Moslimkiezers veranderen Europa

(Door: Soeren Kern)

”Moslims brachten de beslissende stemmen uit die Hollande in het presidentiële paleis aan het Elysee deed belanden. Hij pleitte er ook voor dat de Franse kieswetten zodanig zouden worden aangepast dat die ook moslim inwoners, die geen Franse staatsburgers waren, in staat zouden stellen hun stem met ingang van 2014 bij gemeenteraadsverkiezingen uit te brengen, met het doel op die manier de Socialistische Partij in staat te stellen de greep op de politieke macht te verstevigen.”

Uit een analyse van het stemgedrag dat op 6 mei François Hollande als de eerste socialistische president van Frankrijk sinds 1995 met een sneltreinvaart naar de overwinning voerde, blijkt dat deze omwenteling in grote mate te danken is aan het feit dat moslims in overweldigende aantallen voor hem hadden gestemd.

Deze Franse verkiezing geeft voor het eerst aan dat moslims de uitkomst van een presidentsverkiezing in een groot West-Europees land hebben bepaald; het is een voorbode van wat komen gaat.

Aangezien de politiek actieve moslimbevolking in Frankrijk in omvang zal blijven toenemen en de meeste moslims op socialistische en linkse partijen stemmen, zullen conservatieve partijen het steeds moeilijker krijgen toekomstige verkiezingen in Frankrijk te winnen.

Volgens een enquête die voor de Parijse krant Le Figaro onder 10.000 Franse kiezers door het onderzoeksbureau OpinionWay werd uitgevoerd, heeft 93 % – een buitengewoon hoog percentage – van de Franse moslims op 6 mei voor Hollande gestemd. Daarentegen blijkt uit de enquête dat slechts 7% van de Franse moslims voor de zittende president Nicolas Sarkozy heeft gestemd.

Twee miljoen moslims namen naar schatting deel aan de verkiezing in 2012, wat dus inhoudt dat 1.7 miljoen moslims hun stem liever uitbrachten op Hollande dan op Sarkozy. Wanneer men echter naar de verkiezing als geheel kijkt, dan versloeg Hollande Sarkozy met slechts 1.1 miljoen stemmen. Dit getal houdt in dat moslims de doorslaggevende stemmen uitbrachten die Hollande in het Elysee Paleis deden belanden.

Frankrijk, dat onderdak biedt aan tussen de vijf en zes miljoen moslims, heeft nu al de grootste moslimbevolking in de Europese Unie en men verwacht dat die in de komende jaren evenredig zal toenemen. Volgens voorzichtige schattingen voorziet men dat de moslimbevolking binnen de komende tien tot vijftien jaar meer dan tien procent van het totale inwoneraantal zal uitmaken.

Tijdens de verkiezingscampagne bood Hollande amnestie aan alle – naar schatting 400.000 – illegale moslimimmigranten aan die momenteel in Frankrijk verblijven. Hij beloofde ook de Franse kieswetten zodanig te wijzigen dat moslimimmigranten, die de Franse nationaliteit niet bezaten, vanaf 2014 hun stem zouden mogen uitbrengen bij gemeenteraadsverkiezingen. Indien deze twee maatregelen van kracht zouden worden, zal de greep van de Socialistische Partij op de politieke macht steviger worden, zowel op regionale als op landelijke niveau.

Moslims in Frankrijk – en in Europa als geheel – hebben de neiging om de socialisten te steunen om verschillende demografische, sociaaleconomische en ideologische redenen.

De meeste moslims in Europa leven in huishoudens met een lager inkomen en het percentage werklozen onder hen is hoog. Dientengevolge zitten socialisten en moslims opgesloten in een politiek gunstige machtsafhankelijkheidsrelatie tussen de schenkers van sociale uitkeringen en de schenkers van stemmen. Het hoeft ons niet te verbazen dat socialisten positief staan tegenover een toenemende moslimimmigratie, die op zijn beurt immers weer voor meer stemmers op socialistische partijen zorgt!

In ideologisch opzicht delen socialisten en moslims in het algemeen een wederzijds gevoel van afkeer voor de traditionele joods-christelijke waarden. Hoewel veel moslims tegen de seculiere agenda van de socialisten zijn, steunen zij van ganser harte het multiculturele socialistische dogma, dat zij als een hefboom benutten voor de – verdere – islamisering van Europa.

Op het terrein van de buitenlandse politiek delen de socialisten en de moslims een wederzijds gevoel van minachting voor de Verenigde Staten en Israël. Linkse partijen in heel Europa hebben antizionisme tot een politiek correcte vorm van antisemitisme gemaakt. De steeds hysterischer wordende anti-Israël retoriek, die afkomstig is uit socialistische kringen, heeft aan een hoogtepunt in de antisemitische haatmisdrijven op het continent bijgedragen; veel van deze misdaden jegens de Joden worden door moslims begaan.

