Hoe vernietig je een land – deel 1

(Door Paul Weston)

”Er komt een revolutie aan. Die zal niet zijn zoals revoluties in het verleden. Die zal beginnen op individueel niveau en op het gebied van de cultuur en die zal pas als laatste handeling de politieke structuur veranderen. Er zal geen geweld voor nodig zijn (om tot succes te komen) en men kan er zich niet succesvol door middel van geweld tegen verzetten. Dit is de revolutie van de nieuwe generatie” .  –  Charles Reich. “The Greening of America.” 1970.

In iedere generatie klaagt men wel over de uitholling van normen en waarden en over een maatschappij die ‘naar de knoppen gaat’, maar de geschiedenis laat zien dat beschavingen en volkeren werkelijk in elkaar kunnen storten. Sommige verdwijnen zelfs helemaal. Groot-Brittannië, onnodig om dit te zeggen , is niet meer zo groot (belangrijk) als het ooit was, maar de aftakeling die we dagelijks om ons heen kunnen zien, is die nu veroorzaakt door goed bedoelde liberale stompzinnigheid of door briljant geplande linkse boosaardigheid?

Misschien is het een combinatie van beide. Het is al lang bekend dat de harde linkse stroming in de politiek het traditionele Groot-Brittannië, waarin ik ben geboren, en het Westen wil omvormen. Via een langdurig volgehouden strategie van hersenspoeling en propaganda konden ze goedbedoelende liberalen werven voor een samenwerkingsverband, zonder dat die van die tactiek zelfs maar weet hadden. Nu was dat natuurlijk niet zo moeilijk, omdat men liberalen gemakkelijk met propagandistische prietpraat beet kan nemen en ze voldoen  daarom gemakkelijk aan de afkeurende kwalificatie die Lenin hen gaf: ‘Nuttige Idioten’.

Maar laten we het eerst maar even een paar feiten doornemen. Gedurende en na de Tweede Wereldoorlog slokte de Sovjet Unie zoveel grondgebied in Europa op als maar mogelijk was. Letland, Litouwen en Estland verdwenen achter het IJzeren Gordijn, gevolgd door Polen, Hongarije, Roemenië, Tsjecho-Slowakije, Joegoslavië, Bulgarije en Oost Duitsland. In wezen viel elk land, net zover als de militaire arm van de Sovjet Unie reikte,  in de klauwen van en werd een onderdeel van het Sovjet imperium.

De communisten streefden werkelijk wereldoverheersing na, dus landen die buiten hun militaire invloedssfeer lagen werden niet gewoon genegeerd en afgeschreven, maar ze werden aangemerkt als doelen voor destabilisatie en ondermijning, om op een later tijdstip overgenomen te worden. Het overheidsorgaan dat het Kremlin daartoe in het leven had geroepen heette het Ministerie voor Agitatie en Propaganda (afgekort tot Agitprop, HV) en het werkte samen met de CPUSA  (de communistische partij van de Verenigde Staten) en de communistische partij van Groot-Brittannië (CPGB).

Aan dit ontwrichtende mengsel werd nog iets toegevoegd dat bekend is geworden als de Frankfurter School, die in de tientallen jaren die volgden op de Tweede Wereldoorlog een enorme druk op de maatschappij uitoefende  – om te beginnen in Amerika en vervolgens in Groot-Brittannië. De instelling werd in 1923 door de Hongaarse communist Georg Lukacs  in Frankfurt opgericht en stond destijds bekend als Instituut voor (de bestudering van) het Marxisme.

Lukacs was een agent van de Communistische Internationale ( Comintern), die in 1919 in Moskou was opgericht met het doel om met alle mogelijke middelen, inclusief de militaire, te strijden tegen de internationale bourgeoisie, met het doel om die omver te werpen en een internationale Sovjet republiek te stichten.

Karl Marx schreef dat er, voorafgaande aan het uitbreken van een regelrechte revolutie, een periode van anarchie nodig was, waarin hij ‘wijdbeens in een overwinnaarpose op de in stukken gevallen kolos (van de bourgeoisiezou staan.  Lukacs, wiens reputatie in de revolutionaire wereld bijna gelijk stond aan die van Marx zelf, zei het zo: “Ik zag de vernietiging van de maatschappij als de enig mogelijke oplossing. Er kan geen wereldwijde omwenteling van waarden plaats vinden wanneer men de oude niet eerst heeft vernietigd en men (ondertussen) geen nieuwe, revolutionaire waarden heeft gecreëerd.”

