Het goede nationalisme van Geert Wilders

(Door: Roelf-Jan Wentholt)

De voorstanders van de Europese Unie menen dat nationalisme de bron van oorlog is. Dit is een gegeven, een ónomstreden stelling in kringen van zogenaamd weldenkende Eurofielen. Maar wat is nationalisme?

Nationalisme is een gevoel van gezamelijkheid. Zoals een familieband dat gevoel ook biedt. Nationalisme is de vorm waarin de band tussen de mensen op de meest omvangrijke manier georganiseerd wordt. In de VS zijn 300 miljoen mensen lid van dit gevoel. Nationalisme is een voorwaarde om tot een goede samenleving te komen maar het is niet op zichzelf voldoende. Nationalisme kan ontaarden, zoals alles kan ontaarden. Zelfs de liefde kan ontaarden in de vreselijkste wraakacties.

Wie het nationalisme aanwijst als oorzaak van “oorlog”, wijst het gevoel van gezamelijkheid onder de mensen aan als oorzaak. Dat kan niet kloppen.

Nationalisten zijn georganiseerde mensen die zich in de verkeerde richting kunnen laten leiden. Maar niet-georganiseerde mensen zijn volstrekt machteloos. Ieder-voor-zich is de aller slechtste politieke optie.

Hoe de georganiseerde mensen in de goede richting te leiden? Dat weten we in het Westen heel goed: de democratie en de rechtsstaat doen hun werk. Gesteund door een idee over vrijheid dat het iedere deelnemer mogelijk maakt hard te werken en zo tot ongekend niveau van welvaart te geraken. “Kapitalisme” noemen we dat laatste fenomeen.

Maar democratie en de rechtsstaat zijn nu uitgerekend de twee instellingen die de door de EU-moloch  tot in de wortels wordt aangetast. De democratie wordt aangetast, in de eerste plaats doordat de EU zelf niet democratisch is, in de tweede plaatst doordat de EU niet democratisch kan zijn, omdat de mensen die gedwongen worden verenigd onder de EU zich geen gezamelijkheid voelen. Waar het gevoel van gezamelijkheid niet is, bestaat het gevoel van legitiem gekozen bestuur niet. Want het maakt mij geen moer uit wie de Fransen kiezen, ik zal nooit accepteren dat de Fransen het in ons land voor het zeggen krijgen. Of de Duitsers of de Italianen, laat staan de Spanjaarden of de Portugezen. Of, ware idiotie van de Eurofielen: de Turken. Omdat het gevoel van gezamelijkheid ontbreekt.

Koningin Wilhelmina vond in 1939 (!) nog dat 12 km afstand  te weinig was tussen haar zomerverblijf, Paleis ’t Loo en een gepland kamp voor uit Duitsland gevluchte Joden. Net zo min als die van de Nederlandse regering hadden de armen van de Moeder des Vaderlands erg open gestaan bij het opvangen van de Joden bij de grens met Duitsland.   Tijdens de uitzendingen van “Radio Oranje” vanuit Engeland tijdens de oorlog heeft Wilhelmina het precies drie keer even over de Joden gehad. Dat is óók een vorm van “nationaal gevoel”, zullen we maar zeggen, net als die hoofddoeken van Beatrix.

De rechtsstaat wordt aangetast op dezelfde wijze. Want het maakt me niet uit of in Amerika een verdachte strafvermindering kan krijgen als hij meteen bekent. Dat is voor mij geen reden dit in Nederland ook toe te willen passen. Het maakt me niet uit dat de Oostelijke leden van de EU de pest hebben aan homo’s. Wij doen dat in Nederland anders. Dat bedoel ik met het ontbreken van legitimiteit: bij gebreke aan gezamelijkheid. Er bestaat geen democratie en geen rechtsstaat onder een afgedwongen gezamelijkheid.

Gezamelijkheid laat zich niet dwingen. Voormalig Joegoslavië is daar een goed voorbeeld van. De Tweede Wereldoorlog ook. Gezamelijkheid is een organisch gegroeid fenomeen. Niets kan het vervangen. Wat Maxima daarover ook  moge zeggen. Maar dat iemand in zo’n belangrijke rol iets dermate idioots heeft gezegd over Nederland als “de Nederlandse identiteit bestaat niet” doet mij het ergste vrezen. Op het hoogste niveau is men voor het evidente blind. Maxima is de vrouw van ons volgende staatshoofd. Waarvan wordt Willem Alexander dan het hoofd? Van iets dat niet bestaat? Kan zijn functie dan wel bestaan?

