De islam – ruw en ongeschminkt, deel II

(Deel I verscheen op deze site op 12 april 2012)

 De islam wordt door zijn doctrines in een statische vorm gehouden.

Volgens de islam worden alle mensen als moslims geboren

Volgens de islam zijn alle mensen als moslims geboren. Het zijn de ouders, die de wil van Allah overtreden, als ze hun kinderen als hindoes, christenen, joden, boeddhisten, atheïsten of iets anders dan de islam laten opgroeien. (Bukhari, Sahih Muslim).

In de islam wordt dit ook “fitrah” genoemd, men kan dit het best vertalen als “een natuurlijke binding”. De meeste van u zullen waarschijnlijk denken, dat dit onzinnig klinkt en dat het niet waar kan zijn, want de islam is de jongste van de drie grote monotheïstische religies. De doctrine werd uiteraard ooit achteraf geconstrueerd en is daarom onzin.

Maar ze functioneert helaas, want als je wat dieper op de materie ingaat, kom je er al snel achter dat het begrip “converteren” (zich bekeren) in de islamitische wereld niet bestaat. Hier bestaat in plaats daarvan het begrip “reversie” (terugkeer). Op deze manier wordt “fitrah” plotseling een deel van het menselijke DNA (zo drukt Sam Solomon het uit). Alles wat de mens nooit “legaal” vermijden en/of veroordelen kan. Soera 7, vers 172 verankert de fitrah doctrine met de volgende woorden:

En toen uw Heer van Adam´s kinderen een nageslacht uit hun lendenen voortbracht, en hen deed getuigen over henzelf: “Ben ik uw Heer niet?” antwoordden zij: “Ja, wij getuigen” zodat gij op de Dag der Opstanding niet zoudt zeggen: “Wij waren ons hiervan zeker niet bewust.” 

Volgens veel islamitische theologen omvat “fitrah” de menselijke neiging om Allah te aanbidden. Er zal veel uitleg voor nodig zijn dat dit niet betekent dat men als gelovige moslim geboren werd, want volgens de gebruikelijke islamitische opvatting wordt een kind in een toestand van volledige onwetendheid geboren en met een zuiver hart, dat de wil heeft de waarheid aan te nemen. De verklaring daarvoor is, dat wanneer een mens in een stadium is, waarin hij niet door mensen van buitenaf kan worden beïnvloed, hij automatisch moslim zou worden en vanuit zijn natuurlijke neiging in Allah zou geloven.

Bertrand Russel vergeleek bovendien het communisme met de islam, want hij schreef, dat beide ideologieën er praktisch, sociaal, onspiritueel en scherp erop uit zouden zijn de macht op de wereld over te nemen. Ook Marx beweerde (in zijn zelfgemaakte “fitrah”), dat het communisme ertoe voorbestemd zou zijn om werkelijkheid te worden.

Apostasie (afvalligheid)  

Gebaseerd op het hierboven genoemde is het dus niet verrassend, dat islamitische geleerden samen met hun aanhangers, bestaande uit gelovige moslims, iedere volwassen niet-moslim als apostaat beschouwen. Als men in een islamitische familie werd geboren – of wanneer alleen de vader moslim is (veel islamitische scholen denken, dat één ouderdeel genoeg zou zijn) – en later in het leven besluit de islam te verlaten en zijn geloof af te zweren, wordt men als een crimineel behandeld en als een van de ergste vijanden van Allah.

Apostaten (apostasie) zijn volgens de islamitische definitie uitgestotenen en het is de plicht van iedere moslim om deze mensen te doden, voor zover zij alle aanbiedingen om terug te keren hebben afgewezen en deze werden gebruikt (in sommige gevallen staat Allah het toe dat men, hoewel men apostaat is, berouw toont en terugkeert tot de islam). Deze handelwijze (doden of herroepen) wordt onder de bekendste islamitische geleerden gezien als een gebod ter ere van Allah´s roem, die een deel van de Jihad is, de directe toegang tot het paradijs mogelijk maakt en het vermijden van de hellestraf. Als de handelwijze in een aardse straf uitmondt, bijvoorbeeld in een gevangenisstraf of zelfs in de doodstraf, dan zijn de meeste islamitische geleerden het erover eens, dat de dader ook “zedelijk verheven” wordt, met de status van een “Shahid”.

In zijn totale geschiedenis heeft de islam met zijn afschrikwekkende handelwijze diegenen misbruikt, die de wil hadden voor het geloof te sterven. De Shahids werden er vanaf het vroegste islamitische begin voor gebruikt om politieke aanslagen uit te voeren. Ook moderne terroristen (Moedjahedien) worden als “Shahid” beschouwd en gemanipuleerd – hoofdzakelijk voor politieke doeleinden – om hetzelfde effect te verkrijgen.

