Interview met Paul Weston van de British Freedom Party

We hadden het geluk Weston te kunnen interviewen voor hij Toronto verliet, vlak voor zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk.

Jerry Gordon: Paul Weston, hartelijk dank dat u dit interview op het laatste ogenblik nog toestaat.

Paul Weston: Dank u dat u mij nog de gelegenheid geeft.

Gordon: Hoe is de British Freedom Party ontstaan?

Weston: De BFP werd in 2010 opgericht als een zijtak van de British National Party. Zij was een zijtak, omdat de vier oprichters uit de partij waren gezet omdat zij de ‘alleen blanken’ politiek van de British National Party verwierpen. Zij geloofden dat de cultuur, niet de kleur, datgene is waar het om ging in Groot-Brittannië, vooral in multicultureel Groot-Brittannië. Het is mogelijk om één cultuur te hebben en het is dan niet belangrijk welke kleur je hebt of van welk ras je komt. Dus stichtten ze deze partij, omdat zij uit de andere waren gezet en van hieruit zijn we aan de slag gegaan. (Aantekening van de redactie: Alle oorspronkelijke oprichters van de British Freedom Party die deel hadden uitgemaakt van de British National Party trokken zich terug toen Weston voorzitter werd).

Gordon: Wat is de huidige relatie met de English Defence League en de leider Tommy Robinson?

Weston: Wij hebben nu een aantal maanden gesprekken met Tommy gehad en in principe steunen wij de English Defence League. We zullen geen soort van getekende overeenkomst met hen aangaan. Fundamenteel steunen wij hen echter, omdat de werkende klasse in Groot-Brittannië volledig verraden is door Labour. De arbeiders protesteren om die reden natuurlijk het hardst. Ofschoon de Labour partij beweert te handelen in het (beste) belang van de werkende klasse van Groot-Brittannië, doet zij dat absoluut niet. Wij besloten daarom dat, als wij politiek actief zouden worden, we zeker een ongeschreven overeenkomst met de English Defence League zouden steunen.

Gordon: Wat is de huidige situatie van de British Freedom Party met betrekking tot de partijregistratie, de organisatie en de voorbereidingen om een lijst van kandidaten af te handelen voor de lokale verkiezingen van 2012?

Weston: Wij staan geheel volgens de regels geregistreerd bij de Britse kiescommissie. Wat de organisatie betreft zijn we duidelijk een erg nieuwe partij. Toch hebben we al in 20 regio’s partijmedewerkers voor ons aan het werk en zij maken een kandidatenlijst voor de verkiezingen van 2012. U heeft het over de plaatselijke verkiezingen, niet over de algemene verkiezingen. Wij gaan ons kandidaat stellen voor de verkiezingen. We weten nog niet zeker met hoeveel. We proberen zoveel mogelijk mensen te krijgen en we krijgen hopelijk ook wat erkenning. Weet u, we verwachten nog niet dat we het geweldig goed gaan doen, omdat niemand nu nog weet wie we zijn, maar dit zal goed voor ons zijn om naamsbekendheid te krijgen. Goed voor ons als het erom gaat dat onze politieke ideeën bekend worden bij het electoraat.

Gordon: U karakteriseert de British Freedom party als gematigd (van het midden) en als een aanhanger van de traditionele Engelse waarden. Wat bedoelt u daarmee en zou u ons een paar voorbeelden kunnen geven?

Weston: Wij zijn vastbesloten om niet het etiket opgeplakt te krijgen dat we ultra rechts zijn, omdat er absoluut niets ultra rechts aan ons is. Ik vind dat we een politieke partij van het midden zijn. Om een voorbeeld te geven; we willen een VS-vorm van het Eerste Amendement introduceren, dat vrijheid van spreken garandeert. Daar is niets rechts aan. Het is een heel centristisch beleid. We willen de ondemocratische Europese Unie verlaten, waarvan ik vind dat het een semitotalitaire organisatie is. We kunnen de regeringsvertegenwoordigers niet wegstemmen. We hebben zeker niet op hen gestemd, daar is dus niets ultra rechts aan. Met betrekking tot onze bekrachtiging van de traditionele Britse waarden stimuleren wij de moraliteit, het huwelijk, het gezin en de leefgemeenschap.

Gordon: Kunt u enkele van de meer belangrijke, veelzeggende punten van het politieke programma van de BFP opnoemen?

Weston: Die komen neer op multiculturalisme en massa-immigratie, waarvan ik denk dat die de meest veelzeggende zijn. Wij zijn maar een klein eilandje. Minder dan één procent van het landoppervlak van de wereld en minder dan één procent van de wereldbevolking. We hebben effectief onze deuren geopend voor miljarden arme mensen. Zij komen van de Derde Wereld en wij zijn een vrijgevige welvaartsstaat. Als je dit doet, d.w.z. als je de deuren opent voor al deze mensen die overal vandaan komen, dan zul je worden overspoeld. Wij zeggen: ’Niet meer massa immigratie’. Dit is één van onze kernpunten.

