Waarom is de politiek bang voor de uitdeling van de koran? (+ video)

Volker Kauder, de fractiechef van de CDU in het Duitse parlement, liet gisteren in het nieuws de kat uit de zak waarom de politiek bang is voor de uitdeling van korans door Salafisten. Als het boek massaal gratis uitgedeeld zou worden, zou men moeten vrezen, dat het ook weggegooid en bij de vuilnis terecht zou komen – met alle gevolgen van dien. Zie Afghanistan! Zover is het al gekomen in onze Taliban-republiek. Berlijn is net Kaboel!

We zullen er dus niet onderuit komen om op staatskosten extra koranvuilnis detectives in te huren, die in alle afvalbakken van het land op zoek gaan naar weggegooide exemplaren van het heilige boek, deze eruit vissen, kussen, poetsen, met rozenolie besprenkelen en in een plechtige bidprocessie naar de dichtstbijzijnde Salafistenmoskee brengen. Daar zullen de ontwijde korans onder diepe buigingen, knievallen, duizend verontschuldigingen en het verzoek om vergeving aan de imam overhandigd om dan verder shariaconform gerecycled te worden. Just wait and see!

Video:

http://www.tagesschau.de/inland/koranverteilung100.html

Bron:

http://www.pi-news.net/2012/04/warum-hat-politik-angst-vor-koran-verteilung/

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Dhimmitude, Duitsland, Islamisering, Islamitisch fundamentalisme. Bookmark de permalink .

17 reacties op Waarom is de politiek bang voor de uitdeling van de koran? (+ video)

 1. louis-portugal zegt:

  Of in het riool gooien zoals onlangs in Pakistan gebeurde.
  Een heel goeie oplossing lijkt mij om met een stelletje burgers in allerle duitse steden vuurstapeltjes te organisreren en te verbranden die rotsooi.

  Like

 2. Columnist zegt:

  Ha, fijn! Eindelijk eerlijkheid.

  Like

 3. Ad zegt:

  Ten eerste zou ik een Koran weigeren aan te nemen en als ik dat wel zou hebben gedaan voel ik mij vrij om die met het vuil weg te gooien als ik dat wil, net zoals ik dat met folders van supermarkten zou kunnen doen. Wie denken die salafisten wel dat ze zijn. Direct het land uitzetten.

  Like

 4. Jan zegt:

  IJzersterk:

  Like

 5. Columnist zegt:

  Een goede kans om de Koran in het Arabisch te lezen. Het grootste probleem met de Koran is dat hij veel te dik is, net als trouwens de Bijbel. Vandaar de eindeloze ruzies over de uitleg. God bestaat, de hel is eeuwig.

  Like

 6. E.J. Bron zegt:

  @columnist

  Waarom schrijft u “koran” steevast met een hoofdletter??

  Like

 7. langs lopen en fles benzine er over per ongeluk en later verbranden door anderen
  KUT Geloof ,,

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  Het is toch bij de “wilde beesten”, af dat een christen opkomt voor dat haatboek koran. Lenen deze politieke correcte christenen zich voor volksverraad? Onderhand geloof ik steeds meer in een samenzwering tegen de eigen bevolking, zowel in nederland als in de rest van Europa! Maar..als we terugdenken aan het verraad van “de Resolutie van Straatsburg”, ook wel bekend als “Oil for Immigration”, dan vallen de puzzelstukjes op hun plaats.

  Like

 9. Frans Brassens zegt:

  Die ‘gewoonte’, Columnist (14:05), biedt nu juist een aardige mogelijkheid om je mening te verkondigen.
  Voor mij dus geen hoofdletters bij koran of bijbel. Net zo min trouwens als bij ‘europa’.

  Like

 10. Linsky zegt:

  Wat me mijn hele leven al verbaasd, vanaf dat ik er kennis mee maakte op school,
  is dat er zo ontzetten veel mensen, hele kuddes in boeken geloven.

  Om daar achter te komen heb ik ze zelf gelezen.
  De Bijbel de koran, de Veda’s de Mahabharata, de Ramayana, de Popol Vu, etc.. etc…
  Wat me dan uitermate verbaasd is dat onze regeringsleiders en andere wijzen en overheden,
  doodgemoedereerd in kerken zitten, op hun knieën en de een of andere Godheid aanbidden.
  Men noemt dat ‘geloof’!

