Wat iedereen over de islam moet weten. Een verzameling belangrijke argumenten en feiten.

Waarom de islam niet bij Duitsland (Europa!) hoort

De islam is niet alleen een religie, maar een politiek-maatschappelijke orde, die voorziet in een omvattende regeling van het dagelijks leven. Het geheel van alle islamitische regels is samengevat in de 1400 jaar oude, barbaarse sharia, voor moslims de onveranderlijke en eeuwig geldende “wet van Allah”.

De sharia is op veel punten onverenigbaar met de fundamentele waarden van de VN-mensenrechtenconventie. Vrouwen zijn slechts half zo veel waard als mannen, homoseksuelen worden vervolgd en het bestaansrecht van Israël wordt bestreden. Onder de sharia is een gelijkgerechtigd samenleven van mensen met een verschillende religie onmogelijk. Niet-moslims, zogenaamde “ongelovigen”, worden door de sharia niet eens als mensen erkend: “We maken geen onderscheid tussen burgers en niet-burgers, tussen schuldigen en onschuldigen – alleen tussen moslims en ongelovigen. Het leven van een ongelovige is waardeloos…” predikt bijvoorbeeld sjeik Omar Bakri, imam van Londen. En beroept zich daarmee inhoudelijk onweerlegbaar op de uitspraken in de koran en van de profeet Mohammed over niet-moslims. Door deze uitspraak niet letterlijk te nemen, hebben honderden miljoenen niet-moslims tot op de dag van vandaag al met hun leven moeten betalen. De islam is met zijn in de koran opgeschreven opdracht tot massamoord op niet-moslims daarmee de grootste ideologie van mensenvernietiging in de menselijke geschiedenis en in zijn kern gericht op genocide.

“De traditionele islam kent geen fundamentele rechten, die voor alle mensen gelden”, aldus de Iraanse sjiietische geestelijke Mohsen Kadivar. Hoort dit systeem werkelijk bij Duitsland (Europa!)?

“Islam” betekent vertaald “onderwerping”

De islam is volgens de moslims zelf geen religie zoals anderen: “De soenna en de koran vormen de basis van het islamitische geloof, van het islamitische recht en van de islamitische levenswijze… Daarom is de islam geloof, ethiek sociale orde en levenswijze tegelijk.” Zover de principeverklaring van de Centrale Raad van Moslims in Duitsland uit het jaar 2002. De islam eist de principiële en volledige onderwerping van alle moslims en bovendien van alle niet-moslims onder Allah en diens in de koran verkondigde boodschappen aan zijn onderdanen. Wie zich niet onderwerpt – moslim of niet-moslim – moet gedood worden.

De islam roept constant tot geweld tegen anders gelovigen op

 • De koran roept constant tot geweld tegen anders gelovigen op. Niet-moslims worden in de koran uitdrukkelijk gekleineerd, integratie in niet-islamitische samenlevingen is strik verboden: O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, God leidt het overtredende volk niet.” (soera 5, vers 51)
 • Desbetreffende instructies in de koran worden wereldwijd in meer dan 40.000 koranscholen uit het hoofd geleerd en in de moskeeën gepredikt – ook bij ons in Duitsland (Nederland!). Voor 95% van de moslims wereldwijd geldt de koran letterlijk.
 • De citaten zijn niet uit hun verband gerukt en staan ook niet apart: De koran bevat ontelbare oproepen tot moord en tot andere gewelddadigheden: En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor God wordt. Maar als zij ophouden dan ziet God voorzeker hetgeen zij doen.” (soera 8, vers 39). “En toont geen zwakheid in de vervolging van dit (vijandige) volk. Als gij lijdt, lijden zij ook zoals gij lijdt. Maar gij verwacht van God, wat zij niet verwachten. En God is Alwetend, Alwijs. (soera 4, vers 104). “En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor God wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen.” (soera 2, vers 193). “Voorzeker, God heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.” (soera 61, vers 4).
 • Mohammed voerde 66 oorlogen en vermoordde veel van zijn vijanden en gevangenen met zijn eigen “geheiligde handen”. Hij vaardigde persoonlijk talrijke moordopdrachten tegen impopulaire islamcritici uit, ook tegen vrouwen. De profeet liet hen vermoorden, omdat zij blijkbaar kritiek hadden op het moorden of het gewaagd hadden spottende liedjes over de profeet te zingen.
 • Mohammed was een massamoordenaar. In het jaar 627 na Chr. liet hij alle 700 gevangenen van de joodse stam Banu Quraiza onthoofden. Uiteindelijk besliste hij tot de doodstraf voor geloofsafvalligen (“Wie van geloof verandert – dood hem!”).
 • Weliswaar staan er in het Oude Testament ook bloedige stukken tekst, maar nergens wordt een algemeen geldende opdracht tot geweld en tot doden gegeven en geen oproep tot expansie. Vooral echter is de Bijbel niet ons fundament voor recht en politiek, maar de grondwet en de mensenrechten, voortgekomen uit de Verlichting. En wat veel Bijbelcritici – en zelfs gelovige christenen – verdringen, is het feit, dat het Nieuwe Testament met de vriendenboodschap van Jezus het Oude Testament op veel terreinen abrogeert (opheft).
 • De meeste moslims zijn zelf slachtoffers van de islamitische haat- en geweldsleer, omdat ook zij van hun meest elementaire mensenrechten worden beroofd. Ze zijn gijzelaars van een religie, die afvalligheid bestraft met de dood.
 • Juist nu probeert de islam zijn machtsgebied met geweld uit te breiden. Een wereldkaart “verspreiding van de islam” is bijna gelijk aan een wereldkaart met conflicten. 90% van de terroristen wereldwijd zijn “islamisten”, dus moslims, die zich op exact dezelfde bronnen beroepen als alle andere moslims en de aanwijzingen van de koran en Mohammed trouwer opvolgen dan de zogenaamde gematigde moslims.
 • De tegenstelling van islamisme en islam is westers wensdenken. “Islamisten” kennen de koran veel beter dan andere moslims. Ze brengen precies datgene in de praktijk wat de koran hen voorschrijft en Mohammed heeft voorgedaan. Daarom waren zij onder verwijzing naar de originele bronnen van de islam altijd weer succesvol tegenover alle hervormingskrachten.
 • Vrouwen worden is de islam beschouwd als tweederangs mensen en met brutale gewelddadigheid vervolgd. Ze dienen bij onhandelbaarheid uit voorzorg te worden geslagen (soera 4, vers 34:  Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat God de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen God onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, God is Verheven, Groot.”); ze zijn maar half zoveel waard en erven slechts de helft van wat een man erft; bij ontrouw dienen ze levenslang te worden opgesloten (soera 4, vers 15: “En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat God haar een weg opent.). Een blik op de op de vrouwen in de islamitische landen laat zien, dat de onderdrukking van de vrouw ook nu nog in grote mate net zo gehandhaafd wordt als 1400 jaar geleden. Plechtige verzekeringen van moslims en islamitische vrouwen, dat nergens ter wereld vrouwen zozeer worden geëerbiedigd dan in de islam, zijn uitvluchten en leugens in de zin van de Taqiyya om niet-moslims over de realiteit in de islam te misleiden. De islam is daarmee het ergste systeem van sekseapartheid in de wereldgeschiedenis.
 • Mohammed bezat 13 vrouwen en talloze slavinnen. Hij had als 52-jarige geslachtsverkeer met een 9-jarige.
 • Als de huidige geboorte- en immigratiecijfers zo doorgaan, zal Duitsland (Europa!?) al in het jaar 2045 een islamitische meerderheidsbevolking hebben en daarmee een islamitische samenleving worden. Onze christelijke en humanistische beschaving van het Avondland is daarmee in gevaar.
 • Zolang moslims in niet-islamitische landen nog niet over voldoende macht beschikken, geldt de “Taqiyya”, de bewuste “misleiding van ongelovigen” over de ware bedoelingen van de islam. Zodra de moslims de meerderheid van een bevolking bezitten, treden een islamitische samenleving en de sharia in werking.
 • Het is naïef om te denken, dat de bij ons levende moslims de voordelen van een vrije democratische samenleving waarderen en het niet zo nauw nemen met hun religie. Het is niet mogelijk om voor een vrije democratische rechtsstaat te zijn en je tegelijkertijd aan de islam te onderwerpen.
 • Geen land ter wereld met een islamitische meerderheidsbevolking voldoet aan de mensenrechtenstandaards van westerse democratieën. Daarom mogen we geen islamitische samenleving worden. Anders zouden we bereidwillig de deuren openen voor een democratievijandig, tot geweld bereid systeem.

Daarom moeten we NU handelen. Wij zijn het volk. Nog.

De volgende maatregelen moet worden genomen door democratieën:

 • De classificatie van de islam als politieke ideologie

 

 • Onmiddellijke stopzetting van de ongebreidelde immigratie uit islamitische landen

 

 • Geen speciale rechten voor moslims

 

 • Inburgering op strikte voorwaarden

 

 • Het doorstrepen van sociale prikkels voor immigratie ten behoeve van familiehereniging

 

 • Verbod op de bouw van moskeeën, zolang christenen in islamitische landen geen kerken mogen bouwen

 

 • Rigoureuze deportatie van misdadigers

 

 • De verhindering van de EU-toetreding van Turkije

 

 • Geen kiezersstemmen meer voor partijen, die de islam bevorderen of bagatelliseren

In het belang van onze kinderen en kleinkinderen moeten we NU op de voortschrijdende islamisering van Europa reageren en uit alle macht een islamitisch systeem verhinderen. Sluit u aan bij de strijd tegen de islamisering en voor een vrij Europa!

Laten we nu handelen! Laten we niet dezelfde fout maken als onze voorouders met de opkomst van het nationaalsocialisme. Toen zij dachten, dat “het allemaal wel zou meevallen”. De islam is echter veel erger dan het nationaalsocialisme, het fascisme en het communisme bij elkaar.

Bron:

http://michael-mannheimer.info/2012/02/19/was-jeder-islamkritische-uber-den-islam-wissen-muss-eine-sammlung-wichtiger-argumenet-und-fakten/#more-7619

Auteur: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam, Islamisering. Bookmark de permalink .