Angst als wapen

Door angst worden moslims ertoe gebracht Allah tegen alle aanvallen te beschermen. Zo´n aanval bestaat er ook in kritiek op hun “heilige geschriften”, op hun profeet Mohammed en op alle andere dingen die met de islam te maken hebben, uit te oefenen. Het is hun recht dissidenten te vervolgen en te doden, alle niet-moslims, dit wordt o.a. door soera 22, vers 29 gerechtvaardigd, die belooft, dat Allah diegenen zal helpen die onder onrecht lijden dat hen van tevoren werd toegevoegd en dat diegenen bestreden zullen worden. Dat vertelt ons wat er gebeurt als wij niet vrijwillig moslims worden.

Mohammed maakt gebruik van de tijdloze woorden van woede van Allah als werkzaam wapen, niet alleen om zijn vijanden te bedreigen, maar veel meer om zijn eigen aanhangers te terroriseren, opdat ze moorddadige handelingen uitvoeren en hun totale gehoorzaamheid aan hem laten zien. De Schotse islamexpert Hamilton Gibb zegt daarover het volgende:

“Allah is de almachtige heerser en de mens zijn creatuur, altijd in gevaar zijn woede aan te trekken, dit is het fundament van alle islamitische theorie en ethiek.”

Voor ons in het Westen mag het moeilijk zijn om dit te begrijpen, want wij werden ertoe opgevoed om tolerant te zijn tegenover alle anders denkenden. Voor ons is het heel moeilijk om dit idee van een straf in de hel te begrijpen, waaraan we niet kunnen ontkomen. Zulke kwaadaardigheid tegenover mensen, die daar niet eens iets tegen kunnen doen gedurende hun leven om de situatie te verbeteren, van wie het individuele lot al voor de geboorte door Allah werd bepaald (soera 2, vers 7, soera 2, vers 10, soera 2, vers 26, soera 45, vers 23 e.a.).

Wij vinden het tegenstrijdig en een goedbedoelende, vergevingsgezinde god onwaardig, dat hij willend en wetens mensen creëert, die ertoe bestemd zijn voor eeuwig in de hel te eindigen, om het even hoe de verschillende individuen zich gedragen. Het goede en kwade zijn twee volledig verschillende dingen en de angst voor een “straf” is een machtig politiek instrument in deze van tevoren bepaalde wereld waarin alles erom draait wat Allah heeft beslist.

Haat

Van de islamitische geleerden gaat een onophoudelijke en niet te stoppen stroom vloeken op de “ongelovigen” uit. De gemeenschappelijke noemer voor niet-moslims in de islamitische stem is “Kafir”. Dit is gewoon de naam voor een heiden, of voor een mens, die de waarheid afwijst. “Waarheid” betekent hier de islam.

De islamitische heilige teksten bevatten talrijke haataanvallen op kafirs en uit de moskee komt onophoudelijk de boodschap dat de niet-gelovigen alle moslims haten en met elkaar samenzweren om hen en de islam te vernietigen. De ongelovigen respecteren noch de moslims noch de islam en staan het moslims niet toe de hen toekomende plaats in de wereld in te nemen (als diegenen, die aan de macht zijn). Haat verbreiden door angst is een machtige cocktail, die gepredikt wordt door moellahs en imams in de hele wereld.

Mohammed twijfelde er niet aan, dat joden en christenen de grootste concurrenten van zijn zelf gecreëerde roverscultus waren. Daarom is het waarschijnlijk, dat een groot deel van zijn zogenaamde voorspellingen over het ontstaan van wantrouwen en angst van de moslims betrekking heeft op joden en christenen.

In soera 3, vers 100 zegt hij: O gij die gelooft, als je sommigen hunner wie het Boek is gegeven gehoorzaamt, zullen zij u weer tot ongelovigen maken, nadat je hebt geloofd.” En dat komt overeen met het ergste wat een moslim kan overkomen. Niet alleen dat men de mogelijkheid verliest om in de hemel te komen en daar als beloning de “rondborstige maagden” krijgt, maar men kan zich er bovendien op verheugen voor eeuwig in de hel te smoren.

Wat leren we hiervan

Altijd als het in discussies (met moslims)  om religies gaat, wordt er uiteraard op gewezen dat men kan geloven wat men zou willen – ook als men een moslim is. Dat is natuurlijk onzin. Hoe kan het dan, dat men voor apostasie de doodstraf krijgt als men geloven mag wat men wil? Vaak verwijzen moslims naar soera 2, vers 256. In dit vers staat de volgende zin: “Er is geen dwang in het geloof…”.

Diegenen, die gebruikmaken van dit vers, denken er normaalgesproken niet aan dat dit vers uit een van de eerste soera´s uit de periode in Medina afkomstig is. De “openbaringen” begonnen in een periode toen de moslims juist in Medina waren aangekomen, nadat ze uit Mekka werden verjaagd. Ze waren zwak en moesten daarom op goede voet blijven met andere stammen rondom hen, waaronder veel joodse. Later werd dit vers verschillende keren herroepen/opgeheven ( = abrogatie).

