“De vermoorde onschuld van Slobodan Milošević”

(Door Linsky)

De media over de gehele wereld schetsen een beeld van Slobodan Milošević als ‘De Slachter van de Balkan’. Als u dit oordeel gelooft, dan hoeft u dit boek dus niet te lezen.

Carla Del Ponte verkondigde voor het proces al dat Milošević voor zijn misdaden levenslange gevangenisstraf zou krijgen! Slobodan was dus al schuldig bevonden, veroordeeld, en gestraft, voordat het proces begonnen was. Dit alles maakt natuurlijk erg veel duidelijk.

Blijkbaar ben ik geboren met een genetische afwijking genaamd ‘Dissidentitus’, want ik heb een aangeboren gevoel van wantrouwen en voorzichtigheid ten aanzien van alles wat de kranten schrijven, de tv laat zien en wat mensen allemaal beweren, met als bijverschijnsel een enorme aversie tegen gezag van buitenaf!

Maar na het lezen van Robin de Ruiter´s boek over  Slobodan Milošević, ‘De Slachter van de Balkan’, geloof ik dat het met die afwijking nogal mee valt.
Via kranten, internet en tv heb ik natuurlijk ook veel mee gekregen over de acties in de Balkan. Ook mij hebben de beelden geraakt tot in de ziel. En allicht, ook ik heb me een mening gevormd over wat er allemaal gaande was. Maar dat het werkelijk allemaal geënsceneerd was, kon ik toch moeilijk geloven. Daarvoor was het allemaal te gruwelijk. Te onmenselijk. Te bizar!

Robin de Ruiter verwoordt de werkelijke feiten, motieven en machinaties rondom de hele Balkanoorlog en de moord op Slobodan Milošević. Hij bekleedde dan ook een positie die uitermate geschikt was om kennis te nemen van de transcripties van het ‘Tribunaal’ en stond persoonlijk in contact met Milošević. ( men verneemt pas tegen het einde, in alle bescheidenheid omdat het niet anders kan, dat Robin zelf een van de advocaten was die Slobodan bijstonden).

De waarheid blijkt te zijn, dat het hele gebeuren wel degelijk al jaren van tevoren meesterlijk is georkestreerd en vrijwel precies is uitgevoerd door de werkelijke ‘machtselite’, die vanuit hun geheime spelonken de wereld regeren. Met onmenselijke gewetenloosheid is er een duivels scenario uitgevoerd, wat de volgende zet bleek in de planning tot totale wereldheerschappij.

James Harff, directeur van het ‘Ruder Finn Global Public Affairs’, geeft onomwonden toe dat zijn bureau verantwoordelijk is voor vele misleidingen en glasharde leugens om de publieke opinie te manipuleren, En daar is ie nog hartstikke trots op ook!

Het blijkt nu dat we beelden hebben gezien van ‘concentratiekampen’, die dat dus helemaal niet waren. Dat we gevangenen zagen, die helemaal niet gevangen waren en dat niet de Serviërs, maar de moslims zelf verantwoordelijk waren voor veel lijken die onze huiskamers binnenrolden via de televisiebeelden. Dat Serviërs juist zelf de slachtoffers bleken te zijn!

We lezen over geënsceneerde bombardementen, speciaal ten behoeve van de propaganda, ten einde de Serviërs de schuld te geven.

Ook wordt duidelijk dat het wel degelijk een Franse opzet was om geen luchtsteun te geven aan de Nederlandse soldaten, omdat besloten was Srebrenica plat te walsen. Dat het toch echt de bedoeling was om de enclave te ‘verliezen’, bewijst ook wel het feit dat de 5500 zwaarbewapende moslims op de vlucht sloegen voor pakweg 200 Serviërs

Als de Serviërs werkelijk zulke onmenselijke duivels waren, waarom begroeven ze dan de doden Albanezen met hun hoofd naar Mekka uit respect voor hun geloof?  Waarbij aangetekend dient te worden dat geen van de doden sporen van geweld of martelingen vertoonde, terwijl juist dat tot de aanklachten behoorde!

Waarom werd Madeleine Albright witheet en kreeg ze een hartwip en zowat een rolberoerte toen ze vernam dat  Slobodan Milošević was afgetreden?

Hoe heeft de ‘machtselite’ het voor elkaar gekregen om zo’n grote brand te stichten in het hart van ons Europa?
Wat is het doel om tot versplintering te komen van alle zelfstandige staten, die niet bereid zijn vrijwillig hun soevereiniteit af te staan ten behoeve van de Illuminati?

