De schandelijke, peilloos diepe Jodenhaat

Bijna 70 jaar na de Holocaust moeten Joden op dit continent opnieuw bang zijn vermoord te worden, alleen omdat zij Joden zijn.  Dat is een schandaal, waarvoor iedere Europeaan zich diep moet schamen.

Meer dan 30 uur lang heeft de belegering van Toulouse Frankrijk en de wereld in spanning gehouden. De Franse autoriteiten hebben daarbij heel veel geduld geoefend, omdat zij de dader levend in handen wilden krijgen.

Na talrijke mislukte onderhandelingsrondes had de Franse antiterreureenheid echter geen andere keuze dan de woning te bestormen. Mohamed Merah heeft liever de dood gekozen dan zich voor de rechtbank voor zijn daden te verantwoorden.

Drie Franse soldaten van buitenlandse herkomst, een joodse godsdienstleraar en drie joodse kinderen heeft Merah volgens eigen zeggen op het geweten. Hij heeft zichzelf ook lid van Al-Qaida genoemd.

Of dat contact er inderdaad was, zal moeten worden onderzocht. Maar ideologisch heeft Merah zich heel duidelijk op de islamistische terroristen georiënteerd. In hun waanwereld zijn Joden loslopend wild, dat moet worden afgeschoten. En geïntegreerde moslims, die in westerse legers dienen, gelden voor hen als verraders, die de dood verdiend hebben.

Deze waanzin had structuur

De komende weken zullen journalisten en onderzoekers proberen uit te zoeken wie deze Mohamed Merah was, of hij in zijn kinderjaren iets traumatisch heeft meegemaakt en of hij misschien geestesziek was. Het voldoet aan onze behoefte naar de zin, als de moord op weerloze kinderen kan worden herleid tot een of andere oorzaak. In werkelijkheid verklaart dat echter weinig. Uiteraard is een Mohamed Merah in de ruimste zin van het woord krankzinnig, omdat hij elementaire taboes van onze civilisatie overtreedt. Maar deze waanzin heeft structuur.

Hij beschikte over een ideologie, die hem richting gaf. Want zelfs wanneer Merah over een labiele psyche zou hebben beschikt, dan wordt hij pas een massamoordenaar op het moment waarop hij op ideeën stuit, die een rechtvaardiging voor zijn haat vormen. En daarvoor is Al-Qaida goed genoeg.

Weliswaar is de terreurorganisatie behoorlijk verzwakt. Maar haar ideeën zijn nog steeds gevaarlijk aanstekelijk. Ze leven voort op ontelbare internetforums, worden door verwarde hersenen opgepakt en verspreid. En af en toe stuit deze propaganda dan op iemand zoals Merah, die van de gelegenheid gebruikmaakt om datgene, wat tot nu toe een verliezerleven was te herschrijven tot een zogenaamd islamitisch heldenepos.

Zelfs kinderen zijn vijanden

De in de islamistische milieus verbreide haat op Israël in het bijzonder en op Joden in het algemeen doet dan de rest, zodat iemand als Merah geen medemensen in joodse kinderen meer ziet, maar alleen nog maar een vijand, die uitgeroeid moet worden.

De parallel tot de fanatieke nazi´s in de jaren-30 en de jaren-40 is duidelijk . In salafistische en Jihadistische milieus wordt systematisch aan de ontmenselijking van de Joden gedaan, wat – zoals we uit onze eigen geschiedenis weten – de drempel behoorlijk verlaagt om ze dan ook daadwerkelijk te vermoorden als de gelegenheid daartoe zich voordoet.

Het is een diepe schande voor iedere Europeaan, dat Joden op dit continent bijna 70 jaar na de Holocaust opnieuw bang moeten zijn vermoord te worden, alleen omdat zij Joden zijn.

