BREAKING!: Geen carnaval meer in Nordrhein-Westfalen! (satire!!)

Zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen zojuist bekendmaakte, vervalt vanaf januari 2013 het carnaval in NRW. Minister van Binnenlandse Zaken Ralf Jäger (SPD) motiveerde zijn beslissing met de bedreigende situatie in de desbetreffende deelstaat. De – letterlijk – “maximale provocatie zou niet langer te accepteren zijn”.

De Minister van Integratie van NRW, Guntram Schneider (SPD), voegde hier aan toe: “Carnaval is niet verenigbaar met onze welkomstcultuur”. Verschillende migrantenverenigingen begroetten het initiatief. Zij hadden al een heel lang geëist om een einde te maken aan het onislamitische gedoe en zouden zich door het openbaar tentoonstellen van provocaties beledigd voelen in hun menselijke waardigheid.

Het Keulse parlementslid Volker Beck (Die Grünen) begroette de beslissing, eiste echter een uitzondering voor de Christopher Street Day. Ook zou erover gedacht worden om de Love Parade weer naar NRW te halen.

Van de kant van de FDP-fractie in het deelstaatparlement werd door partijchef Lindner opgemerkt, dat het extra verbod op het schenken van alcohol in de openbare ruimte van NRW niet in overeenstemming zou zijn met de grondwet. Er werd echter niet uitgesloten om in de omgeving van moskeeën een desbetreffende zone in te stellen. De eerste onderhandelingen met migrantenverenigingen werden al voorbereid. FDP-lid Aiman Mazyek, voorzitter van het centrale comité van de shariawachters, noemde de oprichting van een “adviescommissie” naar het model van de Minister van Onderwijs Löhrmann (Die Grünen), die het op deze wijze al gelukt was om islamitische belangen doelgericht te bundelen.

Voor de wetswijziging moet de grondwet van Nordrhein-Westfalen op enkele punten gewijzigd worden. Men kan echter uitgaan van een tweederde meerderheid, omdat Armin Laschet, de voormalige Minister van Integratie van de deelstaat, al zo goed als zeker is van de toestemming van de CDU. De CDU zou echter van mening zijn, dat carnaval niet helemaal zou moeten komen te vervallen. De CDU-parlementsafgevaardigde Ruprecht Polenz uit Münster riep ertoe op om de tijd voor intensieve multireligieuze bijeenkomsten te gebruiken. Het zou een tijd moeten zijn, waarin de verschillende culturen de gelegenheid zouden hebben om meer met elkaar om te gaan.

De evangelische kerk en de katholieke bisdommen in NRW begroetten dit initiatief. Ze wezen op de talloze interreligieuze dialoogaanbiedingen en beloofden deze uit te breiden naar de christelijke vastentijd. Daarbij zou echter Aswoensdag als traditioneel startpunt behouden moeten blijven en veranderd moeten worden in een wettelijke feestdag. Per slot van rekening zou carnaval ook verbonden zijn geweest met religieuze gebruiken en gewoonten. Hiertoe zou men zich principiële samenwerking kunnen voorstellen. Zo zou de Duitse bisschoppenconferentie al langere tijd de bedoeling hebben om de christelijke vastentijd met de Mohammedaanse te harmoniseren. Gemeenschappelijk gedragen honger zou een unieke mogelijkheid voor het naar elkaar toegroeien van de religies zijn. Hiertoe zou men ook graag de atheïsten uitnodigen. In de regio Mönchengladbach zou de islamitisch-christelijke oecumene al zover zijn voortgeschreden, dat er gezamenlijk tot het paradijs uitgenodigd zou worden.

Vanuit Rome kwam er echter verzet tegen de Duitse plannen.

De katholieke Minister van Onderwijs van Duitsland, Schavan (CDU), begroette de betrokkenheid van de kerken en adviseerde de losmaking van Rome naar het voorbeeld van de Anglicaanse kerk. Daar had Hendrik VIII ongeveer 500 jaar geleden de paus getrotseerd om zich te kunnen laten scheiden. Sindsdien is het Engelse staatshoofd tegelijkertijd de hoogste vertegenwoordiger van de kerk. President Gauck aan het hoofd van de katholieke kerk in Duitsland zou een uitermate zichtbaar signaal voor gelukte oecumene zijn, aldus Schavan. Ze zou zich echter ook de predikantendochter Merkel goed kunnen voorstellen als “pausin”. Ze riep ertoe op om de besloten regelingen z.s.m. in te voeren, omdat de Europese centrale regering binnenkort zou beginnen met het drukken van de scholierenkalender en men de veranderingen zou moeten verwerken.

Tijdens het overleg vonden er heftige rellen plaats voor het Ministerie van binnenlandse Zaken. Een onaangekondigde spontane bijeenkomst van kunstenaars uit het Rijnland en rellen schoppende Iraniërs in ballingschap was ermee begonnen het ministerie met vet te bekogelen. De politie moest ingrijpen en maakte een einde aan de “actiekunst” genoemde zaakbeschadiging. Er werden drie personen gearresteerd en er werden meerdere waarschuwingen uitgedeeld. Twee al vaker opgevallen Iraanse vrouwen in ballingschap werden aan de buitenlanderautoriteit overgedragen om te worden uitgezet.

