“Iedere 5 minuten wordt er een christen vermoord”

Wat is vervolging? Om hoeveel christenen gaat het? Hoe subtieler de onderdrukking, des te minder hoort men er van.

Vorig jaar choqueerde de vertegenwoordiger van de OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) voor de strijd tegen vreemdelingenhaat, racisme en discriminatie, de socioloog Massimo Introvigne, met de uitspraak: “Iedere 5 minuten wordt er een christen vermoord”. Daarbij beriep hij zich op de onderzoeken door het Amerikaanse Center for the Study of Global Christianity. Het door David B. Barret geleide centrum publiceert de “World Christian Encyclopedia” en de “Atlas of Global Christianity”. De werken van Barret behoren tot de meest geciteerde onderzoeken op academisch terrein.

In 2001 baarde Barret opzien, toen hij het totale aantal christelijke martelaars sinds de oprichting van de kerk door Jezus Christus in 30 na Chr. probeerde vast te stellen. Daarbij kwam hij tot de conclusie, dat er in die tweeduizend jaar ongeveer 70 miljoen christelijke martelaars waren, van wie 45 miljoen alleen al in de 20e eeuw werden vermoord. Christelijke martelaars noemde hij “gelovige christenen, die hun leven vroegtijdig door menselijke vijandigheid wegens hun geloof hebben verloren”.

Twijfel aan de statistiek

Sinds 2001 actualiseert Barret de statistiek ieder jaar. Als gemiddelde waarde noemt hij een aantal van “minstens 100.000 christelijke martelaars”. Volgens de OSCE-vertegenwoordiger Introvigne is dit een “voorzichtige” schatting. In werkelijkheid noemen andere onderzoeken duidelijk hogere aantallen. Bijvoorbeeld de beide Amerikaanse sociologen Brian J. Grim en Roger Finke. In hun onderzoek “The Price of Freedom Denied” (Cambridge University Press, Cambridge 2011) komen ze op het bijna ongelooflijke aantal van 130.000 tot 170.000 vermoorde christenen.

Hoewel deze cijfers vaak gebruikt worden in academische studies, zijn ze omstreden onder deskundigen. Critici wraken, dat het niet precies duidelijk zou zijn waar de auteurs hun cijfers vandaan halen. Ook de berekeningsmethoden en de exacte periode van meten zou niet duidelijk zijn. Een exacte telling zou alleen daarom al niet mogelijk zijn, omdat niet iedere moord op een christen apart geverifieerd zou kunnen worden. Weliswaar spreekt het gros van de christelijke organisaties zijn waardering uit voor de genoemde academici, maar wijst erop, dat overdreven statistieken contraproductief zouden zijn. Ze zouden ertoe leiden, dat de vervolging van de christenen in het openbaar zouden worden afgedaan als marginaal. Daarom zien de meeste deskundigen af van een slachtofferstatistiek. De christenonderdrukking zou een veel; grotere dimensie hebben dan moord en doodslag, zegt Frans Veerman, die bij “Open Doors” verantwoordelijk is voor de “vervolgingsindex”. “De meest succesvolle vervolging is die, die geen incidenten genereert”.

Conservatieve schatting

De wereldvervolgingsindex van “Open Doors” verschijnt sinds 1993 en is de oudste in zijn soort. De bovenconfessionele christelijke hulporganisatie oriënteert zich op een ruime interpretatie van het begrip christenvervolging. Volgens deze interpretatie is er niet alleen sprake van vervolging wanneer de staat christenen opsluit vanwege hun geloof, verwondt, martelt of vermoordt. Vervolging heerst ook dan, wanneer christenen op grond van hun geloof hun werk of levensbasis kwijtraken, geen of slecht onderwijs krijgen of uit hun oude woongebieden worden verjaagd.

