Glenn Beck: Interview met Geert Wilders (+ video)

Vorige week begon Glenn Beck een deel van zijn avonduitzendingen te wijden aan helden die zich geconfronteerd zagen met enorme tegenslagen, maar er toch in geslaagd zijn vooruitgang te boeken bij het realiseren van hun doelstellingen. Van een diepte-interview met omstreden rocker Ted Nugent tot aan het geven van een podium aan de voormalige NSA-klokkenluiders, zal Beck doorgaan hulde te brengen aan hen die een hoge prijs hebben betaald, eenvoudig door goede burgers te zijn. Op woensdag werd voortgegaan op dit thema met een man die leiding geeft aan de aanklacht tegen de islamisering van Europa, het Nederlandse parlementslid Geert Wilders. Voor wie niet bekend is met de trouwe pro-Israël, radicale anti-islam standpunten van deze politicus, hieronder een kort profiel.

Een blijvende liefde voor Israël

Geboren in Venlo aan de Duitse grens, werd Wilders katholiek opgevoed. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontvluchtte zijn vader de regio uit angst voor de dreigende nazi’s en weigerde ooit nog – zelfs veertig jaar later – een voet in Duitsland te zetten. Het overnemen van zijn vaders sentimenten bracht Wilders ooit tot uitdrukking in een interview, dat hij in militaire dienst tijdens een gezamenlijke oefening het kampement niet hoefde te delen met de Duitsers. Dit geeft enig vermoeden van de afkeer van Wilders die hij in het verleden heeft getoond van geweld en onderwerping.

De jonge Wilders droomde van reizen naar Australië, maar door de hoge kosten werd het uiteindelijk Israël. Hij bleef daar ongeveer twee jaar. In Israël werkte Wilders naar verluidt als vrijwilliger in een ‘moshav’ (vergelijkbaar met een kibboets, maar wel met particuliere landeigenaren) en werkte samen met andere joodse gezinnen. Later reisde hij naar naburige Arabische landen en was alleen maar ontzet over het gebrek aan democratie wat hij daar zag.

Het was gedurende deze jaren dat Wilders’ opvattingen over Israël en het Midden-Oosten
vorm kregen. In feite, vanaf die periode beschouwde Wilders Israël als zijn tweede huis en ontwikkelde hij een gevoel van solidariteit met de omstreden joodse staat. Sindsdien reisde hij naar schatting 50 keer naar Israël en is uitgesproken in zijn veroordeling van een groot aantal van de vijanden van de kleine natie.

Met betrekking tot het Israëlisch-Palestijnse conflict meent Wilders dat Palestijnen geen aanspraak kunnen maken op een deel van Israël, omdat hun ware thuis eigenlijk gelegen is in Jordanië. Tijdens een felle toespraak in Tel Aviv in december 2010 waardeerde Wilders Israël als zijnde “een enorme bron van inspiratie” en hij zei dat hij trots was “naast Israël te mogen staan.” Hij voegde er aan toe:

“Ik ben dankbaar om Israël. Ik zal Israël altijd verdedigen. Uw land is de bakermat van de westerse beschaving. Met goede redenen noemen we dat de joods-christelijke beschaving.”

“Vrienden, Israël is niet de schuld van de situatie in het Midden-Oosten. Het probleem is de islam in zijn afwijzing van het recht van Israël om te bestaan. Pas vorige maand sloot Fatah haar conventie af met de verklaring van de flagrante weigering om Israël te erkennen als joodse staat.”

Hij ging verder met uit te leggen dat het probleem ligt bij de westerse leiders, die “weigeren te begrijpen dat Israël voor het Westen de ‘kanarie in de kolenmijn’ is.”

Naast zijn liefde voor Israël is Wilders misschien het meest bekend om zijn kritiek op de radicale islam en zijn inspanningen om de islamisering van Nederland tegen te gaan. Op basis van zijn overtuiging dat de Koran in essentie dezelfde boodschap bevat als Adolf Hitlers’ ‘Mein Kamp’, heeft Wilders opgeroepen tot een landelijk verbod van de koran en heeft de deportatie van veroordeelde moslim criminelen gesteund. Hij heeft ook verklaard dat de immigratie uit islamitische landen naar Nederland moet worden stopgezet. In een interview met de Guardian legde Wilders uit dat de islam “iets is dat we ons in Nederland niet meer kunnen veroorloven.”

