Günter Grass en de brief van de grootmoefti Husseini aan Hitler

De joden zijn naast de christenen de “natuurlijke” vijand van de islam

De huidige situatie in het Midden-Oosten heeft veel minder met een zogenaamde onrechtvaardigheid en onderdrukking van de “Palestijnen” te maken (die in werkelijkheid normale Arabieren zijn) dan met de geboden van de koran en de Hadith tot de volledige uitroeiing van de joden van het aangezicht van de aarde. Nauwelijks een medium hier in het land doet een poging om de inleiding van de charta van Hamas te citeren, waarin de vernietiging van Israël en alle joden als primair doel wordt opgevoerd – let wel, niet onder het aspect van het Midden-Oostenconflict, maar alleen betrokken op dienovereenkomstige passages van de koran en desbetreffende uitspraken en daden van Mohammed.

Deze pleegde zijn eerste volkerenmoord dan ook op de joodse stam van de Banu Qurayza: toen deze stam geen gehoor gaf aan zijn oproep om zich collectief tot de islam te bekeren, liet de profeet de volgende dag massagraven graven, alle 700 (andere bronnen spreken van tot 1000) mannen van de stam in levende lijve onthoofden – halalgetrouw van voren naar achteren met messen, wat een tot op de dag van vandaag gebruikelijke en bijzonder gruwelijke executiemethode van de islam op “ongelovigen” is. De profeet heeft zelf meegedaan aan dit “slachtfeest”, totdat zijn handen het mes niet meer konden vasthouden – tot op de dag van vandaag als voorbeeld voor alle andere moslims geprezen door imams in de hele wereld.

Dat dit door de mainstream-media sinds 1948 wordt doodgezwegen, is een schandaal van de eerste orde en toont het intellectuele en politieke falen van het Westen aan, dat uiterlijk sinds de Zevendaagse Oorlog steeds meer veranderd is in een Israëlvijandig en pro-Palestijns centrum.

De media zijn pro-Palestijns en anti-Israëlisch

Bijna alle media en politieke partijen van Europa zijn anti-Israëlisch en steeds meer ook anti-Joods. Het bestuur van het Rode Kruis in het Midden-Oosten, evenals de diverse dicht bij de VN staande organisaties, die in het Midden-Oosten ter plaatse aan de “oplossing” van het Midden-Oostenconflict werken, bevinden zich – weinigen zijn zich hiervan bewust – voor het overgrote deel in Palestijns-Arabische en/of linkse handen. De door de Europese televisieomroepen ter plaatse werkende televisiemensen – cameramannen en/of journalisten – zijn of overwegend Palestijnen, Europese pashouders van Palestijnse afkomst of bijzonder hardnekkige Israëlvijandige linksen. De beelden van het Midden-Oostenconflict, die al jarenlang worden uitgezonden naar de woonkamers van de miljoenen huishoudingen in Europa, zijn daarom extreem pro-Palestijns gekleurd en laten het Midden-Oostenconflict bijna uitsluitend zien onder het aspect van Israëlische daders en Palestijnse slachtoffers.

Palestijnen ensceneren hun slachtofferrol op de manier van Hollywood  

Daarbij worden zulke slachtofferscènes vaak op een Hollywood-achtige manier geënsceneerd: Bij talrijke aanvallen door Israëlische raketten worden beelden de wereld ingestuurd, die massaal burgerslachtoffers aan de kant van de Palestijnen van Libanon of uit de Gazastrook tevoorschijn toveren. Mediadeskundigen konden al lang bewijzen, dat op veel van deze foto´s steeds opnieuw dezelfde “doden” zijn te zien – dezelfde slachtoffers op diverse etages waar een Israëlische raket zou zijn ingeslagen. Waar in de wereldpers sprake was van zogenaamd honderden burgerslachtoffers onder de Palestijnen, bleek na onderzoek, dat het vaak slechts om een handvol slachtoffers ging en in veel gevallen zelfs om niet één burgerslachtoffer.