  Sommigen bestaan het zelfs, om dat te doen in een moskee terwijl zij dat geloof officieel niet eens aanhangen!
  Ja werkelijk, die zijn er…bijv. Welten.
  Uit eigen ervaring dus, ben ik dus tot de conclusie gekomen dat er in geen enkel boek ter wereld iets staat, wat welke God dan ook geschreven heeft!
  Het is allemaal door mensen opgetekend.
  Ik herhaal…mensen!

  Waar blijft dan de zeggenschap van het geschrevene???
  Dit wil natuurlijk niet zeggen dat ‘geloof’ per definitie niet goed is,
  waar ik op wil wijzen is, dat het werkelijk Godgeklaagd is dat mensen
  hun normen, waarden, en ethiek afmeten aan wat iemand in een boek heeft neer geplemd!
  De R. K. kerk, besloot om een aantal boeken zelf samen te stellen,
  op een wijze die garantie bood om de kudde in het gareel en onder controle te kunnen houden.
  1300-1400 jaar geleden deed men dat ook nog eens maar besloot toen een tegenwicht te kweken, teneinde op het juiste moment deze kuddes tegen elkaar te kunnen opzetten.
  De koran echter was werkelijk geheel tegengesteld aan de ‘nobele’ doelstellingen vermeld in het Nieuwe Testament.

  Daar zit natuurlijk een bedoeling achter.
  Intelligentie lieden hebben al eeuwen getracht de teksten te doorgronden en te interpreteren.
  Het is echter simpel, de Bijbel looft en respecteert het Leven,
  de koran verloochend en veracht het Leven!

  1..500.000.000. moslims, zo ongeveer, ‘geloven’maar al te graag in dat boek.
  Het belooft hen heerschappij over alles en iedereen.
  De macht over vrouwen en kinderen en de rest wat niet in hun kraam te pas komt, vernietigen ze gewoon.
  Gelegitimeerd door…een boek……..letters, symbooltjes op papier!
  geschreven door een verkrachter, moordenaar, imbeciel en pedofiel!!!

  Leve het “zelf bewustzijn” van de mens!

  Like

 11. Pingback: Waarom alleen hard optreden tegen Salafisten helpt | E.J. Bron

 12. tessa zegt:

  De Kunduz coalitie en probleemsteden!
   