Als deze bedreiging van rechtsbuiten komt, waar de traditionele Europese Jodenhaat gevestigd was, dan kijken we intussen gelukkig iets beter naar. Wat in extremistische islamitische kringen aan ophitsing tegen Joden wordt geproduceerd, krijgt echter nauwelijks aandacht. Het wordt tijd dat dit verandert.

Bron:

http://www.welt.de/debatte/kommentare/article13939920/Der-beschaemende-abgrundtiefe-Judenhass.html

Auteur: Clemens Wergin

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, Dhimmitude, Duitsland, Islam, Islamitisch fundamentalisme, Jodenhaat, political correctness, Socialisten. Bookmark de permalink .

44 reacties op De schandelijke, peilloos diepe Jodenhaat

 1. vederso zegt:

  Vraag. Wordt Die Welt wakker? itt. Der Spiegel?

  Like

 2. G.Deckzeijl zegt:

  Het woord SCHANDAAL in de koptekst beschouw ik als een understatement. Ik vind jodenhaat in onze tijd, en het interesseert me geen ene malle moer wie het doet, ronduit MISDADIG. Degenen die zich ermee bezighouden zijn voor mij de grond niet waard waar ze op lopen. Degenen die zich ermee bezighouden hebben zich niet alleen laten inspireren door Adolf H. en trawanten maar ook door de inhoud van de koran.
  O ja, en moslims die meteen commentaar op het voorgaande leveren en beweren dat het allemaal gelogen en onzin is, bedrijven taqiyya, laat dat goed tot u doordringen.

  Like

 3. Columnist zegt:

  Er zijn spanningen tussen oude Joden die nog in oude vijanden geloven, en jonge Joden die de nieuwe vijanden zien.

  Like

 4. E.J. Bron zegt:

  @Deckzeijl

  100% eens. Echter, vergeet niet, dat “Die Welt” ook een “links versiftete” Duitse krant is. Dit artikel is een complete openbaring gezien de teneur in de MSM in Duitsland!!!

  Like

 5. lucky9 zegt:

