Massa-immigratie en hoe Labour probeerde de Britse identiteit af te breken

Gedurende de ambtstermijn van de laatste Labourregering bekritiseerden deze krant (MailOnLine) en andere kranten fel de laksheid van onze zogenaamde grenscontroles, terwijl de geweldige bijdrage die immigranten in het verleden hadden geleverd aan dit land werd geprezen. Het was duidelijk dat het wezenlijke karakter van onze samenleving bezig was te veranderen door een nieuw soort ongecontroleerde massa-immigratie, en dit gebeurde zonder dat het Britse volk ooit was gevraagd of het dit beleid wel steunde.

Labour beschuldigde haar critici op een arrogante manier van racisme – ofschoon de meeste binnenkomers blank waren – en van bangmakerij. Zij (Labour) beweerde stellig dat zij geen andere keuze had dan onze (de Engelse) grenzen te openen voor de staatsburgers  van tien landen, hoofdzakelijk uit het ex-sovjet blok, die zich in 2004 bij de EU hadden gevoegd. De waarheid was dat Labour wel degelijk een keuze had – zoals andere  EU landen bewezen, door een beperkte immigratie vanuit deze landen toe te laten.

Nutteloos                                                                                                                                                                                                

Het bleef niet bij die cynische houding. Labour beweerde dat zij zich een zodanige taak had gesteld dat alleen maar mensen zouden worden toegelaten die het recht hadden om in Groot-Brittannië te zijn. Met dat doel was in 2008 de UK Border Agency (agentschap voor grenscontrole) opgezet. De waarheid was helaas heel anders.

Theresa May, de huidige Minister van Binnenlandse Zaken, heeft aangekondigd dat het agentschap  inderdaad de volgende maand zal worden opgeheven, omdat het onbruikbaar is en de bestuurders onbeheersbaar – ongeveer net zo als de grenzen die zij geacht werden te controleren –  waren.

Ondanks de geduchte dreiging van het internationale terrorisme, de aanwijzing dat Oost-Europese criminele bendes Engeland aan het infiltreren zijn en onze overbelaste overheids- en sociale diensten, werden 500.000 mensen zonder enige controle tussen 2007 en het afgelopen jaar via Eurostar Groot-Brittannië binnengelaten. Bovendien werden talloze zogenaamde studenten probleemloos toegelaten.

Ofschoon Labour het gehele controlesysteem overduidelijk in een puinhoop achterliet, moet er nota van worden genomen dat het deze regering bijna twee jaar heeft gekost om te erkennen dat onze immigratieprocedures een mislukking zijn en dat men er iets aan moet doen. Dus dient het departement van Mevrouw May – en vooral de Minister van Immigratie, Damian Green –  ook rekening en verantwoording af te leggen.

Zij schenen zich er niet van bewust te zijn dat ook hun ambtenaren opdracht gaven om de controles te vergemakkelijken. Toch, hoewel de coalitie nalatig is geweest, was Labour absoluut kwaadwillend bezig. Het spel werd in 2009 verraden door Andrew Neather, een voormalige Labour adviseur van Binnenlandse Zaken en Downing Street, die onthulde dat de massa-immigratie een bewust beleid van Links was om de sociale/maatschappelijke structuur van het land te veranderen en om Rechts gedwongen met diversiteit kennis te laten maken.

Dit schandelijk beleid werd nooit openlijk besproken, omdat de Labour-strategen vreesden dat hen dit de traditionele steun van de blanke werkende klasse  zou kunnen kosten. Uit politiek eigenbelang kon het publiek onmogelijk worden geraadpleegd.

Massa-immigratie bevredigde  Links op twee manieren, die beide een enorme schade aan ons land hebben toegebracht. De instroom bevorderde het valse idee van het multiculturalisme – terwijl dit de nationale identiteit en de gezamenlijke waarden ondermijnde – en het verhinderde een succesvolle integratie van immigrantengemeenschappen in de Britse culturele heersende stroming. Bovendien voegde het, in een tijd van een groeiende economische crisis, een enorm aantal mensen toe aan de lijst van potentiële Labour stemmers.

