Waarom de islam niet bij Duitsland hoort

De islam hoort bij Duitsland? Helemaal niet. Het recht om geloofsrichtingen en overtuigingen te leven, betekent nog lang niet dat zij ons idee van een samenleving vormen.

De sigaret hoort bij Helmut Schmidt, de pasta bij Italië, de Spree bij Berlijn. Adam en Eva en het amen bij de kerk. Zo noemen we in de omgangstaal een vanzelfsprekend, bijna spreekwoordelijk verband tussen dingen of personen.

Aan zulke vanzelfsprekendheden heeft Christian Wulff de zin “De islam hoort bij Duitsland” toegevoegd en deze als belangrijkste herinnering aan zijn korte ambtsperiode nagelaten.

Onvoorwaardelijke, rechtsgeldige autoriteit

Toen hij ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de Duitse eenheid met deze bewering verraste, zorgde hij voor nog een heftige discussie. Intussen lijkt het er op alsof de constante herhaling aan deze zin, die intussen geldt als de grootste verdienste van Wulff, een onvoorwaardelijke, rechtsgeldige autoriteit zou hebben verleend.

Het dubieuze van de zin zit in zijn gelijktijdige ondubbelzinnigheid en vaagheid. Hij duldt geen tegenspraak. De islam hoort bij Duitsland. Punt uit. Hij staat niet eens navraag toe.

Ook de sharia, die de islam inhoud en vorm geeft? En welke geloofsrichting? Sjiietisch, soennitisch, alevitisch, ismailitisch, ahmadiyyadisch, slafistisch ook? Horen ook de interne islamitische geloofsgevechten bij Duitsland? Ook de benadeling van de vrouwen?

Voordat deze zin zo zonder commentaar in de grond van de Duitse grondwet wordt geramd, zou in ieder geval aan alle Duitse staatsburgers in voldoende mate moeten worden uitgelegd welke consequenties hij heeft en welke botsingen met andere vanzelfsprekendheden, die sinds de Verlichting bij Duitsland horen, onvermijdelijk zouden zijn.

De Salafisten beleren ons op dit moment hoe het er uitziet wanneer moslims de koran daadwerkelijk zo serieus nemen zoals van hen wordt verlangd. Wie op YouTube heeft gezien hoe de hoogste prediker van de Salafisten in Duitsland islamitische jongetjes indoctrineert, kan alleen maar schrikken.

Lichtzinnig en onverantwoordelijk

En het is niet echt geruststellend om te horen, dat er maar vier- of vijfduizend Salafisten in Duitsland wonen en dat maar enkelen van hen terroristen zijn, wanneer men tegelijkertijd weet, dat niet-Saoedische Wahabieten Salafisten worden genoemd, dat het Wahabisme echter de staatsdoctrine in het rijke Saoedi-Arabië is, dat zijn religieusdogmatische bondgenoten wereldwijd ondersteunt en financiert. Het is niet alleen lichtzinnig, maar onverantwoordelijk om te bevestigen dat de islam bij Duitsland hoort, zonder tegelijkertijd duidelijk te benoemen hoe hij zich moet hervormen om geen indringer in een seculiere en democratische, de vrijheidsrechten van het individu respecterende, staat te blijven.

Nu heeft Volker Kauder de zin van wulf helemaal op de kop gezet: De moslims, die hier wonen, horen bij Duitsland, de islam echter niet. Het protest van de islamitische verenigingen was te voorspellen. Maar waarom protesteren ook de SPD, Die Grünen en de FDP?

Waarom praten ze allemaal klakkeloos het gedachteloze parool van Wulff na, alsof het er nu al om zou gaan de verkiezingen van 2030 te winnen, wanneer er in de stedelijke gebieden waarschijnlijk meer moslims dan christenen, atheïsten, joden en Hindoes samen zullen leven?

Belijdende formule

De moslims genieten de in de grondwet gegarandeerde vrijheid van godsdienst, net zoals alle andere burgers in het land, om het even tot welke godsdienst ze behoren. Daarom concludeert de Duitse Minister van Justitie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger: “De islam is een van de religies, die in Duitsland geleefd worden. Daarom hoort de islam uiteraard bij Duitsland”.

Nu betekent deze formulering “De islam hoort bij Duitsland” meer dan alleen het feit, dat er in Duitsland mensen wonen, van wie de religie de islam is. In Duitsland worden veel religies en ideeën geleefd, goede en slechte, zonder dat wij hen deze belijdende formulering zouden toestaan.