Tijdens de laatste Gaza-oorlog werd door verschillende bronnen bevestigd (o.a. door burgers in de Gazastrook), dat Hamas (“Wij zullen nooit vrede sluiten met Israël!”) vanaf de daken van bewoonde flats raketaanvallen uitvoerde op Israëlische dorpen en daarna, wachtend op een exacte respons van het Israëlische leger, het flatgebouw hals over kop verliet om zich voor het flatgebouw met machinegeweren en diverse videocamera´s op te stellen om het de bewoners te verhinderen de flat te verlaten, de raketaanval van Israël te filmen, in de hoop, dat deze tot veel burgerslachtoffers onder hun “broeders en zusters” zou leiden. Zulke beelden worden voor enorm veel geld aan westerse persbureaus verkocht en behaalden een maximaal politiek succes voor de Palestijnse terroristen. In het besef van de zwakte van het Westen werden en worden tot op de dag van vandaag door de Palestijnen exact die beelden geproduceerd, die het Westen altijd het meest schokken: dode burgers, voornamelijk kinderen en vrouwen.

Nauwelijks een westers nieuwsprogramma dat daarover bericht en nog minder, die erop wijzen, dat het bij deze acties om meervoudige oorlogsmisdaden in de zin van de Conventie van Genève gaat: zowel de beschieting vanuit woongebieden als de beschieting van civiele gebieden zijn zware oorlogsmisdaden en het opzettelijke misbruik van de eigen burgers als menselijk schild evenzo.

Günter Grass en zijn nieuwe falen

Onder dit aspect is het nieuwste “gedicht” van Günter Grass, waarin hij eenzijdig de Israëli´s ervan beschuldigt een Derde Wereldoorlog voor te bereiden, nog slechts hoofdschuddend te noteren en het toont aan, dat de voormalige SS-man Grass tot op de dag van vandaag niets heeft begrepen van of begrijpen wil van de overlevingsstrijd van de joden. Dit weegt des te zwaarder, omdat zijn voormalige chef Heinrich Himmler toonaangevend deelnam aan de “definitieve oplossing” rondom de joden – en dat deze “definitieve oplossing” ook in een speciale vorm uitgebreid zou moeten worden naar de op het moment van de Shoah in Palestina levende joodse vluchtelingen. Heeft Grass zichzelf al met zijn veel te late (60 jaar na dato) bekentenis tot zijn lidmaatschap in de SS zwaar beschadigd, na zijn nieuwste gedicht is zijn naam vermoedelijk definitief voor eeuwig geruïneerd.

Een winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur, iemand met een voortdurend wijsvingertje in de lucht tegen “kleinburgerlijkheid” en de eeuwige maner van het falen van de Duitsers tegenover de opkomst van de NSDAP – een voormalig lid van de SS zelfs – zou ervan verdacht worden dat hij de geschiedenis kent van een volk, dat eeuwenlang existentieel vervolg werd en blootgesteld stond aan uitroeiing door Romeinen, christenen, joden, internationale en nationale socialisten. Tot de laatste behoorde Grass zelf, hij maakte dus zelf deel uit van dat dadervolk, dat hij al tientallen jaren onophoudelijk aan de schandpaal nagelt. Des te meer zou men van hem moeten verwachten, dat hij lering uit de geschiedenis zou hebben getrokken. In zijn “gedicht” wordt met geen letter genoemd, dat Israël wordt omsingeld door doodsvijanden en het enige land ter wereld is, dat door meerdere landen met diens definitieve vernietiging wordt bedreigd. Grass is in ieder geval ten einde. De geschiedenis zal haar oordeel over hem vellen.

Günter Grass durft nauwelijks het object van zijn tirade – de joodse staat Israël – ook maar bij de naam te noemen. En alleen uit tactische overwegingen publiceerde hij zijn “gedicht” op het moment van het joodse Pesach – net zoals de Arabische en islamitische vijanden van Israël ook altijd hun provocaties uitvoerden, zoals Marcel Reich-Ranicki in een interview met de FAZ scherpzinnig opmerkte!

Grass als islamiseringhelper

Toen de publicatie van de Mohammed-cartoons in de Deense krant Jyllands-Posten een door de radicale moslims geënsceneerde wereldwijde woede tegen het Westen produceerde, stond Grass niet bijvoorbeeld achter het door hem steeds geëiste dictaat van de provocatieve vrijheid van meningsuiting, vrijheid van spreken en persvrijheid, maar solidariseerde hij zich op schandalige wijze met de vrijheidsvijandige islam.

