Lawfare bereikt Duitsland

Nu heeft Duitsland zijn eigen versie van Geert Wilders in Nederland en Elisabeth Sabaditsch-Wolff in Oostenrijk – Michael Mannheimer werd geconfronteerd met gerechtelijke vervolging voor het doen van uitspraken over de islam, onwelgevallig voor moslims en voor hun politiek correcte bondgenoten. Mannheimer raakte in botsing met de Duitse autoriteiten na zijn verklaring”Oproep tot algemeen verzet van het Duitse volk op grond van Artikel 20, paragraaf 4 van de grondwet” op 8 april 2011. Hij deed deze oproep in eerste instantie in het commentaargedeelte van de conservatieve Duitse website “Politically Incorrect” (PI), die als uitgesproken doelstelling o.a. heeft oppositie “tegen de islamisering van Europa.” Mannheimer’s verklaring van verzet op het internet leverde hem een strafrechtelijke vervolging op en een boete van 50 euro keer 50 dagen (€ 2500,-) van een rechtbank in de Zuid-Duitse stad Heilbronn in de deelstaat Baden-Württemberg.

Michael Mannheimer beheert zijn eigen conservatieve website, die zeer kritisch is tegenover de islam en hij heeft de afgelopen jaren naam gemaakt met verschillende optredens op conferenties en demonstraties. Op zijn website heeft Mannheimer zijn steun gegeven aan “Nürnberg 2.0”, een zelfbenoemd internet “documentatiecentrum van de systematische en illegale islamisering van Duitsland en de criminele daden van linkse fascisten in de onderdrukking van het volk.” Nürnberg 2.0 verzamelt allerlei informatie over de gevestigde, linkse politici en intellectuelen die zaken steunen zoals een liberaal immigratiebeleid en cultureel, relativistisch “multiculturalisme”, vermoedelijk met de bedoeling van een toekomstig tribunaal als de naamgenoot van Nürnberg 2.0 uit de Tweede Wereldoorlog.

In zijn manifest op de PI-website verwees Mannheimer naar de Duitse grondwet of de ‘de facto’ grondwet (zie grondwetsartikel 146), die verklaart dat “Alle Duitsers het recht hebben zich tegen elke persoon te verzetten die probeert de constitutie af te schaffen, als er geen andere middelen ter beschikking staan.” Mannheimer’s rechtvaardiging voor het doen van dit Duitse beroep op het natuurlijk recht op revolutie was, dat het gehele Duitse establishment van “politiek, academische wereld, media, justitie en ook de kerken, sympathiseren en collaboreren met de islam en op massieve schaal is overgegaan te werken aan een daar uit volgende afschaffing van de Duitse grondwet, overeenkomstig de islam.” In het negeren van de wil van het volk heeft het ‘establishment’ “miljoenen” moslimimmigranten naar Duitsland gebracht, “die onze cultuur en verworvenheden verachten en onze Europese cultuur willen afschaffen (die helemaal niet islamitisch is, maar Grieks-Romeins en Joods-Christelijk van vorm) ten voordele van het barbaarse systeem van de islam.” Hij beweerde dat dit een natuurlijk gevolg is van de “centrale doelstelling van de islam,” namelijk “wereldheerschappij.” Uitgaande van deze doelstelling, ging hij verder, hebben moslims door de geschiedenis heen een “eeuwige oorlog” van “islamitische jihad” gevoerd, die meer doden heeft gekost dan christelijk-religieuze oorlogen, fascisme, nationaalsocialisme en communisme bij elkaar.

