De gezichten van het kwaad

Is massamoordenaar Anders Breivik een bezetene? Een waanzinnige? Of is hij
het prototype van de geweldsmisdadiger? Een analyse door de socioloog Wolfgang Sofsky.

Een blonde Noor bestormt een vakantie-eiland en schiet binnen een uur 69 mensen neer. Een jonge Fransman rijdt op een scooter rond, doodt drie soldaten, drie schoolkinderen en een rabbijn. Iets verder weg, in het noorden van Nigeria, vermoorden strijders van een islamitische sekte honderden inwoners van een stad door bomaanslagen en geweersalvo’s. In Mexico, een van de oudste beschavingen op onze wereld, werden het afgelopen jaar 13.000 mensen in de bendeoorlogen vermoord. Men vond in stukken gesneden lichamen, in zoutzuur opgelost, gescalpeerde hoofden en afgezaagde gezichten, dit alles vond plaats terwijl de slachtoffers volledig bij bewustzijn waren.

In de geschiedenis van het geweld is de daad van de Noor Breivik een kleine gebeurtenis. Zijn krijgstocht tegen zijn landgenoten getuigt van de enorme destructieve kracht van een enkele dader en laat tijdgenoten in woede en hulpeloosheid achter. In tegenstelling tot de amok, die in een schemertoestand begint en in een willekeurig exces eindigt, handelde Breivik vanaf het begin tot einde planmatig, doelgericht en met een duidelijk, overkoepelend vijandbeeld. Niets liet hij aan het toeval over. In de rechtszaak vechten psychiaters, juristen, overlevenden en familieleden van slachtoffers over de ‘toerekeningsvatbaarheid’ van de massamoordenaar. Maar in werkelijkheid staat ter discussie hoe het wezen van het menselijk kwaad überhaupt te begrijpen valt.

In de beschouwelijke landschappen van Europa zorgen bloedbaden of amok, maar ook huiselijk geweld, regelmatig voor ontsteltenis. Voor het kwaad is er in het vooruitstrevende wereldbeeld geen plaats. Men zoekt meteen naar ziekelijke driften, een ongelukkige levensloop, sociale of politieke wantoestanden. Alles wordt verantwoordelijk gemaakt voor de misdaden, alleen de dader niet.

Armoede, uitsluiting of uitbuiting, ideologie of idiotie – steeds zijn de schurken in het slechte gezelschap van waanzinnigen, verleidden, benadeelden. Blijkbaar kan men zich het gemene subject alleen als object van kwalijke invloeden voorstellen.

Het doel van de overwegingen ligt voor de hand. Het probeert schuld te annuleren en trouwhartige illusies over het mensdom te redden. De hoop op zelfverbetering heeft, vooral in Duitsland, historisch diepe wortels. Door echter de verantwoordelijkheid op innerlijke of uiterlijke machten af te schuiven, is tenslotte niemand verantwoordelijk te houden voor de daad en de gevolgen. De ontkenning van het kwaad houdt het wensbeeld overeind en voedt de verlangens naar de onschuldige ziel. Wat niet zijn mag, is er ook niet. Wat er ook gebeurt, van de kinderlijke droom van de vreedzame loutering van het kwaad wil men in geen geval afstand doen. Daarom ook de grimmige woede tegen een ieder die deze grens over gaat en de dwaasheid tot in het absurde volvoert.

Wat is echter het kwaad? Is het een instelling, een houding, een doelstelling of een handeling? Ontspringt het in een tekort aan het goede of is het een zelfstandige kracht, dat nooit het goede wil en steeds het slechte creëert? Is het kwaad slechts een te vergeven antwoord op misstanden en mishandelingen? Is het verstandig of is het dom, sluw of eerlijk? Streeft het naar een doel of is het een doel in zichzelf? En hoe groot is het leger aan onbekende monsters dat kwaad doet, terwijl hij het beste voorheeft?

Het kwaad is niet het geheel andere. De welbewuste kwetsing, het plagen, het verkrachten, verwonden en het doden van andere mensen is noch historisch noch actueel de uitzondering. De booswichten zijn onder ons. De grens is niet bij de eerste moord overschreden. De hel op aarde begint al voor de dood. Zo zijn er de notoire vechtersbazen in alle leeftijdsgroepen, die anderen in elkaar slaan om te kunnen genieten van hun eigen superioriteit. Daar zijn de pedofielen, die vele jaren onontdekt, of zelfs geduld, hun gang gaan. Daar zijn ouders, opvoeders, leerkrachten, opzichters of verplegers, die hun pupillen chicaneren, opsluiten, uithongeren. En dan zijn er ook nog de toeschouwers met leedvermaak, die, zonder ooit zelf handelend op te treden, staan te juichen als er iemand gelyncht wordt.

