Bonn: Verdorven crèche “Paardenbloem”

Onder druk van de omstandigheden kan men zich wel eens vergalopperen. Zo maakte de crèche “Paardenbloem” in het stadsdeel Röttgen in Bonn, landschappelijk prachtig gelegen aan de rand van het bos in het zuiden van de voormalige Duitse hoofdstad en niet echt bekend staand als probleemwijk, reclame in het kindercrèche informatiesysteem met het volgende concept:

“Onze crèche PAARDENBLOEM is een daginstelling voor kinderen uit de stad Bonn en bevindt zich in het stadsdeel Röttgen. Het verzorgingsgebied omvat vooral de stadsdelen Röttgen en Ückesdorf. De kinderen zijn bijna uitsluitend afkomstig uit gezinnen uit de middenklasse. Het aantal alleen opvoedende moeders en vaders is, evenals het aantal gezinnen met een migratieachtergrond, minimaal.”

O jee! Alweer een crèche die het hart op de juiste plaats heeft voor Duitse kinderen. In Röttgen en Ückesdorf leeft men, zoals bekend, nog minder bont en blijkbaar bestaat de dringende behoefte van de daar wonende burgers om dit in de toekomst ook zo te houden. Zeer pijnlijk! Volgens de afdelingschef familiezaken Angelika Maria Wahrheit is deze passage in de crèchereclame ondraaglijk. “Ik kende deze formulering niet. Zij discrimineert gezinnen met een migratieachtergrond en alleenstaande ouders. Ik heb opdracht gegeven, dat zij onmiddellijk uit het informatiesysteem over crèches wordt gehaald”, zei Wahrheit. “Gezinnen, die zich aangesproken voelen, bied ik mijn verontschuldigingen aan”.

“De omschrijving van de crèche kan zo niet blijven staan”, zegt ook de integratiegevolmachtigde van de stad Bonn, Coletta Manemann (Die Grünen). Door de omschrijving zou de indruk worden gewekt, dat er geen migrantengezinnen en alleenstaande ouders tot de hogere middenklasse zouden behoren. En dat zou positief naar voren worden gebracht. Volgens Manemann toont deze formulering een onhoudbaar gevoel van eigen identiteit. “De samenstelling van de samenleving is een andere en daarmee moet iedere crèche zich tegenwoordig verantwoordelijk bezighouden”, zei Manemann. Deze uitspraak was voor een ontstemde burgeres de aanleiding om onderstaande brief te schrijven:

Goedendag mevrouw Manemann,

In uw huidige bijdrage in de  “General-Anzeiger” m.b.t. het thema “Formulering discrimineert” – crèche in Röttgen prijst zichzelf aan als instelling met een gering aantal migranten – schrijft u: “De samenstelling van de samenleving is tegenwoordig een andere en daarmee moet iedere crèche zich tegenwoordig verantwoordelijk bezighouden”.

Nee, mevrouw Manemann, dat hoeft hij niet als Duitse kinderen zich dienen te onderwerpen aan vreemde culturen! Iedereen weet, dat het bij problemen met migranten alleen om problemen met immigranten uit grondwetvijandige landen gaat, die de westerse waarden verachten en onze democratie schaamteloos misbruiken om hun fascistische islam onder de dekmantel van de religievrijheid in ons vaderland maatschappelijk aanvaard te maken!

Niemand heeft de Duitse bevolking gevraagd of zij voorstander is van een massa-immigratie uit antidemocratische landen en in onze grondwet is dit ook niet als verplichting vastgelegd! Wij willen geen islam in Duitsland!

Bij de massa-immigratie gaat het in zeldzame gevallen om politiek vervolgde mensen, het gaat vooral om mensen zonder opleiding, die hoofdzakelijk naar Duitsland komen om zich hier zonder welke tegenprestatie dan ook levenslang te laten verzorgen, die altijd schaamteloze eisen naar acceptatie van hun achterlijke “religie” stellen en speciale rechten eisen, die niet verenigbaar zijn met onze ideeën over waarden.

