Het verhaal van “Hij die Weet”

(Door Linsky)

Aanvankelijk heeft het verhaaltje ogenschijnlijk weinig te maken met de strijd tegen de islam. Een goed en noodzakelijk verzet, omdat het een liefdeloze, wezensvreemde macht betreft, die per definitie tegen liefde en het Leven zelf is!

Om dat gevecht echter op de juiste wijze te kunnen voeren, moeten wij weten hoe, en wie wij zelf zijn en waar we staan in deze context. Daarvoor dienen we dus eerst eens tegen onszelf te strijden en de machten van ons eigen Ego te temmen. Het Ego, dat ons permanent aanzet tot eigenlijk alleen maar strijd tegen anderen in plaats van onszelf.

Het intellect op zichzelf is niets meer dan een instrument. Zonder de samenhang met de intuïtie en wezenlijk gevoel loopt het Ego mank en gedraagt het zich als een wezen dat op één been hinkt, snel soms weliswaar en daar nog trots op is ook!

Daardoor is elke discussie bij voorbaat volslagen zinloos, omdat het enkel een eindeloze strijd der Ego’s is. Alleen een eerlijke, open gedachtewisseling kan mensen bij elkaar brengen door de wens ook de ander te begrijpen. Verder blijft alles een kwestie van perceptie.

Een volledig, geestelijk en wezenlijk creatief en vruchtbaar bestaan, is enkel mogelijk voor hen die intellect, emotie in liefde verweven tot een synergetische expressie.

*     *     *

“Hij die Weet”

“Hij die Weet” werd beschouwd als het grootste intellect dat ooit was geboren in hun primitieve en van de buitenwereld afgezonderde stam. Hij was nog niet oud, zo’n 30 zomers. Iedereen was erg opgewonden toen men een vreemd mysterieus object vond aan de rand van het oerwoud, waar zij zich meestal schuilhielden. Het vreemde ding werd meegenomen naar de stamoudsten en de slimme “Hij die Weet” kreeg opdracht om het te onderzoeken en aan de stamoudsten verslag uit te brengen en uit te leggen wat het was en waarvoor het diende.

“Hij die Weet” boog zich, bewust van zijn intelligentie, slimheid en onbetwiste autoriteit, enthousiast over het vreemde ronde voorwerp en constateerde al snel dat er heel vreemde tekens, symbooltjes in gegraveerd zaten. De twee pijltjes die verschillend van maat waren, vormden vooralsnog een raadsel, maar hij was ervan overtuigd dat, als hij het hele ding uit elkaar haalde en nabouwde, het hele raadsel voor hem geopenbaard zou worden.

Onder het toeziend hoopvolle oog van de voltallige stam haalde “Hij die Weet” het hele ding uit elkaar en bouwde het geheel minutieus na, van de materialen die hij uit takjes en schors wist te snijden. Vol bewondering zaten de stamleden om “Hij die Weet”  heen om hem te bewonderen en aan te moedigen.  Het model dat hij fabriceerde was tien maal groter, waardoor “Hij die Weet”  goed kon laten zien hoe het rare ding was samengesteld en uitlegde waar de diverse onderdeeltjes voor dienden.

Verbaasd en ook wel een beetje angstig keken zij naar het ingewikkelde apparaatje, dat uit vele rondjes met karteltjes bestond. Een stukje glas en twee merkwaardige pijltjes, ‘t ene wat korter dan het andere, deed hen op hun hoofd krabben en ontlokte hen vaak diepe zuchten..

Trots toonde “Hij die Weet” het merkwaardige ding samen met zijn tien maal grotere model aan de stamoudsten. Hij toonde hen de werking van alle onderdelen en verklaarde daarmee waarom de wijzers naar twee richtingen konden worden gedraaid. Het raadselachtige apparaatje had geen enkel geheim meer voor hem! Iedereen was diep onder de indruk.

“Hij die Weet” werd overladen met lof en mocht zelfs aan hun zijde zitten. Toen stond de stamoudste op en sprak hen allemaal toe. Na de lofrede vroeg de enige vrouw die zitting had in de raad van oudsten: “Maar waar dient het nu voor?” Geschrokken keken ze “Zij die altijd droomt” allemaal aan. Ergernis en verbazing was op vele gezichten af te lezen, want eigenlijk had niemand daar aan gedacht. Zo’n ingewikkeld machientje zou toch een functie moeten hebben. Niemand maakt zo iets ingewikkelds zonder reden.

Geïrriteerd merkte “Hij die Weet” op:  “Alleen iemand die altijd droomt kan op die vraag komen. Waarom moet alles een reden hebben? Het is voldoende dat ik in perfectie weet hoe en waarom het werkt. Meer is niet nodig!”

