Amnesty International verzwijgt discriminatie door moslims

Een zojuist verschenen rapport van Amnesty International hekelt de “wijdverbreide discriminatie” tegen moslims in Europa. Soeren Kern heeft het rapport voor het Amerikaanse Gatestone Institute onder de loep genomen en plaatst het in relatie tot talrijke discriminerende handelingen van moslims tegen de autochtone Europeanen, die de mensenrechtenorganisatie tot nu toe geen woord waard waren.

Het rapport is bijzonder grimmig over wetten, die het dragen van de islamitische sluier in de openbare ruimte verbieden en bekritiseert op heftige wijze Europese politici, omdat deze een “klimaat van vijandigheid en wantrouwen tegenover mensen zouden bevorderen, die uiterlijk als moslims worden waargenomen”.

Amnesty rept echter met geen woord over al die gevallen waar het van islamitische zijde in Europa tot een discriminatie tegenover Christenen en andere bevolkingsgroepen komt, die, nadat zij de moslims gastvrij hebben opgenomen, nu boos zijn over een escalerend proces van islamitische eisen, bedreigingen en aanvallen.

In het rapport wordt ook geen verklaring gegeven voor het feit waarom een toenemend aantal Europeanen steeds sceptischer tegenover de immigratie van moslims staan; ook wordt in het rapport niet genoemd, dat de Europeanen zich in het ene na het andere land genoodzaakt zagen de moslims speciale rechten, privileges en wetsbepalingen toe te kennen, die niet gelden voor autochtone Europeanen en die zodoende aan de islamitische bevolking in Europa rechten als die van een geprivilegieerde maatschappelijke klasse toekennen.

Studie ziet afgrenzing van moslims

De 123 pagina´s tellende studie “Choice and Prejudice: Discrimination Against Muslims in Europe” beweert, dat “moslims in Europa op meerdere terreinen van het leven vanwege hun religie met discriminatie worden geconfronteerd”, wat “hun individuele perspectieven, kansen om vooruit te komen en hun gevoel van eigenwaarde beïnvloedt en tot isolering, afgrenzing en stigmatisering kan leiden”. De studie verder:

“De discriminatie tegen moslims in Europa wordt door stereotypen en negatieve opvattingen gevormd” en appelleert aan de Europese politici om “zich tot een rationeler uitgangspunt te bekennen” en ermee op te houden de islam “als een de gelijkstelling van de seksen ontkennend waardesysteem en als gewelddadige ideologie voor te stellen”.    

Waarschijnlijk om redenen van politieke correctheid vermijdt Amnesty International ook iedere gedragswijze van de moslims zelf te noemen, die zeer zeker geschikt zijn om zulke “stereotypen en negatieve opvattingen” van de kant van de Europeanen te laten ontstaan.