Wij hebben een recht op ons vaderland en een vreedzaam samenleven van alle mensen met een verschillende afkomst en een verschillende religie, die overeenstemmen met de grondwet. Wij willen ons echter niet permanent hoeven ergeren aan de lelijke hoofddoeken en belachelijke carnavalsversluiering van islamitische vrouwen en kinderen, waarmee de “vertegenwoordigsters van de ware religie” ons duidelijk willen maken dat zij iets beters zijn dan wij “ongelovigen”, die immers sowieso volgens de koran uitgeroeid moeten worden (zie “Der edle Qu´ran” in de Arabische taal en Duitse vertaling, die verkrijgbaar is in de koning Fahd academie in Bad Godesberg). Waarom zouden wij dus tolerant moeten zijn tegenover een intolerante sekte? Alleen de aller stomste kalveren roepen zelf hun slachter: Zoals u en uw hele naïeve islamlobby!

Wij willen geen toestanden zoals in de crèche Am Domhof in Mehlen, waar van de Duitse kinderen begrip wordt geëist, dat zij als “ongelovigen” de ogen moeten neerslaan als ze met islamitische kinderen praten, die daar helaas ook al in de meerderheid zijn, hoewel in  naam om een katholieke crèche gaat! Daar worden de islamitische tradities beschermd en gekoesterd en als volgende stap worden waarschijnlijk de storende Duitse tradities afgeschaft, zoals de bekeerlinge Marlies Wehner op 29 juni 2010 tijdens een discussieavond over islamitische kinderen op crèches en scholen op de katholieke basisschool Am Domhof zo mooi zei, “zouden moeten buigen voor islamitische meerderheden”. De duivel hale je!

Maar u staat immers op één lijn met Cem Özdemir, de voorzitter van “Die Grünen”: Op een partijdag van zijn partij eind oktober 1998 in Bonn-Bad Godesberg zorgde hij voor een staande ovatie, toen hij riep: “De Duitse kinderen heten nu Mustafa, Giovani en Ali!” en “Wij willen, dat Duitsland islamitisch wordt.” “Wat onze voorouders voor de poorten van Wenen niet gelukt is, zullen wij met ons verstand creëren!”  

Ook uw landelijke voorzitter Claudia Roth is kennelijk al tot de islam geconverteerd: “Duitsers zijn niet-migranten, meer niet”. En zo ziet uw visie van Duitsland er uit: “Op de nationale feestdag van de Duitsers verdrinken de straten in een zee van rode Turkse vlaggen en een paar zwart-rood-gouden vlaggen”. 

En hoe zei u dat ook nog maar een keer zo mooi op een partijdag in München: “Het gaat niet om recht of onrecht in het immigratiedebat, het gaat ons in de eerste plaats om het terugdringen van het Duitse bevolkingsaandeel in dit land”. Deze opsomming van democratievijandige uitspraken is naar wens aan te vullen. Ik stel voor, dat u allemaal naar Turkije emigreert, het land waarvoor u hier zulke uitstekende reclame maakt, en ons Duitsers eindelijk met rust laat!

Met patriottische groet

Bron:

http://www.pi-news.net/2012/03/bonn-bose-kita-pusteblume/

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Dhimmitude, Duitsland, Immigratie, political correctness, Socialisten. Bookmark de permalink .

10 reacties op Bonn: Verdorven crèche “Paardenbloem”

 1. Guus Velraeds zegt:

  De Islam is waarlijk op alle fronten een ramp voor Europa en haar burgers. Deze rampspoed wordt met de dag duidelijker en pijnlijk zichtbaar in onze samenleving. Bij alle kennis die we inmiddels hebben “”over de ware aard”” van dit superieure geloof mag je gerust stellen dat allen die open en schaamteloos de Islam in bescherming nemen of erger faciliteren geen ander doel kunnen hebben dan de vernietiging van alle oude Europese tradities. De immoraliteit van de Islam is nauwelijks te beschrijven. Je slaat een dagblad open en je leest de meest afschuwelijke zaken die niet alleen huivering maar ook walging oproepen. Je denkt “”erger kan niet meer”” en dan op een dag sla je opnieuw de krant open en kom je er achter dat binnen de Islam het altijd nog erger kan. De verachting en vertrapping van het individu binnen de Islam is werkelijk grenzenloos. Maar er is een lichtpunt. Langzaam maar zeker treden we een tijdperk binnen waarin ook de niet uitgesproken Islam kritische pers er niet meer onder uit kan eveneens melding te doen van de eindeloze Islamitische rijkdom voor mens en wereld.