Honderden jaren lang hebben moellahs en imams hun aanhangers gehersenspoeld, opdat ze geloven dat de Thora en de Bijbel in de eerste plaats voorspeld zouden hebben dat Mohammed zou verschijnen! Als men dit feit (deze leugen) beter bekijkt en herkent, dat de grote meerderheid van de moslims serieus gelooft dat het in de christelijke Bijbel hoofdzakelijk om de komst van Mohammed gaat, dan worden veel dingen iets duidelijker.

In soera 61, vers 6 laat Mohammed Jezus zijn eigen komst voorspellen en laat geen enkel superlatief over zichzelf buiten beschouwing: “Ik (Jezus) ben door Allah naar jullie toegezonden om te bevestigen, wat er van de Thora voor mij was en een gezant, wiens naam Ahmad is, aan te kondigen, die na mij zal komen!”

Mohammed´s openbaringen in de koran degraderen Jezus tot “slechts” een andere profeet in een serie, die voor hem begon en eindigde met de beste, Mohammed. U zult nu veel beter begrijpen waarom de koran “diegenen, die anderen naar de kant van God trekken” aanvalt en gelooft dat de mensen van de Heilige Schrift (van de christenen), die geloven dat Jezus de zoon van God is (en daarom heilig) in werkelijkheid de ergste vijanden van Allah zijn – want naast Allah kan er niemand bestaan, die zich met hem kan vergelijken. In de islam gelooft men dat het blasfemie is wanneer Jezus de zoon van God wordt genoemd, zodat dit in veel landen, inclusief Pakistan, met de dood wordt bestraft wanneer men dit openlijk uit.

Conclusie

Moslims kunnen niet vrij discussiëren. Allah heeft bepaald hoe alles in elkaar zit en daarom is de uitslag van iedere discussie in werkelijkheid een vooruitgelopen conclusie. Anders gezegd: Men kan met moslims geen afspraken maken. In belangrijke aangelegenheden moeten moslims de toestemming van een shariageleerde hebben. Dit geldt natuurlijk ook – of misschien zelfs het meest – op politiek gebied. Wordt een moslim per definitie (van de islam) met een niet-moslim geconfronteerd, dan is ieder verdrag dat met de moslims wordt gesloten beïnvloed door het feit, dat het volgens de richtlijn van de islamitische partij tot stand komt. Zo niet, dan is het verdrag, volgens shariarecht, ongeldig.

Als er tot een dialoog wordt opgeroepen of tot een discussie, dan weet u nu dat het niet mogelijk is een dialoog met vertegenwoordigers van de islam te voeren. Want iedere overeenkomst tussen mensen of naties moet (van Allah)  toestemming hebben, zodat deze overeenkomt met de eisen van het shariarecht. Zo niet, dan is de overeenkomst van islamitische zijde gewoon ongeldig. De rest van de wereld wordt door de islamitische zijde belogen, als hij probeert zijn doelen te bereiken, omdat dit volgens shariarecht is toegestaan. Dit fenomeen noemt met Taqiyya. Dit en nog meer zal ik in deel 3 uitdiepen…

Bron:

http://europenews.dk/de/node/53893

Auteur: Hans Erling Jensen

Bron oorspronkelijk artikel:

http://eticha.dk/news/islam-as-it-is-del-2/

Link naar deel I:

https://ejbron.wordpress.com/2012/04/10/de-islam-ruw-en-ongeschminkt-deel-i/

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam, Islamkritiek. Bookmark de permalink .

39 reacties op De islam – ruw en ongeschminkt, deel II

 1. Gt zegt:

  Wereldwijd zal de islam bestreden moeten worden,willen we onze joods christelijke cultuur behouden.betekend kruistocht tegen de islam.

  Like

 2. E.J. Bron zegt:

  @Gt

  U kunt wel verrekt snel lezen…. 😉

  Like

 3. Linsky zegt:

  Waar het hier om gaat is dat we te maken hebben met een wereldoverspoelend, gehersenspoeld volk (islamieten) wat een geloof hanteert en praktiseert, wat de totale vernietiging nastreeft van alles en iedereen die anders is en niet voldoet aan de zieke interpretaties van hen persoonlijk of hun koran en sharia, ja zelfs het leven zelf!
  Het is niet eens een religie in de zin van het woord, maar als een compleet, juridische, economische en politieke oorlogsdoctrine, een militair NWO-systeem met als ultime doel; Total Control!

  Daar komt bij dat naar mijn mening alle Goden uit de klassieke boeken , buitenaardsen zijn. Aliens die hier ver voor ons waren. Uiteindelijk hebben ze blijkbaar hun genen/DNA vermengd met dat van toen levende primaten, waaruit het menselijke ras is ontstaan.

