Geert Wilders: Toespraak in New York (integraal!)

 

Beste vrienden,

Ik ben blij weer in New York te zijn, hoewel we vandaag in mijn geboorteland Koninginnedag vieren, een nationale feestdag. Daarom draag ik vandaag een oranje stropdas.

Mijn dank gaat uit naar Nina, die deze bijeenkomst heeft georganiseerd en mij de gelegenheid geeft tot u allen te spreken. Het is altijd goed om onder vrienden te zijn. Het is een eer om hier te zijn in de aanwezigheid van zoveel mensen, die zich zorgen maken om het behoud van de vrijheid in onze beschaving.

Het is geweldig om in Amerika te zijn, het baken van de vrijheid, het land van de vrijen, het land, waarin de mensen nog vrijuit mogen spreken. Ik weet waarover ik het heb. Ik werd na een juridische strijd, die zich over bijna drie jaar uitstrekte, vrijgesproken. Ik werd voor de rechtbank geplaatst, omdat ik de islam had bekritiseerd.

Desondanks werd ik uiteindelijk vrijgesproken, deze rechtszittingen waren een schande. Het was een nachtmerrie, die tijd, geld en energie heeft verslonden. Deze charade, die de afgelopen jaren in Nederland heeft plaatsgevonden, zou in uw geweldige land nooit plaatsgevonden kunnen hebben, een land, waarin het eerste amendement van de grondwet de mensen de vrijheid garandeert hun mening te kunnen uiten.

Wij in Europa hebben zo´n eerste amendement van de grondwet nodig.

Ik ben naar New York gekomen n.a.v. de publicatie van mijn nieuwe boek “Marked for Death”. Daarin wordt uitgelegd waarom de islam een van de grootste bedreigingen voor de vrijheid is waar de wereld tegenover staat. Het gaat daarin om de vraag waarom de islam eerder een totalitaire ideologie is en geen religie. Het onthult, hoe de islam Europa de afgelopen decennia al fundamenteel heeft veranderd. Het cultuurrelativisme wordt ontmaskerd, dat Europa zo ingrijpend heeft getroffen, dat veel mensen in Europa weigeren voor de vrijheid op te komen en liever de islam pacificeren.

Zoals u weet, betalen mensen zoals ik, die hier openlijk over spreken, en ikzelf een hoge prijs, omdat wij deze waarheden uitspreken. Afgezien van de juridische pogingen om mij tot zwijgen te brengen, is er ook sprake van dreigementen van radicale moslims om mij te doden. Ik leef nu bijna acht jaar lang onder permanente politiebescherming. Mensen zoals ik betalen deze prijs, omdat wij de waarheid over de islam uitspreken. Maar ik betreur geen enkel woord. Ik beschouw het als mijn plicht om het Westen te waarschuwen.

Ik heb veel in de islamitische wereld rondgereisd. Ik heb de koran gelezen. Ik heb het leven van Mohammed bestudeerd. Daardoor heb ik herkend, dat de islam hoofdzakelijk eerder een gevaarlijke ideologie is dan een religie. Dit is de waarheid. Deze gewelddadige ideologie wil het islamitische shariarecht aan de hele wereld opleggen, ook aan ons, de kafirs, de niet-moslims. Deze inhumane ideologie is ook uitgesproken antisemitisch.

Deze ideologie schaadt ook de moslims. De islam gelooft, dat alles wat de mens moet weten in de koran te vinden is. Als zodanig staat hij vijandig tegenover alle vormen van innovatie. Maar zonder innovatie kan er geen vooruitgang zijn en kunnen de mensen niet tot welvaart komen.

Veel mensen zijn helaas blind als het om de ware aard van de islam gaat. Ze zijn blind, omdat ze niet zien wat de islam werkelijk is en ze denken abusievelijk dat het een religie is zoals iedere andere religie.

Daarom heb ik een boek geschreven om u te informeren.

De islam doorstaat niet de vier fundamentele testen, die een religie zou moeten doorstaan:

1. Het vasthouden aan een religie moet een persoonlijke beslissing zijn.

2. Geen enkele religie zou moeten eisen, dat diegenen, die haar verlaten, gedood worden.

3. Een religie mag nooit de onderwerping van diegenen eisen, die geen lid van haar zijn.

4. Een religie moet altijd in overeenstemming zijn met fundamentele mensenrechten.

Ik heb mijn boek ook daarom geschreven, omdat ik geen defaitist ben. Het Westen is ertoe in staat de totalitaire islam te overwinnen, net zoals het in het verleden ook het nationaalsocialisme en het communisme heeft overwonnen.