Daarentegen verliep een aangekondigde demonstratie in Essen-Kray vreedzaam. Moskeepolitie – een nieuwe speciale eenheid, die rechtstreeks ressorteert onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken – zorgde er met wegversperringen en het fouilleren van personen voor, dat de provocateurs geen kans kregen om de op het hoogste niveau besloten welkomstcultuur van de deelstaat Nordrhein-Westfalen te verstoren.

Daarover de politiechef van de nieuwe eenheid: “We werden geconfronteerd met eisen naar basisdemocratie. Maar het is niet de taak van de politie om zich met de politiek te bemoeien. Het was onze taak om voor een veiligheidszone voor de moskee te zorgen, omdat deze mensen met hun veelzijdigheid en verrijkende cultuur daar een manifestatie wilden houden. We waren er goed op voorbereid om de provocateurs op afstand te houden en konden iedere storing voorkomen. We hebben er speciaal op gelet dat personen geen gevaarlijke voorwerpen bij zich droegen.”

Als “gevaarlijk” worden karikaturen van een buitenlandse “kunstenaar” beoordeeld, die volgens het Ministerie van binnenlandse Zaken niet het recht heeft om in Duitsland te verblijven, omdat hij als “haatkunstenaar” wordt ingeschaald. De conferentie van ministers van binnenlandse zaken, die binnenkort zal fuseren met de islamconferentie, dient daarom maandelijks een lijst uit te geven met buitenlandse ongewenste personen.

Volgens niet bevestigde berichten zal er in de voormalige hoofdstad Bonn een tentoonstellingsterrein voor ontaarde carnavalskunst worden ingericht. Daar dienen eerst de hier getoonde carnavalswagens van het jaar 2011 te worden tentoongesteld. Ook zouden daar karikaturen van ontaarde kunstenaars in een speciale tentoonstelling worden getoond. Hulporganisaties riepen er intussen toe op om carnavalskleding naar kledingverzamelpunten te brengen.

Tevens werd bekend, dat morgen de toetredingsonderhandelingen van de Maghreb-landen in de Eu beginnen. Hierover zullen we apart berichten. De door de EU benoemde onderhandelingsleider Pierre Vogel was verheugd over de nieuwste ontwikkelingen in Duitsland en verlangde een landelijke invoering: “Het gelijkheidsgebod van de grondwet moet in acht worden genomen. Wat in Nordrhein-Westfalen geldt, moet ook in Beieren gelden! De globalisering vereist een harmonisering en geen niemendalletje.” M.b.t. het voorstel van de FDP om rondom moskeeën een alcoholvrije zone in te voeren, zei Vogel: “Bij de dichtheid aan moskeeën, die we in de toekomst zullen hebben, zijn hiervoor veel te veel bestuursmaatregelen nodig. Nu al hebben we in het Ruhrgebied met gemeenten te maken, die in elkaar overgaan, zodat men daar als eerste de sharia zou moeten invoeren”.

Hieronder een wat ouder filmpje, waarin de in Kerpen bij Keulen geboren speciale afgezant zich over carnaval uit:

Bron:

http://www.zukunftskinder.org/?p=21243

Auteur: Redactie

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Dhimmitude, Duitsland, Islamisering, political correctness, Satire. Bookmark de permalink .

16 reacties op BREAKING!: Geen carnaval meer in Nordrhein-Westfalen! (satire!!)

 1. Linsky zegt:

  Het is me niet echt duidelijk waarom het satire zou moeten zijn!

  Dit is toch exact wat we van dat ‘vredelievende ‘schorem kunnen verwachten?
  Als het al niet realiteit is zal het dat binnenkort wel zijn.

  Tenslotte worden al onze christelijke feestdagen, de Kerst, Sinterklaas en de Paashaas ook al afgedaan als zijn beledigend voor dat woestijnvolk.

  En da’s een goeie zaak overigens.

  Daaruit kunnen we meteen eens afleiden hoever de menselijke wil en waarde is gezakt!
  Maar…als ze dat ooit voor elkaar zouden willen krijgen…hoe dan?
  Hoe zien die zwakzinnigen dat in de praktijk?
  Een samenscholingsverbod van meer dan twee personen?
  Een verbod op bepaalde kleding?
  Een verbod op het drinken van bier?
  Een verbod op zingen?
  Een verbod op lachen?
  Een verbod op vrolijk en uitgelaten zijn?

  Gaat de politie iedereen arresteren die , drinkt, lacht en zingt?
  Of zich heeft gekleed in outfit, die beoordeeld wordt door politie, vergezeld van een commissie voor zeden en esthetiek, en begeleid door baardige ‘vredelievende’ islamieten in gezelschap van wat Arabische pinguïns, die dan persoonlijk ter plekke de norm vaststellen van wat toelaatbaar is en wat niet?

