Een Open Brief aan de Premier, die de ideologie en de wet van de sharia vertegenwoordigt

Paul Weston, de voorzitter van de British Freedom Party, heeft kort geleden een open  brief aan Premier David Cameron geschreven over zijn medeplichtigheid aan de omvorming  van het Verenigd Koninkrijk tot een werkelijke sharia-staat met macht.

Een Open Brief aan David Cameron:

Geachte Premier,

Of uw jongste bizarre beleidsbeslissingen voortkomen uit een vrees voor de islam of uit een betreurenswaardig gebrek aan inzicht in de islam blijft onduidelijk, maar voor de meeste neutrale waarnemers lijkt het erop dat u de grens van de loyaliteit (aan Engeland) overschreden heeft en nu officieel de sharia wetgeving in Groot-Brittannië goedkeurt.

Ik wil u eraan herinneren dat het  uw eerste plicht als Premier van dit land is de belangen van uw land en van uw eigen volk boven de belangen van een vreemd volk of een vreemde ideologie te stellen. Ik heb het hier natuurlijk over de islam en meer in het bijzonder over de sharia, die snel aan invloed wint, zowel in Groot-Brittannië als in het hele Westen. Het is zowel verbazingwekkend als huiveringwekkend om te zien, dat iets wat eerst alleen als haram (verboden onder de sharia)  in islamitische landen beschouwd werd nu op dezelfde wijze haram is in Groot-Brittannië.

Een christen die naar Saoedi-Arabië reist, mag geen Bijbel of kruis dat land binnenbrengen noch mag hij foto’s of karikaturen van de profeet Mohammed laten zien. Ik heb daar niet zo’n probleem mee – gedraag je in Rome zoals de Romeinen doen – maar ik heb er, op zijn zachtst gezegd, wel moeite mee als mijn eigen regering vastbesloten blijkt te zijn om de politieke ideologie van de sharia in mijn eigen land in te voeren.

Twee recente nieuwsberichten duiden erop dat Groot-Brittannië niet alleen een concessiepolitiek (met opoffering van eigen principes)  met betrekking tot de sharia toepast, maar dat het in werkelijkheid al een sharia staat is. Het is ten eerste onvoorstelbaar dat uw regering er voor pleit dat Britse christenen geen verzet zouden mogen aantekenen tegen een verbod op het dragen van een kruis op de werkplaats en ten tweede dat een Engelsman, Darren Conway, een gevangenisstraf van twaalf maanden heeft gekregen nadat hij schuldig bevonden was aan “intimidatie/pesterij met  religieus verzwarende omstandigheden”.

De MSM lijkt onwillig om ons bezwarend bewijs te leveren hoe deze nieuwe ‘gedachtemisdaad’ van ‘intimidatie/pesterij met religieus verzwarende omstandigheden’ strijdig met de wet was, maar van posters die Conway aan de ramen van zijn huis had gehangen wordt beweerd dat die een verband leggen tussen de (seksuele)  consumering van  het huwelijk van de profeet Mohammed en zijn negen jaar oude bruid Aisha en het gemakkelijk voorbij gaan door moslims aan de pedofiele verkrachting van minderjarige Engelse meisjes in de noordelijke steden van Groot-Brittannië.

Ik ga niet suggereren dat het ophangen van zulke posters de meest diplomatieke manier is om een vergelijking te maken tussen de seksuele voorkeuren van Mohammed en de onophoudelijke verkrachtingen van Engelse meisjes door moslims; maar het enige punt dat ik wil maken is dat het gevangenzetten van Darren Conway onmogelijk zou moeten zijn in een niet-islamitisch land en het zou tien jaar geleden ook niet mogelijk zijn geweest in Groot-Brittannië.

Waar we hier, samen met het verbod op christelijke kruisen, getuige van zijn, is de heerschappij van de sharia over wat nog steeds een christelijk land heet te zijn. U, meneer Cameron, en Groot-Brittannië ’s verraderskliek in de regering en in de media, hebben zichzelf ter aarde geworpen voor de verwoestende invasie van een fanatieke, moorddadige en herrijzende islam, terwijl u zelfs publiekelijk uitroept dat de islam een religie van de vrede is.

Opeenvolgende Britse regeringen hebben, samen met de BBC,  islamitische terroristen afgeschilderd als op een dwaalspoor gebrachte fanatici die alleen maar doden om te doden – alsof het feit dat zij meedogenloos zijn, betekent dat zij krankzinnig zijn. De heersende klasse van Groot-Brittannië neemt opzettelijk het leugenachtige verhaal over dat islamitische terroristen met geen mogelijkheid een goed gefundeerde interpretatie van de islam kunnen weergeven en dat ze daarom bezig zijn om de islam te verdraaien of te kapen, of zelfs de ware islam te verraden.