95 reacties op Wat iedereen over de islam moet weten. Een verzameling belangrijke argumenten en feiten.

 1. Ad zegt:

  Zoals ik al eerder opmerkte is er inderdaad geen conflict in de wereld waar de islam niet bij betrokken is. De islam moet met alles wat mogelijk is bestreden worden. Zodra moslims in de meerderheid komen zullen ze niet rusten voor de sharia is ingevoerd. Ze horen niet in deze samenleving, met andere godsdiensten zijn er nooit problemen, maar moslims zullen steeds verder gaan en nieuwe eisen stellen. Ik zou zeggen: ga in een islamitische staat wonen, zoals Iran.

  Like

  • Charles Martel zegt:

   Omdat het islamitisch ballonnetje wordt doorprikt, ‘psychotiseert’ de islam steeds meer. Het is de meest abjecte uitvinding die de mensheid ooit heeft gedaan. Als het geloof in het psychotisch islam verhaaltje begint af te brokkelen, zijn er maar drie methodes om dit tegen te gaan: geweld, meer geweld, zoveel geweld dat men er zelf aan ten onder gaat . Wie kan één geldige reden bedenken om die extreem-psychotische ideologie niet te verbieden? Heel de mensheid is aangetast met moordend ebolavirus.

   Like

 2. Linsky zegt:

  Buitengewoon goed artikel weer heer Bron! 🙂
  Ik mag hopen dat je dit pamflet als te hanteren basisregels naar de PVV stuurt!

  Zelf geloof ik echter dat het echt niet lang meer duurt…….
  De islam is niet alleen een ideologie, maar een compleet, juridische, economische en politieke oorlogsdoctrine, een militair NWO-systeem!

  Daarvan wordt door de wereldleiders en lagere overheden dan ook dankbaar misbruik van gemaakt.
  Quote: Wij, de Groenen moet ervoor zorgen dat we zo veel buitenlanders krijgen mogelijk naar Duitsland. Als ze in Duitsland zijn, moeten we vechten voor hun recht om te stemmen.
  Als we dit hebben bereikt, zullen we het aandeel van de stemmen die we nodig hebben om deze republiek te veranderen. Daniel Cohn-Bendit , Alliance 90/The Groenen.

  David Rockefeller zei;
  ‘Bijna veertig jaar lang hebben de Washington Post, de New York Times, Time Magazine en andere prestigieuze media onze conferenties bijgewoond en hun belofte tot discretie gestand gedaan.Het zou voor ons onmogelijk zijn geweest een plan voor de wereld uit te werken als we al die tijd in de schijnwerpers van de publieke opinie zouden hebben gestaan.

  Denk er wel eens over na, waarom er zo ontstellend veel zieke, misdadige, schoftige, waanzinnige, op geld, heerschappij en kinderen beluste creaturen overal in de wereld aan de macht zijn?

  Wie heeft hen gekozen?
  Het volk, … is het volk dan niet ernstig ziek?
  De andere machthebbers, …zijn zij dan niet de echte zieken?

  Waarop is de hoop nu, na 2000 jaar, gevestigd dat het ooit nog wel eens goed kan komen? 😦

  Like

 3. Linsky zegt:

  Bij deze wil trouwens ook nog wel even benadrukken dat we Ulfkotte, Manheimer en mensen als Kalfman, etc… dankbaar kunnen wezen, omdat ze zich wel zeer kwetsbaar opstellen en in de frontlinies begeven van een strijd, die met normale wapens niet gewonnen kan worden.

  En natuurlijk onze onvolprezen webmaster en vertaler E.J. Bron! 🙂

  Like

 4. G.Deckzeijl zegt:

  Correctie! De islam is nooit als religie in het leven geroepen.
  Het is een zeer gevaarljke en destructieve manier van denken waar ik niks mee te maken wil hebben.
  Iedereen die anderen deze ideologie van vrouwenhaat, apartheid, vergezeld van onverholen oproepen tot genocide, opdringt, aanhangt dan wel ondersteunt, is voor mij de grond niet waard waar hij op loopt. En dat zijn er inmiddels een kleine TWEE MILJARD…!!!
  Er staat ons dus nog heel wat te wachten, tenzij er radicale tegenmaatregelen worden genomen.
  Maar daar hoeven we met de huidige lichting WATJES in Vak K niet op te rekenen.

  Like

 5. vederso zegt:

  @ EJ. Stuur deze vertaling ook even aan De Balie. Doen ze misschien hun voordeel mee.

  Like

 6. hans van de mortel zegt:

  Het zijn de politici op het pluche die zich geen zorgen maken.Ach, het valt allemaal best mee. Het zijn alleen zo’n stelletje halfgare minder ontwikkelde fundamentalisten die voor ophef zorgen. Voor de rest is er niks aan de hand. Er zijn toch geen rellen of brandhaarden in Europa?

  Leugens, leugens en leugens. Wij weten wel beter, maar politici willen niet aan die waarheid. Waarom niet? Dan moeten ze met oplossingen komen en daar hebben ze geen trek in. Dus luidt hun parool zoals begrijpelijk voor eersteklas lapswanzen en klootzakken:

  Blijf zitten waar je zit, verroer je niet en doe alsof er niets aan de hand is.

  Toch is en blijft de massa mede schuldig. Hoezo dat? Omdat de massa keer op keer zijn vertrouwen stelt in deze oplichters en besmette struisvogels met het giftige virus van de onomkeerbare inwisselbare onnozelheid: tolerantie voor intolerantie.

  Al dat soort politici zouden ze moeten ophangen aan de hoogste bomen. Ter lering, vermaak en genoegen in rechtvaardigheid.

  Like

 7. Linsky zegt:

  There’s a reason New York City has not been hit by radical Muslim terrorists since Sept. 11, 2001, and its name is the New York City Police Department (NYPD)
  NYPD Monitored Muslim Coeds All Over Northeast


  http://barenakedislam.com/2012/02/20/theres-a-reason-new-york-city-has-not-been-hit-by-radical-muslim-terrorists-since-sept-11-2001-and-its-name-is-the-new-york-city-police-department-nypd/

  Like

 8. koddebeier zegt:

  Goed stuk..Chapeau !! Met de stelingen aan het einde ben ik het voo 100% eens…

  Ontwaak mensen voor het te laat is !!

  Like

 9. G.Deckzeijl zegt:

  @Linsky, 20-2, 14:46: ik heb er geen moeite mee als zgn “goedwillende” allahschreeuwers in de gaten worden gehouden. Aanslagen werden op die manier in de kiem gesmoord.
  http://tinyurl.com/6o4hxg

  Like

 10. aendanbendanc@hotmail.com zegt:

  je bolle kankermoeder

  Like

 11. @^^: Wtf?
  Overigens een goed artikel, E.J.! Ik kan het er alleen maar mee eens zijn!

  Like

 12. E.J. Bron zegt:

  @aeandanbendanc

  Een typische reactie van een volledig geestelijk doorgeflipte islamaanhanger. Moeilijk he? Met kritiek omgaan….

  Like

 13. G.Deckzeijl zegt:

  Héé aendanbendanc(tsjeesisjezoujetongbreken): al eens rechtsboven in de header geklikt?

  Like

 14. G.Deckzeijl zegt:

  Heb net bijna twee uur op het Duitse 3SAT naar een docu over het leven van Marlene Dietrich
  zitten kijken. Een fantastische vrouw!

  (ben echt benieuwd wat voor stupide commentaar ik daar op krijg, gelet op de ROTZOOI die ik
  hier vier plaatsen terug lees)

  Like

 15. E.J. Bron zegt:

  @Deckzeijl

  Sinds wanneer trek jij je ook maar iets aan van een comment van islamofiele debielen? 😉

  Like

 16. E.J. Bron zegt:

  @Rahim

  Ik beschouw de islam niet als een religie, maar als een levensgevaarlijke ideologie. Daarin kan ik heel kort zijn. Religie heeft te maken met geloof, toch? Geloven mag je wat je wilt, maar zonder steeds eisen te stellen aan anders denkenden of “kafirs”. Geloven heeft toch niks te maken met politiek, lijfstraffen, onderdrukking van vrouwen, bomaanslagen, enz. enz.?!

  Like

 17. Linsky zegt:

  Je gelooft ’t misschien niet E.j., maar voor jou is beslist een plekje in de Hemel hoor, als is het maar voor pedagogisch geduld! 🙂

  Like

 18. E.J. Bron zegt:

  Heb ik dan ook recht op die 72 geile maagden? 😉 Ach, dat heb ik nooit begrepen. Hoe kan dat nou. Al die islamitische martelaren die rechtstreeks naar het paradijs gaan naar de 72 maagden. Die zijn dan toch al lang geen maagd meer met zoveel martelaren? Of zie ik dat verkeerd? Kan Allah steeds opnieuw een blik met 72 maagden opentrekken? 😉

  Like

 19. Linsky zegt:

  Daarom roep ik ook steeds; “Stop, stop, stop, …de maagden zijn op!” 🙂

  Like

 20. Allah kan wel meer willen. Is het niet gewoon 1 maagd van 72 jaar?

  Like

 21. Linsky zegt:

  Dat zou hun verdiende moslim- loon zijn Pieter! 🙂

  Like

 22. haha, dan zou die flotze wel eens flink kunnen stinken. Ach daar hebben haatbaarden toch geen moeite mee. Een geit of een kameel stinken ook…

  Like

 23. Tom Hendrix zegt:

  @Rahim 02.20 uur, geachte Rahim, ik wil wel even reageren op uw betoog. Toevallig ben ik in het bezit van het boek: ” Weg uit Islam- Getuigenissen van afvalligen (moslims)”, auteur Ibn Warraq, uitgegeven door Meulenhoff, ISBN 978 90 290 81535/nur 717, en wat lees ik op pagina 153, het getuigenis van ex moslim Sheraz Malik (Pakistan), ” Het is waar dat de meeste moslims vredelievende mensen zijn, maar iedereen die de islam werkelijk volgt, is verplicht:
  – niet moslims te haten, of in minder ernstige vorm, een hekel of afkeer te hebben jegens niet-moslims,
  -een onzichtbare God te vrezen,
  -ongelukkig te zijn met zijn of haar leven omdat hij of zij eigenlijk een slaaf van Allah is, de denkbeeldige God,
  -voor niets te leven.
  Tevens trekken de landen met een moslim regering zich niets aan van zowel artikel 1 alsook artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948, waarin in artikel 1 letterlijk staat:
  Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren – artikel 1.
  En in artikel 18 staat letterlijk:
  Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens het recht om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te beleven, door die te onderwijzen, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.
  Maar Allah en de profeet zeggen het tegenovergestelde:
  ” O profeet , voer oorlog tegen de ongelovigen en de huichelaars en pak hen rigoreus aan. Hun verblijfplaats is de hel, dat is pas een slechte bestemming! ” Soera IX: 73,74.
  ” Ik zal angst zaaien in de harten van de ongelovigen, houwt dan in op hun nekken, en houwt al hun vingertoppen af”, soera VIII: 12.
  Hier wilde ik het maar bij laten.

