Het einde van een utopie: Het “land voor vrede” – bedrog

Het succes van de Jihad-islam in Egypte brengt de VS en andere westerse machten in een onaangename situatie. Want de VS staan garant voor het vredesverdrag met Egypte, dat gebaseerd is op het idee van het ruilen van land tegen vrede. Israël stond in 1982 de hele Sinai aan Egypte af in ruil voor een vredesverdrag met datzelfde Egypte. Nu de islamisten in Egypte op het punt staan de macht over te nemen, is dit verdrag in de realiteit niets meer waard.

Daarom kan de vraag worden gesteld: Zullen de VS in overeenstemming met hun rol als vredesgarantie handelen? Zullen ze eisen, dat de nieuwe Egyptische regering de Sinai aan Israël teruggeeft? Indien de Obama-regering – of welke regering er ook aan de macht is wanneer Egypte het verdrag opzegt – deze eis niet naar voren brengt en hiervoor ook instaat, en wanneer de Eu deze eis niet ondersteunt, dan wordt het hele concept land-tegen-vrede ontmaskerd als bedrog. En de formule land-tegen-vrede zou zelfs een tweevoudig bedrog zijn. Ten eerste is deze gebaseerd op de valse voorwaarde, dat het vredesproces een wederzijdse aangelegenheid zou zijn. Israël geeft land. De Arabieren geven vrede. Maar de op handen zijnde ontbinding van het Egyptisch-Israëlische vredesverdrag door het Jihadistische regime in Egypte maakt heel duidelijk, dat de formule land-tegen-vrede slechts eenrichtingsverkeer is. Want aan het feit, dat Israël land heeft afgestaan, is niet zo gemakkelijk iets te veranderen. Maar de Arabische verplichtingen m.b.t. de vrede kunnen op ieder gewenst moment herroepen worden.

Ten tweede zijn daar de zogenaamde rotsvaste veiligheidgaranties van de VS en Europa, die de ondertekende verdragen vergezellen. Al die Amerikaanse en Europese beloftes aan Israël – dat zijn aan de kant staan van de joodse staat als deze risico´s op zich neemt voor de vrede – zouden onmiddellijk waardeloze leugens blijken te zijn. Zoals we nu al kunnen zien, komt niemand op voor de rechten van Israël; niemand staat erop, dat de Egyptenaren zich houden aan hun deel van het verdrag. Terwijl het duidelijk is, dat de islamitische Moslimbroederschap en de salafistische partijen de absolute meerderheid hebben in het democratisch gekozen Egyptische parlement, argumenteren de westerse regeringen en de westerse media voortdurend met de bewering, dat deze antiwesterse en anti-Joodse bewegingen in werkelijkheid gematigd en pragmatisch zouden zijn. Deze tendens wordt aangevoerd door de Obama-regering. Volgens berichten is de geestelijke leider van de Moslimbroederschap, Yusuf al-Qaradawi, werkzaam als bemiddelaar bij onderhandelingen tussen de VS en de Taliban.

Al-Qaradawi is een Egyptenaar, die sinds 1961 in Katar heeft gewoond, omdat hij vanwege zijn Jihadistische politiek gedwongen was om uit Egypte te vluchten. Vorig jaar februari keerde hij na de val van president Hosni Moebarak in triomf naar zijn geboorteland terug. Bij zijn toespraak op het Tahrirplein in Cairo voor meer dan twee miljoen mensen, riep hij deze tot spreekkoren op, die opriepen tot de invasie van Jeruzalem. In de loop van het jaar heeft Al-Qaradawi talrijke religieuze bepalingen verkondigd, die niet alleen slachtingen op Joden toestonden, maar deze slachtingen eisen. In het jaar 2009 riep hij de islamitische wereld ertoe op om Hitler´s doel te voltooien en het joodse volk uit te roeien. Wat betreft de VS heeft Al-Qaradawi in 2003 een religieuze bepaling verkondigd, die opriep tot het doden van Amerikaanse troepen in Irak.