  Vervolgens geloof ik dat de Christus, uit het Nieuwe Testament, de eerste mens was die in het openbaar wees op de autonome essentie van de mens zelf. Hij wilde m.i. juist af van elke God en afgoderij, door te wijzen op wat hij dan noemde, de ‘Vader’ (Hoger Bewustzijn) binnenin ons zelf! Ergens zegt hij zelfs; ‘“U bent goden, zonen van de Allerhoogste, allemaal.” (Psalmen 82,6)

  Behoudens de geschiedenis die beschreven staat in alle oude klassieken zoals, de Veda’s, de Ramayana, Mahabaratha, het Gilgameh Epos, de Popol Vu, en de Edda etc., zijn ze als religieuze kennis of info-boeken volkomen waardeloos…. Om bovengenoemde reden.
  Wel zijn ze natuurlijk van het grootste belang om de echte geschiedenis te duiden. Het is niet voor niets dat dit niet op scholen wordt onderwezen en dat het establishment er het etiket, mythologie op plakt! Men is helemaal niet gebaat bij kennis onder het klootjesvolk.

  Geschiedvervalsing behoort trouwens tot de grote talenten van de heersende klasse!
  Dit alles neemt echter niet weg dat de mens door de tijden heen, bepaalde energieën heeft ontwikkeld en die met macht heeft bekleed. Dat dit door enorme massa’s een machtige ‘Gestalt’ is geworden mag evident zijn. Het een en ander is overigens ook door behavioristisch en psychologisch onderzoek aangetoond.

  En desondanks, eigenwijs als ik ben, heb ik een eigen Godsbeeld en wereldvisie ontwikkeld.
  Een God van vrijheid en vrede, die gedeeld wordt met elk welwillend mens!

  Thank God, I’m an atheïst! 🙂

  Like

 4. Linsky zegt:

  E.J. uit het comment blijkt toch niet dat ie het per sé heeft gelezen? 🙂

  Like

 5. E.J. Bron zegt:

  Ik mag toch hopen dat hij het wel heeft gelezen. Ik vertaal hier niet voor de kat z´n …… 😀

  Like

 6. Linsky zegt:

  Ben bang van wel hoor, waarschijnlijk zijn d’r daarom zoveel katten. 🙂

  Like

 7. Columnist zegt:

  De islam kan eenvoudig hervormd worden door naskh en fataawa. Maar de korangeleerden willen niet. Toch hebben ze zelfmoordaanslagen toegestaan, terwijl die wèl nieuw zijn. Ook de haat tegen Joden en Christenen is groter dan in het verleden.

  Like

 8. Pingback: Islam – råt og upoleret – Del 2

 9. GT zegt:

  Het grote verschil tussen islam en de westerse wereld is: leven voor het leven na de dood of leven voor het leven hier en nu.
  De ware moslim is alleen in dit leven geinteresseerd, voor zover het hem punten voor de eeuwigheid oplevert. De imam zit hem op zijn nek met de sharia, als een zweep om hem onderworpen aan de koranafgod Allah te laten leven en islam betekent letterlijk “submission”, onderwerping.
  De moslim doet heel erg zijn best voor de koran/sharia leefstijl, want alles wat je aan punten te kort komt als Allah als hoogste rechter je beoordeelt, betaal je met een martelperiode in een vreselijke hel, zolang als naar het idee van Allah (willekeur) nodig is.
  Tijdens je leven zijn er 2 engelen, die elk je wel of niet correcte leven volgens koran/sharia nauwkeurig bijhouden en bij je dood krijg je 2 vragen gesteld door een andere engel, over Allah, de oordeelsdag en “profeet” Mohammed. Als je het goede antwoord niet weet, moet je vanaf je dood tot de oordeelsdag in een steeds verder krimpend graf liggen onder helse pijnen, als een soort autowrak in de pers dus.
  Niet-moslims zijn dus altijd de klos en gaan voor eeuwig de vreselijke islamhel in, het is maar dat u het weet hoe het toegaat volgens de “religie van de vrede”, een “godsdienst zonder dwang”.
  De moslim wordt geholpen op het rechte shariapad te blijven door de religieuze politie in landen als Iran en Saoedi Arabie en elders en ook door shariarechtbanken aan de moskee verbonden. Zoals Mohammed leefde in de 7e eeuw is de norm, de sharia voorziet in de uitwerking van de koran met de nodige gruwelijke details en de imams spreken het laatste woord. Kortom, geen beter leven dan een moslimleven, het Noord-Koreaanse communisme en het nazisme zijn er nog gezellig bij.
  “Er is geen dictator als koranafgod Allah en Mohammed is zijn generaal, die het via het oorlogsrecht (sharia) implementeert”

