De vijanden in het Oosten

Volgens de Roemeense schrijfster Anca-Maria Cernea werd het communisme in haar geboorteland niet echt overwonnen. Wat Cernea over Roemenië bericht, geldt ook voor de meeste andere voormalige communistische landen in Europa. Er heerst een voortdurende strijd in Oost-Europa, die niet lijkt te worden gezien door de westerse publieke opinie, vooral niet door Amerikaanse politici. Onlangs schreef een Poolse journalist aan mij: “Ik denk, dat veel Amerikaanse politici geen flauwe notie hebben van de aard van het Bolsjewisme. Om het even of zij historici zijn of strategen of wat voor experts dan ook, dat betekent niet, dat zij de Russische methodes doorzien”.

Tot deze Russische methodes behoort ten eerste de controle van de politieke oppositie door geheimagenten, ten tweede strategisch bedrog en desinformatie met als doel de misleiding en ondermijning. Ten derde de dreiging met of de inzet van politiek geweld en ten vierde de alleenheerschappij over de media, de grote ondernemingen en de bureaucratie van de staat. Deze methodes worden in Oost-Europa nog steeds ingezet en wel ten voordele van Rusland en de voormalige communistische elite. Helaas werd het oude communistische systeem niet volledig uitgeroeid. Het communisme werd niet verwerkt, geen gerechtigheid voor miljoenen onschuldige slachtoffers. Wie wil begrijpen wat er in plaats daarvan is gebeurd, zou heel goed moeten lezen wat Anca-Maria Cernea te zeggen heeft. Toen ik haar vroeg of Roemenië een vrij land zou zijn, antwoordde ze: “Ik kan deze vraag niet met ja of nee beantwoorden. Ik zou zeggen, Roemenië is een relatief vrij land”.

Natuurlijk is ze er dankbaar voor dat Roemenië nu meer vrijheid geniet dan voor 1989. “Van de andere kant”, voegt ze er aan toe, “kan ik niet zeggen dat we echt vrij zijn, gemeten aan klassieke westerse maatstaven van democratie omdat onze samenleving teveel kenmerken van een oligarchisch systeem bezit”. Dit oligarchische systeem is gedeeltelijk een voortzetting van het oude systeem. Ze zegt, dat de democratische, prowesterse krachten “het nooit volledig gelukt zou zijn (of hebben dit nooit echt grondig geprobeerd) om onze samenleving van oligarchische en Russisch georiënteerde invloeden te bevrijden, zoals tijden de ambtsperiode van president Constantinescu met de regering van de Democratische Conventie of nu, onder president Băsescu, die op dit moment voor de tweede keer president is, samen met zijn middenrechtse regering, die hoofdzakelijk door de liberaal-democratische PDL wordt ondersteund”.

In Roemenië heerste een van de meest onderdrukkende regimes van Oost-Europa. De communistische partij en de geheime dienst bezaten bijna de totale controle over de Roemeense bevolking. Volgens Cernea “bezetten de mensen, die het communistische regime en de almachtige politieke politie dienden, bijzonder geprivilegieerde posities, zowel in sociaal als economisch opzicht; ze waren onderling aan elkaar verbonden via gemeenschappelijke belangen, ze waren handlangers bij hele zware misdaden en niet in de laatste plaats door de angst voor elkaar, waarmee een aflossing van het systeem verhinderd moest worden. De rest van het Roemeense volk leefde in ellende en terreur, afgesneden van de geciviliseerde wereld. Bovendien werd onze samenleving vergiftigd door het alomtegenwoordige wantrouwen. Iedereen verdacht zijn collega´s, buren en zelfs zijn familieleden van collaboratie…”

Cernea legt uit, dat de communistische elite “niet bereid was om afstand te doen van de privileges, die hij door moord, hoogverraad en diefstal had verkregen… Integendeel, hij en zijn nakomelingen werden rijke zakenmensen, mediagrootheden en succesvolle politici. Zij vormden een soort geprivilegieerde kaste, een establishment, dat over enorme macht beschikt, om het even wie officieel het land regeerde”.

Dit establishment, aldus Cernea, “is de grootste hindernis”, die een land ervan afhoudt om werkelijk vrij te worden. Dit establishment, bestaande uit voormalige communistische functionarissen en hun kinderen, “verhindert, dat de instellingen van een democratische staat echt kunnen functioneren en het is de bron van de wijdverbreide corruptie…” Ze zegt, dat prowesterse krachten altijd vanuit een nadelige positie zouden moeten opereren. De postcommunistische structuren worden gedomineerd door vroegere functionarissen van het communistische regime. Deze voormalige communisten zijn ook de bron van datgene, wat Cernea “bedreigend en georganiseerd politiek geweld” noemt.