  Politieke partijen van Kunduz coalitie zijn niet bereid fundamentele hervormingen bij de overheid door te voeren en daarmee bedoelen we een coalitie die niet voor ieder overheidstekort de belastingkaart trekt maar bereid is de overheidsorganisatie te herstructureren en de uitgaven van de overheid in de klauw te houden. Deze politieke partijen zijn niet bereid om Provinciale Staten en Waterschappen opheffen en de taken onderbrengen bij ministeries en gemeenten.
  Onder druk van Brussel heeft de Kunduz groep verdere lastenverzwaring in overbelast Nederland voorgesteld en weigert om echte bezuinigingen door te voeren waar draagvlak voor is.
  Van de Kunduz-coalitie hebben GroenLinks en D66 het meeste profijt, er wordt niet zo veel op hun elite constructie bezuinigd:export uitkeringen naar Turkije en Marokko, bloedige rituele slacht, burka/hoofddoek, dubbele passpoort, moskeebouw, uithuwelijk, eerwraak en nodige massa verzameling uit Moslimlanden kan weer hervat worden. 90 miljoen Euro is extra gereserveerd voor de sekte oorlog tussen Moslims in Afghanistan.
  Massa immigratie is gered: elk jaar komen er 150.000 allochtonen bij, waarvan het gros moslim is. Ook al is de meerderheid hier op tegen. Maar het wordt ons gewoon de strot doorgedrukt om dictatoriale moslimlanden vriend te houden.
  Met de Kunduz coalitie worden Probleemsteden groter. Nederland bevindt zich in de grootste demografische omwenteling van zijn historie, waarbij vooral niet_Europese bevolkingsgroepen de oorspronkelijke bewoners heel snel aan het vervangen zijn. Straat voor straat, wijk voor wijk is er een etnische verandering aan de gang.
  De meerderheid van de inwoners van Amsterdam is allochtoon. Sinds 1974 is de autochtone bevolking in de hoofdstad meer dan gehalveerd. Men vertrok omdat niet-westerse allochtonen via “positief discriminatie” voorrang kregen bij de toewijzing van woningen, onderwijs en werk! Amsterdam Zuidoost bestaat 82% van de bevolking uit niet-westerse immigranten. De 18% inheemse Nederlanders bestaat voornamelijk uit 50-plussers. De kolonisatie van Amsterdam-Zuidoost door niet-westerse immigranten is niet alleen het gevolg van een hoog geboortecijfer onder niet-westerse allochtonen. Een andere voorbeeld daarvan is de situatie in Amsterdam-West. In dit stadsdeel wonen ca. 220.000 mensen. Daarvan is 13 % Nederlanders. Deze staatsdeel is nu totaal onleefbaar geworden. Een directe gevolg was dat een oorlogsmonument heeft plaats moeten maken voor de bouw van een moskee. Het is veel meer een gevolg van de aanhoudende immigratiestromen en het gerichte voorkeursbeleid van de almachtige PvdA, CDA, D66 en Groenlinks die het aantal inheemse inwoners willen minimaliseren. Groei van anti-Nederlandse “immigranten” colonne is van groot belang voor de PVDA, CDA, GL en D66. Veel politici, top ambtenaren, bonussen vreters en gemeente bestuurders investeren juist in deze massa om aan de macht te blijven. Deze politici gedragen zich als de verlenging van Moslimlanden. J. Cohen en PVDA top ambtenaren zijn nog niet klaar met de bouw van de grootste Europese moskee in Amsterdam. Hij was weer bij een bijenkomst van Moslims en gaf ze zelfde adviezen om verder te gaan. Wat een schaamteloze hypocrisie.
  Cijfers van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente Rotterdam wijzen uit dat momenteel meerderheid van de stad allochtoon is. 30 jaar geleden de scholen uit overwegend Nederlandse leerlingen, inmiddels bestaat de leerlingenpopulatie voor 90% uit allochtonen met als overgrote meerderheid Turkse en Marokkaanse leerlingen. Het niveau van onderwijs is enorm gedaald. In sommige wijken lesgeven is bijna onmogelijk geworden. Agressieve Moslim kinderen met heel slechte familie opvoeding trekken alles naar beneden. Met een IQ van ca. 82 is het moeilijk te onderscheiden wat goed of kwaad is. R. Plasterk (PVDA) wilt betere onderwijs en nog meer innovatie. Plasterk ziet zich echter geconfronteerd met de eisen van de arbeidsmarkt die zich richt op technologische kennis en innovatie. Daarvoor zijn goed opgeleide mensen nodig op middelbaar en hoger beroepsniveau. Echter is de mens is nog steeds de basis. In de grote steden, in het hart van economische centra met zo’n rare jeugd kan men alleen ondergaan…
  Den Haag telt voor het eerst in de geschiedenis meer allochtonen dan autochtonen. Het aantal inwoners van Nederlandse afkomst is dit jaar tot onder de 50% gezakt. En ziet Den Haag er net zo uit als veel andere steden waar de islam de dienst uit maakt: gebouwen met TV schotels, met daartussen mannen met baarden en vrouwen/meisjes die schichtig in een uniform over straat lopen.