Mijn boek is opgedragen aan de vrijheid. Het is geïnspireerd op de vele vrijheidsstrijders uit voorgaande generaties, maar ook op mensen uit onze tijd. Toevallig zijn twee mensen, op wie ik mijn boek inspireer, vandaag in deze zaal aanwezig: Andy Bostom en Ibn Warraq.

Gelukkig staan we niet alleen in onze strijd voor de vrijheid. We zijn in gezelschap van helden en vrienden. Ze geven ons de kracht om door te gaan.

Om de islam te overwinnen, moeten we vier dingen doen.

Het eerste en belangrijkste is de waarheid zeggen, altijd en overal, ook over de islam. Net zoals de Amerikanen dit hebben, hebben de mensen in Nederland en in andere Europese landen een eerste amendement nodig.

Dat zal hen toestaan de waarheid over de islam en over Mohammed te zeggen. Als we dit doen, zullen wij deze gevaarlijke ideologie en haar oprichter ontmaskeren. We moeten de moslims aanmoedigen de islam te verlaten en te kiezen voor vrijheid en welvaart.

Ten tweede moeten we in de superioriteit van onze westerse waarden geloven. Als we niet in onze westerse waarden geloven, zullen we er niet op voorbereid zijn om ze te verdedigen. Dat is de reden waarom we deze ergste ziekte in de wereld van nu moeten stoppen, het cultuurrelativisme, dat voorwendt dat alle culturen gelijk zouden zijn. Dat klopt gewoon niet. Onze joods-christelijke en humanistische beschaving is superieur aan alle andere beschavingen, zoals de barbaarse islamitische beschaving. We zouden niet bang moeten zijn om dit te zeggen. Zij is vrijer, democratischer en toleranter dan welke beschaving dan ook, die de wereld ooit heeft aanschouwd.

Ten derde moeten we de islamisering van onze samenlevingen stoppen door de immigratie uit islamitische landen te beperken en diegenen uit te zetten, die onze wetten overtreden en geweld plegen. Als jullie onze wetten respecteren, zijn jullie welkom om te blijven, als jullie dit niet doen, horen jullie hier niet en zullen jullie je koffers moeten pakken.

En ten vierde moeten we ons weer verzekeren van onze nationale identiteiten. De nationale staat is capabel tot zelfbestuur en zelfbeschikking. Deze opvattingen leidden ertoe Israël als thuisland van de joden te vestigen.

Het zionisme leert ons het belangrijkste besef, dat de moderne wereld nodig heeft. Theodor Herzl beweerde, dat een joodse staat “het opbloeien van een nieuwe joodse geest” zou stimuleren. Nu hebben we onze eigen desbetreffende nationale staten nodig om een nieuwe westerse geest te laten opbloeien.

Onze naties zijn het thuis, waarin vrijheid en democratie gedijen. Dit klopt voor Nederland. Dit is ook van toepassing op Amerika. En het is ook waar voor Israël.

Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten. Het is een baken van de vrijheid in een onvrije regio, een baken van het leven in een plaats van duisternis. Als Israël valt, valt ook het Westen.

De moeders in de westerse landen kunnen rustig slapen, omdat de Israëlische moeders zich ´s nachts zorgen maken over hun zonen in het leger. Hun strijd is onze strijd. Deze zouden we moeten ondersteunen.

In werkelijkheid is Israël een levendige buitenpost van onze westerse beschaving. Dat is de reden waarom de islam zijn gelovigen conditioneert om de joodse staat te haten en diens vernietiging als absoluut noodzakelijk bevel te beschouwen. Het is onze plicht om achter Israël te staan.

Al deze argumenten zijn in mijn boek te vinden, waarin ik ook uitleg hoe men vrijheid kan verdedigen en hoe men de islamisering en het cultuurrelativisme kan tegengaan op een niet gewelddadige en democratische manier.

