Heeft Mohammed echt bestaan? (Update – video)

Onze gast van vandaag in het FrontPage-interview is Robert Spencer. Hij is een geleerde voor islamitische geschiedenis, islamitische theologie en islamitisch recht en hij is directeur van Jihad Watch. Hij heeft tien boeken geschreven, elf monografieën en honderden artikelen over de Jihad en islamitisch terrorisme, inclusief de New York Times bestsellers The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades) en The Truth About Muhammad. Zijn laatste boek heet Did Muhammad Exist? An Inquiry Into Islam’s Obscure Origins en dat is ook het onderwerp van ons interview vandaag.

FP: Robert Spencer, welkom hier bij FrontPage voor dit interview.

Spencer: Bedankt Jamie.

FP: Waarom hebt u dit boek geschreven? Dit is niet een van de vragen waarover veel mensen hebben nagedacht.

Spencer: Dat klopt Jamie. Over de vraag of Mohammed heeft bestaan, hebben maar heel weinig mensen nagedacht en vragen gesteld, respectievelijk gedurfd ernaar te vragen. De meeste tijd van de 1400 jaar sindsdien men dacht dat de profeet op aarde geweest zou zijn, is iedereen er altijd van uitgegaan dat hij echt heeft bestaan.

FP: uiteraard. Want per slot van rekening is zijn invloed op de geschiedenis van de mensheid enorm geweest. De “Encyclopedia Britannica” noemde hem de “meest succesvolle van alle profeten en religieuze persoonlijkheden”. In zijn boek “The 100: A Ranking of the Most Influential Persons Persons in History” uit het jaar 1978, zette Michael H. Hart bovenaan de lijst. Hoe kan men dan zeggen, dat deze mens nooit heeft bestaan en waarom is dat zo belangrijk?

Spencer: Er bestaan inderdaad redenen om te twijfelen aan het historische bestaan van Mohammed. Hoewel de geschiedenis van Mohammed, van de koran en van de vroege islam veelal erkend wordt, levert nauwkeurig onderzoek van de historie ongelooflijke dingen op. Hoe dichter men bij de oorsprongen van de islam komt, des te herkent men deze. In ”Did Muhammad exist?” onderzoek ik de vragen, die een kleine groep pioniers heeft gesteld over de historische authenticiteit van de standaardbeschrijving van Mohammed´s leven en profetencarrière. Een grondige verwerking van de historische documenten geven opwindende signalen, dat veel, zo niet alles, van dat gene wat wij over Mohammed weten, een legende en geen historisch feit is. Een zorgvuldig onderzoek onthulde eveneens, dat de koran geen verzameling van datgene is wat Mohammed als openbaringen van de enige ware God heeft genoemd, maar een constructie van bestaand materiaal, hoofdzakelijk uit joodse en christelijke overleveringen.

Dat is belangrijk, want mijn onderzoek wijst, zoals het boek laat zien, op de mogelijkheid, dat de islam vooral als een politiek systeem werd geconstrueerd en slechts in de tweede plaats als religie – een punt van wezenlijk belang voor de huidige controverse over een anti-shariawetgeving en hoe men het binnendringen van de politieke islam in het Westen moet beoordelen.

FP: Fascinerend. Wat zijn dan sommige aanwijzingen dat Mohammed niet bestaan zou kunnen hebben?

Spencer: Welnu, het is vooral de enorme discrepantie tussen de tijd waarin Mohammed zogenaamd geleefd heeft en de publicatie van het eerste biografische materiaal over hem: meer dan 125 jaar. Stelt u zich eens voor, dat het eerste teken van leven van generaal Sherman uit de Amerikaanse Burgeroorlog, die overleed in het jaar 1891, nu pas gepubliceerd zou worden en dit in een cultuur, waarin alles mondeling werd overgeleverd, waarin schriftelijke weerslag zeldzaam was.

Het zou alleen maar normaal zijn om aan te nemen, dat het materiaal in de nieuwe biografie in ieder geval een mengeling uit geschiedenis en legende zou zijn. In het geval van Mohammed is het bekend en wordt het zelfs door islamitische geleerden erkend, dat de overleveringen van Mohammed´s woorden en daden in grote stijl in de 8e en 9e eeuw door oorlog voerende splintergroeperingen onder de moslims werden vervalst om hun eigen praktijken te rechtvaardigen.