Gordon: Denkt u dat het verkiezingsprogramma van de BFP Engelse kiezers zal aantrekken?

Weston: Aan het eind van het vorige jaar had men een onderzoek dat meer gericht was op de British National Party dan op iets anders, omdat wij toen nog niet bestonden. Men stelde de volgende vraag: ”Als er een politieke partij zou zijn die het multiculturalisme zou verwerpen, die een eind zou willen maken aan de massa-immigratie en die de Britse waarden zou bevorderen, zou u dan op die partij stemmen?” De meerderheid van de mensen zei dat ze dat zeker zou doen. Aan hen werd toen de volgende vraag gesteld: ”Waarom zou u dan toch niet op de BNP stemmen, terwijl sommige van hun politieke plannen hiermee overeenstemmen?” Men zei dat de leider van de BNP een ontkenner van de Holocaust is en dat de partij een verleden heeft van onvervalste raciale onverdraagzaamheid. Zij zouden dolgraag willen dat er een partij zou komen die enkele van de politieke plannen van de BNP zou nastreven, maar niet de absoluut afschuwelijk racistische en antisemitische opvattingen die de BNP er op na houdt. In de achterban van de BNP bevinden zich wel enkele erg aardige mensen. De leiding is echter door en door slecht en corrupt, en zoals ik al zei, antisemitisch en onvervalst racistisch.

Gordon: Het Verenigd Koninkrijk heeft een ongeschreven grondwet. Hoe kunt u een VS-vorm van het Eerste Amendement toepassen met wat wij hier waardevol vinden; vrijheid van godsdienst en garanties voor de vrijheid van meningsuiting?

Weston: Weet u, wij hebben geen geschreven grondwet, maar wij hebben wel wetgeving. Het is heel eenvoudig om alleen maar een wetsontwerp in te dienen dat men onbelemmerd de waarheid mag verkondigen en die dan aan te nemen, en dat het niet uitmaakt of die waarheid andere mensen beledigt. Als u deze dingen dan zegt, zult u niet worden berecht wegens haat zaaien, u gaat dan niet naar de gevangenis. Nick Griffin van de British National Party werd berecht, omdat hij had gezegd dat de islam een kwaadaardig geloof was. Hij voorspelde de zelfmoord bomaanslagen in Londen, die inderdaad plaatsvonden in 2005. Hij voorspelde dat de zelfmoordterroristen van een gebied zouden komen dat binnen een afstand van twintig mijl lag van waar hij zijn toespraak hield en het was waar. Desondanks werd hij toch berecht voor het aansporen tot raciale haat. Toen zij hem voor die aanklacht niet konden pakken, omdat de verdediging was dat de islam geen ras is maar een religie, dienden zij een nieuwe wet in die ging over het aansporen tot raciale haat en zij berechtten hem opnieuw. Dit zijn niet de kenmerken van een vrij en democratisch land. Roger Scruton, de filosoof, zei enige tijd geleden:”Als woorden niet langer het gewenste effect hebben, dan zullen woorden vervangen worden door daden”.  Vrijheid van meningsuiting is een uitlaatklep; het is een veiligheidsklep die ons in staat stelt onze gezichtspunten kenbaar te maken en dat te doen op een kalme, rationele en niet-gewelddadige manier. Als zij dit de kop indrukken en ons dwingen tot een gedachtewisseling die niet open en eerlijk is, dan krijgt men gigantisch veel drukopbouw. Het is absoluut hoogst noodzakelijk dat we een wetgeving invoeren die onze vrijheid van meningsuiting garandeert.

Gordon: De British Freedom Party gelooft dat er verontrustende demografische en economische ontwikkelingen zijn in het Verenigd Koninkrijk. Welke ontwikkelingen zijn dat?

Weston: Die komen allemaal van de vorige Labour regering, die in feite de deuren volledig opengooide en het hieruit voortvloeiende bevolkingsbeleid is één van deze gevoelige onderwerpen. Zelfs het dagblad The Guardian erkent nu dat in 2060 de traditionele Britten een etnische minderheid in hun eigen land zullen zijn. Men spreekt hierover door alle leeftijdsgroepen heen. De meerderheid van de autochtone Britten is ouder dan 50 jaar. En het merendeel van de nieuwe immigranten is onder de vijftig. Voor degenen die nu onder de 40 zijn, geldt dat zij tegen 2030 een etnische minderheid kunnen zijn. Voor mij is dat vervanging van de bevolking en in onvriendelijke termen is dat volkerenmoord zonder bloedvergieten. Het is etnische zuivering. Een weloverwogen verdunning van de natuurlijke, inheemse bevolking met behulp van politieke middelen.