  Like

  • vredelievend zegt:

   Sinds wanneer zegt een afvallige iets positiefs over het voormalige geloof?!!! Hele slechte en verkeerde argumenten dus! En zoals denk ik al ergens anders door anderen is gezegd, de verzen die je nu aanhaalt, zijn in een andere tijd geschreven dan nu. Als je iets onderzoekt moet je het wel goed doen! Kijk eens naar de context ipv als een kip zonder kop iets te gaan roepen! Halve werk doen en dan nog rare dingen gaan zeggen…

   Like

 24. rommel zegt:

  Als je zo blij met die islam bent rot je toch lekker terug op naar het Midden Oosten? Daar zitten ze allemaal op 1 lijn met je. Ik moet de islam niet, heb er nooit om gevraagd. Gelukkig komen steeds meer mensen erachter dat die ideologische sekte niet in het Westen thuishoort.
  Back home!

  Like

 25. Hellen zegt:

  Weer zo’n taqiyya adept , de site vol plempen met bagger en leugens . Vreemd dat die vreeTzamen het nooit uit hun bek krijgen om het eens over de 270 MILJOEN doden te hebben waardoor dat fijne cluppie met stip op 1 staat wat uitmoorden betreft , oeps , dat waren vast incidentjes ? Flikker op zelfs tijdens de rammendan vonden er 265 aanvallen plaats en zijn er 1300 doden gevallen en worden de Christenen fucking uitgemoordt , heel Europa wordt geteisterd door woestijnratten ,ga je bulshit verkondigen bij je maatjes op marocnl.

  Like

 26. Johanna Haarlem zegt:

  Hallo Rahim vertel is wat vind je nou zo fijn aan die Islam??

  Like

 27. Johanna Haarlem zegt:

  beste medestrijders mag ik ff een minuutje met Rahim?? vind ik leuk mag het niet schelden

  Like

 28. Johanna Haarlem zegt:

  dat je geen drank MAG?? hoord dat niet te zijn WIL … is jammer daar kan je mee leven ik hoef ook vaak geen alcohol…maar de HAAT daar hoor ik je niet over wat je broeders doen is JIHAD staat er toch echt in !! en wiij inheemse soort ja juist de meeste zijn ateisten accepteren jou wel als persoon maar je geloof ???wil je echt weten NEE dus je vrienden kennissen accepteren jou niet als geheel omdat je niks mag eigenlijk…ja toch ga niet moeilijk lopen lullen RAHIM..het botst en dat jij je nog staande houd in the TWIGH lIGHT zone vind ik knap helaas de gevangenissen zitten vol met geflipte JIHAD strijders maar daar hoor ik je niet over?? of vind je dat leuk aan je geloof de ISLAM
  en kom niet aan dat het er niet zo staat die scene ken ik al …daar doe ik niet aan mee…als die gene die the best of both worlds willen de keuze krijgen?? geloof mij maar dat ze liever geen ISLAM hadden ingegoten gekregen met de paplepel…eruit stappen mag niet uit de sekte….je eerlijk uitspreken tegen de sekte mag niet…2x al dood RAHIM wel fijn hé die ISLAM?? i rest my case…FUCK the ISLAM we are NO HALAL meat !!

  Like

 29. Hellen zegt:

  16.29 Probeer het eens als leugens af te doen (( zijn jullie geweldig goed in )) ontzenuw wat ik zeg over 270 MILJOEN doden , Christen vervolging , de haat t/o Joden en niet muslims , overal waar jullie aanwezig zijn of binnen komen als azieligerd , geldzoeker of (ex)gastarbeider , is het ellende , criminaliteit , bloed vergieten , verkrachtingen , eerwraak , onleefbaarheid , No go area’s enz enz . Alles wat de fans van mo de krankzinnige , pedofiele war lord brengen is meer dan duivels .
  Daarom zeg ik ook luid en duidelijk ” FUCK ISLAM ” NEVER SURRENDER !
  EN STEM PVV !!!!!!!!!!!

  Like

 30. Hellen zegt:

  16.29 Vergeet ik nb. dat je me een racist noemt , foutje , misschien weet je het nog niet maar moslims zijn geen ras !
  Enne mijn kids zijn een mix , halfbloedjes , licht bruin getint , dus lazer op met je racisme , creapy mo knieler !

  Like

 31. lucky9 zegt:

  Rahim will be sodomised in hell.
  Eternally! That’s te way I like it!
  “We worden uni-lingue.”
  Stop lucky, you aint’ seen nothing yet!
  Voor mij is de boodschap stilaan duidelijk.
  Voor U ook?

  Like

 32. Linsky zegt:

  Aegolius; sluit je aan bij die andere vertrekkende woestijnwormen! 🙂

  Like

 33. Tom Hendrix zegt:

  @Rahim, goed U heeft gereageerd. Maar ik citeer FEITEN meneer RAHIM. Deze getuigenissen zijn niet door de gebroeders GRIMM geschreven, het zijn oud moslims die hier hun FEITEN op een rij zetten te weten hetgeen zij hebben moeten lijden vanwege de islam. Ook kan men inderdaad van mening verschillen of GOD een REALITEIT is of niet, het mooie is dat deze discussie in NEDERLAND gevoerd kan worden, ik ben er zeker van dat in een land met een islamitische overheid, dat een onmogelijkheid is, en U kunt mij daar niet van afbrengen. Nog 1 ander punt, in onze democratie kan ik rustig overstappen van gelovig naar ongelovig, zonder enig probleem daarvan te ondervinden. Ik heb mij netjes gehouden in mijn reactie, maar voor mij is de ISLAM een IDEOLOGIE, met gevaarlijke anti democratische tendenzen.

  Like

 34. Tom Hendrix zegt:

  @Hellen 16.25. uur, dat is de waarheid, ik heb het nog heel netjes gedaan in mijn reactie, maar uw reactie zou ik ook zo geplaatst kunnen hebben. Ben benieuwd mensen of deze meneer de islamist nog reageert en hoe, gniffel, gniffel.

  Like

 35. Linsky zegt:

  Rahim,
  ik heb een voostel, voor je, want je hebt er nu dan dus de tijd voor.
  Lees je zelf wel alles hier , met open mind?

  bestuur dit eens dan:
  https://ejbron.wordpress.com/2011/12/21/overpeinzingen-van-een-brabantse-boerenlul/
  Als je een fout in de argumentatie van het betoog kan aanduiden krijg je een borrel van me. 🙂

  Like

 36. Linsky zegt:

  Tjeetje E.J. als we ons taalgebruik en meningen blijven ventileren raken we al onze ‘vredelievende’ reaguurders kwijt. 🙂

  Like

 37. Linsky zegt:

  rahim
  er is niemand verantwoordelijk voor wat ik schrijf, dan ikzelf.
  Doe maar gewoon aangifte, want ik wil niks liever dat mijn betoog in het openbaar en voor een rechtbank even herhalen. 🙂

  Like

 38. E.J. Bron zegt:

  @rahim

  Kappen met dreigen nu! Wees blij dat je mee mag doen op deze anti-islam site!! Alleen dat feit zegt toch al genoeg?

  webmaster

  Like

 39. Linsky zegt:

  Nooit van taqiyya gehoord, rahim?
  Staat in dat boekje hoor! 😦

  Bovendien ;
  Uit pamfletten, spandoeken, preken en openlijk verbreide retoriek, alsmede uit hun boek (koran) wordt zondermeer duidelijk dat de ‘mens’ als ongelovige hond en aap (dus beest) dient te worden beschouwd. Hun boekje laat er in woord geen twijfel over bestaan dat de ’ongelovige’ geen recht van bestaan heeft, behalve als dier, slaaf en dhimmi, in welk geval er geprofiteerd kan worden van dit soort mensen.

  evenwel meen ik even te moeten wijzen op de uitsluiting van de ‘gematigde’ moslims,
  middels de Noot:

  = Wellicht ten overvloede, bij dit alles dient wel te worden opgemerkt dat het die islamieten betreft die zich zonder twijfel wensen af te scheiden door bovengenoemd gedrag, zoals geschetst in de context van dit betoog. =

  De conclusie uit het voorgaande laat mijns inziens geen ander interpretatie toe dan dat hier dus duidelijk sprake is van twee verschijningsvormen c.q. levensvormen, waarvan de ene (islam) volkomen wereldvreemd is aan de andere (mens), omdat deze volkomen gespeend is van alle kenmerken die wij aan het mens-zijn toekennen en ontlenen.

  Beide groepen kunnen gezien hun tegengestelde gedrag, waarden, normen en ethiek, geen rechtvaardiging vinden in de gelijknamige titel; Mens! Waarbij de wens en het streven naar terrorisme en dood, hetgeen op geen enkele menselijke rede gebaseerd is, van doorslaggevende betekenis is.