De methode waarmee islamitische geleerden traditioneel die overleveringen uitsorteerden, die zogenaamd authentiek waren en scheidden van die overleveringen, die dit niet waren, vond plaats door nauwkeurig onderzoek naar de overleveringsketen – dat wil zeggen de lijst van mensen van wie men aannam, dat zij de overleveringen origineelgetrouw hadden doorgegeven, tot op de dag van vandaag toe. Maar uiteraard kan zo´n lijst ook net zo gemakkelijk gemaakt kunnen zijn zoals dit bij een overlevering het geval kan zijn. Overigens, zestig jaar na het begin van de Arabische veroveringen, die rondom het jaar 630 begonnen, bestaan er ook geen signalen in de nog bestaande aantekeningen van de veroverde volkeren of van hun veroveraars zelf, dat er een nieuwe religie, een nieuw heilig boek of een nieuwe profeet waren ontstaan.

Tot omstreeks het jaar 960 hadden de veroverde volkeren, als ze van hun veroveraars spraken, het over Hagarianen, Saracenen, Taiyaya of andere namen, maar nooit noemden ze hen “moslims”, en er zijn ook geen aanwijzingen dat ze tegelijk met een nieuwe religie kwamen. Ook verwezen de Arabische veroveraars zelf naar hun munten, bouwwerken of waar dan ook naar, maar nooit naar de islam of de koran.

FP: Dat is interessant. Maar waarom zou men überhaupt zo´n onderzoek beginnen? Religieus geloof, ieder religieus geloof is iets, dat de mensen heel diep vasthoudt. De moslims zullen juist dit idee, om gebruik te maken van historische controle van de traditionele oorsprongen van de islam, als belediging beschouwen, of niet?

Spencer: Ja Jamie, dat zullen ze doen. Maar de vragen in dit boek zijn niet om moslims aan te vallen. De islam is een geloof, dat in de historie is geworteld. Het stelt historische aanspraken. Mohammed zou in een bepaalde tijd geleefd en bepaalde doctrines gepredikt hebben, waarvan men zegt, dat Allah deze aan hem geopenbaard zou hebben. Het waarheidsgehalte van deze beweringen is tot op zekere hoogte wat betreft historische analyses een open vraag.

Of Mohammed inderdaad boodschappen van de aartsengel Gabriel heeft ontvangen mag dan een kwestie van geloof zijn, maar of hij überhaupt geleefd heeft, is een historische kwestie. De islam is niet uniek in het afbakenen van zijn aanspraken als historisch geloof of uit te nodigen tot historisch onderzoek. Maar het is uniek, dat hij geen historische kritiek op zijn significante gebied heeft opgeroepen. Zowel het Jodendom als het christendom zijn objecten van wetenschappelijk onderzoek geworden, meer dan twee eeuwen lang. Waarom zou de islam van zulk onderzoek uitgesloten moeten worden? En is het in onze politiek correcte tijd nog altijd mogelijk om zulke vragen op te werpen?

De geleerden, die de oorsprongen van de islam onderzoeken, worden niet door haat, huichelarij of racisme gemotiveerd, maar door de behoefte om de waarheid te ontdekken. Het zijn die geleerden, die de fundamenten voor het onderzoek in mijn boek hebben gelegd. Niemand zou bang moeten zijn voor de waarheid en iedereen zou de wil moeten hebben om daarheen te gaan waar zijn weg hem heenleidt.

FP: Robert Spencer, nogmaals hartelijk bedankt voor uw komst.

 

Update-video:

 

Bron:

http://europenews.dk/de/node/54203

Vertaling: Liz

Bron oorspronkelijk artikel:

http://frontpagemag.com/2012/04/27/did-muhammad-exist-an-inquiry-into-islam%E2%80%99s-obscure-origins/2/

Interview: Jamie Glazov

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Historie, Islam. Bookmark de permalink .

10 reacties op Heeft Mohammed echt bestaan? (Update – video)

 1. Linsky zegt:

  De man heeft wel lef, maar toont ook erg naïef te zijn.

  Die moslims zijn absoluut niet geïnteresseerd in de ware oorsprong van hun sprookjesboek.
  Evenmin als dat rechtgeaarde christenen willen weten wat er in de apocriefe beschreven staat.
  Het feit alleen al dat er twee gasten rondzwierven die beiden Jezus genoemd werden, en dat er heel ander achtergronden zijn als die vernoemd zijn in de gemanipuleerde en geconstrueerde bijbel, willen zij niks weten.