  Ergo:
  De islamitische Jan Modaal.
  Dat een islamitische Jan Modaal -alias Mohammed Merah- in Toulouse zijn moordzucht op een Joodse rabijn en de onschuldige kinderen van deze pastoor botvierde is inmiddels onmiskenbaar.
  Dat sommige politiek correcte krankzinnigen nu zelfs het lef hebben om te ontkennen dat deze moorden in jereinste executie-stijl op het territorium van een Joodse school een antisemitisch karakter had, is een belediging voor elke mens die een minimum aan waardigheid bezit.
  Het probleem is echter niet zozeer het antisemitisme. Dat is slechts een symptoom van het kwade.
  Het echte probleem is de islam zelf, waar het antisemitisme is ingekapseld als een dooier in een ei.
  Ook het aspect “vermoorden van afvalligen” is met de dood van Merah onder leiding van Sarkozy onder het tapijt geveegd. Naar de duisternis van de vergetelheid omdat het de Franse president goed uitkwam.
  Laat ons niet vergeten dat de drie door Mohammed Merah vermoorde parachutisten naar alle waarschijnlijkheid ex-moslims en dus afvalligen waren. Hun namen wijzen op Noord-Afrikaanse wortels: Abel Chennouf, 25, Mohamed Legouade, 23, Imad Ibn Ziaten, 30 jaar.
  De islam rekent met interne oppositie af op dezelfde vastberaden manier als de nazi’s dat deden.
  Wie herinnert zich nog de nacht van de lange messen op 30 juni 1934 tijdens dewelke de nazi’s reeds afrekenden met de hele SA van Röhm ?
  Niet alleen het politiek correct gedrag van linkse islamofiele struisvogels is een gevaar. Ook het politiek correcte gemanipuleer van Sarkozy neigt sterk naar het fascistisch criminele.
  Op zijn minst heeft de Franse president een reusachtige kans gemist om klare wijn te schenken.
  In plaats daarvan waren we in een tijd van robots, slaapgas, traangas, nachtkijkers een een massa middelen waarvan een gewone sterveling niet eens het bestaan kent, getuige van een executie om electorale minstens opportunistische redenen. De Guillotine mocht niet in werking gesteld worden voor de onverbeterlijke gelovige Mohammed Merah.
  Fred schreef: “als puntje bij paaltje komt, dan lopen die moslims (die geen kwaad berokkenen en die een rustig en goed leven wensen) allemaal achter de extremisten aan. Ik twijfel niet aan de juistheid van deze visie, die volgens mij correct is. Overigens ook al zou er hieromtrent twijfel bestaan dan nog kan een belaagde bevolking zich niet veroorloven hiermee rekening te houden.
  Ik twijfel er geen seconde aan dat alle ex-moslims niemand kwaad berokkenen en een rustig en goed leven wensen. Bovendien verdienen deze ex-moslims ons aller respect omwille van een uitzonderlijke moed. Deze moed is zo uitzonderlijk omdat de meeste moslims die de islam hebben herkend als een fascistische ideologie zich gegijzeld weten in een mondiaal georganiseerd fascistisch systeem.
  De meeste durven zich niet te uiten als ex-moslim en zullen in voorkomend geval inderdaad achter de extremisten blijven aanlopen. Zij kennen meestal de gewelddadigheid en de moordzucht van de islam. Dit in tegenstelling met de moslims die de hele koran van buiten leerden in een taal die zij niet kunnen lezen, niet kunnen schrijven en ook niet begrijpen. Deze laatste moslims zijn in Europa de meerderheid en er bestaat een haast onuitputtelijk reservoir waaruit onderontwikkelden gestaag door de EUSSR afgeschafte buitengrenzen onder druk naar binnen spuiten.
  Het Arabisch taalimperialisme is veel ouder dan het Franstalig taalimperialisme in België en overigens ook veel doortastender. Stel U voor dat onze jeugd van zes tot zestien jaar het Nieuwe testament zou hebben moeten van buiten leren in het Kantonees, Mandarijn of Koreaans.
  En dat in dàt heilig boek zou staan: “Doodt de joden, doodt de afvalligen, onderwerp ongelovige christenhonden en doe hen belasting betalen, folter hen tot dat ze dat met plezier zullen doen, doodt elke homofiel, sla uw vrouwen tot ze alles doen wat jullie willen!” Kan U zich dat voorstellen? Lees de koran, maar dan wel in een taal die U begrijpt!

  Like

 6. G.Deckzeijl zegt:

  Brekend nieuws en toedeledokie….!!!!
  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/334416/ProcesWilders-definitief-over-verzoek-cassatie-afgewezen.htm
  Tsjonge, wat zal bv. “meneer Prakken” balen als een stekker, zèg! En wat te denken van die antisemiet Jeroen de Kreek en anti-racismeFÜHRER René Danen..??? En meneer ikblijftochlekkerzitte-ENAIT zit ook lekker rmet z’n besneden ‘pretstift” in het zand te poken.
  Stakkers! Loosers…!!!
  Daar ga ik een paar goudgele rakkers op pakken..!!!

  Like

 7. M.A.L. Sion zegt:

  Het is voor velen een uiterst gecompliceerde zaak. Midden-Oostenvraagstuk met alle complicaties. Zekerstelling van de olieleveranties. Enz. Enz. Kolen en geiten moeten gespaard worden. Allemaal heel moeilijk.
  Maar ja, er zijn ook mensen die zaken proberen te versimpelen en toevallig ben ik zo iemand.
  Wij, Europeanen met een rechtsgevoel, moeten kiezen. Kiezen tussen de good guys and the bad guys. De bad guys zijn overduidelijk de moslims. Die zijn in ons midden niet meer te handhaven, ondanks dat ze zich taquiyya-stil houden. Het is niet te zien maar de messen zijn al geslepen. Merah heeft vele bentgenoten, waarvan we niet weten wanneer ze in actie zullen komen. Het is niet enkel zijn broer die het prachtig vindt wat hij gedaan heeft. De absoluut noodzakelijke remigratie (volks-terug-verhuizing) moet met grote spoed in gang gezet worden.
  Niet langer aarzelen. Weg ermee!

