Tirannie, made in Europe

Ter introductie. Regelmatig zijn er op de website Gates of Vienna bijdragen over Noorwegen en de andere Scandinavische landen te vinden van “The Observer.” Deze blogger heeft ook een eigen Engelstalige website onder de titel “My Point of View,” waarop hij z’n essays plaatst. De artikelen adresseren meestal niet het dagelijkse nieuws, maar nemen iets meer de tijd voor algemene vraagstukken, die verband houden met de de 3 i´s: islam, immigratie en integratie. Het onderstaande artikel is daarvan een voorbeeld.

Het meest opvallende probleem waar de wereld van vandaag mee geconfronteerd wordt, is niet de financiële crisis of de snel vergrijzende bevolking van Europa. Het meest urgente probleem van vandaag is de ideologische en demografische transformatie die plaatsvindt in de westerse wereld. Ik noem het graag een originele Europese, globale tirannie, omdat het de culturele en politieke elites zijn die er voor gezorgd hebben dat de ideologische verkrachting van onze waarden en de demografische aanval in de vorm van niet-westerse immigratie straffeloos kan plaatsvinden. In de loop der jaren is veel van de aandacht gericht geweest op de vraag hoe de elites dit voor elkaar hebben gekregen en helaas is de aandacht niet gericht geweest op de vraag hoe we dit proces kunnen vertragen of beter nog kunnen omkeren.

Er zijn mensen die beweren dat er niets kan worden gedaan om de enorme stroom giftige ideeën en de illegale, massale dumping van een Derde Wereld bevolking in het Westen te stoppen. En hoewel ik besef dat het voor gewone mensen bijna onmogelijk is om de politieke elites te beïnvloeden, is alle hoop nog niet verloren. Er zijn specifieke maatregelen, die gewone mensen kunnen nemen om de greep van de eurostalinisten, die Europa onder hun controle hebben gebracht, te verzwakken. De meest voor de hand liggende manier is via de stembus. Ik ga niet akkoord met het idee dat alle politieke partijen hetzelfde zijn en dat het op de één of andere manier niet uitmaakt op wie men zou stemmen. Ik ben me er van bewust dat de ideologische verschillen tussen de gevestigde partijen bijna niet bestaan, tenminste, dit is het geval in Europa, maar er zijn kleinere politieke partijen die oprecht de wens hebben om ongedaan te maken wat  door de eurostalinisten wordt opgedrongen.

Om dit te bewijzen moeten we twee buurlanden in het noorden van Europa nader bekijken.

De talen die in deze twee landen worden gesproken zijn nauw aan elkaar verwant en de inwoners van beide landen kunnen elkaars taal ook goed verstaan. De twee landen zijn ook nog eens met elkaar verbonden door de grootste auto- en spoorbrug in Europa, dat reizen tussen hen tot een koud kunstje maakt. Ik noem dit, omdat het belangrijk is te begrijpen dat er veel contact is tussen de burgers van beide naties en ook om aan te tonen dat er geen belangrijke taal- of culturele verschillen bestaan, die anders zouden kunnen verklaren waarom de twee landen voor zulke verschillende, politieke wegen hebben gekozen. Ik heb het natuurlijk over Zweden en Denemarken.

Het multiculturalisme is van harte omarmd door de politieke elites in Zweden en is vandaag de dag een ideologie die verheven is boven iedere vorm van kritiek. Het gaat zelfs zover dat er afkeurend wordt gedaan over traditionele Zweedse ideeën of over de trots op het Zweedse erfgoed. Eén van de meest prominente vertegenwoordigers van deze antinationale ideologie, Mona Sahlin, (grappig genoeg vaak aangeduid als Mona Stalin) ging een aantal jaren geleden zelfs zover te verklaren, dat Zweden geen traditie en cultuur heeft dat het behouden waard is. In één adem prees ze de culturen van de niet-westerse allochtonen, die intrek hadden
genomen in haar land.

Het feit dat Zweden snel op weg is om een land van etnische “minderheden” te worden, krijgt geen aandacht van de gevestigde partijen of wordt niet voldoende belangrijk gevonden door de linkse MSM om een debat over te voeren. De reden dat deze situatie is ontstaan, is, omdat de politieke hegemonie van links nooit fundamenteel werd aangevochten. Tot voor kort waren er in het land zelfs geen geloofwaardige politieke partijen met uiteenlopende standpunten over immigratie en multiculturalisme.

In Denemarken is de situatie helemaal anders. Het publieke debat is vol van anti-immigratie en anti-islamitische sentimenten. De Deense Volkspartij is er in geslaagd om één van de strengste immigratie- en asielwetten ingevoerd te krijgen, dit in sterk contrast tot Zweden, dat de meest liberale immigratiewetgeving van Europa heeft dankzij de grootste politieke partij; de Zweedse Sociaaldemocratische Partij. Eén van de dingen die we uit deze informatie kunnen afleiden, is, dat de Deense Volkspartij en de Sociaaldemocratische Partij in Zweden zich aan de tegengestelde uiteinden van het politieke spectrum bevinden.