  Ook de RK. kerk zelf natuurlijk niet. Een van de redenen waarom zij het onderzoek naar de Lijwade hebben vervals en gefrustreerd, is omdat men in de wetenschappelijke afdeling al heel lang van te voren in de gaten had, dat een werkelijk goed onderzoek, met de modernste middelen, ongetwijfeld aan het licht zou brengen dat christus, NOOIT aan dat kruis is gestorven, maar zwaar gewond en in die grot werd opgelapt.

  Dat erkennen, zou onmiddellijk de belangrijkste pijler onder het RK geloof uithalen.
  Dat immers gestoeld is op de aanname dat Christus is gestorven en uit de dood is opgestaan!
  Zo zijn er nog tig aspecten, die stuk voor stuk de hele constructies van al die religies omver kunnen werpen.

  Overigens zijn er veel van die rapporten en bewijzen op schrift niet op internet te vinden, daarvoor hebben we gelukkig nog boeken!

  En per definitie hebben moslims/mohammedanen/islamieten helemaal geen zelfstandig functionerend hersenvermogen! Zij leven letterlijk op basis van wat er in hun boekje staat geschreven door een waanzinnige, pedofiele verkrachter en massamoordenaar! Deze legitimeerde zijn eigen bestaan en bizarre daden, zijn gedachten en geschriften aan een al eerder bedachte godheid, die allah werd noemt.

  Like

 2. Linsky zegt:

  Misschien een idee om eens de tijd te nemen wat meer boeken te lezen.
  ‘Gelovigen’ zouden dan eens inplaats van alleen het canonieke werk eens kunnen beginnen met het apocriefe.
  Dan gaat er een nieuwe ongekende wereld open. Daar lees je over zaken waar zelden over gesproken wordt en geen enkel priester weet van heeft of zich over durft uit te laten!
  Natuurlijk voornamelijk door manipulatie van de massa en de indoctrinatie van vooral de grote leiders van kerken en naties.

  Like

 3. louis-portugal zegt:

  Linsky hij kon niet eens schrijven.

  Like

 4. Linsky zegt:

  Daarom, Louis, dat liet ie doen hè, hij had het zelf ook te druk met de kleintjes!

  Like

 5. Linsky zegt:

  Ik zei ook niet voor niets, lees eens wat boeken.
  Als het niet op internet staat, is het ook niet waar. Da’s een van de moderne axioma’s!
  Internet, met name de Wiki’s worden zelfs als gezaghebbend beschouwd, en mag als bewijsmateriaal worden gepresenteerd!

  Misschien iets om eens over na te denken; bij alles wat op het WWW te vinden is dienen vraagtekens gezet te worden. Het vormt geen enkel bewijs en nadere research is even onontbeerlijk als bij de informatie uit de boeken. Kennelijk is ook niet bij iedereen bekend dat je op Wikipedia bijv. zelf je verhaal kwijt kunt. En dat is ook precies wat velen dan ook doen.

  De waarde van boeken is door de algemene gemakzucht en modernisering niet meer interessant, en word niet eens meer als bron van kennis, inzicht en informatie gezien. Men beseft ook helemaal niet dat in een boek de schrijver de onderhavige beweringen wel degelijk aantoont, onderbouwd en bewijst. Het punt is dat er dan wel de nodige tijd en moeite voor moeten worden gedaan, dit alles te lezen, en te verifiëren, voor zover mogelijk.

  Nou jammer voor de Wiki-fans, maar vrijwel alles wat wel op het internet staat, is overgenomen uit die zelfde verguisde boeken en dan helaas ik sterk verkorte versies en altijd heel erg fragmentarisch natuurlijk, omdat men nu eenmaal niet de moeite doet hele boekwerken over te tikken. Alleen al daardoor levert een boekwerk dus meer bewijs dan welke tekst op internet dan ook.

  Of verondersteld soms men dat er ergens oneindig wijze geesten zijn, met onmetelijke wijsheid en kennis die dat allemaal uit hundikke duimen zuigen en voor ons op het WWW pleuren? Waarbij dan natuurlijk blindelings aangenomen dient te worden dat het de ‘waarheid’ is…………
  ====================
  Ik vond laatst een oud kruikje achter in de tuin. Daar zat een rolletje papier in.
  Er stond geschreven;
  “Alles wat Ik verkondig doormiddel van mijn profeet is de absolute waarheid. Bij het uitspreken van mijn gedachten en woorden is deze daarin onfeilbaar!”
  Ps; “Linsky is mijn profeet!”
  Was ondertekend; God.
  ======================
  ??? Ik bespeur daar toch geen argwaan, twijfel of enig leedvermaak, wel?
  Want op deze wijze zijn vrijwel alle grote religies namelijk ontstaan, echt waar!