Het kwaad heeft een breed fundament van alledaags belasteren, de normale ruwheid en minachting. Het begint met gedachteloos pesten of morele stompzinnigheid. Daarboven vinden we de misdaden uit rationele berekening, die het geweld als werktuig inzetten. Bijzonder fataal zijn de zogenaamde ‘goede doelen’, waar het doel alle middelen heiligt. Wie zich tegen het heil, het politieke project of de pedagogische utopie verzet, moet voor zijn bestwil gemaltraiteerd worden of, als hij zich niet schikt, geheel worden verwijderd.

Van ongeveinsde kwaadheid getuigen uiteindelijk die daden die zonder doel of zin worden begaan. De dader bevrijdt zich van elk nut en wil slechts uitproberen hoever zijn kwade moed reikt. Wreed of het absolute kwaad pleegt men zulke misdaden te noemen, die om de eigen wil worden begaan. Het plezier aan de pijn van anderen, aan hun sociale, geestelijke of fysieke dood, markeert het toppunt van kwaadaardigheid. In de lust van de eigen machtsuitoefening, komt het subject tot zichzelf. Zijn verschijningsvorm is de misdaad.

Soort en mate van veel gruweldaden verleiden tot de aanname, dat daders hetzij volledig gevoelloos zijn of aangestuurd worden door bijzonder heftige impulsen. Dit vermoeden is echter in tegenspraak met elke logica en ervaring. Misdaden worden begaan uit haat of liefde, begerigheid of onverschilligheid, gemotiveerd of zinloos, met of zonder schuldgevoel. Tussen motief, emotie en daad is er niet noodzakelijk een verband.

Naast de berekende en planmatige dader staat de invoelende pleger, die precies weet waar hij zijn slachtoffer het beste kan treffen. Invoelingsvermogen voorkomt het kwaad niet. Onder buren en broers is vijandigheid bijzonder beestachtig. En de meest perfide kwelgeesten zijn diegenen die zich kunnen inleven in hoe het slachtoffer zich moet voelen. Ze doseren het leed om het langer te laten duren. De killer Breivik was beide tegelijkertijd. Hij genoot van de angst van zijn slachtoffers en moordde met overleg en begeerte.

Het kwaad is hartstochtelijk op zijn eigen manier. Het is geen misgeboren onzin, geen kind van vertwijfeling, geen vergelding van geleden onrecht. Zijn beoordeling is een zaak van het recht, niet van psychiatrie, pedagogiek of politiek.

Het kwaad is in de wereld sinds de mens met verbeeldingskracht begaafd is en sinds mensen besluiten kwaad te doen. Vele misdadigers weten dat hun daden onrecht zijn. Daarom bedenken ze uitvluchten, rechtvaardigingen, imaginaire werelden. Velen doen zich voor als slachtoffer, anderen als heldhaftige strijders. Enige voelen zich door de duivel gedreven, andere door de goden uitverkoren. Sommigen verspreiden video’s, anderen – zoals Breivik – schrijven honderden pagina’s aan verklaringen. En allemaal voelen ze zich in hun recht staan.

De ergste slagers vertonen geen duivels grijnzen als ze zichzelf in de spiegel aankijken. Ze zijn gelijkmoedig, vrij van schaamte en schuld, soms ook nog een beetje trots bij alle gruweldaden ‘fatsoenlijk’ gebleven te zijn.

Het voorstellingsvermogen staat in dienst van de planning en de rechtvaardiging. Maar het opent ook de deur naar het onheil. Het is de fantasie die de mens over zijn grens laat gaan. Het staat hem toe alle remmingen te overwinnen. Wie die soort mens temmen wil, moet hem eerst van zijn verbeeldingskracht beroven. Het gedachtekwaad is vrij, het laat zich zonder gevaar denken en daarom verlokt het tot de daad. Is de verlokking eenmaal gedacht, is er nog maar een kleine, praktische stap nodig. Soms helpt een bevel of een ritueel, een voorbeeld, een aandringen of plotselinge, eenzame besluitvaardigheid.

Oneindig is de fantasie, zij bedenkt steeds nieuwe redenen en methoden, nieuwe goden en nieuwe wreedheden. Daaraan dankt de mens de ervaring dat elke misdaad kan worden overtroffen. Het ‘onvoorstelbare’ is slechts het resultaat van het zelfstandig gebruik van het voorstellingsvermogen.

