Eendracht…de laatste kans?

(door Linsky)

Misschien vinden sommigen dit te persoonlijk en te confronterend worden. Ik zie echter geen betere manier om mijn punt duidelijk te maken. Laten ze dit stuk dan ongelezen….want dit is niet geschreven voor tere zieltjes, fijnbesnaarden en voor hen, die niet in hun eigen spiegel durven kijken!

Ik ben geboren (1949) in, zoals dat daar werd genoemd, het ‘Columbus kamp’ in Eindhoven. Het was een verzameling houten bungalows, opgetrokken tijdens de Tweede Wereldoorlog ten behoeve van de Engelse soldaten die daar gestationeerd werden. Pal na de oorlog was er een enorm gebrek aan woonruimte, dus iedereen was blij met wat ie krijgen kon. Dat werd dus mijn geboorteplaats.

Het bleek een van de ergste ‘kampen’ van Nederland, met een reputatie waarbij die van de meeste woonwagenkampen verbleekten. Het was in feite een ‘No-Go-Area´, zelfs voor de politie! Als die al sporadisch weer eens een of andere zware crimineel kwam halen, gebeurde dat met minimaal 25 man, bloedhonden en omsingeling van het geheel door speciale ‘Stormtroepen’  met getrokken karabijnen, waarbij niet geschuwd werd deze ook te richten op de hoofden van de kleine kinderen, waaronder dus mijn persoontje!

Door allerlei beroerde omstandigheden moest ik al heel vroeg aan het werk en heb daardoor niet meer dan vier klassen van de lagere school gehad…gelukkig! Dat namelijk dwong me tot introspectie, reflectie en zelfstudie, wat uiteindelijk resulteerde in een pure autodidact. Doordat mijn geest dus niet al te zeer vergiftigd was door geconformeerde ideeën, bleek er nog hoop voor me.

Daar heb ik dus een aantal van de belangrijkste lessen voor de rest van mijn leven geleerd:

Slechte omstandigheden zijn niet per definitie verkeerd, ze kunnen aanzetten tot de ware kracht en inzicht in jezelf.

Wees nooit bang! Verdedig dat wat nodig is! Sluit desnoods een sterk verbond met gelijkgestemden!

Neem je eigen leven in de hand!

Als je klakkeloos, uit angst en uit lafheid, alles laat afnemen wat je dierbaar is….waarvoor leef je dan nog?!

Dat verbond heb ik zelf overigens nooit gesloten met anderen (wel met mijn eigen Goden!) om de doodeenvoudige reden dat er voor mij geen gelijkgestemden waren. Ik was altijd alleen, omdat mijn interesse lag bij het geheim van de natuur en het mysterie van het leven.  En daar had men terplekke weinig affiniteit mee eerlijk gezegd. Desondanks heb ik er geleerd om voor mezelf op te komen en voor hen die bedreigd werden. Op 11 jarige leeftijd ontmaskerde ik aldaar een pedofiel, wat me bijna het leven kostte…en dat van mijn familie! (Het was tevens de directe aanleiding dat we konden verhuizen naar een veiligere plek.) Echter, ik heb de macht en de kracht van ‘n dergelijk verbond aan den lijve ondervonden!

 Waarom schrijf ik dit allemaal?

Niet om te snoeven of te klagen over mijn leven en afkomst, maar om aan te tonen dat ik uit eigen ervaring weet wat het is je dierbaren en zelfs je leven te moeten verdedigen!  Om aan te tonen dat ik niet schrijf vanuit een beschermd, veilig gevoel vanachter mijn pc. En om duidelijk te maken dat ik met ongeloof en verbijstering steeds maar weer zie hoe ‘iedereen’ op het internet het allemaal zo goed weet. Hoe er velen klagen en vertellen hoe ‘anderen’ het moeten doen. Hoe we allemaal zo goed onder woorden weten te brengen wat er allemaal mankeert aan onze samenleving!

Maar daardoor verandert er geen barst!

Waarom eigenlijk niet?

Wel, in de eerste plaats, omdat men tegen alle logica en ervaring in nog steeds wenst te geloven dat overheden er zijn om ons en onze kinderen te beschermen!

Omdat men tegen alle weten in denkt “het valt allemaal eigenlijk wel mee. Hier in mijn buurt is het zo erg nog niet!”. Omdat het tot nu toe steeds verderop gebeurt. “Ver van mijn bed!”.