  Ayaan heeft dit alles ervaren in Somalië en ziet het grote verschil met de westerse samenleving, die op de joods-christelijke waarden is gebaseerd, waarvan de God van Abraham, Isaak en Israel de Bedenker is. Hij is een Vader, met Wie je van gedachten wisselt, argumenteert en in vrijheid je keuzes maakt, zo begrijpt Ayaan van haar joodse en christelijke vrienden en dat is heel goed begrepen.
  Onze waarden en normen beogen dit leven zo goed mogelijk te leven voor iedereen in gelijkwaardigheid en ondanks dat het in de praktijk niet altijd en overal zo gaat in het “vrije westen” , is dat wel de lijn waarop we ons kunnen beroepen.
  Het verschil tussen de islamlanden en de westerse landen bewijst hoeveel beter de keuze is voor joods-christelijke waarden en ook de immigratie van moslims in westerse landen in grote getale laat wel zien, dat ook moslims dat erkennen. En de stroom van wetenschap en techniek, die net omgekeerd is, van het westen naar de islamwereld, spreekt ook boekdelen.
  We zien de desastreuze ontwikkeling van de islamisering goed geillustreerd rondom Israel. Het conflict was eerst Joden vs lokale bewoners van Palestina, die uit allerlei omliggende landen kwamen en geen volk op zich waren.
  Dan verbreedt zich dat tot een conflict tussen Israel als staat vs. de omliggende islamlanden en nu zitten we met een wereldwijde islamisering en 57 landen , die structureel tegen Israel en het hele westen zijn.
  Overigens herhaalt de geschiedenis zich, want de islamwereld heeft vaker op het punt gestaan heel Europa in te nemen en dat ze bij Poitiers en Wenen gestopt zijn, is heel gelukkig. Bewijs te over, dat er vanuit de islam een werkelijke oorlog gaande is tegen alle niet-moslims, want de niet-moslim is de vijand, die niet zich weigert over te geven aan de koranafgod Allah, generaal Mohammed, de ayatollah’s, imams, sharia.
  En het wordt pas wat met deze wereld als het kalifaat gevestigd is, dus doorgaan met dawa (islam verkondigen) en jihad (indirecte en directe strijd tegen de niet-moslim). Daarom kiest Turkije niet voor internationale waardering en vriendschap met Israel, maar voor uitmoorden van Armeniërs destijds en voor islamisering van het eigen land, liever dan meer Europees/westers te worden.
  En daarom kiest A-mahdi-ne-jihad liever voor het risico dat heel de wereld tegen Iran is en er evt. oorlog tegen moet voeren, dan zijn atoombomplannen op te geven en te stoppen met zeggen, dat hij Israel van de kaart zal vegen.
  Want als je gedood wordt in de jihad, heb je een geweldige bonus: al je foute punten worden vergeven en geschrapt en je gaat zonder problemen naar het islamparadijs met 72 maagden en veel heerlijke wijnen. Juist datgene, wat koranafgod Allah in het aardse leven zo heel fout vindt, mag dan wel.
  En de beloning voor een moslima als martelares is ook totaal anders, die mag dan een van de 72 maagden zijn, zo heb ik begrepen en ze mag ook van de wijnen genieten, dat dan weer wel. Vrouwenonderdrukking en mishandeling tot in de eeuwigheid dus bij de islam.

  De Ground Zero moskee komt dan nog ter sprake en volgens Ayaan zal dat worden gezien als een grote overwinning voor de koranafgod als daar een moskee gerealiseerd wordt; heel stupide om dat door te laten gaan, ook al zou dat volgens de USA grondwet dan wel mogen.
  Verlichte moslims moeten gesteund worden door ons, want ze worden bedreigd met de dood in hun pogingen om de islam van binnen uit te hervormen;als voorbeeld noemt ze de naar Nederland gevluchte Nasser Abu Zaid, een volgens haar diepgelovige moslim, die zonder agressie naar de niet-moslims wil kunnen leven. Het blijft een voor mij ondenkbare spagaat overigens, moslim blijven en toch verlicht; ex-moslim is een stuk gezonder, zolang je niet afgemaakt wordt door de “ware” moslim.

  Tarig Ramadan is voor Ayaan een wolf in schaapskleren overigens en de media benoemt ze als “politiek correct” in veel gevallen, ons wel bekend. Over Israel worden meedogenloze oordelen geveld en wordt er uiterst kritisch geschreven, terwijl er over islamterroristen gesproken wordt als “vrijheidsstrijders” of alleen maar “terroristen” in algemene zin en over de islam als “gelijkwaardige religie”. M
  Martelaren zouden uit persoonlijke frustratie handelen, vanuit hun armoede, onderdrukking en vijandschap vanuit het verderfelijke westen. Dat is lang niet altijd het geval, het zijn midden en/of hoog opgeleide moslims, die bang zijn in de verleiding te vallen van het vrije westen en dan de korte route naar het paradijs kiezen.
  Want een streng moslimleven, alleen al 5 keer per dag op het matje komen bij Allah, is een hele klus, aldus Ayaan, probeer het maar es. Dat hele wettische islamleven is een opgaaf tot en met en als je dan met een martelaarsdood het pijnlijke graf en de hel overslaat richting 72 maagden, dan is dat wel zo mooi.
  Ayaan noemt als voorbeeld majoor Hassan, die bij Fort Hood zijn medemilitairen vermoordde ( zie http://torayeshua.nl/cms/?p=519 ) en die een prima leven had in de USA, maar op zeker moment kwam in de geciviliseerde moslim de ware aard boven.