Mannheimer’s antwoord op deze bedreiging was een oproep “tot verdediging” tegen de “vijanden uit de rangen van de islamitische emigranten die … hier het barbaarse pre-Stenen Tijdperk sharia willen introduceren” evenals de “heersende instellingen uit hun kantoren te verdrijven” en “degenen die verantwoordelijk zijn voor de rechter te brengen.” In aanvulling op zijn oproep voor een Neurenberg-achtig tribunaal, verwees Mannheimer naar het aan de macht komen van de nazi’s, dat zo centraal staat in de Duitse geschiedenis en klaagt aan, dat “net als in 1933 het establishment weer faalt.” “Sta op van de bank. Neem de wapens op als er geen ander alternatief is … Leve de vrijheid!”

Mannheimer’s oproep tot verzet resulteerde in zijn veroordeling tot “ophitsing of ‘Volksverhetzung’ onder Artikel 130, paragraaf 2 (1)(a) van het Duitse wetboek van strafrecht. Deze wet verbiedt om geschreven materiaal te verspreiden dat “aanzet tot haat” of “beledigend is, schadelijk, belasterend of belasterend van aard met betrekking tot groepen, zoals religieuze volgelingen.” In de rechtszitting, zoals samengevat door PI, veroordeelden de rechters de “belastering” door Mannheimer van de islam als een “mensvijandig fascisme” en de “mogelijk ergste vijand van vrijheid, gelijkheid en broederschap.” Dergelijke inschattingen waren, volgens de rechtbank, “ongedifferentieerd” en een “bewuste vertekening” van de “theologische inhouden” van de islam als een “militante, intolerante en geen vredelievende religie” die “gevaarlijk” is en “het respect van burgers niet waardig.” De inschatting van Mannheimer van de “centrale doelstelling” als “wereldoverheersing” was ook, volgens de rechtbank, “opnieuw” een “vervalsing van de religieuze leerstellingen van de islam.” Samengevat: Het door Mannheimer gepresenteerde beeld van de islam met de veronderstelde anticonstitutionele inhoud en doelstellingen “was bewust verdraaid.”

Mannheimer’s suggestie om “de straat op te gaan,” misschien zelfs de wapens op te nemen, was zeker provocerend. Vooral in een land als Duitsland, waar zulke uitspraken bittere herinneringen oproepen aan straatgevechten tussen politieke paramilitairen zoals die van de nazi’s en de communisten tijdens de ineenstorting van de eerste mislukte poging tot een democratie in de Weimar Republiek en tijdens de daar op volgende straatgevechten in de steden in de Tweede Wereldoorlog toen Duitse troepen vergeefs probeerden om de Duitse Götterdämmerung te voorkomen in het zicht van de geallieerde legers.

Ter verdediging van Mannheimer moet worden gezegd, dat hij alleen naar het gebruik van geweld verwees als de ultima ratio, volgens het traditionele begrip van artikel 20 (4) en de onderliggende politieke filosofie. Bovendien was het niet het aanzetten tot geweld, maar artikel 130 met de bepalingen inzake het aanzetten tot haat en belastering van een groep mensen (d.w.z. moslims) dat de basis vormde voor de veroordeling van Mannheimer.

Misschien is wel het meest verontrustende aan de veroordeling de door het gerecht politiek correct herschreven en de herinterpretatie van het wezen van de islam. Objectieve waarnemers vragen zich misschien af waar een rechtbank zulke theologische, politieke en historische beoordelingen van de islam of een ander geloof aan ontleent. De standpunten van de rechtbank van Heibronn zijn zeker niet algemeen onder alle waarnemers en geleerden van de islam. Bijvoorbeeld, de in Egypte geboren en tot het christendom bekeerde Nonie Darwish verwijst naar de islam in haar recente boek “De duivel die we niet kennen, de donkere kant van de revoluties in het Midden-Oosten” als “Dracula” of het “Ponzi-schema”, die expansie nodig hebben om te kunnen overleven. Op basis van haar leven in Egypte voordat ze na de universiteit naar de Verenigde Staten kwam, hekelt Darwish de islam als een “verwrongen ethisch en moreel systeem” en dat de “trieste waarheid van de islamitische opstand, zoals de zo geroemde Arabische Lente wordt genoemd, uiteindelijk terug zal kruipen naar waar hij vandaan komt – terug naar de tirannie.” Darwish’s collega in afvalligheid, de onder pseudoniem levende Ibn Warraq, heeft ook de verwoestende, islamitische verovering van hindoeïstisch India beschreven in zijn recente boek “Waarom het Westen de beste is; een afvallige moslim in de verdediging voor de liberale democratie” en schreef dat in de islam “het leven een gesloten boek is”, waarin “ethische zaken worden gereduceerd tot bevelen om te gehoorzamen.”

