Bosnische Kroaten: Verjaagd of tot uitsterven veroordeeld

De Tatort-Krimi van 05-02-2012 hield zich op een zeer eenzijdige manier bezig met de oorlogsmisdaden in het voormalige Joegoslavië en hun gevolgen. De schuldigen waren uitsluitend de Serviërs, van wie de meest gruwelijke slachtingen – vooral op moslims – werden geschetst. Maar tegenwoordig zijn het in de eerste plaats moslims, die christelijke minderheden terroriseren. Enerzijds in Kosovo, dat via een besluit van de internationale gemeenschap van Servië werd afgescheiden en waar sindsdien de Servische bevolking massief in het nauw wordt gebracht. Anderzijds in Bosnië-Herzegovina, waar de Serviërs over een autonome republiek beschikken, maar waar de Kroaten hulpeloos zijn overgeleverd aan de islamitische Bosniërs en het steeds sterker wordende radicale wahabisme. Hieronder een gedeeltelijke vertaling van een actuele beschrijving op de door christelijke Kroaten vormgegeven blog “Occidental Libertas”. Hier gaat het naar het Engelse origineel.  Pre-islamitisch links discrimineert Kroaten

De Bosnische Kroaten, die door de regering in Zagreb en door het Westen werden vergeten, lijden onder de institutionele discriminatie van de kant van de Bosnische regering en van de internationale gemeenschap, die daar wordt vertegenwoordigd door het kantoor van de hoge vertegenwoordiger, waar zich echter alleen westerse pro-islamitische linksen bevinden, die hen tot nu toe alle gelijkheid en rechten weigerden, die de Serviërs en de Bosniërs werden toegestaan. Zelfs de oproepen van de katholieke kerk in Bosnië-Herzegovina, die tegenover het kantoor van de hoge vertegenwoordiger optreedt als beschermer van de Kroatische identiteit, hebben het niet voor elkaar gekregen een einde te maken aan de aanvallen op de Bosnische Kroaten.

Een van de vele redenen waarom ik begon met deze blog is dat ik de wereld erover wilde informeren dat de Bosnische Kroaten onder institutionele discriminatie en zelfs terreur van de kant van de Bosnische wahabieten lijden; deze krijgen van dag tot dag meer aanhangers, omdat de islamitische geloofsgemeenschap van Bosnië-Herzegovina o.l.v. Reis Ulema Mustafa Cerić het niet interesseert of anderen hebben te lijden onder de wahabieten. Men werkt liever samen met het establishment van Bosnië en Herzegovina onder het presidentschap van Bakir Izetbegovič, die de wahabieten beschermt, wat het van hen uitgaande gevaar alleen nog maar groter maakt. De door de media als “gematigde geestelijke” gevierde Reis Cerić noemde de aartsbisschop van Vrhbosna, kardinaal Vinko Puljić, zelfs een keer een “islamvijand”, omdat deze had gezegd dat hij zich zorgen zou maken over de invloed van de wahabieten in Bosnië. Reis Cerić antwoordde daarop:

Deze nieuwe moslims, de wahabieten, worden door velen beschouwd als een hindernis. Maar diegenen, die ons er de schuld van geven dat hun status in de samenleving zogenaamd vanwege de islam en de wahabieten geringer zou zijn, zijn in werkelijkheid islamofoob en herinneren ons Bosnische moslims eraan welke volkerenmoord wij zelf hebben meegemaakt, toen onze oude mensen gedood werden, omdat zij te zwak waren om zichzelf te verdedigen, en dat alleen de jongeren konden overleven, omdat ze bereid waren om te vechten voor hun leven en hun eer. Toch zullen Bosnische moslims nooit twijfelen aan het recht op een ander leven, geloof, vrijheid, eigendom en eer.