Nieuwe immigranten waren dankbaar dat zij tot het land waren toegelaten en dat zij konden profiteren van het dure vangnet van de welvaartsstaat dat in hun noden voorzag: een dankbaarheid waarvan Labour hoopte dat die meer stemmen tijdens de verkiezingen zou opleveren.

Afgezien daarvan is het algemeen bekend, dat nieuwkomers in een land – die vaak relatief arm zijn – waarschijnlijk eerder geneigd zijn om te stemmen op linkse regeringen. Dus, ofschoon de huidige ministers veel hebben uit te leggen, dit mengsel van ideologie en schaamteloze manipulaties is van linkse makelij.

In het belang van het creëren van een maatschappij waarbij de linkse ideologen zich prettig voelden en die zou helpen om de stemmen voor Labour tijdens de verkiezingen te versterken, werden de wensen van de grote meerderheid van het Britse volk, en hun veiligheid, bruut met voeten getreden.

Met behulp van politici, rijksambtenaren en gemeenteambtenaren had de idee van het multiculturalisme gedurende verscheidene decennia voortgang geboekt via verschillende onopvallende fases. De doctrine werd verspreid op scholen en op opleidingen voor leraren.

Zwak zoals zo vaak, scheen de Engelse Anglicaanse kerk het idee te verwelkomen, alhoewel dat een dodelijke bedreiging vormde voor dat instituut. De BBC, die nooit tekort schoot wanneer politieke correctheid werd vereist, onderdrukte elk debat over massa- immigratie, nam de leerstellingen van het multiculturalisme voor waar aan en verkondigde die aan de natie.

Internationalisme is  één van de kernprincipes van links. Het verafschuwt de nationale staat en  ziet deze als een plek waar onverdraagzaamheid, racisme en agressief nationalisme ontstaat. Links heeft altijd begrepen dat, als je er in slaagt een nationale cultuur en een nationale identiteit te vernietigen, je de banden met de geschiedenis en het nationaal bewustzijn, gevormd door eeuwen, aan diggelen slaat.

Alhoewel er oorspronkelijk patriottische linksen waren – en er zijn er nog één of twee – waren velen, succesvol in het Nieuw Links project van de negentiger jaren en de beginjaren 2000, zichzelf hatende Britten. Zij kwelden zichzelf met schuldgevoelens over het post-imperialistische tijdperk, wilden dat het land zijn onafhankelijkheid zou verliezen en zou worden geregeerd door Brussel en streefden ernaar dat het, wat een BBC leidinggevende de “akelig blanke” toonaangevende cultuur noemde, zou worden vermengd door diversiteit.

Dreiging

Dit was levensgevaarlijk. In een wereld, waarin zelfs Trevor Phillips, de voorzitter van de commissie voor gelijke behandeling, de dreiging die het multiculturalisme vormt voor de sociale cohesie benadrukt, is het verbazingwekkend dat het voor ministers zo lang geduurd heeft voordat zij op dit gevaar bedacht waren.

Een van hen echter, Eric Pickles, minister voor de verschillende bevolkingsgroepen, heeft gezegd dat aan de cultuur van de meerderheid in de samenleving opnieuw voorrang zal worden gegeven. Dit is uitermate verstandig en, inderdaad, onontbeerlijk als wij een maatschappij met gezamenlijke waarden willen, waarin iedereen geïntegreerd is.