Laten we eens een hypothetisch scenario bekijken.

Stel je voor dat al die Zweden, die zich verzetten tegen het opgedrongen multiculturalisme, dat hen door de strot werd geduwd, besluiten om in de komende parlementaire verkiezingen te gaan stemmen op de Zweden Democraten, een politieke partij die als belangrijkste doelstelling heeft om de immigratie in Zweden aanzienlijk te verminderen. Laten we daarbij ook aannemen, dat 50 % van de totale Zweedse bevolking zich verzet tegen het idee van een utopisch multi-etnisch Zweden. Als een dergelijk hypothetisch scenario werkelijkheid zou worden, zou het politieke landschap in Zweden blootgesteld worden aan een ideologische aardbeving van ongekende grootte en dat binnen één enkele parlementaire termijn. Het zou een belangrijke verschuiving in het officiële beleid tot gevolg hebben met betrekking tot politiek asiel en immigratie, die de grootste bedreiging voor de politieke stabiliteit van het land vormen. Dit zou natuurlijk een droomscenario zijn voor alle tegenstanders van (grootschalige) immigratie en het is belangrijk om hierbij te bedenken dat het slechts bereikt zou worden door een tactisch en verstandig stemgedrag van de anti-multiculturalisten.

Als dit scenario in heel Europa zou worden gekopieerd, zou het politieke landschap binnen een paar jaren onherkenbaar zijn. Het zou een impact hebben op de politieke machtsverhoudingen en het zou het huidige beleid van het gedwongen multiculturalisme in Europa ernstig verzwakken. En dat is precies waarom het belangrijk is dat mensen ophouden op de gevestigde partijen te stemmen, omdat er niets gaat veranderen zolang de mensen dat blijven doen. Kiezers moeten beginnen die partijen te steunen die bereid zijn om de immigratie te beperken en die weigeren toe te geven aan de ondemocratische eisen van de islam. Ik geloof ook dat het voor de Counterjihad-beweging, samen met andere georganiseerde groepen die het multiculturalisme afwijzen, voordelig zou zijn. En die boodschap moet herhaald worden tot deze beklijft.

Een stem voor één van de gevestigde partijen is een stem voor multiculturalisme.

Ik meen dat het niet onredelijk is om aan mensen, die genoeg hebben van de multi-etnische samenleving, te vragen om te stemmen op politieke partijen die het idee van het multiculturalisme totaal verwerpen. Het is tijd dat de mensen beginnen om enige verantwoordelijkheid te nemen en het juiste te doen. Zoals ik al eerder heb gezegd, is het multiculturalisme vandaag de grootste bedreiging voor Europa. Alle andere problemen waar we nu mee geconfronteerd worden zijn van secundair belang. Het maakt niet uit of sommige gevestigde politieke partijen betere financiële oplossingen hebben of dat het voor kiezers op de korte termijn gunstiger is op een gevestigde partij te stemmen. Dat is allemaal onbelangrijk als het betekent dat de inheemse, oorspronkelijke bevolking op enig moment in de toekomst door immigranten zal worden vervangen. De voordelen op de korte termijn, door te stemmen op een gevestigde partij, wegen niet op tegen de negatieve gevolgen op de lange termijn. Mensen moeten zich realiseren dat de gevestigde pro-multiculturele politieke partijen in Europa het grote kwaad zijn. Zij hebben niet de belangen van de oorspronkelijke Europeanen op het oog en zullen uiteindelijk Europa vernietigen als men ze hun gang laat gaan.

Stalin en zijn trawanten stuurden politieke dissidenten naar de beruchte kampen van de Goelag om hun ijzeren greep op de samenleving tijdens het communistische tijdperk te verstevigen. De eurostalinisten van tegenwoordig doen hetzelfde, maar in plaats van mensen naar strafkampen te sturen, importeren ze miljoenen analfabeten en religieuze fanatici uit de Derde Wereld, wat tot vergelijkbare resultaten leidt. Het is de tactiek van verdeel en heers. Ze zijn bezig de oorspronkelijke bevolking in twee kampen te verdelen en op hetzelfde moment verstevigen ze hun greep op de samenleving. Hun doelen zijn identiek aan die van Stalin, een sfeer van angst te creëren door middel van politieke intimidatie. Deze moderne Stalins gaan niet zo ver als het origineel als het gaat om het bestraffen van politieke dissidenten. De eurostalinisten nemen genoegen met smeercampagnes, verlies van baan en carrière, en in de meest ernstige gevallen, met een gerechtelijke procedure en de daarop volgende gevangenisstraf voor diegenen die kritiek durven te uiten, maar dat kan in de toekomst natuurlijk ook nog veranderen.