“We moeten de islamisering van Nederland stoppen… Niet alle terroristen zijn moslims, maar bijna alle terroristen zijn moslims.”

Hij maakte duidelijk dat hij geen voorstander is van ‘haat-speech’, beter gezegd, hij probeert alleen maar eerlijk te zijn. “Ik wil eerlijk zijn. Ik heb geen hekel aan mensen. Ik heb geen hekel aan moslims. Ik haat hun boek en hun ideologie.”

Wilders, die tekeergaat tegen het moreel relativisme, kwam tot zijn conclusies over de koran en de islam na het bestuderen van vele teksten en soera’s (islamitische heilige verzen). Hij zegt dat hij daarin een ideologie vond vol vitriool, dat misbruik en moord beloont in plaats van liefde en tolerantie. Om zijn Nederlandse landgenoten te waarschuwen en op grotere schaal alle wereldburgers (in het bijzonder leden van regeringen) te waarschuwen voor het groeiende gevaar, produceerde Wilders een korte film over de islam, getiteld “Fitna”. Al Qaida vaardigde daarop een fatwa uit.

Wilders uitgesproken meningen hadden beschuldigingen van ‘haat-speech’ tot gevolg, een aanklacht waar hij formeel voor werd berecht in Nederland. De zaak duurde van 2010 tot juni 2011, toen hij onschuldig werd bevonden. Hem werd zelfs de binnenkomst in landen als Engeland geweigerd vanwege zijn opvattingen. Het door Wilders recent uitgebrachte boek “Marked for Death: Islams War Against the West and Me” zal hem de gelijke opleveren brengen binnen de islam en inderdaad ook binnen de progressieve wereld.

Hij heeft gestreden voor een ‘First Amendment’ in Europa, zodat ‘haat-speech’ wetten in geheel Europa niet meer van toepassing zijn als eenvoudig de waarheid wordt gezegd over een bepaalde kwestie.

Onder voortdurende doodsbedreigingen, en dat al jaren, is Wilders gedwongen te leven met een 24-uurs politiebescherming. Hij moet soms gescheiden van zijn familie wonen voor hún bescherming en was zelfs voor zijn eigen veiligheid gedwongen te slapen in kazernes. Hij vertelde de Guardian over zijn gebrek aan vrijheid en privacy en gaf toe dat als hij zou zeggen dat hij niet bang was, hij zou liegen.

Ontkoppelen van de EU

Een van Wilders’ minder bekende kruistochten – in het bijzonder in de aanloop naar de Nederlandse verkiezingen in september – is zijn aanzet dat Nederland zich losmaakt van de Europese Unie en de Eurozone. Na de bijna ineenstorting van Griekenland en de gevolgen die door heel Europa werden gevoeld, meent Wilders dat door nationaliteit in plaats van ‘bureaucraten in Brussel’ Nederlanders hun eigen regels kunnen bepalen, zoals wie er het land binnenkomt, immigratie en het hebben van een eigen munt.

“Zonder dat kunnen we onze eigen identiteit niet verdedigen en vechten tegen de islamisering.”

Hij is ook voorstander van de herintroductie van de gulden en het zich in de verkiezingscampagne richten op de desintegratie van de economie. Terwijl de economen zijn mening zouden kunnen betwisten, dat de voordelen van het lid zijn van de Eurozone opwegen tegen de kosten, staat de publieke opinie achter zijn verzet tegen de bezuinigingen.

Interview met Glenn Beck

Gedurende zijn woensdagavonduitzending interviewde Beck Wilders – de “meest bedreigde politicus in Nederland… en zelfs in de wereld” – om dieper in zijn denken te duiken en te analyseren welke kant het met Europa uit zal gaan.

Volgens Wilders beginnen Europeanen ‘wakker te worden’ met betrekking tot de gevolgen die de massa-immigratie op hun land heeft gehad. Met wat hij beschouwt als een onevenredig grote allochtone gemeenschap, voornamelijk bestaande uit moslims uit Noord-Afrika, zei Wilders, dat burgers “zich niet meer veilig voelen in hun eigen buurt… en op straat.” Hij merkte op dat deze immigranten grotendeels niet werken en uiteindelijk een gemeenschap vormen die meer betrokken is bij de criminaliteit dan de rest van de bevolking.