Mensen zonder identiteit, over wie Maxima zo lovend spreekt, zijn gevaarlijk. Want zij weten niet wat hen te doen staat als de omstandigheden optreden vereisen. Het zijn mensen zonder hart, zonder richting en daarom zonder enige bereidheid tot het brengen van offers. Ik denk hierbij aan de antihelden van Nederland. Zij die de Duitsers in staat stelden de Nederlandse Joden massaal te vermoorden. In het net opnieuw uitgegeven boek van Nanda van der Zee “Om Erger te Voorkomen” staat het glashelder beschreven.

Van der Zee beschrijft hoe in de eerste plaats Wilhelmina, dit valse symbool van gezamelijkheid, zonder enig overleg met de regering, enkele dagen na de Duitse overval vluchtte naar Londen. Deze zelfzuchtige daad dwong de regering haar te volgen. Althans de Nederlandse ministers die ook niet uitblonken in het koesteren van een krachtige identiteit wisten niets beters te verzinnen. De laffe vlucht van Wilhelmina legde het gezag vlot in handen van de Nederlandse Secretarissen Generaal. Een club mensen die werkelijk zo tekort schoten in Nationaal Besef dat zij de Duitsers vlijtig ter zijde stonden. Evenzo de leden van de Nederlandse Hoge Raad. Deze instelling die de rechtvaardigheid beweerde te belichamen, had niet eens het morele niveau zich te verzetten tegen de nazistische Ariër-verklaring. Dit met uitzondering van de president van de Hoge Raad, de zeer moedige Mr. Visser. Maar Visser had een identiteit. Hij was Joods. Zó ziet een mens met een identiteit er uit.

De Nederlandse elite geeft de voorkeur aan mensen zonder identiteit. Omdat zij als de dood zijn offers te brengen. Er is één Nederlander in de politiek die een offer brengt vergelijkbaar met dat van Mr. Visser en die dan ook morele ankers en dus een echte identiteit heeft: Geert Wilders.

Door:

Roelf-Jan Wentholt (voor https://ejbron.wordpress.com)

____________________________

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in EU, Europa, Nationalisme. Bookmark de permalink .

40 reacties op Het goede nationalisme van Geert Wilders

 1. friki zegt:

  Prachtig verhaal. Hoop dat veel mensen hiervan kennis nemen.

  Like

 2. lucky9 zegt:

  Nationalisme is zelden of nooit een bron van oorlog geweest. Imperialisme is evenwel altijd een bron tot oorlog geweest.
  De voorgewende stelling van de eurofielen is dus een leugen.

  Like

 3. G.Deckzeijl zegt:

  Omdat de actiebereidheid in dit land schrikbarend bedroevend is(met uitzondering van Tom),
  maak ik iedereen nogmaals attent op…
  http://www.amsterdampost.nl/der-spiegel-pleit-voor-griekse-exit-uit-euro/#comments
  … bijdrage 8…!!!
  Want stemmen op GW is namelijk niet genoeg.

  Like

 4. Tom Hendrix zegt:

  Goed stuk Roelf-Jan Wentholt, U haalt mij de woorden uit de mond. Chapeau voor deze bijdrage.
  G.Deckzeijl, ik wil toch wel graag bescheiden blijven, ik ben een eenvoudige limburger, en ben daar zeer tevreden mee. Dat is ook de onderbouwing van mijn standpunt G, ik ben fier op mijn limburger zijn, en fier op ons land zoals het eens was zeg maar tot de jaren 70 van de vorige eeuw.
  Ik heb helemaal niets tegen Griek of Spanjaard bij wijze van spreken, maar ik zie niet in, waarom wij hier door RUTTE cum suis moeten worden uitgeknepen, om een misdadig regime EU in Brussel te steunen. Mensen mail de kamerleden, tegen het ESM VERDRAG! Anders is het echt TE LAAT!