In de jaren dertig kreeg Lukacs gezelschap van twee andere Marxisten, Max Horkheimer en Theodore Adorno, maar de opkomst van Hitler maakte het voor hen onmogelijk om nog in Duitsland te blijven, dus verhuisden ze naar New York waar het instituut bekend werd onder de naam Frankfurter School. In de jaren vijftig voegde zich een nieuwe rekruut bij hen, Herbert Marcuse, en begonnen ze samen de marxistische toekomst voor het democratische Westen op schrift te stellen.

In de Frankfurter School werd de Kritische Theorie geboren, die men het beste kan omschrijven als een vernietigende kritiek op de westerse cultuur, inclusief het christendom, het kapitalisme, het gezin, en de rol van de vader daarin, moreel besef, bestaande tradities, seksuele terughoudendheid, (echtelijke) loyaliteit, vaderlandsliefde, nationalisme, erfelijkheid, het opkomen voor je ras en conservatisme. Daarbij wordt er continu gehamerd op de basisprincipes die het westerse kwaad er op na houdt: racisme, seksisme, kolonialisme, homohaat, fascisme, vreemdelingenhaat en imperialisme.

Herbert Marcuse is hoogstwaarschijnlijk de meest beruchte persoon die er bestaat en (dan nog ook nog een) waar de meeste mensen vandaag de dag nog nooit van gehoord hebben! Zijn boek “Eros en Beschaving” wil de vrije liefde bevorderen en het principe van de onbegrensde plezierbeleving. Zijn alternatieve ideeën hebben geleidelijk aan de Amerikaanse en westerse maatschappij omgevormd en dat met de bedoeling de westerse maatschappij af te breken! De politici met grijze haren die nu op allerlei niveaus aan de touwtjes trekken, zijn dezelfde personen als de jonge studenten met frisse gezichten uit de jaren zeventig die destijds het lied zongen dat door Marcuse werd geïnspireerd: ‘Hey, hey, ho, ho, Western Civ (civilizations) has got to go’(de westerse civilisatie moet verdwijnen!).

Rondom Marcuse ontwikkelde zich in de jaren zestig en zeventig een cultus en de studenten- hippie generatie was gewoon de Marcuse generatie. Hij stond zo hoog aangeschreven dat alles wat hij opschreef serieus werd genomen, wat er niet alleen toe leidde dat de beroemdste Marcuse uitdrukking ‘Make love, not war’ gretig ingang vond, maar alles wat  door de Frankfurter School aan alternatieve antiwesterse cultuurpropaganda werd geproduceerd. Nooit was er zo’n overvloed aan Nuttige Idioten van Lenin!

Maar Marcuse was een boosaardig mens. Hij wilde werkelijk het traditionele Westen omverwerpen. Toen men hem vroeg wie dan wel de rol van het Russische proletariaat in het Westen moest spelen, antwoordde hij dat die zou worden vervuld door alle randgroeperingen tezamen, waaronder zwarte militante bewegingen, feministen, militante homoseksuelen, groepen a-socialen, groepen mensen die zich van de maatschappij  vervreemd voelden en revolutionairen uit Derde Wereld landen, verpersoonlijkt in de massamoordenaar Che Guevara.

Het destructieve beleid dat de Frankfurter School voorstond, staat samenvattend bekend als Cultureel Terrorisme. Tegenwoordig verwijst men er simpelweg naar met de term POLITIEKE CORRECTHEID. Van het bestaan van deze ideologie zijn de mensen zich wel bewust, hoewel slechts heel weinigen iets afweten van de antiwesterse, destructieve en revolutionaire oorsprong ervan! De mensen die vraagtekens bij deze correctheid willen plaatsen, zouden zich eens moeten afvragen waarom de slachtoffers van deze politiek correcte lobby in overweldigende meerderheid blank, christen, kapitalist, heteroseksueel en mannelijk zijn, of zoals ze in Amerika ruwweg worden genoemd DWEMs, een afkorting voor Dode,Witte (blanke), Europese Mannen.

Het eenvoudige antwoord is dat dit (type) mannen en de kwaliteiten die zij belichaamden, destijds de grondslagen legden voor de westerse beschaving en deze in stand hielden, doordat zij hun ideologieën volledig verbonden met (allerlei) structuren. Als men de herinnering aan dit soort mensen kan doen vervagen en de ideologie (die hen inspireerde) kan vernietigen en bovendien het menselijk ras dat vandaag de dag deze ideologie nog vertegenwoordigt kan vernietigen, dan kan men de westerse beschaving zelf ook vernietigen.