Toen ik tien jaar geleden begonnen ben om me uit te spreken tegen de islam, gebeurden er twee dingen. Extremistische moslims uit Nederland en in de hele wereld wensten me dood, maar het Nederlandse volk kwam naar me toe om me te steunen. In het jaar 2010 werden we de op twee na grootste partij van Nederland. Hoewel de PVV geen coalitiepartner in de Nederlandse regering werd, hebben we bijna twee jaar lang een middenrechtse minderheidsregering ondersteund als tegenprestatie voor maatregelen om de sharia in Nederland terug te dringen, het proces van islamisering te stoppen en het cultuurrelativisme tegen te gaan.

De Nederlandse regering bezat ook de moed om de machtige OIC, de Organisatie van de Islamitische conferentie, tegen te spreken. De OIC is een organisatie van 57 islamitische landen, de meesten van hen zijn tiranniek en barbaars.

Deze OIC vormt in de VN het grootste stemblok. Hij heeft het feit bekritiseerd, dat de Nederlandse rechters mij van alle aanklachten hebben vrijgesproken in mijn rechtszaak. Maar de Nederlandse regering heeft de OIC duidelijk gemaakt, dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland niet monddood wordt gemaakt. Ze heeft heel vrijmoedig tegen de OIC gezegd: “De Nederlandse regering distantieert zich volledig van de eis om een politicus tot zwijgen te brengen”. Nog nooit had een Europese regering de moed om zich zo op te stellen tegenover de OIC.

Helaas heeft de Partij voor de Vrijheid vorige week besloten om haar steun aan de regering te beëindigen. Zoals u zich vast en zeker kunt voorstellen, was dit een moeilijke beslissing voor ons, als je denkt aan de vele dingen, die verband houden met de islamisering en die we nog willen bereiken. Helaas echter hebben voorgaande Nederlandse regeringen – evenals de andere regeringen in Europa – een aanzienlijk deel van onze soevereiniteit afgestaan aan de EU, de Europese Unie, een supranationale instelling, die wordt geleid door ongekozen en ondemocratische bureaucraten.

Toen de regering besloot om de belastingen te verhogen om te voldoen aan EU-wetten, en toen de begroting drastisch gekort werd ten laste van de burger in plaats van de regering te laten bezuinigen, had mijn partij geen andere keuze dan de regering ten val te brengen en dat hebben wij vorige week gedaan.

We krijgen nu nieuwe verkiezingen, die op 12 september gehouden zullen worden. Onze verkiezingscampagne zal zich op de noodzaak concentreren om onze nationale onafhankelijkheid te herstellen, want zonder onze onafhankelijkheid kunnen we onze identiteit niet verdedigen en tegen de islamisering vechten.

Mijn vrienden, we zetten onze inspanningen voort. Onze vijanden zijn er niet toe in staat gebleken mij te koeioneren. Het is hen niet gelukt mij tot zwijgen te brengen. Ze krijsen en schreeuwen, maar we zullen nooit wijken. Een van mijn lievelingspresidenten, Ronald Reagan, zei eens: “De toekomst is niet van de bangeriken.” Reagan had gelijk. De toekomst behoort ons.

In het jaar 2008 bracht ik Fitna uit, een documentaire over de ware boodschap van de koran. Morgen publiceer ik mijn boek. Ik heb het geschreven om de mensen te informeren en ook om de vredelievende moslims te steunen de islam te verlaten. En om de islam zo te zien zoals hij werkelijk is.

Van ganser harte ondersteun ik diegenen, die strijden voor de vrijheid in de islamitische wereld. Het Arabische, Turkse, Iraanse, Pakistaanse en Indonesische volk heeft een enorm potentieel. Als zij zichzelf van het juk van de islam bevrijdt, als het zou ophouden om Mohammed als rolmodel aan te nemen en als het de met haat vervulde koran zou kunnen kwijtraken, dan zou het ertoe in staat zijn om buitengewone dingen te bereiken.

Zoals ik in mijn boek zeg – mijn boodschap aan hen, aan alle moslims ter wereld, is duidelijk: “Fatalisme is geen oplossing, Inch´Allah is een vloek; onderwerping is een schande. Bevrijd jullie. Dat hebben jullie alleen zelf in de hand”.

Ik krijg honderden e-mails uit de hele wereld. Van mensen in islamitische landen en van mensen in westerse landen, die hulp vragen. Ook zij willen voor de vrijheid strijden en het proces van islamisering stoppen. We moeten hen laten zien hoe dat gaat en hen helpen.

