Het gevaarlijkste boek van de wereld

De daders van 11 september hebben zich uitvoerig beroepen op verzen uit dit boek. Alleen al sinds 9/11 hebben er meer dan 18.300 dodelijke islamitische gemotiveerde aanslagen plaatsgevonden. De agressie in naam van de islam kostte in de 1400 jaar van zjn bestaan naar schatting van het Shoebat-instituut aan ongeveer 270 miljoen mensen het leven. Broers beroepen zich op deze verzen als ze hun zussen doden, die “onislamitisch” leven. Vaders, als ze hun dochters gedwongen uithuwelijken. In veel Europese steden groeien antisamenlevingen, die de redenen voor hun afgrenzing van de westerse samenlevingen ook in dit boek vinden: De koran.

De oorspronkelijk uit Turkije afkomstige schrijver Zafer Zenocak, die zich uitvoerig met de islam heeft beziggehouden, vatte in zijn uitgebreide artikel “De terreur komt uit het hart van de islam” bij Welt Online in een duidelijke en niet mis te verstane wijze samen:

Ook al willen de meeste moslims het niet weten, de terreur komt uit het hart van de islam, hij komt rechtstreeks uit de koran. Hij richt zich tegen iedereen, die niet volgens de regels van de koran leeft en handelt, dus tegen democraten, tegen Europees geïnspireerde denkers en wetenschappers, tegen agnostici en atheïsten. En hij richt zich vooral tegen vrouwen. Hij is het handwerk van de mannelijke islam, die uit alle macht zou willen verhinderen dat vrouwen gelijkberechtigd worden en hun eeuwenlange onderdrukking beëindigd wordt.”

De tijdloze actualiteit van de koran, de immense reikwijdte van zijn inhoud en zijn noodlottige betekenis voor ons “ongelovigen” kunnen niet vaak genoeg gethematiseerd worden. PI München heeft hierover een analyse met de titel “De koran – het gevaarlijkste boek van de wereld” gemaakt. Hieronder gedeeltes uit het werk:

Dit boek werd in de westerse wereld volledig onderschat. Maar het is niet zomaar een boek: Het is het heilige boek van alle moslims. Voor hen is ieder woord daarin rechtstreeks afkomstig van de god Allah:

“De openbaring van het Boek is zonder twijfel van de Heer der Werelden” (soera 32, vers 2).

De koran staat vol aanwijzingen en bevelen. Ze zijn duidelijk geformuleerd en volgens islamitische opvatting tijdloos en onveranderlijk:

Dit is het volmaakte Boek, daaraan is geen twijfel, een gids voor de godvrezenden” (soera 2, vers 2).

Deze religie heeft eenvoudig te begrijpen, duidelijke beginselen: Mohammed is de laatste van de profeten, voor moslims de “volmaakte mens” en hun “perfecte voorbeeld”. Hij heeft alle aanwijzingen van Allah via de aartsengel Gabriel ontvangen. Islam betekent onderwerping en zodoende moeten alle gelovigen zich onderwerpen aan de wil van Allah. Iedere vorm van kritiek en tegenspraak wordt zonder compromis verboden:

“Dat is omdat zij God en Zijn boodschapper tegenwerkten – en hij die Allah tegenwerkt – waarlijk, Allah is streng in het straffen” (soera 59, vers 4).

Moslims moeten de leerstellingen, die Mohammed 1400 jaar geleden aan zijn medestrijders in de Arabische Bedoeïensamenleving toediende, als algemeen geldend erkennen. Zijn god Allah wil, dat het geloof in hem succes moet hebben tegen alle andere religies. En wel agressief en offensief:

“Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de godsdienst der Waarheid heeft gezonden, opdat Hij hem moge doen zegevieren over alle (andere) godsdiensten. En Allah is als Getuige voldoende” (soera 48, vers 28).

Dus een door Allah gewilde strijd tegen christenen, Joden, Hindoes, Boeddhisten en anderen, die volgens schattingen van het Shoebat-instituut al meer dan 270 miljoen doden eiste. Deze god Allah wil serieus de strijd tot de eindoverwinning tegen zijn eigen schepsels:

“Allah heeft verordend: “Voorwaar Ik en Mijn boodschappers zullen zegevieren.” Voorzeker Allah is Sterk, Almachtig” (soera 58, vers 21).