  Ayaan: ga de competitie aan met de islam, dat win je makkelijk! Verkondig ze als jood of christen de veel aardiger Vader-God , waarmee je kunt argumenteren, Die vergeeft en die met je op weg gaat, je persoonlijke vrijheid geeft om tot goede keuzes te komen van uit je zelf, zonder dwang. Veel ex-moslims worden joods-christeliijk gelovige, geen atheïst en blijkbaar is dat aantrekkelijker dan het liberale atheïsme, waartoe er veel minder over gaan.
  Bedankt Ayaan, uitstekend, daarom gaf ik je een Bijbel mee tijdens het interview op Schiphol in de VIP-room voor onze DVD “Islam en waarheid” en ik hoor graag nog es van je, wat je van de inhoud vindt.
  (zie alle info over hoe deze DVD te verkrijgen en een preview op http://torayeshua.nl/cms/?p=1000 )

  Shalom, Ben Kok (joods-chr. pastor)
  http://www.tora-yeshua.nl

  PS: voor dat iemand roept, dat “de islam” niet bestaat,omdat er diverse richtingen zijn en verschillende culturele achtergronden: dat weet ik ook wel. Maar de lijn, die Ayaan hier schetst en waar ik volledig achter sta, is zeker de dominante lijn, die gelegitmeerd wordt in koran/ahadith/sharia en daar hebben we in zeer veel gevallen direct en indirect mee te maken.

  Like

 10. Linsky zegt:

  Tjeetje E.J. dat krijg je d’r nou van!

  Dat artikel van ‘m is langer dan het jouwe, hahahahaha

  Nou ja, je weet in ieder geval de tongen los te maken. 🙂

  Like

 11. E.J. Bron zegt:

  Volgens mij is Gt een alias van Ben Kok heer Linsky….Logisch dus, zo´n lang antwoord.

  Like

 12. GT zegt:

  @E.J
  Dacht het niet hoor, dit is nog maar het topje van de ijsberg.

  Like

 13. Linsky zegt:

  ’t Zal z’n vrouw toch niet wezen? 🙂

  Like

 14. Gt zegt:

  Linsky vind ik meer een toepasslijke naam voor een vrouw.

  Like

 15. lucky9 zegt:

  In bridge en kleurenwies kan je mij niet kloppen.
  En nu het artikel eerst lezen.

  Like

 16. Linsky zegt:

  Gt;, ja hè… 🙂
  Daar zijn al weddenschappen over afgesloten hoor!

  Like

 17. louis-portugal zegt:

  Bert ik wil alleen maar even laten weten dat ik jullie werk weer gelezen heb.

  Like

 18. Tom Hendrix zegt:

  @GT 19.12. uur, weer een bijzonder goed onderbouwd stuk over de ware aard en bedoelingen van de Islam. Het is treurig dat vele mensen in Europa en in het bijzonder Nederland, menen hier met een onschuldige overtuiging te doen hebben, niets is minder waar!

  Like

 19. koddebeier zegt:

  @Gt zegt:
  19 april 2012 om 17:48
  Ik ben het met U eens, ik vrees dat de enige oplossing is: de totale vernieting van de Islam, anders
  worden we zelf het slachtoffer.

  Like

 20. Tom Hendrix zegt:

  @Koddebeier, inderdaad we redden ons zelf, of de Islam maakt ons tot slaven.

  Like

 21. G.Deckzeijl zegt:

  De AIVD is een club van gesubsidieerde katuitdeboomkijkers, met alle gevolgen van dien!
  Meer hierover op deze AP-pagina: http://tinyurl.com/crzcouv

  Like

 22. Tom Hendrix zegt:

  @semmy 08.34. uur, U bent inderdaad een moslim, want haat is alles wat er uit uw betoog naar voren komt.

  Like

 23. Jan zegt:

  @semmy zegt:
  12 oktober 2012 om 08:34

  Ik lees de koran iedere ochtend op de wc en als ik een aantal pagina uit dat boekje heb gescheurd, leest beter, losse blaadjes, dan denk ik, ach shit, wat een debiel was die mo toch om vervolgens die ‘heilige’ blaadjes te gebruiken om mijn reet mee af te vegen.
  Wat shit is wordt door mij als zodanig gebruikt.

  Like

 24. Jan zegt:

  Als een Jood of Christen met een moslim debatteert, raast, tiert en grijnst de moslim, en er is geen vrede en rust. (vrij naar Sefer Mishle/Spreuken 29:9)

  Like

 25. @semmy: Kijk in de spiegel en wordt wakker! Ga eerst maar eens goed Arabisch leren en bestudeer dan de Arabische versie van de Koran eens. Daarna mag je ons gaan uitleggen wat de islam daadwerkelijk betekend… Of hebben ze je niet verteld dat de nieuwere soera’s de oudere soera’s overrulen?

  Like

 26. E.J. Bron zegt:

  Zo Semmy, Ik ga je nu even verwijderen, dan heb je meer tijd om te besteden aan je bloederig sprookjesboek. Oké?? 😉

  Like

 27. max zegt:

  @ Semmy 05:30:
  “het is altijd de originele staat gebleven. dat kunnen we helaas niet zeggen over bijbel en tohra.”