 • Zoals in België, waar radicale moslims een propaganda- en intimidatiecampagne voeren, die het land in een islamitische staat moet veranderen. Islamitische woonwijken in Brussel – de zogenaamde hoofdstad van Europa – zijn al “No-Go-Areas” voor Belgische politieagenten geworden, die vaak met stenen worden bekogeld door islamitische jongeren.
 • Of in Groot-Brittannië, waar honderden islamitische kinderen ieder jaar gedwongen worden uitgehuwelijkt. In Engeland en Wales zijn al meer dan 65.000 islamitische vrouwen en meisjes het slachtoffer geworden van genitaliënverminking; nog eens 24.000 andere meisjes onder de 15 jaar gelden als sterk door zulke praktijken bedreigde risicogroep.
 • Verder wordt in Groot-Brittannië door tienduizenden islamitische immigranten bigamie of polygamie gepraktiseerd, af en toe waarschijnlijk ook daarom om daardoor meer sociale ondersteuning van de Britse staat te kunnen ontvangen. Tegelijkertijd zijn radicale moslims een campagne begonnen om twaalf Britse steden, waaronder Londen, in onafhankelijke islamitische “emiraten” te veranderen, die door islamitisch shariarecht geregeerd moeten worden.
 • In Denemarken hebben criminele islamitische straatbendes al grote delen van Deense steden en gemeenten overgenomen; in Kopenhagen werden enkele voorsteden al tot “No-Go-Areas” verklaard, die door niet-moslims niet meer kunnen worden betreden. Tegelijkertijd is gedurende het afgelopen aantal jaren het aantal islamitische immigranten in Denemarken, die van een sociale uitkering leven, bijna vertienvoudigd.
 • In Frankrijk zijn nu al meer praktiserende moslims dan praktiserende katholieken en er bestaan 751 probleemgebieden, die eveneens voor niet-moslims taboe zijn, omdat het verblijf daar blijkbaar te gevaarlijk is; in deze Franse “No-Go-Areas”, waar over de Franse staat de controle is verloren, wonen op dit moment naar schatting 5 miljoen moslims.
 • In Duitsland worden duizenden islamitische vrouwen en kinderen ieder jaar het slachtoffer van gedwongen huwelijken. Tegelijkertijd zijn er in alle grote Duitse steden al islamitische shariarechtbanken werkzaam en de Duitse autoriteiten verklaren dat zij hier “machteloos” tegenover zouden staan.
 • In Nederland werd bijna de helft van de Marokkaanse immigranten in de leeftijd tussen 12 en 24 jaar gedurende de afgelopen vijf jaar minstens één keer gearresteerd, veroordeeld, aangeklaagd of vanwege een misdrijf aangegeven. Nederlandse islamitische politici hebben onlangs in Den Haag, de op twee na grootste stad van Nederland, een hondenverbod geëist, omdat volgens de islamitische rechtstraditie honden als “onrein” gelden.
 • In Spanje werd een leraar van een gymnasium in de stad La Línea de la Concepcíon door de ouders van een islamitische leerling aangeklaagd, omdat deze beweerden, dat de leraar de “islam belasterd” zou hebben door in de aardrijkskundeles over Spaanse ham gesproken te hebben. Een discotheek in de Zuid-Spaanse badplaats Águilas (Murcia) werd ertoe verplicht haar naam en architectonische vormgeving te veranderen, nadat islamisten hadden gedreigd “een grote oorlog tussen het volk van Spanje en de islam” te beginnen als dit niet zou gebeuren.
 • In de stad Lérida, eveneens in Spanje, waar inmiddels 29.000 moslims (ongeveer 20% van de stadsbevolking)  wonen, werden islamitische immigranten ervan beschuldigd tientallen honden vergiftigd te hebben; ook hier was de motivering van de kant van de immigranten dat honden “onrein” zouden zijn. In Catalonië, in het noordoosten van Spanje, hebben moslims een “morele politie” opgericht om te controleren of praktiserende en zelfs niet praktiserende moslims zich gedragen in overeenstemming met de islamitische sharia.
 • In Zwitserland eiste een groep immigranten in Bern dat het witte kruis uit de Zwitserse nationale vlag verwijderd zou moeten worden, omdat dit als christelijk symbool “niet meer zou overeenkomen met het huidige multiculturele Zwitserland”. Verder kondigden vooraanstaande islamitische groepen in Zwitserland aan dat zij een “parallelparlement” zullen oprichten, opdat alle moslims van het land “met één stem kunnen spreken”. Het nieuwe parlement dient in Basel te worden gevestigd en handelen volgens het islamitische shariarecht.

Juist in de laatste acht jaar kwam het in Europa tot deze ontwikkelingen, waarin, zoals bekend, nog hele andere ontwikkelingen plaatsvonden:

 • De bomaanslagen van islamitische daders op een trein in Madrid in maart 2004;
 • Pogingen tot aanslagen op Amerikaanse vliegtuigen, waaronder die van de “schoenbomman” Richard Reid in december 2009;
 • Massale onlusten als gevolg van de publicatie van de “Mohammed-karikaturen” in Denemarken in de jaren 2005 en 2006;

Het waren ook aanhangers van het islamitische geloof, die

Verder waren het islamitische geloofsaanhangers in Europa, die probeerden de vrijheid van meningsuiting van anderen met alle middelen te wurgen, bijvoorbeeld door “lawfare”, dus kwaadaardige enscenering van dure rechtszaken om Europeanen zodoende te intimideren om geen kritische discussies meer over de islam te houden. De afgelopen jaren werden zulke processen gevoerd tegen Geert Wilders in Nederland; tegen Susanne Winter en Elisabeth Sabbaditsch-Wolff in Oostenrijk; tegen Lars Hedegaard en Jesper Langballe in Denemarken; tegen Jussi Halla-aho Kristian in Finland; tegen Brigitte Bardot, Michel Houellebecq en Marie Laforêt in Frankrijk en tegen Gregorius Nekschot in Nederland. En het waren ook islamitische bendes, die voor “verkrachtingsorgies”verantwoordelijk waren in Groot-Brittannië, Denemarken, Finland, Duitsland, Noorwegen en Zweden.

Hoewel het rapport van Amnesty International een hele litanie van “discriminerende ervaringen” opsomt, waarmee moslims in Europa kennelijk worden geconfronteerd, gaat het er op geen enkele manier op in dat de meeste Europese landen hun islamitische minderheden in naam van het multiculturalisme een grote hoeveelheid privileges hebben toegestaan en dat islamitische waarden in toenemende mate invloed op de openbare politiek in Europa uitoefenen.