Het totaal aantal wereldwijd vervolgde christenen becijfert “Open Doors” op 100 miljoen. Dit cijfer zou een “conservatieve” schatting zijn, zegt Veerman. De berekening zou zijn gebaseerd op drie pijlers:

1. Gepubliceerde berichten in de periode van berichtgeving

2. Informatie uit eerste hand door ondervraging d.m.v. eigen medewerkers ter plaatse

3. Schattingen van deskundigen

“De plaats van een land op de lijst wordt niet alleen bepaald door bekend geworden aanvallen op christenen”, aldus Veerman. De index zou veelmeer de principiële graad van de godsdienstvrijheid voor christenen in het desbetreffende land weerspiegelen. Wanneer informatie uit een land niet te verkrijgen of onbetrouwbaar zou zijn, zou dat gunstig zijn voor de plaats van het land op de ranglijst – zelfs wanneer de daadwerkelijke graad van vervolging hoger zou zijn.

Links:

Center for Study of Global Christianity

David B. Barrett: “World Christian Encyclopedia”

Brian J. Grim und Roger Finke kommen in ihrer Studie “The Price of Freedom Denied” 

Center for Religious Freedom Hudson Institute, Washington

Bron:

http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2012-10/glauben-alle-fuenf-minuten-wird-ein-christ-getoetet-die-weltwoche-ausgabe-102012.html

Auteur: Urs Gehriger

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Christenvervolging. Bookmark de permalink .

12 reacties op “Iedere 5 minuten wordt er een christen vermoord”

 1. Wachteres zegt:

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2100751/Baroness-Warsi-Muslim-minister-calls-Christians-stand-faith.html

  Dit artikel had ik bewaard en ‘wie wat bewaard heeft wat’ blijkt nu!

  Een Britse moslima en politica die opkomt voor het Christendom:

  Christianity is in grave danger of being marginalised, Britain’s only Muslim cabinet minister will tell the Vatican today.

  Baroness Warsi will call for Europeans to take more pride in their religious roots and for Christianity to play a greater role in public life.

  She will attack the ‘basic misconception’ that Christianity needs to be ‘erased’ for minorities to feel welcome in society.

  She also spoke of her fears for British society which she believes is being taken hold of by ‘militant secularists’ in an article for the Daily Telegraph.

  Volgens haar is het niet nodig het Christendom weg te poetsen om op die manier minderheden zich welkom te laten voelen.

  Dat is wat links heeft klaargespeeld tot in de kerken toe!

  Dit stukje heb ik ook op AP geplaatst.

  Like

 2. Henk.V zegt:

  Tot dusverre geen reacties op een verhaal als dit…????

  Waarom zwijgen nu degenen die het tot hun levenstaak lijken te hebben gesteld het fenomeen geloven in (het bestaan van) God continu te bestrijden en het streven van mensen om met Hem in contact te komen en van daaruit te leven als belachelijk en niet meer van deze tijd te verkopen?

  Ik ben een Christen, niet meer kerkelijk actief, maar niettemin: in mijn opvattingen over de gang van zaken spelen wel degelijk christelijke elementen mee die zich vermengen met mijn analyses en de manier waarop ik die verwoord.
  Aan preken doe ik niet zozeer, maar ik kan mij wel degelijk voorstellen dat er mensen zijn die dat als hun taak zien..
  Voor alle atheïstische propagandisten hier herhaal ik het nog maar eens: de westerse wereld is -nog steeds- gebaseerd op een uniek concept, dat een voortreffelijke wijze van leven heeft opgeleverd, het beste dat er is: een samenleving die in haar functioneren berust op een symbiose van joods-christelijke en humanistische waarden.
  Deze vorm van leven heeft er voor gezorgd wij in vrede en wederzijdse acceptatie van elkaar kunnen leven.Dat we kunnen zijn die wij willen en dat niemand ons vanwege onze opvattingen en identiteit naar het leven staat.
  Dit is ONZE wereld en deze wereld willen wij behouden, omdat we er in kunnen ademen als vrije mensen.
  Wee de onverantwoordelijke, kortzichtige scherpslijpers die willen morrelen aan de basis van ons bestaan.Zij weten niet wat ze teweeg brengen.