Het bevorderen van andere culturen is – in tegenstelling tot het tolereren ervan – hetzelfde als mensen in een getto drijven. Het voorkomt dat er integratie en assimilatie plaats vindt en zaait tweedracht tussen religieuze en sociale groepen/richtingen in de maatschappij, die er achter komen dat ze elkaar achterdochtig aanstaren vanachter de scheidslijnen die gecreëerd zijn door het multiculturalisme. Meneer Pickles  heeft nader toegelicht wat deze aanval op het multiculturalisme zal gaan betekenen. Hij heeft gezegd, dat de obsessie van overheidsinstanties voor het vertalen van folders in alle bekende talen – en tegelijkertijd hierdoor een fortuin aan publiek geld verspillen – zal moet stoppen. Het leren van de Engelse taal is één van de fundamenten om de Britse manier van leven te gaan begrijpen. Hij heeft betoogd, dat acceptatie van de verschillende geloven zich niet zou moeten uitstrekken tot het verstoten van het geloof van de meerderheid. Hij betreurde het dat tegen christelijke werknemers die kruisjes dragen disciplinaire maatregelen werden genomen en ook vond hij het jammer dat onlangs  werd besloten om het bidden  voor de vergaderingen van een gemeenteraad in Devon te verbieden. Hij heeft al deze beslissingen benoemd als een politiek van ‘verdeel en heers’ en hij heeft gelijk.

Absurd

In een maatschappij, die voor meer dan 90 procent autochtoon blijft, is het absurd om je te schamen voor nationale tradities, die geworteld zijn in gezamenlijke waarden van een gedeeld verleden. En het is volkomen terecht om van diegenen die hier (GB) naartoe komen te verwachten dat zij die waarden en tradities aannemen en dat ze niet zodanig worden beïnvloed – gewoonlijk door boosaardige, politiek gemotiveerde blanke liberalen – dat zij er vijandig tegenover staan.

Als zelfs veel atheïsten de centrale rol van het christendom in onze cultuur en in de gevestigde gewoontes van ons land erkennen – en ik ben één van hen – dan is het beledigend zowel voor onze intelligentie als voor onze spiritualiteit om te proberen dat geloof neer te halen of te marginaliseren.

Voor onze maatschappij is het nodig dat er een einde komt aan de massa-immigratie. Dit is niet alleen nodig, omdat delen van het land waar immigranten zich het liefst willen vestigen overbevolkt zijn en omdat de publieke diensten en de infrastructuur onder de ontstane druk bezwijken of omdat we 2,7 miljoen werklozen hebben. Het is in diepste wezen noodzakelijk, omdat onze nationale identiteit – gegrondvest op christelijke waarden van tolerantie en fatsoen en op een geschiedenis waarop we buitengewoon trots kunnen zijn – ernstig is beschadigd geraakt door de linkse vijand binnen onze muren en daarom van haar wonden moet genezen.

De beste manier om een harmonieuze toekomst voor al onze mensen, van welke raciale achtergrond dan ook, te garanderen, is om die cultuur opnieuw sterk te maken voor ons allen om die te omarmen.

Bron:

http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2104550/Mass-immigration-Labour-tried-destroy-Britishness.html#ixzz1n904xrZX

Auteur: Simon Heffer

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Groot-Brittannië, Immigratie, Islamisering, Socialisten. Bookmark de permalink .

40 reacties op Massa-immigratie en hoe Labour probeerde de Britse identiteit af te breken

 1. G.Deckzeijl zegt:

  Wie ONZE identiteit proberen af te breken…
  http://tinyurl.com/7yxp44p

  Like

 2. Linsky zegt:

  hahahaha, leuke Decky… 🙂

  Like

 3. Linsky zegt:

  Als dat linkse gepeupel niet voorgoed terug naar de Guru’s, de communes, de rimboe en onder de stenen wordt gejaagd zal er niks veranderen, hooguit de wijze waarop ze beschavingen met hun zieke geest vernietigen.

  Like

 4. vederso zegt:

  @ Wachteres. Compliment! En ook nog zo’n lap tekst! En weer moet ik aan het artikel van Joost Niemöller denken; “De ongemakkelijke waarheden van Breivik”

  Like

 5. Henk.V zegt:

  “Met behulp van politici, rijksambtenaren en gemeenteambtenaren had de idee van het multiculturalisme gedurende verscheidene decennia voortgang geboekt via verschillende onopvallende fases. De doctrine werd verspreid op scholen en op opleidingen voor leraren.”

  Let goed op wat hier gebeurt. Wij weten dat de EU ons heeft verkocht aan de Arabische wereld en de islam middels diverse Eurabische verdragen, te beginnen met het Verdrag van Straatsburg in 1975.