De zaak van Michael Mannheimer is slecht nieuws voor de vrijheid van meningsuiting in Duitsland en samen met de steeds vaker voorkomende soortgelijke gevallen brengt deze anderen ook in juridisch gevaar, zoals Nonie Darwish en Ibn Warraq. In aansluiting op de vervolging van Elisabeth Sabaditsch-Wolff laat de zaak van Mannheimer zien dat niet alleen politici als Wilders, maar ook burgers zullen worden onderworpen aan strafrechtelijke sancties, op voorwaarde dat ze te uitgesproken worden in hun kritiek en veroordeling van de islam. Hun verlies zal op zijn beurt het verlies van de samenleving in het algemeen zijn, beroofd van de mogelijkheid om over de islam te leren vanuit alle gezichtspunten, een kwestie die vandaag van groot belang is.

Maar hoe direct uiteindelijk Mannheimer’s taalgebruik vaak ook is, opvattingen over religies horen niet thuis in rechtbanken, maar in de rechtbank van de publieke opinie.

Noot: De schrijver is niet in staat geweest d.m.v juridische documentatie de gegevens van PI in de zaak Mannheimer te verifiëren.

Bron:

http://www.legal-project.org/blog/2012/05/lawfare-reaches-germany

Auteur: Andrew E. Harrod

Vertaald uit het Engels door:

vederso (voor  https://ejbron.wordpress.com/)

Noot van de webmaster: de webmaster heeft wel inzicht gehad in de originele documenten van de aanklacht en kan bevestigen dat de zaak zich zo heeft ontwikkeld als in bovenstaande vertaling.

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Duitsland, Islam, Socialisten, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

10 reacties op Lawfare bereikt Duitsland

 1. Henk Schroemges zegt:

  Feitelijk heeft Duitsland als vrije westerse democratische staat al nagenoeg geheel gecapitualiseerd voor de totalitaire Islam. Helaas hemeltergend voor de toekomstige generaties in Duitsland. Ook daar zijn de politiek correcte d’himmie- achtige nuttige idioten blind voor hun zienswijze waarmee ze hun vaderland totaal opheffen. Dr. Sarrazin heeft volkomen gelijk met zijn stelling dat Duitsland zich inderdaad volledig afschaft. Die dodelijke ziekte vreet steeds verder om zich heen in Europa.

  Like

 2. Linsky zegt:

  Hoe komt het dat we helemaal niks vernemen over de gronden waarop Mannheimer verloor?
  Als hij zich beroept op – artikel grondwetsartikel 146- moet toch bekend gemaakt worden waarom en waarop de rechter die grondwet nietig verklaard?

  Het punt is namelijk dat grondwetten elkaar niet mogen en kunnen tegenspreken.
  Op grond daarvan, moet een rechter aangeven, welke van de wetten hij laat prevaleren, en daardoor de ander wet nietig, danwel ongeldig verklaart.
  Wel, ik ben geen advocaat, maar ik meen me te herinneren dat daar jurisprodentie over is en veroorzaakt toch precedent-werking zelfs….?

  Vreemde gang van zaken allemaal.

  Staat er dan helemaal nergens wat in die Duitse kranten?

  E.J….hoe zit dat?!