Reis Cerić, die opgeleid werd in de VS (hij heeft een doctorstitel in de islamwetenschap van de Universiteit van Chicago) en van 1981 tot 1986 als imam van de moskee in Northbrook, Illinois, werkzaam was, zei dus, dat de wahabieten voor niemand een gevaar zouden vormen. Maar dat moet hij een keer aan de Kroaten uitleggen, die familieleden hebben verloren vanwege door wahabieten gepleegde terreuraanslagen of door provocaties van de Bosnische nationalisten, die op klaarlichte dag Kroaten aanvallen. Hij moet ook de jongste provocaties tijdens de afgelopen kerstvakantie uitleggen, waarin Stolac door lokale Bosnische moslims een kribbe in brand werd gestoken en een groep Kroaten in de omgeving van Zavidovići in Centraal-Bosnië door lokale Bosnische moslims op straat werd beroofd. Het waren ook lokale Bosnische moslims, van wie de muurschilderingen in de Adventstijd afkomstig waren, waarin zij hun steun uitspraken voor Mevlid Jašarević, die in oktober 2011 de aanslag met een vuurwapen op de Amerikaanse ambassade in Sarajevo had gepleegd. Deze muurschilderingen werden pas op kerstavond verwijderd.

Kroatische bevolking in Bosnië krimpt in door vertrek

Veel Kroaten verlaten intussen Bosnië-Herzegovina, omdat hen hier de rechten van een derde Kroatische entiteit geweigerd worden en omdat er met hun taalkundige behoeftes (bijvoorbeeld media in de Kroatische taal) geen rekening wordt gehouden. Dat geldt niet alleen voor Kroaten, die in het etnisch gemengde Centraal-Bosnië wonen, maar ook voor Kroaten in Herzegovina, waar nog een Kroatische meerderheid bestaat. De katholieke kerk in Bosnië-Herzegovina heeft in het jaar 2010 haar eigen volkstelling onder de Kroatische bevolking gehouden, waaruit bleek, dat het aantal Kroaten in Bosnië-Herzegovina door oorlog en sociaaleconomische respectievelijk politieke omstandigheden van 17,3% in het jaar 1991 naar 13% in het jaar 2010 is gedaald. De telling voorspelt met een prognose op de lange termijn het uitsterven van de Kroatische bevolking van Bosnië-Herzegovina in de komende 30 tot 50 jaar, mits er niet onmiddellijk tegenmaatregelen worden genomen.

(click op illustratie voor groter)

Kroaten zijn de oorspronkelijke bewoners van Bosnië-Herzegovina en tot 1624 de meerderheid van Kroatische katholieken vormde. Pas als gevolg van de Ottomaanse verovering en de vervolging van de Kroatische bevolking bekeerde een groot aantal Kroaten zich tot de islam of tot het orthodoxe christendom, terwijl anderen het land uit vluchtten. In het jaar 1624 was de bevolking van Bosnië als volgt verdeeld:

 •  Kroatische katholieken – 100.000 of 22%
 • Moslims – 300.000 of 67%
 • Orthodoxe christenen – 50.000 of 11%

Precies een eeuw later, in het jaar 1723, waren er in Bosnië nog maar 25.000 Kroaten. Tijdens de laatste vervolging door de Ottomanen in 1875, toen de Kroaten samen met de Serviërs vanwege de hoge belastingen tegen het Ottomaanse rijk in opstand kwamen, moesten 150.000 Kroaten Bosnië verlaten. Na de overname van het bestuur over Bosnië-Herzegovina door de Oostenrijks-Hongaarse monarchie in het jaar 1878 keerden veel Kroaten weer naar huis terug, maar ze konden voortaan nooit meer de bevolkingsmeerderheid in Bosnië-Herzegovina vormen. Hun grootste kracht bereikten ze in het jaar 1948, toen ze volgens de toenmalige volkstelling 25% van de bevolking van Bosnië-Herzegovina uitmaakten. Sinds 1948 ging hun aantal steeds achteruit.