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120314_167

  Like

 2. Henk der Niederländer zegt:

  *Een staande ovatie geeft voor deze ontstemde burgeres*

  Like

 3. louis-portugal zegt:

  Ik vind dat die lui gelijk hebben met hun protest tegen die tekst maar voor een andere reden.
  Als ik bij die school iets te zeggen had zou ik het ook nooit zo opschrijven.
  Heb je een goedlopende blanke school en dan roep je allerlei ellende over je heen.
  Dom, dom ,dom enz.,

  Like

 4. Henk der Niederländer zegt:

  @ louis P.

  Ik weet het niet zo zeker.
  Deze mevrouw verdedigt Duitsland nadat de Groenen verklaarden dat ze vonden dat de Duitse identiteit en cultuur opgegeven moest worden ter ere van de Islam.
  Dat zal ook de reden zijn dat ze ondertekend met een patriottische groet.
  Een vrouw die opkomt voor de Duitse identiteit en cultuur.
  Ik vind het grote klasse.

  Like

 5. Wachteres zegt:

  Inderdaad had de tekst van de school wel iets ‘tactischer’ kunnen worden geformuleerd, met natuurlijk wel dezelfde gedachte erachter.

  De brief van de mevrouw aan de ‘Grünen’ vind ik geweldig! Recht voor de raap, zo hoort het.

  Ik blijf me verbazen dat er mensen zijn die hun eigen cultuur (willen) verkwanselen en de islam ervoor in de plaats willen stellen.

  Hoe is het in godsnaam mogelijk. Ik weet het, we krijgen allerlei verklaringen die waarschijnlijk juist zijn, maar desondanks ………. je moet toch wel helemaal, om Wilders aan te halen, hartstikke knettergek zijn, en zodanig zijn geïnfiltreerd met links corrupt denken dat je verstand erbij op de loop is gegaan.

  Wat mij nog meer verbaast is dat dit tuig in staat wordt gesteld om hun verderfelijke gedachtegangen niet alleen openlijk ten toon te stellen, maar ze kunnen er sinds jaar en dag ook mee aan de slag.

  En GVD, er wordt hen geen strobreed in de weg gelegd.

  En dat,terwijl de verschillende vrijheidspartijen, die uit alle macht tegen de gruwelijke mensonwaardige opvattingen van dit schorrie-morrie ingaan, voortdurend en op allerlei manieren worden tegengewerkt.

  MENSEN WORDT WAKKER EN LAAT JULLIE NIET LANGER EEN OOR AAN NAAIEN!

  Like

 6. louis-portugal zegt:

  Henk je moet voorzichtig zijn met wat je zegt tegenwoordig.
  En je roept een partij jaloesie, politieke correctheid of in het ergste geval een stel ambtenaren over je heen die wel even gaan kijken of de school wel alles correct doet.
  Zo is dat wachteres.

  Like

 7. Henk.V zegt:

  Of wij ons strategisch moeten uiten om de eventueel door links gestuurde arm van de wet te ontwijken, is een zaak die wij maar eens moeten overdenken.
  Waarover wij in het geheel niet hoeven te denken is de vraag of wij weten wat de gevolgen zijn van de linkse politiek en hoe wij die haarscherp moeten benoemen. Zonder enige terughoudendheid..

  De vraag hoe de islam zich ten diepste verhoudt tot onze maatschappij, tot de wereld waarin wij leven is niet zo moeilijk. Het antwoord is nogal simpel: de ideologie die zich aan ons wil presenteren als een religie van de vrede is niet compatibel met de wereld die wij hebben opgebouwd en die wij willen behouden.
  De grote problemen beginnen echter niet in eerste aanleg met de aanwezigheid van mensen met een voor onze leefstijl bedreigend geloof, maar met de menigte van dienstbare lieden uit onze eigen(!) maatschappelijke geledingen, die op voorshands, zonder enige terughoudendheid (!),de oprukkende ideologie in de kont willen kruipen en vanuit die positie ons tot een totale overgave aan de wensen van de religie van de vrede willen dwingen.
  Al schrijvende schiet mij te binnen dat het de heer Frans Timmermans was die, sprekende over de opvattingen van Wilders en allen die zijn opvattingen deelden, voor het eerst met de term “onderbuikgevoelens” aan kwam zetten.
  Onderbuikgevoelens….
  Timmermans zit er niet ver naast, maar anders dan hij vermoedt.
  Inderdaad,zij die al via de achteringang de onderbuik van de islam al zijn binnengegaan kennen de geur ervan immers uit ervaring het beste.En de aldaar geabsorbeerde , geestelijke geur die zij vanuit hun verblijfplaats verspreiden is werkelijk heel consistent.
  Aan het politiek correcte gedachtegoed zit een onfrisse geur. Het is de geur die ontstaat wanneer men iets wat men heeft opgeslokt, verteert en wat er van overblijft bepaalt de aard van de stank.
  Politiek correct denken is doortrokken van de geur van afval, van wat er overblijft van een maatschappij nadat het door de religie van de vrede is verwerkt..