Gordon: Wat motiveerde de Engelse Labour en Conservatieve partijen om de deur open te doen voor immigratie, die leidde tot de toestroom van moslims?

Weston: De Labour partij deed dat in feite om twee redenen. De ultra linksen keken welwillend aan tegen totaal tegengestelde culturen, zoals de islam. Zij dachten dat ze deze mensen konden gebruiken als politieke pionnen om hun kwijnend verlangen naar een communistische revolutie te stimuleren. Dat was het standpunt van de ultra linksen. De zachtere linker kant dacht: dit is goed, omdat 90% van de immigranten op Labour stemt. Als wij het klaarspelen om voldoende van hen het land binnen te krijgen dan zullen we nooit uit het centrum van de macht raken, omdat ze altijd op ons zullen stemmen. De Conservatieve Partij was van plan de immigratie met tienduizenden te verminderen. Het vorige jaar echter kwamen 500.000 mensen het land binnen en de Conservatieve Partij weigerde erover te praten. Zij weten dat zo’n handeling geen stemmenwinst bij de immigranten op zal leveren. Er zijn zoveel immigranten en het is belangrijk dat je aantrekkingskracht voor hen hebt. Zij manipuleerden zelfs de cijfers toen ze zeiden dat er het vorige jaar netto 250.000 immigranten waren. Als zij netto immigratie zeggen dan bedoelen ze dat vermoedelijk 250.000 autochtone Britten het land verlieten, omdat zij genoeg hadden van multicultureel Groot-Brittannië. Waarschijnlijk vertrekken een kwart miljoen autochtone Britten, 500.000 mensen uit de Derde Wereld komen het land binnen en de Conservatieve Partij zegt dat de netto immigratie daarom slechts 250.000 is.

Gordon: Heeft de instroom en de groei van het aantal moslims in het Verenigd Koninkrijk bijgedragen tot zowel het nationale als het internationale islamitisch terrorisme?

Weston: Ja, natuurlijk. Ik denk niet dat de eerste generatie moslims, die in de zestiger jaren begon binnen te komen in Groot-Brittannië, hier kwam met de gedachte om het land over te nemen en om de leer van de islam en de sharia aan ons op te dringen. De tweede en de derde generatie zijn echter geïndoctrineerd in de moskeeën en in de koranscholen door Saoedische, de meest conservatieve, wahabitische, door de islam gefinancierde imams. Saoedi-Arabië heeft het radicalisme gefinancierd met een immens surplus aan benzine dollars. Ik meende dat de CIA een paar jaar geleden naar buiten kwam met de boodschap dat negentig miljard dollar in Europa en in het Westen is gestort om de fundamentalistische, islamitische ideologie te bevorderen, met de bedoeling om uiteindelijk hun wereldkalifaat af te dwingen. De tweede en derde generatie moslims zijn geradicaliseerd en ja, zij zijn een immense bedreiging. We horen onze veiligheidsdiensten zeggen dat zij maandelijks vier, vijf of zes terroristische aanvallen op het vasteland tegenhouden. In Amerika kwam een ex CIA agent, Bruce Riedel, naar buiten met een geheim en vertelde dat de grootste bedreiging van een terroristische aanval voor het vasteland van Amerika uit Engeland kwam onder het Visa Waiver Program. (Het VWP stelt inwoners van 36 deelnemende landen in staat om 90 dagen naar de VS te reizen als toerist en voor zaken zonder dat zij een visa nodig hebben). Pakistaanse moslims kunnen, zonder dat er enig voorafgaand antecedentenonderzoek heeft plaatsgevonden naar Amerika reizen en dit wordt nu als een bedreiging gezien. Groot-Brittannië vormt op het ogenblik een grotere bedreiging voor terroristische aanvallen op het vasteland van Amerika dan enig ander land op de wereld – en dat terwijl het om Britten gaat. Het is nogal verbazingwekkend. Het antwoord op uw vraag is: “Ja, binnenlands en internationaal islamitisch terrorisme is alleen maar bevorderd door de instroom en de groei van het aantal moslims in de UK”.

Gordon: Hoe zou de British Freedom Party het immigratiestelsel kunnen veranderen door de groei van het aantal moslims binnen de bevolking te verminderen?

Weston: Wij willen de massa-immigratie volledig stopzetten. We gaan zeggen dat, als je een Amerikaan, een Canadees of een Australiër bent, je dan van harte welkom bent in ons land. Je mag in het land komen, er trouwen en je kunt een Brits onderdaan worden. Als je echter uit extremistische, islamitische landen zoals Pakistan of Afghanistan komt, dan kom je er niet meer in. Dat gaat erg onrechtvaardig lijken. Waarom worden jullie alleen maar tegen gehouden? We houden jullie tegen omdat je op lange termijn een bedreiging voor ons vormt.