Wilders zei ook tegen Beck dat zijn politieke partij de derde grootste werd in Nederland, omdat zijn boodschap aankomt bij de gewone mensen. Hij zei dat zijn partij geen 15 % van de stemmen zou hebben vergaard als zij voorstander zou zijn van racisme of geweld, op welke manier dan ook. “Partijen als de mijne zijn respectabele partijen die op een democratische manier werken,” zei hij.

Beck vroeg of iemand moslim zijn kan en geen extremist en geen gevaar voor het Westen. Het antwoord van Wilders was complex, maar in wezen is hij van mening dat het een contradictie in zichzelf is om een gematigde moslim te zijn, omdat de koran vol is met verzen die oproepen tot geweld en de profeet Mohammed zelf moorden pleegde in de naam van Allah. Omgekeerd zegt Wilders, dat hij een onderscheid maakt tussen ideologie en religie, en terwijl hij niet gelooft in de islam,  gelooft hij dat het in het vermogen van mensen ligt om voor de vrijheid te kiezen.

Als het gesprek komt op de crisis in Europa, wijst Wilders op de ‘grote puinhoop’ in de EU, die van de bevolking nog minder steun heeft dan ooit tevoren. Hij voorspelde dat de EU nog enkele maanden verwijderd is van de ineenstorting en herhaalde zijn wens om zich uit de eurozone terug te trekken in een poging Nederland van meer stabiliteit te voorzien.

Video:

Bron:

http://www.theblaze.com/stories/beck-hosts-anti-islamist-dutch-mp-geert-wilders/

Vertaald uit het Engels door:

vederso (voor https://ejbron.wordpress.com/)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Geert Wilders, Islam. Bookmark de permalink .

7 reacties op Glenn Beck: Interview met Geert Wilders (+ video)

 1. louis-portugal zegt:

  Wat zal een hoop links die ” NIKS GEHOORD EN GEZIEN” hebben zitten te blazen en te schelden.
  Ik heb nog niet veel reacties gezien eigenlijk maar zal wel aan mij liggen..

  Like

 2. guusvelraeds zegt:

  Geert heeft goed zijn standpunten en gedachten over de Islam weergegeven in het intervieuw. Alleen heeft hij verzuimt het meest grote verschil tussen Islam en de godsdiensten van het boek te weten Jodendom en Christendom aan te geven. Dit grote verschil is dat zowel binnen Jodendom alsook Christendom de gelovige opgeroepen wordt in vrijheid en in dialoog met zijn God zijn persoonlijke geweten en vrije keuze tot goed en kwaad tot ontwikkeling te brengen. Binnen het Jodendom en Christendom wordt het goede beloond en het kwade bestraft en kan het geweten knagen indien kwaad gedaan wordt. Binnen de Islam wordt dit persoonlijke ontwikkelingsproces niet gestimuleerd en is er van dialoog tussen Allah en de gelovige helemaal geen sprake. Binnen de Islam heerst totale onderworpenheid en overgave aan Allah, aan de Koran en aan de profeet. De gelovige krijgt geen ruimte en al helemaal geen dialoog en onafhankelijkheid zijn persoonlijke geweten te vormen. Dit brengt mensen voort zoals in Toulouse en op vele andere plaatsen in de wereld waar zonder mededogen ook kinderen van 3 jaar en jonger gedood worden zonder enige vorm van gewetenswroeging. De Islam en Allah belonen terreur met het paradijs terwijl de God van de Joden en de Christenen de mensen na de dood zekerheid en verlossing schenkt gaat Allah in zijn almacht volledig willekeurig te werk en laat hij de moslim tot het allerlaatste moment in onzekerheid over zijn lot na de dood. Tenzij je een terrorist bent geweest en gedood hebt in naam van Allah. Dan wandel je zo het paradijs in waarin de beloning louter en alleen bestaan uit oneindige geile seksualiteit.

  Like

 3. vederso zegt:

  @ guusvelraeds. Indrukwekkende reactie. Daar moet ik meer dan een nachtje over slapen.