Maar de oudsten schudden twijfelend hun hoofd en eisten nu toch wel een verklaring van de slimme man. Ook zij wilden nu weten waar het voor diende. De hel brak los! Iedereen schreeuwde door elkaar heen en de meest idiote en verbazende verklaringen werden opgeworpen. De stamoudste hief zijn armen op en bracht iedereen tot bedaren en stilte. Laat een ieder, die denkt te weten waar het voor dient naar voren komen en uitleg geven.

Nu de aandacht zo op hen persoonlijk werd gevestigd, trokken de meesten zich terug. Enkelen durfden wel en traden naar voren en opperden hun ideeën.

“Zij die altijd droomt”  luisterde met aandacht en moedigde iedereen die het lef had naar voren te komen vriendelijk aan hun woord te doen. Een man dacht dat het een aanwijzer was voor waar de jacht het beste plaats kon vinden. Weer een ander meende dat hij klikjes hoorde als het apparaatje draaide en dat het een soortgelijk geluid was als van een knagende bever…of een vogeltje, dat kon ook. Er werden talloze verklaringen geopperd, maar geen van deze werd aannemelijk en als afdoende beschouwd.

“Zij die altijd droomt” stond op en nadat iedereen stil was, sprak ze zacht: “Ik heb gezien door op te letten, dat telkens als de grote en de kleine pijl samen naar dat bovenste symbool wijzen, de zon het hoogst aan de hemel staat! Als de grote naar boven wijst en de kleine naar onderen, dan is het al heel snel donker. Als het dan donker is, zie ik steeds de bekende sterren schitteren op een bepaalde positie als de wijzertjes op een van de symbooltjes staan. Tenslotte draaien de pijltjes van ‘t originele apparaatje uit zichzelf, terwijl het nagemaakte van “Hij die Weet” steeds zelf bewogen moet worden. En door het bandje kan je het aan je pols dragen”

Er steeg gemompel op uit de verbaasde meute en “Hij die Weet” keek kwaad rond en schreeuwde: “Daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor! Het kan voor heel veel dingen zijn, maar het is idioot om te veronderstellen dat er een relatie is tussen de bewegingen van de zon en de sterren. Dat kun je gewoonweg niet bewijzen! Ik heb jullie laten zien hoe het werkt. Dat is voldoende. “Zij die altijd droomt” doet haar naam weer eens eer aan, want dit is pure fantasie en gissen. Ik heb afdoende aangetoond wat de werkelijkheid is. We kunnen het meten en wegen en ik kan het zelfs twee kanten op laten draaien. Mijn model is dus feitelijk beter, omdat het meer kan! En in plaats van aan je pols, kun je het aan je enkels of aan een tak bevestigen. “Zij die altijd droomt”  kunnen we niet serieus nemen. Zij bezit enkel het vermogen om te dromen en aan de dingen een betekenis en waarde toe te kennen, die we maar moeten aannemen, die we moeten geloven en die ook nooit te bewijzen zijn. Al wat zij beweert is uit het ongerijmde!” Verbolgen over zoveel brutaliteit zeeg hij neer op zijn nieuw verworven zetel naast de ouderen.

Toch wel zeer onder de indruk van het scherpe betoog en met overweging dat “Zij die altijd droomt” inderdaad niets wezenlijks kon laten zien, besloot de raad dat het gelijk aan de kant van “Hij die Weet” was. Per slot van rekening was die echt intelligent, wist de dingen altijd goed uit te leggen, waarbij hij consequent het vermogen demonstreerde alles na te bouwen en daarmee zijn gelijk wist te bewijzen. Daarnaast wilde men ook niet voor dom worden aangezien. En een dromer wilde beslist niemand zijn.

Besloten werd om het mysterieuze apparaatje goed op te bergen en te koesteren als een bijzonder kleinood, dat bij speciale gelegenheden getoond kon worden, ten bewijze dat er soms heel bijzondere onverklaarbare dingen bestonden in de wereld………….

Bewijs is een kwestie van perceptie, interpretatie en acceptatie.

Enthousiasme is de ervaring van de gemoedstoestand tijdens het zoeken, wikken en wegen.

Liefde is leven.

Elk bewijs is weer te ontkrachten, elk enthousiasme weer te temperen en elke liefde te doven!

Auteur:

Linsky

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

36 reacties op Het verhaal van “Hij die Weet”

 1. jowitteroos zegt:

  Zou Martien Pennings moeten lezen na zijn vorige commentaar op u.

  Geweldig stuk!!