(click voor groot!)

Ik eindig nu met nog een citaat van Reagan: “We moeten nu handelen om morgen te behouden”. Inderdaad vrienden, er zijn zoveel dingen die we kunnen doen. Dingen, die we moeten doen. Maar we kunnen ze alleen doen als we op elkaar kunnen rekenen. U kunt op mij rekenen. Ik heb gesproken, ik spreek en ik zal blijven spreken. Ik hoop dat ik verder op jullie steun kan rekenen.

We strijden voor de toekomst van onze kinderen, voor het overleven van de westerse geest, voor het behoud van onze vrijheid en democratie, voor ons joods-christelijke en humanistische erfgoed. We moeten dapper zijn en ons erfgoed redden en onze eigen grondwet. Het Westen is in gevaar, maar we kunnen nog altijd winnen, ook als we gekoeioneerd en geïntimideerd worden, ook als we met de dood bedreigd worden – we moeten opkomen voor onze waarden, de waarheid zeggen en we mogen nooit tot zwijgen worden gebracht.

Hartelijk dank.

Video: Wilders in de VS

Bron:

http://europenews.dk/de/node/54259

Vertaling: Liz

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Islam, Islamisering, Islamkritiek, Israël, VS, Wilders. Bookmark de permalink .

19 reacties op Geert Wilders: Toespraak in New York (integraal!)

 1. Linsky zegt:

  Prima toespraak.
  Het is te hopen dat zijn boek veel gelezen gaat worden.
  Maar de goede man maakt een enorme vergissing!
  Hij en vele anderen menen dat ze in hoofdzaak tegen de islam vechten, … maar;

  Een van de meest indrukwekkend, en tegelijkertijd minst bekende uitspraken van een visionair, een van de meest vooraanstaande burgers van de VS, Henry Ford, sprak zich ooit op deze wijze uit over de FED en het monetaire systeem in de Verenigde Staten:

  “Het is maar goed dat de mensen van deze natie (VS) niet weten hoe ons bancaire en monetaire systeem in elkaar zit. Als ze dat wel zouden weten, ben ik er zeker van dat er morgenochtend een revolutie zou uitbreken..”

  Het schijnt zelfs voor Wilders niet duidelijk te zijn, dat het verraad al zo diep zit en er dus geen kans op terugkeer naar de oude waarde is!
  De ‘transformatie’ van de mensheid is geen oprisping van enkel moslimknuffelaars, maar een al heel lang geleden georkestreerde strategie, van de echte machthebbers, om uiteindelijk de Totale Controle te verkrijgen, over de slaven die er na de grote ‘zuivering’ (ontvolking) over zullen zijn.

  ‘Er is iets achter de troon, dat groter is dan de koning zelf,’ ; Engelse staatsman Sir William Pitt in een toespraak tot The House of Lords in 1770.
  ‘De wereld wordt geregeerd door geheel andere personen dan verondersteld wordt door degenen die niet achter de coulissen staan,’ aldus Benjamin Disraëli, eerste minister van Engeland, in zijn in 1844 gepubliceerde boek Coningsby, or the New Generation.

  President Woodrow Wilson leverde zelf de US$ over aan een stelletje private bankiers
  Hij was degene die de FED het leven gaf, op 23 December 1923, toen het Congres met Kerstrecess was. Door een simpele handtekening van deze president, kreeg het systeem van Centrale Banken de macht over de US-dollar.

  Enige tijd later, bij zijn afscheid, blijkt dat Wilson echter spijt als haren op zijn hoofd heeft van zijn besluit en daad.. Hij omschrijft het zelf als het gevoel dat hij zijn volk heeft verkwanseld en bracht het zo onder woorden:

  “Ik ben een hoogst ongelukkig mens, want onbedoeld heb ik mijn land geruïneerd. Een grote industriële natie is afhankelijk van haar geldsysteem; ons systeem is gecentreerd. Daarom is de groei van onze natie en al haar activiteiten nu in de handen van een paar mannen.
  Wij zijn daardoor tot een van de slechts geleide landen verworden, tot een van de meest gedomineerde en gecontroleerde overheden in deze beschaafde wereld. Er wordt niet langer meer geregeerd vanuit Vrije Meningsuiting, we worden niet meer geregeerd door overtuigingen en de stem van de meerderheid. We worden geregeerd door de meningen en de dwang van een kleine groep mensen.”

  Zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar het moet duidelijk zijn dat de oorspronkelijke plannen al in een ververleden zijn gemaakt en uitgevoerd. Het ‘Spel’ zit in de laatste fase, waarbij het uitgesloten is, dat wie of wat dan ook roet in het eten zal kunnen gooien. Daarvoor staat er te veel op het Spel!

  “In totalitaire en semi-totalitaire samenlevingen gaat het er niet zo zeer om de waarheid te verhullen, als wel de burger tot in het diepst van zijn waardigheid aan te tasten. Dat gebeurt door hem in het gezicht voor te liegen over wat voor iedereen zichtbaar is. Het gevoel van machteloosheid dat op die manier teweeg wordt gebracht is ongetwijfeld de meest effectieve manier om de wil van een mens te breken zonder tot geweld over te gaan.”

  Wel, met de door overheden opgedrongen aanwezigheid van de meest verderfelijke, levensvijandige beweging die de mensheid ooit heeft geteisterd, zowel in het verleden als heden ten dage, is hen dat uitstekend gelukt…..!

  Het algemene en specifieke moslimgeweld is echter een zeer welkome bijkomstigheid, die niet eens echt noodzakelijk was, maar nu wel een uiterst effectief aspect blijkt te zijn in het versnellen van de “Grote Strategie’!

  islam is een compleet, ideologische, juridische, economische en politieke oorlogsdoctrine, een militair NWO-systeem!
  Met wapens kun je een beperkt aantal mensen doden,…met een ideologie miljoenen!
  Zelfs als het mensdom uiteindelijk zal overwinnen, zal dat enkel zijn ten koste van ontelbare slachtoffers.

  Enne, eheu…..waarom een oranje stropdas…?

  Like

 2. Linsky zegt:

  Daar komt overigens bij dat de wereld altijd al draaide om de duit en de fluit.

  Dwight D. Eisenhower zei eens;
  ‘When war becomes so profitable, you will see a lot of it’
  Vrij vertaald: ’Zolang er geld kan worden verdiend aan ellende, zullen we veel ellende zien!‘.

  President John Kennedy had 5 maanden vóórdat hij werd vermoord, Executive Order no. 11110 getekend, die de overheid van de VS de macht terug gaf, om haar eigen geld uit te geven. En dat dus buiten de Federeal Reserve (FED) om. Het was een poging van Kennedy om de FED uit zijn macht te ontheffen. De FED was en is in staat, om tegen een renteheffing, geld te lenen aan de Federale Overheid. Deze order, 11110, die op Juni 1963 door de president werd getekend, gaf het Ministerie van Financiën de mogelijkheid om ZELF geld uit te geven, buiten de FED om..!
  In feite is er een groot deel van dat nieuwe geld gedrukt en zelfs in omloop gebracht!
  Na de moord heeft Lyndon B. Johnson als vice president onmiddellijk diezelfde middag een eind er aan gemaakt.
  De Executive Order no. 11110 is echter nooit herroepen! Maar er is daarna geen president meer geweest die het nog aandurfde.

  Als zij al hun eigen Presidenten vermoorden omdat die in de weg staan…………wat zouden ze dan doen met de mindere goden…?

  Met alle respect voor Wilders en al zijn medestrijders,…ook zij zullen gewoon roependen in de woestijn blijven, die als ze te hard schreeuwen bedolven worden onder het (islamitische woestijn) zand!

  Like

 3. watcher2012 zegt:

  Uitstekende speech Geert!

  Like

 4. jowitteroos zegt:

  Mijn bewondering voor u Geert! Ik blijf in u en PVV geloven en mijn stem is voor u, voor ons gevecht in Nederland . Lang leve de Koningin en Geert Hiep Hoera

  Like

 5. G.Deckzeijl zegt:

  Simpel advies: stemt allen op 12 sep a.s. op de PVV. En wel hierom:
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/870859/2007/08/08/Genoeg-is-genoeg-verbied-de-Koran.dhtml
  En da’s niet de enige reden.
  Alle moslimfundamentalisten de wereld uit, te beginnen in de Europese Unie!