Al deze vragen worden beantwoord in dit boek. Het is geen leuk boek! Je wordt er niet echt vrolijk van, maar het geeft wel een nieuw en realistischer beeld van wat er zich werkelijk allemaal afspeelt achter de schermen van de verborgen machthebbers en hoe regeringen en hun vazallen gedwee de orders opvolgen om de gruwelijke machinaties op het wereldtoneel ten uitvoer te brengen! Hoewel er toch ook een heel positief gegeven uit naar voren komt, namelijk dat er met de integere persoon van Slobodan Milošević toch nog iemand is die zich niet liet corrumperen door de NWO.

Wat alles nog erger maakt, is, dat het hele ‘Joegoslavië Tribunaal’ inderdaad illegaal is.
Er bestaat geen enkele rechtsgrond voor.
Dit ‘Strafgerechtshof’ is in het leven geroepen door Amerika middels de Veiligheidsraad van de VN om de eigen misdaden tegen de menselijkheid te verdoezelen en daar anderen voor op te laten draaien! Overigens zal, kan en mag er van zijn levensdagen geen Amerikaan ooit voor verschijnen. Dat is in de USA wettelijk vast gelegd.

Even erg en beledigend voor elk rechtsgevoel is, dat uitgerekend Carla Del Ponte, die zelf door de Zwitserse politie berispt was omdat ze als toenmalige rechter internationale drugskartels bevoordeeld had, werd benoemd tot hoofdaanklager!

Ik ben geschokt! Werkelijk.Ik heb soms de indruk, dat maar weinig belangrijke gezaghebbende mensen zich druk maken om wat er op het grote wereldtoneel plaatsvindt, maar uit de boeken van Robin blijkt duidelijk dat er wel degelijk overal ter wereld juristen, advocaten, parlementariërs en burgers geprobeerd hebben aanklachten tegen de VN, de NAVO en regeringsleiders te deponeren bij het ‘Joegoslavië Tribunaal’, natuurlijk echter zonder enige vorm van succes. De wettige basis van de aanklachten wordt door de Verenigde Staten gewoonweg niet erkend!

In feite accepteert Washington geen enkel Internationaal Gerechtshof!
Waarop berust dan het mandaat en wettelijke grond van het ‘Joegoslavië Tribunaal’?
De minachting van de VS voor Internationale Gerechtshoven is zelfs zo groot, dat ze over de gehele wereld alle landen hebben gedwongen af te zien van gevangenneming, rechtspraak en veroordeling van Amerikanen, ongeacht wat de aanklacht is!

Ik ben geen vriend van welke politicus dan ook (“Dissidentitus”), maar het moet me van het hart, dat Robin werkelijk een lans heeft gebroken voor Slobodan Milošević. Na het lezen van dit boek krijg je een geheel andere kijk op de persoon. Niet dat deze man geen fouten zou hebben gemaakt, maar om de doodeenvoudige reden dat alles wat over hem werd beweerd door de agressors van de VN, de NATO en de VS, middels misleidende propaganda en leugens via tv en alle wereldkranten, precies het tegendeel blijkt te zijn!

Na het lezen van dit boek kan de lezer zichzelf een goed oordeel vormen over de schuld of onschuld van Slobodan Milošević. En of de man slachtoffer is geworden van minstens dood door schuld, dan wel …..gewoonweg MOORD!

De neiging het hele boek hier te herhalen is wel erg groot, maar da’s niet de bedoeling natuurlijk.
Voor iedereen die graag wil weten wat er voor ons verzwegen is en hoe de ‘Nieuwe Wereld Orde’ orde op zaken stelt, is dit fenomenale boek van onmisbaar belang.

Persoonlijke conclusie:
Nu er volgens de machthebbers voldoende redenen waren om Slobodan Milošević voor het ‘Tribunaal’ te slepen, is er nog meer reden om de lijst wat uit te breiden, te beginnen met de familie Bush op de eerste plaats, gevolgd door de VN en de NATO!

Ik ben geen profeet, maar ik weet dat de dag zal komen dat wij ‘vrije Europeanen, westerlingen en Amerikanen’, ook eens de historische woorden zullen uitschreeuwen;
“Wir haben es nicht gewußt!”……… “We didn’t know! “

Boekfragment:

“Wie vermoordde Slobodan Milošević en … waarom?” Een onpartijdige analyse over de achtergronden van de mysterieuze dood van Milošević, de Balkanoorlogen en de verzwegen rapporten over Srebrenica.