  Like

 2. Marijke . zegt:

  Met plezier gelezen en van onder de in druk linsky.Goed geschreven

  Like

 3. Marijke . zegt:

  Trouwens een hele mooie foto

  Like

 4. Linsky zegt:

  Welke Marijke?
  De middelste ( Adam en Eva) is een schilderij door mezelf gemaakt. 🙂

  Like

 5. Linsky zegt:

  Off-topic:
  Islamitische gebedsruimte op Bernarhardkazerne

  BERGKWARTIER – Op de Bernhardkazerne is woensdag de eerste islamitische gebedsruimte bij Defensie geopend. De ruimte is toegankelijk voor iedereen en wordt daarnaast gebruikt voor studiedoeleinden.
  http://www.destadamersfoort.nl/_incs/islamitische_gebedsruimte_op_bernarhardkazerne_22498292.html

  Like

 6. Henk Janssen zegt:

  @ Linsky

  Goed stuk. Met plezier gelezen.

  “Alleen een eerlijke, open gedachtewisseling kan mensen bij elkaar brengen door de wens ook de ander te begrijpen. Verder blijft alles een kwestie van perceptie.”
  Hier gaat het inderdaad om. Prima verwoord.

  Er zijn vele waarheden, vele werkelijkheden en tóch is er maar één waarheid. Elke waarheid is een deel van een grotere waarheid. Men ziet de dingen van verschillende kanten, het ligt er maar aan waar men ergens is in de realiteit. Het is dezelfde waarheid en dezelfde realiteit, alleen met verschillende perspectieven.

  Mensen proberen de wereld en wat er gebeurt te begrijpen vanuit hun eigen referentiekader. Zij duiden de dingen vanuit hun eigen perspectief “geloof”. Macht uitoefen op mensen gaat altijd via een “waarheid” die verkondigd wordt. Door mensen te manipuleren en in een bepaalde realiteit neer te zetten wordt deze “waarheid” bevestigd.

  Like

 7. Linsky zegt:

  Allemaal dank voor de steun. 🙂

  Dit blog is duidelijk niet bedoeld om een theologische discussie uit te vechten over het al dan niet gerechtvaardigde bestaan van welke religie, geloof of Godheid dan ook.

  Ook geen filosofische vergaarbak. Persoonlijk ben ik echter van mening dat het goed is op tijd te relativeren en op de juiste wijze te focussen, op waar het in deze strijd echt om gaat. Maar ook dat zulks alleen kan, als we een geestelijk balans houden.

  We worden te zeer afgeleid en voorgelogen door de MSN.

  Waar het hier echt om gaat is, dat we te maken hebben met een wereldoverspoelend, gehersenspoeld volk (islamieten) wat een geloof hanteert en in praktiseert, wat de totale vernietiging nastreeft van alles en iedereen die anders is en niet voldoet aan de zieke interpretaties van hen persoonlijk of hun koran en sharia, ja zelfs het leven zelf!

  Het is niet eens een religie in de zin van het woord, maar een compleet, juridische, economische en politieke oorlogsdoctrine, een militair NWO-systeem met als doel; Total Control!

  Wij strijden hier tegen de islam, niet tegen elkaar!

  Like

 8. G.Deckzeijl zegt:

  Erg mooi verhaal, Linsky.
  Alleen dat van die gebedsruimte is niet zo mooi.
  Vraag me daarnaast af hoeveel islamitische militairen dit land telt.
  Daar was in mijn tijd geen sprake van.

  Like

 9. Linsky zegt:

  Decky, onze tijd is voorbij en komt niet meer terug. 😦

  Ik vind dit hele gebeuren (islamisering) daarom ook zo erg voor de kinderen en die van hen.

  Hoe in hemelsnaam moeten ze dat gaan oplossen?

  Like

 10. G.Deckzeijl zegt:

  Oplossen kan met…. VERZET, beste Linsky, GROOTSCHALIG NATIONAAL VERZET.
  Al die islamitische jurkendragers moet je gewoon “om de oren slaan” met bewijzen waar ze op dit moment mee bezig zijn(Het project), keihard weerwoord geven als je ze op leugens betrapt, commentaar leveren op de manier hoe ze de eigen vrouwen behandelen.
  Onthou in het vervolg één ding: onze beleefdheid wordt door hen uitgelegd als een teken van zwakte. Zo werden ze in de afgelopen 1400 eeuwen opgevoed, zo worden hun kinderen tot op de huidige dag opgevoed. Ik heb de rollen OMGEDRAAID. Ik treed hard op, ik zeg keihard de waarheid. En dat WERKT. Zaken veranderen alleen door te stoppen met het bakken van zoete broodjes. Alles staat of valt met doorzettingsvermogen. Niets gaat vanzelf, dat weet je heel goed.