Nederzettingen dienen Kroaten veiligheid te bieden

De katholieke kerk in Bosnië-Herzegovina, die optreedt als de beschermer van de identiteit van de Bosnische Kroaten, heeft het joodse (nederzettingen)model voorgesteld, volgens welke Kroatische regio´s gecreëerd dienen te worden, die door Bosnische Kroaten bewoond en door het Kroatische nationale parlement van Bosnië-Herzegovina geregeerd worden. Het is echter een kwestie van politieke wil, omdat de Bosnisch-Kroatische leiding kennelijk ook niet voor de eigen bevolking zorgt. Helaas interesseert de regering in Zagreb zich ook maar weinig voor deze toestanden. De sociaaldemocratische leider van de nieuwe linkse regering, minister-president Zoran Milanović, die zelf afkomstig is uit het westen van Herzegovina, verklaarde, dat hij voor betere betrekkingen tot de Bosnisch-Kroatische bevolking zou willen zorgen en ook Minister van buitenlandse Zaken Vesna Pusić bracht zijn ondersteuning voor een derde Kroatische entiteit tot uitdrukking; maar bij de bekende pro-islamitische instelling van de linksen is niet te verwachten dat er veel zal gebeuren, omdat zij uiteindelijk de vriendschap met de islamitische Bosnische bevolking belangrijker vinden dan de eigen volksgroep met zijn bedoeling van de derde Kroatische entiteit.

Onlangs waren er berichten, dat Bosnische Kroaten, die na de oorlog naar hun geboortestreek waren teruggekeerd, deze nu opnieuw verlaten: redenen zijn de sociaaleconomische omstandigheden en de institutionele discriminatie. Enkelen van hen zijn naar Canada en Zweden geëmigreerd om daar een nieuw leven op te bouwen en zullen vermoedelijk nooit meer naar hun geboortestreek terugkeren. De situatie werd zó erg, dat bijvoorbeeld de in het westen van Herzegovina gelegen gemeente Livno, waar een Kroatische minderheid woont, het verzoek indiende om te worden opgenomen in de Republika Srpska (dus de Servische entiteit in Bosnië-Herzegovina).

Komt er een einde aan een bijna 1500-jarige periode van de Kroaten in Bosnië?

Als het doorgaat zoals tot nu toe in de afgelopen 17 jaar, dan zal de Kroatische bevolking, de eigenlijke autochtone bevolking van Bosnië-Herzegovina, die hier sinds de 7e eeuw geleefd heeft, in Bosnië-Herzegovina ophouden te bestaan.

Bron:

http://www.unzensuriert.at/content/007121-Bosnische-Kroaten-Vertrieben-oder-zum-Sterben-verurteilt

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Balkan, Christenvervolging, Islam, Islamisering. Bookmark de permalink .

12 reacties op Bosnische Kroaten: Verjaagd of tot uitsterven veroordeeld

 1. vederso zegt:

  Tja, ergens heeft het Westen zich vergist in de kwestie Yoego-Slavië, maar dat gaat niemand toegeven. Genscher niet, Joschka Fischer niet, Lord Owen, Clinton etc, etc.

  Like

 2. Linsky zegt:

  Zelf geloof ik helemaal niet dat er ook maar iets is waar de westerse leiders iets in te zeggen hebben gehad. Het hele gebeuren in die regio’s is geregisseerd en volgens plan uitgevoerd. Wat er uiteindelijk met de plaatselijk bevolkingen gebeurd is van onder geschikt belang in deze, voor de lieden die de ‘Nieuwe Wereld’ willen grondvesten;
  Er is erg veel waar zij niet van willen dat het algemeen bekend wordt. De MSM is uitstekend onder controle, en het is niet te verwachten dat die zullen reppen over alle kostbare grondstoffen die zich in de Bosnische bodem bevinden. Door deskundigen is al veel vaker vastgesteld dat Bosnië een van de rijkste bodemschatten ter wereld heeft. Veel daarvan zijn ontdekt door satellieten, en de berichten daarover worden uiteraard niet zonder meer wereldkundig gemaakt.

  Een en ander is uitstekend beschreven in het boek van Robin de Ruiter;
  “De vermoorde onschuld van Slobodan Milošević”
  https://ejbron.wordpress.com/2012/01/29/de-vermoorde-onschuld-van-slobodan-milosevic/
  ————————
  Een ander voorbeeld is het trachten deze ontdekking als een hoax te verkopen.