Het kwaad is door geen enkele beschaving op te heffen. Mensen zijn gewelddadig, niet omdat ze moeten, maar wanneer ze het mogen. Al te graag maakt men gebruik van gunstige omstandigheden. En als er zich nu juist geen gelegenheid voordoet, scheppen ze hun gelegenheid zelf. Ze zoeken voor zichzelf die ideeën bij elkaar die hen alles veroorloven. Ze zorgen voor wapens voor zichzelf, zoeken naar medestanders, aanhangers of medeplichtigen.
Sommigen werken samen, omdat samenwerking de vernietigingskracht verhoogt. Dat de mens ongebonden is, bestempelt hem niet tot misdadiger. Maar juist omdat hij vrij is, moet men bij mensen met alles rekening houden.

Bron:

Focus 16/12, 16 april 2012.

Auteur: Wolfgang Sofsky

Zie ook:

http://www.focus.de/politik/deutschland/debatte-die-logik-des-massakers_aid_651159.html

Vertaald uit het Duits door:

vederso (voor https://ejbron.wordpress.com/)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen, Noorwegen. Bookmark de permalink .

25 reacties op De gezichten van het kwaad

 1. Linsky zegt:

  Buitengewoon goed artikel!
  Eigenlijk weinig aan toe te voegen.

  Het probleem zit ‘m idd. juist in die vrijheid.

  Stel dat we op de een of andere wonderbaarlijke wijze alle neusjes dezelfde kant uitkrijgen.
  Van al die miljarden mensen, en hier onszelf hier een Paradijs scheppen…..
  Dan is het wachten alleen nog op de erste verdorven ziel die in een mensenlichaam geboren zal worden….en dan zijn we weer bij af!

  Het bewijst tevens dat de ‘schuld’ niet per definitie bij de mens ligt, zoals velen schreeuwen.
  Maar dat die moet eerder gezocht worden in de Astrale wereld, want daar is het waar besloten wordt welke ziel in welk lichaam zal gaan existeren!
  Wij kiezen onze kinderen niet, zij kiezen ons!

  Like

 2. Linsky zegt:

  Hier nog een gezicht van het kwaad:

  Palestijnen hebben christenen bijna volledig weggezuiverd

  Palestijnse terroristen die in 2002 de christelijke Geboortekerk in Bethlehem bezetten bidden richting Mekka. De terroristen maakten -geheel in lijn met de Palestijnse houding tegen christenen- een zwijnenstal van de kerk en gebruikten deze als openlijk toilet.

  Nog altijd negeren de Westerse media de systematische vervolgingscampagne die de Palestijnen voeren tegen de christenen in ‘hun’ gebieden. Ook veel Westerse kerken -besmet met het ‘politiek correcte’ anti-Israël virus- zwijgen over deze zowel religieuze als etnische zuiveringen, die het percentage christenen in bijvoorbeeld Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus, hebben verminderd van 50% in 1950 naar amper 2% nu.

  De christenen die zijn overgebleven worden door de Arabische moslims gedwongen om voor de camera’s te zeggen dat het allemaal de schuld van ‘de Zionisten’ is. Doen ze dat niet, dan staat ook hen gedwongen huwelijken en bekeringen, slagen, diefstal, brandstichting, boycots, martelingen, kidnappings, afpersing, aanrandingen en verkrachtingen te wachten.

  Sinds de eerste Intifada creëerden de Palestijnen een geforceerd ‘moslim-christen’ front dat voor de Westerse camera’s Israël steevast als de grote Zionistische agressor en koloniale invasiemacht neerzet, met als doel de Joodse staat te vernietigen. Voor de vele voornamelijk Katholieke en Orthodoxe Arabische christenleiders was het niet zo moeilijk zich daar bij aan te sluiten, aangezien zij zelf eveneens een lange historie van Jodenfobie- en haat kenden.

  Christenen onder dwang anti-Israël…verder;

  http://xandernieuws.punt.nl/?id=658580&r=1&tbl_archief=&

  Like

 3. lucky9 zegt:

  Ik ben het -in tegenstelling met Linsky- nogmaals niet eens met dit artikel en realiseer me dat ik allicht hiermee terug -spijtig genoeg- de banbliksems van de voluntaristische vertaler Vederso kan uitlokken.

