Aanklacht tegen Michael Mannheimer

Op 14 februari 2012 ontving Michael Mannheimer een vonnis als gerechtelijk bevel van het kantongerecht in Heilbronn van € 2500,- De basis van het bevel was Mannheimer´s kritiek op de islam, specifiek zijn bewering, dat de islam er aan zou werken Europa over te nemen en te islamiseren. En bovendien zijn aanwijzing, dat de islam naar wereldheerschappij zou streven en zijn vaststelling, dat de koran en de sharia niet verenigbaar zouden zijn met de grondwet. Als aanleiding van het gerechtelijke bevel diende Manheimer´s bekend geworden oproep tot algemeen verzet van 8 april 2011, waarin hij zich beriep op art. 20, punt 4 van de Duitse grondwet.

Daarmee gaan de aanvallen van de overheden tegen bekende islamcritici in Europa door. Na Geert Wilders en Elisabeth Sabaditsch-Wolff is nu een van de bekendste en meest strijdlustige Duitse islamcritici aan de beurt. De aanklacht werd uitgevaardigd door een rechtbank in Baden-Württemberg. Een schelm, die denkt dat dit mogelijk iets te maken zou kunnen hebben met de roodgroene verkiezingsoverwinning van de actuele regering in de deelstaat. Politieke processen – en dit is er eentje – worden principieel door de desbetreffende Minister van Justitie van een deelstaat van tevoren bekeken. En deze kan er over beslissen of er uit een aanklacht een proces voortkomt. Daarmee heeft het Ministerie van Justitie bij politieke processen tegenover het Openbaar Ministerie beslissingsbevoegdheid. En in het kabinet van Baden-Württemberg zitten voor het eerst sinds 1945 oorspronkelijk uit Turkije afkomstige ministers – om maar helemaal te zwijgen van de Turkse clientèle in de SPD en bij Die Grünen.

De aanklacht luidt:

“Mannheimer´s oproep tot algemeen verzet volgens art. 20, punt 4 van de grondwet”

In zijn als openlijk “appèl aan alle vrijheidslievende burgers van Duitsland” plechtig verklaarde artikel belastert en demoniseert hij de islam in het algemeen als “mensenvijandig fascisme” en beledigt hem als de “meest erge vijand voor vrijheid, gelijkheid en broederschap”.

Hij suggereert, dat de “miljoenen tegen de wil van het Duitse volk hier binnen gebrachte mensen onze cultuur en onze civilisatorische verworvenheden verachten en onze Europese cultuur willen afschaffen ten gunste van het barbaarse systeem islam”. Moslims in Duitsland en in de rest van Europa zouden “al jarenlang hardnekkig en met steeds meer succes aan de overname van ons continent werken”.

De brief van het kantongerecht Heilbronn motiveert in dit kader het gerechtelijke bevel tegen Mannheimer als volgt:

“Met deze beweringen verdraait de beschuldigde bewust, onder gebruikmaking van de o.a. in de koran verankerde geloofsinhouden, de islam ongedifferentieerd als militante, intolerante en onvreedzame religie, die gevaarlijk en het respect van de burgers niet waard zou zijn. In een volgende alinea gaat hij door met zijn verbale aanvallen tegen de islam en zijn aanhangers en hekelt het zogenaamde overdreven en meedogenloze streven naar de macht van de islam door – opnieuw de geloofsprincipes van de islam vervalsend – te beweren, dat het centrale doel van de islam de wereldheerschappij zou zijn en dit doel zou, voorgedaan door de koran en de soenna, ondergeschikt zijn aan het hele religieuze leven van de islam”.

Verder wordt er gezegd:

“Vanuit zijn bewust verdraaide voorgestelde beeld van de zogenaamde grondwetvijandige inhouden en doelen van de islam, die door het Duitse establishment” ook nog ondersteund zouden worden, construeert de beschuldigde met het misbruik maken en het pseudojuridische erbij halen van grondwetsbepalingen een zogenaamd recht van de burgers op verzet, door te zeggen, dat hij de tijd rijp acht voor het in werking stellen van het recht op verzet (en de plicht tot verzet) en de onverbiddelijke toepassing hiervan van alle Duitsers volgens artikel 20, punt 4 van de grondwet.”   