  Like

 5. Pingback: Oh, wat is het fijn om Step Vaessen te zijn! | E.J. Bron

 6. Zeebedee zegt:

  Leuk stuk maar met een grote hoeveelheid foute aannames.
  Zijn wij Nederlanders zo nationalistisch? Bij enquetes over nationalisme onder Nederlanders is geen eenduidig antwoord gebleken. Nederlanders weten niet goed te zeggen wat de Nederlandse nationaliteit nou eigenlijk is. Waarom? Omdat Nederland niet homogeen is. De Friezen voelen zich anders dan de rest, we hebben een protestants en een katholiek deel van Nederland en een enorme hoeveelheid aan culturen. Er is geen ‘nederlander’. En toch voelen ze zich op de een of andere manier verbonden met andere Nederlanders. De reden hiervoor is dat nationalisme gezien moet worden als een belang bij het bekende. Gaat u bij uw eigen ervaringen maar na: het is een liefde voor Nederland omdat het u bekend is en u er bent opgegroeid. Niet omdat het aanzienlijk beter is dan in andere landen. Een Fransman gaat bijvoorbeeld liever naar de Carrefour terwijl u de Albert Heijn veel fijner vindt. Een kwestie van herkenning dus. Herkenning is te veranderen met de tijd. Als Europa prominenter aanwezig wordt zullen onze nakomelingen daar qua nationalisme zich minder aan storen en het op den duur zelfs normaal vinden.
  Zo kunnen we de parallel leggen tussen de EU en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Deze begon ook als een vereniging van zeven gewesten die niet op elkaar leken maar met de tijd steeds meer soevereiniteit opgaven. Hoe heeft dit uitgepakt? Als Nederland! Helemaal niet zo verkeerd dus!
  Ook stelt u dat organisatie van mensen per definitie beter is dan een ongeorganiseerde groep individuen. Dan raad ik u toch zeker aan om boeken over massapsychologie te lezen. Organisatie kan een enorm kwaad teweeg brengen en kan dus enkel in zekere vormen iets goeds teweeg brengen.
  Ook stelt u dat landen in Oost-Europa tegen homo’s zijn. Ik denk dat u wat genuanceerder kunt zijn. Ook uw spotprenten over de Islam et cetera mogen wat kanttekeningen gebruiken. ZE REPRESENTEREN ABSOLUUT NIET DE ISLAM ALS CULTUUR EN/OF GELOOF. De Islam is absoluut niet minderwaardig aan onze cultuur (er is überhaupt al niet te spreken van een ‘betere’ cultuur), er zijn slechts kleine minderheden in die cultuur die u angst inboezemen. Kom meer in contact met de Islam en u zult het zelf merken!
  Uw woordgebruik zoals ‘Elite’ en ‘Eurofiel’ et cetera bezorgen mij. Het getuigt van een beeld van angst voor het onbekende. Ik denk, afgaande op statistieken, dat u in een relatief lage inkomensklasse zit, vooral de keerzijden van de Europese integratie heeft meegemaakt en dat u gelooft in de makkelijke waarheid die mijnheer Wilders u voert.

  Ik snap uw gevoel en een land moet niet verder integreren in een collectief als het volk er nog niet klaar voor is. Toch is dit tenenkrommend aangezien deze mening vooral gebaseerd is op een gebrek van kennis van zaken, angst voor het onbekende en het ten prooi vallen aan demagogiek. Ik raad PVV’ers enorm aan zich meer in te lezen alvorens op een anti-establishment en anti-islam te stemmen. Grappig is dat mensen die hoog opgeleid zijn en er onderzoek naar hebben gedaan en anti-Wilders worden ook meteen als ‘elite’ bestempelt worden. Mensen die verstand hebben van deze kwesties worden dus automatisch weggezet als deel van die gevaarlijke elite. Misschien moet daar eens doorheen gekeken worden en moeten de denkwijzen van deze mensen onderzocht worden. Zoals ik ook uw denkwijze begrijp en er respect voor hebt. Het er mee eens zijn is weer iets anders.

  Een samenleving waarin gepolariseerde groepen elkaar wegzetten zonder überhaupt naar elkaar te luisteren verbetert niets.

  Like

 7. Piet Klont zegt:

  Zeebedee zegt:
  21 oktober 2012 om 01:34

  Kolder!
  Ik woon in Friesland, geboren in Groningen, mijn vader was een Friese Drent of Drentse Fries zo u wil. Zowel het Groningse dialect als de Friese taal versta ik uitstekend en andersom verstaan zij de Nederlandse taal prima.
  In Europa is daar geen sprake van!
  U haalt diverse dingen door elkaar zoals het een echte Eurofiel betaamt.

  U stelt: ‘De Islam is absoluut niet minderwaardig aan onze cultuur (er is überhaupt al niet te spreken van een ‘betere’ cultuur)’ maar dat vraagt toch om nadere uitleg.
  Bij mijn weten hebben zij vooralsnog van maar één cultuur blijk gegeven, die van de afbraak.
  De islam heeft nooit iets positiefs toegevoegd waar dan ook aan, waar ook ter wereld.