  Like

 11. gielah zegt:

  Intussen KAN men geen zinnig debat over islam ( afgezet tegen welke andere stroming ook’ houden als men maar steeds zo vuurbang) blijft voor theologische discussies.
  Al roept men ook duizend keer dwangmatig: ” De islam is een ideologie….”, dan nóg zal men zichzelf echt moeten dwingen iets dieper dan oppervlakkig over een en ander na te denken.
  Naar mijn ervaring zijn mensen, die al wat boven het materiële uitgaat ontkennen als onzin en flauwekul, aantoonbaar niet in staat om de wortels van de islam bloot te leggen.
  Misschien omdat zij er voor terugdeinzen op termijn en na enig serieus studiewerk te moeten toegeven, dat hun eigen atheistische wortels weleens erg DICHT bij die van de islam kunnen liggen?

  Dus: als dit blog NIET bedoeld is voor theologische discussies,
  dan zou men er wellicht wijs aandoen de islam überhaupt niet aan te kaarten.
  De meeste christenen en Joden beginnen daar dan ook wijselijk niet aan.
  terwijl zij verklaringen en verbanden en verschillen aandragen, worden zij dan keer op keer gehinderd en doorkruist door allerlei lieden, die op luide toon hun eigen atheisme aan het aanprijzen slaan en die de hele discussie weer onmiddellijk op nivootje kleuterschool brengen!

  Beslis dus eerst maar eens of dit blog volwassen genoeg is om álle kanten van een kwestie te bezien!
  Kan dit niet, vanwege door vélen gedeelde vooroordelen, hyaten in kennis en antipathiën, dan gaat de echte, meer diepgaande discussie zich toch echt als vanzelf ergens anders ontplooien.
  iets dergelijks verlamt thans ook al DDS, Artikel 7 en Amsterdam Post ( hoewel bij het laatste forum de wat minder oppervlakkige en soms zelfs wijze professor van Frikschoten af en toe zelf naar wat diepere lagen door surft te stoten… en zo de oppervlakkige schreeuwers weer even de mond snoert).

  Waar enkel atheistische meningen geduld worden, blijft een groot deel ( misschien zelfs wel het meest relevante deel) van de werkelijkheid onderbelicht.
  Dat is geen pre voor een discussieforum.

  Like

 12. E.J. Bron zegt:

  @gielah

  Bent u ooit door de webmaster van deze blog terechtgewezen vanwege een van uw comments? Hebt u goed gekeken op deze weblog hoeveel artikelen de christenvervolging tot onderwerp hebben?! (daar waar de MSM net doen alsof hun neus bloedt!!??).Hebt u goed op deze weblog gekeken hoeveel pro-Joodse en pro-Israëlische artikelen erop staan?! (daar waar de MSM in 99% van de gevallen anti-Joods en anti-Israëlisch is!!??).
  En ja, uiteraard is er dan ook ruimte voor atheïstisch getinte artikelen….

  Like

 13. G.Deckzeijl zegt:

  Ja, en dan hebben we ook nog te maken met het probleem dat moslims niet kunnen debatteren.
  Zelfs de mildste vorm van kritiek wordt meteen bestempeld als racisme, refererend aan het niet aflatende, hoogstwaarschijnlijk aan aderverkalking gelieerde geneuzel van bv. M.Rabbae…

  Like

 14. Frans Brassens zegt:

  Gielah 15:59), aangezien de islam geen godsdienst is maar een ideologie met een verhullend godsdienstig sausje, gaat je redenering d.a.g. niet op.
  Daarbij: Godsdienst op zich behoort tot het domein van ‘Zij die altijd droomt’. Niet het pakkie-an dus van realisten.

  Like

 15. gielah zegt:

  Maar waarom zijn die realisten, zoals u hen eufemistisch aanduidt, dan altijd zo stuitend oppervlakkig?
  Bovendien heeft de islam wel dégelijk een religieuze ( want satanische) kant.
  En laat dát nu juist de meest bepalende kant zijn?!
  Wie ook daar weer niet in gelooft , mist dat en moet dan noodzakelijkerwijs aan de periferie van het probleem blijven hangen met zijn observaties.
  Nu blijft op internet rondschrijven ook dan natuurlijk een leuke dag-invulling, maar in het grote geheel der dingen kopen we daar dus niets voor.

  Like

 16. Frans Brassens zegt:

  Gielah (16:32), daar je de woorden ‘eufemistisch’ (ken je de letterlijke betekenis wel?), ‘stuitend’ en ‘oppervlakkig’ durft te gebruiken, en kennelijk erg weinig hebt gestudeerd op godsdiensten in het algemeen en de islam in het bijzonder, daarbij ook nog een gratuïte sneer denkt te kunnen uitdelen aan het einde van je onzin, ga ik niet meer op je onnozelheden in.
  Ik ken jouw type maar al te goed en ben er klaar mee.
  Veel ‘Zij die altijd droomt’-geklets en een manco aan kennis van zaken. Nee, dank U.