Niemand zou op het idee komen om te beweren: Het hindoeïsme en confucianisme horen bij Duitsland, hoewel hier Indiërs en Chinezen leven. En we zouden al helemaal niet willen zeggen: Het rechts-radicalisme hoort bij Duitsland, hoewel we er helaas kennis van moeten nemen, dat ook dit in Duitsland wordt geleefd.

De aanwezigheid van geloofsrichtingen of overtuigingen, ook het recht om deze te leven en te propageren, betekent toch niet dat zij bij ons idee van de samenleving horen waarin wij willen leven.

Als vrouw kan ik dat niet

En de islam in zijn huidige staat met zijn politieke aanspraak kan alleen al vanwege juridische beperkingen niet zo onbeperkt bij Duitsland horen.

De islam staat zijn Verlichting, die het christendom al meer dan 200 jaar geleden moest dulden, nog te wachten. Tot dat moment wens ik echter innig, dat hij niet bij Duitsland hoort. Het kan zijn, dat mannen de problemen meer gelaten bekijken: als vrouw kan ik dat niet.

Ik vraag me ook af waarom onder het dak van de religie-instelling Ditib, die rechtstreeks ressorteert onder de leiding, de controle en het toezicht van het staatkundige Presidium voor religieuze aangelegenheden van Turkije en daarmee indirect onder de Turkse minister-president, er meer dan 800 Turkse ambtenaren in Duitsland ervoor mogen zorgen, dat hun voormalige landgenoten mogelijk nauw verbonden blijven aan hun land van herkomst en traditionele godsdienstbegrip. Zodoende wordt voor hen de langzame samensmelting met de Duitse samenleving moeilijker of zelfs onmogelijk gemaakt.

Ik wil geen bio-Duitser zijn

We wennen ons er nu al 20 jaar aan, dat we niet meer BRD- en DDR-burgers zijn, maar gewoon Duitsers, net zoals de inwoners van andere landen gewoon Polen, Engelsen, Fransen of Turken zijn.

Ik zou niet willen, dat men mij nu de racistische benaming bio-Duitser geeft, net zoals ik graag zou afzien van de classificatie “met migratieachtergrond”, als zij, die zo genoemd worden, zichzelf als Duitsers zouden willen beschouwen, omdat zij hier geboren worden, omdat wij hier allemaal samen leven en omdat het mij niets uitmaakt in welke god iemand gelooft, zolang een ander dat ook niets uitmaakt.

Dat betekent echter niet, dat behalve zijn gelovigen ook onmiddellijk de geïmmigreerde god in de Duitse vanzelfsprekendheid geïntegreerd moet worden, onafhankelijk van het feit of de islam een vormende rol voor de Duitse cultuur gespeeld heeft of niet. Als hij dat gedaan zou hebben, dan zou hij vermoedelijk, net zoals het christendom en Jodendom, zijn Verlichting hebben doorgemaakt. Of Duitsland zou nu een islamitisch land zijn.

Bron:

http://www.welt.de/debatte/kommentare/article106216946/Warum-der-Islam-nicht-zu-Deutschland-gehoert.html

Auteur: Monika Maron

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Dhimmitude, Duitsland, Immigratie, Islam, Islamisering, Islamitisch fundamentalisme, Islamkritiek. Bookmark de permalink .

15 reacties op Waarom de islam niet bij Duitsland hoort

 1. Daniel Deblaere zegt:

  Ongelooflijk maar (helaas) waar!

  Like

 2. Linsky zegt:

  Het is echt simpel.
  moslims horen bij geen enkel normaal volk, feitelijk zelfs niet bij de mensheid!