Gordon: Op welke manier is het Engelse verzorgingsstelsel misbruikt door moslim immigranten?

Weston: Dit vormt een gigantisch probleem bij de Britse werkende klasse. Kunt u zich voorstellen dat uw ouders en uw grootouders hebben gevochten en zijn gestorven voor uw land? Je hebt persoonlijk harde tijden doorstaan, je hebt twee kinderen en je verliest je baan. Er wordt verondersteld dat er een veiligheidsnet bestaat dat belooft dat je zult worden gehuisvest en gevoed door de staat. De Britse staat kijkt momenteel eerst naar het aantal kinderen dat je hebt. Als je een moslim gezin bent met acht kinderen zul je rechtstreeks bovenaan de lijst voor huizen komen te staan en je zult worden gehuisvest in een gebouw van paleisachtige omvang om je acht kinderen te kunnen onderbrengen en de staat bekostigt dat allemaal. Nog erger dan dit is; polygamie is illegaal in Engeland. Het is echter niet illegaal als je met je derde of vierde vrouw of, inderdaad, je eerste of tweede vrouw in een islamitisch land getrouwd bent en hen daarna hebt overgebracht. Op die manier kan een moslim man vier vrouwen hebben en 16 tot 20 kinderen, in vier verschillende huizen wonen en dat alles kost duizenden ponden per maand. Dat is eenvoudigweg onhoudbaar. Ik denk dat deze statistieken kloppen als die aangeven dat 50% van de mannelijke moslims niet werkt en bijstand opeist en 75% van de moslimvrouwen vraagt om bijstand. (Opmerking van de redacteur:de cijfers kloppen, die komen van de Equalities Commission). U moet bedenken dat wij al een failliet land zijn. We hebben meer dan een miljard ponden aan schuld. In 2008 zei het bureau voor de statistiek van de regering dat de Welfare Bill (rekening voor de sociale voorzieningen) 170 miljard pond bedroeg en de ‘PAYE’ (de belastinginkomsten) van dat jaar was (waren) 150 miljard pond. Er zijn duidelijk meer ‘onopvallende’ belastingen bij betrokken, maar de hoeveelheid geld voor dat jaar die opgehaald werd door de belasting, dekte zelfs de kosten voor de sociale uitkeringen niet, laat staan de kosten voor het leger, het onderwijs en de ziekenhuizen. Dat is totaal onverdedigbaar.

Gordon: Er zijn meer dan 85 sharia rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk. Waarom erkende het Britse rechtssysteem de sharia en hoe zou zoiets kunnen worden teruggedraaid?

Weston: Het Britse rechtssysteem erkende de sharia gewoon, en voor de zoveelste keer: het waren weer de socialisten en de Labour Partij die deze erkenden. We moeten er gewoon een einde aan maken. Iedereen is voor de Britse wet gelijk! Sharia rechtbanken zullen niet meer rechtspreken in het Verenigd Koninkrijk. Dat is precies iets waardoor we op een hellend vlak raken. Vandaag zegt men dat het alleen maar om regelgeving gaat op het gebied van echtscheiding, huwelijk en financiële regelingen. Dat is echter nog maar het begin. Wat zal men, gerekend vanaf nu, gaan doen over tien jaar? Hoe lang gaat het duren voordat we meer gewelddadige elementen in onze Britse, liberale democratie zien binnendringen? Hoe kan men dit proces omkeren? Wij zeggen: “Gewoon de gelijkheid voor de wet aanhouden”. Dat is alles! De sharia rechtbanken moeten worden buitengesloten. Dit is Groot-Brittannië. Geen Saoedi-Arabië. Geen Pakistan. U bent in ons land en houdt u aan onze wetten, die toevallig wel de beste, meest humane wetten zijn. U weet dat het Britse gewoonterecht er beroemd om is, want wereldwijd staat het als het meest fatsoenlijke rechtssysteem bekend. Als u dit niet bevalt dan moet u ergens anders naartoe gaan.

Gordon: Waarom steunde de Kerk van Engeland de sharia?

Weston: Ik weet niet of u barones Cox kent, die lid is van het Hogerhuis. Oorspronkelijk bestreed ze het communisme en ze is een erg moedige vrouw. Zij vecht nu tegen de sharia. Mijn moeder ontmoette haar een paar jaar geleden. Zij vertelde mijn moeder dat zij (Cox), toen ze lector was aan een universiteit, zag dat de lectoren die in de jaren zestig en zeventig aan de universiteiten kwamen werken, overtuigde felle communisten waren. Zij vertelde dat precies hetzelfde gebeurde in de Kerk van Engeland. Nu hebben we daar aartsbisschop Rowan Williams, die niet alleen de sharia steunt, maar ook een socialistische staat nastreeft. Hij is niet officieel lid van de Communistische Partij, maar die heeft wel zijn steun. De Kerk van Engeland, net als nagenoeg elk instituut in Groot-Brittannië, is geïnfiltreerd door aanhangers van ultra links. Links steunt de sharia, omdat die tegen de belangen van het traditionele Groot-Brittannië in gaat.