  Like

 8. E.J. Bron zegt:

  @Zeebedee

  Aan mij werd onlangs nog gevraagd of ik niet iemand kende die het laatste sprookje zou kunnen schrijven voor het nieuw uit te geven boek “De religie van de vrede en de superieure islamitische cultuur”…… EUREKA!!!!

  Like

 9. Zeebedee zegt:

  In welk opzicht is het Christendom beter dan de Islam? Wij met onze kruistochten, godsdienstoorlogen en ketterijvervolgingen.. En meneer Bron, zou u ook inhoudelijk op mijn argumenten in kunnen gaan? En @Piet Klont, u schiet keihard langs mijn argument van ‘tijd’. Vroeger konden mensen uit de verschillende gewesten elkaar niet verstaan en hadden niks met elkaar te maken. Doordat ze steeds meer contact met elkaar kregen zijn de talen verbasterd en tot de huidige gekomen. Taal zal op de lange termijn dus geen probleem zijn, alhoewel daar op dit moment absoluut nog geen sprake van is.

  Ook vraag ik me af of u allen de gevolgen kent van een Nederland dat uit de EU stapt. Vergelijkingen met Noorwegen en Zwitserland zijn drogredenen omdat die landen niet hetzelfde economische profiel hebben als Nederland. Nederland heeft als doorvoerland een enorm belang bij lidmaatschap van de EU: als we eruit zouden stappen zou de economie in elkaar storten. Het is natuurlijk heel eenvoudig om te denken dat we wel even uit die Unie stappen en dat het allemaal wel goedkomt met die goeroe genaamd WIlders als kapitein maar niets is minder waar. Met uw angst voor het onbekende gaat u keihard langs de complexe waarheid van de hedendaagse wereld. Ook uw terminologie van PVV-retoriek versterkt uw standpunt niet.

  Like

 10. E.J. Bron zegt:

  Ik heb maar één argument aan te voeren tegen al uw “argumenten”: als we niet onmiddellijk een einde maken aan de, door de EU gewenste, invoer van honderdduizenden en nog eens honderdduizenden onderontwikkelde, islamitische “vluchtelingen”/”asielzoekers”/”immigranten”, is er in de naaste toekomst geen economie meer over, omdat deze volledig is kaal gegraasd en opgevreten door de hiervoor genoemde personen, die helemaal niets bijdragen aan onze economie!

  Like

 11. Zeebedee zegt:

  Beste man, er is in geen enkele vorm sprake van massale invoer van islamitische allochtonen. Een fabeltje. Ze mogen van onze regeringen het land helemaal niet meer in. Stop met luisteren naar die retorische onzin en bezoek zelf eens even cbs.nl.

  En ook: in welk opzicht zouden deze mensen de economie kaalvreten? Het is waar dat allochtonen minder participeren op de arbeidsmarkt (autochtonen 69% en allochtonen 50% in 2012) maar dat is omdat ze niet MOGEN werken.

  Gaat u zelf ook nog nadenken of luistert u echt oprecht alleen maar naar de hapklare onzin die de PVV u voert?

  Like

 12. E.J. Bron zegt:

  LOL! En in wiens opdracht handelt het cbs? U gelooft toch niet in uw eigen fabeltjes van “onafhankelijk” instelling? Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt!

  Like

  • Zeebedee zegt:

   Hier haak ik af. U gelooft oprecht in massale samenzweringen. U bent oprecht niet serieus te nemen. Uw anti-elitaire gevoelens zijn compleet doorgeslagen. Ik heb zowaar medelijden met u

   Like

 13. E.J. Bron zegt:

  Ik haak ook af. Uw naïviteit is ten hemel schreiend!! Ik heb geen medelijden met u. Met idioten kun je geen medelijden hebben. Zij weten niet beter…..

  Like

 14. max zegt:

  @Zeebedee:
  “In welk opzicht is het Christendom beter dan de Islam? Wij met onze kruistochten, godsdienstoorlogen en ketterijvervolgingen..”

  Ik zou zeggen lees de Koran eens….. wat je daar al niet leert!
  Ja leert bijvoorbeeld dat er verschil is tussen gelovigen die geloven in allahen zijn profeet, en hen die niet geloven geloven in allah en zijn profeet. En meteen is er een klassenverschil…. hoe heet dat ook al weer….. o ja: apartheid.