  Like

 17. jowitteroos zegt:

  Geachte Gielah,

  Het lijkt wel alsof u een christelijk/islamitisch kennisclubje op wilt richten en eerlijk gezegt wil ik de Koran of Bijbel ( alhoewel ik wel christelijk ben grootgebracht ) niet gaan “bestuderen en bekomentarieren), daar is geen tijd voor, dat duurt eeuwen.
  Het gaat om een rode draad mijns inziens enwel: NWO-EU-ISLAM
  Kijk naar andere landen wat Islam doet met de maatschappijen en dat op zich is voor mij al voeldoende kennis om een oordeel uit te spreken over Islam welke, zoals eerder door reaguurders gemeld is) een Ideologie is die Israel van de kaart wil vegen en de gehele wereld ISlamitisch wil maken. Daar hebben ze collones samenlevingen voor in het leven gecreeerd welke op verschillende niveaus onder ons begeven, hun seculiere samenleving)
  U ziet de foto;’s uit Iran toch ook die in AP tentoon zijn gesteld (het Iran van 1970 ( klaslokaal met vrouwen) en heden 2012. Van westers gekleed naar Burqa.
  Discussie dus over Islam en zijn intensies zijn overbodig. bewustmaken van wat uit naam van Allah gebeurd wereldwijd noodzakelijk!!
  Dat doe je mijns inziens door zoveel mogelijk mensen de geschreven artikelen te laten lezen op elk niveau te beginnen met het onderwijs en op internet en in de politiek.
  Ooit schreef iemand eens op AP dat zelfs Wilem Alexander niet eens wist dat er b.v. voedselbanken bestonden ( in het heden notabenen) en dat wordt onze Koning. Onze Vorstin bezoekt 2 moskeeen met een Hoofddoek in een land waar vrouwen ( ondanks hun werk en intelligentie via studie) minder waard zijn dan de man en waar zij als broedkippen gebruikt worden en in Burqa rondlopen, waar mensenrechten worden geschonden uit naam van Allah, waarbij de Hoofddoek een symbool is!
  Verspreid het woord, ga desnoods discussies met die mensen aan die opmerkingen hebben over de inhoud van de artikelen en niet zoals nu op AP gebeurd vallen over een titel terwijl de inhoud vele malen erger is (en de moedeloosheid van de schrijver die zich jarenlang heeft ingezet uit te leggen wat Islam inhoud wat linksdenken inhoud ), daar waar over gediscuseerd zou moeten worden.
  Het lijkt een Cordon Sanitair, een onmogelijkheid in de Westerse Wereld kritiek te mogen hebben op Islam, die mensen moeten wij bereiken…………….we gaan anders naar de grot, naar de Islamitische grot zo u wilt.
  Sorry als ik zo uitwijdt, maar ik snap u gewoon niet. Ik weet dat u al langer meedraait in het circuis en zie uw commentaar ook wel in de AP dus met name U zou moeten weten Gielah…….U met zoveel kennis!!

  Like

 18. Linsky zegt:

  Excellent betoog jowitteroos! 🙂

  En een van de voorste is die ‘vijfde colonne’, hè!

  Like

 19. Chantal zegt:

  “Besloten werd om het mysterieuze apparaatje goed op te bergen en te koesteren als een bijzonder kleinood, dat bij speciale gelegenheden getoond kon worden, ten bewijze dat er soms heel bijzondere onverklaarbare dingen bestonden in de wereld………….”

  Zo is het maar net, Linsky, ook een horloge dat stilstaat heeft twee keer per dag gelijk!

  Hieronder nog meer avonturen van ‘Zij die altijd droomt’, voor in je plakboek.

  http://www.spitsnieuws.nl/archives/raar/2012/01/tuinkabouters-verkrachten-mijn-vrouw

  Like

 20. jowitteroos zegt:

  Geachte Linksy

  Ik weet niet wie u bent, wel dat u altijd uw best doet op de site met het aandragen van belangrijke links.
  Zij die altijd droomt en Hij die weet lijkt een gemakkelijke strijd/zienswijze mbt de wereldproblematiek en ook in het kleine in Nederland.
  Het gelijkt op een goed versus slecht verhaal in die zin dat het heel makkelijk te vertellen is en te bevatten is, maar ik heb het idee dat die essenties steeds moeilijker te integreren zijn in het heden.

  Mijn inzicht zegt me, ook gezien het voortreffelijke stuk van Martien Pennings waar zoveel ophef over was/is, dat de aanvallen die hij kreeg op AP voornamelijk over de titel gingen, terwijl deze in zijn vervolg, in zijn stuk, ontkracht werd en verduidelijkt werd. Niemand heeft zijn inhoud gelezen, dat is het zelfde als, om in de terminologie van jouw verhaal te komen, zij die niet willen zien en horen oftewel zij die denken te weten. ( soort van ziende blind en horende doof).