Gordon: De vorige bisschop van Rochester, Michael Nazir-Ali, had al gewaarschuwd tegen de zogenaamde ”no go areas”, waar moslims zelfbestuur uitoefenen onder de sharia wetgeving. Waarom heeft de nationale overheid van het Verenigd Koninkrijk dit toegestaan en hoe zou de Britse Partij voor de Vrijheid dat willen veranderen?

Weston: De Labour regering stond dit natuurlijk niet alleen toe, maar bevorderde dat ook. De Conservatieve regering die wij nu hebben staat “no-go-areas” ook toe. Toen bisschop Michael Nazzir-Ali de publiciteit zocht en dit naar voren bracht, werd hij onmiddellijk geconfronteerd met doodsbedreigingen. Men zei tegen hem dat, omdat hij waarschuwingen tegen deze gebieden had uitgesproken, men zou proberen hem te vermoorden als hij een van deze gebieden zou proberen te betreden. Hoe de BFP zoiets zou willen veranderen? Wat er eerst zou moeten gebeuren is dat de politie uit de auto’s stapt en de straat weer op gaat om er voor te zorgen dat iedereen in dit land de wetten van dit land gehoorzaamt. Zo simpel is het!

Gordon: Moslim immigranten in het Verenigd Koninkrijk spelen een hoofdrol in de internationale drugshandel. Hoe zou de BFP een halt willen toeroepen aan de illegale drugshandel en de witwaspraktijken van de moslim immigranten?

Weston: Interessant dat u moslim immigranten zegt, omdat heroïne voor het ergste drugsprobleem zorgt. Heroïne brengt verschrikkelijk veel mensen dodelijke schade toe. Ik geloof dat de handel erin hoofdzakelijk wordt gedreven door Turkse bendes in Groot-Brittannië. Hoe we die stoppen? Dat is een ongelofelijk moeilijke opgave. Ik denk dat we een tweesporen beleid moeten voeren. Ik denk dat je, als je wordt betrapt bij de handel in marihuana of cocaïne, een langdurige celstraf verdient. Word je betrapt bij het verhandelen van heroïne dan moet je levenslang achter de tralies.

Gordon: Gevangenissen in het Verenigd Koninkrijk zijn verworden tot een vruchtbare voedingsbodem voor de bekering van gevangenen tot de islam. Hoe zou de BFP dat willen inperken?

Weston: Ik vind dat je, op het moment dat je naar de gevangenis gaat, al je rechten verliest. Als je dan toevallig moslim bent, dan ben ik bang dat je geen aparte gebedsruimtes in de gevangenis zult aantreffen. Wij zijn een christelijk land. We zullen dus wel een gebedsruimte in de gevangenis hebben. Als je de daar aanwezige gebedsruimte niet wilt benutten, dan krijg je niet een speciale ruimte voor jezelf. De opvatting dat wij in al onze gevangenissen fundamentalistische imams moeten toelaten is hoogst ongelukkig. Moslims zijn zeer oververtegenwoordigd in Britse gevangenissen en we zullen er een eind aan moeten maken dat imams gevangenissen bezoeken. Weet u, men kan een priester krijgen, of een pater, maar we gaan niet langer toestaan dat er nog meer imams bekeerlingen gaan maken in Britse gevangenissen.

Gordon: Waar wijt u de opkomst van het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan en hoe zou de BFP dat willen bestrijden?

Weston: We hebben 250.000 Joden in Groot-Brittannië. Daar bedoel ik mee te zeggen dat die maar een heel klein deel van de bevolking uitmaken. Wanneer u elke week de kranten leest, dan zult u nooit verhalen tegenkomen over gewelddadige joodse bendes die in drugs handelen, of joodse bendes die Pakistaanse bendes neersteken. Weet u, de Joden in Groot-Brittannië zijn volslagen geïntegreerd. Ze waren ooit heel arm, maar meestal hebben ze zich nu opgewerkt tot de middenklasse. Ze hebben hun leven op orde. Ze doen hun werk goed. Ze betalen hun belasting en het zijn fantastische mensen. Er zijn in elk land altijd al antisemieten geweest. Hoe we zoiets bestrijden? Ik geloof niet dat de oorspronkelijke Britten ook maar in het minst antisemitisch zijn. En indien er al enige zijn, dan zullen er niet veel van rondlopen. De opkomst van het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk komt vanuit de islam. Wij hebben nu ‘no-go-areas’ in verschillende delen van ons land, die opgelegd zijn vanuit de sharia gedachte en daar wordt daadwerkelijk gezegd: ‘Voor Joden verboden’, of ‘Geen homoseksuelen, geen Joden´. ‘Judenrein’ betekent ‘vrij van Joden’ als ik het wel heb. Wat wij daaraan willen gaan doen? We vervolgen de imams, die in moskeeën oproepen tot het vermoorden van Joden. We sluiten deze moskeeën waarin dit gebeurt. We zullen er met alle middelen op moeten toezien dat moslims, indien zij in ons land willen wonen, de Joden op dezelfde manier gaan accepteren zoals de Britten dat hebben gedaan.