 • In Antwerpen, de op één na grootste stad in België, worden familietwisten tussen islamitische immigranten tegenwoordig al door een islamitische shariarechtbank afgewikkeld. De zelfbenoemde islamitische rechters van deze rechtbank passen islamitisch recht toe – en niet het seculiere Belgische familierechtssysteem – om onenigheid op terreinen zoals huwelijk en scheiding, zorgrecht en alimentatie en alle zaken betreffende erfenissen bij te leggen.
 • In Groot-Brittannië is de grootste universiteit van Londen van plan om het gebruik van alcohol op de campus te verbieden om tegemoet te komen aan de “culturele gevoeligheid” van zijn islamitische studenten; ook de BBC geeft toe dat men daar de e
 • islam met een grotere “voorzichtigheid en gevoeligheid” behandelt dan het christendom.
 • De Britse padvindersbond heeft nieuwe uniformen voor islamitische meisjes laten ontwerpen, omdat zij “problemen” zouden hebben met het bestaande kledingaanbod. In heel Groot-Brittannië worden inmiddels gemeentelijke zwembaden op bepaalde tijden voor het publiek gesloten om een alleen voor islamitische vrouwen gereserveerde toegang mogelijk te maken.
 • Voor Britse rechtbanken genieten islamitische aangeklaagden vaak een juridische voorkeursbehandeling, die andere Britse aangeklaagden niet ten deel valt.
 • In Denemarken wordt in de nabije toekomst op de basisschool islamonderwijs aan alle leerlingen van groep 3 aangeboden.
 • In Frankrijk vinden alle slachtingen in alle slachthuizen in het stedelijke gebied van Parijs inmiddels plaats in overeenstemming met de islamitische sharia. Zoals de tv-zender France 2 berichtte, zou een groot deel van het volgens religieuze rituelen geslachte “halal” vlees helemaal niet als zodanig gekenmerkt worden, komt op deze wijze in de algemene levensmiddelenverspreiding terecht en wordt door de niet-islamitische bevolking gegeten.
 • In Duitse rechtbanken worden de rechters er in toenemende mate toe gedwongen om civiele echtscheidingen waar moslims bij betrokken zijn met een beroep op de koran uit te voeren. Islamitische medewerkers in Duitse supermarkten zijn er uit religieuze redenen van bevrijd om met alcohol in aanraking te komen. En in steden en gemeenten in heel Duitsland hebben de gemeentelijke autoriteiten het al toegestaan dat islamitische meisjes in openbare zwembaden “boerkini´s” mogen dragen.
 • De stad Mannheim plant de bouw van een overwegend islamitische woonwijk en zal deze een Turkse naam geven. De Duitse belastingbetaler kan intussen betalen voor vier nieuwe islamitisch-theologische faculteiten in Tübingen, Münster/Osnabrück, Erlangen?Neurenberg en Franfurt/Gießen; de opleiding van imams en islamitische godsdienstleraren kost in totaal twintig miljoen euro.
 • In Nederland heeft de politievakbond het voor elkaar gekregen, dat de Nederlandse politie het nieuwe boerkaverbod niet zal bestraffen. Een rechtbank in Rotterdam heeft beslist, dat moslims mogen blijven zitten, terwijl alle andere aanwezigen in de rechtszaal moeten gaan staan bij binnenkomst van een rechter; als motivering wordt aangevoerd, dat volgens de islam zogenaamd alle mensen gelijk zouden zijn, hoewel de koran en het shariarecht zoals bekend regelingen bevatten, volgens welke vrouwen en niet-moslims geenszins gelijkberechtigd zijn.
 • Tandartsen in Nederland openen tijdens de vastenmaand ramadan ook ´s avonds en´s nachts hun praktijken en klinieken, omdat islamitische patiënten “van zonsopkomst tot zonsondergang hun eigen speeksel niet mogen inslikken”. Verzekeringen en apotheken bieden speciale “ramadan-checks” aan, die advies geven hoe men tijdens de vastenmaand ramadan medicijnen moet innemen.
 • In Italië werd op het eiland Sicilië voor meerdere miljoenen een megamoskee gebouwd, waarvan de exploitanten tot doel hebben deze tot een middelpunt voor moslims op Sicilië en in heel Italië te maken. In Milaan heeft het stadsbestuur toestemming gegeven voor de bouw van tientallen “minimoskeeën”. In Rome heeft de hoogste justitiële raad (CSM) onlangs besloten dat moslims om religieuze redenen ook voor Italiaanse rechtbanken een sluier mogen dragen.
 • In Spanje heeft de stad Barcelona onlangs de bouw van een officiële megamoskee met een capaciteit voor duizend islamitische gelovigen aangekondigd. Dit nieuwe gebouw dient het reusachtige islamitische cultuurcentrum in Madrid, een van de grootste moskeeën in Europa, naar de kroon te steken. Het stadhuis van Barcelona verklaarde, dat men daardoor “de waarneembaarheid van moslims in Spanje zou willen verhogen en de gemeenschappelijke waarden tussen de islam en Europa zou willen bevorderen”.
 • In de Spaanse hoofdstad heeft de regering twee radicaalislamitische tv-zenders toestemming gegeven om de hele dag uit te zenden voor Spaanstalige kijkers. Voor dit doel werden twee nieuwe studio´s in Madrid ingericht. De eerste zender wordt door de regering van Iran gesponsord en concentreert zich op de verbreiding van de sjiietische islam. De tweede zender wordt door Saoedi-Arabië gesponsord en concentreert zich op de verbreiding van de wahabitische islam.
 • In Zwitserland heeft het leger richtlijnen uitgevaardigd, die voorzien in speciale voorzieningen voor de maaltijden en gebeden van het toenemende aantal islamitische rekruten. Het kanton Aargau heeft een 17 pagina´s tellende handleiding uitgegeven betreffende de behandeling van moslims op openbare scholen en in openbare zwembaden. De kantons Basel-Land, Basel-Stad, Luzern, Solothurn en Zürich hebben in alle stilte hun gemeentelijke verordeningen veranderd om het aan islamitische vrouwen toe te staan om in de openbare ruimte de “boerkini” te dragen.
 • De eveneens in Zürich gevestigde internationale overkoepelende voetbalorganisatie FIFA maakte onlangs bekend, dat aan officiële wedstrijden deelnemende islamitische voetbalsters een hoofddoek mogen dragen. Deze aanpassing van de regels werd door de broer van de koning van Jordanië, Ali bin al-Hussein, die tevens vicepresident van de FIFA is, doorgedrukt en dient op 2 juli in kracht te treden.