  Of is het volk voorts zo slaafs, dat zij gehoorzaam en volledig onderworpen aan de perverse wil van die krankzinnigen gehoor geven en zich tijdens die dagen thuis opsluiten?
  Feitelijk is het dus een goede zaak!
  Hier kan gaan blijken hoever het volk is geïndoctrineerd en gehersenspoeld, om slaafs te gehoorzamen aan de staat.

  Als je zo geschoffeerd, geprovoceerd en vernederd wordt, en dat ook nog pikt, is inderdaad alles over. We hebben al veel te veel gepikt!

  Er rest dan niets anders meer, dan netjes te knielen bij het naderen van ‘vredelievende’ islamieten, je reet omhoog te steken en allah en zijn discipelen te danken voor de geboden kans ooit ook eens een waardig mens te worden, naar het voorbeeld van mohamed’s wereldverbeteraars!

  “Maximale provocatie mag niet langer geaccepteerd worden!”.
  Daar zorgen de VOLKSVERRADERS wel voor!
  Als iedereen zich daar nu eens aan houd, krijgen we een betere, vrediger samenleving.
  Ik heb eens gewerkt in een gekkenhuis. Daar leer je al snel dat de meesten buiten de poort vertoeven.

  De dokters, psychiaters en hulpverleners zijn er vaak echt gekker dan hun patiënten. Daar heb ik dus ook geleerd om vooral de mensen die zich op kennis laten voorstaan , vooral niet serieus te nemen.

  Dat zelfde geldt voor politici, deze lieden zijn zo bekrompen, door gebrek aan intelligentie, en hun zieke ego, dat er geen redelijkheid, of wezenlijk inzicht in de anderen of de maatschappij verwacht mag worden.

  Daarom is het ook rechtvaardig dat het allemaal zo kan, en dat zij de macht hebben anderen hun wil op te leggen.

  Elk volk heeft de leiders die het verdient!
  Zij kiezen ze tenslotte zelf!!!!
  https://ejbron.wordpress.com/2011/11/29/elk-volk-heeft-de-leiders-die-het-verdient/

  Like

 2. Ad zegt:

  Je zou het niet voor mogelijk houden dat de bevolking dat accepteert. Dat achterlijke woestijnvolk moet tot de orde worden geroepen. En als ze dat niet aanstaat meteen uitwijzen. En dat katholieken zich voor zoiets lenen is onvoorstelbaar. De bevolking zou hiertegen in opstand moeten komen.

  Like

 3. E.J. Bron zegt:

  @AD

  Ad, het is (nog!?) SATIRE!! 😉

  Like

 4. Linsky zegt:

  Zal niet lang meer duren hoor………!
  De meest bizarre ideeën worden tegenwoordig al heel snel werkelijkheid.
  Speciaal die van dat ‘vredelievende’volkje! 🙂

  Like

 5. Daniel Deblaere zegt:

  In het Vlaamse Aalst wordt carnaval binnenkort erkent als cultureel werelderfgoed (door de Unesco).

  Like

 6. Lajos Lucacsi zegt:

  De meeste Nederlanders zijn zich van geen kwaad bewust en denken echt dat islamisering niet meer is dan ‘lekker eten voor weinig geld’, zoals de treurbuis ons wijs probeert te maken…. 😦

  Like

 7. Daniel Deblaere zegt:

  Leve het carnaval en de vrije meningsuiting!
  Mannen en vrouwen in boerka’s vieren elke dag carnaval.
  Alaaf!

  Like

 8. treintrien zegt:

  Erg eigenlijk, dat dit benoemd moet worden als satire.
  Ik had het zó geloofd, als zijnde waar.
  Tragisch.

  Like

 9. louis-portugal zegt:

  Idd. maar goed dat er SATIRE bijstaat maar hoelang nog????

  Like

 10. Henk Schroemges zegt:

  Satire? Nog een tijdje en dat is dit werkelijkheid. Zie Engeland! Duitsland- het dhimmyland bij uitstek zal snel volgen. Het wordt de allerhoogste tijd dat de start van definitieve verandering met een ontzettende dreun zal beginnen. b.v. de Israelische vernietigende aanval op Iran. Kan niet snel genoeg gebeuren.

  Like

 11. henk schoenges’
  Mij part mogen ze alles plat maken, ze atijd voor zijn .voorkomt een aanval

  Like

 12. Han Xie zegt:

  Deze satire is niet ver verwijderd van een mogelijke realiteit in de nabije toekomst. Als wij ons niet met alle beschikbare middelen verdedigen, tenminste. Ook de fatwa van die Marokkaanse pipo over het shariarecht dat mannen na overlijden van een hunner vrouwen, deze nog tot zes uur na verscheiden mogen bestijgen, verwekte wereldwijde verbijstering maar geen ongeloof. Steeds meer mensen leren de islam werkelijk kennen en voelen daardoor – gelukkig – alleen maar walging voor die veschijningsvorm van het fascisme.