Maar, zoals Andrew McCarthy opmerkt: ‘Er zit een logische kant aan terrorisme’. Dat is de Jihad, waarvan het doel is om de sharia, de wettelijke gedragsregels van de moslims,  toe te passen, te verspreiden, te verdedigen of het bestaansrecht ervan te rechtvaardigen. De sharia is de noodzakelijke eerste voorwaarde om een maatschappij te islamiseren. Als u dat eenmaal door heeft, zult u zich snel realiseren dat de strategie die door de Jihad wordt toegepast ook met niet-gewelddadige middelen kan worden toegepast en dat gebeurt al. De gewelddadige en niet-gewelddadige methodes zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In haar boek ‘The Dhimmi’ schrijft Bat Ye’or:

“De Jihad is een wereldwijd concept dat de mensen in de wereld verdeelt in twee onverzoenlijke, onoverbrugbare kampen; dat van de ‘dar al-Harb’, het ‘gebied van de oorlog’, dat die regio’s beslaat waar de ongelovigen aan de macht zijn en ‘de dar-al-islam’,’het terrein van de islam’, het thuisland van de moslims waar de islamitische wet regeert. De Jihad is de natuurlijke en permanente staat van oorlog tussen de moslims en de ‘dar al-Harb’, een oorlog die alleen maar kan eindigen met de uiteindelijke overheersing (van de islam) over de ongelovigen en de absolute opperheerschappij van de islam over de hele wereld”.

Als ik uw opvoeding mag voortzetten, meneer Cameron;  u moet begrijpen dat oorlogen worden uitgevochten tussen  rivaliserende stammen, rassen en religies, niet om het verlangen van de mens naar geweld te bevredigen maar als een middel met maar één doel, om tot de uiteindelijke politieke controle over de overwonnen mensen te komen. Als u ingaat tegen de belangen van de christenen van Groot-Brittannië op de manier zoals u dit nu doet en Engelsen opsluit die het wagen om Mohammed af te beelden op posters, dan brengt u in feite de sharia wetgeving in stelling tegen de oorspronkelijke Britten.

U vertegenwoordigt daarom niet uw land en uw mensen; u vertegenwoordigt de ideologie en de wet van de sharia, een ons wezensvreemd politiek systeem met een geschiedenis van absolute vijandigheid tegenover het Westen, dat er vandaag de dag naar streeft om de liberale democratie van Groot-Brittannië, waar u leiding aan geeft, af te breken. Kortom, u vertoont het gedrag van een verrader.

Het is mogelijk dat ik enigszins hardvochtig tegen u ben, meneer Cameron. Het is mogelijk dat uw opleiding en uw beroepsleven u tot dusver onvoldoende hebben uitgerust om de feiten van het islamitische imperialisme in u op te kunnen nemen, maar onwetendheid over zo’n fundamenteel belangrijke zaak is geen gegronde verdediging. Misschien denkt u dat de islamitische dreiging erg overdreven voorgesteld wordt door ‘rechts-extremisten’, maar de dreiging is meer dan reëel, zij is zonder enige twijfel het allergrootste probleem van niet alleen onze tijd, maar van alle tijden.

U mag misschien niet willen erkennen dat de islam in oorlog is met het Westen, maar de islam realiseert zich ten volle dat hij verwikkeld is in een fysieke en ideologische oorlog tegen ons. Tot het moment dat u zover komt dat u accepteert dat dit de werkelijkheid is, zal dit een oorlog blijven die we alleen maar kunnen verliezen. Hoe kunnen we een verdediging opzetten als de verradersklasse zelfs maar weigert te erkennen dat we worden bedreigd?

De opkomst van Tommy Robinson en  de English Defence League geven de beginfase aan van een onvermijdelijke religieuze burgeroorlog in Groot-Brittannië. Het is de Engelse werkende klasse die de werkelijkheid van het leven in onze snel groeiende islamitische gebieden zal moeten ondergaan, maar de bevolkingsstatistieken wijzen erop dat ook de middenklassen de islamitische werkelijkheid in een heel nabije toekomst zullen ervaren. Oud-leerlingen van Eton, afgestudeerden van Oxford en Cambridge en de champagne socialisten (die er allemaal voor kozen om comfortabel te leven, weg van de  met opzet ingevoerde multiculturele afschuwelijke oorden (hell-holes), in het leven geroepen door de verradersklasse) hebben Groot-Brittannië en de in de steek gelaten autochtone bevolking verzekerd van een absoluut verschrikkelijke toekomst.

Westerse politici zoals u meneer Cameron, hebben zolang in een liberale democratie gefunctioneerd dat jullie de wet van de jungle zijn vergeten en dus qua beschaving niet in staat zijn tot dit niveau af te dalen. De islam, met zijn weigering om democratische, door de mens gemaakte wetten te accepteren en met zijn openlijk discriminerende houding tegenover niet-moslims, zijn geneigdheid tot niet te tolereren geweld en zijn op de groep gerichte, politieke, religieuze ideologie is de wet van de jungle, en de in chique maatpakken gestoken ( Engelse tekst: Savile Rowe is een chique straat in Londen met luxueuze herenzaken) en politiek correcte Westerse politici – allemaal grootgebracht op een dieet van non-discriminatie en tolerantie – zijn er op die manier weerloos tegen gemaakt.