  Wij met onze kruistochten…. welgeteld 8! Heb je de kruistochten vanaf 600 al eens geteld?
  Gericht tegen het Christendom, Jodendom, Hindoes en Boeddhisten? Ruim en ook ruim 500!
  Voor dat er maar 1 kruistocht was waren er al zo’n 170 miljoen mensen gesneuveld in het kader van de totalitaire imperialistische Islam. En dan mekkeren over de kruistocht dat die zo bloedig en onterecht waren. O ja, de kruistochten waren bloedig zoals elke veldslag, maar het was een fractie van de slachtoffers van de islam.

  Waarom is het christendom beter? Om dat de leer van het Christendom beter is, dat wil niet zeggen dat de christen altijd even lief zijn geweest. Maar zoals iemand deze week al eens schreef op deze site, ik weet niet meer wie, maar het was goed en mooi verwoord:

  Als de Christen iets verkeerd deden (bv slavenhandel), was het 100% tegen hun leer. Ze hebben zich er van bekeerd en zich verbeterd. Doen de moslims iets verkeerd in onze ogen, (bv vermoorden van andersdenkende) dan handelen zij in 100% in overeenkomst met hun leer.

  En het westen, ja noem het maar Christen hebben ook een aandeel gehad in de slavenhandel!
  Weet je wie die slaven hebben gevangen en verhandeld aan de Nederlanders en andere landen die zich er aan schuldig hebben gemaakt? Juist de Islam: de Arabieren! En wij vervoerden ze naar de “West”, en zij naar de “Oost”. Het westen heeft na pakweg 200 300 jaar de slavernij afgeschaft, zeg maar ervan bekeerd. Bij de Islam bestaat slavernij nog steeds al 1400 jaar!

  Zie maar:
  http://christenenvoorisrael.nl/2011/12/israel-soedan-en-ik
  https://ejbron.wordpress.com/2012/07/02/slaven-van-de-islam-de-versluierde-volkerenmoord-van-de-arabieren/

  @
  ‘Ook vraag ik me af of u allen de gevolgen kent van een Nederland dat uit de EU stapt.’

  Ik denk dat Nederland het niet makkelijk krijgt, maar het is uiteindelijk beter af.
  Ik denk niet dat Nederland volledig uit de EU (maar een soort EEG moet blijven) moet maar de € zal ons nekken.
  Wij zullen de tekorten van de zuidelijk landen moeten dragen. En ja de Nederlandse staat zal dat geld ergens moet halen…. die zullen wij moeten ophoesten, tot wij kaal zijn… heel simpel!

  Heel simpel:
  Europa is een huis met een goed gebouwd, gefundeerd gedeelte en een slecht gebouwd, gefundeerd gedeelte. Als je de steunbalken uit het goede gedeelte weghaalt, wordt ook het goede gedeelte zwakker en het zal helemaal instorten.

  @
  “Vroeger konden mensen uit de verschillende gewesten elkaar niet verstaan en hadden niks met elkaar te maken.”

  Ik zag net nog een reportage op Arte. Het ging over bouw Stonehenge. Maar ook over een skelet van een man: boogschutter en ruiter. Onderzoek van deze man gaf aan dat rond 2000 voor Christus deze man uit Oost Europa kwam, en men kon aantonen dat deze man vaker dan 1 keer deze reis had gemaakt. Steeds meer komt de wetenschap tot de overtuiging dat er meer contacten tussen culturen en volkeren zijn geweest dan men aanvankelijk had verwacht.

  Like

 15. Wachteres zegt:

  @ Zeebedee;

  Heeft u niet in de gaten dat hier niet op uw agressieve, arrogante en daarom tevens domme opmerkingen wordt ingegaan, niet omdat wij niet voldoende ‘ingelezen’ zouden zijn, maar omdat u met argumenten komt die duidelijk niet van uzelf zijn, maar die u overgenomen hebt van uw liberaal/linkse leiders? Over retoriek gesproken!

  De argumenten waar u mee aankomt hebben wij al zo vaak gehoord en die zijn zo achterlijk dat we geen zin hebben om daar verder iets mee te doen..

  U mag van de islam denken wat u wilt, ik laat u daar vrij in. Maar als ik u was dan zou ik me toch maar eens ‘inlezen’ over de islam en begint u dan met het doorlezen van de koran.