  Like

 13. Tom Hendrix zegt:

  @Han Xie, zo is het maar net. Als we nu als de sodemieter er niet voor zorgen, dat er een einde komt aan de immigratie van die achterlijke woestijnratten, dan zijn we het niet waard om in vrijheid te leven. Het zijn met name “de roden” die verantwoordelijk zijn voor de import van deze mensen.
  Je zou zo voor een Europese Generaal Franco zijn, die wist er wel raad mee tussen 1936 en 1939.
  En ik vind het niet fijn om zo te denken, maar dankzij onze idiote gutmenschen komt het er wel van.

  Like

 14. tessa zegt:

  Turkije en Marokko willen nog meer immigratie en uitkeringen!
   
  Turkse minister van Religieuze Zaken voorbereid een nieuwe overleg met de Turkse politici in Nederland over de “Turkse strategie”. De Turkse staat wilt weer stemadvies geven aan “Turkse-Nederlanders.” Een land wat gebukt gaat onder geweld en corruptie gaat stemadvies geven aan Nederlanders, terwijl zelfde Turkije blijft folteren. Europees commissaris, verantwoordelijk voor de uitbreiding van de EU, heeft weer forse kritiek geuit op kandidaat-lidstaat Turkije. De rechten van Koerden, Christenen en vrouwen zijn onvoldoende gegarandeerd en is er te weinig godsdienstvrijheid voor niet-moslims. Hij drong aan op snelle veranderingen…”
  Turken zijn gedisciplineerd, een Turk die lid is bij Groenlinks gaat met een Turkse kandidaat van CDA de “Turkse strategie” bepalen! Het klopt zeer zeker dat zij naar de Turkse staat luisteren. Veel militanten zijn opgeleid door Diyanet, een directoraat-generaal dat direct valt onder de verantwoordelijkheid van de Turkse premier. De boodschap die zij in de moskeeën verkondigen, is nationaal-socialistisch en voor het merendeel gemixt met de bekende fundamentalistische ideologie. Zie maar ook hoe Turkse moskeeën in Nederland allemaal door de Turkse staat gestuurde imams hebben. De Turkse staat behandelt de Turkse moslim in Nederland als een kolonist die onderworpen blijft aan het moederland.
  Honderden duizenden Turken in Nederland worden kunstmatig in Turkije gehouden, Eigenlijk zijn ze gewoon niet in Nederland. Ze kopen hun groenten in de Turkse winkel, nemen rijles bij een Turkse instructeur en gaan naar de Turkse moskee. via schotels kijken ze alleen naar hun eigen TV programma’s, uitsluitend in eigen taal. Invloeden van de Nederlandse samenleving dringen nauwelijks door. Dus weten ze ook niks over de Nederlandse politieke partijen. Daar is een woord voor: desintegratie.
  Turkse migratie naar Europa blijf een strategisch doel, namelijk de islamisering en de vestiging van een Turkse parallelsamenleving. Het Turkse leiderschap heeft in Europa woonachtige Turken zelfs gewaarschuwd dat hun assimilatie (integratie bedoelen ze..) een misdaad tegen de menselijkheid is. Dankzij Brussel kunnen Turkse immigranten zich vrijwel onbelemmerd in Europa vestigen, dankzij Brussel hoeven zij hier niet te integreren en dankzij Brussel hoeven zij hier zelfs geen inburgeringcursus te volgen. Als Turkije eenmaal tot de EU is toegetreden, zal het helemaal gedaan zijn met de balans in onze judochristelijke en humanistische samenleving. Dan staat de Europese deur wagenwijd open voor een volksverhuizing van een historische omvang, niet alleen van Turkse staatsburgers maar mogelijk ook van Turkse volkeren uit Centraal-Azië, waarvan de leden gemakkelijk aanspraak kunnen maken op het Turkse staatsburgerschap.
  Het is naïef om te denken dat Turkije in Europa zou willen integreren. De Turken zijn een trots, nationalistisch en islamitisch volk. Het zijn geen mietjes en zij zouden zich nooit vanuit Brussel de wet laten voorschrijven, zoals de euromietjes hier en elders in Europa dat hebben toegelaten. De Turkse politieke elite gelooft in een keiharde machtspolitiek. Dat zien wij bijvoorbeeld in het oosten van de Middellandse Zee, waar Turkije de bodemschatten van EU-lidstaat Cyprus en van Israël betwist en daarbij met militaire middelen dreigt. Ook saboteert Turkije de samenwerking tussen Israël en de NAVO. Als Turkije tot de EU wordt toegelaten, zal de Turkse sultan de poorten van Wenen alsnog hebben neergehaald. Het was op 12 september 1683 — op de aanstaande verkiezingsdag precies 329 jaar geleden — dat de Poolse koning Johannes Sobieski het eerder genoemde Turkse beleg van Wenen doorbrak en voorkwam dat Europa met het Turkse zwaard werd geïslamiseerd.
  Maar nu zitten we met een vijfde colonne, de Turkse staat kan haar mensen zo mobiliseren. Noord-Cyprus is bezet, dankzij 65 000 turken die daar woonden, in Nederland zijn ze met de illegalen samen ca. 730 000 geworden.
  De oppervlakte van Turkije is twintig keer die van Nederland, groter dan Frankrijk. De economie groeit snel met groeicijfers tot acht procent per jaar. Europa is zwak en verdeeld. Turkije wordt agressiever, bemoeit zich regelmatig met de internengelegenheden van Nederland. Turkije ziet haar overtollige, slecht opgeleide onderdanen blijkbaar niet alleen als haar voornaamste exportproduct, maar ook als melkkoetjes voor extra inkomsten uit het buitenland. Veel Turkse politici in Nederland worden door de Turkse geheime dienst opgeleid om te infiltreren in de PVDA, CDA, Groenlinks en D66. Turkse overheid heeft Nederlandse ambassadeur onder druk gezet over de veranderingen betreffende de export van uitkeringen aan Turken die in het buitenland vertoeven. De Turkse regering bemoeit zich hiermee met binnenlandse aangelegenheden van Nederland. Het gaat hier om Nederlandse uitkeringen! Turken zijn blij, omdat de Kunduz alliantie wil niet de verdragen met Turkije en Marokko over de export van uitkeringen stopzetten. Moslims gebruiken nu nog dhimmi-partijen(oa PvdA,D’66, CDA enz)als opstapje op het politieke toneel. Die lafheid van onze eigen leiders, journalisten, opiniemakers en andere onnozelaars is de grootste bedreiging voor onze vrijheid.