  Het wordt tijd dat wij onversneden zeggen wat links feitelijk doet: ONZE MAATSCHAPPIJ OM ZEEP HELPEN!
  Wat in eeuwenlange ontwikkelingsgeschiedenis is ontstaan, moet allereerst als waardeloos worden benoemd. Daarna veracht en gekleineerd en worden vermengd met iets nieuws om op die manier op te gaan in iets beters.

  De `nieuwe´maatschappij is per definitie immers beter dan de vorige!

  Wanneer men vroeger bestaande gemeenschappen door middel van wapens van de aardbodem deed verdwijnen dan sprak men daar in de latere geschiedenislessen over en noemde zoiets GENOCIDE.
  Maar wat gebeurt er dan nu met bevolkingsgroepen die in een periode van vele eeuwen een maatschappij hebben opgebouwd op een bepaalde locatie,met een goed draaiende economie, met religieuze en culturele componenten, met een eigen taal, wetgeving, een nadrukkelijke eigen identiteit, gewaarborgd door beschermende wetten?

  Links maakt aan dit bestaan een einde door verandering van bevolkingssamenstelling, door bevoordeling van de ene religie/ideologie boven de andere, door positieve discriminatie van de binnenstromende ethniciteiten.
  Op dit moment vindt er een geweldloze vorm van genocide plaats in de hele westerse hemisfeer; Alle westerse gemeenschappen gaan eraan. Alle oorspronkelijke burgers zullen tot een staat van minderheid worden teruggebracht.

  Ons zal het vergaan als de Papoea’s, de Aboriginals, de Indianen, de Bosjesmannen: minderheden die zich schikken naar de nieuwe machthebbers.
  Links vermoordt onze cultuur, onze religie, onze eigenheid, onze toekomst, omdat wij allen met het oog naar Mekka gericht de toekomst in moeten gaan, willen we overleven. Naties worden daarbij en passant uitgeroeid.

  Alleen een krankzinnige masochist kan hier mee instemmen, een suïcidaal warhoofd.

  Is wat wij hier in de loop der eeuwen hebben opgebouwd in het westen zo TOTAAL WAARDELOOS dat we er met een noodgang vanaf moeten? Wie is hier eigenlijk stapelgek?

  Dat zijn degenen die deze ontwikkeling voorstaan. De moordenaars van onze nationale verworvenheden. De verkrachters van onze wetten. De gewetenloze idealisten die lak hebben aan iedereen.
  Dit linkse tuig moet uiteindelijk achter slot en grendel.

  Like

 8. E.J. Bron zegt:

  Bedankt voor dit uitermate goed gefundeerde comment Henk. Maar het komt neer op de laatste zin: Hoe krijgen we die landverraders = links tuig achter de tralies!!??
  Het liefst zou ik nog rigoureuzere maatregelen nemen eigenlijk. Ik denk dan meer aan een soort Neurenberg 2.0 van mijn internetvriend Michael Mannheimer.

  Like

 9. Henk.V zegt:

  Oh absoluut, Bert, mijn gedachten gaan- zeker met het beeld van de Neurenberger processen in het hoofd- volstrekt in dezelfde richting.
  Ik beschouw het meedogenloos bouwen aan de nieuwe wereld, waarbij men alle vormen van gerechtvaardigde kritiek totaal wil verdraaien en doen verstommen, als een halsmisdaad jegens onze samenleving.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s