  Elk verdrag dat daarop volgde, versnelde de eenwording tussen de twee ”verwante cultuur gebieden”, zonder dat de man of vrouw in de straat daar ook maar enig benul van heeft.
  Het laatste verdrag vond in 2010 in Lissabon plaats, het zogenaamde EuroMed verdrag.( Med staat voor Mediterranean, het Middellandse Zeegebied).
  Als logisch uitvloeisel daarvan was de EU actief militair “”bevrijdend betrokken” bij een gebied dat nu “bij ons hoort”, Libië…

  De schofterige ontkenning van de opvattingen en wensen van de diverse oorspronkelijke bevolkingen gaat ongebreideld door.
  Want ondertussen is er sinds de eindjaren zestig iets onvoorstelbaar geniepigs aan de gang.
  In het citaat uit bovenstaande tekst zien we hoe dat gaat: een stelselmatige, linkse hersenspoeling die telkens opnieuw begint, van generatie op generatie.
  Linkse opvoeders vergiftigen iedereen die onder hun gehoor komt!

  Bedenk dit wel: OVERAL zijn de aanhangers van de islam VERRE in de MINDERHEID!
  Hoe kan de speelruimte voor deze woestijn ideologie dan zo onvoorstelbaar GROOT zijn , buiten alle proporties?
  Omdat er een islam-vriendelijke propaganda strategie is bedacht die ”Links” rechtstreeks uit de communistische dictaturen heeft geïmporteerd::
  Een van de verdedigers ervan, Jügen Trittin, lid van de Duitse Grünen, werd als knaap al gefascineerd door het optreden van de wat oudere linkse stokebrand Daniel Cohn Bendit, die zich erg roerde tijdens de studenten opstanden in de zestiger jaren.

  In die ”goede oude tijd” werd de strategie van Meinungsführerschaft bedacht: op ELKE plek in de samenleving, waar sprake zou zijn van opvoeding en opleiding, moesten opvoeders met linkse sympathieën de touwtjes in handen krijgen, om verzekerd te zijn van een immer voortgaande stroom van linkse opvattingen. Het inslijpen van die gedachten vindt OVERAL in het westen dus al tientallen jaren plaats.

  Deze methode heeft tot resultaat dat we niet per sé altijd een links kabinet hoeven te hebben!
  Indien iedereen in de maatschappij in haar of zijn denken linkse opvattingen heeft geabsorbeerd overgenomen is dat niet meer nodig (MEINUNGS-FÜHRERSCHAFT…)
  Nagenoeg elke West-Europese maatschappij heeft inderdaad linkse opvattingen gekregen, ongeacht de partijen die aan het bewind zijn.
  Daarom denkt de man of vrouw in de straat inmiddels dat het helemaal niet uitmaakt welke partij aan de macht is.Dat klopt helemaal..

  Het linkse denken heeft voor de islam -op gezag van “Brussel”- alle deuren open gezet en, precies zoals in het artikel wordt aangegeven, worden wij met allerlei positieve opvattingen daarover stelselmatig bestookt.
  “Het is logisch dat de islam hier is, De Islam brengt ons iets goeds. De islam zal nu altijd bij ons blijven”, enz.enz.

  En het daaraan verwante thema, dat van de EU (en de Euro) wordt stelselmatig op dezelfde wijze op het denken van de burgers afgevuurd.

  In dit verband breng ik het artikel van Michael Mannheimer nog maar weer eens onder de aandacht. Verplichte kost..

  http://bpeinfo.wordpress.com/2009/08/23/eurabia-die-geplante-islamisierung-europas/

  Like

 6. Wachteres zegt:

  Dank vederso. Wat mij opviel, toen ik het stuk vertaalde, is dat het linkse gedrag overal hetzelfde is. De intimidatie naar andersdenkenden, de leugens en het bedrog, Of je nu de Duitse, de Nederlandse artikelen of berichten uit Noorwegen of Zweden binnen krijjgt, de aanpak is identiek!
  ’t Is verdorie net alsof ze een internationale afspraak hebben:’Zo gaan we de NWO aanpakken’.

  GRIEZELIG!