De brief sluit af met de herhaling van de aanklacht:

Aanklacht:

Volksophitsing volgens § 130 Abs. 2. Nr 1 Buchstabe a) StGB in Verb. Mit § 11 Abs. 3 StGB.

Strafmaat 50 x 50 – in totaal € 2500,-

Een rechtsmiddelinstructie werd toegevoegd.

Omdat Mannheimer zich geen advocaat kan permitteren en omdat bij de relatief geringe strafmaat (die overigens, mocht hij worden opgelegd, geen straf zou betekenen) geen advocaat van de staat in het kader van een proceskostenhulp krijgt toegewezen, had Mannheimer, zoals hij tegenover ons zei, alleen de keuze om de straf tegen hem sowieso te betalen – of ertegen in beroep te gaan, wat hij dan ook deed.

Mannheimer zal zich daarmee zelf verdedigen als er tot het procesbegin geen advocaat gevonden kan worden, die zijn verdediging gratis op zich neemt. Omdat Mannheimer geen advocaat heeft, heeft hij ook geen inzicht in de documenten en kon onze vraag naar de aanklager niet beantwoorden.

Niemand moet zich vergissen, dat deze aanklacht alleen gericht is tegen de persoon Mannheimer. Het is een aanklacht tegen de Duitse islamkritiek als geheel en heeft de bedoeling om kritiek op de islam in het vervolg moeilijker te maken of zelfs helemaal te verbieden. Dat is een van de belangrijkste eisen van de moslimverenigingen niet alleen in Duitsland, maar wereldwijd en wordt via de OIC zelfs tegenover de VN geëist: Deze dient een passage uit te werken, volgens welke kritiek op de islam wereldwijd strafbaar gesteld zou moeten worden.

Mocht Mannheimer veroordeeld worden, dan zou dit de tot nu toe zwaarste klap van de linksen tegen het mensenrecht van vrijheid van meningsuiting in Duitsland zijn. Zover mogen we het nooit laten komen. Dat zijn we tegenover ons historische erfgoed schuldig – niet alleen de burgerrechten na 1848, maar ook de verzetsstrijders tegen het Hitlerregime, die – zoals de leden van de Weiße Rose, de medestrijders rondom graaf Stauffenberg, maar ook zulke moedige individuele strijders als Georg Elser – allemaal met hun leven moeten boeten voor hun inzet voor mensenrechten.

Michael Mannheimer is veel in het buitenland onderweg om daar voordrachten te houden. Voor zijn studies is hij al in meer dan 80 landen geweest. Het is heel goed mogelijk, dat hij niet alleen Duitse steun uit Duitsland, maar ook uit alle Europese landen evenals uit de VS, Australië, Rusland, Canada en Nieuw-Zeeland zal krijgen.

Giften aan Michael Mannheimer:

Michael Mannheimer
Stadtsparkasse München
Kto: 18135731
BLZ: 70150000

Iban: DE94 7015 0000 0018 1357 31
BIC: SSKMDEMMXXX

Bron:

http://www.pi-news.net/2012/03/strafbefehl-gegen-michael-mannheimer/

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Dhimmitude, Duitsland, Islam, Islamisering, Islamkritiek, political correctness, Socialisten. Bookmark de permalink .

13 reacties op Aanklacht tegen Michael Mannheimer

 1. Ad zegt:

  Dat de islam naar wereldheerschappij streeft zeggen ze zelf, en ongelovigen moeten ter dood worden gebracht. Ze willen overal landen hervormen tot een islamitische staat en in een aantal gevallen is dat al aardig gelukt en er zitten er nog meer aan te komen. Het is de hoogste tijd om de islam een halt toe te roepen. Nederland zou dan ook geen moslims meer moeten toelaten.