  Ik vind dit artikel zonder meer islamofiel, eurofiel en subtiel maar onmiskenbaar intrinsiek fascistisch.

  Het draait een rad voor ieders ogen en dwingt tot een conclusie die schuldig verklaart bij associatie en demoniseert met behulp van niet objectieve criteria.
  Mat ander woorden het is een typisch politiek correct werkstuk, en maakt derhalve deel uit van een intellectueel terroristische samenzwering tégen de vrijheid.

  Ik ga me hier niet vermoeien door exegetisch zoals op de verzen van de Quran of de bijbel te repliceren op een politiek correct werkstuk, want ik heb heus wel wat beters te doen.

  Kort geformuleerd komt mijn mening, inzicht en overtuiging hierop neer: de Noorse regering (en vooral de sociaal – democratische ( what’ s in a word?) of anders gezegd socialistische bewindvoerders) is 100% verantwoordelijk voor de politieke misdaden van Breivik die ik verafschuw, veroordeel en ten zeerste betreur.

  Maar het mag ook tegelijkertijd duidelijk zijn dat de mening van geschifte of linkse sociologen (respectievelijk politici wat in feite op hetzelfde neerkomt) even waardevol zijn als die van Hitler en de NSDAP over de protocollen van Zion. 0,00 ! Nul, rien, nichts, zero, nada, nothing.

  Ik ken die communistische blablabla die enkele waarheden mengt met een massa leugens en interpretaties van binnen en van buiten. Hun enige bedoeling is te misvormen en te misleiden: takiyya! Met iedereen misschien maar niet met mij!

  Mijn oprechte en innige gevoelens van medeleven voor de vertaler.

  Like

 4. Linsky zegt:

  Quote;
  Noorse regering (en vooral de sociaal – democratische ( what’ s in a word?) of anders gezegd socialistische bewindvoerders) is 100% verantwoordelijk voor de politieke misdaden van Breivik
  ———–
  SO!
  Kunnen we dat niet bij wet laten vastleggen?
  Da’s wel fijn als de Staat voor de volle 100% verantwoordelijk is voor de daden van iemand.

  Heb je wel eens ooit gemerkt dat juist de eigen vrije wil van de individuele mens hem maakt tot wat ie is?

  Like

 5. Linsky zegt:

  Blijkbaar is het nu eenmaal in de menselijk aard verankerd een oorzaak en aanleiding voor de eigen daden buiten zich te leggen. Daarmee wijst ie per definitie de eigen verantwoordelijkheid af. Bevel is bevel!
  Het verdedigen van jezelf en de jouwe, is toch nog heel wat anders dan een aanval en moorden op anderen, op basis van overtuigingen….waar die ook vandaan komen of waar die ook door gevoed zijn.
  NIEMAND dwingt wie dan ook te moorden. Het is een keus die we allemaal persoonlijk maken. AL DAN NIET ONDER DRUK, ONDER INVLOED OF OP BEVEL VAN ANDEREN!

  Dat is nu precies waarom de maatschappij krankzinnig is, omdat er nog steeds mensen zijn die een reden weten te vinden anderen te vermoorden of op andere wijze menen te moeten regeren en te vertellen wat zij dienen te doen.

  Alleen door zijn eigen daden, bepaald wie de mens wie hij is!

  Like

 6. vederso zegt:

  @ lucky9. U bent weer zeer in mijn achting gestegen. Bijna tot het oorspronkelijke niveau. Een geweldige reactie vind ik dit dus. Groet!

  Like

 7. Linsky zegt:

  Nou, het ethisch niveau begint hier bizarre vormen aan te nemen!

  Like

 8. vederso zegt:

  @ Linsky. Geen angst. Ik had het alleen over de ironische manier waarop ik van lucky9 een veeg uit de pan krijg en dat kan ik wel waarderen. Dat lucky9 er in zijn reactie op het artikel naar mijn mening helemaal naast zit is een andere kwestie. Het begrip ‘vrijheid’ is hier idd. de crux, maar die wil Sofsky niet opheffen en ik neem aan jij ook niet. Het is nu eenmaal deel van ons menszijn.
  Het artikel geeft een verklaring voor ‘Breivik’ die ik nog nergens was tegengekomen. Vandaar mijn keus om het te vertalen.

  Like

 9. lucky9 zegt:

  Linsky, ik heb hier reeds herhaalde keren getracht een zo juist mogelijk beeld te schetsen van wat ik vermoed dat er echt gebeurd is. Vermoeden uiteraard, want ik was er niet bij en ben gelukkig ook geen rechter.