Omdat men zichzelf, tegen beter weten in, nog steeds blijft wijsmaken dat als we op anderen stemmen het allemaal wel goed zal komen.

Omdat men werkelijk nog steeds gelooft dat onze overheden de intentie hebben er voor het volk te zijn! We schijnen maar niet te willen begrijpen dat wij er zijn voor “hen”.

Een dokter dankt zijn bestaan aan zieken.

De brandweer ontleent zijn bestaan aan brand.

Een leger bestaat bij de gratie van angst en oorlog.

Een regering rechtvaardigt haar bestaan door ‘n volk te onderwerpen!

Van alle misdaad wordt amper 3% van de zware en hooguit 15% van de rest opgelost. Van verkeersboetes worden zelfs meer dan 100% geïnd (omdat er veel onterecht blijken).  Het steeds meer wereldwijd toenemende rookverbod lijkt ook zo’n nobel streven. Maar in werkelijkheid wordt er aan een enorm deel van de mensheid zijn moment van rust en bezinning mee ontnomen. Een rustig, tevreden volk kun je moeilijker misbruiken en voor je karretje spannen!

Daders worden al snel vrijgelaten en/of in de watten gelegd. Slachtoffers worden vaak door de politie en justitie bedreigd en krijgen zelfs zwijgplicht onder dreiging van straf.

Er wordt werkelijk van alles in het werk gesteld om ons murw te maken. George Orwell was een visionair. Het duurde alleen wat langer voor zijn angst en futuristische inzicht  werkelijkheid werd. Maar de camera’s hangen nu overal in de ‘vrije’ wereld. Zelfs onze kleine kinderen worden en public gefouilleerd en smerig betast door zieke geesten (en niet alleen door de zieke lieden van de TSA), waarbij baardmans in gezelschap van zijn burqa’s ongehinderd door wie dan ook zijn weg vervolgt!

Begrijp onderhand eens dat de islam-koran-sharia  en de daaruit voortvloeiende massale aanhang, bewust, speciaal is ontwikkeld en bedacht vanuit strategisch inzicht en ten behoeve van maatschappijsplijting en overheersing in het leven is geroepen.

Waar hadden Fjordman, Ulfkotte en Mannheimer het ook alweer over? Was dat niet iets over vervanging, transformatie van onze samenleving,  van onze mensheid?

“In principe gaat het om de afschaffing van een mensentype en diens vervanging door een ander.”

“De plaatsloze mens, die tegelijkertijd en gewoon daarom de manipuleerbare en beheersbare mens is.”

“…..vijandig te noemen gigantische bevolkingsuitwisseling.”

“…..bedoeling het autochtone bevolkingsaandeel op de middellange en lange termijn d.m.v. ´uitdunning´ duurzaam van de macht te ontdoen.”

“Aan dit proces is niets ´natuurlijks´ en het gaat niet vanzelf. Het is het resultaat van beslissingen, die door benoembare verantwoordelijken werden genomen en het is letterlijk uniek. Nooit en nergens was de ondergang van een cultuur het resultaat van een hierop doelende politiek van haar eigen elites, nooit en nergens het resultaat van een monsterlijk verraad.”

Bedenk dat de islamisering van alle Europese landen en steden geen toeval is! Dit is het resultaat van een zorgvuldig voorbereide en bewuste strategie van de banken, multinationals, Obama (hoofdmoefti), bepaalde moslimleiders, gesteund door onze eigen regeringen, overheden en leiders!

“Obama is bezig tientallen miljoenen moslim immigranten toe te laten tot de VS!”

“Obama kiest Moslimbroederschap als nieuwe bondgenoot in het Midden-Oosten.”

“Obama wil president van de hele wereld zijn.”

“Obama plande met Syrië overname Libanon door Hezbollah.”……etc!

Onze leiders willen enkel een nog groter Europa met ongebreidelde macht!  Maar elke heldere geest heeft begrepen dat het al lang een Eurabië is geworden.

Waarom wordt het door de overheden toegestaan dat wereldwijd christenen vervolg en vermoord worden?

Vraag je ook eens af, waarom is de islam zo’n perfect idee in de ogen van de grote leiders?

