklaart de Ruiter het ontstaan van aanslagen die volgens hem worden ontworpen door duivelse wereldleiders om de wereldbevolking met angst ertoe te dwingen zich te onderwerpen aan de wil van de leiders.

  Need I see more? 😉

  Like

 3. hans van de mortel zegt:

  Politiek is nu eenmaal smerig. Net zoals God of de evolutie. Laten we het daar maar op houden.

  Als . . . ja als. Als Chemberlain niet steeds thee was gaan drinken met meneer Hitler, maar hem de wacht had aangezegd of zijn hersens had ingeslagen zoals Churchill voorstelde, waren er waarschijnlijk niet zoveel burgers (rond en nabij de dertig miljoen?) geslachtofferd. Job Cohen is ook zo’n theedrinker. En we weten maar al te goed wat daar de gevolgen van zijn.

  Wie was er eigenlijk als eerste op het idee gekomen om Joegoslavië in stukjes te verdelen? Was dat niet Duitsland met dikke steun in de rug van de VS? Satan krijgt altijd zijn zin en God heeft het te druk met ejaculeren op zijn onzichtbare onschendbaarheid.

  Ook de Engelsen waren heer en meester in het scheppen van chaos in de wereld met hun verdeelkunsten van andermans land.

  Tijd heelt alle wonden – zegt men. Tijd is onderhevig aan verandering – zegt men. Dit is niet correct. Want tijd I S verandering! Tijd verandert niet. Wel de omstandigheden. Helaas nooit ten goede aan de mens. En dodelijke virussen liggen op de loer. Naar voren geschoven door moeder snol, de natuur. En mensen maar overtuigd zijn in de onzin van Darwin. Alsof dat hun leven ten goede zal veranderen.

  Hoe dan ook ben ik een vrolijke flierefluiter die er het beste van probeert te maken. Die doorgaat met ademhalen en zijn tijd in gepaste ontspannig doorbrengt door regelmatig lol te beleven met zijn vrienden, te kankeren op de politiek, te kotsen op religie in het algemeen en islam in het bijzonder, te genieten van zeer gevarieerde muziek en het zich niet laten onthouden van een alcoholische versnapering op zijn tijd.

  Like

 4. Linsky zegt:

  Parijs roept Turkije op tot kalmte
  PARIJS – De Franse minister Alain Juppé heeft Turkije dinsdag opgeroepen tot kalmte nadat de Franse Senaat (Franse Eerste Kamer) maandagavond een wet had aangenomen die het ontkennen van de genocide op Armeniërs illegaal maakt. Ankara heeft woedend gereageerd op het besluit.
  Met video;
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/11362770/__Parijs_roept_op_tot_kalmte__.html

  Like

 5. Linsky zegt:

  Hoe kon die knaap dat zien?
  ================
  Naakt onder boerka kost drie meisjes celstraf.
  In Koeweit heeft de politie drie meisjes gearresteerd omdat ze geen kleren droegen onder hun boerka. De drie, onder wie een minderjarigen, verklaarden bij hun arrestatie dat ze eerder alcohol hadden gedronken en seks hadden gehad. Dat meldt de krant Al-Rai.

  Gespot in café
  De jonge vrouwen werden gespot in een koffiehuis door een jongetje. Die zei tegen zijn moeder dat hij een naakt meisje had gezien. De moeder stapte naar de meisjes toe, confronteerde hen met de ‘observatie’ van haar zoon en belde de politie.

  Drank en seks
  ‘Onderzoek’ wees uit dat de meisjes inderdaad naakt waren onder hun boerka. Daar wordt in Koeweit blijkbaar zwaar aan getild. Bij hun ondervraging, bekenden de jonge vrouwen dat ze zich eerder behoorlijk zat hadden gedronken en dat ze hadden deelgenomen aan een seksfeestje in een naburig appartement. Toen ze bij hun positieven waren gekomen, kwamen ze een koffietje drinken in het café waar ze werden gespot door de opmerkzame jongen.
  http://www.hln.be/

  Like

 6. Linsky zegt:

  Menselijk embryo vormt gezicht.
  Timelapse, toont hoe zich in enkele weken de contouren van het menselijk gezicht vormen naarmate het embryo zich ontwikkelt. De clip begint met het volkomen onherkenbare, alien-achtige hoofd van een embryo.

  Like

 7. Linsky zegt:

  How the Private Bankers Are Using the Financial Crisis to Reshape World Government

  Like

 8. Linsky zegt:

  Palestijnse ophitsing bereikt nieuw dieptepunt!

  De Palestijnse ophitsing heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Oproepen om ‘de Joden’ te vermoorden waren al gangbaar op de Hamas staatstelevisie in Gaza. Maar nu heeft ook de staatstelevisie op de Westbank – onder controle van president Abbas van Fatah – een dergelijke oproep uitgezonden.

  De Moefti bevestigde dat met de woorden: “De dag des Oordeels zal niet komen totdat jij de Joden bevecht. De Joden zullen schuilen achter rotsen en bomen, maar zij zullen roepen: ‘Oh Moslim, dienaar van Allah, er is een Jood achter mij, kom en dood hem.”
  http://likud.nl/2012/01/palestijnse-ophitsing-bereikt-nieuw-dieptepunt/

  Like

 9. Linsky zegt:

  Islamitische monocultuur op ‘zwarte’ scholen in Berlijn en Essen.

  De Duitse scholiere Viviane Cismak schreef een boek over haar belevenissen op een “zwarte” school in het Berlijnse stadsdeel Kreuzberg. Uit haar boek – getiteld Schulfrust – blijkt dat er niets multicultureels aan die school is. In werkelijkheid is er namelijk sprake van een islamitische monocultuur, die bovendien door de school wordt gefaciliteerd

  http://luxetlibertasnederland.blogspot.com/2012/01/islam-zwarte-scholen-berlijn-essen.html

  Like

 10. chantal zegt:

  Oh ja – misschien ook interessant voor E.J. – ik vergat nog te vermelden dat christenfundamentalist Robin de Ruiter op de kaft van de Duitse versie van zijn boek ‘Die 13 Satanischen Blutlinien, Die Ursachen vielen Elends und Uebels auf Erden’ in kleine letters maar goed leesbaar heeft laten drukken:
  Pro Fide Catholica.


  =8djVz2yzRxc

  Like

 11. magyarka zegt:

  @Linsky
  Beste Linsky, ik dacht dat de titel van het boek van Robin de Ruiter waar jij het over had is: De vermoorde onschuld van Slobodan Milošević. isbn: 90-801623-5-3. Goed boek.

  Like

 12. Linsky zegt:

  Yep, Magyarka, daar heb je helemaal gelijk in. 🙂

  Like

 13. magyarka zegt:

  @chantal
  Het feit dat iemand een sterk Christelijk geloof heeft, doet niks af van de waarde en waarheid van zijn boeken.

  Like

 14. Linsky zegt:

  Opnieuw gevechten uitgebroken in Libië tussen aanhangers van de voormalige leider Muammar Gaddafi en de troepen die trouw zijn aan de nieuwe regering. Het hoofd van de Nationale Overgangsraad heeft gewaarschuwd dat het land op het punt staat terug te keren naar een staat van burgeroorlog. Onze correspondent Maria Finoshina zegt dat de NTC heeft geen controle over de situatie in Libië.

  Like

 15. chantal zegt:

  @Magyarka

  Magyarka, om 23:13 meld Linsky hieboven:
  ‘ Voor wie geïnteresseerd is het Balkan en overige duistere wereldgebeuren, kan niet buiten de fantastische, best geïnformeerde boeken van Robin de Ruiter’, en daarnaast trakteert hij ons ook nog op een link naar de website van het orakel de Ruiter.