  In 2005 beweerde de in Amerika wonende Bosniër Dr. Semir Osmanagić dat hij in Visocica in Bosnië, niet ver van Sarajevo, een door mensen gebouwde piramide had ontdekt die groter was dan die van Gizeh. Aanvankelijk hielden de archeologen dit voor een hoax, maar dr. Osmanagić blijkt gelijk te krijgen. In Bosnië staat inderdaad een groep piramides die groter en ouder zijn dan alle anderen. Op deze bouwwerken heeft zich langzaam maar zeker een laag aarde afgezet, waardoor ze er uit zagen als natuurlijke heuvels. De onderste laag aarde bleek 12.000 jaar oud, de piramides zijn dus nog ouder! Onder die piramides ligt een netwerk van tunnels uit dezelfde tijd.


  met nog meer filmpjes…….
  http://www.boublog.nl/20/01/2011/de-piramides-van-bosnie-zijn-echt-ouder/

  Like

 3. Linsky zegt:

  En voor de nieuwste ontwikkelingen die men tegelijk natuurlijk ook graag naar het land der fabelen verwijst, kijk hier;
  ‘Piramides in Bosnië bewijzen dat de mens niet is ontstaan door evolutie’
  12.000 jaar oude beschaving op veel terreinen geavanceerder dan de onze.
  Misschien wel de grootste ontdekking werd gedaan door een team natuurkundigen. Uit de top van de piramide komt namelijk een 4,5 meter brede energiebundel met een frequente van 28 kHz. De energiestraal gaat tegen alle bekende natuurkundige wetten in omdat ze sterker wordt naarmate de afstand tot de piramide groter wordt. Deze ontdekking is het eerste bewijs dat er ooit een dergelijke onbekende ‘niet-Herziaanse’ energietechnologie op onze planeet heeft bestaan. Het lijkt erop dat de piramidebouwers een apparaat wisten te bouwen dat zichzelf al duizenden jaren aan de gang weet te houden.

  Wat in slechts zes jaar tijd in Bosnië werd ontdekt en in 2008 werd erkend door 55 toonaangevende wetenschappers uit 10 landen zet vrijwel alle tot nu toe voor waar aangenomen wetenschappelijke ‘feiten’ over de herkomst van de mens en de ontwikkeling van oude beschavingen volledig op hun kop.
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=651742&r=1&tbl_archief=&
  http://www.piramidasunca.ba/eng/latest-news/item/7778-world-history-and-bosnian-pyramids-2011.html

  Like

 4. Linsky zegt:

  Waar hadden Kalfman een Ulfkotte ook weer over? Was dat niet vervangen, transformatie van de huidige mens, het inwisselen van de ene soort voor de andere?

  En zo zullen de MSM uiteraard alles als plaatselijk gebeurtenissen en verkeerde beslissingen van de wereldleiders beschouwen, maar….
  Kun je nog weigeren te zien wat werkelijk gebeurd in de wereld?

  1. Het opheffen van onafhankelijke overheden
  2. Het afschaffen van alle private bezittingen
  3. Het in beslag nemen van alle geldelijke eigendommen
  4. Het uitbannen van patriottisme (nationalisme)
  5. Het vernietigen van alle religies (door middel van islamisering)
  6. Het verwoesten van het gezin als basis van de samenleving
  7. De oprichting van een Nieuwe Wereld Orde

  Deze 7 stappen zullen bij vrijwel niemand die bij het volle verstand is, enige verbazing wekken. Waarom niet? Omdat iedereen die de ontwikkelingen in bijhoud, de stappen zal herkennen, wat impliciet al een bewijs op zich is dat de Vrijmetselaars/Illuminati als werktuigen van de duistere elite die de NWO wenst te grondvesten, al heel ver zijn met het doorvoeren van hun plannen

  Alleen een blinde ziel zal niet kunnen zien of willen erkennen dat er achter de schermen duistere machten bezig zijn, die alles in het wereldgebeuren bestieren, aanzetten en veroorzaken.
  Wel…lees er de ‘Protocollen maar eens op na, want daar stond het al heel lang geleden in beschreven.
  http://hetuurvandewaarheid.info/2011/11/19/de-protocollen-van-de-wijzen-van-sion-nederlandse-vertaling-uit-1933-deel-1/
  Voor Deel-2, onderaan doorklikken.