Omdat het aan de laagste, meest primitieve aard van de mens appelleert! De belofte boven anderen te staan, vrouwen en kinderen wettelijk te mogen overheersen en daarmee je eigen slaven te hebben, kan niet anders dan een onweerstaanbare invloed hebben op gehersenspoelde, zieke, zwakke en gedegenereerde geesten!

Dit soort in het middeleeuwse gedachtegoed blijven stekende geloofsgestoorden is een wapen bij uitstek tegen de inmiddels met vallen en opstaan ontwikkelde beschaafde samenleving. Precies zoals al onze verworven rechten ons zijn ontnomen, precies zo wordt ons het beschaafd zijn en onze geestelijke ontwikkeling vernietigd! De islam is een opgezet, geniaal idee-systeem om ons te ‘vervangen’ en ons het Mens zijn te ontnemen! En het werkt! De vijfde colonnes is al tot diep in elk beschaafd land doorgedrongen…..met schaapachtig, comateus gedogen door de kuddes en met behulp van, en gefaciliteerd door, onze eigen leiders!

Mogelijk gemaakt door de zwakheid en lafheid van het volk!

Waarom denk je dat in alle tijden overheersers, oorlogvoerenden steeds maar weer de geschiedenisboeken en het culturele erfgoed van de overwonnen volkeren en stammen vernietigden? Precies, men doodde hun wortels! Een volk zonder herinnering aan zijn afkomst en historische waarde, is een dood volk. Het weet niet meer wie of wat het is…..

Dat is nu precies de reden dat de multicultikaart helemaal geen waanzin is. Het is een geniaal, perfect doordacht plan! Daarom worden we beschimpt, bestraft en als minderwaardige zieken weggezet door onze eigen overheden als we blijk geven van patriottisme en nationalisme.

Men is bezig de herinnering aan onze wortels te vernietigen!

Ook is er geen enkele sprake van immigratie maar van kolonisatie!

Islam is de vijfde colonne!

Begrijp ‘t onderhand eens….islam is een compleet,  juridische, economische en politieke oorlogsdoctrine, een militair NWO-systeem!

Ontwikkel gezamenlijk nieuwe methoden ter versterking en beveiliging van de uwen, aangepast aan de snel veranderende omstandigheden.

Wat echt nodig zal zijn, is eendracht en samenwerking…. Met je familie, je buren of mensen die hetzelfde wensen. “Eendracht maakt macht” kan wel als cliché klinken, maar het is een waarheid als een koe. In deze tijden, waarin ons alles wordt afgenomen – het recht onze eigen families te beschermen,  het recht op een eigen mening en gedachten, zelfs onze persoonlijke integriteit en waardigheid –  is het niet genoeg om alleen maar commentaar te leveren!

We lezen vol bewondering over bekende mensen die het volk tot oproer oproepen, over hoe het allemaal zou moeten zijn. Daarbij hopen we dat zij het wel zullen doen.

Echter de eerste verantwoordelijkheid ligt bij onszelf! Vlak bij de deur en wel bij onze eigen familie en onze dierbaren.

Praat met elkaar! Maak schema’s volgens welke de kinderen gezamenlijk, het liefst onder begeleiding van wat volwassenen, naar school kunnen.

Het zelfde voor als er door de kinderen boodschappen worden gedaan.

Deze volwassenen dienen zich niet op te dringen en ineens een beschermingsgen te ontwikkelen, waardoor zij te nadrukkelijk aanwezig zijn, maar alert en in bescheidenheid “in de buurt” te zijn.

Denk zelf ook eens na……….!

Wel…als we al niet zelf bereid zijn dat te verdedigen en orde op zaken te stellen in onze eigen omgeving…als we denken dat ’t door middel van woord/steekspelletjes en elkaar aftroeven allemaal wel goed zal komen, vergeet het dan maar. Dan is er geen gerechtvaardigde hoop, laat dan de zondvloed maar komen……….

Als we onder onze eigen ogen onze kinderen laten afslachten, wel, dan is alles rechtvaardig zoals het is….

 Elk volk heeft de leiders dat het verdient!

Het lijkt me evident om te wijzen op welke gevaren en misstanden ik doel. Alleen een blinde ziel ziet niet dat de fundamenten van onze samenleving, familie en die van onze persoonlijke integriteit op talloze manieren door alle overheden zwaar worden bedreigd en vernietigd!