“Politiek gezien zijn we relatief vrij, in die zin, dat er bij ons verkiezingen zijn, dat we verschillende partijen hebben en dat er een zekere politieke concurrentie bestaat.”, aldus Cernea. “Maar de competitie is alles andere dan fair. En dat geldt ook voor andere aspecten van de vrijheid, zoals de vrijheid van de pers of van zaken betreffende de rechtsstaat. In een bepaalde graad kan de normale Roemeense burger tegenwoordig van zijn recht op vrije meningsuiting gebruikmaken of gerechtigheid voor de rechtbank krijgen. Het is echter heel moeilijk voor een gewone burger om te winnen als zijn of haar belangen in botsing komen met de belangen van het postcommunistische establishment.”

Hoewel ze niet meer de totalitaire controle over de pers bezitten, beheersen de voormalige communisten desondanks de media. “Ze bezitten de meeste media-ondernemingen en ze aarzelen niet om hiervan naar believen gebruik te maken. Ze praktiseren karaktermoord en houden belasterings- en intimidatiecampagnes tegen iedereen, die het establishment aanvalt – hun huidige doel is hoofdzakelijk president Băsescu. Wat betreft de zaken die de rechtsstaat aangaan, waren de meeste Roemeense rechters een deel van de oude structuren. Volgens Cernea “buigen ze het recht om als het in het belang van het establishment is. Er bestaan reusachtige, corrupte netwerken, waarin zowel politici als rechters verstrikt zijn, zoals onlangs in de zaak Voicu-Costiniu duidelijk werd, toen een aantal van deze mensen gearresteerd en aangeklaagd werd.”

Maar hoe kwam het daartoe? De revolutie van 1989 bracht het oude communistische systeem toch zogenaamd ten val. Hoe kon het de communistische elites lukken om de controle over de belangrijkste posities van het land te behouden? Zoals Cernea uitlegt, vond er een authentieke anticommunistische revolutie plaats: “Maar er was ook een staatsgreep, die door mensen van het regime werd georganiseerd, die hun bevelen uit Moskou kregen. De Sovjets hadden hun agenten in de Roemeense communistische partij en in de geheime dienst, de Securitate; Ceauşescu wist van hun bestaan, hij hield hen onder controle, maar zijn positie tegenover de Sovjet-Unie stond het hem niet toe deze mensen te elimineren.”

Cernea gaat er van uit, dat de Sovjets hielpen de omwenteling in Oost-Europa in 1989 voor te bereiden, met dien verstande: “Als ik zeg, dat de Sovjets dit voorbereidden, dan bedoel ik niet, dat alle veranderingen die in 1989 plaatsvonden, voor 100% manipulaties van de KGB waren. Ik bedoel veelmeer, dat de Sovjets al lange tijd voor 1989 wisten dat hun systeem mislukt was en dat ze aan projecten werkten, die ervoor zouden zorgen dat zij hun macht zouden kunnen behouden of zelfs uitbreiden door hun verschijningsbeeld te veranderen door glasnost en perestrojka en bepaalde, minder belangrijke, aspecten van hun controle over Oost-Europa opgaven, zoals de marxistische ideologie of de planeconomie. Ik denk, dat hun plannen grotendeels opgingen, maar niet helemaal.”

Men zou wel in het achterhoofd moeten houden welke consequenties de analyse van Cernea voor de nationale veiligheid van de westerse landen met zich meebrengt, vooral gezien het huidige regime in Rusland, de voortgezette modernisering van de Russische strijdkrachten en Rusland´s alliantie met Iran. Men vraagt zich noodgedwongen af of Roemenië een betrouwbare bondgenoot van de NAVO kan zijn. Cernea antwoordt hier op: “Zolang Băsescu president van Roemenië is, weet ik zeker dat er geen twijfel bestaat over onze betrokkenheid in de alliantie met de VS. Integendeel, zoals ik de situatie nu zie, is het eerder een probleem voor ons en Băsescu dat de VS steeds minder belangstelling in Oost-Europa tonen en dat wij er niet op kunnen vertrouwen dat onze Amerikaanse bondgenoten ons tegen de Russen zullen beschermen. Het hangt veel meer van De Amerikanen af of Roemenië een del van de vrije wereld blijft of terugvalt onder Russische heerschappij – als Băsescu bijvoorbeeld een ongeluk krijgt of door andere omstandigheden uit zijn functie wordt verwijderd.”

Geeft Cernea daarmee aan dat Moskou Roemenië zou kunnen heroveren? Ze zegt: “Het Roemeense volk heeft een traditioneel vijandige houding tegenover de Russen. Dat is diep geworteld in onze mentaliteit en cultuur en veel ouder dan het communisme. De ervaring met het communisme heeft deze vijandschap nog aanzienlijk versterkt. Illiescu zelf moest zijn verbondenheid met Moskou versluieren, hoe moeilijk hij dit ook vond. Het is niet de vraag of het Roemeense volk naar de Russen overloopt. De vraag is of het Roemeense volk zijn vrijheid kan behouden onder een oligarchie, die niet in de principes van de rechtsstaat gelooft en stiekem Moskou ondersteunt”.