  Like

 40. Linsky zegt:

  Goh, Lucky, jij durft!
  Ik ben er vandaag nog door een ontdekkingsreiziger van beschuldigd dat ik tamelijk ongenuanceerd ben hier op dit blog. 🙂
  Straks sta je ook nog op z’n zwarte lijstje. 😦

  Like

 41. Hellen zegt:

  De knoran geleerde rahim heeft het in zijn comment van 19.50 over spelling /spelvauwten , er zitten hier naar zijn mening (( denken ubermensch te zijn arghhh ) nogal wat ongeschoolden , jammerrrrr maar ik heb ondertussen bij zijn reacties menig spelvauwtje gezien .

  Op de reactie 19.57 kan ik de imam mededelen dat mijn opvoeding prima was , ben zeer verheugd dat ze mij in de jaren 80 , jaaaa toen al , gewaarschuwd hebben voor de abjecte woestijn ideologie , geweldige en wijze ouders , dat heeft de tijd ons ondertussen geleerd , wat mijn kids betreft , prima kinderen , werken hard , hebben veel diploma’s , verdienen goed geld , zijn gelukkig met God zij geprezen , niet moslim partners en stemmen PVV , wat kan ik nog meer wensen .
  ps
  Geen antwoord op de 270 Miljoen slachtoffers ? Tja wat moet je daarop zeggen he ? Wat neer plempen over bulshit is makkelijker .

  Owww , wat zie ik nu Linsky, groepsbelediging ? Hij zal geen aangifte doen ? Tja zo kennen we de vreeTzamen weer .

  Like

 42. lucky9 zegt:

  Advies? Het wordt hoe langer hoe gekker! We gaan hier nog veel plezier met onze sharia-jurist beleven!

  Like

 43. Linsky zegt:

  Overigens wilde ik er Rahim even op wijzen dat als het een moslim hier ten lande niet bevalt, het geheel vrij staat deze contreien te verlaten en zich te vervoegen bij soort- en geloofsgenoten die hun hei en thuis vinden ij de woestijnen van Arabië.

  Wat zijn moslims hier als het niet beantwoord aan hun wensen en verwachtingen?
  Waarom zijn ze hier, tussen ongelovigen, en niet bij hun eigen volk?
  Waarom verblijven ze niet daar waar het leven is zoals zij het willen?
  Waarom proberen ze met toenemend geweld anderen hun eigen ideeën op te leggen?

  Waarom zouden wij de islam moeten begrijpen?
  Waar is dat voor nodig?
  We willen gewoon geen flikker met dat zandvolk te maken hebben.

  Wij willen in ieder geval een samenleving zonder;
  Allah, Mohammed, islam, koran, islamisten, salafisten, jihadisten, zelfmoordactivisten, autobommen, moskeeën, minaretten, muezzins, bedevaarten, Mekka, koranscholen, imams, gebedskleedjes, rituele wassingen, haatpredikers, vrijdagsgebeden, knievallen, islamonderwijs, terreur, haat en geweld, onthoofdingen, heilige oorlogen, christenvervolging, Jodenhaat, slavernij, migrantencriminaliteit, sociale profiteurs, integratieweigeraars, beledigde of eisende moslims, boerka´s, hoofddoeken, vrouwenonderdrukking, gedwongen huwelijken, eermoorden, religieuze intolerantie, culturele “verrijking”, gedwongen besnijdenissen, sharia, vasten breken, Suikerfeest, ramadan, kindhuwelijken, zweepslagen, stenigingen, gedwongen amputaties, straffen voor blasfemie, straffen voor apostasie (het uittreden uit de islam), doodstraffen.
  simpel, niet?

  Geen islam, geen sharia, geen allahschreeuwers!!!!!!!!!!!!!!!

  En tot slot; Waarom kregen we het vermogen van de Goden tot zelfstandig denken en voelen, als het al vaststond dat we ons dat door anderen (moslims) moest laten doen en voorschrijven?

  Like

 44. Tom Hendrix zegt:

  @Rahim, U doet aan misleiding. Het boek wat ik genoemd heb LIEGT niet. Deze getuigenissen zijn getrouw en waar. Met een punt kan ik wel meegaan, het christendom HEEFT OOK het NODIGE aan misdaden toegelaten. En dat durf ik rustig te zeggen, omdat NEDERLAND NOG een SECULIERE STAAT is. Trouwens het is een idiotie om het artikel over GODSDIENSTVRIJHEID hoger te waarderen als het artikel over VRIJHEID van MENINGSUITING! Ik kan leven met atheisten, die vanuit hun VISIE wensen te reageren en te leven, ik incasseer zelfs kritiek van atheisten op het christendom, welk ikzelf van huis uit heb meegekregen. Het doel van de MOSLIMS is HET VOLKOMEN OVERHEERSEN, van VOLK en STAAT. En ik VERDOM het om mij over te geven aan deze anti liberale, weerzinwekkende IDEOLOGIE!

  Like

 45. E.J. Bron zegt:

  @ imam rahim

  Ik geloof niet in Darwinisme. Ik geloof meer in schoktherapie!!

  Like

 46. lucky9 zegt:

  @ Linsky
  Hulde, daar zal deze soepjurk wel een tijdje zoet mee zijn denk ik. Maar opgepast, een varken in het nauw maakt rare sprongen!

  Like

 47. Tom Hendrix zegt:

  @Linsky 21.34. uur, de laatste zin Linsky, die is heel GOED!

  Like

 48. Linsky zegt:

  Oké, het is niet alleen de schuld van de islam! 😦

  Na 45-50 jaar intense studie en diepgravend onderzoek.…heb ik er geen andere koeken van kunnen bakken…dan de conclusie dat we voortdurend genaaid en belazerd worden door onze eigen overheden. Waarbij vooral het linkse gepeupel in onze samenleving van het ergste soort dhimmi’s, verraders en arrogante hypocrieten is!

  Er wordt nogal eens vergeten dat Al Qaida in 1988 werd gesteund en betaald door de Verenigde Staten via de Inter-Services Intelligence (ISI), de veiligheidsdienst van Pakistan. Het betreffende programma van de CIA heette Operation Cyclone.
  Het is al die tijd al een ultiem wapen geweest, voornamelijk tegen onze eigen westerse wereld, hoor!
  =====================
  Quote;
  “De politieke correctheid is weliswaar een machtig wapen in de strijd om de monopolisering van de gewetensvrijheid, veel meer nog functioneert het als instrument ter vernedering.”
  “In totalitaire en semi-totalitaire samenlevingen gaat het er niet zo zeer om de waarheid te verhullen, als wel de burger tot in het diepst van zijn waardigheid aan te tasten. Dat gebeurt door hem in het gezicht voor te liegen over wat voor iedereen zichtbaar is. Het gevoel van machteloosheid dat op die manier teweeg wordt gebracht is ongetwijfeld de meest effectieve manier om de wil van een mens te breken zonder tot geweld over te gaan.”
  ====================
  Nou, dat de fascisten van de EU dat ook weten blijkt wel uit het feit dat zo onderhand iedereen bekend is met de klimaat-hoax, waar het volk voor moet opdraaien.
  Evenals de gevolgen van de permanente tsunami van moslims met hun verderfelijke ideologie.
  Het zou niet eens mogelijk zijn dat niet te weten…………
  Daarom is het zo schrijnend en bijzonder arrogant van dat schorem om al die leugens te blijven volhouden en te blijven prometen en propageren, alsof we hartstikke achterlijk zijn en toch niks weten of snappen.

  Waar door wordt bewezen;
  Dat de regering werkelijk het allerbeste met ons voorheeft?
  Dat al die lui daar op het pluche, ’s nacht wakker liggen om de ellende en onrechtvaardigheid in de wereld?

  Dat zij zuinig met onze belastingcentjes omgaan en er nuttige zaken mee doen, en geen oorlogstuig aanschaffen, om in andere landen onze jongeren als kanonnenvoer te offeren?
  Dat er geen schimmige, duistere groepjes zijn die terreur, revolutie en rellen veroorzaken, teneinde de macht in een ander land over te nemen?
  Dat er geen smerige achterkamertjespolitiek wordt bedreven? Dat alles in alle openheid en op echte democratische wijze wordt beslist?
  Dat elk mens op een verantwoordelijke positie inderdaad op de plaats zit die door ervaring, wijsheid, kennis en diep inzicht is verdiend?
  Dat we blind kunnen vertrouwen op vrouwe Justitia?
  Dat banken er zijn om mensen te helpen?
  Dat de politie echt m’n vriend is?
  Dat er geen Codex Alimentarius bestaat?
  Dat er geen ontvolkingsprogramma bestaat?
  Dat er geen chemtrails zijn die de atmosfeer vergiftigen en de mensheid ziek maakt?
  Dat het leger geen offensief dient, maar enkel in minimale grote in stand wordt gehouden ter verdediging van onze postzegel aan de Noordzee?
  Dat mensen werkelijk beter worden van alle verslavende medicijnen en daar niet levenslang aan vast zitten, zoals aan leningen van banken en andere mafia?
  Dat we eigenlijk leven in een paradijs, maar door onze verkeerde perceptie de overheden schuld toeschuiven?
  Dat onze habitat niet wordt vervuilt en vergiftigd en verkwanselt voor geld en macht?
  Dat wij zelf vroegen om islamisering van ons continent?
  Dat wij zelf eisten dat we berecht moeten worden door de sharia?
  Dat ik er zelf om vroeg, een vreemde te zijn in mijn eigen straat, buurt, stad en land?
  Dat die kut-spelletjes, reclames en geestdodende programma’s, geen door de Staat gesubsidieerde massa manipulatie en hersenspoeling is.
  Hoe lang zal ik doorgaan………?

  Ik zou werkelijk zeer onder de indruk zijn van iemand die mijn ongelijk ‘bewijst’!
  De wapens hebben ze dus wel, maar de effectiefste manier is om de wil van een mens te breken!!!
  Dat is dus juist het smerige! ….Zij weten, dat wij dat ook weten!!!
  En wij kunnen er niks tegen inbrengen.

  Dus Rahim, je bent niet de enige die met problemen zit. Wij hebben zat aan die van onszelf, houd jij de jouwe dus maar.