Het zou de “heren” goed uitkomen als we massaal de straat op gaan en revolutie en anarchie zouden ontketenen. Dan kan men de noodtoestand uitroepen en heeft daarmee dan het ultieme wapen in handen om hun dictatuur te grondvesten!

Ik roep dus niet op tot opstand,  anarchie of revolutie. Wel tot gezond verstand, inzicht, overleg, saamhorigheid, eendracht en daadkracht. Vorm veilige enclaves! Laat iedereen die daartoe in staat is daarmee in zijn eigen buurt, omgeving en familie beginnen…..misschien, heel misschien is het nog niet te laat!

Want we kunnen wel wachten tot anderen “het” voor ons doen, maar we zullen toch echt bij ons zelf en in onze eigen buurt moeten beginnen!

Hoe moeten we ons land veilig stellen als we onze eigen buurt, familie  en kinderen niet eens durven te verdedigen….?

Mijn grootvader maakte fouten, mijn vader ook. Ik zelf maak er ook, evenals mijn kinderen en die van hen dat zullen doen. De zonde der vaderen is een oorzakelijke rode draad, inherent aan ons tijdperk, noodzakelijk voor onze ontwikkeling en evolutie………..

Maar als we te laf zijn om ons te verdedigen, zijn we ook te laf om te leven!

Have a nice day ….and sleep well!

De Sfinx doodt iedereen die het raadsel niet kan oplossen. “Welk schepsel loopt ’s ochtends op vier benen, ’s middags op twee benen en ’s avonds op drie?”

Oedipus slaagde erin het raadsel op te lossen: “Een mens ´loopt´ als baby op handen en voeten, als volwassene op twee benen en als hij oud is geworden loopt hij op drie benen: twee benen en een wandelstok.”

Ook wij zullen ‘gedood’ worden, als we de waarde van ons eigen bestaan niet doorgronden!

https://ejbron.wordpress.com/2012/01/30/fjordman-in-een-interview/

https://ejbron.wordpress.com/2012/02/05/islamisering-de-vernietigingsoorlog-van-de-linksen-tegen-europa/

https://ejbron.wordpress.com/2011/11/29/elk-volk-heeft-de-leiders-die-het-verdient/

https://ejbron.wordpress.com/2012/01/14/het-grote-eindspel/

https://ejbron.wordpress.com/2012/02/13/europees-arrestatie-bevel-video/

http://eindhoveninbeeld.com/foto.php?foto=18670&sel=wijk

Geschreven door:

Linsky

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

35 reacties op Eendracht…de laatste kans?

 1. Johanna Haarlem zegt:

  de waarheid en ik weet ervan maar ik denk dat de moderne slavernij werken voor je rekeningen en de bank de mensen helemaal murw heeft gemaakt ze hebben geen puf meer over om echt na te denken en vooral te doen….schapies schapies…ik kom uit de jordaan net zoiets toen der tijd als jouw geboorteplekkie een palingoproer was het antwoord net wat je zegt dan kunnen ze de politiestaat afkondigen……..respect weer voor dit artikel thx.

  Like

 2. G.Deckzeijl zegt:

  Jij bent NIET de enige die over eendracht begint, Linksy.
  Je zit in zeer select gezelschap. Als je weet waar ze woont bel haar dan eens op in je beste Duits!
  http://tinyurl.com/69tf4ee

  Like

 3. realpredictor zegt:

  Geweldig, confronterend, realistisch/waarheidsgetrouw, Eye-opener, en een laatste strohalm!

  Like

 4. lucky9 zegt:

  Ben het helemaal eens met de inhoud.

  Like

 5. G.Deckzeijl zegt:

  Eenheid, Linsky…??????
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=654926&r=1&tbl_archief=&
  Met andere woorden: het is niet meer bij te houden, wat zijn feiten en wat niet..???
  Ik weet het niet meer.