Werd Milošević misschien het zwijgen opgelegd, voordat hij de rol van de Verenigde Staten en de NAVO pijnlijk bloot zou leggen? Dit boek beschrijft feiten en motieven voor wat de dood van Milošević en de oorlogen op de Balkan betreft.

Deze geactualiseerde Nederlandse uitgave van de Italiaanse publicatie in 2003 is een goede aanwinst voor de Nederlandse politiek-literaire markt. Zo goed, dat al voordat het boek van de persen rolde duidelijk was dat het geboycot zou worden. Niet verwonderlijk, want het boek verhaalt over zaken die men liever niet gepubliceerd ziet.

Een groot aantal historische feiten en informatie in dit boek passen slecht in het beeld dat velen hebben van Slobodan Milošević. De sleutelfiguren achter dit beeld zijn de personen die deel uitmaken van het Joegoslavië Tribunaal. En zij zijn niet alleen!

Slobodan Milošević zou zichzelf hebben vergiftigd in zijn cel van de zwaar bewaakte gevangenis in Scheveningen. Hij had echter geen enkele reden om zelfmoord te plegen. Niet hij, maar de aanklagers van het Joegoslavië Tribunaal werden steeds verder in het nauw gedreven. De bewijsvoering van het Tribunaal stond er zeer slecht voor. Het werd gaandeweg steeds duidelijker dat de aanklacht niet eens het papier waard was waarop het geschreven stond.

De adviseur van het Haagse gerechtshof James Gow verklaarde: “Het zou beter zijn als Milošević tijdens het proces op de beklaagdenbank sterft. Als het hele proces namelijk tot een einde zal komen dan is het zeer goed mogelijk dat hij voor een relatief kleine misdaad wordt veroordeeld.”

Diana Johnstone, voormalig persverslaggeefster van de Groenen in het Europese Parlement, zei: “In het begin kon men er nog op vertrouwen dat de media verslag deden van het showproces tegen Milošević. Maar de media deden er al snel het zwijgen toe door de steekhoudende en solide verdediging van Milošević in zijn eigen zaak. Sindsdien speelt het proces zich vrijwel achter gesloten deuren af. En dat heeft zo zijn redenen.”

Ralph Hartmann, voormalig Duits ambassadeur in Joegoslavië, verklaarde: “De door de NAVO als ‘proces der processen’ aangekondigde rechtszaak tegen de voormalige president van Joegoslavië, is een geheim proces geworden. De reden hiervoor moge duidelijk zijn wanneer men de door veel kranten gepubliceerde openingsrede van Milošević leest, waarin hij onweerlegbare bewijzen en sensationele feiten over de rol van de Verenigde Staten, Duitsland en andere NAVO-landen, die bij de vernietiging van de Federale Republiek Joegoslavië een grote rol speelden, op tafel legt. De waarheid kan men verdraaien of verzwijgen, maar overwinnen kan men haar niet.”

Vukasin Andric, een arts die Milošević in november 2005 onderzocht, zei: “Het Tribunaal wilde Milošević vermoorden, omdat met zijn dood de echte waarheid nooit achterhaald zal worden. De leiders van de Nieuwe Wereldorde wilden van hem af.”

 

Meer over dit boek

Deze geactualiseerde Nederlandse uitgave van de Italiaanse publicatie in 2003 is een goede aanwinst voor de Nederlandse politiek-literaire markt. Zo goed, dat, al voordat het boek van de persen rolde, duidelijk was dat het geboycot zou worden. Niet verwonderlijk, want het boek verhaalt over zaken – waaronder verzwegen rapporten over Srebrenica – die de krachten achter de Nieuwe Wereldorde liever niet gepubliceerd zien. En dus zijn ook de Nederlandse media ‘niet geïnteresseerd’.

Alle media over de hele wereld schetsen Slobodan Milošević als ‘De Slachter van de Balkan’. Als u dit oordeel gelooft, dan hoeft u dit boek dus niet te lezen.
De voormalige president van Joegoslavië zou zichzelf hebben vergiftigd in zijn cel van de zwaar bewaakte gevangenis in Scheveningen. Zijn advocaat Zdenko Tomanovic verklaarde als eerste dat Milošević geen natuurlijke dood gestorven was. En er zijn genoeg feiten waaruit blijkt dat het niet om zelfmoord ging …

De bewijsvoering van het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag stond er zeer slecht voor. Het werd gaandeweg steeds duidelijker dat de aanklacht niet eens het papier waard was waarop het geschreven stond.
En Milošević stond op het punt belangrijke getuigen op te roepen die het de hoofdaanklager Carla del Ponte wel eens moeilijk zouden kunnen maken, zeker gezien het feit dat haar getuigen voornamelijk valse verklaringen hebben afgelegd. Met angst en beven heeft het Tribunaal dit moment naderbij zien komen.