  De terreur van de islam is al eeuwen lang uitgelokt door de islamitische ideologie.
  De terreur van Breivik is uitgelokt door de Noorse socialistische ideologen die meenden de islamitische terreur te moeten importeren, promoten en gedogen en derhalve op te leggen aan de autochtone bevolking. Dat laatste was een provocatie en dus ook een uitlokking.
  Het heeft geen zin een semantische discussie aan te gaan over het verschil tussen 100% verantwoordelijk en 100% mede-verantwoordelijk door uitlokking.

  Als iemand elke dag opnieuw een lepeltje arsenicum in uw koffie of soep doet, zit op de lange duur uw lichaam barstens vol arsenicum. De rest is een kwestie van actie en reactie.
  Het was voorspelbaar dat vroeg of laat bij een labiel figuur met een groot ego de stoppen zouden doorslaan. Het werd dus Breivik.
  Als Breivik niet labiel zou geweest zijn en ook geen groot ego zou hebben, des te beter voor hem omdat de kans dat hij dan plat gespoten wordt geringer wordt.

  Elk individu bepaalt NIET alleen door zijn eigen daden, de mens wie hij is! De opvoeding, opleiding, omgeving, omstandigheden indoctrinatie en vele andere invloeden zijn ook niet weg te cijferen factoren. De mens bepaalt zijn eigen daden onder invloed van alle ter zake dienende omstandigheden. Maar daarover rept deze zogenaamde socioloog met geen woord over! Breivik wel, moet ik vaststellen.

  Net zoals Breivik en zeer vele anderen wens ik niet vergiftigd te worden door een barbaarse ideologie. Breivik gebruikte het misdadige wapen van terreur net zoals de islamieten dat wereldwijd al bijna anderhalf millennium doen. In verhouding stelde hij een zeer uitzonderlijke symbolische daad die even afschuwelijk en verwerpelijk is als elk individueel dagdagelijks geval van islamitisch terrorisme.

  Iemand die dus Breivik moreel veroordeelt maar het islamitisch of allochtoon terrorisme binnen het nationale territorium niet moreel veroordeelt noch daadwerkelijk bestrijdt, is uitermate hypocriet en immoreel bezig.

  Like

 10. vederso zegt:

  @ lucky9. Sofsky veroordeelt in het artikel niets of niemand. Het is eigenlijk niet meer dan een opsomming van de vele verschijningsvormen van geweld. En tenslotte zijn stelling dat geweld inherent is aan ons menszijn, dat zich in geen beschaving laat oplossen. Breivik is wel de aanleiding voor dit artikel, maar gaat veel en veel verder. Er zullen altijd ‘Breiviks’ zijn en erger. Dat is wat volgens mij wordt bedoeld in dit artikel.

  Like

 11. Linsky zegt:

  Ja, een hoop woorden, die allemaal weer verwijzen naar anderen en de verantwoordelijkheid buiten onszelf leggen.

  De ene verdedigd massa-kindermoord en verlegd de verantwoordelijkheid daarvoor van de dader naar een regering, en de andere is een laffe meeloper, huichelaar en slijmbal!
  Maar goed dat er islam is!

  Waar zouden anders bepaalde zieke geesten toch in hemelsnaam hun frustraties in kwijt kunnen? …..O, ja natuurlijk, we kunnen altijd nog onze eigen kinderen afschieten! En dan vinden we beslist wel iemand of iets waar we de schuld kunnen leggen!
  ????

  Maar da’s nou net de clou. Juist omdat iedereen , omstandigheden heeft en vanaf de geboorte geïndoctrineerd, geconditioneerd en gemanipuleerd is, door ouders, school, familie, de sociale omgeving, misschien zelfs wel geen stepje heeft gehad, kan aanspraak maken op verschoningsrecht!

  Hallo! Dat geldt voor elk mens!
  Dat is een van de redenen dat we de kans krijgen volwassen te worden. De natuur heeft daar zelfs een geniale oplossing voor bedacht;
  De puberteit! Dat is een mentale toestand, waarin kinderen volwassen kunnen gaan worden tijdens hun adolescentie, en een eigen richting kunnen kiezen, met eigen ideeën en eigen verantwoordelijkheden.
  Dart de meeste dat niet doen en volslagen geconformeerd worden aan de normen en zeden van hun tijdgenoten is bekend.