  Like

 6. Henk der Niederländer zegt:

  @ G. Deckzeijl.
  Bij Xander weten ze ook zeer goed wanneer men maar beter niet op artikelen kan laten reageren.
  Daar zijn ze naar mijn mening wel een beetje heel veel doorgedraaid

  Like

 7. Henk der Niederländer zegt:

  BTW Linsky zeer goed artikel overigens maar geloof maar niet dat een Nederlander zich nu in beweging gaat zetten.
  Die moeten vanavond namelijk eerst naar hun favoriete soap serie kijken en dan met de familie bediscussieren hoe dat nou wel verder moet met de hoofdrolspelers om dan tot de conclusie te komen dat ze barsten van de slaap en in hun nest duiken.
  Ik heb het allang opgegeven om enige hoop te hebben op Zombie Nederland.
  Uitzonderingen daargelaten natuurlijk maar uitzonderingen kunnen NL niet meer in beweging krijgen.
  Maar als het weer allemaal veel te laat is lees Ik wel bij de Telegraaf in de reacties van artikelen dat ze zich zo genaaid voelen.
  Kleuters met een afschuifmentaliteit wat betreft eigen verantwoording

  Like

 8. Columnist zegt:

  Desnoods ontwikkel je een nieuw verleden; Dual Seedline Christian Identity.
  http://www.pentahof.nl

  Misschien is Amerika ontdekt door zwarte Moslims, en hebben ze blanke slaven geïmporteerd. Wie weet.

  Like

 9. Marijke . zegt:

  Mooi en met gevoel geschreven MR.Linsky

  Like

 10. Martha zegt:

  Goed geschreven, Linsky!

  Ik kan niet anders dan het volledig met je eens zijn.
  Ben jij de middelste van de drie kindjes of is dat een meisje?

  Like

 11. E.J. Bron zegt:

  @Martha

  LOL!!! 😀

  Like

 12. Henk der Niederländer zegt:

  Dus bij deze is Linsky een meisje Hehehehehehe.

  Like

 13. Martha zegt:

  Wat nou LOL!!

  De middelste kan toch een jongetje zijn,
  kinderen gingen vroeger een beetje anders gekleed.

  Flauw zijn jullie. 😦

  Ik bedoelde ’t nog zo goed….
  Sorry Linsky!!

  Like

 14. louis-portugal zegt:

  Linsky ik ben het met jou eens dat we bezig moeten blijven tegen het idoctrinatie systeem islam.
  Ik denk echter dat het nog niet zover is als jij vreest cq. denkt.
  Wakker blijven , aanpakken waar ze onze wetten overschrijden en geen enkele islamisering meer accepteren ben ik helemaal voor.
  Hopelijk haalt Obama de 2-.de periode niet want ik vind hem ook levensgevaarlijk.
  Ik lees dat Amandjihad heeft verloren ten faveure van de ayatollas.
  Ik ben benieuwd of dat iets veranderd in de opstelling van Iran want ze vinden allebei dat “kankergezwel” Israël opgeruimd moet worden.

  Like

 15. E.J. Bron zegt:

  @Martha

  gniffel, gniffel, gniffel…..

  Linsky kan wel tegen een stootje hoor. Hoe die al door verschillende reaguurders is afgezeken. Onvoorstelbaar. Maar Linsky zou LinsKy niet zijn als hij niet onverstoorbaar gewoon zijn eigen gang gaat. Chapeau vriend! 😉 😀

  Like

 16. Martha zegt:

  Ho ho ho E.J.

  Ik heb ’t altijd voor Linsky opgenomen!!
  Remember!

  Like

 17. E.J. Bron zegt:

  @Martha

  Ik beschuldig jou helemaal nergens van Martha. Linsky en ik weten heel goed dat jij, samen met bijvoorbeeld Wachteres en rommel, altijd achter hem hebben gestaan!! Dat is alleen maar in je te prijzen! 😉 😀

  Like

 18. Linsky zegt:

  Alleen een dooie vis gaat met de stroom mee hè!
  Ik leef nog steeds… 🙂

  Enne Martha, ik ken die kinderen niet eens, hahahah
  Maar het is de enige foto die ik heb kunnen vinden van dat kamp.

  Like

 19. Martha zegt:

  Mooie foto, Linsky,van die kinderen, weliswaar in een nare omgeving
  zoals je beschrijft.

  E.J.

  Is goed hoor! 🙂

  Like

 20. Linsky zegt:

  Met de juiste instelling red je het wel, hoor Martha.
  Leer van gisteren,
  kijk naar morgen,
  maar leef vandaag! 🙂

  Like

 21. Martha zegt:

  Simple comme bonjour, Linsky!

  Bonne nuit.