  Bedenk me dat er een hoop politiek achter moet zitten, een soort politieke mantra uiten gelijk hun partijgenoten.

  In het grotere politieke geheel is de mantra gelijk vele partijen : WIlders is lecht hij haat Moslims ( wat iet waar is) en de PVV is lecht want dat zijn nazi’s en de PVV moet weg.

  Dat gevioel krijg ik als ik commentaren lees en als ik onder mensen ben en zeg dat ik PVV stem. Ik stem PVV vanwege de issieus die zij bespreken willen: EU, EURO, ISLAM, Allochtonen en die worden genuanceerd uiteengezet zonder haat wel met een geladenheid en die word groter naarmate we meer monddood gemaakt worden. Mensen kijken mij dan vies aan, een PVV-er. Het dondert me niet en af en toe ga ik ook over de scheef met een verbaal agressie zo u wilt in de trent van : Snap hem dan, kijk dan, lees dan.

  Heb op de AP weinig nieuwe bezoekers gezien die daadwerkelijk op de inhoud van Martiens stuk ingingen en dat beangstigd mij en bevestigd wat ik al jaren zie en anderen al veel langer ( ik kom ook net kijken ) namelijk dat de politiek mantra’s te simpel zijn en iedere vorm van kritiek smoort; het bewijs is voor mij geleverd.
  Naar mijn mening kun je af en toe niet duidelijk genoeg zijn en provoceren om een soort hersenwaas te openen en dan mag er discussie komen want je hoeft er het niet mee eens te zijn. Maar dat vond ik niet in de reacties op AP nav het stuk van Martien, alleen maar onderbuikgevoel, terwijl de getrouwe bezoekers toch meerdere malen met inhoudelijk bewijzen kwamen en nieuw linkjes aandroegen: MEN WILDE ZE NIET ZIEN en dat is naar mijn idee het gevecht:

  Zij die zien tegen zij die niet willen zien.

  Dat wilde ik even kwijt.

  Vriendelijke groet

  Like

 21. Marjan C. Meijer zegt:

  Dank je zeer Linsky voor dit gedegen sprookje dat zo goed verwoordt wat er in de mensheid gaande is, het is allemaal een zaak van hoe je het bekijkt; een kwestie van perceptie; Hartelijke groet van de puszta xxx

  Like

 22. Vasti zegt:

  @Linsky
  Creatief én spiritueel -het lijkt erop dat ik me onterecht wat ‘zorgen’ over je gemaakt heb. :>)

  Mooi geschreven, belangrijke boodschap!
  Het is waar dat het in debat vaker over het Ego gaat dan er daadwerkelijk naar elkaar geluisterd wordt. Bewust leren omgaan met onze denkwereld ,waar onze Ego zetelt en voordurend bijelkaar gedacht/verzonnen wordt, zou de mensheid een stuk in de juiste richtig helpen.

  De mens is zoveel groter!

  Like

 23. jowitteroos zegt:

  @ Marjan C.

  De vrouwen die in Burqa als vodje, knielend op straat, door de beul die nog even aan zijn kruis kraste, ongeemotioneerd werden doodgeschoten met tussenpauze, hebben niets aan de perceptie van onze wereld en de vrouwen die wel voor een burqa zijn. Vrouwen die verminkt worden aan de genitalien hebben niets aan die perceptie.
  Onze toekomst als vrouw is verwoord in het verhaal van Martie Pennings op de AP door de vrouwen die in de politiek zaten/zitten of vrouwen die cabratier zijn en veel in de media komen, dus bij uitstek een spreekbuis kunnen zijn voor die vrouwen in Burqa, het eens zijn met de Burqa er in ieder geval niet tegenin gaan.
  Mijn perceptie in deze is dat mijn toekomst en dat van de kinderen en kleinkinderen ook niet verdedigt wordt door deze vrouwen omdat zij dus uitdrukken dat het goed is dat de islamisering ook hier toegestaan wordt en vrouwen in Burqa mogen lopen………..en wie weet middels Sharia ( wat al in Belgie, Frankrijk, Engeland etc werkt, ook als vodje op straat door een idioot die zich Moslim noemt, de zogenaamde lieve vrede zelfe is, gewoon doodgeschoten wordt.

  Aan die vrouwen die kunnen spreken en die gesproken hebben in het nadeel van deze vrouwen wil ik zeggen: Jullie hebben bloed aan je handen!!