  Hier ga je al door de mand Semmy, wetenschappelijke en archeologisch gezien klopt dat niet.
  Het een en ander is wel duidelijk geworden bij ontdekking van de Dode zee rollen. Wel is de Bijbel en Thora, in het Nederlands op verschillende manieren vertaald, maar de strekking van het verhaal is het zelfde.

  Ik heb heb de koran gelezen, weet je waarom? Omdat ik dacht dat Wilders uit zijn duim zoog dat wij apen en zwijnen zijn. Ik dacht dat de Islam net als iedere andere godsdienst was, en Wilders haat zaaide. Ik heb de koran gelezen om te kijken of het discrimineert en wat zijn de relatie Tenach/Thora/nieuwe testament was.

  En tot mijn grote verbazing kreeg Wilders gelijk! Er is haat en discriminatie t.o.v. andere geloven in de Koran. Er is apartheid in de koran: je hebt gelovigen en ongelovigen en de daarbij behorende klassenverschil. Mensen rechten en vrijheid van meningsuiting is iets wat niet bekend is in de koran.

  En ik ben blij, Heer Bron, dat je ballen hebt, om maar even in de macho-taal van Semmy te spreken. Veel verder wil ik niet gaan, want ik walg van Semmy’s racistische humor, wat weer een bevestiging is van wat Wilders zegt.

  Like

 28. semmmy zegt:

  De Koran, die veertien eeuwen geleden is geopenbaard, vermeldt feiten die pas onlangs ontdekt zijn of door wetenschappers geverifieerd zijn.

  Dit bewijst dat de Koran ongetwijfeld het letterlijke Woord van Allah is, geopenbaard aan de Profeet Mohammed vzmh en dat noch de Profeet Mohammed vzmh noch enig ander mens de auteur van de Koran is.

  De vorm van de aarde
  De bergen
  zee?n en rivieren
  Diepe zee?n en inwendige golven
  Wolken & bliksem
  Oorsprong van het heelal
  De rode roos van Nebula
  De menselijke embryologische ontwikkeling
  De sensorische karakteristiek van de huid
  Het cerebrum (grote hersenen)
  Statische wonderen van de Koran
  ect…
  ect..
  ect..

  ik kan nog veel meer noemen maar dit zijn er paar die ik even genoemd heb, nu heb ik een vraag aan jouw, haal alle wettenschappers en alle mensen bij elkaar laat ze met elkaar samenwerken en maak voor mij een boek dat na 20 jaar nauwkeurig beschrijft wat er allemaal in de tijd gebeurt en dat we na 20 jaar kunnen alles klopt van dit boek.
  dat kun je niet niemand kan nauwkeurig vertellen wat na 20 jaar gebeurt.

  maar de koran kan je zelfs na 1400 jaar nog steeds vertellen wat er gebeurt en wat er nog ontdekt wordt. zoek maar naar Dr. Garry Miller en Dr. Dr. Bucaille dit zijn hoogste doctoren en wetenschappers na het lezen van de koran hebben ze islam geaccepteerd, weet je waarom?
  omdat ze nieuwste technologie hebben ontdekt en bijvoorbeeld het stadium van de baby kunnen volgen. en dan lezen ze in koran dat 1400 jaar oud is exact zoals ze hebben uitgevonden. en kom op je weet zelf dat bijbel geschreven is pas 100 jaren na de dood van Jezus Christus (vrede zijde met hem)

  Like

  • MMG zegt:

   De koran is net anders dan plagiaat en vervalsing. De derde kalief heeft de koran geheel laten herschrijven. De koran bestaat uit veminkte stukken uit de Bijbel en het Egyptische dodenboek. Alles later toegevoegd aan het oorspronkelijke boek. Er is onderzoek naar een zeer vroege koran gaande door de universiteit van Oxford, en in (naar ik meen) in Dubai. Nu al blijkt dat beide koranversies grote inhoudelijke verschillen tonen ten opzichte van elkaar. Het is evident dat de koran een verwerpelijk boek is. Bedacht door een roverhoofdman om zijn zelfbedachte god te propageren en zo macht te verwerven met tot doel meer buit bij elkaar te kunnen roven.

   Like

 29. HENK zegt:

  Is Jezus (vzmh) ‘god’?.
  Natuurlijk is de geboorte van een vaderloos kind bewonderenswaardig, maar we mogen niet vergeten dat Adam ook vaderloos en zelfs moederloos was. Als Jezus om die reden vergoddelijkt wordt, dan moet Adam een grotere god zijn, want hij had helemaal geen ouders.

  Jezus bidt tot God:
  “En vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op en ging naar buiten en hij ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar.” (Marcus 1:35)
  Zou Jezus God aanbidden als hij zelf God was?

  In zijn pijn aan het kruis riep Jezus:
  Eli, Eli lama sabachthani: wat wordt vertaald met, “mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten.
  Kan iemand zich voorstellen dat deze woorden uit de mond van God zouden kunnen komen? Hier hebben we de kreet van een hulpeloze man, die vreselijke pijnen lijdt en zijn Schepper aanroept.