“Het zou beter zijn als Milošević tijdens het proces op de beklaagdenbank sterft. Als het hele proces namelijk tot een einde zal komen dan is het zeer goed mogelijk dat hij voor een relatief kleine misdaad wordt veroordeeld”, verklaarde de adviseur van het Joegoslavië Tribunaal James Gow al in 2004.

De Russische generaal Leonid Iwaschov verklaarde: “Slobodan Milošević was de enige man die glashelder kon getuigen van de rol van Verenigde Staten tijdens de bloedige desintegratie van Joegoslavië in de jaren negentig – volledig en tot in detail. En dat is precies waarvoor hij vocht tijdens zijn terechtstelling voor oorlogsmisdaden en genocide.”

Werd Milošević misschien het zwijgen opgelegd, voordat hij de rol van de Verenigde Staten en de NAVO pijnlijk bloot zou leggen? Dit boek opent de ogen voor de werkelijke feiten en motieven voor wat de dood van Milošević en de oorlogen op de Balkan aangaat
Dankzij zijn directe internationale connecties en zijn ongeëvenaarde geopolitieke inzicht en buitengewone feitenkennis laat de auteur een helder licht schijnen op de feitelijke achtergronden van de Balkanoorlogen en het proces tegen Slobodan Milošević, dat nog steeds gebukt gaat onder slechte waarheidsvinding en propaganda. Van de feitelijke gang van zaken tijdens de laatste maanden van het proces tegen Milošević weet de gemiddelde wereldburger hoegenaamd niets.

Er staan immers enorme economische en politieke belangen op het spel. Feiten komen vaak pas jaren later aan het licht. Pers en media gaan op in de waan van de dag en de jacht op actualiteit – mensen hebben recht op nieuws. Maar als het komt tot een bal masqué van manipulatie en regelrechte verdraaiing van feiten hebben de meeste mensen dat niet in de gaten. Zo was het en zo is het nog steeds …
Lees de feiten en oordeel zelf …

Meer informatie over deze opmerkelijke persoon:

Robin de Ruiter:

Robin de Ruiter leeft tegenwoordig een teruggetrokken leven in Ecuador. Hij werd geboren op 6 maart 1951 te Enschede. Zijn jeugd bracht hij voornamelijk door in zijn geboorteplaats. Als jonge jongen verhuisde hij met zijn ouders naar Spanje. Hier studeerde hij onder meer theologie, geschiedenis en Spaans, waarvan hij in 1974 zijn titels behaalde.

Zijn carrière begon De Ruiter als freelance schrijver voor Spaanstalige tijdschriften op het gebied van politiek en religie. Met zijn Spaanse publicaties verwierf hij zich een naam in Latijns-Amerika, de Verenigde Staten en Europa. Met zijn boek “George W. Bush en de mythe van al-Qaeda – De verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september 2001” oogstte hij groot succes op vele internationale boekenbeurzen en onder een wereldwijd publiek. In Nederland werd het boek bekroond met de jaarlijkse Frontier Award 2005. De prijs werd ten overstaan van de voltallige media uitgereikt in Amsterdam. In tegenstelling tot de internationale pers werd het boek door de Nederlandse media collectief doodgezwegen!

De Ruiter staat al jaren internationaal bekend om zijn buitengewone vermogen tot onderzoek. Zijn boeken zijn in vele talen en in meer dan veertig landen gepubliceerd. Hij beschikt over een ongeëvenaard geopolitiek inzicht en een buitengewone feitenkennis. Zijn directe internationale connecties en talenkennis – hij spreekt vloeiend zeven vreemde talen – geven hem toegang tot een ongekend aantal informatiebronnen. Vooral wonderbaarlijk zijn de publicaties van De Ruiter omdat deze getuigen van een heldere, onbevooroordeelde blik. In de tegenwoordige journalistiek is zoiets zeer zeldzaam. Boeken welke getuigen van een dergelijke buitengewone feitenkennis en inzicht in samenhangen – zonder betweterij – zijn in Nederland ondenkbaar geworden. En al helemaal bij wat zich de serieuze pers noemt.