  Het kijken vergt daden ten gunste van de vrouwen die slaaf zijn binnen de Islam

  Like

 24. Linsky zegt:

  jowitteroos;
  Dank u. 🙂
  Het mag evident zijn dat het verhaal staat voor elke tegenstelling, polariteit, en elke mogelijke perceptie.
  De polariteit in ons brein, de irrationele en rationele kant, ofwel het emotionele en intellectuele vermogen, vanaf onze geboorte de eerste waar we mee om moeten leren gaan. Helaas is de maatschappij zo ingericht dat maar zelden die twee hemisferen in de juiste mate en balans worden ontwikkeld.
  Elk mens heeft natuurlijk recht op eigen voorkeuren, het wordt echter een probleem, als men leeft met een te grootte onbalans. De een zal echter een zweverige dwaas lijken de ander van elke emotie gespeend.
  Ik zie zelf vaak het beeld van een mens op één been hinken, daar mee kan ie zelfs heel snel zijn, en meestal ie ie daar nog trots op ook. Je kunt je afvragen, waarom ie er dan twee heeft!?

  Evenwicht…is wat we allemaal nodig hebben, …in het bijzonder als we een oordeel over anderen en hun gedrag uitspreken.
  Mijn overtuiging is dat elk mens gemeten zal worden met de maat die gebruikt werd om een ander de maat te nemen.

  Like

 25. jowitteroos zegt:

  Geachte Linsky,

  Dank voor uw reactie,

  Moet echter constateren dat deze wat filosofisch lijkt en algemeen en niet over inhoud en daar kan ik persoonlijk heel weinig mee.
  Fijn dat u de overtuiging draagt, haast bijbels: vergeeft hen hun schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren: de uwe: elk mens wordt gemeten met de maat die gebruikt werd om een ander de maat te nemen.

  Ik kan ook algemeen zijn: behandel een ander zoals jezelf ook behandeld wil worden

  Dan kan ik niets anders concluderen dat de inhoud van mijn betoog u niet raakt en de inhoud van het geschreven stuk van Martien Pennings u niets doet.

  Vriendelijke groeten

  Like

 26. Linsky zegt:

  jowitteroos:
  Elk mens heeft een eigen perceptie en invalshoek, waarbij de persoonlijke levenservaring de grondslag vormt.

  Ik lever mijn bijdragen en iedereen mag daar uit halen wat van pas komt. Het zijn ook altijd maar moment-opnamen, die onmogelijk tot in alle fitnessen en aspecten kunnen worden uitgediept hier.

  Het feit dat ik aanwezig ben op dit blog, getuigd van mijn betrokkenheid bij wat iedereen schrijft.
  Waaruit tevens geconcludeerd mag worden dat ik wel degelijk geraakt wordt!
  Ik ga echter niet op alles in, om redenen die u zelf ook wel kunt bedenken.

  Daarnaast wil ik u er wel graag aan herinneren, dat ik in het geheel niet op de hoogte was van wat M. Pennings schreef. De enige wijze namelijk waarop ik ooit met de man of zijn artikelen te maken kreeg, was door de onbeschaafde en zeer arrogante wijze van reageren en afkraken van mijn onbeduidende persoontje alhier!

  Like

 27. jowitteroos zegt:

  Ik begrijp denk ik iets niet:

  U schrijft op het einde alhier: ik zie de naam van Martien hier niet staan, wat bedoeld u?

  Like

 28. Linsky zegt:

  jowitteroos:
  Quote:
  Dan kan ik niets anders concluderen dat de inhoud van mijn betoog u niet raakt en de inhoud van het geschreven stuk van Martien Pennings u niets doet.
  ——————–
  Martien Pennings zegt:
  12 februari 2012 om 10:38
  https://ejbron.wordpress.com/2012/02/11/de-vrije-pers-komt-naar-zweden/
  ———————
  Alhier, verwees naar dit blog, niet per definitie naar deze draad.
  Sorry voor als ik onduidelijk was.

  Like

 29. Chantal zegt:

  “Daarnaast wil ik u er wel graag aan herinneren, dat ik in het geheel niet op de hoogte was van wat M. Pennings schreef. De enige wijze namelijk waarop ik ooit met de man of zijn artikelen te maken kreeg, was door de onbeschaafde en zeer arrogante wijze van reageren en afkraken van mijn onbeduidende persoontje alhier!”

  Linsky, in welke glazen bol leef jij eigenlijk door hier met droge ogen te beweren in het geheel niet op de hoogte te zijn van wat Martien Pennings, islamcriticus avant la lettre en een van Nederlands meest gedocumenteerde bestrijders van de islam in Nederland – al sinds de vorige eeuw in talloze artikelen openbaarde?

  Like

 30. Linsky zegt:

  Chantal:
  Da’s een irrelevant vraag en meer commentaar op mijn persoon, …niet op het artikel/comment.