  Like

 22. Linsky zegt:

  Bien dormir Martha 🙂

  Like

 23. G.Deckzeijl zegt:

  Ben je nog net zo blond als toen, Linsky..???
  Wist je trouwens dat er maar één jaar verschil tussen ons is, in mijn NADEEL wel te verstaan??

  Like

 24. Lotte zegt:

  Goed stuk.
  Maar als je ziet hoe mensen ook via vaccinatie, voedsel, en chemitrails systematisch worden vergiftigd,
  om de bevolking op deze manier murw en onderdanig te maken,
  slaat de schrik je om het hart.

  Like

 25. Linsky zegt:

  Decky, ik zei al eerder, ik ken die kinderen niet eens, hahahha
  Ik ben ook zeer zeker niet blond!
  Enne, … geen grappen over blondines, hè …ik ben er van overtuigd dat we hier een aantal hartstikke lieve, slimme blonde meiden hebben! 🙂

  Like

 26. G.Deckzeijl zegt:

  Waar dan? Enne… de kleur van het haar doet er voor mij niet toe, wat er onder zit, DAAR GAAT HET OM!

  Like

 27. Linsky zegt:

  Hè, Decky, niet zo boos ,om, ik maak maar een grapje, hoor. 🙂
  Hier vooruit om het goed te maken, speciaal voor jou.

  New speech-jamming gun hints at dystopian Big Brother future
  http://boinnk.nl/blog/29475/de-mogelijkheden-van-big-brother-worden-steeds-geavanceerder/

  Like

 28. Linsky zegt:

  Het wordt echt steeds gekker en arroganter, de vuile smeerlappen!
  ———————-
  Stad in Californië verbiedt roken in je eigen achtertuin!!!

  Een stad in Californië stelt voor om het roken buitenshuis te verbieden, zelfs voor bewoners die op hun eigen terrein een sigaret opsteken. Roken is al in het grootste deel van het land verboden binnen openbare ruimten en in Californië is het verboden om te roken in parken en speeltuinen.

  De stad Rocklin, in de buurt van Sacramento, zou de draconische regelgeving verder kunnen uitbreiden door deze ook op privé-eigendom toe te passen. De ongewone regeling is ingegeven door een lokale familie die zich ergerden aan hun buurman die buiten rookte en veroorzaakte dat rook in de buurt van hun huis waaide. Ze beweerden dat de gezondheid van hun kinderen in gevaar was gebracht door meeroken, volgens CBS 13.
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2106269/Rocklin-California-town-ban-smoking-ANYWHERE-outside-backyard.html

  Like

 29. G.Deckzeijl zegt:

  Ik was NIET boos, ben jij snel aangebrand of zo..??? Ik stelde alleen iets vast, that’s all.
  En dat zgn Japanse anti-Blödsinn-Gerät lijkt me totale onzin.
  Ziezo, en dan ga ik nu naar Buitenhof kijken, eens horen wat Van Rompuy weer voor nieuwe leugens op z’n programma heeft staan!
  http://tinyurl.com/3clz79n

  Like

 30. Linsky zegt:

  Monsanto’s Roundup vernietigt mannelijke vruchtbaarheid!
  http://www.naturalnews.com/035135_Roundup_herbicide_testosterone.html#ixzz1o5b0JMl3

  Een recente studie die werd gepubliceerd in het ‘Journal of Toxicology in Vitro’ toont aan dat, zelfs bij kleine doseringen, Monsanto’s onkruidverdelger Roundup, testosterone vernietigt, wat uiteindelijk kan leiden tot mannelijke onvruchtbaarheid. Inmiddels staat de teller daarmee op meer dan 25 aandoeningen die je kunt oplopen door gebruik van dit schandalige gif, wat ook in Nederland gewoon te koop is bij Intratuin of elke andere groensuper.. Reden voor deze jongens om direct te stoppen met dit goedje!!
  http://www.wanttoknow.nl/nieuws/monsantos-roundup-vernietigt-ook-mannelijke-vruchtbaarheid/

  Hier een 7 delige serie: De Wereld Volgens Monsanto. met NL ondertiteling.
  http://www.youtube.com/results?search_query=De+Wereld+Volgens+Monsanto&oq=De+Wereld+Volgens+Monsanto&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=3&gs_upl=15450l15450l0l15880l1l1l0l0l0l0l0l0ll0l0

  Like

 31. Linsky zegt:

  Dossier vaccinaties: Een prikkie tegen een prijs;

  Onze intensieve vaccinatieprogramma’s, inclusief middelen met menselijk DNA, kunnen de oorzaak zijn van babysterfte en van het groeiende aantal kinderen met autisme, ADHD en astma.