  Like

 3. Linsky zegt:

  Ah, ik heb hier een stukje van onze onvolprezen Pamela, die zich daar kennelijk ook al over opwond, hihihihi

  Is de vrijheid van meningsuiting onverenigbaar met de godsdienstvrijheid? Minister Nicolai vindt van wel. Die verkondigde vorige week dat de vrijheid van meningsuiting voorrang moet krijgen op de godsdienstvrijheid, wanneer die twee grondrechten met elkaar “botsen”.

  Het kabinet denkt er genuanceerder over: als twee grondrechten met elkaar opgespannen voet staan, aldus een nota uit 2004, dan moet per geval worden bekeken welk grondrecht de voorrang heeft, en als de politiek er niet uit komt, dan moet de rechter het maar doen.

  Nicolai wil dus een vaste rangorde voor grondrechten invoeren, en het kabinet wil nu eens de godsdienstvrijheid laten prevaleren, en dan weer de vrijheid van meningsuiting, al naar gelang dat het beste uitkomt………..verder;

  http://www.meervrijheid.nl/?pagina=1529

  Like

 4. E.J. Bron zegt:

  @Linsky

  De webmaster kan daar in het openbaar geen informatie over verstrekken helaas!

  Like

 5. Linsky zegt:

  Dan bel me verdomme! 🙂

  Like

 6. E.J. Bron zegt:

  De zaak zit als volgt. Door onbekend is Mannheimer aangeklaagd. De rechtbank in Heilbronn heeft deze zaak opgepakt en Mannheimer veroordeeld tot € 2500,- Mannheimer pikt dit niet en gaat een proces beginnen!! De datum van het proces is echter nog niet bekend!!

  Webmaster 😀

  Like

 7. Tom Hendrix zegt:

  @Linsky 22.25u op 8 mei, toen ik bij Elsevier positief reageerde op het stuk van professor Sarazzin,Duitsland schaft zich af, waar ik Nederland voor Duitsland invulde, kreeg ik gelijk een BAN.
  Tot zover onze onvolprezen correcte pers, verder ben ik het met U eens, en dat betoog ook ik overal, dat de vrijheid van godsdienst nooit voorrang mag hebben op de vrijheid van meningsuiting.
  Derhalve vind ik dat Pim Fortuyn gelijk had, om te pleiten voor afschaffing van artikel 1 van de Grondwet. Maar helaas Pim werd vermoord, en verder vind ik de ISLAM GEEN GELOOF, maar een IDEOLOGIE en/of een AFWIJKING!

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  @HansvandeMortel: Chapeau heel goed verwoord uw commentaar om 07.47. uur.

  Like

 9. louis-portugal zegt:

  Ook in Duitsland zit een hoop links en gristelijk in de magistratuur.
  Ik vind het ongelofelijk net als bij Sabaditsch-Wolf dat men zo´n uitspraken doet.
  We zitten allemaal te wachen op een discussie over de islam waar niemand aan durft te beginnen.
  We laten ons liever helemaal koieneren door dat systeem.

  Echter hoe langer men wacht met het reëel aan te pakken des erger zal de reactie worden.

  In Duitsland krijgen de salafisten, waar veel duitse converten tussenzitten, telkens meer spatjes.
  Het lijkt erop dat Friedrich CSU en minister van binnenlandse zaken het toch begint te merken.

  Like

 10. Columnist zegt:

  In plaats van te razen en te tieren tegen de islam, is het zinniger een wig te drijven tussen sji’ieten en soennieten. Het grote strijdpunt is het “tijdelijk huwelijk”. Het “tijdelijk huwelijk” wordt door sji’ieten aangeprezen als een middel om buitenechtelijke seks tegen te gaan. Maar vrijwel de hele islamitische moraal wordt aangeprezen als een middel tegen buitenechtelijke seks. Het is dus een belangrijk strijdpunt. Maak hier gebruik van in iedere discussie. God staat aan je kant, en de hel is eeuwig.
  Sji’ieten en soennieten zullen elkaar vernietigen tenzij ze een derde godsdienst aannemen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s