“Volgens mij”, aldus Cernea, “wordt de NAVO in werkelijkheid door meerdere factoren ondermijnd. Het feit dat voormalige communistische landen, met hun voormalige communistische legers en geheime diensten, nu lid van de NAVO zijn, is slechts een van de risico´s, maar niet de belangrijkste, daarmee kan en zou men moeten kunnen klaarkomen. Maar ook de westerse legers en geheime diensten zijn waarschijnlijk ondermijnd. Maar zelfs dat is niet het grootste probleem, het is veelmeer dat de NAVO geen echte politieke wil schijnt te hebben, geen realistisch plan, geen effectieve besluitvorming, geen leiding. De NAVO gaat steeds meer lijken op de OSCE of de VN, gewoon nog een discussieforum, zoals zoveel andere internationale organisaties. Zij handelt niet als een militaire alliantie, die vastberaden is om haar waarden tegen echte, duidelijk gedefinieerde vijanden te verdedigen.”

Cernea heeft gelijk en er is nog veel meer over te vertellen. Het Westen heeft zijn richting verloren. We herkennen onze vijanden niet meer. We bewapenen ons niet meer om ons tegen Rusland te verdedigen – onze belangrijkste vijand. Het lijkt erop of de westerse strijdkrachten alleen nog gericht zijn op de strijd tegen zwakke tegenstanders – zoals de Taliban, Noord-Korea of Iran. Van een grote en machtige tegenstander, zoals Rusland, spreekt men niet meer als bedreiging. Zo´n uitspraak zou een schandaal zijn. We zoeken te pas en te onpas partnerschap en vrede met Moskou. De politiek van Amerika is een vreemde mengeling van arrogantie en appeasement. Het is treurig om toe te moeten geven dat alles verloren kan zijn wanneer we de waarschuwingen van diegenen negeren, die tegen de Russische tirannie strijden – in Roemenië, in Polen, in de Oekraïne en in andere landen.

Het communisme is niet dood. We hoeven alleen maar naar de Amerikaanse politiek te kijken om dat te herkennen.

Bron:

http://tinyurl.com/879z7wl

Auteur: Jeff Nyquist

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Communisme, Europa. Bookmark de permalink .

6 reacties op De vijanden in het Oosten

 1. eva zegt:

  Tot deze Russische methodes behoort ten eerste de controle van de politieke oppositie door geheimagenten, ten tweede strategisch bedrog en desinformatie met als doel de misleiding en ondermijning. Ten derde de dreiging met of de inzet van politiek geweld en ten vierde de alleenheerschappij over de media, de grote ondernemingen en de bureaucratie van de staat.
  Als men het woord Russische weg gumt komt deze strategie gevaarlijk dicht bij de strategie die Brussel hanteert.
  Niet voor niets heet het in de volksmond de EUSSR!!

  Like

 2. Nico zegt:

  Wat weergegeven wordt, zijn de gebruikelijke spelletjes van macht. In Europa en Amerika werkt het hetzelfde. De inhoud komt overeen, maar de verpakking is anders.

  Like

 3. Jan zegt:

  Dupes: How America’s Adversaries Have Manipulated Progressives for a Century, Paul Kengor
  http://www.amazon.com/Dupes-Americas-Adversaries-Manipulated-Progressives/dp/1935191756

  Een verplicht werk voor iedereen die een smoorhekel heeft aan alles wat met socialisme, communisme te maken heeft. Kengor laat zien hoe naïef politieke leiders zijn, hoe zij zich voor de kar hebben en laten spannen van Rusland en dat tot de dag van vandaag. Hoe een kleine ‘elite’ van kwaadwilligen voortdurend anderen een rad voor ogen draait, de naïeve volgelingen.

  Ook laat Kengor duidelijk zien hoe vergiftigd Hollywood is, dat McCarthy niet die heksenjager is voor wie links hem houdt, maar dat het communisme tot in het Witte Huis was doorgedrongen, zoals nu de islam.

  Like

 4. louis-portugal zegt:

  Een logisch verhaal.
  Ik zou het zelf bedacht kunnen hebben.
  We zien het ook weer in de Ukraine met Timoshenko.

  En idd. eva is het nu weer aan het gebeuren met ons in Brussel.

  En waarschijnlijk, in ieder geval hopelijk zal het (EU) nu weer omvallen omdat het niet te betalen is.
  Het internet geeft de moderne mens gelukkig de mogelijkheid om geïnformeerd te zijn hoewel er te weinig gebruik van gemaakt wordt gezien de “sympathy” die er bestaat voor de islam en het weigeren om de angst van mensen voor die rotsooi te accepteren of er in ieder geval rekening mee te houden..

  Like

 5. Columnist zegt:

  Cultureel marxisme is nog erger dan de islam. Cultuurmarxisten stoken moslims op om speciaal het Westen te grijpen.

  Like

 6. “Waar ik net ineens aan denk is”
  Die Oorlog tussen Iran en Irak waren volgens mij gewoon trainingen tussen beide landen
  voor wat er komen zal .dat handje vol is maar een peuleschil voor die barbaren in het Oosten ,
  ************
  En wat houd cultuurmarxsisme nou weer in?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s