  Kenmerken van een mens c.q. mensdom:

  Beschaving: Tot ontwikkeling komen van geestelijk, mentaal en lichamelijk potentieel.
  Samenleven: poging tot gezamenlijk leven, waarbij ook het welzijn van anderen maatstaf is om tot een bevredigend resultaat te komen.
  Respect en liefde voor vrouwen en kinderen in het algemeen en de rest van de mensheid en de schepping in het bijzonder.
  De behoefte vrouwen en kinderen te beschermen, te hoeden en een gelijkwaardig menselijk bestaan te bieden.
  De innerlijke drang om andere mensen eveneens als mens te beschouwen.
  De vaak sterke behoefte aan cultuur: Muziek, kunsten en wetenschap, etc.
  De onblusbare behoefte aan geestelijke, mentale en lichamelijke ontwikkeling.
  Sekse gelijkheid.
  Recht op uiten van kritiek.
  Liefde, goedheid, sympathie, empathie.
  Het bezit van een hart en een ziel. (hoewel dit omstreden blijft door de ‘wetenschap’)
  Voor vrijheid van meningsuiting in ’t algemeen en vrijheid van ‘zijn’ in het bijzonder.
  Houden van het leven.
  LEVEN!
  Conclusie op basis van voornoemde eigenschappen en het praktiseren daarvan.

  Te benoemen als Mens.

  Kenmerken van de islamiet en sharia aanhangers:

  Zij zijn met volle overtuiging en inzet van hun gehele wezen:
  Tegen vrouwen.
  Tegen sekse gelijkheid.
  Tegen kinderen, zelfs die van henzelf.
  Tegen kunst, wetenschap, vooral muziek.
  Tegen cultuur in het algemeen.
  Tegen recht op uiten van kritiek.
  Tegen ontwikkeling van wetenschap.
  Tegen welke nuttige ontwikkeling dan ook.
  Tegen homo’s en lesbiennes.
  Tegen normale kleding.
  Tegen elk ander geloof.
  Tegen vrijheid van meningsuiting.
  Tegen de westerse opvattingen ten aanzien van smaak, norm, waarde en ethiek.
  Tegen goedheid.
  Tegen liefde.
  Tegen het leven zelf!

  Zijn ze eigenlijk wel ergens vóór?
  Ja;
  Voor diefstal.
  Voor moord.
  Voor terrorisme.
  Voor liegen.
  Voor mishandeling.
  Voor verminking.
  Voor verkrachting.
  Voor slavernij.
  Voor vernietiging van iedereen die anders denkt.
  Voor vernietiging van alles wat afwijkt van hun ideeën.
  Voor vernietiging van hen die niet geloven in hun boek.
  Voor vernietiging van alles wat het Westen verworven heeft.
  Voor vernietiging van alles wat mooi is.
  Voor vernietiging van wat goed is.
  Voor vernietiging van wat liefde is.
  Voor vernietiging van de beschaving als zodanig.
  Voor de dood.
  Voor vernietiging van het leven zelf!

  Uit pamfletten, spandoeken, preken en openlijk verbreide retoriek, alsmede uit hun boekje (koran) wordt zondermeer duidelijk dat de ‘mens’ als ongelovige hond en aap (dus beest) dient te worden beschouwd. Hun boekje laat er in woord geen twijfel over bestaan dat de ’ongelovige’ geen recht van bestaan heeft, behalve als dier, slaaf en dhimmi, in welk geval er geprofiteerd kan worden van dit soort mensen.

  Er is dus geen enkele twijfel dat deze lieden (islamieten) de ‘anders denkende’ niet als volwaardig mens beschouwt. Men heeft het zelfs woordelijk beschreven in hun boekje, dat voor de rechtgeaarde islamiet een Heilige Bijbel vormt.

  Zij beschouwen zichzelf dus per definitie niet als behorende tot het menselijk ras!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Dat volk behoort dus in onze beschaving, nergens bij!
  Conclusie op basis van voornoemde eigenschappen en het praktiseren daarvan.
  Te benoemen als….?

  Voor meer toelichting:
  https://ejbron.wordpress.com/2011/12/21/overpeinzingen-van-een-brabantse-boerenlul/

  Like

 3. lucky9 zegt:

  De islam hoort bij de faeces van de geschiedenis.
  Christian Wulff is een cryto-fascist. Met hem heeft de grens van de tolerantie een limiet bereikt.
  In Nürnberg zou hij er niet zo gemakkelijk van af gekomen zijn. Maar ik hier een reductio ad Hitlerum? Ja, omdat ze gegrond is!

  Like

 4. Linsky zegt:

  Lucky9,
  je formuleert je drogreden wel moeilijk hoor!
  Als het gegrond is, is het toch geen drogreden?
  Of begrijpt ik ’t niet goed? 😦

  Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  @Linsky, uw comment van 20.35. uur is perfect. In en intriest dat wij als europese burgers worden en zijn verraden door onze eigen politici. Ik mag het niet zeggen, maar ik zou onderhand hopen op een Europese Generaal Franco, om samen met ware vaderlanders dat gajes eruit te stampen.
  Gloeiend giftig word men ervan.