In de Republiek van Weimar formuleerde de grote Duitse schrijver Kurt Tucholsky op de vraag, waar de grenzen van Verlichte geschriften en vooral van kritische satire zouden liggen, zijn beroemd geworden antwoord:

“Wat mag de satire? Alles!”

Bijna een eeuw later veroordeelde uitgerekend de Duitse Nobelprijswinnaar voor Literatuur Günter Grass – die al bij de terreuraanslag op de Twin Towers in New York blijk gaf van begrip en een zekere sympathie voor de islamitische terroristen – de publicatie van de Mohammed-cartoons als

“bewuste en geplande provocatie van een rechts Deens blad”.

Hier is hij weer: de automatische reflex van de linksen om iedere vorm van kritiek op de islam onmiddellijk en ongecontroleerd in de rechtse politieke hoek te plaatsen. Geen woord van Grass in dat interview met de FAZ over de wereldwijde hetze tegen “ongelovigen” door de islam, geen woord over de bedreiging met moord tegen de Deense karikaturisten en tegen talloze uitgevers, schrijvers, journalisten in de hele wereld, die het gewaagd hadden de islam te bekritiseren.

Want dit en gelijksoortige dingen zijn de inhouden van de karikaturen van het door Grass “rechts” genoemde blad. En ook al zou het nog zo rechts zijn: In tegenstelling tot Grass legt dit “Deense blad” tenminste de vinger op de zere plek en ontmaskert een van de meest zwaarwegende misstanden van de islam. Grass echter gaat in zijn vriendschap tot het islamofascisme zelfs zo ver om naar aanleiding van de kandidatuur van Lübeck tot culturele hoofdstad van Europa in alle ernst voor te stellen een kerk in Lübeck te veranderen in een moskee. Wat daar gepredikt wordt, schijnt hem verder niet te interesseren. Laten we eens kijken welke soort Koranteksten er in de moskeeën in de wereld worden gepredikt:

Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast…” (soera 47, vers 4)

“En doodt hen, waar je hen (de “ongelovigen”) ook ontmoet…” (soera 2, vers 191)

Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van God werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.” (soera 4, vers 89)

O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, God leidt het overtredende volk niet.” (soera 5, vers 51)

“O, jij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat God met de godvruchtigen is.” (soera 9, vers 123)

Etc., etc., etc……

Er bestaan slechts twee mogelijkheden, waarom Grass zich inzet voor dit theologische fascisme. Ten eerste: Grass heeft geen idee van de islam. Ten tweede: Grass kent de islam. In het eerste geval is hij een negeerder. In het tweede geval een vriend van een fascistische religie.

Zijn lidmaatschap in de Waffen-SS – niet echter zijn late bekentenis – zou men hem nog kunnen vergeven als uitdrukking van zijn jeugdige onervarenheid. Dat hij zich echter op zo´n hoge leeftijd, waar men eerder wijsheid en kennis van de wereld mag verwachten, inzet voor een moordende, mensenverachtende en pedofiele profeet en voor diens opgerichte religie, is onvergeeflijk. In zijn blinde enthousiasme en kritiekloze opkomen voor die “vredesreligie” is Grass daarmee zelf een gevaar voor de vrijheid geworden, waarvan hij gelooft zijn hele leven lang voor gevochten te hebben.

De schrijver Günter Grass in ieder geval heeft met zijn Israëlvijandige gedicht de doos van Pandora geopend. Sindsdien duiken er steeds meer statements op, waarin niet bijvoorbeeld de onrechtdictatuur van de Islamitische Republiek Iran en onlangs ook Egypte (“Wij willen atoombommen op Israël!”), maar in alle ernst het democratische Israël als een gevaar voor de wereldvrede wordt beschouwd. De linksen van de wereld hebben in de luwte van Grass nu blijkbaar wel de “moed” gevonden om hun decennialange, slechts moeizaam gecamoufleerde, Jodenvijandigheid (dekmantel: “Antizionisme”) vol uit te dragen. Geen wonder, dat de linksen zich zo verbonden voelen met de moslims en propagandistisch en terroristisch met hen collaboreren (RAF).

Een van hun geestverwanten was de, naast Hitler, ergste Jodenhater van de 20e eeuw: De grootmoefti van Palestina, Mohammed Amin El Husseini.