  Like

 2. Tom Hendrix zegt:

  Ziet U hoe “de RODEN”, en de andere LINKSE vuilakken, ons ras naar de verdommenis helpen om hier EURABIE te vestigen. Het gelijk van prof. Pim Fortuyn en Geert Wilders wordt hier toch gewoon bewezen. Ook in Duitsland gaat de ISLAM overheersen dankzij deze treurige “linkse bende”. Maar alles van “rechts”wordt monddood gemaakt, verketterd en verdacht gemaakt voor de “natte droom” van LINKS namelijk het KALIFAAT EUROPA. Kotsen moet ik van LINKS!

  Like

 3. Linsky zegt:

  Ik was vast van plan geen flikker meer te schrijven, daar had ik heel goede en persoonlijke redenen voor, maar er moet me wat van het hart en is het dus pure noodzaak om toch maar wat te plempen.
  Mannheimer, Kalfman, Ulfkotte, Kybeline…etc…nog een handjevol schrijvers die met hun eigen persoon in de frontlinies staan en voorop lopen. De mensen die met gevaar voor hun persoon….en natuurlijk die van hun families het lef en de passie hebben, het achterlijke, slaafse schapenvolk, the ’scheaple’ te informeren over het allergrootste gevaar wat de mensheid ooit bedreigde,….de ISLAM!!!!

  Niemand behoeft zich deze kwalificaties aan te trekken, ….alleen die de schoen past….enz.
  Het gaat in werkelijkheid natuurlijk niet eens om de personen in kwestie, maar om elke serieus te nemen en ongewenste kritiek op de islam, het ultieme wapen waarmee de gevestigde orde, het smerige linkse establishment de mensheid, wil ‘vervangen’….om maar eens met de woorden van Kalfman te spreken.

  Ik ben niet eens verbaast, maar desondanks verbijsterd, dat er zo weinig felle, waardige, en verontwaardigde respons is op het artikel, waarin de fundamentele vrijheid van mening en zelfs ons persoonlijke gedachtegoed aan banden wordt gelegd en bestraft!

  Het merendeel van E.J. ’s vertalingen komen juist van deze boven genoemde personen. Dit zijn de mensen die naar ik aanneem evenzogoed mens zijn als wijzelf….wat impliceert, dat zij ELKE DAG dus onder vuur liggen en gevaar lopen, en daarbij natuurlijk ook moeten vrezen voor hun families, hun vrouwen, kinderen en kleinkinderen. Blijkbaar worden deze implicaties door vele lezers en reaguurders niet steeds ten volle beseft.

  Ik had dus een aantal redenen om nooit meer te schrijven. Een daarvan was in ieder geval het feit dat er op al dit soort blogs, nou precies gebeurt wat ik mijn levenlang al meemaak; de aanvallen van de mensen die ‘achter je staan’! Zij staan daar niet voor niets, …van daaruit kun je goed iemand in de rug steken. Op Artikel-7 gebeurde dat, bij K&K, op dit blog, en nu dus ook bij Amsterdam Post.
  Ik zelf ben er door veel reaguurders en schrijvers van beschuldigd, de strijd tegen het moslimgeteisem te ondermijnen, door mijn persoonlijke visie en maar in werkelijkheid zijn juist mijn critici het die de ogen sluiten voor de echte reden, precies zoals de bedoeling is van de ‘heersers’. Staar je blind op het symptoom, dan zie je de oorzaak niet!!!