Terwijl Amnesty International niet-moslims de schuld geeft van een zogenaamde “islamofobie”, worden anderzijds moslims nergens ter verantwoording geroepen – noch vanwege hun weigering zich aan te passen aan de waarden van de meerderheidssamenleving nog vanwege hun voortdurende eisen om deze waarden door hun eigen te vervangen.

Eén dag voordat hij vanwege zijn kritiek op het sterker worden van de islam in Nederland werd vermoord, had de Nederlandse politicus Pim Fortuyn het in een televisie-interview als volgt geformuleerd:

Het lijkt erop alsof die gasten proberen het hele huis over te nemen.

Amnesty International heeft zodoende een kans gemist om een rapport te publiceren, dat in gelijke mate recht doet aan de moslims en de niet-moslims.

Opmerking vertaler: Islamisering? Duidelijker kan ik het niet maken!! En Nederland sliep verder:

De Tweede Kamer vindt dat de regering ”in ‘woord en daad’ moet uitdragen, dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is”. Een motie met die tekst werd door een grote meerderheid van de Kamer aangenomen, alleen de PVV en de SGP stemden er tegen.

De motie was ingediend door GroenLinks, PvdA, D66 en SP en benadrukte de gelijkwaardigheid van mensen. De motie verwees impliciet naar de anti-islamagenda van de PVV van Geert Wilders.

Premier Mark Rutte had geen moeite met de oproep van de Kamer, maar vond hem wel overbodig. ”Ik heb al gezegd dat het tegengaan van islamisering geen beleid is.”

(Algemeen Dagblad, 27-10-2010)

Bron:

http://www.unzensuriert.at/content/008403-Amnesty-International-verschweigt-Diskriminierung-durch-Muslime

Bron oorspronkelijk artikel:

http://www.gatestoneinstitute.org/3056/amnesty-international-muslim-discrimination-europe

Auteur: Soeren Kern

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Voorts is de vertaler van mening dat een Populistische Omroep goed voor Nederland zou zijn: word lid van PopNed.nl (Populistische Omroep Nederland). Als u dat doet o.v.v. E.J. Bron, is dat in 2012 gratis.