Gordon: De Britse Partij voor de Vrijheid heeft een anti-EU positie ingenomen die lijkt op die van de UK Independant Party. Wat zijn de redenen voor de BFP om die positie in te nemen en in welk opzicht verschilt de partij van de UKIP (Britse Onafhankelijkheids Partij)?

Weston: Als het om de anti-EU opstelling gaat, daarin verschillen wij helemaal niet van de UKIP. Het enige verschil tussen de UKIP en onszelf is dat wij onze doelstellingen ook naar een ander niveau tillen en de strijd met de islam en de massa-immigratie willen aangaan. De EU is een totalitaire organisatie. Als je nu naar Italië kijkt, dan zie je dat de – door het volk gekozen – politici zijn vervangen, terwijl volgzame EU-aanhangers aan de macht zijn gebracht zonder dat er door het volk over is gestemd en daar zitten ze nu en besturen het land! Ik stemde niet bij de benoeming van de heer Juan Manuel Barroso tot voorzitter van de Europese Commissie, een man die lid was van de maoïstische Communistische Partij van Portugal. Hij schaamt zich daar duidelijk niet voor, ondanks de ‘Grote Sprong’ die Mao destijds naar voren bracht, die aan tientallen miljoenen mensen het leven kostte! Barroso is de machtigste man in Europa. Ik stemde niet voor hem, maar ik kan hem ook niet weg stemmen! En mensen zoals hij nemen in toenemende mate elk stukje macht en zelfbeschikking van mijn land weg! Vladimir Boekovski beschrijft de EU als een equivalent van de Opperste Sovjet en het Politbureau. De mensen die zich zo gedragen zijn in het algemeen socialisten en sympathisanten van het communisme, dus we moeten eruit stappen. Er is daar geen vrijheid. De Britse Partij voor de Vrijheid gelooft in vrijheid en democratie. Die zien we niet in de EU, dus willen wij eruit.

Gordon: Welke relatie onderhoudt u met de leiders van de verschillende Europese vrijheidspartijen?

Weston: Gedurende de laatste paar jaar heb ik ze allemaal ontmoet. Geert Wilders uit Nederland, Rene Stadtkewitz uit Duitsland, Heinz Christian Strache uit Oostenrijk en Filip Dewinter uit België – op diverse conferenties door heel Europa. We kunnen het goed met elkaar vinden. We delen dezelfde inzichten. We streven dezelfde doelen na. Het is een verbond op basis van een gedeelde ideologie en ik hoop dat we daar iets mee zullen kunnen gaan doen.

Gordon: Hoe beoordeelt u de geachte heer Geert Wilders en waarom heeft de Partij van de Vrijheid, de PVV, in Nederland zo’n aanhang onder het volk kunnen verwerven?

Weston: Ik ben een enorme bewonderaar van Geert Wilders. Ik denk dat Nederland niet zo ver heen is als Groot-Brittannië, maar het land heeft wel enorme problemen. We zagen dat Pim Fortuyn erover sprak en hij werd vermoord, Theo van Gogh sprak erover en hij werd vermoord. Ze hebben er grote problemen en de mensen in Nederland beseffen dat iemand als Geert Wilders de zorgen erover kan verwoorden op een beschaafde manier en daarom heeft hij zo’n grote aanhang. Hij is in wezen een liberaal, behalve wanneer het de islam betreft. Je kunt niet liberaal zijn en de islam steunen, omdat die zelf onliberaal is. De aantrekkingskracht van Wilders schuilt hierin, dat hij aansluiting vindt bij het fundamentele gevoel voor fatsoen van de Nederlandse mensen en het ingewortelde liberalisme dat kenmerkend is voor Nederland. Hij maakt duidelijk dat hun liberale samenleving wordt bedreigd door een totalitaire ideologie, islam genaamd, en de mensen hebben hierop gereageerd, vandaar de verbazingwekkende steun die er voor hem in Nederland bestaat.

Gordon: U sprak onlangs nog in de Verenigde Staten en Canada. Op welke bijeenkomsten heeft u gesproken en hoe werd de BFP daar begroet?