  Like

 8. DIE HAAT ZIT ZO DIEP DAT KUNNEN WIJ NIET VOORSTELLEN
  EN DAT IS VOLGENS MIJ DAT JUDAS DE JOOD,
  JEZUS BEKEND MAAKTE AAN DE ROMEINEN MET EEN KUS .

  Like

 9. veekaa zegt:

  -Het meest traumatisch is natuurlijk dat hij direct na z’n geboorte met de islam in aanraking kwam

  Like

 10. Jan zegt:

  Is het jullie ook opgevallen dat werkelijk niet één enkel woord door de PvdA besteed is aan wat in Toulouse is gebeurd? PvdA+Noorwegen levert 344.000 hits op, Toulouse nul. Dat is niet verwonderlijk als men let op hun politiek ten opzichte van Israël. In hun Conceptresolutie Sociaaldemocratische Internationale Politiek staat namelijk het volgende:
  ‘ De PvdA is voor een twee-statenoplossing….het verdedigen van Israëlische belangen is niet effectief”; geluisterd moet worden naar de EU, hun standpunten die zij hebben over de Palestijnen dienen opgevolgd te worden (pagina 195) Dat betekent dus niets anders dan dat Israël dient te verdwijnen omdat een staat van 15 km breed onverdedigbaar is.

  Overigens geldt dit voor alle politieke partijen die er vorig jaar als de kippen bij waren na de moordpartij in Noorwegen, maar het nu compleet laten afweten.

  VVD+Noorwegen: 1.410.000 resultaten
  VVD+Toulouse: 0

  Like

 11. G.Deckzeijl zegt:

  Verwekker* van moordende allahschreeuwer dient klacht in tegen Franse staat.
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3231651/2012/03/27/Vader-schutter-Toulouse-Frankrijk-vermoordde-mijn-zoon.dhtml
  Alle moslimfundamentalisten de wereld uit, te beginnen in de EU.
  *tuurlijk, ze hadden deze schoft zeker moeten sparen zeker, een paar jaar gevangenis(of een taakstraf, blad harken in Bois de Boulogne of zoiets) en daarna weer de wijde wereld in en nog meer slachtoffers maken voor allah.
  Gelukkig niet! Hij is nou bij z’n 72 maagden… Oops! Ik vergis me. Het waren geen 72 maagden.
  Het is een oude maagd van 72…!!!

  Like

 12. Jan zegt:

  Dat is traditie bij moslims (en socialisten): je slaat iemand inelkaar, je moordt en daarna geef je de ‘omstandigheden’ de schuld die op hun beurt door de de staat zijn veroorzaakt die immers het geweldsmonopolie heeft. En zo is de cirkel weer rond.
  Moslims: “Zij vroeg er om verkracht te worden want zij had blote benen” (moslim ‘geestelijke’ (gestoorde) die sprak over vrouwen als ‘onbedekt, vers vlees’)
  Socialisten: “Je weet toch dat je ’s avonds daar niet langs kunt wandelen? Je vraagt er ook om bestolen te worden”

  Allebeide hersenbeschadiging.