  Ik wens je vrede en veiligheid, maar wel in je eigen natuurlijke habitat, de woestijnen dus.
  Doei! 🙂

  Like

 49. Tom Hendrix zegt:

  @Rahim, tot slot, ik heb U 2 soera’s genoemd waaruit de gewelddadigheid van de ISLAM blijkt, U geeft mij daar geen antwoord op, dat zegt genoeg.

  Like

 50. Linsky zegt:

  Chapeau Lucky! = varken in het nauw = hahahaha
  Ik neem aan dat je een woestijnvarken voor ogen stond! 🙂

  Like

 51. lucky9 zegt:

  Tja van Pakistan gesproken, ej. you ‘ve got mail.

  Like

 52. lucky9 zegt:

  @Linsky op 22 augustus 2012 om 21:45
  Ik twijfelde heel even oprecht tussen zwijn en varken. Met de poco-taalunie weet je maar nooit!
  Mijn poes zit hier te spinnen. misschien eindigt ze in het parallel islamitisch universum morgen wel in de stoofpot!

  Like

 53. Linsky zegt:

  Lucky;

  Ah, uit je laatste comment blijkt kennis van de nieuwe kosmologisch ideeën en quantum-fysische inzichten ten aanzien van de meervoudigheid van ons holografische universum!
  Da’s mooi, kunnen we wellicht nog eens een boompje over op zetten.

  Ik wil echter toch nog even terug komen op dat Luckyaanse woestijnvarken.

  Kunnen die beestjes ook springen, klauteren en krabben?
  Zijn die woestijn- en rifratten soms bang voor die diertjes?

  Dat zou wel verklaren waarom ze zo bang zijn om een varkentje te verorberen!
  Het wassen van die beestjes is enkel voorbehouden aan lieden met ethiek, verantwoordelijkheid en ruggegraat!

  Normen en kwaliteiten die moslims (en dhimmi’s op de vaste continenten) ten ene male ontberen. Geen wonder dat zij zich zo afzetten tegen deze van nature leuke en smakelijke diertjes. 🙂

  Like

 54. E.J. Bron zegt:

  @lucky9

  De foto´s kunnen niet geopend worden. Stuur me die even in een aparte bijlage a.u.b.!!!

  E.J.

  Like

 55. Johanna Haarlem zegt:

  Rahim juist ik beledig je geloof…en daarbij ben jij beledigt…en daar is the twigh light zone weer…als vrije westerse vrouw is de ISLAM de hel op aarde…en de beldigingen de je broeders dag in en dan uit uiten naar vrouwen en homo’s zijn ZEER beledigent voor de persoon en zijn crimineel en daarom JIHAD puur geweld tegen anders denkenden de gevangenissen zitten er vol mee en de koran = de koran Rahim de Islam=Islam en wat jullie volkeren er ook van maken willen omdat ze zo verteld word in de haattempel van de sekte..ga elkaar lekker uitmoorden en laat ons lieven ongeloven en open mensen MET rust met je way of life HAAT meer is het niet en jaloezie…tegen de inheemse bevolking…en blijf lekker in zo een leven geloven Rahim…ik vind weer] FUCK the ISLAM we are NO Halal meat…niks beledigent aan pure mening en uiting van mijn kennis en overtuigingwhere the ISLAM is =NO PEACE never will be !!ik ga het debat echt niet met je uit de weg want je zal best een een leuke man kunnen zijn maar je GELOOF heeft je geen ruimte gegeven om voor 100% dat te zijn …mits je liegt en bedriegt een een echte ISLAMIET mag niet eens met HARAM mensen omgaan en zelfs niet op zijn bodem begeven je zit in the twigh light zone net als heel veel andere hier opgegroeide ISLAMIETEN…jammer maar zo komt het nooit goed…toneel spelen en vals spelen in je geloof??? je wil en doet wel zo maar als de HAATTOREN roept en je IMAM mag je gaan jongen jouw bloed is ze geen moer waard ze laten het bloed van hun eigen kinderen rijkelijk vloeien…kinderen met bomgordels ??zegt het je iets??vallen buurlanden aan staan met rechter armpjes in de lucht sich HEIL teken aan de fuhrer…niks minder en niks meer…pure HAAT…en ik vind het niet gewenst in onze vrije samenleving ook als 2 soorten vrowuen niet de bedekte en de onbedekte!! en de criminaliteit die daar uit voortkomt is HAAT en disrespect….dat lapje stof is een sexueel getint lapje geworden zonder kan een ISLAMIET zijn leuter niet meer in zijn broekje houden en word agressief en crimineel..met lapje geen probleem …totaal gestoord gedrag en uitermate ongewenst in onze vrije samenleving geen bagatalisatie meer van de verkrachtingen en vrouwenhandel sexslavinnen lover boy’s…het is GENOEG NU Rahim…het is klaar met onze toelerantie van een sekte en zijn aanhang en ik hoop van harte dat ONS rechtsysteem weer recht zal gaan spreken in de laatste poging om van de TIRANNEN en KORANNEN af te komen voor dat het licht dooft in onze westerse samenleving ik maak geen verschil zo als je leest koran=koran islam=islam voor die scene ga ik ook niet die ken ik ook al…leugens!!en zijn geen 2 soorten korannen en 2 soorten islam BULLSHIT er zijn div.volksgroepen met hun iegen interpertatie maar de teksten en versen ZIJN en blijven 1 sekte…en wel een criminele en dient daarom verboden te worden in het vrijw westen het botst multie culti mislukt !!

  Like

 56. Tom Hendrix zegt:

  Imam Rahim, nog even dit. De Universele Verklaring van de Rechten van de MENS, zijn aangenomen in 1948, en hebben niets te maken met EU verdragen, lulmeijer!

  Like

 57. Linsky zegt:

  GO, go, geef ‘m van katoen Tom! 🙂

  Like

 58. Linsky zegt:

  Afgezien van het feit dat het bestaan van een ziel nooit wetenschappelijk is aangetoond, – hoewel men door bepaalde experimenten meent te mogen veronderstellen dat zij 24 gram zou wegen, – mag men er gevoeglijk van uitgaan dat het lichaam tijdens het leven door een onzichtbaar, spirituele energie wordt gevoed, waarbij het redelijk is deze aan te duiden met de term ziel!

  Een zeer opportunistische aanname is dus om er van uit te gaan dat zij (praktiserende moslims) een ziel zouden bezitten, omdat de ziel gekenmerkt wordt in haar intrinsieke Wezen door de ONBLUSBARE WIL TOT LEVEN EN DYNAMISCHE EXPRESSIE! Iets wat ten ene male ontbreekt in de existentie en levensvisie van moslims.

  Like

 59. lucky9 zegt:

  @ Linsky
  Luckyaanse woestijnvarkens?
  lucky9 is slechts een spel. The winner takes it all.
  Lang geleden observeerde ik een stel woestijn-kopvodden in de U.K. in gezelschap van 1 solitaire Nederlander.
  De naïeve Hollander (excusez moi pour le mot) werd van zijn laatste juwelen (destijds een waardevol
  precisie-uurwerk) beroofd. Dit spektakel is in mijn geheugen gegrift.

  Like

 60. Linsky zegt:

  ja, lucky, zoiets krijg je niet zomaar uit je hoofd, hè.
  je zei het al, naïef, want wie speelt nu een spel met woestijnratten…of zandvarkens. 😦

  Maar zo krijg ik dat plaatje van een klauwend en springend Luckyaanse woestijnvarkentje niet uit mijn hoofd. Mijn arme buikje schud met grote regelmaat en de spiertjes in mijn kaken zijn lichtelijk geforceerd.
  🙂

  Like

 61. rommel zegt:

  @ Rahim
  “Met jou ga ik niet eens in discussie.”

  Dat was ook niet de bedoeling. Mijn opmerking was niet om een nutteloos debat met een religieuze gek te beginnen. Je kan net zo goed tegen een muur praten. Ik geef mijn mening en wat jij en je koran er van denken interesseert me geen reet.
  Stop de islamisering!
  Back home!

  Like

 62. lucky9 zegt:

  @ Linsky
  Trust, truth will prevail !
  We zullen ze -overduidelijk- een poepje van hun eigen makelij laten ruiken.
  Zo niet, what the fuck, zij hebben een imaginair recht op 72 maagden terwijl wij de handen al vol hebben met één exemplaar. Stel je voor, wat een discrepantie!
  Ze snappen er niets van! Fluppe Moureaux wrijft zich alvast in de handen. Beter een poesje in de hand dan tien in de lucht denkt hij.
  De sossen zijn allemaal gelijk: primitief!

  Like

 63. Ik geloof alleen nog maar in een 9x19mm met een holle tip! Dialogen, debatteren, overleggen en al die andere zooi werkt van geen meter, heeft nooit gewerkt en zal nooit werken. Er is maar 1 taal die begrepen wordt en da’s een portie lood voor degenen die denken dat ze zo maar even de baas kunnen spelen

  Like

 64. Ko Lumbus zegt:

  @Linsky

  Wel een beetje slapjes, Linsky, om hier Lucky8 een beetje op te naaien bij zijn haatproza als: ‘Alle islamieten, mohammedanen en moslims zijn fascisten, racisten, imperialisten, totalitaire dictatortjes, soms maar niet altijd geiteneukers maar steeds al dan niet bekakte onder-ontwikkelde liegebeesten in vermomming’, en tegelijkertiid zelf je eerdere keutels nu in te trekken met nieuw veworven woordjes als:
  ‘Evenwel meen ik even te moeten wijzen op de uitsluiting van de ‘gematigde’ moslims, middels de noot: Wellicht ten overvloede, bij dit alles dient wel te worden opgemerkt dat het die islamieten betreft die zich zonder twijfel wensen af te scheiden door bovengenoemd gedrag, zoals geschetst in de context van dit betoog.’

  Like

 65. rommel zegt:

  @ Rahim
  “Blij jullie ware aard gezien te hebben!”

  Die van jullie wisten we allang. Alleen zijn wij er niet zo blij mee.