  Daarna krijgt een mens nog een tweede kans om eens zijn z’n leven de volwassenheid te bereiken, de Midlife crises! Maar ook daarvan maken de meeste alleen maar gebruik, om een platte pet op te zetten, een open sportwagen aan te schaffen en te dromen dat ze op die wijze wat jonge meiden meekrijgen.

  Ook Breivik, is gewoon net als anderen door die perioden gegaan en heeft net als elk ander mens voor en tegenslag gekend. Dat hij de keuze maakt, zich te laten vergiftigen door zieke doctrines is geheel zijn eigen zaak en eigen keuze en vormt beslist geen enkele verontschuldiging voor zijn zieke beestachtige daden.

  Dat betoog van je is even krom als dat wat die moslims hanteren. Ook zij leggen de schuld bij anderen…vooral iedereen die net denkt en is zoals zij!

  Deze hele kutmaatschappij zal nooit veranderen, zolang mensen hun eigen persoonlijke verantwoordelijkheid niet nemen en maar steevast anderen voor hun daden de schuld geven.

  Ik blijf er bij, dat de mens alleen door zijn eigen daden wordt wie hij is!

  Like

 12. lucky9 zegt:

  Helaas is Breivik de aanleiding voor dit artikel. Oh wonder!
  “Veroordeelt niets of niemand”?

  “hij genoot van de angst van zijn slachtoffers en moordde met overleg en begeerte”

  Begeerte ? Genoot? Geplukt uit een of andere tabloid of een islamitisch seksmagazine allicht ?
  Overigens, “en erger”? Kijk rond op de MSM en je hebt elke dag opnieuw een nieuwe scoop.

  Breivik is het enige echte onderwerp van dit artikel. De eerste drie woorden bewijzen het onweerlegbaar. Dit is een flut-artikel van een linkse socioloog in opdracht van fascistische en crypto-communistische geldschieters.

  Like

 13. lucky9 zegt:

  @ Linsky
  U laat zich meeslepen? Ik ook. “Massa-kindermoord”?!!
  Kom nou! Goed doorvoede tot op het randje van obesitas vet gemeste adolescenten met een gemiddelde leeftijd van +/- 18 jaar zijn voor mij geen kinderen meer.

  Ik vrees dat de Rotschields en de Rockefellers bezit hebben genomen van minstens een deel van uw brein. Zonder het te beseffen gaat U “woorden” gebruiken die anderen uitgerekend hier indoctrineren.

  Uw voorlaatste paragraaf getuigt dan weer van een onbevooroordeeld en intelligent inzicht als ik me zo mag uitdrukken.

  Like

 14. vederso zegt:

  @ lucky9. Ik vermoed dat de Noorse overheid niet blij is met de verklaring van Sofsky voor Breivik. Als men namelijk deze verklaring zou volgen, had men het proces in 3 dagen kunnen afdoen en geen 10 weken nodig hebben. Ik ben het met Linsky eens, Breivik heeft de keuze gemaakt en dus ook verantwoordelijk. Meer is er niet.

  Like

 15. E.J. Bron zegt:

  Het wordt nu bijna onethisch:vederso die het eens is met Linsky….dat ik dat nog mag meemaken! 😉 😀

  Like

 16. Linsky zegt:

  “gemiddelde leeftijd van +/- 18 jaar”???,
  nou dat zijn over het algemeen adolescenten hoor!

  Dat zijn jonge mensen die nog aan het zoeken zijn, en daar vaak bij struikelen en daar vaak verkeerd bij experimenteren. In ieder geval is het echt van de zotte om te veronderstellen dat ze dus maar dood geschoten mogen worden, dat het hun eigen schuld is en dat de dader als het effe kan ook nog eens als held wordt weggezet!
  Te ziek voor woorden, wat mij betreft dan.

  Misschien zou je ook onderstaand artikel eens moeten lezen, daaruit zou je kunnen blijken dat ik me toch niet zo gemakkelijk laat meeslepen door welke ideeën, stromingen of meningen dan ook!

  Ik ben zelf geboren in, zoals dat daar werd genoemd, het ‘Columbus kamp’ in Eindhoven.
  Het bleek een van de ergste ‘kampen’ van Nederland, met een reputatie waarbij die van de meeste woonwagenkampen verbleekten. Het was in feite een ‘No Go’ zone, zelfs voor de politie! Als die al sporadisch weer eens een of andere zware crimineel kwam halen, gebeurde dat met minimaal 25 man, bloedhonden en omsingeling van het geheel door speciale ‘Stormtroepen’ met getrokken karabijnen, waarbij niet geschuwd werd deze ook te richten op de hoofden van de kleine kinderen, waaronder dus mijn persoontje!