  Bijkomstigheden en vooral makkelijke aspecten en details vulde men dan later zelf wel in. Zoals bijv.; Tijdens het Eerste Vaticaans Concilie, gehouden van 1869 tot 1870, werd de onfeilbaarheid van de paus tot dogma verklaard.

  Like

 6. treintrien zegt:

  Aanrader in dit verband is het boek van milo en mulder:

  http://www.uitgeverijmeinema.nl/shop_details.php?productId=22768
  De omstreden bronnen van de islam
  Heel mooi boek vond ik het, dus ik maak maar even onbeschaamd reclame. Veel uitleg over de omzetting in taal met en zonder puntjes boven de tekens in de koran. Over de spreuk op de moskee in jeruzalem, die op meerdere manieren uitgelegd kan worden. Over professor Puin, die mij een érg leuke man lijkt, die oude korans vond in Syrie, in het dak van een moskee en ze daar redde van vernietiging.

  De munten zijn wat mij betreft het overtuigendst. Geld was toen een soort huis-aan-huis-reclame, voor het geloof, de gezagsdrager en dergelijke figuren.
  ’t Eerste wat een gemiddelde heerser deed was munten met zijn beeltenis laten slaan.
  Geen stuiver, nog geen céntje van ome mo te vinden! Vreemd he? 😉 De munten kwamen eeuwen later pas.

  Ook ‘het vierde beest’ van tom holland vond ik erg verhelderend…of ja.. na twee keer lezen wel.
  Die moest even wat beter bezinken. Die legt uit hoe dat deel van de wereld er zo’n beetje uitzag in de tijd nét voor ome mo. Eigenlijk had elke boerenkinkel die landen verslagen, ze lagen allemaal op hun gat. Zowel financieel als moreel. En daar heeft dat laatste comment van Linsky inderdaad alles mee te maken, dat gekonkel met het christendom en de bijbehorende macht.

  Zomaar twee goede boeken Linsky, ik deel die liefde voor het boek echt met je.
  Zo lekker dat je dan je eigen kanttekeningen, ja eh, in de kantlijn kan zetten.
  Dat moet ik ze met zo’n aaipet nog zien doen hee! 😉

  Like

 7. Daniel Deblaere zegt:

  Hebben Mohammed, Jezus van Nazaret, en zelfs de de laatste profeet Joseph Smith (hiermee toont de USA-presidents-kandidaat Mitt Romney duidelijk aan dat de Moslims, het op hun buik kunnen schrijven dat zij de “laatste” profeet hadden, (en Linsky) écht geleefd ? Cruciale vragen die steeds weer diepgaand (objectief en onbevangen) wetenschappelijk onderzoek vergen!

  Like

 8. G.Deckzeijl zegt:

  Hier is nog een andere Mo-onderzoeker:
  http://online.wsj.com/article/SB122669909279629451.html

  Like

 9. lucky9 zegt:

  Of de historische Mohammed al dan niet echt bestaan heeft is een totaal irrelevante vraag. Waarschijnlijk leefde er geen Henk in 600 na Christus. Maar een rovershoofdman met de naam Mohammed allicht wel. So what?
  Dat is het enige feit dat geen verzinsel zal bljken in tegenstelling met al het overige wat daarna, in regel vanaf minstens 100 jaar later, begon overgeleverd te worden aan geschriften en wetenschappelijk bijna onmogelijk controleerbaar is.
  In tegenstelling tot de hedendaagse geschiedenis kon de toenmalige geschiedenis wel nog relatief gemakkelijk vervalst worden.
  De Barosso’s, Stalins,Verhofstadts, Hitlers, Mao’s, en Van Rompuys van vandaag zouden zich dat beter eens goed realiseren! Zij zijn het die nu het nog kan een rammeling verdienen.
  Maar zo goed als de criminele rovershoofsman uit de zevende eeuw zullen ze er nooit van afkomen. Nauwelijks begraven zal men komen spuwen op de grond waar hun asse is uitgestrooid.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s