  Turken en Marokkanen die in Nederland wonen slepen miljarden Euro naar hun corrupt en doortrapt landen waar ze niet willen wonen! Miljarden via non-stop uitkeringen (bijstand en kinderbijslag) aan niet in Nederland wonende massa die steeds groter wordt, daar boven op komt nog ca. 3 miljard per jaar om Turkije rijp te maken voor de EU lidmaatschappij. Sociale Verzekeringsbank wist jaren dat de Marokkaanse en Turkse gezinnen gebruikmaken van dubbele kinderbijslag voor kinderen die in het land van herkomst wonen. Uit een steekproef van bleek dat er 73 procent van de Marokkaanse, Somalische en Turkse gezinnen frauderen. Het is toch niet te geloven dat van onze zuur en duur verdiende belastinggeld moslimlanden worden onderhouden! Ze krijgen gewoon geld cadeau! Ook al wordt de boel aantoonbaar opgelicht.
  Van de coalitie hebben GroenLinks en D66 het meeste profijt. De lentecoalitie heeft duidelijk zelfde koers gekozen. Bezuinigd wordt er nauwelijks, lastenverzwaringen des te meer. ‘Hervormingen’ is inderdaad een term die iedereen persoonlijk opvat. De in ons ogen ideale hervorming van Nederland die rechtvaardigheid, compassie, flexibilisering, lastenverlichting en een kleinere overheid combineert is nog nauwelijks in zicht.
  GroenLinks heeft haar bestaansrecht allang verloren. Wat de partij onderscheidend had kunnen maken was haar pacifisme, bescherming van natuur etc. GroenLinks wilt naar Kunduz, Libië, Kosovo, Syrie om te vechten voor de wapenhandelaars. Natuurvernietiging gaat ook sneller met de import van de miljoenen Moslims naar Nederland, gezien Moslims steeds meer broedplaatsen willen laten bouwen. D66 heeft ook nu geen enkel uniek verkooppunt meer. En kan opgaan in wat anders.
  Ze willen dat Nederland doorgaat met het onderhouden van de explosief groeiende Moslims. Dit omvat niet alleen uitkeringen (WW, WAO, Bijstand, AOW, kinderbijslag, plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, Hadj, de bedevaart naar Mekka (€25.000.- per persoon), militaire diensten in Turkije (€10.000.- per persoon) voor de honderden duizenden uitkeringstrekkers.
  Veel politieke partijen zijn niet bereid fundamentele hervormingen door te voeren en daarmee bedoelen we een coalitie die niet voor ieder overheidstekort de belastingkaart trekt maar bereid is de overheidsorganisatie te herstructureren en de uitgaven van de overheid in de klauw te houden. Onder druk van Brussel heeft de Kunduz groep verdere lastenverzwaring in overbelast Nederland voorgesteld en weigert om echte bezuinigingen door te voeren waar draagvlak voor is.