Het Joegoslavië tribunaal:
“De vermoorde onschuld van Slobodan Milošević”
Wie vermoorde Slobodan Milošević en … waarom?
…. Robin de Ruiter

Uitg. Mayra Pubications , ISBN: 90 801623-5-3
http://www.mayrapublications.nl

De linkse Britse “The Guardian” over het proces tegen Milosevic:

http://www.guardian.co.uk/world/2004/feb/12/warcrimes.comment

Over de smerige rol van de westerse media in de Balkanoorlog:

http://www.dominionpaper.ca/media_analysis/2006/03/19/the_media_.html

Door:

Linsky

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Balkan, EU, Historie, Islam, NAVO, New World Order, VS. Bookmark de permalink .

11 reacties op “De vermoorde onschuld van Slobodan Milošević”

 1. Marijke . zegt:

  Linsky ik zal het boek gaan kopen want ik weet er niet veel van af.Maar het zal me niet verbaasen.Als je alleen al naar Cadaffi kijkt.verleden jaar werd hij nog omhelst in brussel en italie en Obama en nog geen jaar daar na word zijn land plat gegooit.En hij word vermoord.Ra Ra Ra.Niets verbaast mij nog.

  Like

 2. Linsky zegt:

  Om bang van te worden!
  Pat Condell, met Nederlandse ondertiteling.
  Bedbugs and Islam at the UN. …. Or Sudan, where slavery is practised by Muslims over non-Muslims

  http://dotsub.com/media/b5ee5ada-5b37-4b0b-9916-e0896337ec4b/embed/dut

  Like

 3. Linsky zegt:

  Ps, H/t van Marijke……….. 🙂

  Like

 4. magyarka zegt:

  Hallo Linsky, hier ook iets om bang van te worden. Hongaarse ondertiteling.

  Like

 5. Linsky zegt:

  So!,
  Dat filmpje spreekt weer voor zichzelf Magyarka.
  We houden ons aanbevolen voor meer van dit soort.
  Enne, als je effe tijd hebt en toch bezig bent….zet er ook meteen even NL ondertitels bij. 🙂

  Like

 6. Jan zegt:

  Ik heb een jaar of drie terug het boek ‘Die Zerstörung Jugoslaviens. Slobodan Milošević antwortet seinen Anklägern’ en toen was mij al duidelijk dat hij in de cel werd gestorven, zoals het wordt genoemd.
  Veel in het boek zijn letterlijke verslagen en het laat zien dat de rechters geen enkel belang hechtten aan hoe een rechtszaak dient te verlopen, wat rechten en plichten zijn.
  http://www.amazon.de/Die-Zerstörung-Jugoslawiens-Milosevic-antwortet/dp/3889751350

  Like

 7. Linsky zegt:

  Met dank aan guus velraeds. 🙂

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  En de smerige moslimvuilak, ORIC, is nooit aangepakt. Hij heeft met zijn moslimstrijders, en extremistische moslims uit de arabische wereld, 100 servische dorpen uitgemoord, maar van de rooie landverraders en pers mocht de nederlanse en de overige westerse wereld DAAR NIKS VAN WETEN. Het is deze politieke kliek wat de bevelen uitvoert van de BILDERBERGERS en de NWO.

  Like

 9. Valentijn zegt:

  Als je naar het VOC-verleden van Nederland kijkt….dan is het hoogst opmerkelijk dat in Den Haag het Internationaal Gerechtshof is

  Like

 10. Pingback: Wat wil je graag geloven….? | E.J. Bron

 11. Jules Vismale zegt:

  Laten die “zielige” gedetineerden van het Joegoslavië- Tribunaal (die toch zoveel medelijden met zichzelf hebben) daar in Scheveningen asjeblieft meteen ophouden met klagen over de Nederlandse keuken! Als ze nou eens moesten ruilen met de hoofdfiguur uit ‘De graaf van Monte-Christo’, van Alexander Dumas, Edmond Dantès, die 14 jaar zat opgesloten in Château d’If bij Marseille dan waren ze vast gestopt met hun gemopper!
  Door toedoen van vier jaloerse en eerzuchtige mannen: Danglars, Fernand Mondego, Caderousse en de Villefort moest Dantès in een stenen kamer met vier muren, tralies voor de ramen en een ijzeren deur verblijven en het gevangeniseten was daar voor 50% niet te pruimen! Als die Seselj blijft doorzeuren over het voedsel in zijn cel dan kan hij beter proberen om stenen te eten al zullen die hem letterlijk zwaar op de maag liggen!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s