  Like

 66. @Rahim, Pak je persoonlijke versie van de koran er even bij en zoek zelf die passage even op waarin moslims wordt toegestaan om te liegen en bedriegen ten opzichte van de ongelovige in het voordeel van de moslims zelf! Ik ben namelijk te lui om voor jouw soort denk en zoekwerk uit te voeren.

  Like

 67. rommel zegt:

  @ Ko Lumbus

  Ik vind het ook een beetje over de top. Heb er geen probleem mee dat iemand recht voor zijn raap zijn ongenoegen over de islam uit, of zelfs beledigt, maar doe het met een beetje fantasie en humor. Laat wat te denken over.
  Ik begrijp het wel, maar het is niet mijn stijl.

  En nu niet allemaal in ouwe reacties van me gaan vissen om me voor mijn voeten te gooien dat ik zelf ze ook wel bruin bak. Ik weet het, ieder geval probeer ik creatief te schelden.

  Like

 68. Ko Lumbus zegt:

  @rommel om 23:53

  😉

  Like

 69. E.J. Bron zegt:

  Zo Rahim, nu je onze “ware aard” gezien hebt, wordt het tijd om echt de biezen te gaan pakken. Het was even leuk, maar het begint me nu stierlijk te vervelen. Over en uit!

  Like

 70. Linsky zegt:

  Zeg columbus, heb je je pilletjes voor vandaag wel gehad?
  Je raaskalt met het uur meer.
  Hoewel je de hele dag nog niks zinnigs hebt gezegd, lijkt je psychose nu echt ernstige vormen aan te nemen. Evenwel is evident dat je natuurlijk geen verband kunt ontwaren in de eerdere comments, omdat je nog nooit ook maar een artikel hebt gelezen…althans niet bij vol bewustzijn.
  We hebben verlenen hier geen geestelijke bijstand aan splijtzwammen, dus alle hoop op hulp hier is ijdel.

  Like

 71. rommel zegt:

  En eerlijk gezegd lijkt Rahim me best wel een aardige gozer waar je gezellig een biertje mee kan drinken als die geen moslim zou zijn.
  Jammer.

  Like

 72. Ko Lumbus zegt:

  @Linsky zegt:23 augustus 2012 om 00:01

  Linsky, waarom iemand die het niet met je radicale standpunt eens is een psychose toedichten?
  En waarom zou ik bij het lezen van je comments ook je eigen site moeten bezoeken. Waarom me niet baseren op wat je op de site van E.J.Bron zoal te berde brengt?
  Bedoel je te zeggen dat het je schort aan uitdrukkingsvaardigheid om alhier je opinie eenduidig te verwoorden?

  Like

 73. Ko Lumbus zegt:

  @Linsky zegt:23 augustus 2012 om 00:01

  By the way, Linsky, wat betreft de term ‘psychose’ waar je zonder enig benul mee strooit is het de moeite waard ook de laatse reactie van Eddy Daniels onder de Vermeersch draad te lezen.

  ‘Alhoewel hij zelf een geassimileerde modernist was, zag Pinkser de Judeofobie in de Russische invloedssfeer steeds weer opflakkeren. Hij beschreef dit in medische termen als een psychose, een fobische reactie op het vreemde in de eigen schoot vanwege de andere volkeren, de theorie van het ‘Fremkörper’ die later door Adolf Hitler zou worden gevulgariseerd. Mensen projecteren graag hun problemen op anderen en door zijn aanwezigheid in het hart van Europa bood het Jodendom zich, in Pinksers analyse, als het ware zelf aan als zondebok.’

  Like

 74. lucky9 zegt:

  Buiten de geldingsdrang van een puberaal gefixeerde narcist die zichzelf denkt te verheerlijken door andermans teksten te kopiëren en willekeurig elders off topic neer te plakken, heb ik op deze draad vooral een alerte en assertieve eensgezindheid waargenomen.
  Bij dit alles zou men bijna vergeten dat het artikel die tot het vervolg aanleiding gaf van uitstekende kwaliteit was en het herlezen en verspreiden meer dan waard is!

  Wat de navolgende discussie misschien waardevol maakte was de reactie ’s anderendaags van iemand die niet deelnam aan het debat doch wel zonder nuancering en zonder rekening te houden met de context twee meningsuitingen in strijd achtte met de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht omdat ze beledigend zouden zijn voor moslims. Linsky antwoordde reeds op deze schandalige en lasterlijke beschuldiging. Hierbij mijn overwegingen.

  Nu is het zo dat artikel 7 van de Nederlandse grondwet tot gevolg heeft dat iedereen mag achten wat hij of zij wil. Dit geldt ook voor de obscure crypto-fascistische organisatie uit Amsterdam (het MDI) die de webmaster intimideerde met het verzoek twee uitingen van zijn website te verwijderen.
  Nu is ook dat hun recht. Net zoals ik hen verzoek zichzelf op te heffen en zichzelf schuldig te bekennen aan systematische discriminatie van de autochtone bevolking en de niet-moslims onder hen in het bijzonder.

  Over welke bepalingen gaat het precies? : Artikel 137c
  1
  Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
  2
  Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

  Dit intimiderend artikel uit het strafwetboek is niet alleen krakkemikkig politiek correct en dus fascistisch knip- en plakwerk, maar bovendien duidelijk in strijd met de artikels 6 & 7 van de Nederlandse grondwet en dus ongrondwettelijk.

  Let bovendien op de geformuleerde vereiste: “in het openbaar”. Dit vereist een fysieke aanwezigheid op een en dezelfde plaats. Een website of chatbox beantwoordt niet aan dat criterium, en als het dan toch er aan zou beantwoorden dan wordt er duidelijk gediscrimineerd want de duizenden islamitische en islamofiele websites houden zich kennelijk niet aan de overige bepalingen van lid 1 & 2 van Art. 137c

  Gelet op de hiërarchie tussen de wetten, reglementen en besluiten kan dit artikel dus nooit toegepast worden door een rechtvaardige rechter omdat dit artikel ongrondwettelijk is.

  Artikel 7 (Vrijheid van meningsuiting) bepaalt immers in haar derde lid dat de wet het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan 16 jaar kan regelen ter beschermen van de goede zeden. Van een andere mogelijke wettelijke toepassing maakt het artikel geen gewag en een andere uitzondering wordt dus door artikel 7 niet gedoogd.

  Artikel 6 bepaalt dat de wet ter zake van de uitoefening van het recht vrijheid van godsdienst en levensovertuiging alleen buiten gebouwen en besloten plaatsen regels kan stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Van een andere mogelijke wettelijke toepassing maakt het artikel geen gewag en een andere uitzondering wordt dus door artikel 6 niet gedoogd.

  Ik had dus overeenkomstig de Nederlandse grondwet geen voorafgaandelijk verlof nodig om wie dan ook te beledigen. Overigens waren in voorkomend geval de genaamde aendanbendanc (“je bolle kankermoeder”) en de genaamde Rahim die uiterst agressief provoceerde door te stellen dat wij hier onze wetten niet zouden naleven, mede schuldig aan het tot stand komen door een arrogante uitlokking van een groepsbelediging die er geen was.

  Want dat de islam discriminerend, fascistisch, imperialistisch, dictatoriaal, totalitair, onverdraagzaam, aansporend tot geweld en als men het Joodse volk als een ras mag beschouwen beslist ook racistische ideologie is, blijkt zonder meer rechtstreeks uit een normaal kritische lezing uit het heilige boek der moslims: de koran.

  Deze samengebalde uiterst compacte definitie die slechts de feiten vaststelt discrimineert of beledigt niet maar formuleert de objectieve waarheid voor elke objectieve waarnemer die dus geen Mohammedaan, Jood of Christen is, voorwaarde waaraan ik als atheïst voldoe. Ik waarschuwde en spoorde tot niets aan behalve tot het neerleggen van de klacht waarmee gedreigd werd. Alle andere kwalificaties zijn lasterlijk en ter kwader trouw. Als diegenen die zich beledigd voelen omdat anderen tegen hen waarschuwen, gelijk zouden krijgen is dit een omkering van de bewijslast en een schending van de rechten van verdediging maar dit terzijde.

  De moslims die ontkennen dat hun onveranderlijk heilig boek hen aanzet en legitimeert om zich te gedragen als fascisten, racisten, imperialisten en totalitaire dictatortjes, zijn dus geen echte moslims.
  Diegenen die het bekennen wel, waardoor het beledigende karakter in beide gevallen manifest afwezig is. Samengevat: ofwel geeft hun heilig boek mij gelijk en kan ik hen niet beledigen ofwel ontkennen zij de inhoud ervan wat hen tot niet-moslims maakt waardoor ik hen dus evenmin als moslim kan beledigen. Tenzij er een grondwetswijziging zou komen en bovendien een wet die iedereen verbiedt moslims te beledigen, zou ik volstrekt legaal blijven handelen binnen de krijtlijnen van wat bestaat.

  De volgende omschrijving die tot stand kwam door uitlokking was “soms maar niet altijd geiteneukers”. Diegene die durft te ontkennen dat sommige moslims geslachtsverkeer hebben met dieren discrimineert zelf omdat het, hoewel de koran deze praktijken afkeurt, een onverbloemde waarheid is en overigens ook van toepassing kan zijn op niet-moslims, wat ik overigens niet specificeerde omdat het niet nodig was en omdat ik niet generaliseerde. Uitdagend? Allicht, maar beledigend geenszins. Over smaak kan men twisten maar wat dan gedacht over de voorafgaande kwalificatie “ je bolle kankermoeder”?