  Via Malafide bedrijven wordt er miljarden belastinggeld naar Turkije en Marokko doorgesluisd. Malafide uitzendbureaus, reisbureaus, schoonmaakbedrijven, religieuze handelaars, supermarktketens vernietigen Nederlandse economie. De Turkse Kamer van Koophandel heeft uitgerekend welke plaats de heroïnehandel in de Turkse economie inneemt:de omzet van criminele activiteiten van de maffia bedraagt 85 miljard dollar. Dat komt neer circa op een derde van het Turkse nationaal inkomen. Goed georganiseerde Turkse en Marokkaanse bendes hebben in Nederland de handel en smokkel in heroïne stevig in handen. Door de grootschalige instroom van uitkering gerechtigden geeft aan dat ook in veel gemeenten onevenredig groot aantal Turken en Marokkanen kunstmatig “ambtenaar” worden. Het zijn het vooral goed georganiseerde, geïndoctrineerde jonge generaties die via “positieve discriminatie” voorrang krijgen. Turkse en Marokkaanse organisaties zijn vaak opgebouwd uit bloedverwanten. Via neef nicht fokkerij uitgebreide familieverwantschap is een ultieme basis voor de zware criminaliteit. Overal zien we gesloten cellen die ook in de politieke partijen infiltreren. Velen ven hen zitten in de uitkeringen en regelen rustig de handel vanuit landen als Afghanistan, Pakistan, Noord Afrika via Turkije en Marokko naar Nederland en verder. Bezuinigen bij de frauderende massa is noodzakelijk, stop onmiddellijk met het toelaten van 150.000 nieuwe uitkeringtrekkers, waarvan het gros moslim is. En wij maar bezuinigen. Nederland maar steeds armer, Turkije steeds rijker En zo zie je maar weer waarom wij als Nederlanders moeten bezuinigen. Onze staats kas wordt leeg geroofd door parasitaire zakkenvullers die hier na toe komen en als ze alles hebben binnen gehaald hebben gaan ze terug om een goed leven te leiden van onze centen. Ook al is de meerderheid hier op tegen. Maar het wordt ons gewoon de strot doorgedrukt om dictatoriale moslimlanden vriend te houden.
  Nederland bevindt zich in de grootste demografische omwenteling van zijn historie, waarbij vooral niet_Europese bevolkingsgroepen de oorspronkelijke bewoners heel snel aan het vervangen zijn. Straat voor straat, wijk voor wijk is er een etnische verandering aan de gang. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht wordt de meerderheid van de kinderen tot achttien jaar gevormd door niet-westerse allochtonen. In 2015 zal de grote meerderheid van de hele bevolking van de Randstad bestaan uit niet-westerse allochtonen.
  De meerderheid van de inwoners van Amsterdam is allochtoon. Sinds 1974 is de autochtone bevolking in de hoofdstad meer dan gehalveerd. Men vertrok omdat niet-westerse allochtonen via “positief discriminatie” voorrang kregen bij de toewijzing van woningen, onderwijs en werk! Amsterdam Zuidoost bestaat 82% van de bevolking uit niet-westerse immigranten. De 18% inheemse Nederlanders bestaat voornamelijk uit 50-plussers. De kolonisatie van Amsterdam-Zuidoost door niet-westerse immigranten is niet alleen het gevolg van een hoog geboortecijfer onder niet-westerse allochtonen. Een andere voorbeeld daarvan is de situatie in Amsterdam-West. In dit stadsdeel wonen ca. 220.000 mensen. Daarvan is 13 % Nederlanders. Deze staatsdeel is nu totaal onleefbaar geworden. Een directe gevolg was dat een oorlogsmonument heeft plaats moeten maken voor de bouw van een moskee. Het is veel meer een gevolg van de aanhoudende immigratiestromen en het gerichte voorkeursbeleid van de almachtige PvdA, CDA, D66 en Groenlinks die het aantal inheemse inwoners willen minimaliseren. Groei van anti-Nederlandse “immigranten” colonne is van groot belang voor de PVDA, CDA, GL en D66. Veel politici, top ambtenaren, bonussen vreters en gemeente bestuurders investeren juist in deze massa om aan de macht te blijven. Deze politici gedragen zich als de verlenging van Moslimlanden. J. Cohen en PVDA top ambtenaren zijn nog niet klaar met de bouw van de grootste Europese moskee in Amsterdam. Hij was weer bij een bijenkomst van Moslims en gaf ze zelfde adviezen om verder te gaan. Wat een schaamteloze hypocrisie.
  Cijfers van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente Rotterdam wijzen uit dat momenteel meerderheid van de stad allochtoon is. 30 jaar geleden de scholen uit overwegend Nederlandse leerlingen, inmiddels bestaat de leerlingenpopulatie voor 90% uit allochtonen met als overgrote meerderheid Turkse en Marokkaanse leerlingen. R. Plasterk (PVDA) wilt betere onderwijs en nog meer innovatie. Plasterk ziet zich echter geconfronteerd met de eisen van de arbeidsmarkt die zich richt op technologische kennis en innovatie. Daarvoor zijn goed opgeleide mensen nodig op middelbaar en hoger beroepsniveau. Maar de niveau van onderwijs is juist door de bewuste politieke keuze van PVDA enorm gedaald.
  De problematiek binnen het onderwijs is een politiek probleem:Tot 2011 groeit het aantal niet-westerlingen in ons land met bijna 490.000 mensen, terwijl de totale bevolking in dezelfde periode groeit met 570.000 mensen. Dat houdt in dat de allochtonen driekwart van de bevolkingsgroei voor hun rekening neemt. Laten we beginnen met de feiten; de meerderheid van de schoolgaande jeugd in het basisonderwijs is van allochtone afkomst. Bijna de helft van deze leerlingen komt uit landen als Suriname, Marokko en Turkije en heeft ouders met een lage schoolopleiding. Van de 201 basisscholen in Amsterdam hebben 127 scholen meer dan 50 procent leerlingen van laag opgeleide ouders van niet-westerse afkomst. 102 basisscholen hebben zelfs een concentratie van 70 procent. 54 basisscholen hebben op schoolniveau geen of weinig contactmogelijkheden tussen de achterstandsleerlingen en andere groepen leerlingen omdat de ‘andere’ groep simpelweg ontbreekt. Dan zijn er nog 52 scholen waarvan het percentage allochtone achterstandsleerlingen aanzienlijk afwijkt van het percentage allochtone jonge kinderen in het postcodegebied. In veel wijken lesgeven is bijna onmogelijk geworden. Grote steden hebben nu een lagere onderwijs niveau dan de Turkije en Marokko.
  Den Haag telt voor het eerst in de geschiedenis meer allochtonen dan autochtonen. Het aantal inwoners van Nederlandse afkomst is dit jaar tot onder de 50% gezakt. En ziet Den Haag er net zo uit als veel andere steden waar de islam de dienst uit maakt: gebouwen met TV schotels, met daartussen mannen met baarden en vrouwen/meisjes die schichtig in een uniform over straat lopen.