  Het zal je misschien ontgaan zijn maar de titel ‘Satanische bloedlijnen, wegbereiders van de antichrist’ (sic!) waarnaar ik verwees is een meesterwerk van samenzweringstheoreticus Rob de Ruiter, de man waar Linsky zo nadrukkelijk naar linkt.
  En indedaad, een fantstastisch boek van een fantast kan dat boek van de Ruiter zeker genoemd worden. 🙂

  Like

 16. magyarka zegt:

  @chantal
  Wie niet begrijpt dat we in een zieke wereld leven, duistere figuren aan de top die alles bestieren, is zelf een onnozele fantast en struisvogel! Daarbij moet ik wel zeggen dat, wat deze mensen doen ook voor een normaal mens amper te bevatten zijn en daarom ook nauwelijks te geloven. Wat er in het boek van Robin de Ruiter ” De komst van de transitie” staat beschreven, zie je overal om je heen gebeuren als je je ogen goed open doet. Nederland loopt voorop.
  En het feit dat Linsky links en informatie deelt, wil helemaal nog niet zeggen dat ie zelf alles gelooft.
  Ik meen me te herinneren zoalng als ik hier al lees, dat ie juist voorstander is van het vormen van “Een eigen mening!”

  Like

 17. chantal zegt:

  Interessant dat een-tweetje hier tussen ‘Magyarka’ en Linsky.

  Magyarka, later kom ik nog even terug op dat meesterwerk van Rob de Ruiter. Nu eerst even een paar bodschapjes doen.

  Like

 18. Linsky zegt:

  ???
  Koeweitse prins bekeert zich van islam tot het christendom!
  Iraanse geestelijke noemt evangelisch christendom ‘meest afschuwelijke organisatie ter wereld’
  Abdullah al-Sabah, een prins van de koninklijke familie van Koeweit, heeft zich bekeerd van de islam tot het christendom. Het in Arabische taal uitgezonden christelijke TV station al-Haqiqa heeft een geluidsopname uitgezonden waarin de prins de keus voor zijn nieuwe geloof heeft bevestigd.
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=651396&r=1&tbl_archief=&

  Like

 19. Marijke . zegt:

  Magyarka,je verpspilt je tijd aan deze dame en zonde van je tijd.Iemand wil het zien of niet.Linsky drinkt niemand iets op en zegt een ieder om zelf na te denken.Ze blijft hem aan vallen wat erg jammer is.Ik ben al uit gemaakt voor een Amerikaanse deskundige om dat ik met een yank gertrouwt ben.Nooit beweert dat ik alles weet van de states.Sommige mensen kan je een eerlijk debat mee voeren maar sommige zijn niet haalbaar,

  Like

 20. Wachteres zegt:

  http://news.sky.com/home/world-news/article/16155015

  Debate: Arab Spring… But With Clouds.

  A year after the start of the Arab Spring, Sky News hosts a debate examining the brave new world created by the uprisings – the dawn of new democracies, the bloodiness of war, and the battle lines redrawn that challenge Western understanding. Here, presenter Andrew Wilson outlines the themes for the debate.

  Like

 21. Linsky zegt:

  Wachteres,
  Kun je wel zeggen ja, met donkere wolken zelfs.
  ik neem aan dat je dat filmpje meekreeg op 13:10?
  Zelf denk ik dat het allemaal bij het Grote Plan hoort.
  Maar ik vraagt me toch wel af of iemand nog ook maar iets in de hand heeft……

  Like

 22. Wachteres zegt:

  Linsky, ik heb net een heel interessant artikel gekregen van een Amerikaanse historicus.

  Ik denk dat het heel geschikt is om vertaald te worden. Het waarschuwt voor de gevaren van ….. en vergelijkt onze tijd met de tijd vlak voor de oorlog. Helaas is E,.J. er niet en ik weet niet of jullie iets plaatsen nu hij weg is.

  Je kunt me ook privé mailen,moet je even aan Frik om mijn e-mail adres vragen

  Like

  • hans van de mortel zegt:

   Voor wie alles wil weten over het einde der tijden, kan het beste terecht bij de Getuigen van Jehovah. Elke vraag over de eindtijd zal met een gepaste bijbeltekst worden beantwoord. Nou, mooier kan het je niet in je schoot geworpen.krijgen als in God gelovige. Bovendien beschikt de organisatie, die geleid wordt vanuit Brooklyn, over voldoende lectuur die je ook nog eens op je gemak kunt nemen.

   Like

 23. chantal zegt:

  @Magyarka om 13:03 :

  Een van die ‘fantastische, best geïnformeerde ‘ (quote Linsky) meesterwerken van Robin de Ruiter met de titel ‘ Dertien satanische bloedlijnen, wegbereiders van de antichrist’ vond ik op een rommelmarkt in een gehucht in een uithoek van Vlaanderen.
  In een hoofdstuk met de titel ‘Alleen bescherming door geloof’ predikt de Ruiter:

  “Als wij vast in het geloof staan, kunnen wij de duivel weerstaan. Wij kunnen de overwinning op satan en de zonde alleen behalen door de kracht van God. Alles wat de bijbel gezegd heeft over het einde der tijden, vervult zich overal om ons heen. Velen sluiten hun ogen voor de bewijzen die ieder verstandig mens moet doen beseffen dat de synagoge van Satan spoedig alle publieke macht en autoriteit voor zich zal opeisen.”

  Need I say more? 😦

  Like

 24. chantal zegt:

  ‘DE SYNAGOGE VAN SATAN’, denk daar maar eens even goed over na.

  Like

 25. Linsky zegt:

  Wachteres zegt: om 16:59
  Zolang E.J. niet terug is plaatsen we niets.
  Maar als iemand zich geroepen voelt zo iets te vertalen en het is niet al te groot, kan dat in een comment gezet worden.

  Like

 26. Linsky zegt:

  ‘We’ is natuurlijk E.J. 🙂
  Hoewel het me overigens niet zou verbazen als ie ons tussentijds even verrast met een artikeltje,
  …….zo in een verloren uurtje.
  Het blijft een werkezel tenslotte. 🙂

  Like

 27. Linsky zegt:

  Leger over stampen vrouw in blauwe bh: “Beelden vervalst, soldaten wilden haar helpen”
  Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch stelde de schandalige praktijken aan de kaak. Nu kwam de onthutsende reactie van veldmaarschalk Tantawi. De nieuwe sterke man beweert dat de beelden vervalst zijn en dat de soldaten de vrouw juist wilden helpen
  http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1384544/2012/01/24/Leger-over-stampen-vrouw-in-blauwe-bh-Beelden-vervalst-soldaten-wilden-haar-helpen.dhtml

  Like

 28. Linsky zegt:

  Ik kan niet alle films er op zetten hier, maar wie geïnteresseerd is de actuele wereld-ontwikkelingen kan deze hier op de voet, soms 2-3 per uur;
  http://www.youtube.com/user/RussiaToday?feature=uploademail_ch

  Like

 29. Columnist zegt:

  Robin de Ruiter wordt beschuldigt van Anti-Semitisme.

  Like

 30. Linsky zegt:

  Columnist
  Ja, dat klopt, daar wordt ie klakkeloos van beschuldigd, en iedereen kwaakt dat na!

  Maar wellicht luisteren mensen niet goed evenals ze blijkbaar ook niet kunnen lezen.
  Als ze al lezen, want dit soort uitspraken duiden er op dat de boeken niet eens gelezen zijn.

  Robin de Ruiter heeft juist heel duidelijk verschil gemaakt tussen Zionisme en Jodendom.
  En precies daar zit ’t hem in!