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

34 reacties op Amnesty International verzwijgt discriminatie door moslims

 1. qutrex zegt:

  Ik word hier zo ontzettend verdrietig van. Niet alleen verdrietig maar ook (en vooral) gruwelijk pissig ! Wanneer is de tijd aangebroken dat de niets liever dan vrede wensende autochtoon nu eens in opstand komt ? En dan bedoel ik niet een angstige groep van enkele tientallen demonstranten die al bibberend op het tochtige Malieveld verzameld staan en bang om zich heen kijkt, maar een massale opkomst. Van de nederlandse politici hebben we weinig of niets te verwachten. We moeten net zoals in de jaren ’60 en ’70 massaal de straat en de barricades opgaan. Genoeg is genoeg !

  Like

 2. Linsky zegt:

  Lieve hemel, E.J., da’s een hele boel werk geweest zeg! 🙂
  Bedankt maar weer, voor je noeste arbeid.

  Ongelooflijk allemaal, niet waar, als je dit zo allemaal weer eens op een rijtje ziet!!

  En het ergste is natuurlijk weer dat de hele zieke linkse meute dit als goddelijke nectar weer tot zich zal nemen en er hun verziekte geest mee zullen laven. Ik krijg bijkans de neiging mijn Goden vriendelijk doch dringend te verzoeken, mijn thuiskomst voor te bereiden op bijzonder kort termijn als het mogelijk is.

  Je vraagt je toch steeds weer in opperste verbazing af, hoe dit allemaal zomaar klakkeloos opgediend en geserveerd kan worden aan een altijd naar idioterie hongerende kudde.

  Natuurlijk is dat wel enigszins begrijpelijk maar daarvoor dienen we even terug te zien op hun verderfelijke verleden.

  In feite is ‘linkse’ oriëntering een vorm van scrupuleuze degeneratie omdat het vaak, (niet altijd) een algemene oorzaak heeft, te herleiden naar lang vervlogen tijden, waarin deze types meenden een paradijs op aarde te hebben gevonden. Daardoor hebben deze zieke lieden zichzelf in latere tijden gestigmatiseerd en geëtiketteerd als ‘linksmensch’!

  Van oorsprong namelijk zijn ‘linksen’ veelal Hippies, Bloemenkinderen, provo’s, sekteleden, die vaak vertoefden in Ashram’s, communes etc. die elke verantwoordelijkheid voor zichzelf, anderen en de maatschappij verwierpen. Zich suf neukten en verslaafd raakten aan drugs, en door overmatig gebruik er van een veelheid geslachtziekten opliepen.

  Ten gevolge daarvan hield men gedegenereerde hersens en genitaliën over, wat in een aantal gevallen resulteerde in dwaasheid en waandenkbeelden en de daaruit voortvloeiende irrationele wens, dat men verantwoordelijk zou kunnen zijn voor anderen.

  Ook het ontbreken van elk ethisch en kritisch vermogen is te wijten aan de ruggegraatloosheid, veroorzaakt door ongelimiteerde sex zelfs met kinderen.

  Door de alom heersende kuddementaliteit en massapsychose was het mogelijk dat een groot aantal van deze ernstig zieken plaats konden nemen op het pluche. Enkele voornaamste speerpunten in hun vaandel zijn; Evenwichtige verdeling, waarbij dat bij voorkeur dient te gebeuren tussen hun linker en rechterzak. Echter in hoofdzaak, tolerantie, doormiddel van gedwongen acceptatie van totale controle onder de sharia, met uiteindelijke doel massale zelfvernietiging onder het vaandel en het kromzwaard de islam.

  Overigens is het een algemene misvatting dat deze lieden naïef zouden zijn! Het begrip, takiya hadden zij al opgedaan tijdens de ontsporingen in Oosterse communes. Hoogst waarschijnlijk ook de plaatsen waar het zaad der zelfvernietiging in hen werd gezaaid.)

  Like

 3. Linsky zegt:

  Een van de meest complete artikelen van de misdaden der islamieten zowel als van onze laffe, zielloze, linkse volksverraders!

  Like

 4. qutrex zegt:

  Helemaal met je eens Linsky ! Het is een flinke lap tekst, maar is o zo waar. Verplicht leesvoer voor ieder persoon die het beste met zichzelf, familie, vrienden, kennissen en nederland voor heeft.

  Like

 5. Linsky zegt:

  Weet je qutrex ,
  soms moet ik echt afstand nemen van mensen, hoor, en krijg ik misantropische neigingen. Je kunt verdomme nergens meer komen. Overal wordt je met dat moslimgebroed en linkse geteisem geconfronteerd! Er is geen ontsnappen aan, hè.

  En hoe hoger de trede op de maatschappelijke en economische ladder, hoe meer ze huichelen.

  Je kunt ze de feiten voorhouden, maar het dringt gewoonweg niet tot die verstarde, zieke grijze brij door!
  Je spreekt tegen krankzinnigen, waanzinnigen, compleet achterlijke blijkbaar, want er blijft echt niks hangen, er komt niks over, en het lijkt alsof ze luisteren, maar ik weet zeker, dat er geen woord verstaan wordt van je betoog.