  Like

 5. hans van de mortel zegt:

  Linsky zegt: “Alleen een blinde ziel zal niet kunnen zien of willen erkennen dat er achter de schermen duistere machten bezig zijn, die alles in het wereldgebeuren bestieren, aanzetten en veroorzaken.”
  De loop der geschiedenis is altijd al duister geweest. Vergelijk het maar met een spel. Bijvoorbeeld roulette. Je kunt winnen en meestal verliezen. Alleen de domoren gaan er mee door. En ook wanneer ze verliezen, rekenen zij zich rijk.
  De Arabieren hebben al drie keer oorlog gevoerd tegen Israël. De uitslagen waren niet van tevoren voorspelbaar. Waar de Arabier telkenmale een kostbare gok waagt en verliest, speelde de jood op zeker. Achterlijkheid versus verstand.

  De bom mag best weer vallen. maar wel op de juiste plek. Mekka bijvoorbeeld. Dan wordt het moeilijk voor mij om niet dronken te worden.

  Like

 6. G.Deckzeijl zegt:

  AP ligt er op dit moment weer eens uit.

  Like

 7. sarah zegt:

  De schrijver laat het klinken alsof de hele Bosniche bevolking van Stolac de kribbe in brand heeft gestoken. Het waren 2 jonge mannen in de buurt, waarvan niet zeker is dat ze het vuur aan hebben gestoken (het kan ook van de verlichting komen) en een Bosnich-moslimse agent heeft het vuur uitgetrapt. De Kroaten hebben wel wraak genomen, no worries.

  Verder kan ik me geen bomaanslagen herinneren waar Kroaten zijn omgekomen. Er was één terreuraanslag door een Wahabi in Bugojno, en een Bosniche agent is omgekomen (zelf moslim). Als de schrijver het heeft over de Kroatische slachtoffers van de Mujahadeen-vrijwilligers uit het Midden-Oosten die tijdens de oorlog zijn gevallen, moet hij dat ook duidelijk vermelden. In vredestijd is er zoiets niet gebeurd. Vrijwilligers waren er aan alle drie de kanten overigens, aan de Kroatische kant vooral rechtse Europeanen (een Noor bijvoorbeeld die enkele jaren geleden nog is opgepakt voor misdaden tegen de moslims van Bosnie in de oorlog).

  In de tekst komt het over alsof Bosniers grotendeels Wahabi’s zijn. Wahabisme is met de bovengenoemde vrijwilligers naar Bosnie gekomen. Er zijn idd aanhangers van de geinporteerde fundamentele bevegingen, maar ze vormen geen groot percentage van de totale aantal moslims in Bosnië. Bosniërs zijn over het algemeen juist weinig gelovig. De fundi’s (door de Bosniers zelf de ‘nieuwe moslims’ genoemd ) vinden de Bosniers geen ‘goede moslims’ omdat de Bosniers alcohol drinken, de vrouwen rokjes dragen en geen hoofddoeken, enz. De aandacht van die Wahabi’s (ofsoortgelijken) gaat meer uit naar de Bosnische ‘moslims’ dan naar de christenen.

  Er zijn een aantal dorpen gekocht door ‘fundamentalists’. Niet in Kroatische gebieden trouwens. Waarom die mensen afgezonderd leven en niemand toelaten tot hun dorpen is onbekend. Ik vind ze zelf in hun way of life lijken op de mormonen op compounds.
  Persoonlijk heb ik nooit last gehad van een Wahabi toen ik in Sarajevo was . Als er al eentje voorbij kwam, of met gezin (vrouwen meestal in boerka), werd er vanuit hun richting geen aandacht aan mij of andere mensen geschonken, juist andersom. Ze lijken in hun eigen wereldje te leven.

  De schrijver noemt een aantal incidenten van individuele Bosniers tegen Kroaten, maar dat soort individuele incidenten zijn er ook vanuit de Kroatische kant naar de Bosniers toe, zoals de moord op een jongen uit Sarajevo gepleegd door een Kroatische agent (nog steeds niet opgepakt). De Kroaten worden in Bosnie in de gebieden met een Bosniche meerderheid niet meer gediscrimineerd, dan de Bosniers in de gebieden met de Kroatische meerderheid! Als Bosnier heb je het zwaarder in West-Mostar dan als Kroaat in Sarajevo. Op lokaal niveau zijn de Kroaten werkelijk baas in eigen huis, en is er absoluut geen sprake van discriminatie.