  Robin is een van de weinigen die wist aan te tonen dat de Protocollen van Sion, bijv. helemaal geen flikker met Joden te maken had, noch van hen afkomstig was, maar waarschijnlijk uit de zionistische koker kwam.
  Voor alle duidelijkheid; Zionisme is geen Jodendom!
  Ik ben niet van plan daar een discussie over te starten hier, omdat ieder dat voor zichzelf kan uitvogelen.
  We hebben tegenwoordig internet, nietwaar? 🙂

  Like

 31. Linsky zegt:

  Ministers eurozone akkoord met oprichting Europese financiële dictatuur

  Anno 2012 is het dan zover: democratie, vrijheid en zelfbeschikkingsrecht werden gisterenavond definitief begraven ten gunstige van een fascistische Europese financiële dictatuur. En wij burgers staan erbij en kijken ernaar.
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=651418&r=1&tbl_archief=&

  Like

 32. chantal zegt:

  Linsky, een christenfundamentalist als Robin de Ruiter die gelooft in een complot van Satan en joden, en geen Anti-Semiet is? Je moet wel erg in de ban zijn van Robin de Ruiter. 🙂

  Like

 33. Linsky zegt:

  Het is een ideologie!
  Zionisme is een beweging en ideologie die een Joods thuisland of Joodse staat ondersteunt in het gebied waar in vroegere tijden de Israëlitische koninkrijken Israël en Judea lagen.
  Die beweging heeft echter politieke, culturele en enkele, aanvankelijk zeer geringe, religieuze componenten. Er zijn talloze mensen om div. redenen zionist die geen enkele binding hebben of voelen met Joden of hun geloof.
  Er zaten aanvankelijk zeker seculiere joden bij, maar evenzogoed allerlei ander gespuis wat hun voordeel daaruit wist te halen.
  In ieder geval is iemand die tegen het Zionisme is, daarmee niet per definitie tegen Joden.
  Juist heel veel Joden zijn absoluut tegen het Zionisme, hun invloed en inmenging in hun zaken.
  De Ruiter was nota bene degene die de Joden juist wist vrij te pleiten van allerlei beschuldigingen en zoals ik al zei, vooral van de betrokkenheid bij de “Protocollen van Sion”

  Lees zijn boeken, dan krijg je een andere perceptie wellicht.

  Like

 34. Linsky zegt:

  comment op 21:28 was op Columnist om 20:45. sorry vergat het te vermelden. 🙂

  Overigens is klakkeloos dit soort beschuldigingen uiten, hetzelfde als wat links doet met ons; als we kritiek hebben op de islam, zijn we daarmee racist en islamofoob!

  Like

  • Columnist zegt:

   Het zijn eerder Anti-Zionistische Joden, zoals Neturei Karta, die soms enge ideeën hebben, zoals de Noachidische Wetten. Peter Edel loopt er weg mee.

   Like

 35. Linsky zegt:

  Het volgende is een gevolg van COMPLOTTEN die er gesmeed zijn.
  Door wie en waar is dat ontwerp ooit geopenbaard en besproken?
  In de Tweede kamer?
  In het Europese parlement?
  Waar?
  Maar het is er nu wel!

  Het is feit dat het ESM een instituut is, met eigen leiders en medewerkers, die volkomen worden gevrijwaard van iedere mogelijke juridische vervolging, ook als er in de toekomst sprake blijkt van bijvoorbeeld fraude en (machts)misbruik. Inderdaad: alle niet democratisch aangestelde ESM medewerkers worden op voorhand totaal ONSCHENDBAAR verklaard, terwijl ze zelf WEL onwillige lidstaten voor het gerecht mogen slepen.
  En kunnen dwingen binnen een of enkele weken miljarden te betalen!

  Complot of niet,…hier is geen enkel volk in gekend bij het ontwerp.
  En op dezelfde wijze is heel Europa en de USA voorts een dictatuur, politiestaat geworden.

  Like

 36. Linsky zegt:

  Een samenzwering of complot is een geheime afspraak tussen een aantal personen om iets te ondernemen tegen een andere persoon of groep.
  Als het eenmaal een feit is, houd daarmee het complot op te bestaan. Maar het nu bestaande feit is wel degelijk ontstaan uit het complot.
  Kijk naar wat er gebeurd in de wereld…is dat het gevolg van breed maatschappelijk overleg???

  Like

 37. chantal zegt:

  Zoalsl vermeld kon ik ‘Dertien satanische bloedlijnen, wegbereiders van de antichrist’ van Robin de Ruiter voor een habbekrats op de kop tikken, anders had natuurlijk een weldenkend mens een boekwerk met een dergelijke titel aan zich voorbij laten gaan.
  Dat antisemitisme deel uit maak van de Ruiters ideologie kan door wie het boek gelezen heeft moeilijk ontkend worden. Zo zouden bij de “wereldsamenzwering” bijzonder veel joden betrokken zijn, en het zionisme zou een project van de Illuminati zijn.
  De Rothschilds maken volgens de Ruiter deel uit van “de dertiende bloedlijn” en ze zouden persoonlijk spreken met Satan. Hij noemt hen “de koningen van de Illuminati”.
  De Ruiter: “Al de verschillende grijparmen van de wereldsamenzwering die door de theoretici openbaar zijn gemaakt – de joden, de vrijmetselaars, de Priorij van Sion, het Vaticaan, de Trilaterale Commissie, de Council on Foreign Relations, de new age-groepen, de diverse cultussen en sekten -, elk van deze richtingen laat zich direct herleiden tot de Rothschilds.”
  Begrippen als “grijparmen” en “tentakels” zijn klassieke antisemitische metaforen. Voor zijn terminologie ” De Synagoge van Satan” vroeg in in een eerder comment hierboven al aandacht.

  Like

 38. Linsky zegt:

  Columnist,
  ik weet niet hoever je zelf natuurlijk op de hoogte bent van het een en ander. 🙂

  Er zijn drie autonome enclaves in de wereld;
  Washington D.C. de hoofdstad van de Verenigde Staten. “D.C.” staat voor “District of Columbia”
  Een speciaal federaal district….. Het historische en politieke hart.
  ‘City of London’; is het historische en financiële hart.
  Vaticaanstad; is het historische religieuze hart.

  Deze drie beheersen alles in de wereld!
  Zijn die instituten democratisch en uit breed maatschappelijk en politiek overleg ontstaan?

  En iedereen die President of minister-president was of is, was eerst op de thee geweest bij de Bilderbergers.

  Is dat nou openheid en democratie of kunnen we dat meer als een samenzwering zien?
  Zij smeedden ook complotten:
  Dit 7-stappenplan werd al in 1737 door Adam Weishaupt, de vader van de Illuminati, opgesteld;

  1. Het opheffen van onafhankelijke overheden
  2. Het afschaffen van alle private bezittingen
  3. Het in beslag nemen van alle geldelijke eigendommen
  4. Het uitbannen van patriottisme (/nationalisme)
  5. Het vernietigen van alle religies
  6. Het verwoesten van het gezin als basis van de samenleving
  7. De oprichting van een Nieuwe Wereld Orde

  De hele gang van zaken, de these, antithese en synthese, staat hier beschreven.
  En of ze nu echt zijn, vervalst of zelfs een satire is, doet gewoonweg niks af van het feit dat de ontwikkelingen sinds die tijd wel degelijk zijn zoals beschreven door deze manipulators!
  http://hetuurvandewaarheid.info/2011/11/19/de-protocollen-van-de-wijzen-van-sion-nederlandse-vertaling-uit-1933-deel-1/
  Voor deel 2 onderaan doorklikken.

  Like

 39. Eline. zegt:

  @ Linsky 21:28

  Uw “uiteenzetting”over de betekenis van het Zionisme is een beetje…eh..magertjes.
  Iemand die dit onderwerp al meerdere malen helder en duidelijk heeft bschreven is
  Martien Pennings.
  o.a.te vinden op Amsterdam Post.
  Zeer aan te bevelen.

  Like

 40. Linsky zegt:

  Eline, we willen in een comment geen novelle of boekwerk kwijt. 🙂

  Daar komt bij dat ik het in ’t geheel niet tot mijn taak beschouw iedereen een perfecte definitie te verschaffen van die begrippen cq. termen.

  En waarom zou ik verwijzen naar een ander blog, hier is heel wat te vinden of dat onderwerp hoor.

  Zoals ik al memoreerde, er is voor die het wil weten heel wat te vinden op internet.