  Ook Utrecht lijkt ten prooi te vallen aan Moslims; in de studie van de gemeente Utrecht wordt een allochtoon gedefinieerd als een persoon die in het buitenland is geboren, of van wie de ouders in het buitenland zijn geboren. Met deze manipulatie willen de niet gekozen burgemeesters van tijd winnen. Zo worden er in de moskeen in Utrecht twee gemeentelijke loketten geplaatst, één voor de vrouwen en één voor de mannen. Moslimlanden verbonden infrastructuur gesteund door de niet gekozen bureaucratische kaste is een sterke voedingsbodem voor de verraderlijke politieke partijen. Dankzij deze partijen zijn er duizenden kunstmatige ambtenaren actief bij de overheid instellingen.
  Gestuurde bewegingen uit Moslimlanden hebben op dit moment slechts een bindende ideologie en gesubsidieerde organisaties nodig, vaak met aanzienlijke macht achter de schermen. Door de transparantie van de geld- stromen ligt oncontroleerbare belangenverstrengeling op de loer. Wel koestert men de wens de invloed van de Turkse staat in Nederland en andere landen te vergroten en de expansie van ‘Turksheid’ tot stand te brengen. Assimilatie en ‘vernederlandsing’ moeten dus tot elke prijs voorkomen worden. Moslims uiten vrees voor het opgroeien van generaties mensen van Turkse of Arabische afkomst, die noch Turk/Marokkaan, noch Nederlander zijn, maar een ondefinieerbare mengeling van culturen. Moslims die geen waarde hechten aan hun Turkse of Arabische achtergrond, valt minachting ten deel. Zoals aangegeven wordt de band met het vaderland op allerlei manieren nauw gehouden en wordt dit in aanzienlijke mate vanuit Moslimlanden georkestreerd en hun macht binnen de PVDA, CDA, GL en D66 wordt groter.
  Verwar deze dubieuze constructie echter niet met de voor een democratie cruciaal fenomeen als de buiten-parlementaire beweging.

  Deze gigantische omwenteling werd en wordt door de PVDA, CDA, GL, D66 politici gesteund en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de burgers.

  Turken en Marokkanen vormen de grootste groep. Somaliërs en Marokkanen groeien momenteel het snelst. Immers hier geboren kinderen uit Turkse of Marokkaanse ouders, die zelf al hier geboren waren tellen niet meer mee. Dat zijn er steeds meer. Iedereen had dit kunnen zien aankomen: tussen 1980 en 2012 het aantal Marokkanen van 20.000 naar 560.000 gestegen! Turken nog meer… Als in 2032 weer 25 jaar verstreken zijn, zullen het er bij beide groepen ca 2.3 – 2.8 miljoen zijn. Het aantal Somaliërs enz. zal dan net zo groot zijn als nu het aantal Marokkanen en Turken.
  De situatie is dramatisch. Dat is door de opeenvolgende regeringen vakkundig verziekt. Er zijn zomaar de meest ongepaste vreemdelingen van de aarde naar Nederland getrokken. Die zijn door huwelijken met de bevolking daar geheel op ingegaan. Moslims mogen alleen met moslims trouwen. Kolonisatie via de baarmoeder heet dat. U kunt gerust zeggen dat de toestand in alle grote steden is ronduit vreselijk en vaak ook gevaarlijk. Vrouwen worden door de onontwikkelde massa, “hoer”, mannen “zieke homo” genoemd en bespuugd. Grote steden hebben geen tranen meer om te huilen. Ze zijn al lang verloren, verkocht en verraden.