  Like

 6. skrheinlandmodell zegt:

  Hello E.J. Bron, uw kennis van Duits en het vertaling naar Nederlands zijn goud waard. Het gaf mij het idee om hetzelfde te doen naar Franstalig bewegingen. Hier onder tekst van een mail door mij naar hun verzonden.

  Geert Wilders à New-York ce 1er mai pour le lancement de son livre ”Marqué pour la Mort”.

  Un intéressant extrait de son discours d’aujourd’hui qui ea présente son nouveau livre.

  Veel mensen zijn helaas blind als het om de ware aard van de islam gaat. Ze zijn blind, omdat ze niet zien wat de islam werkelijk is en ze denken abusievelijk dat het een religie is zoals iedere andere religie.

  Cela veut dire : Beaucoup de gens sont hélas aveugles quant à la vraie nature de l’Islam. Ils sont ”aveugles” car ils ne voient  pas ce que l’Islam est dans les fait et ils pensent innocemment que c’est une religion comme les autres…

  Daarom heb ik een boek geschreven om u te informeren = C’est pour vous en informer que j’ai écris ce livre…

  De islam doorstaat niet de vier fundamentele testen, die een religie zou moeten doorstaan: = L’Islam ne passe pas les 4 tests fondamentaux qu’une religion devrait passer :

  1. Het vasthouden aan een religie moet een persoonlijke beslissing zijn.

  Addhérer à une religion doit être le fait d’un choix personnel

  2. Geen enkele religie zou moeten eisen, dat diegenen, die haar verlaten, gedood worden.

  Aucune religion ne devrait exiger que ceux qui la quitte soient tués.

  3. Een religie mag nooit de onderwerping van diegenen eisen, die geen lid van haar zijn.

  Une religion ne peut jamais exiger la soumission de ceux qui n’en sont pas membres.

  4. Een religie moet altijd in overeenstemming zijn met fundamentele mensenrechten.

  Une religion doit toujours être en accord avec les droits humains fondamentaux.

  Je vais commander le livre et vous en dirai plus bientôt. Amicales Salutations.

  Capitaine Willem, Commandeur de la ”Hansa Marine” – Bruxelles/Belgique – Plus sur http://w1p.fr/56144


  GOTLAND SEMINAR 

  Andre W. von BREMEN-Hans
  Brussels – Belgium

  E-mail : AndrevBremen@gmail.com

  Website : http://w1p.fr/56144

  “Unsere Nordlandia Lebensweise” 
  Deutschsprachigen ländern + Holland & Flandern + Skandinavien
  Von buch “Kapitalismus contra Kapitalismus” – Michel ALBERT – 1991

  Like

 7. Nicolazien zegt:

  Wat is onze Geert toch moedig en geweldig!
  En Lynksy: natuurlijk: het zijn onze eigen leiders die overal de oorzaak van zijn, en die zitten achter de schermen en hebben verborgen agenda’s. Maar met het betrijden van alle symptomen leggen we uiteindelijk ook de bron lam!!! De islam wordt door onze eigen leiders gebruikt om het volk te kunnen gaan onderdrukken (met de islam houd je het volk goed onder de duim wisten onze koloniale voorouders al!) Ze willen de islam gebruiken om bijvoorbeeld de democratie af te schaffen. Wij moeten ze dus de middelen uit handen nemen. Symptoombetrijding is op den duur effectief. Doorvechten dus!!!

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  Goede speech van Dhr.Wilders, echter evenals @linsky ben ik van mening, dat er een wereldwijd complot is gesmeed, waarin regeringsleiders slechts pionnen zijn op het schaakbord. Het uiteindelijke doel is een Nieuwe Wereld Orde, om de SATAN alle macht in handen te geven.
  de Islam is daar slechts een onderdeel van, we zijn verraden door de boven ons gestelden.

  Like

 9. lucky9 zegt:

  Goede toespraak. Geen enkel woord te veel of verkeerd. Wilders is goed bezig.

  Like

 10. Linsky zegt:

  Eerlijk gezegd vind ik ’t allemaal gewoon slap gelul!

  Er gebeurd niks structureels of zinnigs wat nou eens echt zoden aan de dijk zet.

  Wilders kan dan mooi schrijven (hoewel is ’t niet Bosma ) en ouwehoeren, maar met al zijn goede inzet en bedoelingen komt er tot op heden geen ene mallemoer van de grond.