  Like

 13. G.Deckzeijl zegt:

  @Jan: je analyse sluit mooi aan bij… http://tinyurl.com/5za2bg

  Like

 14. Jan zegt:

  @G.Deckzeijl zegt:
  27 maart 2012 om 10:47

  Al gelezen als je het waagt kritiek te leveren op de islam? Michael Mannheimer wordt nu vervolgd omdat hij het heeft gewaagd om te zeggen dat de islam werkt aan wereldoverheersing en islamisering. Verder dat de koran en de sharia niet stroken met onze opvattingen van recht.
  Dokken of zitten, Mannheimer mag kiezen.
  In Baden-Württemberg regeren de roden en de groenen en die zouden het liefst allen moslim worden
  Lees eens de aanklacht. Dat is al niets anders dan een conclusie al staat deze in de konjunktief.
  http://www.pi-news.net/2012/03/strafbefehl-gegen-michael-mannheimer/

  PS. Iets anders. Wat is er gaande op Amsterdampost. Ik kreeg gisteren een ipban van Frik nadat ik hem wees op wat a.s. 30 maart Israël te wachten staat in het noorden, namelijk die mars. Pats: ipban. Is hij met iedereen ruzie aan het maken?

  Like

 15. E.J. Bron zegt:

  @Jan

  a. Wat betreft artikel van Michael Mannheimer op PI: ga ik z.s.m. vertalen

  b. Er waren wat technische problemen op AP, begreep ik van de prof.

  Like

 16. Veekaa :

  Dat komt gewoon door de opvoeding kut lui allemaal ze kunnen beter schapen naaien !
  mogen we ookal geen kritiek op die moslims fanaten hebben dan ?

  Like

 17. G.Deckzeijl zegt:

  @Jan, 27-3, 10:47 Lees hetvolgende rapport op PDF en dan in het bijzonder pag 32, punt 4 en 5.
  http://tinyurl.com/3uj4d4g
  @veekaa: ken je de DVD-film Un Prophète? Hoofdrolspeler van dat meesterwerk zegt daarin ondermeer: “als ze niet eeuwenlang met hun zak gedacht hadden, zouden ze nu beter geëvolueerd zijn”.

  Like

 18. Tom Hendrix zegt:

  @ Jan, uw reactie van 12.08. uur is naar mijn mening de bevestiging dat “de roden”en andere linkse gutmenschen de europeanen verraden hebben. Dat is zeer goed om te onthouden.
  Hier word ik ontzettend pissig van.

  Like

 19. gielah zegt:

  U bent niet gebanned volgens mij, @ Jan!
  Ik had dezelfde problemen en het bleek toen, dat iemand mijn IP-adres naar verschillende sites had doorgegeven als zijnde een leverancier van spam.
  Prof. van Frikschoten heeft het voor mij opgelost en ik kan weer lezen en reageren.
  Natuurlijk heeft niet iederéén mijn en uw IP-adres.
  De schuldige dient dus gezocht te worden in het moderatoren-wereldje.
  Overigens ga ik daar niet achteraan.
  Hij doet maar.
  Ik voel me niet geroepen om rancuneuze idioten opnieuw op te voeden, want ik ben nóch hun biechtvader, nóch hun psychiater ( hoewel zo iemand in feite beiden nodig heeft).

  Like

 20. E.J. Bron zegt:

  @gielah

  IK WAS HET BESLIST NIET!!! 😉 😀

  Like

 21. gielah zegt:

  Dat weet ik best, meneer Bron.
  Mijn vermoedens gaan in een heel andere richting.
  Op zijn website was het vanavond weer hommeles… een van zijn sympathiekste reageerders heeft daar zojuist de deur achter zich dichtgetrokken.
  Dat is zijn eigen schuld want hij steunt door dik en dun een trol, waar letterlijk niemand mee door één deur kan.
  Meer zeg ik niet, want dat heerschap is ook zelf niet van trolachtige smetten vrij, zoals ik gisteren weer eens ervaren heb.
  Je vindt niet alleen vijanden bij de islám…. laat ik het daar maar op houden.