De islam dient ook wereldlijke macht te verkrijgen, wat een scheiding van staat en religie onmogelijk maakt:

“En aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde en Allah heeft macht over alle dingen” (soera 3, vers 189).

Over zijn bedoeling laat deze god geen enkele twijfel bestaan. Anders gelovigen hoeven zich geen illusies te maken over de zogenaamde tolerantie of vreedzaamheid in de islam:

“Opdat Allah de gelovigen moge louteren en de ongelovigen vernietigen” (soera 3, vers 141).

Alle mensen, die deze opvatting van een dreigende en oorlogszuchtige god niet accepteren, worden geïntimideerd:

“En Wij hebben hem (de profeet) het dichten niet geleerd, noch is het voor hem passend, dit is slechts een vermaning en een duidelijke verkondiging; Opdat de levenden mogen worden gewaarschuwd en opdat het oordeel tegen de ongelovigen gerechtvaardigd moge zijn” (soera 36, vers 69/70).

In de islamitische geschiedschrijving is overgeleverd, dat Mohammed veel van zijn critici liet vermoorden. Dit doden wordt in de koran niet alleen toegestaan, maar zelfs nadrukkelijk verordend. Het woord “doden” komt in de koran 189 keer voor, waarvan 27 keer in de bevelvorm:

“En doodt hen, waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen” (soera 2, vers 191).

Hebt u zich na de vele terreuraanslagen sinds 9/11ook verbaasd over de notoire bezweringen van islamitische vertegenwoordigers dat de islam een “vreedzame religie” zou zijn en dat geweld “niets met de islam” te maken zou hebben? Mohammed Atta en zijn geloofsbroeders beriepen zich bijvoorbeeld bij hun vliegtuigaanvallen in de VS op het volgende vers:

“Voorzeker, Alla heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs – zij vechten voor de zaak van God en zij doden en worden gedood – een onfeilbare belofte in de Torah en het Evangelie en de Koran. En wie is getrouwer aan zijn belofte, dan Allah? – Verheugt u dan in de verbintenis, die je met Hem hebt gesloten en dat is de grote zegepraal” (soera 9, vers 111).

Zulke niet mis te verstane aanwijzingen worden wereldwijd in meer dan 40.000 koranscholen uit het hoofd geleerd. In Duitsland worden ieder jaar ongeveer 100.000 jonge moslims in koranscholen met zulke verzen geïndoctrineerd. Men moet vrezen, dat de voedingsbodem voor komende terroristische generaties al gezaaid is;

“Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol” (soera 9, vers 5).

Deze duidelijke oproepen om te doden zijn tijdloos en wel altijd dan, wanneer de Jihad is uitgeroepen. Osama bin Laden, Al Qaida, Taliban, Hamas, Hezbollah en alle andere fanatieke godkrijgers zijn gehoorzame leerlingen van hun meester Mohammed:

“Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs. Zo zij het. En indien Allah wilde, had Hij hen Zelf kunnen bestraffen. Doch Hij wilde sommigen uwer door anderen op de proef stellen. En degenen die terwille van Allah worden gedood, hun werken zal Hij zeker niet vruchteloos maken (soera 47, vers 4).

Vechten en de islam horen dus onafscheidelijk bij elkaar:

Vechten is je geboden ofschoon je er afkerig van bent; maar het kan zijn, dat je tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor je is en het kan zijn, dat je iets behaagt terwijl het slecht voor je is. God weet het en jij weet het niet” (soera 2, vers 216).

Hier kunt u het vervolg van deze korananalyse lezen!

Bron:

http://www.pi-news.net/2012/01/das-gefahrlichste-buch-der-welt/

Auteur: PI München

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam, Islamkritiek, koran. Bookmark de permalink .

5 reacties op Het gevaarlijkste boek van de wereld

 1. Linsky zegt:

  Ja, mijn inziens inderdaad het gevaarlijkste boek ooit uit de menselijk geschiedenis.
  De invloed en gevolgen zijn overal zichtbaar en voelbaar. Zij overstijgt elke rede, waarde en zal uiteindelijk teloor gaan over de toppen van de ultieme waanzin!