  Like

 41. chantal zegt:

  Weinig lezers hier zullen Robin de Ruiters boek ‘Dertien satanische bloedlijnen, wegbereiders van de antichrist’ van binnen gezien hebben. Maar ik ben de kwaadste niet en wil hen wel even bijpraten, immers de waanzin van New World Order samenzweringstheoreticus Robin de Bruin zoals die zich manifesteert in dat boek is van dien aard dat deze niet onvermeld mag blijven.

  Volgens orakel Robin de Bruin stuurt Satan de Illuminati aan om samen met de Antichrist de wereldheerschappij te kunnen veroveren.
  Ver voor de jaartelling zou Satan “12 bloedlijnen” hebben “geïnstalleerd”, een soort tegenhangers van de 12 stammen van Israël.
  Die bloedlijnen zouden nog voortbestaan in de 12 wereldwijd machtige “dynastieën” van de families Rothschild, Warburg, Rockefeller, DuPont, Russell, Onassis, Bundy, Freeman, Kennedy, Collins, Astor en Li. Een daarboven gestelde “allerhoogste dertiende lijn” zou door Satan zelf zijn “ingevuld” en daaruit zou in de toekomst de Antichrist voortkomen.
  De 13 bloedlijnen zouden samen de Illuminati-klasse vormen en tot de leidende satanisten in de wereld horen. Ze zouden de duivel als de ware god beschouwen en geloven dat die ooit de hele wereld gaat regeren. Satan zou niet als zichtbare persoon macht kunnen uitoefenen en daarom zou hij de Illuminati-families gebruiken om in zijn naam “een één-wereld-samenzwering” op te zetten en “een nieuwe wereldorde” met “een werelddictatuur” te vestigen.
  “…De wereld gaat in ijltempo zijn ondergang tegemoet en miljoenen mensen moeten voor deze nieuwe wereldorde opgeofferd worden. Er bestaan plannen om de wereldbevolking met drievierde te decimeren. De bedoeling is dat er slechts een elite overblijft met een vastgesteld aantal gecontroleerde slaven. De overlevenden dienen enkel nog voor de voortplanting, om nieuwe slaven te produceren die de heersende elite nodig heeft. De “één-wereld-samenzwering” heeft veel aanhangers en sympathisanten, maar we moeten proberen om ons onderzoek te concentreren op de binnenste kring van deze wereldomspannende geheime club. In veel gevallen behoren nog niet eens de politici tot deze groep. Zoals zoveel anderen, zijn ook zij slechts de marionetten van de wereldsamenzweerders…”
  Nog spannender wordt het wanneer Robin de Bruin ons het supergeheime “Monarch-project” voor mindcontrol uit de doeken doet.
  Dat zou in de jaren 50 ingevoerd zijn en zijn ontwikkeld door de nazi Josef Mengele die na de Tweede Wereldoorlog door de Amerikaanse regering naar de VS zou zijn gesmokkeld om daar verder te werken aan gedrags- en gedachtenmanipulatie.
  Het Monarch-project is volgens De Ruiter “de geheime holocaust van de twintigste eeuw”. Al op zeer jonge leeftijd zouden overal ter wereld kinderen worden ontvoerd eigen kinderen op naar de wensen van de Illuminatie…
  Ter onderbouwing van een en ander gebruikt het orakel Robin de Bruin bijbelteksten zoals uit het boek Openbaringen waarin profeet Johannes een visioen van God krijgt over de toekomst van de wereld. Aan de hand daarvan verklaart de Ruiter het ontstaan van aanslagen die volgens hem worden ontworpen door duivelse wereldleiders om de wereldbevolking met angst ertoe te dwingen zich te onderwerpen aan de wil van de leiders.

  Need I say more?

  Like

 42. Linsky zegt:

  Decky, beste man,
  wil je zo vriendelijk zijn de volgende links weer gewoon volledig te plaatsen?
  Ik kom er echt niet uit zo
  Daarnaast ben ik gewoon te lui er tekens van alles zelf voor te gaan tikken. 🙂

  Like

 43. Wachteres zegt:

  Wilders in gesprek met Frits Wester 24-01-2012

  Like

 44. chantal zegt:

  Sorry, ik zie dat hierboven àm 00:31 een van de hersenspinsels in dat ’13 satanische bloedlijnen’-gezwatel van complotdenker Robin de Bruin niet correct is weergegeven.
  De zin: ” Al op zeer jonge leeftijd zouden overal ter wereld kinderen worden ontvoerd eigen kinderen op naar de wensen van de Illuminatie…”
  moet luiden:
  ” Al op zeer jonge leeftijd zouden overal ter wereld kinderen worden ontvoerd, die daarna hun eigen kinderen opvoeden naar de wensen van de Illuminatie…”

  Floating in a most peculiar way….. 😉

  Like

 45. G.Deckzeijl zegt:

  Welke volgende links, Linsky..???? Buiten deze heb ik bij dit onderwerp GEEN reacties geplaatst.

  Like

 46. chantal zegt:

  Dank voor je link, Wachteres! Van dat interview met Wilders was ik hier in Spanje niet op de hoogte.
  Kan nu slechts flarden opvangen van dat gesprek door haperende Wifi-verbinding. Hoop het gesprek later op de dag ongestoord te volgen.

  Like

 47. Wachteres zegt:

  Graag gedaan, Chantal! Ik hoop dat het in Spanje een beetje warmer is dan hier. 😛

  Like

 48. chantal zegt:

  Het is Het is gelukt om het filmpje te bekijken, Wachteres.
  Een mooie lange en gratis recclame spot in de zendtijd politieke partijen!
  Zou Frits Wester ook PVV stemmen? 😉

  Like

 49. Linsky zegt:

  Decky, dat was een andere draad, laat maar.

  Johan Vlemmix bedreigd vanwege ‘Doe de boerka’ carnavalsclip!

  EINDHOVEN – Bedreigingen aan het adres van Johan Vlemmix over zijn clip ‘Doe de boerka’, heeft Youtube doen besluiten de reactiemogelijkheid uit te zetten.
  De Eindhovense entertainer zette vorige week zijn nieuwste carnavalsclip ‘Doe de Boerka’ op Youtube. De clip is inmiddels al meer dan 73.000 keer bekeken, maar de reacties zijn vooral negatief.
  Met interview en het clipje
  Johan Vlemmix ontving de nodige bedreigingen. Niet alleen via Youtube maar ook via de telefoon en op straat.
  De zanger die vaker negatieve reacties ontving op clips – zijn nummer ‘Een bussie vol met Polen’ leidde tot ophef in Polen – zegt geschrokken te zijn van de hoeveelheid en intensiteit van deze bedreigingen.
  “Het is gewoon een grappig bedoeld liedje, meer niet.”, aldus Vlemmix.
  Hij is niet van plan het nummer van internet te halen. “Met carnaval mag je alles op een andere manier belichten

  “http://www.youtube.com/watch?v=5qvQ_2nsVtk
  http://www.ed.nl/regio/eindhovenstad/10330215/Johan-Vlemmix-wordt-bedreigd.ece

  Like

 50. Linsky zegt:

  SGP: hulp Palestijnen beperken als geen afstand wordt genomen van ophitsing
  Actiesucces, deze SGP Kamervragen zijn het gevolg van een Likoed persbericht, 24 januari 2012.
  Moefti Muhammad Hussein; de hoogste Islamitische geestelijke op de Westbank.
  Palestijnse ophitsing bestraffen

  De Palestijnse autoriteit moet onmiddellijk afstand nemen van de ophitsende woorden van moefti Muhammad Hussein. Zo niet, dan moet Nederland snijden in de subsidie aan de Palestijnse autoriteit. Dat stelt SGP-fractievoorzitter Van der Staaij in schriftelijke vragen aan minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken.
  http://likud.nl/2012/01/hamas-verbiedt-idols-in-gaza/

  Like

 51. Linsky zegt:

  SION: Anti-islamorganisaties gaan internationaal samenwerken…
  Geert Wilders heeft vorig jaar aangekondigd dat hij internationale samenwerking zoekt op het terrein van de “anti-islamagenda”. Hij heeft daartoe de IFA –International Freedom Alliance – opgericht en onderhoudt daaromtrent contacten in het buitenland. Tot op heden is echter niet bekend wat er van deze internationale samenwerking terecht is gekomen.
  Maar inmiddels krijgen we goed nieuws van de andere kant van de grote plas. De organisaties “Stop de Islamisering van America” (SIOA) en “Stop de Islamisering van Europa” (SIOE) slaan de handen ineen om wereldwijd de islamisering aan te pakken. De twee groeperingen fuseren tot één organisatie: “Stop de Islamisering van Naties” (SION).

  http://kafirharby.blogspot.com/

  Like

 52. Linsky zegt:

  Wie is de vijand?