  De laatste quote “steeds al dan niet bekakte onderontwikkelde liegebeesten in vermomming” is eveneens gebaseerd op de koran. Volledigheidshalve kan ik de lezing aanbevelen van Al-Nisa, de vierde sura vers 43, van de heilige onveranderlijke koran over de islamitische hygiënische voorschriften voor op reis. Alsdan zal duidelijk worden wat ik met de woorden “bekakt” en “onderontwikkelde” bedoelde.
  Maar als men te lui of te dom is om zelf de Koran te lezen moet men mij daar niet voor verantwoordelijk stellen. Als men doet alsof men de koran gelezen heeft maar het in realiteit nog niet gedaan heeft kan men mij voor deze leugen zeker ook niet verantwoordelijk stellen.
  “Liegebeesten in vermomming” is een andere zegswijze voor vermomde leugenaars. Voor het fenomeen takiyya ben ik zo vrij te verwijzen naar de vakliteratuur
  De aan mijn gecondenseerde definitie voorafgaande en ook de daarop volgende zin wemelde doelbewust van taal- en spellingfouten om de provocateur duidelijk te maken dat hij in deze discussie die alles behalve openbaar was maar zich in een beperkt tijdsbestek afspeelde in een beperkte kring die de etiquette van de blog en website wou eerbiedigen best ogenblikkelijk kon verlaten.
  Men kan er niet buiten of naast redeneren dat elke moslim zonder onderscheid, gewild of ongewild, bewust of onbewust, een aanhanger van een discriminerende, fascistische, imperialistische, totalitaire, onverdraagzame, geweld predikende en, onder de voorwaarde hierboven vermeld, racistische ideologie is.
  De vraag is of dit uit vrije wil gebeurt of de aanhankelijkheid op gedwongen wijze tot stand kwam.
  In dit laatste geval werd deze groep moslims weliswaar gegijzeld maar allicht door een fascistische groepsdynamiek systematisch naar extremistische standpunten gedreven.
  Het wereldbeeld en het gedrag van alle moslims is verwerpelijk, en het bestaan van een “meerderheid” die vatbaar zou zijn voor redelijke argumenten is een illusie want de koran verbiedt hen dat.
  Hun stelsel van normen en waarden is door proactieve indoctrinatie er zonder de minste moeite in in geslaagd zulke pogingen tot het aanwenden van redelijke argumenten bij voorbaat te doen mislukken. Door het toepassen van eenvoudige takiyya kan elke dommerik zich slim tonen en lacht zich achter de rug van zijn argumentorische opponent te pletter over diens goede wil die hij beschouwt als naïviteit van een christenhond.
  Ben ik bevooroordeeld? Vanzelfsprekend! Ik ben immers niet gehersenspoeld en elke dag opnieuw moet ik vaststellen dat mijn oordeel van gisteren vandaag nog maar eens bevestigd werd.
  Zij die zich hier als moslim bevinden en niet ongelovig werden, klampen zich wanhopig vast aan een overtuiging en levenswijze die zij hier niet kunnen handhaven zonder in conflict te komen met onze wetten, normen en waarden. Dat is in essentie de reden waarom pogingen tot correctie of assimilatie fataal gedoemd zijn om te mislukken.
  Een discussie aangaan met allochtone fascisten is een zinloos idee en dito onderneming. Zij misbruiken onze rechten en vrijheden die ze in hun thuislanden nooit konden genieten om ons hier te intimideren en te laten censureren door instellingen als het Meldpunt Discriminatie Internet en het Belgische Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding.
  Uw en mijn grondwettelijk recht op vrije meningsuiting wordt dagdagelijks beknot, en het artikel 7 van de grondwet dagdagelijks geschonden door politiek correcte apparatsjiks die voor gedachtepolitie spelen op uw en mijn kosten.
  De loutere en massale aanwezigheid van moslims hier in het westen alleen al, is een grove groepsbelediging aan het adres van de autochtone bevolkingen. Het wordt de hoogste tijd dat deze groepsbelediging zwaar afgestraft wordt.

  Like

 75. Hellen zegt:

  Lucky , goed gezegd , geen speld tussen te krijgen !

  Like

 76. marijke zegt:

  Ik zeg a big amen .op the comment van Lucky.

  Like

 77. Linsky zegt:

  Excellent Lucky! 🙂
  Helaas is er heel weinig of geen belangstelling voor de verkrachting van onze burgerlijke rechten.
  Ik ben er inmiddels achter dat de zogenaamde betrokkenheid niet meer dan een facade, cq, uitlaatklep voor frustraties is en als een legitieme manier om te schelden en te tieren beschouwd.

  Ik heb het artikel zelf maar hier en daar aangemeld, niet omdat ik zo graag in de picture staa, want ik ben veel liever met andere dingen bezig.
  Maar enkel omdat dit onze werkelijke enig over gebleven vrijheid aantast.

  Weet je, normaal interesseert het me normaal gesproken geen bal of m’n artikelen gelezen worden.

  Maar wat me steeds vaker opvalt is de lafheid van de burgers.

  Ik maak me geen enkele illusie ten aanzien van de weerbaarheid en daadkracht van het volk!
  Zolang die lekker overal hun gal en frustraties kwijt kunnen op de diverse fora en blogs, is alles oké. Er wordt permanent gescholden en getierd dat niemand wat doet, zonder zelf ook maar op welke wijze dan ook enig risico te dragen. Als het MDI ‘boe’ roept of als een moslim hard schreeuwt, schijten de meesten in hun broek.

  Ik kan me herinneren dat toen Michael Mannheimer de reacties ook al uitbleven.
  Aanvankelijk waren het er twee of drie……. 😦

  Ik had me al geruime tijd niet meer laten zien, vanwege de hypocriete instelling van een aantal lieden. Toch kon ik het toen niet laten eens een uitgebreid comment te plaatsen
  om te vragen of soms iedereen in slaap valt bij de echte belangrijke topics!

  Het is evenwel verwonderlijk hoeveel reacties er op cartoons end. Hoewel die natuurlijk de spanning wat breken en erg leuk zijn meestal.
  Maar het zegt toch ook genoeg over de werkelijke intenties en de moed waarmee men bezig is de strijd te voeren tegen islamisering en onrecht in eigen land en elders.

  Terwijl die daar op het A-P bijv. ook altijd zo’n grote mond hebben over dit soort zaken,
  is Frik er kennelijk ook helemaal niet in geïnteresseerd.

  Nou, ik ga in elk geval rustig verder met artikelen die feitelijk veel belangrijker zijn, omdat ze meer inzicht kunnen geven in wie en wat we feitelijk zijn, en in wat voor wereld we eigenlijk leven. Da’s heel wat mooier en interessanter.

  Maar ook evident, dat daar heel wat minder lezers voor zullen zijn.

  Like

 78. marijke zegt:

  linsky ook met jou comment eens.Ik heb wel zulke goeie art gezien en daar werd amper op gereageert.Begreep ik helemaal niets van.Maar ik heb ook ondekt dat mensen veel op sensatie berust zijn.het lekker vinden om over onbenullige dingen maar door blijven zuigen.daar om wardeer ik het des te meer van bepaalde mensen die hier echt iets aan dit blok bij dragen,en ook echt lezen he.

  Like

 79. lucky9 zegt:

  @ Linsky
  Heb het ook gemerkt op A.P. Triestig. Geraak niet door, zelfs met de meest hoofse tekst die men zich kan inbeelden.

  Maar ter zake hier vind ik dat je een beetje te pessimistisch bent.

  We do not kick asses, we kick assholes! 😆 Waarom zouden zij iets mogen wat wij niet mogen?
  Iemand moet het doen, want anders gebeurt het niet. Overigens deden de twee andere vorige reacties me ook bijzonder veel plezier.

  Dank U wel dames!

  Like

 80. marijke zegt:

  Yes Lucky.I believe in give credit where credit is due.

  Like

 81. Tom Hendrix zegt:

  @Lucky9, ik ben het geheel met U eens met uw reactie van 14.31. uur! Het probleem is inderdaad dat men- politiek correct- meer waarde toekent aan artikel 1, m.b.t. de vrijheid van godsdienst, dan aan artikel 7, wat betreft de vrijheid van meningsuiting. Ik vind het gewoon te gek voor woorden, dat moslims met een beroep op artikel 1 van de Grondwet, in wezen de vrijheid van meningsuiting trachten te verbieden. Daar heb ook ik principiele bezwaren tegen, en wel om het volgende, al zou ik als christengelovige me vasthouden aan de bijbel, dan nog vind ik dat een atheist, of andersdenkende het goede recht heeft om tegen mij te zeggen dat geloven flauwekul is. Voor deze vrijheid wens ook ik 100% pal te staan, daar zijn mensen voor gestorven, daar hebben mensen voor gevochten. Aanvullend ben ik het met de reageerders eens, dat de islam meer een ideologie is dan een godsdienst. Waarde lucky, chapeau U heeft het goed verwoord.

  Like

 82. lana zegt:

  is dit niet een beetje overdreven allemaal ?
  iedereen word nu over 1 kam geschoren ik kan beide kanten begrijpen.
  Niet alle moslims zijn terroristen .. en ook niet alle christenen en joden houden zich bepaald rustig.
  soo damn people calm the fuck downn al die haat is toch nergens voor nodig .
  en het begint al bij jezelf haatzaaiers .

  Like

 83. remco zegt:

  stop knuffelen moslims. islam is geindoctrineerde kanker vanaf t moment dat kinderen kunnen praten. let wel denken is strafbaar.zelfs bij kinderprogamma van kleuters wordt haat naar anderen dan moslim idioten gepredict. geen enkel kind binnen de islam bullshit heeft de kans om vrij te denken en is dus kansloos.o ja. is niet rechts of links is de waarheid. erg he. als wij in europa het toelaten dan is sharia anti vrouw en mens werkelijkheid in 3 generaties. want konijnen zijn er niks bij. snappie domme vvder.