Ofschoon Hollande zijn opvattingen over Israël nog niet kenbaar heeft gemaakt – hij heeft gezegd dat hij deze zomer een bezoek wil brengen aan Israël en de Palestijnse gebieden – vrezen veel waarnemers dat Hollande zich zal gaan omringen met een kliek linkse adviseurs die hem in de richting zullen drijven waarin Frankrijk afstand zal nemen van de pro Joodse, pro Israël koers, die door Sarkozy is uitgezet.

Hollande heeft ook gezegd dat hij een tegenstander is van een Israëlische of Amerikaanse actie tegen de Iraanse nucleaire installaties en veel analisten geloven dat de nieuwe Franse regering zal proberen de internationale sancties tegen Iran af te zwakken.

De politieke veranderingen in Frankrijk hebben er voor gezorgd dat veel Joden zich zorgen maken over hun toekomst. Op de dag waarop de stemmers Hollande tot hun nieuwe president kozen, bezochten 5000 Franse Joden een “Aliyah (emigratie van Joden naar Israël) beurs” in Parijs. Het jaarlijkse evenement, dat door het Joodse Agentschap wordt georganiseerd, trekt gewoonlijk ongeveer 2000 bezoekers.

Even voor de goede orde, Frankrijk is niet het enige land waarin moslims de politieke dynamiek veranderen!

In Denemarken won de socialistische premier Helle Thorning-Schmidt de parlementaire verkiezingen in september 2011 met een marge van net 8.500 stemmen. Volgens een opinie onderzoek zei 89.1% van de moslims dat ze zou stemmen voor een socialistische of linkse partij. Er wonen naar schatting 200.000 moslims in Denemarken, waarvan er 100.000 stemrecht hebben.

In Groot-Brittannië liet een nieuw onderzoeksrapport, getiteld “Graden van scheiding: kiezers uit etnische minderheden en de Conservatieve partij“, zien dat 47% van de moslims zegt dat ze affiniteit heeft met de Labour Party, terwijl 5% zich met de Conservatieven kan identificeren. Tijdens de verkiezingen in 2010 waren moslimkiezers de doorslaggevende factor in 82 kiesdistricten.

In het Londense stadsdeel Tower Hamlets kozen de moslimstemmers de in Bangladesh geboren Luftur Rahman tot hun burgemeester. Hij onderhoudt banden met het Islamitisch Forum voor Europa (IFE), een islamistische groep die zich ten doel stelt “de hele infrastructuur van de maatschappij te veranderen, de instellingen, de cultuur, de politieke orde en de geloofsovertuiging er in…van onwetendheid tot islam.” Sinds hij in functie is, heeft Rahman de openbare bibliotheken van Tower Hamlets ruim voorzien van boeken en DVD’s met extremistisch getinte redevoeringen van verbannen islamistische predikers.

Eveneens in Groot-Brittannië waarschuwde het parlementslid voor Labour, Jim Fitzpatrick, nog onlangs dat zijn partij is geïnfiltreerd door radicale moslims die (in de partij) een “islamitische, sociale en politieke orde” wilden scheppen. Moslims”, zei hij, “zijn bezig mensen binnen de politieke partijen te plaatsen door leden te werven voor zulke partijen en zo proberen te bereiken dat ze geselecteerd en gekozen worden, met het doel dat ze politieke invloed en macht kunnen uitoefenen, of dat nu op plaatselijk of landelijk niveau is.” Wat zij willen staat op volstrekt gespannen voet met het Labour-programma, dat voorstander is van secularisatie.”

In België maken moslims nu een vierde deel van de bevolking van Brussel uit. In reële termen komt het er op neer dat het aantal moslims in Brussel – waar de helft van alle moslims in België woont – de 300.000 heeft bereikt, wat betekent dat de zelfbenoemde “hoofdstad van Europa” de meest islamitische stad in Europa is.

In de praktijk komt het er op neer dat de islam in Brussel meer mensen kan mobiliseren dan de rooms-katholieke  kerk en demografen verwachten dat tegen 2030 de moslims de meerderheid in Brussel zullen uitmaken.

In België in haar geheel, zo voorspelt een nieuw onderzoek van het “Itinera Instituut”, zal tegen 2060 60% van de bevolking bestaan uit mensen die in het buitenland zijn geboren, wat duidelijk gevolgen zal hebben voor de Belgische politiek.

In Noorwegen, zo laten nieuwe statistieken zien, zullen immigranten tegen 2040 bijna de helft van de bevolking van Oslo gaan uitmaken. Deze studie, de allereerste publicatie in Noorwegen die de uitkomst van immigratietrends in Noorwegen in kaart brengt, laat zien dat de grootste steden ook de grootste opleving van de immigrantenpopulatie vertonen. In het land als geheel zal de immigranten bevolkingsgroep sprongsgewijs oplopen van 12% tot 24%, of  in aantallen mensen uitgedrukt: van 600.000 nu naar 1,5 miljoen in 2040.

In Spanje heeft de socialistische partij onlangs geprobeerd een wet in het parlement aangenomen te krijgen, die meer dan 500.000 Marokkanen, woonachtig in Spanje, in de gelegenheid zou hebben gesteld hun stem uit te brengen in de Spaanse gemeenteraadsverkiezingen. Als die wet zou zijn aangenomen, dan zou die voor een permanente socialistische controle over alle kleinere en grotere Spaanse steden met substantiële moslim minderheden hebben gezorgd. De maatregel verdween van tafel, nadat in november 2010 de socialisten bij de landelijke verkiezingen de macht kwijt raakten.