  Geert Wilders is daar heel precies in: niet de moslims maar de islam. Als hij daar gelijk in heeft, is het wonderlijk dat het van islamitische kant zo stil is terwijl in Nederland het debat over Wilders en de PVV op orkaankracht voortbuldert. Wie eigenlijk zijn degenen die protesteren en reageren wanneer Geert Wilders met een twitter van 140 tekens dagenlang de landelijke discussie beheerst?
  http://hoeiboei.blogspot.com/2012/01/wie-is-de-vijand.html#more

  Like

 53. Linsky zegt:

  Netanjahoe: wereld negeert bedreigingen om Israël te verwoesten
  Premier Benjamin Netanjahoe maakte gisteren tijdens een speciale plenaire vergadering nav de International Holocaust Remembrance Day , van de gelegenheid gebruik om naar de vele verklaringen te verwijzen die het voortbestaan van de staat Israël bedreigen.
  http://brabosh.com/2012/01/25/pqpct-fba/

  Like

 54. G.Deckzeijl zegt:

  Tsja…Bussie vol met Polen… Wat een niveau… Nee, dan is DIT stukken BETER, Linsky!!!
  Heb jij ook zo’n getalenteerde dochter?
  http://tinyurl.com/3t5swmw
  Trouwens, moslims die klagen over liedjes over hun belachelijke vogelverschrikkersoutfits moeten snel de hand in eigen boezem steken. Hun soort klaagt al zodra een zwarte kat de straat oversteekt of als een bromvlieg om hun kop blijft cirkelen. Racisme noemen ze dat. Maar daar snapt zo’n bromvlieg natuurlijk helemaal niks van. Die heeft het volste recht om te cirkelen…

  Like

 55. chantal zegt:

  Wachteres, ik miste je verzoek om he Spaanse weerbericht. 😉
  Het is hier aan de Costa prachtig weer. Vrijdag zal het minder worden en wordt tregen verwacht met dalende temperatuur overdag, s’nachts hogere temperaturen.
  Overigens hebben ze hier nu een kranige vrouwelijke vice -premier, wist je dat?

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Soraya_S%C3%A1enz_de_Santamar%C3%ADa

  Like

 56. Linsky zegt:

  Decky, Knap, hoor!
  Maar daar zul je de hele dag naar moeten luisteren.
  Gelukkig heeft mijn dochter andere talenten. 🙂

  Like

 57. Linsky zegt:

  Decky, wellicht ook maar beter in dekking, nou die Chinezen volop trainen? 🙂
  Chinese Soldiers Pass Around LIVE GRENADE in Military Training

  Like

 58. Linsky zegt:

  Amsterdam schrapt indirecte subsidie aan moskeeën
  Het Amsterdamse stadsdeel Oost zegt het huurcontract op van twee moskeeën vanaf 1 april 2014. Het stadsdeel heeft de afgelopen jaren indirecte subsidie verstrekt, doordat de huurders minder betalen dan de marktprijs.
  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/328765/Amsterdam-schrapt-indirecte-subsidie-aan-moskeeen.htm

  EU dwarsboomt aanscherping regels gezinshereniging
  Nederland is de enige lidstaat van de Europese Unie (EU) die regels voor gezinshereniging wil aanscherpen. Eurocommissaris Cecilia Malmström (Binnenlandse Zaken) zegt dat geen enkel ander land het nut ervan in ziet strengere eisen te stellen aan gezinsmigranten.
  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Europese-Unie/328719/EU-dwarsboomt-aanscherping-regels-gezinshereniging.htm

  Like

 59. Wachteres zegt:

  Nee Chantal, dat van die vice premier wist ik niet. Gelukkig conservatief!

  Heeft men in Spanje enig inzicht in de gevaren van de islam? En doet men er iets tegen?

  Like

 60. Linsky zegt:

  B R E A K I N G: “BESTE RUUD….”

  Hedenmorgen ontvingen wij van een anonieme bron de volgende, tussen Tel Aviv en Washington onderschepte brief, die blijkbaar gisteravond per E-mail vanaf een onbekend Nederlands adres is verzonden.
  Het betreft een mailbericht van ene “Beatrix” (van amsberg?) aan ene “Ruud” (Lubbers?). Wij zijn nog niet in staat om de authenticiteit van het bericht vast te stellen, maar de inhoud is dermate opzienbarend, dat wij die onze lezers niet willen onthouden!
  http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/01/25/b-r-e-a-k-i-n-g-beste-ruud/

  Like

 61. chantal zegt:

  Wachteres, de islam speelt hier in Spanje in het politieke dabat geen grote rol. De Sanjaarden hebben het druk met hun penibele economische situatie en de giga-werkeloosheid onder jongeren.
  Daarnet was ik bij de bank en aan de overkant van de straat ligt een een zaakje met een uithangbord ‘Carneceria Halal’ (carneceria=slagerij). Misschien denken de locale Spanjaarden hier dat Halal de naam van de winkelier is. 😉

  Like

 62. chantal zegt:

  Van mensen zoals complotdenker Robin de Ruiter en zijn dienaar Lynsky hoor je hier in Spanje ook weinig.
  Maar ja, ze hebben hier al hun Don Quijote, de beroemde edelman die met zijn hulpje Sancho Pancha tegen windmolens strijdt. 🙂

  Like

 63. Linsky zegt:

  Is de moslim-infectie nu overgeslagen, of ging het hier om een rifrat?
  ============================
  Boze buurman onthoofdt kat voor ogen van kinderen

  Een dronken man uit het Australische plaatsje Bendigo heeft een kille daad begaan. Hij uitte de woede op zijn 11-jarige buurjongen door diens kat te onthoofden. Het stoffelijke overschot van het dier werd door de politie aangetroffen in de goot. De man werd opgepakt.

  Verschillende mensen waren getuige van de razernij van de buurman, zo schrijft de Herald Sun. De 41-jarige man dreigde de kelen van de kinderen open te snijden. Toen dat niet veel indruk maakte, sleepte hij een poesje mee om het vervolgens te doden.
  De man wordt in maart voor het gerecht verwacht. Hij riskeert een forse straf voor het bedreigen van kinderen én voor buitensporig dierengeweld.

  Bendigo is momenteel overigens geen diervriendelijke plaats. Vorige week werd een bewoner nog opgepakt omdat hij dreigde al de katten te vergiftigen die nog op zijn terrein zouden komen. AD.nl

  Like

 64. chantal zegt:

  @Linsky om 18;21

  In het bericht wordt vermeldt dat ie dronken was, Linsky., dus een islamist zal het niet zijn geweest. 😉

  Like

 65. chantal zegt:

  Arghhhh, vermeldt met een ‘t’. 😦
  Dat krijg je van die schokkende berichten.;)

  Like

 66. Linsky zegt:

  Kennelijk hebben sommigen hier last van hun kort termijn geheugen.

  Tegenwoordig maar een normale zaak, dronken moslims!
  https://ejbron.wordpress.com/2011/12/11/engeland-schoppers-van-blanke-hoer-vrij/

  Like

 67. Columnist zegt:

  @Linksy

  Denk jij dat de Illuminati zo dom zijn geweest zich afhankelijk te maken van Islamitische olie? Of zijn er geheime energiebronnen die verborgen gehouden worden voor het grote publiek?