De Moslimbroederschap gaat, evenals de Salafisten, in op de propagandawensen van westerse journalisten en politici; ze doen allebei alsof ze bereid zijn het vredesverdrag met Israël in stand te houden. Maar terwijl ze dit zeggen tegenover Amerikanen en Europeanen, bevestigen ze tegenover hun eigen landgenoten voortdurend, dat ze streven naar de afschaffing van het vredesverdrag tussen Egypte en Israël en dat zij de bedoeling hebben Israël te vernietigen. Het is zeer wel denkbaar, dat de VS stopt met militaire hulp aan Egypte zodra Cairo het vredesverdrag officieel als beëindigt verklaart. Maar het is niet voor te stellen, dat de Obama-regering zich aan haar verplichting als garantie van het verdrag zal houden en de eis naar voren brengt dat Egypte de Sinai aan Israël teruggeeft. In werkelijkheid zou het ook bij een republikeinse regering heel moeilijk zijn voor te stellen, dat die deze verplichting zou nakomen en de teruggave van de Sinai zou eisen zodra de democratisch gekozen regering van Egypte een uitvlucht bedenkt om het vredesverdrag op te heffen.

Het is belangrijk om deze desolate toestand in de gaten te houden om een inschatting te kunnen maken over de vooruitzichten voor een verdrag land-tegen-vrede tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit. Twee weken geleden zijn na maandenlange druk door de VS en de EU voor het eerst sinds 16 maanden Israëlische en Palestijnse onderhandelaars bij elkaar gekomen. Volgens de Jordaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Judeh, die gastheer van de ontmoeting was, hebben de Palestijnen hun voorstellen m.b.t. veiligheids- en grenskwesties aan Israël overhandigd. De week daarna zal er nog een ontmoeting plaatsvinden, waarbij Israël zijn voorstellen op deze terreinen zal doen. Er bestaat een hele serie redenen waarom deze gesprekken tot mislukken zijn gedoemd. De belangrijkste daarvan is, dat zelfs wanneer de gesprekken tot een verdrag zouden leiden, ieder verdrag tussen Israël en de Palestijnen niet in stand zou zijn te houden. Want op de voorwaarde, dat de voorzitter van de PA, Mahmoud Abbas, in tegenstelling tot al datgene wat hij de afgelopen drie jaar gezegd heeft, handelt en een vredesverdrag met Israël ondertekent, waarin hij Israël vrede in ruil voor Jeruzalem, Judea en Samaria belooft, zal zo´n verdrag slechts geringe effecten hebben op de instelling van de Palestijnen tegenover de staat Israël. Want de Abbas van nu vertegenwoordigt niemand. Zijn ambtsperiode is drie jaar geleden ten einde gegaan. En de laatste Palestijnse verkiezingen in 2006 werden gewonnen door Hamas.

En de leiders van Hamas laten geen twijfel over hun bedoelingen bestaan – net zomin als haar tegenhanger de Moslimbroederschap, dat zij Israël willen vernietigen. Ruim drie weken geleden verkondigde de leider van Hamas, Ismail Haniyeh, tijdens een toespraak in Gaza: “Wij zeggen nu nadrukkelijk, zodat het niet verkeerd kan worden opgevat, dat het gewapende verzet en de gewapende strijd de weg en onze strategische beslissing zijn om het Palestijnse land van de Middellandse Zee tot aan de rivier de Jordaan te bevrijden; en het middel om de veroveraars en bezetters te verdringen… We zullen geen afstand doen van ook maar een centimeter Palestijns land.” Twee weken geleden zei Haniyeh tijdens een bezoek aan Cairo bij zijn collega Mohammad Badie van de Moslimbroederschap: “De islamitische verzetsbeweging van Hamas is per definitie een Jihadistische beweging van de islamitische Broederschap, naar buiten toe Palestijns, in de kern islamitisch en met het doel de bevrijding.”

Welnu, omdat de collega´s van Hamas van de Broederschap van Cairo tot Casablanca de macht overnemen, is het moeilijk om je voor te stellen hoe de zogenaamde vrede zoekende Fatah ooit Palestijnse verkiezingen zou kunnen winnen. Gezien dit feit heeft Abbas sinds mei een serie eenheidsovereenkomsten met Hamas ondertekend. Het scenario voor een vredesverdrag met de Palestijnen zou er zo uitzien, dat Abbas een verdrag ondertekent, dat bepaalt, dat Israël zich uit Jeruzalem, Judea en Samaria terugtrekt en bovendien een half miljoen Israëli´s uit hun huizen verdrijft. Daarna zal Hamas de macht overnemen en het verdrag als beëindigd verklaren, net zoals hun broeders in Cairo dit met het vredesverdrag van hun land van plan zijn.