  Op de foto’s in het artikel zien wij gruwelijke beelden van martelingen en terechtstellingen, alle uit de werkelijkheid geplukt.
  Een Christen die aan zijn einde kwam door middel van ophanging, eentje met een kruis in de keel gedrukt, een meisje dat met een mes is bewerkt en een meisje dat is terechtgesteld middels onthoofding.
  Dat laatste geval vond enkele jaren geleden plaats in Indonesië, op Borneo, meen ik, maar ik kan mij vergissen. Hoe dan ook : het verhaal ging dat twee christelijke tieners op heterdaad waren betrapt bij het verrichten van enkele onzedelijke handelingen bij elkaar.
  Een Sharia rechtbank -uiteraard vol van zedelijk besef en plichtsgevoel- stelde een voorbeeld..

  De eerlijkheid gebiedt het ons te zeggen : In de Nederlandse politiek zwijgt men niet helemaal over de gruwelijke vervolgingen van Christenen, al bleek in het uitspreken van veroordelingen ”links” aanmerkelijk terughoudender dan de christelijke partijen en de PVV.

  http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/pvv_er_kortenoeven_opkomen_voor_christenen_moet_1_594006

  http://www.alphaonline.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=880:kamer-achter-straffen-christenvervolgers&catid=29:politiek&Itemid=224

  Ook zijn er wel organisaties, zoals bijvoorbeeld Open Doors waarin deze materie alle aandacht krijgt.

  Maar het grote maatschappelijke zwijgen en het gegeven dat een grote organisatie als de Protestantse Kerk Nederland de grote trom bepaald niet publiekelijk en nadrukkelijk over deze vervolgingen roert, is veelzeggend.
  Hoe is het zover met ons land gekomen?
  De passieve christenvervolgingen in ons land zijn eigenlijk allang begonnen, al vanaf de ”zegenrijke” jaren zestig, waarin links onze maatschappij stelselmatig begon te infiltreren, te manipuleren en geestelijk te verkrachten.
  Elke sector ver-linkste. De grote kerkelijke instanties incluis.
  En zeker de christelijke religie is jaren lang nadrukkelijk een mikpunt geweest van spot, onnozele kritiek, van zelfhaat en een overgecultiveerde relativeringsdrang, wat uiteindelijk er toe leidde dat bijna alle Christelijke instituten zichzelf uitholden en tot een vage, wollige vorm van secularisatie vervielen, in de hoop geaccepteerd te worden door de heersende elites in de maatschappij.
  Hun is geestelijk overkomen wat hun geloofsgenoten elders nu lijfelijk ondergaan.Dat is de waarheid ons vanuit de gruwelijke beelden wordt getoond.
  Mijn gemartelde en vermoorde geloofsgenoten symboliseren ook wat er verder zal gebeuren als de westerse wereld zich hersenloos uitverkoopt aan genadeloze ideologie die geen anders denkende verdraagt en ze letterlijk wil elimineren.

  Waarom is het westen tot dusverre zo weerloos?
  Omdat de richting bepalende elites door verlinksing van denken zichzelf al van hun roots hebben losgesneden.
  Wij hebben nauwelijks nog een solide ideeën basis voor onze samenleving. Ons huis vertoont scheuren en links is er niet alleen hoofd schuldig aan, men overweegt ook nog onze maatschappij op een nieuw solide basis te laten rusten, een nieuw fundament dat voor stabiliteit zorgt.
  Dit nieuwe nieuwe fundament heet “‘vriendelijk zijn voor de islam”

  Vriendelijk zijn voor een ideologie die met haar totaal intolerante gezindheid ons de schokkende beelden uit het artikel bezorgt.

  Ieder mens met enig verstand weet nu wat hem of haar te doen staat.