  Like

 6. lucky9 zegt:

  Drogreden Linsky? Ik hoop dat U zich vergist!
  Iemand die het islamisme eert in 1 zin die slechts 5 woorden telt is een crypto-fascist.
  Dat voorvoegsel is louter een symbolische poging tot het formuleren van een wettelijk vermoeden van onschuld. Vermoeden dat allicht nooit zal bewezen kunnen worden. Ik ken zijn motieven niet.
  Maar de communicatie van deze president was Scheisse! Noteer dat dit een synoniem is van “feaces”.
  Deze president zou in Nürnberg net niet de doodstraf verdiend hebben. Zijn woorden waren -voor zover ik weet- alleen verbaal.
  Dat betekent niet dat hij vrijuit gaat. Zijn woorden zijn immers dermate vervuild en misleidend dat ik hem in feite geen scheet waard acht.
  Maar de gevolgen van zijn waanzinnige uitspraak laat hij wel achter als een islamofiele drol. Vandaar.

  Like

 7. Linsky zegt:

  Oké Lucky9…ik was effe in slaap gesukkeld. 🙂

  Like

 8. Eva zegt:

  @Linsky:
  U schrijft;
  Uit pamfletten, spandoeken, preken en openlijk verbreide retoriek, alsmede uit hun boekje (koran) wordt zondermeer duidelijk dat de ‘mens’ als ongelovige hond en aap (dus beest) dient te worden beschouwd. Hun boekje laat er in woord geen twijfel over bestaan dat de ’ongelovige’ geen recht van bestaan heeft, behalve als dier, slaaf en dhimmi, in welk geval er geprofiteerd kan worden van dit soort mensen.

  Dit is helaas de bittere werkelijkheid, maar wat ik me nu afvraag zijn al die z.g. multiculti knuffelaars bereid zich op een of ander moment tot de Islam te bekeren?
  Zou het niet meer indringender en duidelijker zijn als men de islam voorstanders zou confronteren met de vraag of ze bereid zijn zich tot de islam te bekeren en zich aan de sharia te onderwerpen?
  Zo niet, dan wacht hun hetzelfde lot als al de andere ongelovige honden en worden zij gebruikt totdat het doel is bereikt.
  Misschien dat bij een aantal van hun de ogen open gaan!

  Like

 9. Linsky zegt:

  Eva, ik denk dat Donner daar al duidelijk antwoord op heeft gegeven!
  Het gaat niet om bereidheid…maar om de wet.
  Donner heeft glashelder en met een smerige grijns op zijn smoelwerk, openlijk op de TV verklaard, dat als er genoeg mensen ‘democratisch’ stemmen voor de sharia, dat ’t de nieuwe wetgeving wordt!!

  Like

 10. Dat heeft te maken met de oorlog door Joden vervolging .
  anders was dat niet gebeurd met die Vlag

  Like

 11. Linsdky:
  heeft Donnar: dat gezegt sharia de nieuwe wet !!!
  wat een flikker gvd nogantoe.
  is er een filmpje ergens van ?

  Like

 12. Linsky zegt:

  Bart;
  Donner: Sharia langs democratische weg moet kunnen

  Like

 13. Ad zegt:

  Ja, dat heeft Donner gezegd. Als je die redenering volgt en de mensen willen de belasting halveren, waar natuurlijk iedereen mee instemt, dan denk ik dat die redenering ineens niet meer opgaat. Dan is democratie niet gewenst. Trouwens de meerderheid heeft de Europese grondwet
  in een referendum verworpen en daar heeft men toen, met een enkele kleine onbelangrijke wijziging, ineens het verdrag van Lissabon van gemaakt en daar wilde men toen natuurlijk geen referendum meer over houden en heeft men dus de grondwet via een achterdeurtje ingevoerd.
  En volgens Donner is dat dus democratie. Hoe kan iemand zulke mensen nog vertrouwen.

  Like

 14. Tom Hendrix zegt:

  @Ad, deze persoon kan men dus nooit meer vertrouwen, en hoort bij de politici die ons met plezier verkwanselen aan de EU, de Islam en uiteindelijk de NWO. Met medewerking van Bea Bilderberg.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s