  Like

 7. Henk.V zegt:

  Errata::

  Jürgen Trittin

  en

  ”Indien iedereen in de maatschappij in haar of zijn denken linkse opvattingen heeft geabsorbeerd is dat niet meer nodig (MEINUNGS-FÜHRERSCHAFT…) “”

  Like

 8. vederso zegt:

  @ Wachteres, verdomd, dat is wat ik ook heb gedacht. Het verschil is alleen toevallige plaatselijke omstandigheden, zoals grachtengordel, Blankenese, Biarritz of Place d’Alsace, verzin maar wat.
  We zijn echt verraden door de links, progressieve, culturele elite in de personen van Koot en Bie.
  Daar zullen ze van opkijken, want zover hadden ze nog nooit nagedacht. Het lijkt me trouwens niet echt leuk als je fout bent geweest in de Grote Multiculturele Oorlog, zoals Jan Blokker of Piet Grijs.

  Like

 9. vederso zegt:

  @ Henk V. Mee eens. Ik ben heel nieuwsgierig naar het boek van Fjordman dat ik april uitkomt en juist aan dit onderwerp aandacht besteedt.

  Like

 10. Marijke . zegt:

  Henk en Wachteress,mijn dank voor de waardevolle informatie.Hier heeft een mens iets aan.Jullie hebben nooit geen kritiek op bloggers en dat wardeer ik.Wat jullie doen is van grote waarde en jullie echte betrokken heid.Beide alle respeckt.

  Like

 11. Wachteres zegt:

  Lief van je Marijke, bedankt! als ik weer eens een moeilijk stuk moet vertalen kom ik bij je langs, als dat nodig is. Er zijn soms’ moderne termen’ die alleen in het Engels worden gebruikt en daar kom je met een woordenboek ook niet altijd uit!

  Like

 12. M.A.L. Sion zegt:

  Er wordt gesproken over…… Dat wil zeggen dat het nog geen enkele zekerheid biedt dat het op gang komt. Wat? Een halt toeroepen aan de massa-immigratie!
  Daar mogen we niet tevreden mee zijn. Het is niet genoeg. De fouten uit het verleden, die door blinde linkschmensen zijn begaan, moeten kost wat het kost hersteld worden.
  Er moet niet alleen naar een halt aan de massa-immigratie gestreefd worden maar er moet kracht gewerkt worden aan REMIGRATIE. En die REMIGRATIE moet net zo massaal zijn of zelfs massaler zijn dan de huidige IMMIGRATIE.
  Alleen dan kan de autochtone cultuur behouden blijven. Onze kinderen en kleinkinderen zullen het ons nooit vergeven als wij passief blijven toezien.

  Like

 13. Wachteres zegt:

  M.A.L Sion; wat kunnen we meer doen dan proberen anderen wakker te schudden???

  Like

 14. M.A.L. Sion zegt:

  Wachteres
  Ik heb ontdekt dat er een actie gepland wordt om overal op tactische plaatsen delen van varkens in de grond te stoppen. Als dat goed en snel als plan verspreid wordt kan in een minimum van tijd de hele oppervlakte van Nederland tot een grote varkensdumpplaats gemaak worden. Merktekentje erbij en de Allah Akbar-schreeuwers gaan op de run. Er is snel geen HALAL-plekje meer te vinden.
  Laat Achmedinedjad en Khameney ze maar komen opgraven.

  Like

 15. Martha zegt:

  Ik was vroeg wakker vanmorgen, zal wel komen doordat
  een paar kinderen zich momenteel tussen hemel en aarde bevinden.
  Dan ben ik altijd een beetje onrustig, heel raar eigenlijk, want zelf vind ik
  vliegen heel leuk en spannend, maar de kids zie ik graag met alle beentjes op de grond.

  Mooi stuk, Wachteres, maar of dat pleidooi om de massa-immigratie een
  halt toe te roepen gehonoreerd zal worden, dan moet er wel heel wat gebeuren
  en ik zie dat op korte termijn niet.
  De mohammedanen krijgen steeds meer in de melk te brokkelen en ’t wordt ze
  al te makkelijk gemaakt.
  En laten wij niet vergeten, dat de NWO aardig op schema ligt: één socialistische heilstaat, één religie, één wereldregering en allemaal even arm.