  Like

 22. E.J. Bron zegt:

  @gielah

  Ik denk dat comment nr. 2 van de professor himself enige duidelijkheid verschaft:

  http://www.amsterdampost.nl/aanklacht-tegen-michael-mannheimer/

  Like

 23. rommel zegt:

  @gielah

  Je weet meer dan ik, of althans laat je niet het achterste van je tong zien. Vertel, wie is die trol die IP nummers van prominente bezoekers op AP zwart maakt? Nog belangrijker is, hoe komt diegene aan die IP-nummers? Dat kan alleen via e-mail (wat trouwens te verbergen valt) of contact te maken met een site. Wie is die trol? Spreek je uit.

  Like

 24. gielah zegt:

  Professor van Frikschoten weet hier meer van ( hoe dat werkt…. dus), maar hij heeft mij uiteraard géén namen van eventuele schuldigen verschaft…. áls hij die al weet.
  Hoeft ook niet.
  Ik heb alleen mijn vermoedens.
  Ik zie en lees een heleboel.
  Met een beetje nadenken komt u daar zelf ook wel achter, meneer Rommel…. want u bent precies dáár geweest, waar ik ook was.

  Like

 25. lucida zegt:

  @rommel: Kennelijk vindt die trol, dat ik dan wel een heel prominente bezoeker van AP want terwijl Gielah al weer op AP kan posten, blijf ik gewoon van de gehele site verstoken, onder vermelding dat mijn IP-nummer als spam wordt aangemerkt. De gotspe: ons wel tot over de grenzen inzetten om de vrijheid van meningsuiting tegen haar islamofiele knevelaars in bescherming te nemen, maar tegelijkertijd wordt iemand de toegang tot een islamkritische site ontzegd, vanuit het bange vermoeden dat hij over sommige zaken een andere mening heeft. Dat gaat er bij mij niet in en, ik hoop dan ook vurig dat ik het met die laatste aanname mis heb.

  Like

 26. rommel zegt:

  Hou is op de hele tijd ‘u’ tegen mij te zeggen. Dan voel ik me zo oud en saai worden. En je meent er trouwens niks van, zeg maar gewoon jij tegen mij. Na al het gefit op elkaar kan je best wel ‘jij’ tegen me zeggen. We hebben onderhand een emotionele band.

  En vermoedens wie het is heb ook wel, maar ja, ik zoveel vermoedens. Ben nu reuze geïnteresseerd wat jij denkt wie het is. Ben dol op complotten en intriges.
  Zal ik het dan maar zeggen wie de meest beschikbare dader is?
  Zijn naam begint met een ‘M’ en eindigt op ‘artien’. Of niet?
  Nu nog het motief vinden.
  Spannend!

  Like

 27. rommel zegt:

  Bovenstaande was voor Gielah.
  Ga nu even Lucida’s reactie herkauwen.

  Like

 28. E.J. Bron zegt:

  @Lucida

  Ik heb uit zeer vertrouwelijke bron vernomen, dat u géén ban op AP hebt!!!! Geen sprake van!

  Like

 29. rommel zegt:

  Het lijkt wel een islamcriticus lente. Paar dagen geleden gooide een heel trouwe reageerdier Toetssteen op A7 de handdoek in de ring omdat die niet meer leven kon daar. Toen werd ik het vagevuur in geschopt wegens mijn sympathie voor ene Laarmans daar. Vandaag ene Klont op A7 die het niet meer zag zitten wegens een laatste waarschuwing, terwijl het volgens mij zijn eerste was. Voorafgegaan door Neree op AP, omdat die denkt dat het een geradicaliseerde kraakclub wordt en Filantroop die gewetensbezwaren tegen schelden heeft. Sjongejonge. Wat een teringzooitje. Daar moet je de oorlog mee winnen.

  Like

 30. E.J. Bron zegt:

  @rommel

  Ja….dat wordt ´m niet zo rommel. Versnippering alom, verdomme! 😦

  Like

 31. E.J. Bron zegt:

  Trouwens….sympathie voor Laarmans ( = Fulco!)?? Leg dat eens uit.