  Daarna kijkt u op internet en zoekt u op wat de islam in het Midden-Oosten en in Europa teweeg brengt.Stemt dat niet overeen me wat u in de koran leest? Moeten wij daar blij mee zijn? En alstublieft …. dat verhaal over het christendom en de Middeleeuwen en de kruistochten hebben we al zo vaak gehoord ….

  Wij hebben geleerd geweld te veroordelen; de islam heeft al eeuwenlang geweld als leidraad en blijkbaar hebben ze daar niets van geleerd. Wacht even, links beweert dat alle gruwelen .t.o.v. christenen, joden en andersdenkenden in het Midden-Oosten niet deel uitmaken van de islam.U gelooft dat toch zelf niet? De invloed van die godsdienst, die volgens u goed is, zou dan nul komma nul zijn? Wat jammer nou.

  Als u even zelfstandig gaat nadenken dan zult u er achter komen dat hun geweld alles te maken heeft met wat de koran hen leert. Jodenhaat bv. worden al eeuwen via dat boek aangewakkerd. Die haat heeft niets te maken met wat Israël wel of niet zou mogen doen.

  Dan Europa; ach … links beweert dat wij terugverlangen naar de jaren ’50 en warempel… u zegt iets dergelijks. Niet erg origineel vindt u ook niet? Moeten we daar voor de honderdste keer nog eens ons tegen verdedigen? Tegen zoveel achterlijkheid? Nee, dank u wel.

  We dachten dat we met de val van de muur, die tevens de val van het communisme inluidde, bevrijd waren van deze gewelddadige meute, die miljoenen mensenlevens op hun geweten hebben.

  Vindt u het redelijk dat we, via een achterdeur, hier weer mee te maken krijgen?

  Of wordt het in uw kringen als ‘normaal’ gezien dat wij akkoord moeten gaan met allerlei beslissingen die over ons en zonder ons worden genomen? Zit daar niet een ietsie pietsie beetje van de communistische dictatuur in, waarvan wij dachten dat we eraan waren ontsnapt?

  Kijkt u eens naar de mensen die daar aan het roer staan, zijn die niet een ietsie pietsie beetje met het communistische sop overgoten?

  Er zijn zelfs plannen om degenen die tegen Europa zijn en die kritiek uiten, wettelijk aan te kunnen pakken.

  Komt u dat niet een klein beetje bekend voor? Zo niet, dan zou ik me daar maar eens over ‘inlezen’ als ik u was. Er zijn voldoende boeken over de gruwelen van het communisme beschikbaar.

  De EU wordt niet zonder reden al de EUSSR genoemd. Moeten wij nog een greintje respect hebben voor deze ‘elite’ die ons op de meest dictatoriale manier iets wil opdringen wat wij niet willen? En die stap voor stap onze vrijheid van ons wegnemen om hun ideologie, wij weten wel wat goed voor jullie is, ervoor in de plaats te zetten

  Er zijn voldoende intellectuelen die met zeer goede argumenten Europa en de islamisering ervan afkeuren. Lees u daar eens over in, zou ik zeggen. Persoonlijk heb ik nog nooit een valide argument gehoord, waarom wij de communistische dictatuur die Europa nu al is zouden moeten accepteren.

  Of is men in uw kringen al zo ver beïnvloed met het communistisch denken, dat men niet meer wat vrijheid is?

  Wij beseffen dat heel goed en die vrijheid en de cultuur die zich daaruit in eeuwen heeft ontwikkeld willen wij daarom graag behouden.

  En een achterlijke, voor-Middeleeuwse ideologie die ons haar normen en waarden en haar achterlijke cultuur, geholpen door uw ‘elite’, (inderdaad wij hebben alleen maar diepe minachting voor dat tuig), wil opdringen, kunnen wij missen als kiespijn.

  Like

 16. E.J. Bron zegt:

  @Max en Wachteres

  +10 !!! 😀

  Like

 17. marijke zegt:

  Zeer goed verwoord wachteres.Klinkt als een klok.Bravo.