Weston: Wij spraken in Nashville in het gebouw van de Wetgevende Macht van de staat Tennessee. De boodschap werd heel goed ontvangen. De ontvangst die ons ten deel viel verraste mij. Wij werden de volgende dag aan de Senaat voorgesteld en dat was een ervaring die ons verraste en tot nederigheid stemde. Ik houd de politiek van de Amerikaanse staten niet helemaal bij, maar ik neem aan dat die zo ongeveer te vergelijken valt met onze regionale, onze locale besturen. We begonnen ons bezoek aan de volksvertegenwoordiging met het uitspreken van de Belofte van Trouw, het zingen van het Amerikaanse volkslied en een openingsgebed door een geestelijke. Toen deze Amerikanen daar stonden, legden ze de hand op hun hart, ze spraken de belofte van trouw uit, staande met een rechte rug en, weet u, ik bedacht wat ik er voor over zou hebben als de Britten zich zo zouden gedragen. Men ontving ons met grote warmte  en zei dat men het volkomen eens was met wat wij deden. Het was absoluut een inspirerende ontvangst die ons nederig maakte.

Gordon: Welke toekomst ziet u voor het Verenigd Koninkrijk als de Britse Partij voor de Vrijheid deel zou gaan uitmaken van een regerende coalitie in het Engelse parlement?

Weston: Bovenal voorzie ik dan een vredige toekomst. Ik heb met Samuel Huntington gesproken over de illusie dat alles zal blijven zoals het nu is. Hij schreef daarover in zijn boek “Clash of Civilizations” – Botsing der Beschavingen. De illusie dat de wereld van morgen er net zo uit zal zien als die van vandaag en als het volgend jaar en het jaar dat daar op volgt.

Beschavingen storten echter in! De agressie, het geweld en het verlangen naar een wereldwijd kalifaat, waarmee men geleidelijk aan de geesten van de groeiende moslimgemeenschappen in Engeland doordringt, geven een signaal af: dat wij waarschijnlijk in een burgeroorlog belanden voor 2050. Wat mijzelf betreft: het belangrijkste is dat we niet in een afgrijselijke burgeroorlog belanden zoals die zich in Libanon voltrok, of net zoals in Joegoslavië, dat in stukken uit elkaar viel, langs breukvlakken die gebaseerd waren op ras, godsdienst en stamverbanden.

Ik zou graag zien dat onze kinderen een goede opleiding kregen, net zoals in de jaren vijftig en zestig. Ik zou graag zien dat er weer besef van moraal ontstond, omdat men ‘(=’links’!) in Groot-Brittannië de godsdienst ondermijnde en de moraliteit relativeerde. Er werd gesteld dat er niet zoiets als moraliteit bestond. Welnu, indien u de godsdienst wegneemt en de richtlijnen die daarvan uitgingen met betrekking tot morele principes, en u verklaart moraliteit ook nog van nul en generlei waarde, dan kom je terecht in datgene wat wij nu in alle kleinere en grote steden kunnen zien. Je ziet dan groepen jongeren waarop men totaal geen greep meer heeft en die geen enkel benul meer hebben van eer, fatsoen, vaderlandsliefde, beschaafdheid en passend gedrag. Het is werkelijk heel erg. In dit opzicht zijn wij het slechtste land van Europa.

De hel breekt los op vrijdag- en zaterdagavonden. De mensen zijn bang om naar stadscentra te gaan. Ik zie dat de in aanleg goede bewoners van Groot-Brittannië zijn verraden. Nu zijn ook de jongeren verraden. Het is niet hun schuld dat ze zo zijn geworden. Ik zou dat helemaal willen terugdraaien. Ik zou willen zien dat de moraliteit terugkeerde. Ik zou niet willen zeggen dat nu het christelijk geloof er bij iedereen ingeramd zou moeten worden, maar ik wil wel dat de joods-christelijke waarden, zoals die te vinden zijn in de Tien Geboden, weer worden ingevoerd. Het is bijna zoiets als Groot-Brittannië terugvoeren naar de jaren vijftig, maar dan zonder sommige van de openlijke problemen die we toen hadden. Denk bijvoorbeeld aan de wetten tegen de homoseksualiteit uit die tijd.

We waren niet perfect in de jaren vijftig, maar, mijn hemel, wij waren toen zoveel aardiger dan nu! Ik zou ons dus graag naar de normen van de jaren vijftig zien terugkeren.

Gordon: Ik zou u willen bedanken, Paul Weston, voor dit alles omvattende interview en voor uw boodschap dat de islamisering moet worden teruggedrongen in het Verenigd Koninkrijk.

Weston: Ik begrijp precies wat u bedoelt. We kunnen het echter niet alleen af. We hebben alle hulp nodig die we maar kunnen krijgen. We nemen het tegen iets op dat we misschien niet kunnen verslaan, maar we zullen het uit alle macht proberen en hoe meer hulp we krijgen, des te beter, dus we zijn dankbaar voor datgene wat u hier doet.