Ik zou het fijn vinden om samenhangende tegenbewijzen tegen de inhoud van deze open brief te krijgen, meneer Cameron, maar ik heb er alle begrip voor dat uw concessiepolitiek ten opzichte van de herrijzende  islam, waar u geen doekjes om windt, zo’n reactie meer dan een beetje onwaarschijnlijk maakt. Dit is een schande, omdat  ik er zeker van ben dat ik namens vele miljoenen Britten spreek die uw officiële bekrachtiging van de sharia wetten  in Groot-Brittannië verbijsterend vinden.

Hoogachtend,

Paul Weston, voorzitter van de British Freedom Party.

Bron:

http://britishfreedom.org/representing-the-ideology-and-law-of-sharia-open-letter-to-the-pm/

Auteur: Paul Weston

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres

 

 

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Dhimmitude, Groot-Brittannië, Islam, Islamisering, political correctness. Bookmark de permalink .

13 reacties op Een Open Brief aan de Premier, die de ideologie en de wet van de sharia vertegenwoordigt

 1. G.Deckzeijl zegt:

  Nog maar even waarschuwen…

  Like

 2. G.Deckzeijl zegt:

  Of jullie ons nu wel of niet als EU-lid willen doet er niet toe….
  http://www.stonegateinstitute.org/2947/angry-turks-europe

  Like

 3. Unite Against Fascism: Churchill’s ‘Fascists of the Future:
  http://englishdefenceleague.org/uaf/

  Obama faciliteert Palestina met geld:

  Like

 4. vederso zegt:

  @ Wachteres. Geweldig alweer!

  Like

 5. louis-portugal zegt:

  En nu gaat een Roemeen de EU cq, Brussel vragen hoe we xenofobie kunnen aanpakken.
  Ik geloof dat de massa echt niet beter verdient.
  In 1940 hadden we niet zo´n open communicatie als nu, maar met alle mogelijkheden die er zijn om ons op de hoogte te stellen zou dit toch niet meer moeten mogen.

  Like

 6. G.Deckzeijl zegt:

  Aanvulling van 10:32:
  Erdogan zegt bezoek af. Heel verstandig, al zeg ik het zelf.
  http://www.pi-news.net/2012/03/erdogan-sagt-deutschlandbesuch-ab/

  Like

 7. rowi2011 zegt:

  Zo’n brief kunnen we ook wel aan de Linkse elite en Mark Rutte sturen, vervolgens naar Groen Links, SP, CDA, PvdA……………………..maar die zijn ziende blind en horende doof……….het zal ze eens stemmen gaan kosten

  Like

 8. Wachteres zegt:

  Vederso; bedankt voor het compliment.

  G.D. en Jolanda, dank voor de goede links en de filmpjes. Ik hoop dat die gelezen en beluisterd worden door veel mensen.

  Rowi 2011; ‘Het zal ze eens stemmen gaan kosten’.

  Hetzelfde is in Engeland aan de gang, zie het artikel. De Engelse premier en de regering huilen mee met de wolven in het bos. Tegen de islam ingaan kost hen stemmen en dat laten ze niet gebeuren.

  Paul Weston heeft gelijk: landverraders zijn het!

  Like

 9. vederso zegt:

  Theodor Holman zegt in het interview op DDS; als ze aan de “vrijheid van meningsuiting” komen, ga ik schieten. Dat is voor Darren Conway in GB al realiteit geworden.

  Like

 10. G.Deckzeijl zegt:

  Laatste nieuws over Erdogan zag ik om half 8 op ZDF-info: hij zou een soort medaille krijgen van de Duitse autoriteiten. Ging niet door want hij had bezoek afgezegd. Gelukkig grote tegendemonstratie.

  Like

 11. wachteres zegt:

  Niet zomaar een medaille; het Westen deelt aan een fascist een prijs voor ‘menselijkheid en tolerantie’ uit.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3227232/2012/03/17/Duitse-betoging-Turkse-premier-Erdogan-is-tolerantieprijs-onwaardig.dhtml

  Meer dan 20.000 mensen hebben zaterdag in het West-Duitse Bochum tegen de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan gedemonstreerd.

  Ze waren bijeengekomen omdat Erdogan er zaterdagavond tot hun woede een prijs in ontvangst zou nemen ter ere van zijn menselijkheid en tolerantie, de Steiger Award. De betogers, vooral Koerden, Armeniërs en vooral alevieten uit Turkije vinden dat Erdogan de prijs niet waardig is.

  Maar de Turkse regeringsleider kwam niet. Hij zegde af omdat zijn land is geschokt door de dood van 12 militairen, vrijdag in Afghanistan.

  Like

 12. in of uit de brand ben je met die wet geving daar,

  De naam Islam is volgens mij gewoon MOORD.

  Like

 13. G.Deckzeijl zegt:

  Smaak te pakken gekregen, Bart?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s