  Like

 18. willemientje zegt:

  Zeebedee’

  Wat u allemaal ten berde brengt’ kunnen wij dagelijks vernemen, op de ” Nederlandse ” tv, en lezen in de ” Nederlandse kranten”

  Ik ben een Nederlandse, die verdomd trots was op haar land, en haar geschiedenis, ook al zijn daar een aantal missers gemaakt.
  Ik was trots, op de saamhorigheid, die er vroeger was, trots om bij een tolerant volk te horen, dat was een deel van mijn identiteit,

  En nu, nu schaam ik me er bijna voor on Nederlander te zijn, de reden: mensen zo als u, die ons land verloochenen, en verkopen, die mij hebben leren haten, die mij, als tolerant mens,, wegzetten, als Nazi, racist, en tokkie, waarom?, omdat wij de vinger op de zere plek leggen?
  Omdat wij ons geliefd Nederland naar de klote zien gaan, en niet meegaan, in die verheven Europese droom?
  Omdat wij ons niet meer willen laten belazeren, door partijen, waarop wij onze stem uitbrachten, naar aanleiding van hun programma, en beloften, die een dag na de verkiezingen, niets waard bleken te zijn?

  Omdat wij de solidariteit, nog wel op zouden kunnen brengen voor de bevolkingen, in de noodlijdende landen, maar niet voor corrupte regeringen, banken, en multionationals, die al zoveel geld bezitten, dat ik niet inzie wat ze met nog meer geld zouden moeten doen

  Omdat ik graag zou willen, dat wij in eigen land, zelf kunnen beslissen over onze uitgaven,

  In uw ogen zal dat wel een vreemd standpunt zijn, maar voor mij geld al een tijdje,: eigen volk eerst, en als we dan nog over hebben, zijn we sociaal genoeg, om anderen te helpen, vrijwillig, en niet gedwongen, dat was altijd, de kracht van ons land, en dat had ik graag zo willen houden !!

  Like

 19. willemientje zegt:

  Even goed lezen, wat ik schrijf, ik weet het beter, lezen doe je in ieder geval niet beter!!

  Like

 20. willemientje zegt:

  EJ,

  Wat hebben we hier voor volk, tegenwoordig, ze kunnen niet begrijpend lezen, terug, naar groep 3 en alles overnieuw leren!!

  Like

 21. willemientje zegt:

  Je doet je naam wel eer aan!!

  Like

 22. willemientje zegt:

  Aaaaaaa, het hele stukje lezen, vrind

  Like

 23. willemientje zegt:

  Jij kunt dus ook niet, begrijpend lezen, dat kregen wij vroeger op school nog wel, het onderwijs is erg achteruitgegaan merk ik.

  Like

 24. E.J. Bron zegt:

  IK WEET HET NOG BETER!!! Adieu!!!

  Zuigen doe je maar ergens anders aan. Oké!?

  Webmaster

  Like

 25. E.J. Bron zegt:

  Zo, even grote schoonmaak gehouden. Dat ruimt op! 😉 😀 😆

  Like

 26. vederso zegt:

  De club van Fulco Laarmans is weer op bezoek. Leuk, eens een ander geluid. Dat herinnert me eraan waarom ik A7 mijdt als de pest.

  Like

 27. E.J. Bron zegt:

  Sorry Willemien, je comments “zweven” nu een beetje. Net zoals het stof dat ik net even van de site heb gepoetst! 😉 😀

  Like

 28. Wachteres zegt:

  Volgens mij was dit iedere keer dezelfde persoon met een ander jasje aan. 😉

  Like

 29. willemientje zegt:

  Je bent wel erg rigoureus Bert, die arme trollen

  Like

 30. G.Deckzeijl zegt:

  @zeebedee: bezoekers brengen altijd vreugde aan, zoniet bij het komen dan wel bij het gaan.
  iedereen die net doet alsof het allemaal pais en vree is in de EU, dat er helemaal geen islamitische invasie(1) aan de gang zou zijn(2), beschouw ik als meeloper en landverrader.
  1) Boumedienne in 1974, alinea 7>> http://tinyurl.com/3jrtvlg
  2)nauwelijks een jaar later, de Resolutie van Straatsburg van 1975,
  http://tinyurl.com/3p32945
  Uitsmijter op pdf, compleet met diverse bedreigingen van allahschreeuwers:
  http://tinyurl.com/7zl4y95
  Truste zeebedee. Hopelijk komt er nooit een bijltjesdag 2.0…

  Like

 31. G.Deckzeijl zegt:

  16:37
  Link 1 moest zijn: http://tinyurl.com/3jrtvlq

  Like

 32. max zegt:

  @ willemientje.

  Jammer nou hé? En ik vind dat je het ook heel mooi en duidelijk hebt verwoord. Maar ja zij (Zeebedee en zijn vriendjes) kunnen niet zelfstandig onderzoeken en zelfstandig denken. Zij zeggen na wat anderen hun voorkauwen. Maar even het en ander objectief bekijken, is niet aan de orde. Het is parels voor de zwijnen gooien….