  Ze vragen me daarna namelijk ijskoud, “maar wat ik nu eigenlijk tegen moslims en links georiënteerde heb!!!”

  Ja, echt, met droge ogen, zonder blikken of blozen!, echt waar! 😦

  Like

 6. likoednederland zegt:

  Wat nog het meest trieste is, is dat Amnesty er blijkbaar voor kiest om nu democratieen te bekritiseren in plaats van dictaturen.

  Dat is de wereld op zijn kop:
  1. Democratieen kennen een democratisch proces, vrije pers enz. enz. om misstanden aan de orde te stellen, dictaturen niet.
  2. Misstanden in dicaturen zijn veel ernstiger.

  Dit zag je al eerder bij Amnesty met de buitensporige aandacht voor Israel, tegen het weinige over de Arabische dictaturen. Blijkbaar is Amnesty door links ‘gekaapt’ en heeft nu een politieke agenda.

  Like

 7. Linsky zegt:

  Ik ben nog steeds kwaad!

  De waanzin en onmenselijkheid nemen met de dag, nee met het uur toe.

  De tijd is nabij voor een nieuwe incarnatie van Diogenes.
  Eens, op klaarlichte dag liep die op een druk bezocht marktplein met een lantaarn en scheen in alle gaten en hoeken en overal om zich heen.
  Op de vraag wat ie in hemelsnaam aan het doen was antwoordde hij; “Ik zoek mensen!”

  Nou, die moeten wij tegenwoordig ook zoeken!

  Like

 8. louis-portugal zegt:

  Helemaal eens met artikel en reacties.
  Idd. Linsky gedegenereerde hersens, maar ik denk dat het ook met hoeveelheid te maken heeft en dat is bij heel veel mensen niet om over naar huis te schrijven.

  Like

 9. qutrex zegt:

  Linsky, ik weet niet waardoor het komt, maar het lijkt wel of veel mensen bewust ziende blind willen zijn. Wellicht is het inderdaad wel het gevolg van de “hippiegebeuren”. Mensen zijn tegenwoordig te zwak om op te treden. Hebben het gevoel van het te moeten stilzwijgen; dan waait het wel weer over.
  Onbegrijpelijk !
  Laat alle ellende maar heel snel komen. Laten de mensen maar eens wakker schrikken midden in de ellende die de multiculti heeft teweeg gebracht. Liever vandaag dan morgen !
  Gelukkig hebben die dwazen in Den Haag elkaar zich in de Kunduzellende weten te vinden. Voer maar zsm in die voorgenomen maatregelen. Laat de burger het maar voelen. Laat de burger maar merken hoe hard ze genaaid worden !
  Probleem is echter dat de gevolgen eerst in oktober goed voelbaar zijn en dat de verkiezingen al in september plaatsvinden.
  De meest belangrijke taak voor Wilders is dus om de gevolgen van o.a. het Kunduzakkoord in hele duidelijke taal aan de burger kenbaar te maken. En ik hoop dat Wilder zich dit keer even wat rustiger houdt en in zakelijke bewoording het nodige uitlegt. Die bommetjes kunnen zonodig later wel worden gegooid.
  Wilders moet nu echt zijn best doen. Kijk je naar de peilingen (wat die ook mogen inhouden), dan is iig duidelijk dat Wilders een grote trouwe aanhang heeft. En dat geeft de burger moed !
  vr.gr.

  Like

 10. Linsky zegt:

  ‘blind willen zijn’…. daar zeg je het, qutrex !

  Er is per slot niks makkelijker dan ‘voor ‘je te laten denken, niet waar?

  Misschien, heel misschien is het allemaal niet eens zo heel onrechtvaardig………….
  terugkijkend op de duizenden-jarige geschiedenis van onze menselijke samenleving.

  Misschien dat de Goden toch rechtvaardiger zijn dan we soms denken! 😦

  Mijn vader zei wel eens, “Wees blij dat je niet altijd krijgt wat je verdient!”

  Like

 11. lucky9 zegt:

  Voor islamofielen en Amnesty International, géén genade. Nooit!

  Like

 12. Martien Pennings zegt:

  Dat is een hoop vertaalwerk geweest, Bert.
  Goed artikel om aan te refereren als je het eens over Amnesty in een stuk moet hebben
  Het is al een tijd bekend: Amnesty is gewoon een diep-foute organisatie geworden die wereldwijd collaboreert met het Kwaad.
  Alan Dershowitz heeft al talloze teksten geschreven waarin ook het Israël-demoniseren van Amnesty aan de kaak wordt gesteld.
  Onze quasi-elite is moreel heel erg van het padje af.