  Dat kan enkel voortspruiten uit ernstig zieke ego’s, die zich in hun arrogantie en leeghoofdigheid, bedreigd voelen in hun positie door mijn afwijkende ideeën, of zij voeren een verborgen agenda, waarbij de oorzaak te vinden is in een volledig georkestreerd programma, vastgelegd door de echte tegenstanders! Islam en sharis is een hele ernstige, grote vijand…de grootste, maar de echte aanstuurders zitten op het pluche, aangestuurd door lieden in de schaduw.
  ——————————————
  Een van de meest indrukwekkend, en tegelijkertijd minst bekende uitspraken van een visionair, een van de meest vooraanstaande burgers van de VS, Henry Ford, sprak zich ooit op deze wijze uit over de FED en het monetaire systeem in de Verenigde Staten:
  “Het is maar goed dat de mensen van deze natie (VS) niet weten hoe ons bancaire en monetaire systeem in elkaar zit.
  Als ze dat wel zouden weten, ben ik er zeker van dat er morgenochtend een revolutie zou uitbreken..”
  ——————————————–
  President Woodrow Wilson leverde de US$ over aan een stelletje private bankiers
  Woodrow Wilson was degene die de FED het leven gaf, op 23 December 1923, toen het Congres met Kerstrecess was. Door een simpele handtekening van deze president, kreeg het systeem van Centrale Banken de macht over de US-dollar.
  Enige tijd later, bij zijn afscheid, blijkt dat Wilson echter spijt als haren op zijn hoofd heeft van zijn besluit en daad.. Hij omschrijft het als het gevoel dat hij zijn volk heeft verkwanseld. Hij bracht het zo onder woorden:
  “Ik ben een hoogst ongelukkig mens, want onbedoeld heb ik mijn land geruïneerd. Een grote industriële natie is afhankelijk van haar geldsysteem; ons systeem is gecentreerd. Daarom is de groei van onze natie en al haar activiteiten nu in de handen van een paar mannen.
  Wij zijn daardoor tot een van de slechts geleide landen verworden, tot een van de meest gedomineerde en gecontroleerde overheden in deze beschaafde wereld. Er wordt niet langer meer geregeerd vanuit Vrije Meningsuiting, we worden niet meer geregeerd door overtuigingen en de stem van de meerderheid. We worden geregeerd door de meningen en de dwang van een kleine groep mensen.”
  —————————————-
  ‘Er is iets achter de troon, dat groter is dan de koning zelf,’ zei de Engelse staatsman Sir William Pitt in een toespraak tot The House of Lords in 1770.
  ‘De wereld wordt geregeerd door geheel andere personen dan verondersteld wordt door degenen die niet achter de coulissen staan,’ aldus Benjamin Disraëli, eerste minister van Engeland, in zijn in 1844 gepubliceerde boek Coningsby, or the New Generation.
  —————————————
  Quote: Wij, de Groenen moet ervoor zorgen dat we zo veel buitenlanders krijgen mogelijk naar Duitsland. Als ze in Duitsland zijn, moeten we vechten voor hun recht om te stemmen.
  Als we dit hebben bereikt, zullen we het aandeel van de stemmen die we nodig hebben om deze republiek te veranderen. Daniel Cohn-Bendit , Alliance 90/The Groenen
  ————————-

  Steeds opnieuw valt het me op dat er geen enkele loyaliteit en solidariteit met elkaar, onder de reaguurders, noch onder de schrijvers. Kennelijk is de enige passie die men bezit, egostrijd…en lekker kankeren en schelden vanachter het toetsenbordje.
  Blijkbaar ben ik toch wel erg wereldvreemd en naïef….want ik dacht werkelijk dat we hier streden tegen de islam en niet tegen elkaar.

  Alle ontkenners en tegenstanders van samenzweringen en complotdenken zijn volslagen imbeciel. Waarschijnlijk omdat hun hersens al geruime tijd zwaar aangetast zijn door debunkings-rot, waardoor men overal dingen ziet die er niet zijn en dat wat er wel is en zich duidelijk in alle helderheid manifesteert, ontkent.

  Je moet toch wel een blinde ziel hebben om niet te zien, te begrijpen en te beseffen dat alles wat er gebeurd, de hele islamisering en totale controle die de overheden van de hele wereld nastreven, nooit gebeuren konden door, politieke dialoog, openbare discussie en op democratische wijze werd gegrondvest….
  De kudde is en blijft ziende blind en horende doof….en goed gehersenspoeld, ze zal onmiddellijk het vrije schaap aanvallen en tot de orde roepen.