  Het probleem wat ik elders ook constateer is als het item niet met hun denkbeelden overeenstemt, dan zeggen men: ik citeer: “een heel erg slecht geschreven artikel is, staat het vol met tegenstrijdigheden.” en als je met feiten of argumenten komt, willen ze het niet horen of zien want dan moeten ze hun denkbeelden bijstellen.

  Like

  • Zeebedee zegt:

   Ho wacht beste mensen.
   Ik wil graag even melden dat er hier een slagveld geweest schijnt te zijn: niets van mee gekregen en ik kan dus niet zeggen wat ik van hun meningen vind.

   Ook wil ik graag even stellen dat er duidelijk door mij is gesteld dat ik geïnteresseerd ben in jullie opvattingen omdat we van elkaar moeten leren. Het er mee eens zijn is dus wat anders. Ik ben het van geen kant met jullie eens maar ik leer er wel van. Ik probeer jullie te begrijpen. Probeer mij dan ook te begrijpen.

   Ten derde is een van de regels hier dat we niet op de man spelen. Dat is van geen kant nageleefd.

   Like

 33. E.J. Bron zegt:

  @Zeebedee

  Dat is volledig juist. Dat recht is alleen voorbehouden aan de webmaster. Aan mij dus. Vandaar dat het hier plotseling zo rustig is geworden….

  Webmaster

  Like

 34. Tom Hendrix zegt:

  @Zeebedee 16.50. uur, U begint vervelend te doen met uw opmerkingen over de PVV. Ik sluit mij aan bij de andere reacties ten opzichte van uw commentaar. Weet U als U het boek zou lezen: ” Weg uit de islam- getuigenissen van Afvalligen”, auteur IBN WARRAQ, uitgegeven door Meulenhoff pers, zouden U de ogen wel eens open kunnen gaan. Voorbeeld: in 1970, overviel het muzelman leger van Pakistan Bangla-Desj, ze vermoordden daar even 3 miljoen Bengalen, en ook nog eens een super verkrachting op 300.000 vrouwen en meisjes. En de EU, is een GEDROCHT uitgebroed door de fossielen KOHL en MITTERAND, en is ons gewoon door de strot geduwd. Meneer ZEEBEDEE voor sprookjes moet U in de EFTELING zijn, niet hier!

  Like

 35. Tom Hendrix zegt:

  @Max 16.43. uur, is U dat ook al opgevallen waarde Max. We hebben wat TROLLEN gehad de laatste tijd, met allen dezelfde strategie, LAARMANS of FULCO of CHANTAL?

  Like

 36. Tom Hendrix zegt:

  @Max 12.46. uur, zonder de anderen tekort te doen, dit comment is een juweeltje!

  Like

 37. Yiooda zegt:

  BEATRIX.
  Koningin Beatrix van de lage landen,
  wat u daar deed, liet heel de christenheid stranden.
  Want, wat heel veel mensen nu, beslist niet weten, maar ik wel,
  dat u als Bilderberger een weg bewandelt naar de hel.
  In dit genootschap met een geheime code voor de NWO,
  heeft u zichzelf en uw huis vernedert tot een laag niveau.
  In een land waar de christenen nauwelijks worden getolereerd,
  heeft u, met een pompeuze soepjurk en lampenkap, satan vereerd.
  Ik zag hoog tegen u op als mijn Koningin en Vorstin,
  door uw eerbied voor de allah van het oosten, nu heel min.
  Dit moest mij, en met mij vele Nederlanders, van het hart,
  dat olie, geld en macht, de doorslag gaf en christenen tart.

  Like

 38. Jules Vismale zegt:

  Het nationalisme is echter zo diep verankerd in de mens dat het er met geen mogelijkheid meer is uit te krijgen en zelfs Geert Wilders zal zich nooit tegen zijn wil in laten veranderen! Koningin Wilhelmina was echter, voor de Duitsers in 1940 binnenvielen, niet er erg happy op om in haar achtertuin gevluchte joden uit Duitsland en Oostenrijk op te nemen en zij liet deze naar Westerbork toe! En zelfs Winston Churchill (evenmin een jodenvriend), was aanvankelijk lovend over Adolf Hitler omdat hij de werkloosheid in Duitsland liet verdwijnen en had hem graag in een Duits hotel ontmoet!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s