  Like

 31. jowitteroos zegt:

  Linsky ik begrijp je woede/teneergeslagenheid, dat was en is niet netjes, zo hoort het niet en ik begon mijn reactie ook dat ik je bijdrage in dit artikel ook graag aan martien zou laten lezen als (jouw antwoord op de aantijging!)

  Hoop overigens dat je Martien wel blijft lezen en zijn woede/gevecht begrijpt, hij zet niet aan tot haat maar wordt aangezet tot gevoelshaat, althans dat is denk ik zijn essentie in zijn laatste stuk waarin hij aan Gielah uitlegt waarom hij schreef zoals hij schreef in zijn vorige stuk op de AP

  Ik kan u natuurlijk niet vertellen wat u doen moet en hoe u met een belediging om moet gaan, maar wens u daar wel sterkte in en hoop u nog eens op de AP te mogen ontmoeten

  De strijd wordt op verschillende manieren geleverd en dat doet wat met je persoon, zeker als je alle narigheid voorbij ziet komen en op intense wijze beleeft en dat al hele lange tijd doet!

  Like

 32. E.J. Bron zegt:

  Edit:

  Chantal, ophouden met op de man te spelen. Graag on-topic bljiven!! 😦

  E.J.

  Like

 33. Linsky zegt:

  jowitteroos:
  Welke woede/teneergeslagenheid ?
  —————–
  Quote:
  141; Linsky zegt:12 februari 2012 om 18:47 Op AP

  Martien, bij deze toch mijn welgemeende steun!
  Maar ook even mijn mening, hoewel je die niet op prijs blijkt te stellen.
  Men is kennelijk alleen ‘ziedend’ over de titel van je artikel, terwijl de inhoud heel duidelijk is en de verschrikkingen en waanzin van de islam uitmuntend beschrijft.
  Opmerkingen over de inhoud van de artikelen echter ontbreken ten enenmale.
  hieruit is duidelijk dat de ‘tegenstander’in het geheel niet geïnteresseerd is in WAT je schrijft!
  Dit is nu exact het probleem met buiten het ‘paadje’ tredende schrijvers.
  Misschien dat je door alle commotie nu zelf ook beter begrijpt wat mij bezield en waarom ik schrijf zoals ik doe.
  Laten we samen strijden tegen de islam,..niet tegen elkaar!
  —————————-
  Blijkt hier woede uit?

  Verder zal ik even vermelden dat ik er zelden kom, we hebben het hier druk zat.
  Ik krijg dus heel weinig mee van wat daar gebeurd, en heb enkel gereageerd op wat hier op het blog tegen mijn persoon wordt ingebracht.

  Like

 34. jowitteroos zegt:

  Linsky,

  Uit uw bijdrage op AP die ik overigens gelezen had, blijkt die woede niet, maar dacht hem toch alhier te bespeuren, welke mijn perceptie is. ( lees ik door de woorden heen : Martien wordt “de man” genoemd en “zijn artikelen”, terwijl je in reactie op AP het over “Martien” had, hem als “buiten het “paadje” tredende schrijver” bestempeld en je hem famyliair benoemd met een “je”) Ik zie je afstand en denk daaruit de woede en teneergeslagenheid te zien, slechts mijn perceptie Linksy.

  Heb overigens ook op de AP gezien dat u weer welkom was geheten en dat men het fijn vond u weer op de AP te zien ( door een reageerder, ben de naam kwijt), neem dus aan dat u vaker op de
  AP bent geweest alvorens Martien u beledigde.

  Verder zie ik ook dat u enorm druk bent en gelukkig allemaal ongelooflijk goede linken stuurd en bijdragen levert, waarvoor hartelijke dank

  Vriendelijke groet dan maar en tot hoors/”ziens” op E.J. Bron

  Like

 35. Chantal zegt:

  E.J, het topic hier onder de ‘Hij die Weet’ / ‘Zij die altijd droomt’ dichotomie lijkt me de vraag op welke wijze een mens tot kennis over zijn wereld komt.
  Het is duidelijk dat de islamwerkelijkhied in Nederland vertekend wordt door een belangrijk deel van de boven ons gestelden.
  Echter die vertekening van de werkelijkheid door de policor-elite denken te kunnen bestrijden met een illusoire zelfgeschapen andersssoortige vertekening van de werkelijkheid is een doodlopend spoor.
  Voorbij gaan aan wat de Nederlandse Fjordman ( veer in reet van Martien 🙂 ) in het anti-islam debat te melden heeft kan – laat ik het diplomatiek uitdrukken – als opmerkelijk worden beschouwd.

  Like

 36. Pingback: Waarom overheden hun eigen burgers vermoorden | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s