Soeren Kern is een Senior Fellow (onderzoeker die over kwalificaties en ervaring op professoraal niveau beschikt, HV) aan het “Grupo de Estudios Estrangicos” instituut in Madrid, een instelling die de buitenlandse ontwikkelingen bestudeert.

Bron:

http://www.gatestoneinstitute.org/3064/muslim-voters-europe

Auteur: Soeren Kern

Vertaald uit het Engels door:

Henk V. (voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Frankrijk, Islam, Islamisering, Socialisten. Bookmark de permalink .

7 reacties op Moslimkiezers veranderen Europa

 1. Tom Hendrix zegt:

  Gloeiend giftig ben ik op dat ROOD GESPUIS, wat ons wil en zal overleveren aan de achterlijke “haatbaarden”. Waarom kan dit maar allemaal zo gebeuren.

  Like

 2. koddebeier zegt:

  Socialisme=Fascisme=Collaboratie=Landverraad!!

  Like

 3. Linsky zegt:

  Zo doe je dat!
  Je het schorem uit andere landen die laat je stemmen en dan krijg je de macht, die je dus ook nooit meer hoeft af te staan. dat nemoen zij democratie!

  Nou de groenen nog in germany;
  Quote: Wij, de Groenen moet ervoor zorgen dat we zo veel buitenlanders krijgen mogelijk naar Duitsland. Als ze in Duitsland zijn, moeten we vechten voor hun recht om te stemmen.
  Als we dit hebben bereikt, zullen we het aandeel van de stemmen die we nodig hebben om deze republiek te veranderen. Daniel Cohn-Bendit , Alliance 90/The Groenen.

  En dan effe dat schorem van onszelf, en dan is ’t rond!
  Dan zijn we een volledige moslimstaat, een kalifaat dus!

  Ik denk dat ik toch maar mijn uitwijk plan ga maken! 😦

  Like

 4. Gt zegt:

  Ik ben in Ieper geweest (België) heb daar de vele begraafplaatsen bezocht uit de eerste wereld oorlog. Vele hebben daar hun leven gegeven voor onze vrijheid, vele duizenden.
  Het eerste wat ik dacht, het is allemaal voor niets geweest ik zie de dreiging van al die moslims al jaren, en we zullen weer moeten vechten voor onze vrijheid het kan niet anders.
  Ik bedrijf dan ook die Fransen niet, hoe kun je je land overlaten nemen door die haat baarden.
  Hoe is het mogelijk, dat zo,n salon socialist aan de macht kan komen.
  Als het zover zal komen, zullen vele linkse kopstukken de dans niet ontspringen hoe het met deze zal aflopen laat zich raden. Europa is al naar de verdommenis en zal nog verder naar de verdommenis gaan. Bewust georkestreerd, door de machtsgeile elite ( NWO).
  Tja we zullenweer ondergronds moeten gaan, alles goed in kaart brengen en afrekenen met deze !
  Of komt dan weer die Amerikaan ons helpen, ………?

  Like

 5. louis-portugal zegt:

  Een pijnlijke troost, maar aangezien die moslims alleen maar kunnen bestaan bij de gratie van het werken en organiseren door autochtonen zal langzaam het geld opraken om hun en de linkse ondersteuners te onderhouden.

  Gt. de amerikanen zullen echt niet meer komen want die hebben straks hun handen vol aan hun eigen moslims.

  Linsky in Portugal hebben we er pas 45.000 en die merk je niet.
  De uitkeringen zijn hier te laag dus ze gaan liever naar een land waar ze lekker vangen zonder te betalen.

  Like

 6. Linsky zegt:

  Nostradamus had het er ook al over hè.

  Volgens Nostradamus is de eerste grote gebeurtenis die ons te wachten staat de vorming van een nieuw soort Verenigde Naties, waarin de Islamitische landen de handen in elkaar zullen slaan. De vorming van een Islamitische Statenbond, versus een statenbond van alle niet -Islamitische staten.

  Hij hamert op het feit dat die vereniging van het islamitische kamp tot een ongekend geloof in de overwinning zal leiden.

  Verder profeteert Nostradamus dat het in deze periode toch onvermijdelijk zal komen tot een eerste globale oorlog, met de Halve maan die twee derde van de Europeanen en drie kwart van de islamieten het leven zullen kosten. Meer dan honderd staten zullen zwaar beproefd worden.

  Nou, ik krijg een donkerbruin vermoeden dat ie toch wel het een en ander duidelijk zag.

  O, ja, ergens zei ie ook; “Wee, wee, gij Frankrijk, ge hebt uw overwinnaars zelf binnengehaald. Ge zijt in dien tijd te naïef en bezit geen ruggegraat!”

  Like

 7. G.Deckzeijl zegt:

  Hoofddoekdragers zijn provocateurs! http://tinyurl.com/3k6a3qn

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s