We kunnen de gang van zaken in deze moderne tijd alleen in samenhangende verbanden zien, indien we de keiharde (boven omschreven) realiteit begrijpen. Het Westen is niet plotseling gek geworden. We leven ook niet in een maatschappij,waarin de politieke correctheid gek is geworden. Het is ook niet zo dat we oud zijn geworden en er niets meer van begrijpen. De angstaanjagende werkelijkheid is, dat wij in een val zijn gelokt, waaraan decennia lang opzettelijk en gericht is gewerkt met als doel ons aan een socialistische controle te onderwerpen. Een gedeeltelijke indicatie hiervan vinden wij in het volgende typisch links-liberale blanke denken, waarin men de Europese  kolonisatie van vreemde landen veroordeelt als imperialistisch en onderdrukkend, maar men niettemin de huidige kolonisatie van Europa door vreemde etniciteiten verwelkomt! Dit vertelt ons dat links-liberaal geen probleem heeft met kolonialisme, maar met de westerse beschaving zelf!

Dit artikel is het eerste deel van een serie van drie. Het dient om een overzicht te geven te geven van de linkse aanval die op Groot-Brittannië en het Westen in het algemeen wordt uitgevoerd.

In deel 2 zal ik de campagnes die gericht zijn tegen onze tradities en maatschappij gedetailleerd beschrijven

 

Bron:

http://britishfreedom.org/how-to-destroy-a-country-part-1/

Auteur: Paul Weston

Vertaald uit het Engels door:

Henk V. (voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Groot-Brittannië, Historie, Immigratie, Islamisering, Links verleden, political correctness, Socialisten. Bookmark de permalink .

14 reacties op Hoe vernietig je een land – deel 1

 1. Linsky zegt:

  Het grote probleem met ‘wereldverbeteraars’ is dat ze de wereld willen verbeteren!

  Like

 2. Linsky zegt:

  Nou, dit is ook een manier:

  THE END OF AMERICA!! Naomi Wolf Full Length Video

  End of America – A movie you must see to believe

  the End of Liberty of America (FULL VERSION!)

  Like

 3. Linsky zegt:

  Of op deze wijze…heel effectief!
  Rumors of War III
  Glenn Beck’s Rumors of War III – Target U.S.
  Glenn Beck’s team compiled a documentary on a growing terrorist threat in America. The documentary outlines connections and infiltrations by the Muslim Brotherhood within the United States government.
  The U.S. is under attack. The enemy moves freely amongst us and even advises the very government bodies established to protect us from just such a threat. They’ve already smuggled in at least one weapon of mass effect and are working to set up missle bases within striking distance of the homeland.
  They are here, now, and their goal is singular and quite specific: The downfall of the United States of America.


  http://barenakedislam.com/2012/04/27/must-see-glenn-becks-rumors-of-war-iii-target-u-s/

  Like

 4. Linsky zegt:

  Kennelijk zijn zij al hard bezig met de nodige voorbereidingen.

  Department of Homeland Security koopt genoeg munitie om 7 jaar oorlog te voeren tegen het Amerikaanse volk

  De “holle punt” munitie wordt nooit gekocht voor oefening of training. Deze munitie wordt gekocht met als enig doel te worden gebruikt in actieve gevechten! Tegelijkertijd is het een schending van de Conventie van Genève om holle punt munitie te gebruiken op het slagveld.
  Dit is cruciaal om te begrijpen. Het betekent dat de bezettende federale overheid deze munitie koopt om te worden gebruikt tegen het Amerikaanse volk. Bovendien vecht de DHS geen buitenlandse oorlogen. Het is een binnenlands agentschap met binnenlandse taken. De aankoop van 0.40 munitie is een heldere en duidelijke indicatie dat DHS van plan is oorlog te voeren tegen het Amerikaanse volk.

  Het leger zal hier buiten worden gehouden, juist omdat de meeste soldaten weigeren deel te nemen aan tirannie, omdat ze in feite moraal, normen en waarden bezitten.
  TSA agenten, aan de andere kant, zijn kinderporno distributeurs, pooiers, drugskoeriers, kinderverkrachters, dieven, criminelen en perverselingen. Zij zijn de veiligheidsmacht die geen morele grenzen heeft – ze zullen ALLES doen tegen een andere persoon, zolang ze maar betaald krijgen. Dit zijn de dikbuikige overheidsmisdadigers die onschuldige Amerikanen graag martelen, verkrachten en vermoorden als hen dit opgedragen wordt. Zij zijn de “Bruinhemden” van Amerika.
  http://www.argusoog.org/department-of-homeland-security-koopt-genoeg-munitie-om-7-jaar-oorlog-te-voeren-tegen-het-amerikaanse-volk/

  Like

 5. Linsky zegt:

  Gedwongen implanteren van de RFID-biochip!