  Ook Utrecht lijkt ten prooi te vallen aan Moslims; in de studie van de gemeente Utrecht wordt een allochtoon gedefinieerd als een persoon die in het buitenland is geboren, of van wie de ouders in het buitenland zijn geboren. Met deze manipulatie willen de niet gekozen burgemeesters van tijd winnen. Zo worden er in de moskeen in Utrecht twee gemeentelijke loketten geplaatst, één voor de vrouwen en één voor de mannen. In deze crisistijd met de belastinggeld nog meer moskeebezoekers stimuleren is een complot tegen de Utrechtse bevolking. Moslimlanden verbonden infrastructuur gesteund door de Nederlandse bureaucratische kaste is een sterke voedingsbodem voor de verraderlijke politieke partijen. Door de verraderlijke politieke partijen geïnstalleerde duizenden kunstmatige “positief discriminatie ambtenaren” plunderen op hun beurt gemeentekas en trekken ook nog meer Moslims binnen.
  Gestuurde bewegingen uit Moslimlanden hebben op dit moment slechts een bindende ideologie en gesubsidieerde organisaties nodig, vaak met aanzienlijke macht achter de schermen. Door de transparantie van de geld- stromen ligt oncontroleerbare belangenverstrengeling op de loer. Wel koestert men de wens de invloed van de Turkse staat in Nederland en andere landen te vergroten en de expansie van ‘Turksheid’ tot stand te brengen. Assimilatie en ‘vernederlandsing’ moeten dus tot elke prijs voorkomen worden. Moslims uiten vrees voor het opgroeien van generaties mensen van Turkse of Arabische afkomst, die noch Turk/Marokkaan, noch Nederlander zijn, maar een ondefinieerbare mengeling van culturen. Moslims die geen waarde hechten aan hun Turkse of Arabische achtergrond, valt minachting ten deel. Zoals aangegeven wordt de band met het vaderland op allerlei manieren nauw gehouden en wordt dit in aanzienlijke mate vanuit Moslimlanden georkestreerd en hun macht binnen de PVDA, CDA, GL en D66 wordt groter.
  Verwar deze dubieuze constructie echter niet met de voor een democratie cruciaal fenomeen als de buiten-parlementaire beweging.
  Het beleid is dus geen directe afspiegeling van de realiteit, terwijl moslims geen enkele binding hebben met de gemeente en hun hier geboren kinderen door de zware sekte opvoeding en indoctrinatie zich nog meer Turk of Marokkaan voelen, wordt het kritiek tegen het slopproces van de stad niet serieus genomen.
  In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht wordt de meerderheid van de kinderen tot achttien jaar gevormd door niet-westerse allochtonen. In 2015 zal de grote meerderheid van de hele bevolking van de Randstad bestaan uit niet-westerse allochtonen.
   
  Deze gigantische omwenteling werd en wordt door de PVDA, CDA, GL, D66 politici gesteund en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de burgers.

  Turken en Marokkanen vormen de grootste groep. Somaliërs en Marokkanen groeien momenteel het snelst: plat gefokte Somalische vrouwen kunnen niet meer op straat lopen. Immers hier geboren kinderen uit Turkse of Marokkaanse ouders, die zelf al hier geboren waren tellen niet meer mee. Dat zijn er steeds meer. Iedereen had dit kunnen zien aankomen: tussen 1980 en 2012 het aantal Marokkanen van 20.000 naar 560.000 gestegen! Turken nog meer… Als in 2032 weer 25 jaar verstreken zijn, zullen het er bij beide groepen ca 2.3 – 2.8 miljoen zijn. Het aantal Somaliërs enz. zal dan net zo groot zijn als nu het aantal Marokkanen en Turken. “Op 1 januari 2011 telde Nederland 1,2 miljoen personen met de Nederlandse en minimaal één andere nationaliteit. Dat is per saldo 40 duizend meer dan een jaar eerder. Bijna de helft van de Nederlanders met een meervoudige nationaliteit heeft ook de Turkse of de Marokkaanse nationaliteit.” CBS.
  De situatie is dramatisch. Dat is door de opeenvolgende regeringen vakkundig verziekt. Er zijn zomaar de meest ongepaste vreemdelingen van de aarde naar Nederland getrokken. Die zijn door huwelijken met de bevolking daar geheel op ingegaan. Moslims mogen alleen met moslims trouwen. Kolonisatie via de baarmoeder heet dat. U kunt gerust zeggen dat de toestand in alle grote steden is ronduit vreselijk en vaak ook gevaarlijk. Vrouwen worden door de onontwikkelde massa, “hoer”, mannen “zieke homo” genoemd en bespuugd. Grote steden hebben geen tranen meer om te huilen. Ze zijn al lang verloren, verkocht en verraden.