De grootmoefti van Palestina haalde zijn Jodenhaat uit de koran

De grootmoefti van Palestina, Mohammed Amin El Husseini, was een extreme Jodenhater en had al meerdere pogroms tegen joodse kolonisten in Palestina op touw gezet, met duizenden slachtoffers onder de daar levende joden. Hij was meerdere malen te gast bij Adolf Hitler om met hem over de mogelijkheid van de definitieve vernietiging van de Palestijnse joden te overleggen. Het is interessant, dat enkele dagen geleden – kort na de publicatie van het gedicht van Grass – een islamitische internetsite (Radio Islam) een brief van de grootmoefti aan Hitler publiceerde. Deze brief wil ik mijn lezers niet onthouden. Hij toont de bewondering en de sympathie van de grootmoefti tegenover Hitler aan, in wie hij vanwege diens programma om de joden te vernietigen een voorbeeld zag.

“Mijn bewondering voor Uwe excellentie”

(http://www.abbc.net/mufti/ger-lettre-a-hitler.htm)

“Bovendien heeft de Palestina-kwestie alle Arabische landen in een gemeenschappelijke haat tegen de Engelsen en joden verenigd”.

“De bijzonder warme sympathie van de Arabische volkeren voor Duitsland en voor de As is zondermeer een voldongen feit. Geen propaganda kan iets aan deze waarheid veranderen. Bevrijd van bepaalde materiële belemmeringen, zijn de Arabische volkeren overal bereid om naar krachten tegen de gemeenschappelijke vijand op te treden en zich enthousiast samen met de As hun aandeel in de welverdiende overwinning van de Engels-joodse coalitie te leveren”.

“Ik kan er vastberaden aan toevoegen, dat de Arabieren bereid zijn om zich in de waagschaal te stellen en hun bloed in de heilige strijd voor hun nationale aanspraken te geven, op voorwaarde, dat bepaalde morele en materiële plannen gegarandeerd worden”.

“Ik sluit af met de wens, dat Uwe excellentie een lang en gelukkig leven mag hebben en dat het grote Duitse volk evenals de As in de nabije toekomst een schitterende overwinning en welvaart mogen ervaren.

Ik verzoek Uwe excellentie overtuigd te zijn van het gevoel van mijn grote vriendschap, erkenning en bewondering.”

Grootmoefti van Palestina

Mohammed Amin El Husseini

Bron:

http://michael-mannheimer.info/2012/04/12/gunter-grass-und-der-brief-des-grosmufti-husseini-an-adolf-hitler/#more-9660

Auteur: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Antifascisten", "Palestina", antisemitisme, Dhimmitude, Duitsland, Islam, Israël, Joden, Jodenhaat, Links verleden, Moslims, Socialisten. Bookmark de permalink .

7 reacties op Günter Grass en de brief van de grootmoefti Husseini aan Hitler

 1. Linsky zegt:

  Goh, nou weet ik niet waar ik het meest van onder de indruk ben, van het artikel, de vertaling of de opmaak.
  Puik werkje weer Heer Bron! 🙂

  Like

 2. E.J. Bron zegt:

  Dank u, heer Linsky!

  Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  Goed onderbouwd stuk Hr.Bron. Maar ik vrees, dat onze gutmenschen van LINKS zullen zeggen, dat de Islam toch echt vreedzaam is, en veel oppervlakkige mensen zullen deze linkse flauwekul geloven helaas.

  Like

 4. lucky9 zegt:

  Grass is een ikoon waar alleen debielen in katzwijm van vallen.

  Like

 5. louis-portugal zegt:

  Bert ik wil de pluimen bevestigen.
  Ik denk dat er nog een derde reden kan zijn voor het gedrag van Grass na het zien van het intervieuw met Bukow van ZDF.
  Ik heb ergens gelezen dat een amerikaans onderzoeksteam ontdekt heeft dat bij bepaalde linkse mensen een bepaald DNA ontbreekt.
  Ik kan het stuk niet meteen vinden maar ga ernaar op zoek.
  Gerrit D. zou het zo produceren.
  Over het zwijgen krijg ik, buiten de leugen, de indruk dat hij, hoewel pas 18 jaar aan het einde van de oorlog, veel meer uitgevroten heeft dan hij wil doen lijken en wachten totdat mogelijke getuigen overleden waren.
  Jammer dat we daar niet meer over weten.

  Like

 6. Pingback: How Jews destroy nations - Zionism - Pagina 2

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s