  Like

 13. Martien Pennings zegt:

  Die pro-islam-motie van de Nederlandse politiek wordt hier ook genoemd.
  Ik heb eerder op AmsterdamPost al eens een comment neergezet dat luidde als volgt:

  OPDAT WIJ NIET VERGETEN:
  http://bit.ly/KpRFzv
  32 417 Kabinetsformatie 2010
  Nr. 36 MOTIE VAN HET LID HALSEMA C.S.
  Voorgesteld 27 oktober 2010
  De Kamer,
  gehoord de beraadslaging,
  overwegende, dat iedereen in ons land gelijkwaardig wordt behandeld . . . . . . [blah-blah-blah] . . . . . VERZOEKT DE REGERING IN WOORD EN DAAD UIT TE DRAGEN DAT HET TEGENGAAN VAN ISLAMISERING GEEN DOELSTELLING VAN BELEID IS, en gaat over tot de orde van de dag.
  Halsema, Cohen, Pechtold, Roemer

  Like

 14. qutrex zegt:

  Voor dat soort lui zal er binnen afzienbare tijd een tribunaal in het leven worden geroepen. Dat hoop ik dan maar. . .

  Like

 15. Jo Witteroos zegt:

  Amnesty International zal zich wel moeten verantwoorden aan EU, vandaar zijn eenzijdige analyse?!
  http://www.amnesty.eu/en/about-amnesty/

  Like

 16. Eva zegt:

  Weet u wat het ergste is, dat heel veel mensen in de grotere steden het normaal vinden dat hun halve stad word opgeslokt door mekkaknielers.
  Zij ervaren dat niet als een dreiging omdat ze er aan gewend zijn dagelijks ontelbare hoofddoeken en haatbaarden op straat te zien.
  Daarom is het goed om stukken als deze zoveel mogelijk te verspreiden, zodat hun de ogen eens opengaan.
  Mijn complimenten voor dit zeer verhelderende stuk.

  Like

 17. Turul zegt:

  Amnesty International heeft ook een agenda, die niet in het belang van de Europese volkeren is!

  Like

 18. JooJootje zegt:

  Verdomme, en het was vandaag zo, n mooie dag is mijn humeur toch weer naar de kloote.
  Ik dacht dat amnesty zich spiegelde aan de westerse rechten van de mens maar dat zag ik blijkbaar toch verkeerd.

  Like

 19. koddebeier zegt:

  Amnesty International een club van huichelaars !!

  Like

 20. Jo Witteroos zegt:

  EU en Amnesty-international niet voor de europese volkeren!!

  Like

 21. Columnist zegt:

  Links vindt islamisering het verdiende loon voor Westers kolonialisme.

  Like

 22. friki zegt:

  Hoe kun je de mensen nu wakker maken? Dit verhaal is een compliment waard.

  Like

 23. treintrien zegt:

  Zelfs met dit verhaal worden mensen niet wakker.
  Vandaag familiediner gehad.
  Alles kwam weer voorbij:
  we hebben zelf ook genoeg rotzakken (ja..en?)
  die mensen willen gewoon hetzelfde als wij (oh?)
  en Alexander Pechtold kwam tenminste met oplossingen…(huh?!?)
  het huilen stond me nader dan het lachen, eerlijk gezegd.

  Volgens mij wíl de goegemeente dit niet zien: en de jongeren onder ons, zo pakweg 30 jaar oud, die wéten al niet eens meer hoe prettig mensen vroeger met elkaar omgingen, dat je dat respect vroeger nog kon verdienen en dan ook kréég. Dat je gewoon je deur open kon laten, óók ‘snachts. Dat je overal grapjes over kon maken. Enz enz.
  Op de een of andere manier heb ik al de hele dag een liedje van drs p in mijn hoofd: http://www.youtube.com/watch?v=FNsWOfLhncY
  Geeft ’t vrij aardig weer.

  (Overigens opmerkelijk hoe actueel die liedjes van de drs nog zijn.
  De troika geeft mooi weer hoe wij een voor een alle waarden voor de wolven gooien, omdat wij ook hopen dat Omsk nét niet zo ver weg ligt.
  De rampen, die het mens’lijk leven bedreigen uit knolraap en lof.
  Lachen en huilen tegelijk: hoogtepunt: de gezusters Karazamof:

  Maar dit geheel ter zijde)

  Like

 24. Tom Hendrix zegt:

  Ik heb het stuk nog eens goed op mij laten inwerken. Het is ggen 5 voor 12 maar reeds 1 voor 12.
  Het gelijk van Wilders is hiermee feilloos aangetoond, het valt mij ook op dat de aanhangers van het GEDROCHT EU, naadloos dezelfde figuren zijn die de ISLAM niks in de weg leggen. Als dat geen afgesproken werk is dan weet ik et niet meer.