  Ik beschuldig niemand, maar het blijft me vreemd voorkomen dat al die prachtige verhalen en retoriek, niets anders zijn dan mistgordijnen, waardoor het volk hoop blijft koesteren, maar ondertussen gaat de kolonisatie onder leiding van bijv. hoofdmoeftie Obama en zijn ambassadeurs hier in Eurabië, gewoon door.

  Terwijl we schelden, tieren, en bloggen en zelf kleine steentjes denken bij te dragen aan het algemeen debat, is de macht van de islam al in alle lagen van de samenleving doorgedrongen, en wordt hun positie met het uur meer geconsolideerd! Die gasten liggen krom van het lachen, om de ongebreidelde stupiditeit van de westerlingen.

  “Zo lang ze schrijven en praten, kunnen ze weinig kwaad. We pakken ze zelfs op hun woorden!!!”

  En natuurlijk mag je gedogen, en allicht ’n keer effe meedoen met de ‘grote jongens. Het establishment is daar volkomen op berekend hoor, maar het heeft nog nooit wat geholpen, om het volk een beter en aangenamer leven te schenken. Noem maar eens iets………! Ik kan me de tijd nog herinneren dat het ganse Nederlandse volk haar hoop vestigde op Joop den Uil…nou, uitgerekend vanaf die tijd is het land naar de klote!

  Like

 11. Linsky zegt:

  Waarschijnlijk is het onderhand eens tijd op te houden met ouwehoeren en wat structureels te gaan doen. Bijvoorbeeld op zoek gaan naar alternatieve vormen van samenlevingen. Systemen, waarin een we tot ons eigen recht kunnen komen en expressie kunnen geven aan wat we echt willen.

  Daar zijn momenteel talloze voorbeelden van. In Spanje, Griekenland, Italië en ook hier in ons eigen Nederland hebben we vele voorbeelden van andere systeemvormen die meer recht doen aan wie we werkelijk zijn en ruimte bieden aan de intrinsieke creativiteit die de mens van nature bezit.

  Ik ben net als de rest ook een schaap….maar dan wel een zwart!
  Alleen een dooie vis gaat met de stroom mee.
  Enne, …er zijn heel wat stromen om tegenin te zwemmen!

  In dit Spaanse dorp Marinaleda in Andalusie doen ze het ook anders!
  In Marinaleda kost een huis 15 euro per maand. Sport is er gratis en fitnessen doe je voor twee euro per maand. De dorpsbewoners hebben 12 jaar lang tegen de regering gevochten. Inmiddels heeft burgemeester Juan Sanchez Gorillo beslag weten te leggen op 1.200 hectare grond.

  http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/terzake/2.19975/2.19976/1.1226597

  En misschien een idee hier eens over na te denken;
  Byron Katie: You Need More Money – Is that True?

  Like

 12. Linsky zegt:

  Er is niks beestachtig aan moslim gedrag.

  Dieren gedragen zich menselijker!

  De meeste, zo niet alle scènes in deze video werden gefilmd in moslimlanden.
  Bron; http://barenakedislam.com/

  Evolution is a LIE. Islam is truth. Darwin Disproved.

  Like

 13. CDlogo zegt:

  @Linsky 1 mei 2012 om 13:39

  U heeft gelijk en het lijkt mij sterk dat Wilders hier geen weet van heeft.
  De reden waarom Wilders dit niet krachtig voor het voetlicht brengt, geeft u in uw volgende comment zelf al het antwoord in uw stukje over Kennedy…….als Kennedy zoiets al niet wist te overleven zou Wilders daar wel kans voor zien denkt u ?

  Like

 14. Gt zegt:

  @ Tom Hendrix

  Zou zo zeggen lees de Boogey man maar eens.
  Geschiedenis als complot, dit boek is nergens meer te krijgen, ik snap wel waarom.

  Like

 15. Indi zegt:

  Niet te geloven hoe kortzichtig jullie allen zijn. Dat gaat onze ondergang zijn.

  Like

 16. Linsky zegt:

  Indi ;
  ???
  Wie is jullie?

  Like

 17. E.J. Bron zegt:

  @Indi

  ?????? Uitleg met argumenten s.v.p.!!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s