  Door allerlei beroerde omstandigheden, moest ik al heel vroeg aan het werk, en heb daardoor niet meer dan vier klassen van de lagere school gehad…gelukkig! Dat namelijk dwong me tot introspectie, reflectie en zelfstudie wat uiteindelijk resulteerde in een pure autodidact. Doordat mijn geest dus niet al te zeer vergiftigd was door geconformeerde ideeën, bleek er nog hoop voor me.

  Daar heb ik dus een aantal van de belangrijkste lessen voor de rest van mijn leven geleerd;
  Slechte omstandigheden zijn niet per definitie verkeerd, ze kunnen aanzetten tot de ware kracht en inzicht in je zelf.

  Wees nooit bang! Verdedig dat wat nodig is!
  Neem je eigen leven in de hand!
  Kies zelf. Dus ook je eigen verantwoordelijkheid!!!

  https://ejbron.wordpress.com/2012/03/03/eendrachtde-laatste-kans/

  Like

 17. vederso zegt:

  @ lucky9. Om Wolfgang Sofsky in de buurt van het fascisme te willen situeren, vind ik iemand onrecht aandoen die ooit de Geschwister Scholl Preis kreeg. Ook is hij geen linkse socioloog als hij voornamelijk schrijft voor bladen die men typeert als liberaal, vergelijkbaar met Elsevier. Focus is geen tabloid maar het serieuze alternatief voor het door en door politiek correcte Der Spiegel. En Wolfgang Sofsky is al helemaal niet de een of andere (obscure) linkse socioloog die zich laat betalen door crypto-communisten. U overdrijft lucky9.

  http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Sofsky

  Like

 18. lucky9 zegt:

  Vergelijkbaar met Elsevier? Nou ja, iedereen kan zich vergissen. De eerste keer is doorslaggevend en soms zelfs terminaal. Elsevier is mijn bijbel niet! Alles behalve!
  Ik oordeel (individueel) zelf, wie er overdrijft en wie dat niet doet.
  Zelfs een Nobelprijs of een majesteit kan me niet intimideren!
  Lucky9, Remember?

  Like

 19. louis-portugal zegt:

  Bijna zeer goed artikel. Ik ben het eens met Vederso dat hij niemand veroordeeld.
  Hij constateert en met die constateringen ben ik volkomen met Sofsky eens.
  Er zijn nou eenmaal allerlei soorten mensen goede en slechte.
  Goede mensen helpen anderen en slechte misbruiken ze simpel gesteld..
  De uitvoering van allerlei Acties zijn het resultaat van omgeving,opvoeding , misschien wel voedsel en nog vele andere factoren.
  Het vorige artikel over de grote roerganger is daar een groot voorbeeld van.

  “hij genoot van de angst van de slachtoffers en moordde met overleg en begeerte”

  Die zin vind ik in het artikel van Sofsky fragwürdig zegt de Duitser.
  Uiteraard heeft hij dat “linkse anti-Israël ,pro islam camp” uitgezocht want dat is zijn doelgroep.
  Of hij genoten heeft van de angst en begeerte gevoeld heeft zoals een pedofiel een kind wil verkrachten vraag ik me af.
  Het is mij nog niet gebleken.

  Like

 20. lucky9 zegt:

  @ Linsky op 29 april 2012 om 23:39
  Ik had je artikel al gelezen. Ik schreef zelf dat het op Utøya over adolescenten ging en dat zijn geen kinderen maar inderdaad jonge mensen zoals je schrijft. Je bevestig hiermee wat ik formuleerde. Het gaat hier niet over een kindermoord maar over een moord op jonge mensen.

  Waar je haalt dat ik ergens zou geschreven hebben dat ze dus maar dood geschoten mogen worden, dat het hun eigen schuld is en dat de dader als het effe kan ook nog eens als held wordt weggezet, is me een compleet raadsel. Ik schreef altijd en overal zo wat het tegendeel !

  Ik heb nooit in een kamp geleefd en kan daar dus onmogelijk over meespreken. Dat is overigens niet nodig omdat het jeugd- en vakantiekamp op Utøya daar onmogelijk mee kan vergeleken worden tenzij als luxueus aards paradijs tegenover de verschrikking die jij meemaakte in Eindhoven.

  Je laatste twee alinea’s laten je ware ik zien en daar kan ik alleen maar blij mee zijn. Ze gelden ook voor mij en de meesten onder ons.
  Maar bij jou of mij zijn de stoppen dus niet doorgeslagen en wij zijn vooralsnog moreel niet in staat om door het lint te gaan.