  Like

 68. Linsky zegt:

  Columnist;
  Nee, ik denk helemaal niet dat die jongens dom zijn.
  Zelf veronderstel ik dat ze juist na de grote chaos die ze nu veroorzaken,
  uiteindelijk met heel andere energiebronnen komen afzetten.
  Namelijk die, ze al jaren in het geheim hebben ontwikkeld, evenals die van uitvinders die afgekocht zijn, hun patenten zijn ontstolen, en desnoods zelfs vermoord werden.
  Weet je, alles wat men ons verteld, dat wat geopenbaard wordt, is ten hoogste al 10-30 jaar al bekend en in gebruik bij dat volk.
  Toen wij in ene bekend werden gemaakt met de Stealth , hadden ze die Aurora al weer in bedrijf.
  Die stealth was al ouwe koek.
  Stel jezelf eens de vraag: Zou je je beste geheimen en voordelige voorsprong gewoon verklappen en vergooien aan een kudde schappen?
  En als jij beschikt over vrijwel alle geld, goud en materialen, naast vrijwel alle onroerend goed van de wereld, zou je dan op een paar duppies (miljardjes) kijken, om dat te beschermen?
  Als jij talloze super intelligente mensen in dienst hebt, wetenschappers, futuristen en de beste psychologen ter wereld, zou jij dan de toekomst aan het toeval, of van willekeur van de kudde af laten hangen?
  😦

  Like

 69. chantal zegt:

  Niet alle moslims op een hoop gooien, Linsky.
  Daar komen ongelukken van.

  Hier een lied voor onze E.J., als hart onder de riem in deze donkere dagen.

  Like

 70. G.Deckzeijl zegt:

  Selbstmordattentäter, komm ein bischen später…
  Hört sich ausserordentlich gut an!

  Like

 71. Columnist zegt:

  @Linksy

  Aha, dan hoeven we dus niet bang te zijn voor de Islamitische olie, en kunnen we gewoon de Illuminati onder druk zetten.

  Like

 72. Linsky zegt:

  Columnist;
  Nee, je hoeft nergens bang voor te zijn.
  En ik stel voor onverwijld de Illuminati onder druk te zetten…..ben wel benieuwd hoe je denkt te gaan doen. 🙂

  Like

 73. Linsky zegt:

  Het moet wat met die (haat) baard te maken hebben!: 😦
  ======================================
  Ultraorthodoxe joden bekogelen vrouw met stenen

  De Ultraorthodoxe gemeenschap in Beit Shemesh keert zich tegen de verslaggeefster. © AFP
  Ultraorthodoxe joden in Israël hebben een jonge vrouw gisteren met stenen bekogeld en achtervolgd, omdat zij westers gekleed was. De vrouw was bang dat de mannen haar in brand zouden steken.

  Duizenden Israëliërs deden mee aan een protestmars tegen religieus fanatisme in Beit Shemesh. ©
  Dat heeft de krant Haaretz gemeld. Het incident gebeurde gisteren in Beit Shemesh ten westen van Jeruzalem, een bolwerk van ultraorthodoxen die campagne voeren tegen ‘onbescheiden kleding’.
  http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3137782/2012/01/25/Ultraorthodoxe-joden-bekogelen-vrouw-met-stenen.dhtml

  Like

 74. Linsky zegt:

  Turks raketprogramma roept vragen van de PVV op

  De PVV stelt kamervragen aan de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken over het Turkse raketprogramma. De Engelstalige editie van de Turkse krant Hürriyet zegt: Turkish missiles over Brussels, Paris, Berlin, Rome (and others). Met de aankeiler: De Ottomaanse belegering van Wenen in 1683 kan hebben gefaald, maar de Turken staan binnenkort weer aan de poorten (nou ja, deze keer, de hemel) van Europa. Volgens de seculiere en regeringskritische krant is premier Erdoğan initiatiefnemer van het raketprogramma.
  http://georgeknightlang.wordpress.com/2012/01/25/turks-raketprogramma-roept-vragen-van-de-pvv-op/

  Like

 75. Linsky zegt:

  Geheime Navo-wapenleveranties aan opstandelingen Syrië om Iran te verzwakken

  De actualiteit rond Iran toont een reeks incidenten, maar wie ze in de context plaatst van de afgelopen jaren, zoals ik heb gedaan in mijn boek De Volgende Oorlog – De aanval op Iran – Een voorbeschouwing en in deze DeepJournal-serie, ziet dat alles in stelling wordt gebracht voor een oorlog tegen Iran. Het is een langlopend project dat vele jaren van voorbereiding vergt en het doel steeds meer nadert. Deel van de voorbereiding is het in het geheim bewapenen van Syrische opstandelingen.
  http://www.deepjournal.com/p/43/a/nl/3046.html

  Like

 76. Linsky zegt:

  Peter Schiff: “Mensen hebben geen waardeloze diploma’s nodig maar vaardigheden”
  ==================================
  The Made in the USA stamp has become harder and harder to come by. With companies shifting production overseas, it’s no secret that many companies use this tactic to maximize profits. According to a New York Times article, the US lacks the infrastructure anywhere from the supply chain to a skilled workforce. Peter Schiff, president of Euro Pacific Capital, joins us to discuss if Made in America will remain a thing of the past.

  Like

 77. Linsky zegt:

  Bare Naked Islam:
  TAMPA PARENTS battle SCHOOL BOARD for allowing Hamas-linked CAIR to indoctrinate students with Islamic propaganda

  Some wore neckties that resembled U.S. flags. Some were parents or grandparents. They all were united by a mission. And one by one, the speakers took the Hillsborough County School Board to task over what they said was the improper teaching of Islam in a high school classroom last year by the leader of the local Council on American-Islamic Relations (CAIR).
  http://endtimestoday.com/

  Like

 78. Linsky zegt:

  SP-ideoloog Arjan Vliegenthart wil op termijn ‘meer Europa’.
  Volgens PVV-leider Geert Wilders wil de Socialistische Partij meer overdracht van macht naar de Europese Unie. SP-leider Emile Roemer ontkent dit, maar Eerste Kamerlid Arjan Vliegenthart – tevens directeur van het “wetenschappelijk” bureau van de SP – wil op termijn wel degelijk “meer Europa”.

  Like

 79. lucky9 zegt:

  Dat er iets niet pluis was met het hele gebeuren ten tijde van de oorlog in de Balkan is duidelijk.
  Ik ga nu eerst het boek lezen. Dank voor de tip Linsky.

  Like

 80. Linsky zegt:

  Hoofddoek is symbool van een vernietigde wereld
  Afshin Ellian.
  Koningin Beatrix tijdens haar bezoek aan het Midden-Oosten
  Ze staan op ons dressoir geduldig naast elkaar. Foto’s die een paar decennia geleden in het Midden-Oosten zijn genomen. Op de kleurenfoto zien we een paar vrolijke meiden met wapperende haren in een park in het centrum van Kabul. Je zou ze kunnen verwarren met Britse scholieren.

  http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshin-Ellian/328460/Hoofddoek-is-symbool-van-een-vernietigde-wereld.htm

  Like

 81. Linsky zegt:

  Nigel Farage UKIP -Tactical Voting Stops Changes

  Like

 82. Linsky zegt:

  lucky9:
  Graag gedaan. 🙂
  lees en oordeel zelf.