   
   
  Doorgaan is ramp
   
  Ouders in de bijstand. Met 7 kinderen in de wajong die weer met hun neef en nichtjes aan het rommelen zijn. Deze moeten elke 3 maanden melden bij de instanties, dat ze woonachtig zijn in Nederland. Huwelijksmigratie zgn. gezinshereniging van de Moslims is het grootste kwaad omdat via nicht en neef huwelijken sprake is van een constante instroom. Kunstmatige vergroting van dit soort ongewenste volkeren wordt onvermijdelijk genoemd, ze werd als moreel juist omdat het geboortecijfer te laag was. Lage geboortecijfers zijn juist te danken aan de niet naturelle Moslim voortplanting. Marokkaanse tienervrouwen met 3 kinderwagen, analfabete mannen met 7 vrouwen en 25 kinderen die hele straat onleefbaar maken, verstoren juist de normale, naturelle mensvoortplanting. Heel veel vrouwen willen niet in zo’n omgeving kinderen krijgen. Met de huidige grootte van de moslimbevolking is het zo goed als zeker dat er de komende 25 jaar onvoldoende voedsel en energie zal zijn. De ‘elite ‘heeft dus een misdadige, bijna onomkeerbare situatie geschapen, welbewust. De duisterheid van hun motieven is voor een gewoon mens nauwelijks te lezen of te vermoeden,maar willens en wetens hebben de bureaucraten het land kapot gemaakt,want dat is gebeurd:de grote steden zijn de machtscentra,die stuk voor stuk (snelvolgen A’dam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Utrecht, Eindhoven,Tilburg enz)in handen komen van fanatieke of onverschillige islam georiënteerde uitstoot. Over maximaal 10 jaar dicteert m.i. de islam de landelijke verkiezingen. Dan is het over en uit. Als men realistisch bekijkt wonen onze kinderen en kleinkinderen straks tussen 7 miljoen niet westerse allochtonen en Nederland is dan (over 20 jaar) volledig overgenomen. Wanneer de immigratie niet drastisch afneemt, zullen steeds meer van onze kinderen op het oorlogspad gestuurd worden om aan meer voedsel en energie te komen. Maar dat kan ook niet meer met de meerderheid die een IQ van ca. 82 heeft, die alleen aan de moskee minaretten kijkt, aan de halal-hypotheek denkt, maagden dromt, met de neef en nichtjes trouwt, bloed spuit op de kinderen om slacht feest te vieren. Onze geschiedenis kan in de vuilnisbak of heeft een geweldige wending genomen, Nederland de vergaarbak van de wereld zal dit in de toekomst niet meer kunnen opbrengen, geen geld en geen kennis meer, verval verzakking verrotting afbraak en sloop zijn het gevolg. Bureaucratische kaste heeft het volk in deze zaak niet om toestemming gevraagd. Op geen enkele moment, is deze moslimmigratie ooit aan de bevolking voorgelegd. Massa ambtenaren die betrokken zijn bij deze proces zijn zelf ziek, slap en bedrieglijk. Tot zo lang is dit een bedrog!
   

  Stop met de weergaloze massa-immigratie. Nederland is geen immigratieland. Om de illegale immigratie en de infiltratie van indringers te stoppen, heeft men een nieuwe bevolkingsbeleid nodig. Stop met de verblijfsvergunningen t.b.v. islamitische massaverbreiding. Waarom hebben de meeste mensen van de grotsteden zich laten verdrijven door de politiek van binnenuit?! Hoe lang gaat dit nog door b.v. in de rest van Nederland? Wanneer zeggen we niet, genoeg is genoeg, als het te laat is?
  Stem niet op de partijen die Islamitische expansie niet willen stoppen.
   
  Van alle immigranten die de nationaliteit van het gastland aanvragen, van alle imams die hier komen preken en van al diegenen die een islamitische school willen oprichten, moskee willen bouwen, eisen we dat zij een verklaring ondertekenen waarin ze onder ede beloven zich te houden aan de fundamentele normen en waarden van Nederland. Als blijkt dat men zich niet houdt aan die verklaring, verliest men de verblijfsrecht en wordt uitgewezen.
  Stem niet op de politici die zo’n verklaring van immigranten niet eisen.
   
  De islam hier in het Westen gepropageerd vanuit immens rijke islamitische landen, vanuit dictatoriaal geregeerde landen waar slechts een zeer kleine minderheid alle rijkdom en macht in handen heeft. Hun dictatuur reikt tot in de moslimgemeenschappen in onze landen. Zolang het verlenging hier voor het zeggen hebben in moslimkringen is het moskee/burka/hoofddoekverbod noodzakelijk.
   