  Like

 84. Verlegen zegt:

  Goedemorgen beste mensen,

  Ik zie dat er al geruime tijd geen discussie meer plaatsvind wat ik zeer jammer vind. Ik heb, zo goed en zo kwaad als het ging, een poging gedaan om te begrijpen wat er zich hier in woorden allemaal afspeelt. Ik moet eerlijk bekennen dat ik een beetje geschrokken ben over, in sommige gevallen, de woorden die er geschreven zijn. Ook moet ik u allen eerlijk bekennen dat ook ik mij afkeer van de god van de islam. Ik ben zelf een christen en ik ben er heilig van overtuigd dat de God van de bijbel de Schepper is van hemel en aarde en dat Jezus Christus werkelijk zijn enige en zeer geliefde Zoon is. Daar hoeft iemand het natuurlijk helemaal niet mee eens te zijn en dat respecteer ik ook, maar wat mij bezig houdt is het volgende en misschien wil er iemand reageren:

  Hoe kunnen we, als gelovigen en niet gelovigen, de moslim bereiken en hem en of haar waarschuwen voor de verwoestende werking die uit gaat van de islam. Wat mij opvalt (uit eigen ervaring heb ik dit al meerdere malen vernomen) is dat moslims er van uitgaan dat de God van de bijbel dezelfde is als de god van de koran en dat de moslim ook erg graag wil dat ik daar ja op antwoord. Nou ik kan u, moslims en niet moslims, verzekeren dat ik daar een absolute NEE tegen zeg en wel om 2 voor mij belangrijke redenen. Ten 1ste: de God van de bijbel heeft mensen geschapen met een vrije wil en Hij respecteert de keuzes die we maken, ook als we ervoor kiezen ons leven te leven zonder God. De god van de koran ontneemt mensen de vrije wil, respecteert deze niet en legt zijn wil op aan mensen en onderdrukt hen met angst (angst is van satan!). Ten 2de: De God van de bijbel heeft Zijn enige en zeer geliefde Zoon geofferd om ons als mensen te verlossen van al het slechte wat we doen en aanrichten en sterker nog Hij heeft dit allemaal opzicht genomen door te sterven aan het kruis voor al onze zonden. De koran heeft alleen mohammed en die was niet zo aardig voor mensen met name de niet moslim ( en dan druk ik me nog vriendelijk uit). Dat zijn voor mij 2 zeer grote verschillen die maken dat ik durf te zeggen (of eigenlijk schrijven) dat de god van de koran een creatie is van de vader van de leugen……. of te wel satan. Helaas is het enige doel van satan om alles, wat God met zoveel liefde heeft geschapen, te vernietigen. En helaas moet ik constateren dat dat nu precies is waar de koran (in zeer bedekte termen, want je kunt er werkelijk alles van maken als je dat wilt) wel tot oproept!. De koran is zo geschreven dat je altijd 2 kanten uit kunt. Als het zo uitkomt kun je links af en als het zo uitkomt kun je rechtsaf. En dat is ook wat er gaande is in de wereld. Chaos, wanorde, haat jegens andere culturen, geloven etc etc. Ook dit komt allemaal van de vader van de leugen…..of te wel …satan! Geef de vader van de leugen geen vaste bodem in je hart of in je denken of in je gedrag. Want daar begint alle ellende mee.

  De God van de bijbel en de woorden van Jezus die Hij gesproken heeft zijn;
  Heb je naaste lief zoals u zelf.

  Wijs je naaste niet af als mens, maar keur zijn of haar gedrag af, dat is niet alleen hard nodig om voor iedereen een veilige wereld te creeren, maar het is je plicht als medemens om elkaar terecht te wijzen als blijkt dat dat nodig is. Helaas weet ik uit eigen ervaring dat veel moslims dit niet accepteren en dat maakt het ook zo moeilijk om een manier te vinden zodat we met elkaar kunnen leven. En daar heb ik het moeilijk mee. Hoe kun je communiceren met iemand die er voor kiest om doof te blijven omdat zijn god hem dat oplegt. Ik weet het niet, iemand hier misschien een suggestie?.

  Wat mij ook bezig houdt is: de koran claimt dat zij Jezus erkennen als profeet, niet als de enige Zoon van God. Maar dat klopt helemaal niet want de islam roept op om de Joden te haten. Door het aanzetten van haat naar de Joden toe verwerpen de moslims Jezus………..moslims wakker worden aub…..Jezus is een Jood! Wie aan het uitverkoren volk komt…….die komt aan God!

  Als moslims onze westerse wereld en alle niet moslims zo afwijzen wat is dan de werkelijke intentie waarom zij wel in grote getale hier naar toe komen. Veel moslims spugen op het westen en op ons westerse waarden en normen. Mijn vraag aan de moslims is dus: wat bent u hier van plan om te doen……..spugen op het westen maar er wel proberen je geld te verdienen? of is het niet de wil van de god van de koran om alle niet moslims te bekeren tot de islam?. Zodat wij als niet moslim uw god moeten aanbidden?. Niet goed schiks dan maar kwaad schiks. U als moslim keert zich op een verwerpelijke manier tegen de wil van God!. Het is niet aan de mens of moslim om anderen te veroordelen, maar dat is aan God. Alleen de God van de bijbel zal over iedereen een oordeel vellen. Tot die tijd…….blijf met je handen af van mensen hoe dan ook. Dat geldt voor ons allemaal en dus ook voor moslims. En als je je als moslim niet in kunt vinden in onze waarden en normen dan is een enkele reis naar een islamitisch land zo geboekt en bent u vrij om te gaan naar het land wat uw goedkeuring wel kan verdragen. Want hier mag u namelijk keuzes maken zonder dat dat consequenties heeft. In deze westerse wereld, waarvan uw god u leert om deze te haten, zal men u daarvoor niet onthoofden!……maar wensen wij u veel geluk en Gods zegen toe.

  Al met al maak ik mij erg boos en vrees grote vreze voor alles wat ons nog te wachten staat met betrekking tot de vader van de leugen die via de koran zoveel chaos en wanorde tot stand brengt, maar gelukkig heb ik God die zegt:

  Jesaja 41 vers 10

  Wees niet bang, want Ik ben bij je
  vrees niet, want ik ben je God
  Ik zal je sterken, Ik zal je helpen
  je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand

  Ik weet niet of er iemand is die dit zou willen lezen en misschien een bemoedigend antwoord kan bieden.

  Met vriendelijk groet,
  Verlegen

  Like

 85. elisah zegt:

  Deze iemand heeft uw stukje gelezen, het is goed en mooi verwoordt.

  Like

 86. Verlegen zegt:

  Goedemorgen Elisah,

  Dank je wel voor je reactie. Helaas is schrijven niet een van mijn sterkste punten dus ben ik blij dat je aangeeft dat het goed is verwoordt.

  Ik wil graag laten weten dat ik geen voorstander ben van het aanzetten tot het haten van moslims of wie dan ook. Maar ik persoonlijk heb het er moeilijk om mijn naaste lief te hebben terwijl mijn naaste mij verwerpt. Maar helaas weet ik ook dat ik een ander persoon niet kan veranderen in zijn of haar denken en zijn of haar hart. Ik mag niemand mijn wil opleggen want dat is niet aan mij. Waar ik zo vreselijk op hoop is dat andere mensen dat ook gaan begrijpen waardoor we niet meer hoeven te leven in een verdeelde wereld waarbij de satan regeert. Overal waar ik ook kijk zie ik dat dit wel het geval is en dat maakt me erg verdrietig. De haat, geweld, corruptie, macht en het willen overheersen daar is de wereld vol mee. En dat doet pijn als je door hebt dat we op deze wijze alles aan het vernietigen zijn. Elk mensen leven is kostbaar, ongeacht waar je vandaan komt en wat je achtergrond is. Maar ik realiseer me ook dat als een ander daar dus anders over denk, om wat voor reden dan ook, dat ik daar niet veel aan kan veranderen. Voor mij persoonlijk is haten niet de oplossing, want door te haten doe ik hetzelfde als diegene die mij haat vanwege het feit dat ik westers ben en ook nog eens een christen. Als iemand mij haat omdat zijn of haar god dat oplegt dan kan ik maar 1 ding doen en dat is het goede voorbeeld geven en met die persoon het gesprek aan gaan. Meer dan dat kan ik niet doen.

  Al met al hoop en wens ik voor iedereen vrede…..en dan bedoel ik met name vrede in ieder zijn hart en denken.

  Met vriendelijke groet,
  Verlegen

  Like

 87. Sarah zegt:

  Wat is dit allemaal voor facking onzin wat er staat over mijn enige geliefde betrouwbare en nog veeel meer profeet….hoe.kom.je aan deze waanzin? De profeet heeft zijn 9jarige toekomstige noooit met een vinger aamgeraakt en op die leeftijd was die niet eens met haar getrouwd hii heeft netjes gewacht tot ze ouder was… en hoe kom je erbij dat hij 13vrouwen heeft gehad? Dat is ook nooit het geval geweest zo staat er nog veeeel meer onzin in,,,alsje echt daadwerkelijk.teksten vanuit de koran wilt geven doe dit dan ook goed en lees het goed en denk er goed overna want de koran lezen kan iedereen maar begrijpen is wat anders allah swt heeft gezegd dat wij de teksten ook niet letterlijk moeten nemen maar tis een kwestie van logisch nadenken maar helaas is niet bij het geval, aan jou de advies deze gehele.tekst weg te halen en nig eens te gaan lezen en echte informatie gaat halen en dan iets gaat plaatsen, kom.nou zeg mijn geloof en de profeten ervan een beetje belachelijk maken idioot… weghalen die bullshit en zet het er goed neer of plaats gewoon niks en hou gewoon je mond dicht.

  Like

 88. Sarah zegt:

  Hoe dom kan je zijn alsje dit gelooft echt waar!! Owja ik.weet al wie de ontwetende mensen alleen die niet normaal kennis kunnen opdoen,, heeeel diep.van binnen weet iedereen dat de islam de waarheid is maar helaas door hun trots willen ze dat niet toegeven jammer wanneer het te laat is is het namelijk te laat, maar haal die onzin weg want islam heeft helemaaaal niks met geweld te maken en ook niet tot het aanroepen van t geweld die bron van je moet je eens goed door gaan lezen met je surahs want je weet niet eens wat dat inhoud, waarom zijn de ongelovigen zo dom en kunnen ze niet normaal kennis opdoen.zeg en normaal toegeven als het op waarheid aankomt gatverdamme zeg… haal haal die onzin weg want je verlaagt je niveau echt tot die van een hond, zelfs honden hebben hun manieren bah zegg!!!

  Like

  • MarkV zegt:

   Je naïviteit is bijna ontroerend Sarah.
   Ik raad je aan om maar eens een tijdje in een islamitisch land te gaan wonen, kijken hoe dat bevalt, als vrouw.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s