  Op landelijk-politiek niveau is dat anders. Bij het kiezen van de Kroatische vertegenwoordiger in het presidium is de winnende Kandidaat Komsic namelijk deels door Bosniers gekozen. Dit is natuurlijk niet de bedoeling, maar helaas niet controleerbaar omdat verkiezingen geheim zijn (democratie he). Hier moet een oplossing voor worden gezocht, omdat de Kroaten uit Herzegovina vooral hier erg ontevreden over zijn (logisch). Of Komsic moet zich niet meer als Kroaat verkiesbaar stellen, of het kiesstelsel moet worden omgegooid; voor de Kroatische kandidaat stemmen de inwoners van de Kroatische gebieden en voor de Bosnische die gebieden met de Bosnische meerderheid.

  De situatie (economisch, politiek) in Bosnie is voor niemand ideaal. De Kroaten vertrekken (of komen niet meer terug als ze al vertrokken waren tijdens de oorlog) omdat ze een optie hebben: Kroatie. De Bosniers tijdens de oorlog vertrokken zijn ook niet teruggekomen. Als de Bosniers dezelfde optie zouden hebben zoals de Kroaten om naar een politiek en economisch beter land te verhuizen zouden ze ook Bosnie verlaten.

  De hele tekst is gekleurd, ietwat overdreven, wat logisch is op een anti-islamitische blog.

  Like

 8. Pingback: 20 jaar Bosnië-Herzegovina: Er valt niets te vieren | E.J. Bron

 9. dINA zegt:

  EIGEN SCHULD DAN MOETEN ZE MAAR NAAR KROATIE TENZIJ ZE DAAR GEBOREN ZIJN IN BOSNIE EN ZE HADDEN BETER ZO TEGEN SERVIERS MOETEN DOEN WAT ZE AL DOEN ALLES IS DE SCHULD VAN SERVIE!

  Like

  • Draga zegt:

   Hoe kan je zo iets zeggen! Wat weet je trouwens over? Kroaten woonde al eerste in Bosnië en daarna zijn moslims gekomen dankzij Ottomaanse Rijk. Als je geen kennis hebt dan moet je geen commentaar geven.

   Like

 10. E.J. Bron zegt:

  dINA

  De zaak ligt toch echt wel iets gecompliceerder dan u met dit simpele comment voorstelt!

  Like

 11. Tad zegt:

  @ Dina

  Wat een simpele reactie. Kroaten en Serviers zijn de oorspronkelijke bewoners van Bosnie en Herzegovina. De moslims die daar wonen stammen eigenlijk allemaal af van ofwel Kroaten, Serviers of Turken. Raar dat ze dat daar zelf niet doorhebben, dat de meeste hun voorouders allemaal Kroaten of Serviers waren en gedwongen werden zich te bekeren (of een belasting te betalen). Er heerst een zeer sterke band tussen de moslims en Turken, terwijl het diezelfde Turken waren die gedurende 400 jaar hun cultuur, geloof en levenswijze oplegde aan de oorspronkelijke bevolking. Diezelfde Turken die zo veel moeders van hun zonen hebben beroofd, om vervolgens te bekeren en tegen hun eigen (christelijke) broers te laten vechten. Bosnie is een soort Turkije, alleen met hier en daar nog een groep Serviers en Kroaten. In het onderwijs is de situatie is er echt ondraaglijk. Je wordt er vies bekeken omdat je naam niet Rafik of Rachida is, maar Ilija of Ivana. Ook de ‘Mashallah’ achtige uitlatingen en andere Arabische krachttermen sluipen langzaam maar zeker de Kroatische taal binnen. Het onderwijs gebeurt ofwel in het Servisch, ofwel in het Bosnisch (is geen echte taal, eerder Kroatisch met Turkse fantasietjes). Echt jammer wat er met dit land gebeurt is. Als je gewoon naar de fauna en flora kijkt, gebergten, bossen, enz., dan is het gewoon pijnlijk om te weten wat er zich in werkelijkheid allemaal afspeelt in het land. Ik schaam me soms als ik mensen moet uitleggen dat ik eigenlijk uit Bosnie afkomstig ben, gewoon omdat ik de associatie met de Bosniers vrees…

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s