  Pastor Paul Begley van Indiana onthult (Live Video) een onverwachte verklaring van twee getuigen, die het implanteren van de RFID-chip bij mensen in Quezon City in de Filipijnen uitleggen.

  Paul Begley geeft nooit eerder vertoonde beelden vrij van Marvin Kuya, die recentelijk (17 april) verklaart dat de regering van de Filipijnen hun mensen GEDWONGEN implanteert met de RFID biochip — 666. …………….lees verder onder het filmpje;
  http://biochip666.blogspot.com/2012/04/alert-rfid-microchip-nu-gedwongen.html

  Like

 6. lucky9 zegt:

  Ik kijk al uit naar de volgende delen.

  Like

 7. Pingback: Hoe vernietig je een land – deel 2 | E.J. Bron

 8. Henk.V zegt:

  Het geachte panel lid Hans van de Mortel wens ik veel genoegen bij het drinken van zijn biertje.
  Misschien zal de nasmaak ervan hem nog lang bij blijven en hem enig soelaas bieden, mochten de analyses van Paul Weston veel beter gefundeerd blijken te zijn dan hij nu voor mogelijk houdt.
  Ik zou onze Belgische (?) vriend willen aanraden de complete serie van Weston met aandacht te lezen.

  Hij is iemand die de gewoonte heeft met een kritisch oog te kijken naar de ontwikkelingen in de maatschappij, niet alleen de gebeurtenissen die zich heden ten dage voordoen, maar eveneens die in het verleden.
  Soms lijkt het wel dat er mensen rondlopen die in deze tumultueuze tijd denken dat de geschiedenis bij henzelf aanvangt,en dat de schepping van de wereld mogelijk samenviel met de eigen geboorte.
  In de tijd waarin het denken, doen en laten van de jeugd min of meer tot norm voor ons allen geldt en ouderdom zelden nog wordt gezien als een levensfase van waaruit men de huidige wereld misschien nog iets van belang heeft te melden is dat misschien ook niet zo verwonderlijk.

  Wie echter werkelijk volwassen is geworden zal weten dat met het verstrijken van de tijd zich menig leerzaam moment van inzicht heeft aangediend.
  Dat moment kon men benutten , maar men kon er eventueel ook al dan niet achteloos aan voorbijgaan, omdat men dacht alle zaken reeds in het juiste licht te zien.

  Een van de dingen die men heeft kunnen leren is dat een ingrijpende gebeurtenis zelden op zich staat. Dat er iets aan voorafging en dat er iets op volgde.
  Daden van mensen roepen iets op.

  Een les die men daarbij zou kunnen leren is dat iemand die zijn eigen geschiedenis niet kent zijn toekomst mogelijkerwijs evenmin goed kan inschatten.

  Inzicht in de geschiedenis zegt ons wie we zijn en wat we zijn en waar we mogelijk naar onderweg zijn.

  Een Spaans gezegde luidt: Wie de geschiedenis niet kent is gedoemd die te herhalen.

  De kracht van Weston is dat hij de geschiedenis kent, zelfstandig kan denken en wie inzicht paart aan kennis heeft zeker recht van spreken.
  Het goede aan de benadering van de voorzitter van British Freedom is dat hij zijn analyses onderbouwt,

  Wie- met de ogen open- mee lift met zijn gedachten, weet dat zijn vermoedens en gevolgtrekkingen redelijk zijn. Misschien niet aangenaam, maar wel degelijk zeer verdedigbaar.

  Hij is geen fantast, maar een realist.

  Wij zijn NU AL beland in een maatschappij waarin iedereen wordt gebombardeerd met de gedachte dat hij of zij uniek is en zelf wel beslist wat hij of zij doet of denkt, terwijl bijna NIEMAND van deze generatie van veronderstelde individualisten in de gaten heeft dat hij of zij tot een kudde behoort waarin men geacht wordt over allerlei zaken bovenal POLITIEK CORRECT te denken.De generaties van nu ,hebben sinds de eind jaren zestig in toenemende mate gedronken uit dezelfde ideologische bronnen die te vinden waren in alle opvoedingssituaties waarin zij belandden. De opvattingen waarin wij ons MOETEN conformeren zijn hun spelenderwijs bijgebracht.