  Like

 83. Linsky zegt:

  Wie bepalen het nieuws in Nederland?
  De onafhankelijke media in Nederland zijn nagenoeg ter ziele. Steeds meer mediabedrijven zijn in steeds minder handen. Op een enkele uitzondering als De Groene Amsterdammer na, zijn de media in de loop der tijd overgenomen door almaar grotere corporaties die op hun beurt bijna allemaal in bezit zijn van slechts enkele machtige families. Vaak betreft het families met invloedrijke connecties en een dubieus verleden. De media vertegenwoordigen de belangen van de internationale corporaties, volgens de wereldberoemde onderzoeksjournalist John Pilger ‘de nieuwe heersers van de wereld.’1 Multinationals welke, sinds hun ontstaan in Nederland, winst en het tevreden stemmen van de aandeelhouders als enige drijfveer hebben.
  http://anarchiel.com/display/wie_bepalen_het_nieuws_in_nederland

  Like

 84. G.Deckzeijl zegt:

  @Linsky, 26-1,12:21 Wat zeur* je nou man! Probeer deze maar eens, ik gebruik ‘m al heel lang en tot volle tevredenheid, je ziet vanzelf wel waarom.
  http://ixquick.com
  Maar ja, je kan tips ook gewoon in de wind slaan omdat je gemakzuchtig bent ingesteld…
  Toch..???
  Pak deze ook ff mee: http:tinyurl.com/7lsrcnu
  *ik begrijp ook niet WAT de aanleiding voor je bericht van 12:21 was.

  Like

 85. G.Deckzeijl zegt:

  Ik vergat die dubbele slash van link 2. Die moeten jullie er zelf maar tussen zetten: de moeite waard!

  Like

 86. Linsky zegt:

  Verkeerde (zeur) kous aangetrokken denk ik. Decky. 🙂

  Like

 87. Linsky zegt:

  Merkel: “Ik wil meer macht!”

  Meer macht naar de EU, dan is meer geld niet nodig, zegt Angela in haar openingstoespraak bij het “World Economic Forrum” in Davos.
  “Merkel: Transfer more powers to EU, not more money to bail-out fund”.
  Het bijzondere van deze uitspraak is niet dat er ook maar een greintje nieuws in zit. Het bijzondere is dat de inhoud nu gewoon openlijk wordt uitgesproken.
  Een tendens die we de laatste tijd wel meer zien.
  Tot voor kort verborgen politici hun ware bedoelingen meestal onder mooie woorden. Maar nu hebben ze al zoveel macht, dat ze hardop zeggen waar het om gaat: “Ik wil meer macht”.
  Zij zegt in die toespraak dat er wel al stappen genomen zijn voor een fiscale unie, maar dat het veel sneller moet. De EU moet maatregelen bij de afzonderlijke landen kunnen afdwingen!
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2012/01/merkel-ik-wil-meer-macht/

  Like

 88. Columnist zegt:

  Linksy 26 januari 2012 om 11:34

  Ik begrijp je punt.

  Like

 89. Linsky zegt:

  Verkrachter ‘leerde vrouwen die ’s avonds op straat zijn lesje’

  De Engelse Sunny Islam verkrachtte meerdere vrouwen omdat ze zich ’s avonds op straat bevonden. De 23-jarige man, die zichzelf omschrijft als een strenge moslim, vond dit gedrag niet kunnen en bedreigde zijn slachtoffers met een mes, bond ze vast en verkrachtte de vrouwen. Een van hen is 15 jaar oud.

  ‘Hij behandelde me als een beest en zorgde dat ik me waardeloos voelde. Ik dacht dat ik doodging,’ zo verklaarde een van zijn slachtoffers voor de rechtbank. ‘Je beet de vrouwen toe dat je ze wel een lesje zou leren,’ zo las de rechter de verdachte voor.

  De rechtbank in Engeland besloot dat de man voor de rest van zijn leven de gevangenis in moet, zo schrijft de Daily Mail op zijn website. Hij is een gevaar voor vrouwen. De politie vermoedt dat hij nog meer slachtoffers heeft gemaakt. AD.nl
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/01/islam_is_een_vieze_gore_vrouwe.html

  Like

 90. Linsky zegt:

  Amsterdam-Oost – jaren illegale subsidie aan moskeeën in Transvaalbuurt

  Stadsdeel Oost heeft de afgelopen jaren indirect geld van de burgers verstrekt aan moskeeën in het multifunctioneel centrum ‘De Verbinding’ in de Transvaalbuurt. Het stadsdeel heeft de zaak de afgelopen maanden uitvoerig onderzocht en onderneemt nu actie.

  Nu blijkt dat afspraken over huurprijs en het gebruik van het gebouw niet in lijn zijn met het beginsel ‘scheiding kerk en staat‘. Het voormalige stadsdeel Oost-Watergraafsmeer steunde ‘De Verbinding’ op verschillende manieren:
  http://burgerjournalisten.wordpress.com/2012/01/26/amsterdam-oost-jaren-illegale-subsidie-aan-moskeeen-in-transvaalbuurt/

  Like

 91. Linsky zegt:

  Analyse: Gesprek Israël en Palestijnen was nauwelijks serieus
  Mahmud Abbas
  AMMAN – De vredesbesprekingen met Israël zijn voorbij, verklaarde de Palestijnse president Abbas woensdag. De vraag is of er überhaupt van serieus overleg sprake was.

  Onderhandelaars van Israël en de Palestijnen voerden woensdag voor de vijfde keer „verkennende gesprekken” in de Jordaanse hoofdstad Amman. Na afloop trok de Palestijnse leider Mahmud Abbas de stekker uit het overleg. Volgens hem zit er geen millimeter beweging in de Israëlische standpunten.
  http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/analyse_gesprek_israel_en_palestijnen_was_nauwelijks_serieus_1_618271

  Like

 92. Linsky zegt:

  De Enterprise is het oudste Amerikaanse vliegdekschip en staat op de nominatie om volgend jaar uit de vaart te worden genomen. Met acht nucleaire reactors aan boord is het slopen van zo’n schip een dure grap. En waarom wordt dit ”oude beestje” richting Perzische Golf gestuurd?

  Het zou misschien heel goed uitkomen als dit schip nooit meer terug zou keren en zou eindigen op de bodem van de zee. Uiteraard ”veroorzaakt” door Iran.

  Like

 93. Columnist zegt:

  Linsky zegt:
  27 januari 2012 om 08:59
  “Ik ben bang dat hij geen last van Bubba krijgt. Genoeg shariafans in die gevangenis. Hij is jong, stoer en waarschijnlijk sterk. Ik denk niet dat hij laag in de pikorde komt te staan; dat ene slachtoffer was weliswaar slechts vijftien, maar wel een ‘westerse hoer’.

  Nee, ik acht het waarschijnlijker dat hij in z’n nieuwe onderkomen vrolijk door kan gaan met het verkrachten van westerse mensen. ”
  Andy Devins | 26-01-12 | 19:37 |

  Wij moeten echt de macht binnen de gevangenissen heroveren. Vreemd overigens dat deze strenge moslim geen baard draagt.

  Like

 94. Columnist zegt:

  “Ik denk dat meneer Sunny Islam als een held in de Engelse gevangenis wordt onthaald. De Engelse gevangenissen zitten vol met moslims. Autochtone gevangenen bekeren zich vaak tot de islam omdat ze dan lekkerder beter eten kunnen krijgen.”
  de tandarts | 26-01-12 | 21:55 |

  ” Denk maar niet dat deze Islam in zijn ster gaat worden gevisiteerd door Bubba. Hij is namelijk moslim en die beschermen elkaar in de gevangenis, vooral als je een viezerik bent die minderjarige meisjes verkracht.”
  1nfidel | 27-01-12 | 09:01 |

  Like

 95. G.Deckzeijl zegt:

  Weten jullie wat ook al jaren SCHOKKEND is? De TAKKEmentaliteit van het cda!
  http://tinyurl.com/7u35hnv
  Advies voor de toekomst: niet meer op stemmen, ook niet igv gemeenteraadsverkiezingen.

  Like

 96. Linsky zegt:

  Al op de hoogte van de nieuwste snufjes?

  Like

 97. G.Deckzeijl zegt:

  Iiets oudere snufjes…(kuch)
  http://tinyurl.com/6gehvdj

  Like

 98. G.Deckzeijl zegt:

  Sinds vandaag worden islamitische vogelverschrikkersoutfits niet meer getolereerd.
  http://tinyurl.com/7s7odod
  (zal Beatrix vreselijk van balen, denk ik.)