Gordon: Wel, beschouw het maar als de multiculturele versie van Duinkerken!

Weston: Het mooiste uur van Groot-Brittannië!

Gordon:  Ja!

Weston: Heel erg bedankt daarvoor!

Bron: http://www.newenglishreview.org/custpage.cfm/frm/108985/sec_id/108985

Interview: Jerry Gordon

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres en Henk V.

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Groot-Brittannië, Immigratie, Islam, Islamisering, Socialisten. Bookmark de permalink .

6 reacties op Interview met Paul Weston van de British Freedom Party

 1. M.A.L. Sion zegt:

  Wat ik in dit zeer uitgebreide interview lees, is waar ik al decennia mee bezig ben. In verschillende kleine RECHTSE partijtjes waren deze discussies terug te vinden. Dat werd ook opgeschreven, kwam in brochures en pamfletten terecht. En …… kwam ook bij de linkschmenschen (vnl GL) terecht die vervolgens bijeenkomsten ging saboteren door de zaalverhuurders te bedreigen. Daar werd een aantal keren aangifte van gedaan. Haalde niets uit. Leden liepen weg na een aantal keren voor lul naar een vergadering te zijn gekomen waar gemaskerde mannen, soms zelfs met honden, de weg versperden. De rechten opgeëist tot de Minister van Binnenlandse Zaken toe, die ons gelijk gaf, maar er niets aan deed (of kon/wilde doen???).
  Veel bekwame mensen met (niet extreme) gezonde RECHTSE ideeën gingen voor het politieke bedrijf verloren. De moord op Fortuyn was een uitschieter maar paste wel in dit schema. Het is een groot geluk (en geen verdienste van wie dan ook) dat Wilders nog niet “omgelegd” is. Maar uit ervaring wetende hoe het in die kringen toegaat is te begrijpen onder welke psychische druk Wilders leeft.
  Steun hem !!!

  Like

 2. Wachteres zegt:

  @ M.A.L Sion

  Wat ik zo fijn vind aan dit interview is dat het duidelijk maakt dat er EINDELIJK in Groot-Brittanië een politieke partij opstaat die kennis van zaken heeft en dus weet waar de problemen liggen en die ook wil aanpakken.

  De partij is nog niet zo lang bezig en het is verbazingwekkend hoe de kernproblemen door Weston geanaliseerd worden.

  De invloed die links op de jeugd daar heeft gehad is inderdaad gruwelijk en, zoals Weston zegt, erger dan waar ook in Europa.

  Ik heb een paar films gezien, opnames van Engelse jeugd in grote steden de avond voor Kerst.

  Totale verloedering en decadentie. Stomdronken en in totale leegte rondhangen verkleed als engeltjes of verpleegstertjes, duiveltjes enz., mensen lastig vallend, te triest om naar te kijken.

  En in verschillende steden was hun gedrag identiek.

  En daar komt dan de islam bij; Een teener jongen vertelde mij dat hij het vervelend vond de stad in te gaan want daar lopen jongens met bontkraagjes rond die hem vertellen dat hij maar aan de kant moet gaan, omdat zij het voor het zeggen hebben.

  Inderdaad moeten wij de politieke partijen steunen die het opbrengen on hier tegen in te gaan.

  Vervloekt zijn degenen die ‘niet willen horen, niet willen zien en zwijgen’.

  Moge Allah hen te grazen nemen!

  Like

 3. louis-portugal zegt:

  Wachteres ik help het te hopen.
  Goed stuk en hoop meer te horen van die club.

  Like

 4. Lucky9 zegt:

  M.A.L. Sion
  Ik onderschrijf uw analyse. Vooral de maffia truc om zaaleigenaars onder druk te zetten is een symptoom. Een symptoom van rijzend fascisme dat zichzelf als in een vicieuze cirkel uit de publieke belangstelling houdt tot ze de macht gijzelen.

  Hoewel ik het zelf niet kan, geef ik iedereen en vooral Nederlanders de raad: Steun Wilders!
  Anders komt U zonder het zelf goed te beseffen in een andere vicieuze cirkel namelijk die van sharia terecht.

  Geloof me, dat wenst U niemand toe. In de laatste plaats U zelf en uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen tot in de eeuwen der eeuwen. Wordt wakker en steun Wilders!

  Nota Bene: ik hang niet aan een subsidie infuus en heb in Nederland niet eens stemrecht!

  Like

 5. vederso zegt:

  Perfect. Allebei bedankt, Wachteres en Henk V. Wat een klus! Ik ga er morgen even rustig de tijd voor nemen.

  Like

 6. Pingback: Paul Weston van de British Freedom Party schrijft Open Brief aan David Cameron | AmsterdamPost

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s