  Wie zich niet conformeert ligt er maatschappelijk uit! Hoe lang heeft men in België niet geprobeerd de kritische opvattingen van Filip Dewinter te doen verstommen? Hoeveel jaren heeft men niet geprobeerd hem via een “cordon sanitaire” uit het politieke spectrum te weren?
  Is het Wilders Wilders beter vergaan? En wat overkwam Elisabeth Sabbaditsch Wolff? Of Lars Hedegaard, om maar een paar te noemen?
  En hoe zou het staan met de carriere kansen van iemand die bij een sollicitatie zou zeggen dat hij wel iets ziet in de ideeën van de PVV?
  En dan nog denken dat er werkelijk nog zoiets als een vrije democratie bestaat?
  In Denemarken zijn de gedachten binnenskamers vrij, maar indien men ze binnenshuis uitspreekt en vandaar komen ze in de openbaarheid, dan zou het wel eens juridisch prijsschieten kunnen worden. Vraag het maar aan Lars Hedegaard.

  Wat Weston beschrijft is VERIFIEERBAAR terug te vinden in het maatschappelijk gebeuren van nu.

  Bovendien heeft hij een medestander van formaat in Michael Mannheimer.

  In diens indrukwekkende essay “Eurabia, die geplante Islamisierung Europas” (ik heb een link naar de print klare editie ervan (24 pagina’s groot) bijgevoegd

  Klik om toegang te krijgen tot eurabia_danmark.pdf

  Wat Paul Weston concludeert wordt door door de ultra linkse Duitse politicus, Jürgen Trittin, een van de leidinggevende personen van de Duitse Grünen) bevestigd. De strategie die Weston beschrijft benoemt Trittin als de methode van “” Die Meinungsführerschaft”.
  Mannheimer stelt hem op pagina 2 aan ons voor.

  Lees en onderzoek!
  En vergeet niet het verstand vooral te activeren.
  Wees blij indien u nog ZELFSTANDIG kunt nadenken…

  Like

 9. Jan zegt:

  Naomi Wolf is zo ongeveer het domste wijf (‘vrouw’ is te veel eer) dat in de VS rondloopt. Dweept met alles wat links en islamitisch is en is door leugens schatrijk geworden.

  Like

 10. Linsky zegt:

  In 2007 publiceert de Amerikaanse Naomi Wolf haar boek The End of America over de teloorgang van de grondwettelijke vrijheidsprincipes in haar land.
  Wolf betoogt dat er historisch tien kenmerkende stappen zijn te onderscheiden, noodzakelijk voor de overgang van een democratie naar een fascistische staatsvorm:
  1. Roep iets uit tot een verschrikkelijke interne en externe vijand
  2. Creëer geheime gevangenissen waar marteling plaatsvindt
  3. Ontwikkel een kaste mensen of paramilitaire troepen die geen verantwoording hoeft af te leggen aan de burgers
  4. Ontwikkel een systeem van toezicht op de eigen bevolking
  5. Intimideer burgergroeperingen
  6. Ga over tot willekeurige arrestatie, detentie en vrijlating
  7. Val belangrijke personen aan
  8. Controleer de pers
  9. Behandel politieke dissidenten als verraders
  10. Schort de werking van de rechtsstaat op
  Komt erg bekend voor, niet?
  Maar vast en zeker toch een ‘natuurlijk’ verloop…..

  Klinkt dat links???

  Like

 11. Pingback: Hoe vernietig je een land – deel 3 | E.J. Bron

 12. Dat de politiek correcte lobby onder meer heteroseksuelen als vijand of slachtoffer kiest, kan ik niet plaatsen. Het is wel socialistisch om voor homo-emancipatie te zijn (al was en is de communistische wereld zeer anti-homo), maar ook om liberale normering bij hetero’s voor te staan. De enige link die ik kan bedenken is de islamisering, maar die leidt pas op de tweede plaats tot hetero-beperking, want is op de eerste plaats fel gekant tegen openlijke homoseks (hoewel dit onder moslimmannen in het verborgene juist extra voorkomt tengevolge van het anti-vrouw zijn). Lesbische feministes zijn evenmin heldinnen van politieke correctheid als je die linkt aan islamisering.

  Like

 13. Pingback: Nuttige idioten zullen nooit weten wat voor invloed de globalistische elitekanker en de Frankfort School op hun leven hebben gehad! – Illuminati? Dat is oubollige flipshit. De elitekanker rocks…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s