  Stem niet op de politici die tegen de moskee/burka/hoofddoek verbod zijn.
   
   
  De dubbele nationaliteit af te schaffen.
   
  Uithuwelijk is een wapen voor de islamitische macht verbreiding. Hoge straffen geven voor uithuwelijken. Als een vrouw dit niet wil, en ze wordt toch “gedwongen”, dan verliest men de verblijfsvergunningen in Nederland. 
  Het is nu bewezen dat de hele groep niet westerse allochtonen die nu in Nederland woont op geen enkele wijze een bijdrage levert aan de maatschappij, of economie. Er zullen altijd individuele uitzonderingen zijn, maar de groep is een verliespost op alle punten.
   
  Men had gedacht dat ze, net als Grieken, Spanjaarden, of Italianen, weer naar huis zouden gaan na gedane arbeid. Of zouden assimileren, zoals Zuid Molukkers, of Surinamers en alle andere westerse allochtonen. Maar niet westerse allochtonen zijn anders. Het is een slecht huwelijk, dat nog een crisis nodig heeft om te ontploffen.
  Het complete gebrek aan mensenrechten en het expansie programma van het regime beperken zich niet tot de middenoosten en Noord_Afrika. Turkije bepleit een actieve export van haar “jonge” islamitische bevolking. Gelijkgezinde groepen in Afghanistan, Irak, Libanon (Hezbollah), Palestina (Hamas en Islamitische Jihad) worden door de machthebbers gefinancierd. Turkije is de grootste staatssponsor van islamitische organisaties in Nederland.

   
  Ten einde alle zelf veroorzaakte problemen tegen te gaan zullen de partijen voorstellen nieuwe wetten aan te nemen voor de noodzakelijke assimilatie, meer propaganda te voeren tegen de invloed van grote mogendheden die via achtergestelde groepen eigen koloniën willen vestigen, hun middelen tegen te gaan, Moslimlanden verbonden TV schotels, moskeen en islamscholen verbieden, geen positieve discriminatie meer te belijden.
   
   
  Met Vriendelijke Groeten,
   
   
  Anti crisis comité 
   
  Tessa S., Adriana T., W. Brassy

  Like

 13. vctleman zegt:

  De grote Nederlandse steden worden straks “probleemsteden” genoemd.
  Politieke partijen en gemeentes willen niet weten bij welke complot ze betrokken zijn! 

  Moslims met een opstelling alsof ze in een islamitisch land wonen en tweeduizend jaar westerse cultuur naast zich neer mogen leggen. Met de hoogste minaretten en de grootste moskeeën willen zij uitdagend demonstreren dat ons land een islamitisch gebied geworden is.
  Nederlanders verlaten hun wijken en straten. Daar is Turks of Arabisch de voertaal geworden. Het zaaien van haat door het citeren van teksten uit koran en hadith wordt hier toegestaan omdat zij slechts hun heilige boeken citeren. Dat valt dan onder onze vrijheid van godsdienst en wordt getolereerd. 

  Nog een stapje verder en onze overheid staat ook het moorden in naam van de profeet toe. Dat staat immers ook in hun heilige boeken. 

  Islamitische massa’s zijn sterk gepolitiseerd onder leiding van imams, Turkse, Arabische staatsambtenaren die de religieuze diensten in de grote moskeen binnen Nederland verzorgen. Verder zijn zij hecht georganiseerd in verenigingen en moskeekoepels onder buitenlandse leiding met buitenlandse financiering en Nederlandse subsidies. 

  De rol van de militaire en religieuze Arabische en Turkse politiek staat hierbij centraal. Zij vormen geen Nederlandse etnische minderheden, maar de voorhoede van buitenlandse islamitische mogendheden die hun eigen nationaliteit en karakter willen behouden (het Trojaanse paard) en zich afzetten tegen de Nederlandse samenleving die zij willen onderwerpen. Hierdoor kunnen Turken en Arabieren over aantal jaren ons land beschouwen als een provincie. 

  Men zal moslims duidelijk moeten maken dat de leer van Mohammed in een vreedzame en beschaafde samenleving niet getolereerd kan worden. 
  Er zijn harde en ingrijpende maatregelen nodig om de islamisering van ons land en van heel Europa tegen te gaan. 

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s