  Like

 4. lucky9 zegt:

  Inderdaad guusvelraeds.
  De moord op bij voorbeeld een homo in Luik vandaag is geen homofobe misdaad maar een islamitische misdaad. Dat is een enorm verschil!
  Reken het boeddhisme maar bij in het rijtje van rationele menswaardige religies of levensbeschouwingen.
  Als atheïst veroordeel ik alleen de islam in zijn totaliteit. De islam is de enige overlevende oervorm van fascisme. De islam dient vernietigd te worden in het belang van de mensheid en haar voortbestaan. De niet-fascistische religies worden door de islam bedreigd in hun voortbestaan. Dat is fundamenteel fout.

  Like

 5. alidas zegt:

  Hans van de Mortel
  GOD heeft de bijbel niet geschreven dat hebben mensen gedaan.
  Hoeveel geloven zijn er niet is ook niet van GOD hebben ook de mensen gedaan al ruziemakende.
  En ruzie maken doen ze nog want ze willen allemaal hun zin hebben want ze hebben allemaal het ware geloof.Daar kun je GOD de schuld niet van geven.
  GOD heeft de mensen geschapen maar wist niet dat ze er zo een rotzooi van zouden maken.

  Like

 6. Linsky zegt:

  alidas ;

  Daar heb je naar mijn mening helemaal gelijk in.

  Wat me mijn hele leven al verbaasd, vanaf dat ik er kennis mee maakte op school, is dat er zo ontzetten veel mensen, hele kuddes in boeken geloven.
  Om daar achter te komen heb ik ze zelf gelezen.

  De Bijbel de koran, de Veda’s de Mahabharata, de Ramayana, de Popol Vu, etc.. etc…
  Wat me dan uitermate verbaasd is dat onze regeringsleiders en andere wijzen en overheden, doodgemoedereerd in kerken zitten, op hun knieën en de een of andere Godheid aanbidden.

  Men noemt dat ‘geloof’!

  Sommigen bestaan het zelfs, om dat te doen in een moskee terwijl zij dat geloof officieel niet eens aanhangen!……Ja werkelijk, die zijn er…bijv. Welten.

  Uit eigen ervaring dus, ben ik dus tot de conclusie gekomen dat er in geen enkel boek ter wereld iets staat, wat welke God dan ook geschreven heeft!
  Het is allemaal door mensen opgetekend.

  Ik herhaal…mensen!

  Waar blijft dan de zeggenschap van het geschrevene???
  Dit wil natuurlijk niet zeggen dat ‘geloof’ per definitie niet goed is,
  waar ik op wil wijzen is, dat het werkelijk Godgeklaagd is dat mensen
  hun normen, waarden, en ethiek afmeten aan wat iemand in een boek heeft neer geplemd!
  De R. K. kerk, besloot om een aantal boeken zelf samen te stellen,
  op een wijze die garantie bood om de kudde in het gareel en onder controle te kunnen houden.
  1300-1400 jaar geleden deed men dat ook nog eens maar besloot toen een tegenwicht te kweken, teneinde op het juiste moment deze kuddes tegen elkaar te kunnen opzetten.
  De koran echter was werkelijk geheel tegengesteld aan de ‘nobele’ doelstellingen vermeld in het Nieuwe Testament.

  Daar zit natuurlijk een bedoeling achter.
  Intelligentie lieden hebben al eeuwen getracht de teksten te doorgronden en te interpreteren.
  Het is echter simpel, de Bijbel looft en respecteert het Leven,
  de koran verloochend en veracht het Leven!

  1..500.000.000. moslims, zo ongeveer, ‘geloven’maar al te graag in dat boek.
  Het belooft hen heerschappij over alles en iedereen.
  De macht over vrouwen en kinderen en de rest wat niet in hun kraam te pas komt, vernietigen ze gewoon.

  Gelegitimeerd door…een boek……..
  geschreven door een verkrachter, moordenaar, imbeciel en pedofiel!!!

  Leve het “zelf bewustzijn” van de mens!

  Like

 7. Jan zegt:

  Glenn Beck draait door:

  ….
  Earlier tonight, FoxNews.com covered a segment on Glenn Beck’s radio program where the host compared Breitbart News Executive Chairman to Nazi propagandist Joseph Goebbels.

  http://www.breitbart.com/big-journalism/2016/02/25/breitbart-reverses-smear-heckles-ailes-murdoch-beck-establishment-in-foxnews-com-front-page-article/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s