  Ja, leg dat maar uit aan je kinderen en kleinkinderen.
  Mag ik even in stilte een paar krachttermen uiten??

  Like

 16. Martha zegt:

  Ook hier verdwijnt het e.e.a. in de krochten..

  Like

 17. Wachteres zegt:

  Bert, je kunt Martha toch niet in de krochten laten zitten! 🙂

  Sion, daar heb ik ook al over gelezen!

  Like

 18. E.J. Bron zegt:

  Ze is er al weer uit hoor! 😀

  Like

 19. Martha zegt:

  Ja E.J. ik zie het! 🙂

  Nou ja, zoveel bijzonders was ’t ook weer niet, hoor.
  Maar ik wilde naar Wachteres mijn waardering uitspreken voor
  haar noeste arbeid.

  Like

 20. E.J. Bron zegt:

  Sorry Martha. Ik weet niet waarom het comment niet doorkwam. Ben net een half uurtje wakker en zag het net.
  Ja, prima stuk vertaalwerk van Wachteres! Ben ik blij mee. 😀

  Like

 21. Wachteres zegt:

  Bedankt, Martha en Bert. Ik doe mijn best.Helaas ben ik veel te perfectionistisch, zodat ik nadien onvrede heb over vertaalde zinnen. Dat had nog beter gekund, enzo! Enfin:

  “übung macht den Meister” ; “Practice makes progress”; C’est le ton qui fait la musique’
  Oefening baart kunst”; of de kernachtige Groninger uitdrukking: “Wel’t dut, mot’t wait’n.”

  Like

 22. E.J. Bron zegt:

  “Wel’t dut, mot’t wait’n.”

  LOL!! 😀 😀

  Like

 23. Martha zegt:

  Ja vertalen is best wel lastig
  Ik deed ’t nog weleens van Frans naar Nederlands.
  Maar dat is lang geleden, ik zou mij er nu niet meer aan durven wagen. 😦

  Like

 24. Wachteres zegt:

  Dat lijkt me helemaal moeilijk, Martha! Ik moet er niet aan denken! Ik heb zes jaar Frans gehad, maar nadien heb ik het niet bijgehouden, helaas! Ik vind het een prachtige taal!
  Ik lees heel vlot Engelse boeken en teksten en het spreken gaat ook goed, maar toch kom je in zo’n krantenartikel nog woorden tegen ……. En de kunst is natuurlijk om het in goed Nederlands te vertalen.

  Mijn kleinkinderen zeggen wel eens dat ons Engels ‘posh’ is, maar dat is logisch, op de opleiding wordt je BBC Engels bij gebracht.Daar word je ook geacht zoveel mogelijk naar te luisteren.

  Like

 25. Martha zegt:

  Van de zomer komt de Nieuw-Zeelandse familie van één onzer schoonzonen
  zoals je weet en die spreken met een Nieuw-Zeelands accent, nou dat wordt wat.
  Dat is geen BBC Engels!

  En dan is er nog die éne alleraardigste werknemer van diezelfde schoonzoon
  die weleens hier geweest is en héél rap Cockney spreekt, versta je niets van!

  Ik betrap mijzelf vaak op fouten of ’t nou in Engels, Duits of Frans is, maar ook nog wel
  in onze eigen taal, en dat vind ik naderhand verschrikkelijk!
  Nou ja, het zij zo. 😦

  Like

 26. Wachteres zegt:

  ‘Ik betrap mijzelf vaak op fouten’ …..

  Martha, niets menselijks is ons vreemd, dat blijkt maar weer! Fouten schijnen we allemaal te maken.

  Behalve E.J. dan, maar daar meen ik niks van, dat zeg ik alleen maar om hem te pesten! 😛

  Like

 27. Martha zegt:

  Heb je ook al gemerkt, dat ’t een beetje saai is op AP?
  Waar is de prof toch, hij zal toch niet ziek zijn.