  Like

 3. G.Deckzeijl zegt:

  “…Whenever there is an assassination or another atrocity, we should proceed to the closest mosque and execute five of the first mulims we encounter. After all, this is a “holy war” and although it is not fair or just, it might end the horror…”
  Aldus uit een brief van een lezer in de Tucson Citizen, Arizona USA, juni 2005, naar aanleiding van het in Irak gesneuvelde aantal Amerikaanse soldaten.

  Like

 4. gielah zegt:

  @Henk V.- Heel goed gezegd!
  Echter: als het eenmaal zover is dat de islam hier nóg meer invloed krijgt en dat ook hier de christenen in mindere of meerdere mate vervolgd gaan worden…. ook dán verwacht ik niet veel reacties.
  Laten we maar eufemistisch zeggen dat het lot van christenen een heleboel mensen nauwelijks boeit en dat zij …. geïndoctrineerd door heel veel boeken en een onagfzienbaar lange stroom krantenartikelen van de laatste 30, 40 jaar…. een bijzonder negatief beeld van het christendom hebben opgedaan.
  Hóe eerlijk wij, gelovigen, ook in het openbaar mogen tóegeven dat wij alle misbruik door R.K. priesters tot in het diepst van onze ziel verafschuwen en afwijzen, hoe fel wij ook – mét de niet-gelovigen, mogen ageren tegen het islam-minnende PKN-CDA-CU contingent…. dat resulteert nauwelijks in meer sympathie voor de christenen, die samen met de niet-gelovigen tegen islamisering strijden.
  Vooroordelen zijn beroerde zaken.
  Niet alleen krijg je die niet gemakkelijk uit iemands systeem….. mensen zijn ook nogal eens geneigd héél erg veel van hun eigen vooroordelen te hóuden!

  Intussen staan wij, christenen, gelukkig niet alleen…. al schijnen deze gruwelijke foto’s te suggereren dat wij dat wel degelijk wél staan.

  Like

 5. jowitteroos zegt:

  Het beest is Islam wat tegen alles wat andersdenkend is moord!!
  De Westerse beschaving moet opkomen voorzichzelf!

  V.b. http://likud.nl/2011/12/israel-het-enige-vrije-land-in-het-midden-oosten/

  Like

 6. louis-portugal zegt:

  Een van de redenen van het ontstaan en bestaan van Israël is dat ze tegenover de nazis te lankmoedig hebben gereageerd waardoor mede de holocast ontstaan is.
  Als wij niet oppassen gebeurt ons hetzelfde met de islam.
  Idd. vind ik de PKN en politiek links medeverantwoordelijk.

  Like

 7. jowitteroos zegt:

  @ Louis-Portugal

  Ontstaan Israel:

  Like

 8. G.Deckzeijl zegt:

  Wij blijven hier, roepen al die allahschreeuwers.
  Rot op, verdwijn naar de Sahara, ga kamelen en schorpioenen bekeren,
  dat zou ik zeggen.
  Dit vanwege het feit dat je op steeds meer plaatsen in dit land struikelt over de islamitische provocateurs en hun “pseudo-religieuze” handelswaar.
  ZUM KOTZEN. http://tinyurl.com/88vzv4o

  Like

 9. jowitteroos zegt:

  Citaat:
  “Razendsnelle islamisering verandert Nederland in ‘Eurabische nachtmerrie’
  ‘Nederland is nu al een gescheiden samenleving’ ”
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=630275&r=1&tbl_archief=&

  Like

 10. jowitteroos zegt:

  Citaat:
  “De Ghanese kardinaal Peter Turkson, een kansrijke kandidaat om de huidige paus op te volgen, pleitte vorig jaar voor de oprichting van een één-wereldregering.”

  http://xandernieuws.punt.nl/?id=655297&r=1&tbl_archief=&

  Like

 11. Pingback: HYPOCRIET NEDERLAND! (deel 1) | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s