  Vóór hun eerste verjaardag krijgen Amerikaanse en Nederlandse baby’s maar liefst 26 inentingen. Beide landen hebben het meest intensieve vaccinatieprogramma ter wereld. In geen van de ontwikkelde landen is de kans zo klein dat een baby die eerste verjaardag haalt als in Amerika. Over Nederland kan dat gelukkig niet gezegd worden, maar wel is dit patroon in een onderzoek gevonden voor elk land met een intensief vaccinatieprogramma. Daaruit werd een direct verband opgemaakt tussen het aantal prikken in het eerste levensjaar en het sterftecijfer onder baby’s.

  In het bedoelde, grootschalige onderzoek blijkt Amerika de hoogste babysterfte te hebben van de 34 onderzochte landen. Nederland en België zijn in dat onderzoek niet opgenomen, maar hanteren wel een vergelijkbaar aantal inentingen in hun rijksvaccinatieprogramma (24 à 26 in het eerste levensjaar). Van de 1000 baby’s sterven er in Amerika 6,22 (in Nederland 4,59) vóór de leeftijd van een jaar. Jaarlijks worden er zo’n 4 miljoen baby’s geboren in Amerika: daarvan sterven er dus 24.800 voor hun eerste verjaardag. Veel van die sterfgevallen zouden het gevolg kunnen zijn van overvaccinatie. Al is het US National Vaccine Injury Compensation Program daarover een stuk minder kritisch: vorig jaar gaven zij van slechts 107 kinderen toe dat ze gestorven waren als direct gevolg van een vaccin. Aan de getroffen gezinnen betaalden ze een compensatiebedrag van 110 miljoen dollar.
  http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M4&s=M22&ss=P1558&l=NL

  Like

 32. Linsky zegt:

  Deze documentaire kijkt naar de aanvankelijke theorieën over de effectiviteit van fluoride en legt uit waar de stof vandaan komt.
  Aangetoond wordt hoe het gebruik van fluoride niet wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek en dat fluoride in feite een afvalstof is.
  De documentaire onthult tot besluit namelijk waarom fluoride werkelijk wordt gebruikt…!


  Gerelateerd:
  http://naturalsociety.com/breaking-fluoride-linked-to-1-cause-of-death-in-new-research/

  Like

 33. Juliana Schut zegt:

  Ja, de mensheid wil brood en spelen, zelfs in het zicht van de sharia. Vóór WO II was het ook
  wegkijken en je rust niet laten verstoren tot 10 mei 1940 aanbrak. Als Bijbelertrouwe gelovige heb
  ik lang geworsteld met de tekst “ziende blind en horende doof” (o.a. Mattheüs 13 : 13) , maar nu
  zie ik overal mensen op wie dit slaat en van een vermolmde bevolking is geen weerbaarheid te verwachten, helaas.
  Julia

  Like

 34. Pingback: ’t Is simpel! | E.J. Bron

 35. Paul.R. zegt:

  Beste mensen, met bewondering deze stelling gelezen. Het was en is tm heden een gegeven dat de mens een kuddedier is. Zo zijn er vele voorbeelden in de natuur terug te vinden. Denk bv aan een stampede van de Bizons, hier straalt een en al kracht vanuit. Deze kracht heeft de Mens dus ook, zowel gezamelijk en als individu. Dat noem ik de kracht van het positief denken. Jammer genoeg maakt de Mens er geen gebruik van, de oorzaak ligt denk ik in de genen, die door de tijd heen steeds door vererving wordt vastgelegd en door wordt gegeven. M.a.w. onze opvoeding is de grootste vorm van indoctrinatie. Om uit dit proces te kunnen stappen, heb je wilskracht voor nodig en tijd. Dus is het een vrije keuze van elk individu om hier aan te werken. Maar onderschat dan niet de ontberingen die U moet ondergaan, want die is niet misselijk. Maar als het U lukt om dit te bewerkstelligen, dan bent U net zo vrij als die vogel in vlucht. Wat betreft de Islam, kan ik me goed in vinden, ik mis alleen hier de macht van de wapenindustrie. Mvg, Paul.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s