Dat leidt ons tot de vraag, wat de diplomatieke krachten van de VS, de EU en de VN, die zo hun best doen om de huidige onderhandelingen tot stand te brengen, in werkelijkheid tot doel hebben. Wat proberen ze ermee te bereiken Israël een verdrag te willen opdringen, waarvan ze nu al weten dat het niet door de Palestijnen gerespecteerd zal worden? In het geval van enkele deelnemers is het heel duidelijk, dat het hun doel is Israël te verzwakken. Laten we de VN als voorbeeld nemen. In het jaar 2005 heeft Israël al zijn militairen en alle burgers uit Gaza teruggetrokken. In plaats van dat Israël voor het afstaan van dit land met vrede werd beloond, veranderden de Palestijnen Gaza in een lanceerplatform voor raketten om Israël aan te vallen. En in juni 2007 nam Hamas het hele gebied over. Ondanks het feit, dat Israël zich volledig heeft teruggetrokken uit Gaza en vanuit Gaza wordt aangevallen, heeft niemand de Palestijnen opgeroepen om het gebied aan Israël terug te geven. De VN erkent niet eens het feit dat Israël het gebied heeft verlaten.

In september 2011 heeft de VN in alle ernst nog een rapport gepubliceerd, waarin Israël als bezetter van Gaza werd genoemd. En in overeenstemming met dit leugenachtige sprookje gaat de VN door – samen met de VS en de EU – om Israël verantwoordelijk te maken voor het welzijn van Gaza. Ironisch genoeg weigert Hamas deze zienswijze, volgens welke Gaza onder Israëlische bezetting zou zijn. In een interview met het persbureau Ma´an heeft Hamasleider Mahmoud Zahar openlijk toegegeven, dat Gaza niet onder bezetting is. Hij sprak over het plan van Fatah om massademonstraties tegen Israël te houden en zei in dit verband: “Tegen wie zouden we in de Gazastrook kunnen demonstreren? Toen Gaza bezet was, was dit model nog toe te passen.” Hamas, de Moslimbroederschap en Fatah kunnen allemaal heel vrij en openlijk de waarheid zeggen over hun plan om Israël te vernietigen, zonder bang te hoeven zijn voor een of andere gevolgen. Want ze weten, dat de westerse media net doen alsof ze niets horen. Ze weten, dat de westerse machten hen nooit de rekening zullen laten betalen voor hun daden. In werkelijkheid weten ze, dat ze voor hun daden beloond worden.

Sinds het begin van het gebeuren land-tegen-vrede tussen Israël en de PLO 19 jaar geleden, hebben de Palestijnen herhaaldelijk hun kwade wil bewezen. Op het afstaan van land door Israël werd voortdurend met een versterkt Palestijns terrorisme gereageerd. Sinds 1996 hebben de door de VS en Europa opgeleide Palestijnse veiligheidstroepen hun wapens herhaaldelijk gebruikt om Israëli´s te doden. Sinds 1994 heeft de Palestijnse Autoriteit het tot haar standaardpraktijk gemaakt om voor de opleiding van hun door de VS en de EU gefinancierde en getrainde veiligheidstroepen terroristen aan te werven. De VS en de EU gaan ermee door deze op te leiden en te bewapenen – ondanks de kwade bedoelingen. En ondanks hun voortdurend geuite verplichting om te vechten voor de vernietiging van Israël en hun verwikkeling in het terrorisme, eisen de VS en Europa nog steeds dat Israël nog meer gebieden afstaat. Noch de VS noch de EU hebben op welk moment dan ook serieus in aanmerking genomen hun steun aan de Palestijnen of aan de formule land-tegen-vrede te beëindigen.

Nu, nu Israël buigt voor de steeds grotere druk van de VS en de EU en land-tegen-vrede gesprekken met Fatah voert, zouden onze leiders door de lof van zulke als de Washington Post of zelfs van de Obama-regering in de verleiding gebracht kunnen worden. Maar deze lof zou hen niet naar het hoofd moeten stijgen. Om de nutteloze leegte van deze lof te begrijpen, hoeven ze hun aandacht alleen maar op Cairo te vestigen, waar de Moslimbroederschap en de Salafisten zeker zijn van de absolute controle over het Egyptische parlement. Vooral zouden onze leider de afwezigheid van stemmen moeten waarnemen, die eisen, dat Egypte of het vredesverdrag met Israël respecteert of de Sinai teruggeeft. Voor Israël is nu de tijd van de waarheid gekomen. Land-tegen-vrede is net een bedrieglijk spel, waarbij wij het doelwit vormen.

Bron:

http://koptisch.wordpress.com/2012/01/20/ende-einer-utopie-der-land-fur-frieden-schwindel/

Auteur: Caroline Glick

Bron oorspronkelijke artikel:

http://www.jpost.com/Opinion/Columnists/Article.aspx?id=252431

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Voorts is de vertaler van mening dat een Populistische Omroep goed voor Nederland zou zijn: word lid van PopNed.nl (Populistische Omroep Nederland). Als u dat doet o.v.v. E.J. Bron, is dat in 2012 gratis.