  Like

 32. lucida zegt:

  E.J. Bron dank voor de geruststelling. Ik kan het mij ook nauwelijks voorstellen. Ik heb ook over andere oorzaken nagedacht, maar met de beste wil van de wereld kan ik daar vooralsnog geen oorzaak zien van de IP-ban op AP. Iemand heeft al de suggestie gegeven mijn router eens voor een kwartiertje uit te zetten, na herstart zou dan automatisch een nieuw IP-nummer worden gegenereerd. Geen idee, maar het werkt niet.

  Ik heb prof. Frik een mail gestuurd, en wacht nu maar eens even zijn reactie af.

  Like

 33. rommel zegt:

  Nou simpel, ik had alleen maar beloofd dat als ooit de islamitische vrede met zijn gangbare zegeningen mijn gezin zou bereiken en verrijken, ik bij hem persoonlijk zou komen bedanken voor zijn inzet van al het goeds van die mohammedanen wat ons is aangedaan. Zo ben ik dan ook wel weer.

  Like

 34. E.J. Bron zegt:

  @Lucida

  Ik stuur hem ook nog wel ff een mailtje. Zal hetzelfde probleem wel zijn als dat gielah had.

  Like

 35. E.J. Bron zegt:

  @rommel

  Schitterende understatement rommel. Daar houd ik van!! LOL! 🙂

  Like

 36. E.J. Bron zegt:

  @Lucida

  Kreeg net antwoord van de prof binnen. Hij heeft je op de white list gezet. Je moet hem alleen nog even bevestigen of het nu wel lukt of niet.

  Like

 37. rommel zegt:

  Laars viert op het moment zijn eigen feestje op A7. Volgens hem schijten we in ons broek voor iets dat er niet is. Nou heb ik sinds me 3e jaar nog nooit in me broek gescheten, en ben dat ook ook niet van plan voor de islam, maar ik zou graag op zijn dhimmibek schijten. Moge de volgende islamgek hem aan het mes rijgen.
  Kan me nog herinneren dat die een jaar ofzo geleden in een reactie vermelde dat A7 niet meer zou bestaan over een paar jaar. Daar gaat die natuurlijk wel gelijk inkrijgen. Die kwal maakt met zijn speciale status wat die daar geniet die hele site kapot. Ze hebben liever een Fulco dan een Klont en Toets. Dat ze mij eraf kicken kan ik nog wel begrijpen. Nothing new under the sun.

  Like

 38. gielah zegt:

  @Rommel: Ik reageer zowat een half etmaal later ( ik slaap namelijk meestal zo vanaf een uur of 23.00 uur…. rare gewoonte) maar ik denk dus geen secónde aan degene, die jij (..) verdenkt.
  Nee, nee, absoluut NIET.
  Het is voor 100% zeker iemand uit de fanclub van Fulco.
  AP heeft er niets mee te maken.
  Nou, hij doet maar.
  Ik dreig alleen steeds spontaan het leven te laten ( de tranen schieten me dan in de ogen), als ik weer die slogan daar op de voorpagina lees: ‘Voor uw dagelijkse portie vrijheid van meningsuiting’.
  Denk eerder aan: ‘uw dagelijkse portie in de pás lopen’ , of: ‘uw dagelijkse portie koekkoek-éénzang’.

  Like

 39. louis-portugal zegt:

  Nog even naar de KOP.
  Het feit dat die vader de franse staat wil aanklagen geeft duidelijk weer hoe ver die mensen van ons gedachtengoed afstaan.
  Ik denk dat hij mede voor de rechter zou moeten verschijnen voor georganiseerde misdaad want hoewel velen het ontkennnen denk het grootste deel van die moslims zo.
  Bert en rommel ik ben naar die dideo van pro en contra gaan kijken.
  Interessant met een moslim weer in de typische islamkramp van jullie zijn schuld ,er zijn weing fundamentalisten enz. enz.
  Die Prager vertelt het heel mooi in dat korte videotje.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s