  Like

 30. Tom Hendrix zegt:

  @ Henk 09.31. uur, dat is absoluut waar wat U zegt. Zelfs als christen geef ik dat eerlijk toe, want GELOOF is niet BEWIJSBAAR. Sinds de filosoof Emmanuel Kant zijn visie heeft verwoord binnen zijn: “Religie binnen de grenzen van de Rede”, is het onmogelijk om G’d wetenschappelijk te bewijzen. Dat hoeft geen probleem te zijn want het woord geloof geeft al aan, dat we niet met exacte wetenschap zoals wiskunde te maken hebben. Verder is het geen probleem voor mij om geloof te hebben, voor anderen ook niet, zolang wij anderen daartoe niet dwingen om ook te geloven. Het christendom heeft deze dwang gelukkig aan de kant gezet, er mag en kan zelfs schriftkritiek plaatsvinden! Afgezet tegen de islam is dit dus het bewijs, dat het christendom geen gevaar is voor de seculiere samenleving, waar de islam dat wel is, door haar absolute karakter.

  Like

 31. max zegt:

  @ Semmy:
  Je zegt:
  “De Koran, die veertien eeuwen geleden is geopenbaard, vermeldt feiten die pas onlangs ontdekt zijn of door wetenschappers geverifieerd zijn.
  Dit bewijst dat de Koran ongetwijfeld het letterlijke Woord van Allah is,”
  En
  “maar de koran kan je zelfs na 1400 jaar nog steeds vertellen wat er gebeurt en wat er nog ontdekt wordt. zoek maar naar Dr. Garry Miller en Dr. Dr. Bucaille dit zijn hoogste doctoren en wetenschappers na het lezen van de koran hebben ze islam geaccepteerd,”

  Het klopt dat de koran aan geeft dat het 1400 jaar geleden is, dat het het aan de profeet is geopenbaard.

  Wat in de koran staat is voor een groot deel gebaseerd op de Bijbel/Tanach en is niet allemaal geopenbaard aan de profeet want het was voor die tijd al bekend. Want het is historisch aantoonbaar dat bv een aantal van de dode zee rollen van 200 voor christus zijn.
  Het waren kopieën van eerdere geschriften, en het is bewezen dat het kopiëren uiterst zorgvuldig gebeurde.
  Bovendien verwijst de koran herhaalde malen terug naar de geschriften van Mozes. Bijvoorbeeld hoofdstuk 46 vers 12, hoofdstuk 56 vers 36. Meerdere malen wordt terug verwezen naar de Thora en het evangelie.
  Dus dat deel van de koran al bekend voor dat de profeet maar één openbaring kreeg.

  Bovendien waren er voordat de koran uit allerlei geschriften was ontstaan, ook al invloeden van Hindoeïsme en Boeddhisme.

  Daar komt die kennis en dergelijke vandaan.

  De koran heeft met de Bijbel/Tanach/Nieuwe testament gemeen, dat zij uit geschriften is samengesteld en het later gecanoniseerd is.

  Wat betreft jouw hoogste doctoren en wetenschappers Dr. Garry Miller en Dr. Bucaille , ach weet je ik kan wel 100 hoogste doctoren en wetenschappers die na het bestuderen van de koran niet zijn overgestapt naar de Islam, maar het verwerpen geheel of deels. Een paar die islamkritisch zijn: Hans Jansen en Ibn Warraq (onderzoeker in de koran en geschiedenis van Mohammed, Washington)
  Ach maakt niet uit welke ik aanvoer, je wijst ze toch af … mijn vriend.

  Sorry neem me niet kwalijk, niet mijn vriend,nee dat mag ik niet zeggen
  volgens jouw koran mag je geen vriend van mij zijn; de koran verbied dat: hoofdstuk 5 vers 51, hoofstuk 3 vers 28.

  Weet je de Thora verbiedt een Jood niet om vrienden met een moslim te zijn. De Christelijke leer ook niet, de humanistische leer ook niet, zelfs de atheïsten verbieden dat niet. Ook geschriften van de Hindoes en de boeddhisten niet.
  Alleen de islam niet, nee die wil de ongelovigen, de kaffirs doden:
  hoofstuk 9:5. Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

  Kijk, Semmy, hier zit hem nu het verschil: Elk ander geloof of denkwijze kent de vrije wil, de keuze, maar de islam niet, het is dus onderwerping of de dood! Denk daar maar eens over na!
  Veel succes met studie van de Islam!

  Like

  • MMG zegt:

   De imam van de Universiteit van Caïro is Christen geworden na het lezen van het Evangelie van Matheus. Ik raad ieder aan hetzelfde te doen.

   Like

 32. Tom Hendrix zegt:

  @Max 20.27. uur, hierop zeg ik AMEN!

  Like

 33. Neutraal zegt:

  Ik lees hier continue over de hel in de islam, maar er wordt totaal vergeten dat de hel volgens het jodendom en christendom ook gewoon bestaat. In inderdaad ook in de bijbel en de tora gaan ongelovigen eeuwig de hel in.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s