  Like

 99. Linsky zegt:

  En Welten dan? Decky.
  Gaat ie nou alsnog zijn werk doen?

  Hoe gaat dit nou in de praktijk uitpakken…of blijven ze ingepakt 🙂

  Like

 100. Jan zegt:

  Meer schokkend nieuws:
  Die Pädophilen von der UNO

  UN Sicherheitskräfte in Haiti wegen Sexualmissbrauch beschuldigt
  http://www.kybeline.com/2012/01/25/die-padophilen-von-der-uno/#more-31053

  Like

 101. Linsky zegt:

  Nog een reden, om voet te hebben in Bosnië .
  ===============================

  ‘Piramides in Bosnië bewijzen dat de mens niet is ontstaan door evolutie’
  12.000 jaar oude beschaving op veel terreinen geavanceerder dan de onze

  De piramide van de Zon in Bosnië. Wetenschappers ontdekten dat er uit de top een onbekende, krachtige energiestraal opstijgt (R, niet voor het menselijk oog zichtbaar).

  De vijf onder heuvels begraven piramides die in 2005 in Bosnië werden ontdekt -de eersten op het Europese continent, waarvan één met afstand de grootste ter wereld is- hebben keihard bewijs geleverd dat er duizenden jaren geleden een hoogstaande beschaving bestond die op diverse terreinen geavanceerder was dan de onze. Volgens professor Sam Semir Osmanagich, antropoloog aan de Amerikaanse universiteit in Bosnië-Herzegovina en lid van de Russische Academie van Natuur Wetenschappen, wijzen de ontdekkingen uit dat alles wat op scholen en universiteiten over de geschiedenis van de mensheid wordt geleerd van geen kant klopt, dat de mens ‘niet het resultaat is van evolutie’ en dat er ‘nooit een missende link’ zal worden gevonden omdat ‘de intelligente mens het product is van genetische technologie.
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=651742&r=1&tbl_archief=&

  Like

 102. Linsky zegt:

  Kennelijk 55 toonaangevende wetenschappers uit 10 landen die ze zien ‘vliegen’.

  Like

 103. chantal zegt:

  Linsky, verdiep je eens in een tekst voordat je hier kritiekloos en monomaan je copypast uitpoept!

  Die ‘wetenschapper’ Sam Semir Osmanagich blijkt een socioloog en tevens zakenman/aannemer die als aan soort Indiana Jones die heuvel wil gaan afgraven op zoek naar eeuwige roem.

  LEES eens wat een echt archeolgisch instituut over die clown te melden heeft:

  ‘Frenzied reporting of supposed pyramids in the Balkans ignores the truth and embraces the fantastic.’

  ‘The world’s oldest and largest pyramid found in Bosnia? It sounds incredible. The story has swept the media, from the Associated Press and the BBC, from papers and websites in the U.S. to those in India and Australia. Too bad that it is not a credible story at all. In fact, it is impossible. Who is the “archaeologist” who has taken the media for a ride? Why did the media not check the story more carefully?’

  http://www.archaeology.org/online/features/osmanagic/index.html

  Like

 104. chantal zegt:

  ‘I believe in Angels…’
  Breaking news, d’r komt een nieuwe Abba single uit wisten P&W vanavond te melden. 😉

  Like

 105. chantal zegt:

  Nog eentje voor het slapen gaan:

  Linsky zegt:
  26 januari 2012 om 14:22
  Wie bepalen het nieuws in Nederland?

  Wie het hier in de reactieruimte denkt te moeten bepalen is in ieder geval wel duidelijk! 😉 🙂

  Like

 106. vederso zegt:

  @ chantal om 00.19. Het is treurig maar waar. De website van E.J is gekaapt.

  Like

 107. Linsky zegt:

  ‘Nederlandse vrouw aangerand op Tahrirplein’

  Op Youtube is deze week een video geplaatst waarop een blonde, vermoedelijk Nederlandse vrouw wordt aangerand door een groep mannen op het inmiddels beroemde Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad Cairo.

  Het filmpje is afgelopen woensdag gepost op YouTube, de dag dat de opstand tegen de Egyptische ex-president Mubarak werd herdacht, die woensdag precies een jaar geleden, werd herdacht.

  ‘Hou op, hou op’
  We zien op de schokkende beelden een groep mensen die rond een blonde vrouw staan. Zij lijkt aangevallen en betast te worden. Andere mannen proberen haar juist te beschermen tegen de aanvallers. Op 57 seconden in de video horen we de vrouw duidelijk ‘Hou op, hou op’ schreeuwen.

  Volgens GPD-correspondent Harald Doornbos, die als eerste melding maakte van de video, staat in de beschrijvende tekst dat de aanranding op 25 januari een half uur geduurd heeft. De vrouw zou vervolgens met een ambulance van het Tahirplein zijn afgevoerd.

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tegenover Pownews verklaard geen meldingen te hebben gekregen over een aanranding van een Nederlandse. AD.nl

  Like

 108. Linsky zegt:

  Moslimpartij pleit voor hondenverbod

  DEN HAAG – Het in huis hebben van een hond moet verboden worden, omdat dat pure dierenmishandeling is. Dat stelt het Haagse raadslid Hasan Küçük van de Islam Democraten.

  „Honden horen in de natuur, maar niet in een huis”, aldus Küçük. Hondenbezit zou volgens hem daarom strafbaar moeten worden in de hofstad. „Een hond in een flat is dierenmishandeling.”
  Telegraaf.nl

  Like

 109. Linsky zegt:

  ‘Politie zal weinig tegen boerka optreden’

  De politie zal weinig optreden tegen dragers van boerka’s. Dat verwacht Frank Giltay, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Nederlandse politie.

  Giltay zei dat vanavond in het televisieprogramma Nieuwsuur. Volgens hem zien politiemensen de noodzaak van het verbod niet in. ‘Hoezo komt de veiligheid in gevaar? Wij zien geen probleem als het gaat om gezichtsbedekkende kleding’.

  Jan-Willem van de Pol van de Nederlandse Politiebond zei in Nieuwsuur dat het boerkaverbod staat voor ‘symboolpolitiek’. Hij zei dat de eerste collega met gewetensbezwaren zich al heeft gemeld. ‘Wij zullen hem met kracht bijstaan’, aldus Van de Pol.

  De politie heeft al eerder te kennen gegeven er weinig voor te voelen het boerkaverbod strikt te handhaven. AD.nl

  Like

 110. Linsky zegt:

  Christenen voelen zich thuis in Israel

  De Miss Earth verkiezingen in Manilla, de hoofdstad van de Filippijnen. Er is ook een Israëlische schoonheidskoningin…
  In december 2011 is dat de knappe 22-jarige Huda Naccache. Huda woont in de Noord-Israëlische havenstad Haifa waar ze geografie en archeologie studeert aan de universiteit. Ze is dus niet alleen mooi, maar ook nog slim! En christelijk!
  http://likud.nl/2012/01/christenen-voelen-zich-thuis-in-israel/

  Like

 111. Jan zegt:

  Nieuw schandaal:

  De drugsdealers van de UNO

  Twee paketten, ieder met 16 kilo drugs en met een stratwaarde van 2 miljoen dollar kwamen binnen bij het hoofdkwartier van de VN in New York, verzonden via de UN en met het logo van de VN er op.
  http://www.kybeline.com/2012/01/28/die-drogendealer-von-der-uno/#more-31162

  Like

 112. Linsky zegt:

  Da’s sterk!
  Net na dit artikel?
  Zou het kunnen zijn dat ze het niet meer zien zitten en nu hun toevlucht gaan nemen tot verstrooiing en geestverruimende middelen? 🙂

  Like

 113. Pingback: Wat wil je graag geloven….? | E.J. Bron

 114. Pingback: ‘VN in Sarajevo wilden waarheid niet weten’ | Linsky's Place

 115. oogenhand zegt:

  Reblogged this on oogenhand and commented:
  Wat is erger, onteren van vrouwen, of het doden van vrouwen? Khaybar, of de Holocaust?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s