  Ook hebben we verder geen ’bewijs’ meer nodig. Een boom herken je aan haar vruchten. Nou, we zien toch de vruchten van de islam en die van onze overheden…………!
  Bewijs is een kwestie van perceptie, enthousiasme , interpretatie en acceptatie.

  Enthousiasme is de ervaring van de gemoedstoestand tijdens het zoeken, wikken en wegen.
  Liefde is leven.

  Elk bewijs is ook weer te ontkrachten en elk enthousiasme ook weer te temperen en elke liefde te doven!
  De islam haalt haar ‘bewijs’ uit een boekje met de handtekening van een pedofiele, krankzinnige!

  Ik zeg het nog een keer;
  Er bestaat geen immigratie van moslims…dit is een wereldwijde bezettingsmacht!

  ‘islam is een compleet, juridische, economische en politieke oorlogsdoctrine, een militair NWO-systeem!’
  Alleen een dooie vis gaat met de stroom mee!
  Ulfkotte, Mannheimer, Kalfman en Kybeline, etc…, zijn geen dooie vissen!
  Zij staan op de voor hen best mogelijke wijze op de barricaden. Ik ben benieuwd of er nu dan ook eens loyaliteit en solidariteit blijken,… bijv. doormiddel van commentaar, het opzetten van acties, en eventueel het organiseren van een tocht naar Duitsland, als de tijd daar is straks…………

  Als het establishment deze mensen de mond zal hebben gesnoerd….wie zal dan onze stem en mening vertolken?

  Like

 4. E.J. Bron zegt:

  LINSKY IS BACK!!! YES!!! 🙂
  Blij dat je besloten hebt om je “bek” weer open te scheuren, Linsky. Ik heb je gemist op de site.

  En je binnenkomer is meteen een dijk van een comment. Dank!

  Like

 5. lucky9 zegt:

  Even aanstippen dat http://www.ripostelaique door een Franse rechtbank een boete aangesmeerd kreeg van 12.200 euri wegens haar kritische benadering van de godsdienst van de wrede, exact één dag na de dood van het beest van Toulouse.

  Begunstigden zijn de Franse Staat en de “liga voor de rechten van de mens”. Hallucinant!
  Ze gaan in beroep. Wees voorbereid.

  Like

 6. G.Deckzeijl zegt:

  Oproep: iedereen tegen de Nieuwe Fascisten en hun linkse vriendjes, eensgezind.!!!
  http://tinyurl.com/69tf4ee

  Like

 7. Richard zegt:

  Je ziet dat de rechtspraak in Europa steeds meer gaat lijken op de rechtspraak in Iran en Irak.
  Schijnprocessen, waarbij de uitkomst al bij voorbaat vaststaat. Vrouwe Justitia is niet alleen blind, maar ze schijnt ook hersenbeschadiging te hebben! Welkom terug Linsky, je hebt helemaal gelijk.

  Like

 8. friki zegt:

  Wat ik in mijn positie kan doen is mensen informeren.

  Like

 9. louis-portugal zegt:

  Linsky, men kan zien dat je een tijdje hebt zitten broeden.
  Richard die duitsers zijn eraan gewend uit de periode 40 tot 45.

  Like

 10. Columnist zegt:

  Richard zegt:
  28 maart 2012 om 12:40
  Je ziet dat de rechtspraak in Europa steeds meer gaat lijken op de rechtspraak in Iran en Irak.
  ====
  Het wordt een steeds beter idee om af te reizen naar het Midden-Oosten, en daar orde op zaken te stellen.

  Like

 11. G.Deckzeijl zegt:

  Steeds vaker heeft vrouwe justitia een hoofddoek op in plaats van een blinddoek.

  Like

 12. Wachteres zegt:

  E.J. Bron zegt:
  15 januari 2012 om 12:40

  Als ik een gokje mag wagen…. De volgende, die aan de beurt is in Duitsland, is Michael Mannheimer. Er zit systeem in!!

  http://michael-mannheimer.info/

  Ik wist het! E.J. heeft een voorspellende geest! 😛

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s