Sommigen zullen misschien zeggen dat het oneerlijk is om de huidige elite te vergelijken met een massamoordenaar en fascist als Stalin. Daar ben ik het niet mee eens. De uitkomst van het eurostalinistische beleid is vergelijkbaar met die van de oude, psychopathische massamoordenaar, omdat het zal resulteren in een massale genocide op de autochtone, Europese, etnische groepen en een ideologische verkrachting van onze cultuur. Daarnaast is het gevolg van deze opzettelijke genocide dat tientallen miljoenen, misschien zelfs honderden miljoenen, oorspronkelijk Europeanen nooit geboren zullen worden. We kunnen zelfs nu al de steeds meer duidelijk wordende gevolgen zien, hoe de klok geleidelijk naar het jaar nul wordt teruggedraaid en de geschiedenis van Europa langzaam wordt uitgewist en herschreven om ongeciviliseerden uit de Derde Wereld en islamitische veroveraars tegemoet te komen.

Bron:

http://someofmyessays.blogspot.com/2012/03/euro-made-global-tyranny.html

Blogadres: http://someofmyessays.blogspot.com/

Vertaald uit het Engels door:

vederso

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Dhimmitude, Islamisering, Scandinavië, Socialisten. Bookmark de permalink .

9 reacties op Tirannie, made in Europe

 1. wachteres zegt:

  Een heel goed en interessant stuk Vederso! Geweldig dat er steeds meer mensen zijn die onverkort en heel duidelijk ingaan op wat er in Europa gebeurt.

  Het is broodnodig dat leidinggevende figuren, journalisten en politici zich roeren op een niet mis te verstane wijze.

  Wij kunnen via hen de boodschap doorgeven. Dat maakt ongetwijfeld meer indruk!

  Paul Weston zegt in feite ook dat wat onze linkse elite doet zal uitlopen op een vorm van massamoord.

  Door immigratie van de islam op grote schaal toe te staan werkt de linkse elite daar aan mee!

  Like

 2. vederso zegt:

  @ Wachteres. Mee eens. Men wil gewoon het naderend onheil niet zien. Misschien is het ook wel
  te verschrikkelijk om zich voor te kunnen stellen. Daarnaast worden islamcritici in Noorwegen en Zweden ongeloofelijk gedemoniseerd. Ook Bruce Bawer klaagt er over. Zie de link en vooral de reacties. (even door de vertaalmachine van Google en je kan het wel begrijpen)

  http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread169867/

  Ik kwam dit tegen toen ik mij afvroeg of The Observer en Fjordman misschien dezelfde personen zijn. Peder Jensen heeft dat ontkend. (weer een mythe uit de wereld)

  Like

 3. wachteres zegt:

  Ben ik blij dat ik niet in Noorwegen of Zweden woon! Het linkse kwaad zal daar pas doorbroken worden als de islam al te ver gevorderd is, ben ik bang.

  Ik las zelfs ergens op deze site dat er in Malmö een soort stille tocht voor moslims wordt gehouden. Dan ben je toch wel erg ver heen!

  Like

 4. lucky9 zegt:

  Ik ben het volledig eens met “the observer” en de vorige reacties. Het enige element dat ik hier nog aan kan toevoegen is dat de Europese elites zich gedragen als schandalig verwende kinderen.

  Zij waarderen het ongelooflijke comfort dat de vrijheid henzelf verschaft niet, doch minachten het als gelegateerd door de vele generaties voor hen die bereid waren er hun eigen leven voor op te offeren en dat daadwerkelijk ook presteerden.

  Een ononderbroken islamofiele hersenspoeling beïnvloedt niet alleen hun vermogen tot logisch denken maar heeft het reeds lang via de politiek correcte papaver van propaganda hun vermogen tot kritisch denken tot in de haarwortels vernietigd.

  De islam werkt exact zoals het fascisme. De islam is = fascisme. Minstens de enige overlevende vorm van proto-fascisme. Er wachten ons ontzettend bloedige tijden. Van zodra de meerderheid die in middels minderheid dreigt te worden begrijpt dat het alternatief tussen slavernij en vrijheid inderdaad manifest op het spel staat, is massaal bloedvergieten een onontkoombare logische consequentie.

  Indien ik moslim zou zijn -wat uiteraard nooit het geval kan zijn- wens ik elk individueel lid van actuele politiek correcte elite een straf in de hel toe zoals in de koran beschreven staat.
  Tot het einder der tijden met kokend lood en kokend water in hun collaborerende buiken en op hun islamofiele tronies. Lees de heilige koran idioten!

  Like

 5. vederso zegt:

  Heftig filmpje van de Zweden Democratie over eermoord en geweld tegen vrouwen.

  Like

 6. vederso zegt:

  Soms vallen de puzzelstukjes uit zichzelf op hun plek. Interview van Joost Niemöller met Theodor Holman op DDS. Sluit helemaal aan bij het artikel hierboven. Aanrader.

  Like

 7. vederso zegt:

  De burgemeester van Oslo is de weg kwijt. Hij verwelkomt een boom in immigratie.

  http://www.thelocal.no/page/view/oslo-mayor-welcomes-immigration-challenges

  Like

 8. Columnist zegt:

  Het huidige EU-regime met Stalin vergelijken is Stalin beledigen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s