    
  Doorgaan is ramp
   
  Ouders in de bijstand. Met 7 kinderen in de wajong die weer met hun neef en nichtjes aan het rommelen zijn. Deze moeten elke 3 maanden melden bij de instanties, dat ze woonachtig zijn in Nederland. Huwelijksmigratie zgn. gezinshereniging van de Moslims is het grootste kwaad omdat via nicht en neef huwelijken sprake is van een constante instroom. Kunstmatige vergroting van de parallelle maatschappij wordt onvermijdelijk genoemd, ze werd als moreel juist omdat het geboortecijfer te laag was. Lage geboortecijfers zijn juist te danken aan de niet naturelle Moslim voortplanting. Marokkaanse tienervrouwen met 3 kinderwagen, analfabete mannen met 7 vrouwen en 25 kinderen die hele straat onleefbaar maken, verstoren juist de normale, naturelle mensvoortplanting. Heel veel vrouwen willen niet in zo’n omgeving kinderen krijgen. Met de huidige grootte van de moslimbevolking is het zo goed als zeker dat er de komende 25 jaar onvoldoende voedsel en energie zal zijn.
   
  Stop met de weergaloze massa-immigratie. Nederland is geen immigratieland. We moeten aan de andere kant beginnen, bij het toelatingsbeleid van allochtonen. Dertig jaar geleden had de overheid toelatingseisen moeten stellen, zoals Australië dat bijvoorbeeld doet. Je moet de taal spreken, werk hebben, een vak beheersen en financieel onafhankelijk zijn. Nu hebben we hier de slechte elementen die het verpesten voor de rest. Waardeloze toelatingsbeleid van Nederland dat ongewenste groepen heeft binnengelaten en nog steeds binnenlaat “die alleen de weg naar het uitkeringenbureau kennen”. Overbevolking in dit kleine land is een ander groot probleem. De opvoeding, of liever gezegd: het gebrek daaraan, is een ander probleem. De schuldigen hierin zijn de tweeverdieners die geen tijd meer hebben om hun kinderen sprookjes vol zedenlessen voor te lezen, waardoor normen en waarden verwateren. Met name ouders van Marokkaanse en Turkse jongens krijgen het ervan langs. Ouders die na 35 jaar nog geen woord Nederlands spreken, zich niet hebben aangepast aan de samenleving, waar de vrouw zich koest moet houden en door geen man, ook geen arts, aangeraakt mag worden. Het grote euvel bij Moslims is dat “wij de slechtste elementen hebben gekregen: uit de achterstandgebieden van Marokko en Turkije.
  De ‘elite’ heeft bijna onomkeerbare situatie geschapen, welbewust. De duisterheid van hun motieven is voor een gewoon mens nauwelijks te lezen of te vermoeden, maar willens en wetens hebben de bureaucraten het land kapot gemaakt,want dat is gebeurd:de grote steden zijn de machtscentra,die stuk voor stuk (snel volgen A’dam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Utrecht, Eindhoven,Tilburg enz)in handen komen van fanatieke, onverschillige islam georiënteerde uitstoot. Over maximaal 10 jaar dicteert m.i. de islam de landelijke verkiezingen. Dan is het over en uit. Als men realistisch bekijkt wonen onze kinderen en kleinkinderen straks tussen 7 miljoen niet westerse allochtonen en Nederland is dan (over 20 jaar) volledig overgenomen. Wanneer de immigratie niet drastisch afneemt, zullen steeds meer van onze kinderen op het oorlogspad gestuurd worden om aan meer voedsel en energie te komen. Onze geschiedenis kan in de vuilnisbak of heeft een geweldige wending genomen, Nederland de vergaarbak van de wereld zal dit in de toekomst niet meer kunnen opbrengen, geen geld en geen kennis meer, verval verzakking verrotting afbraak en sloop zijn het gevolg. Bureaucratische kaste heeft het volk in deze zaak niet om toestemming gevraagd. Op geen enkele moment, is deze moslimmigratie ooit aan de bevolking voorgelegd. Politici en ambtenaren die betrokken zijn bij deze proces zijn zelf ziek, slap en bedrieglijk. Tot zo lang is dit een bedrog!
   

   
   
  Met Vriendelijke Groeten,
   
   
  Anti crisis comité 
   
  Tessa S., Adriana T., W. Brassy
   
   

  Like

 15. waar gaat het heen met de wereld. Carnaval hoort een feest te zijn.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s