  Als je Ned 2 kunt ontvangen kijk dan dadelijk eens naar
  de Joodse Omroep
  14:15 u
  “Leven met het zwaard”

  Oh het is al begonnen en het gaat over de Israëlische defensiemacht IDF!!

  Like

 28. G.Deckzeijl zegt:

  @Martha: vraag aan je Nieuw-Zeelandse familie of ze langzaam willen spreken, het is namelijk best te volgen. De Nieuw-Zeelandse tongval van het Engels lijkt sterk op het Australische Engels, ik heb er in ieder geval geen problemen mee. Nieuw-Zeelanders een plezier doen?
  Huur de DVD The Worlds Fastest Idian. Gaat over een bekende Nieuw-Zeelander, nl.
  Burt Munro die in 1967 het absolute wereldsnelheidsrecord voor motorfietsen vestigde op
  de zoutvlakten van Utah. B.M. in je zoekmachine geeft alle details, incl. de DVD. Zie ook youtube.
  Leuk!!!

  Like

 29. Martha zegt:

  Dank je, G.D. ik zal eraan denken!!
  Ik ga ook even googlen voor die DVD!

  Like

 30. Wachteres zegt:

  @ Martha 14.17u.
  Henk heeft het programma gezien. Hij vond het heel interessant!

  Ik denk dat Frik veel moet werken!

  Like

 31. louis-portugal zegt:

  Wachteres idd. hondsbrutale smeerlappen zijn het die linkse elite.
  Ze lieten zelfs Maxima vertellen dat Nederland geen eigen cultuur heeft, waar ze zich later voor verontschuldigd heeft.

  Like

 32. toetssteen zegt:

  Heel klein dom vraagje aangaande de bovenste foto….. Ehhh, zijn die mensen op de voorgrond niet heel toevallig toeristen….? Lijkt er namelijk wel heel erg op.

  Over het artikel zelf niets dan lof, complimenten.

  Like

 33. G.Deckzeijl zegt:

  Geen domme vraag, Toetssteen. Het lijkt mij ook -en daarbij gelet op het blauwe bord UK BORDER- dat het op de voorgrond om Aziatische toeristen gaat die Engeland bezoeken.

  Like

 34. Linsky zegt:

  Decky,
  weet jij wat er aan de hand is bij http://www.barenakedislam.com/ ?
  Zowel E.J, als ikzelf kunnen geen verbinding er mee krijgen!
  Al een aantal dagen niet! 😦

  Like

 35. E.J. Bron zegt:

  @toets

  Overgenomen van het originele artikel. Wacht, ik plaats een betere! 😉

  Like

 36. vederso zegt:

  Misschien weet Wachteres meer over Bare Naked Islam

  Like

 37. toetssteen zegt:

  @Deckzeijl
  Yep, ik zie ze namelijk regelmatig. Het zijn niet bepaald de meest armlastigste mensen ;).

  Maar het doet er niet toe, het is maar een plagerijtje.
  Aan de andere kant, ik kan me voorstellen dat, gesteld dat men het artikel ziet en zou kunnen lezen, ze het niet zo amusant zouden vinden.

  Like

 38. Wachteres zegt:

  Op AP had ik net geklaagd dat ik niet op BNI kon komen. In december van het vorig jaar is dit gebeurd;

  http://www.thegatewaypundit.com/2011/12/wordpress-takes-down-bare-naked-islam-after-threats-from-cair/

  BNI werd van het internet gehaald. Nadien hebben ze, met hulp van anderen plaats op internet gekregen. Nu kunnen ze weer niet worden bereikt.

  Henk heeft het e-mailadres van de webmaster. Misschien is die nog bereikbaar.

  Dan horen jullie er wel van.

  Like

 39. Linsky zegt:

  Bedankt Wachteres,
  Ik kijk er elke dag, maar sinds zaterdag jl, kom je er niet meer op.
  Ik hoop wel dat ze weer terug kunnen komen, want zij hadden vaak scherpe en actuele informatie.
  Vaak maakte ik er hier ook linkjes naar.
  We wachten in spanning af.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s