  Like

 25. Linsky zegt:

  Tom,
  fijn voor jou en al die anderen die nog echt het geloof en vertrouwen hebben dat het nog geen 12 uur is. Getuigd van een onverwoestbaar optimisme, hoor!
  Ik ben geen van beiden, optimistisch noch pessimistisch, gewoon realist zeg maar.

  Op 11 september 2001…sloeg de klok 12 uur!

  Like

 26. Pingback: Workshop “evangeliseer of islamiseer” in Amersfoort beleeft zeer gezegende start mbt. aantal mensen en motivatie; 20 mei vervolg, wees welkom ook als je er op de 13 e niet was. | tora-yeshua.nl | Tora Yeshua | tora-yeshua.nl

 27. Rudor zegt:

  Het lijkt duidelijk dat er op hoger niveau een beslissing is genomen om de hele wereld onder moslimheerschappij te brengen. Dat dat hogere niveau van moslimafkomst is, lijkt me weer niet logisch. Dat roept dan de vraag op wat uiteindelijk de bedoeling is. Immers, zodra de westerse wereld door de moslims ‘veroverd’ is, blijf je zitten met een wereld die volstrekt onleefbaar is voor normale mensen en die daarenboven ook gestaag naar het punt van diepe armoede afglijdt.
  Welk voordeel kunnen die beslissers toch voorzien hebben. De moslims zullen het door hun veropverde gebied nooit meer afstaan (afgezien van het feit dat er ook niemand meer in staat zal zijn het terug te veroveren) en daarbij zullen ze niet stoppen tot de hele wereld is ‘vergaan’. Tenzij de beslissers toch van moslim-komaf zijn. Zij zullen dan in eerste instantie blij zijn met de verovering maar uiteindelijk zullen ook zij in die vergane wereld moeten leven.

  Like

 28. Pingback: Discriminatie door moslims « mjajpieters

 29. Peter Rissing zegt:

  Weer prachtig werk heer Bron, en een goed naslagwerk.
  In de opsomming van Soeren Kern mis dit ‘detail’.
  http://eu.greekreporter.com/2012/05/09/number-of-mosques-in-occupied-area-of-cyprus-increasing/

  Like

 30. Dirkpieter zegt:

  Strakke blauwe luchten ja die worden bedreigd door een totalitaire ideologie die er op uit is om Europa over te+nemen via de vaginale vermeerdering en het stellen van steeds meer eisen voor een godsdienst van een pedofiele psychopathische woestijn rover c.q moordenaar.
  Over 50 jaar kunnen we dit niet meer schrijven of te worden onthoofd op hun manier met nek af snijden zoals ze met de schapen doen. Die dreiging wordt door de politieke blinde elite totaal niet gezien. Kinderbijslag voor meer dan 3 kinderen is de subsidie op je eigen ondergang, maar wordt niet begrepen, Het zien van de islam als een onschuldige godsdienst is de grootste fout die je kan maken. Hetgeen over 50 jaar je kinderen tot slaaf zal maken van een sharia systeem dat democratie niet kent. Maar het zal wel gelul zijn tegen een domme autoriteit die het niet weet en begrijpt.

  Like

 31. @Dirkpieter

  Ja, moslims dromen niet alleen van de verovering van Israel, maar ook van Spanje en Rome:

  Like

 32. Jan zegt:

  Directeur Amnesty heeft banden met terreurorganisatie Moslimbroeders en woordvoerder binnen VN.

  Senior Amnesty International Employee Linked To UK Muslim Brotherhood/Hamas Organizations; Amnesty Also Found To Work With UK Taliban Supporter


  Yasmin Hussein was also linked to a Yorkshire-based aid agency that was banned by Israel for its alleged funding of Hamas terrorism; and criticised by colleagues for holding a private meeting with a Muslim Brotherhood government official during an Amnesty mission to Egypt, and staying overnight at his family’s home.

  Ms Hussein, 51, was until recently the charity’s head of international advocacy and among its leading voices at the UN, where the organisation seeks to operate a strict policy of not siding with any government or political party.

  http://www.globalmbwatch.com/2015/08/17/senior-amnesty-international-employee-linked-to-uk-muslim-brotherhoodhamas-organizations-amnesty-also-found-to-work-with-uk-taliban-supporter/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s