  Dat neemt helemaal niet weg dat de politiek verantwoordelijken moeten vrijgesteld worden van kritiek en niet zouden mogen in verband gebracht worden met de omstandigheden waarin een einzelganger finaal en overduidelijk wel door het lint ging. Het is deze eenzijdigheid in het (vertaalde) artikel dat samen met enkele veronderstelde kwalificaties er een zeer rare wrong aan geven. Ik ervaar het niet als objectief, en ga het Duitse origineel ook niet lezen.
  Het weer is daarvoor overigens te mooi vandaag.

  Like

 21. Linsky zegt:

  Lucky9,
  het gaat mij echt alleen maar om het feit, dat er (vooral) tegenwoordig te makkelijk en te snel verantwoordelijkheid baar anderen geschoven wordt voor wat we zelf doen.

  Natuurlijk zijn overheden etc, de primair schuldig zijn aan de zieke situatie en omstandigheden in de maatschappij en de wereld. Zij zijn het ook die de kolonisatie van dat woestijngebroed willen en faciliteren en mogelijk maken.

  maar niks kan de mens van zijn of haar persoonlijke verantwoordelijkheid ontheffen, da’s juist waarvoor elk mens intrinsiek een eigen, vrije wil heeft!

  islam is een compleet, ideologische, juridische, economische en politieke oorlogsdoctrine, een militair NWO-systeem!
  Met wapens kun je een beperkt aantal mensen doden,…met een ideologie miljoenen!

  Daarom zullen wapens, (vooral tegen zijdelings) betrokkenen, nooit effectief zijn!
  Het volk is door verraderlijke retoriek en leugens vernachelt en de vraag is nog maar of er een manier bestaat die alles weer op z’n pootjes zet.

  Er is een algemene, een nationale en mondiale mentaliteit verandering nodig………
  En juist dat zie ik niet gebeuren.

  Like

 22. lucky9 zegt:

  Linsky, hier slaag je de nagel op de kop. Als iedereen begint met zichzelf moet een mentaliteitsverandering land per land op de lange duur wel lukken.
  Maar mondiaal zie ik het nooit gebeuren want finaal komen agressor en geagresseerde altijd tegenover elkaar te staan en dan is een oorlog of een gevecht uit zelfverdediging onvermijdelijk.
  Het tegengestelde is geen Utøya maar een utopie.

  Like

 23. Linsky zegt:

  Ja, Lucky(,
  maar die Utopie eindigt zoals het nu gaat onvermijdelijk in een Dystopie! 😦

  Like

 24. Linsky zegt:

  Lucky9;
  Als het je interesseerd heb ik een hint.

  Naast het bij velen bekende boek “1984” van George Orwell, ( overigens, pseudoniem voor Eric Blair), bestaat er een ander heel interessant boek, waar weinigen bekend mee zijn.

  Namelijk ; “The Rise of Meritocracy” van Michael Young.

  Deze Britse sociale wetenschapper (en Labour-politicus) schreef in 1958 het toen veelbesproken en beroemde satirische boek The Rise of the Meritocracy 1870-2033. Dit boek hanteert een dystopische visie op de maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij de problematiek rond de objectieve meetbaarheid van het begrip ‘verdienste’ een centraal thema vormt.

  Een groot aantal voorwaarden voor die verziekte samenleving, met enkel dus negatieve eigenschappen en uitwassen, zijn ten heden dage al markant aanwezig en in progressieve ontwikkeling, waardoor ze de samenleving onvermijdelijk tot in het absurde zullen gaan beheersen. Precies zoals Young in zijn boek beschreef.

  Bijvoorbeeld, beschreef hij een zwarte markt waarop ouders van de traditioneel bevoorrechte klassen baby’s met een gegarandeerd hoge kwaliteit hersens konden kopen als ze zelf niet in staat waren, tot behoud van hun dynastie, en om de nodige intelligentie voort te brengen. Het socialisme van de oude stempel, met zijn onbruikbaar en onhoudbaar gelijkheidsideaal moest worden overwonnen. En de meritocratie van 2058 bleek het een wrede klassenmaatschappij te zijn.

  Kortom, een heel interessant boek als alternatief voor een gecensureerd of straks verdwenen internet.hahahah
  Hoewel ik niet weet of het nog verkrijgbaar is, misschien op marktplaats of zo.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s