  Helaas zal voor die tijd het einde van onze beschaving er aan ten gronde zijn gegaan.
  Dat is tegelijk het meest tragische van onze geschiedenis….veel boeken die ons hadden moeten helpen, om een beter, rijker, zinniger en menswaardiger leven te creëren, hebben uiteindelijk geleid tot de finale ondergang van onze evolutielijn!
  * * *
  Het doet me denken aan een ander boek, Excalibur!
  Het boek wat massaal verbrand werd, omdat het de lezers letterlijk krankzinnig maakte! Om die reden zijn alle exemplaren in beslag genomen en uiteindelijk op de brandstapel beland.

  Waarschijnlijk is er maar één exemplaar overgebleven en door Hubbard zelf in bezit gehouden, op zijn schip waar hij de laatste jaren van zijn leven op heeft doorgebracht.

  Dit verdoemde boek werd geschreven door L. Ron hubbard, grondlegger van de scientology religie, en de Dianetics.

  Een en ander staat te lezen in “Verdoemde boeken” (Livres Maudits) door Jacques Bergier.

  Like

 2. Henk der Niederländer zegt:

  Ach om het verhaaltje heel erg simpel te houden.
  Elke gek die de sprookjes van mijnheer de epileptische pedofiel Mohameth geloofd is rijp voor het gekkenhuis, dus de enige optie is een grote muur om alle moslimlanden en diegenen die in die quatch geloven en zich niet in een moslimland bevinden op het vliegtuig en weg ermee.
  Ik weet in ieder geval dat er genoeg moslims zijn die goed kunnen lachen om dat sprookjesboek maar niet uit de religie durven stappen omdat ze dan heftig gediscrimineert worden door hun eigen landgenoten

  Like

 3. Yi Sun-sin zegt:

  OCD http://nl.wikipedia.org/wiki/Obsessieve-compulsieve_stoornis

  5 x per dag bidden tot “onze god is/heeft de grootste”
  http://www.van-ooyen.nl/SLM/Gebed.html

  deze allah richting zwarte steen met je neus int stof (zebibah) danken dat je moslim bent, geen ongelovige en allahlof geen jood.

  Sirata l-ladhina an’amta ‘alayhim ghrayri l-mardubi ‘alayhim wa la-d-d’alin

  het pad dergenen aan wie gij gunsten hebt geschonken (= moslim, übermensch, herrenvolk ),

  niet dat van hen op wie toorn is nedergedaald (= Joden, apen & varkens),

  noch dat der dwalenden (= anders/on-gelovigen, de Kaffers).

  5x per dag, een leven lang, wat doet dat met een mens?

  http://nl.psychiatrie.be/bgdisplay.jhtml?itemname=nonprofbackanx011&s=4
  Praying excessively or engaging in rituals triggered by religious fear.

  Like

 4. G.Deckzeijl zegt:

  Hier is er weer één die vindt dat we er respect voor moeten hebben.
  Respect voor een VERZONNEN VOD waarvan de inhoud GENOCIDE propageert?
  NO WAY, Sacha Kester, NO GODDAMN WAY..!!!
  Sacha Kester: wist je, dat de islamitische ideologie vele malen gevaarlijker is dan nazi-fascisme en communisme samen? Wist je niet, hè? Dan weet je het NU.
  http://tinyurl.com/7fvxntp
  (zie ook AP, zelfde onderwerp)

  Like

 5. Wachteres zegt:

  Ten women have been arrested in Cameroon on suspicion of being lesbians.

  They have been detained in Ambam, some 190 miles south of the capital of Yaounde, until they go on trial, Cameroon Radio Television reported.

  Consensual same-gender sex is considered criminal in the West African nation and punishable by a jail sentence from six months to five years and a fine.

  Gay rights defender and founder of the Association for the Defence of Homosexuals, Alice Nkom, says detainees in Cameroon are frequently tortured in police stations to force them confess.

  It comes as another African country, Liberia, prepares to consider a bill to strengthen its own existing anti-gay laws.

  Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2105855/Ten-women-arrested-Cameroon-lesbian.html#ixzz1nTsuhdAE

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s