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Palestina", antisemitisme, Egypte, EU, Islam, Israël, Moslims, Verenigde Naties, VS. Bookmark de permalink .

8 reacties op Het einde van een utopie: Het “land voor vrede” – bedrog

 1. Marijke . zegt:

  Er zal nooit geen vrede komen.Al zal Israel morgen zijn halve land op geven dan zal er nog geen vrede zijn.De haat zit zo diep bij deze mensen dat wat je ook doet het zal nooit goed zijn.En ik heb al zo vaak gewaarschuwt voor die moslimbrother hood,maar ik werd voor gek versleten en ik moest niet zo overdrijven.Time will tell.

  Like

 2. E.J. Bron zegt:

  Only time will tell, Marijke. But time is running out for Israël!!! 😦

  Like

 3. Linsky zegt:

  Zolang als de echte machthebbers hun marionetten, zoals hoofdmoefti Obama op hun tronen hebben zitten, zal er alleen maar strijd blijven. Met opzet uiteraard volgens een verborgen agenda.

  Dit hele conflict, evenals de chaos en crisis in de gehele wereld, zal uiteindelijk enkel opgelost worden in een finale oorlog!
  Ik zou echt willen dat ik een imbeciel was, zonder heldere kijk op de ontwikkelingen.Een dwaas die alleen maar negatieve zaken ziet, een fantast die droomt, een leugenaar die de feiten verdraaid…!

  Echter 20 jaar geleden al, zagen wij, (ikzelf en enkele vooruitziende journalisten) dat wat er gebeurde, inherent was aan de duistere plannen van een verborgen macht. Een regering achter de de mannen die we elke dag op de televisie kunnen aanschouwen.

  Wij waarschuwden door middel van lezingen. We staken eigen geld in de huur en kosten om te kunnen spreken over wat er achter de schermen gebeurde.

  Presidenten zelf, waarschuwden voor de ontzettende industriële en militaire machten die hen stuurde en dwong.
  Hoon en belachelijk makerij was het resultaat………….

  Nu echter zijn we beland in de tijd die daar destijds besproken werd. De dingen gebeuren zoals door iedereen met een helder verstand en gezonde logica kon worden voorzien.

  Iedereen die de feiten en gebeurtenissen serieus bestudeerd, zal geen andere conclusie kunnen trekken…. een finale, derde wereldoorlog komt met de dag dichterbij!
  En Israël zal de grond zijn waar de strijd om gestreden zal worden.

  Maar het lot van het volk van Israël, zal ook het lot zijn van de rest van de wereld! 😦

  Like

 4. Marijke . zegt:

  So be it linsky.Hoe veel kan tijd heeft Clinton ik bedoel Bill er niet in gestoken en ga zo maar door.Ja wij hebben allemaal ons eigen geloofje.En iedereen mag me uit lachen,maar als ik toch Nostrudames lees en daar staat ook het begint in het miden oosten en het eindigt daar,Nou ik vind het nu wel heel eng worden.Maar ja wie ben ik een simpel huisvrouwtje dat zo haar eigen gedachten heeft.Waar om zit mijn vriendin haar zoon al een tijdje in Israeil?Hij zit in het Amerikaanse leger.Allemaal heel raar hoor.En we worden belogen en bedrogen.What else is new.

  Like

 5. chantal zegt:

  De islamitische agenda is zo helder als glas.

  Like

 6. Linsky zegt:

  Volgens berichten die ik her en der lees, schijnen er al zo’n 9.000 Amerikaanse soldaten te zijn….
  Dat was een tijd terug, wie weet hoeveel er nu al zitten.

  Ook over dat aantal en de echte voorbereidingen zal wel niet eerlijk en open gesproken worden.

  Like

 7. Marijke . zegt:

  Weet je linsky mijn man was 2o jaar een piloot in het leger en als ik hem vraag wat denk jij nou.dan zegt hij je wil niet weten wat ik denk,en ik wil dat jij lekker slaapt..Leuk he.

  Like

 8. Linsky zegt:

  Tja, Marijke,
  daar kan ik me best wel het een en ander bij voorstellen.
  Het lijkt me overigens erg zwaar om zo te moeten leven.
  Maar wel zorgzaam en lief, dat ie jou wil beschermen en je rust gunt.
  Te veel mensen zadelen er juist hun partner mee op.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s