Sjeik Bakri helpt Wafa Sultan alle Amerikanen te informeren over de islam (+ video)

Dr. Wafa Sultan, een opmerkelijk moedige en doordachte ex-islamitische vrijdenkster, had onlangs een debat met sjeik Omar Bakri Mohammed. Dr. Sultan keek passief toe terwijl de goede sjeik in ondubbelzinnige bewoordingen zijn vrome standpunten naar voren bracht – in volledige overeenstemming met de klassieke, ‘mainstream’, islamitische leer over de Jihad – en daarna haar eigen, op vlakke toon gesproken, commentaar als antwoord gaf.

Dit minder dan acht minuten durende videofragment, indien objectief en onpartijdig bekeken, zou meer kunnen doen om het Amerikaanse publiek te informeren over de theorie van de praktijk van de “islamitische internationale betrekkingen,” zonder dat daar nog verder uitleg bij nodig is.

Samengevat bevestigt het videofragment de didactische karakterisering door de consul van het Ministerie van Buitenslandse Zaken in 1880, Edward A. Van Dyck, voordat de schadelijke invloed van de postmoderne zelfhaat op het vermogen van ons corps diplomatique en beleidsontwikkelaars het hen onmogelijk maakte om na te denken en om duidelijk te handelen:

In de vele werken over Mohammed komt men geen doctrines tegen die ook maar een hint geven over de principes van de politieke betrekkingen tussen de naties, die al zo lang aan de volkeren van Europa bekend zijn en door hen algemeen erkend worden. “Fiqh” zoals de wetenschap van de islamitische jurisprudentie wordt genoemd, kent slechts een categorie van relatie met degenen die Mohammed als apostel erkennen en alle anderen die dat niet doen, namelijk Djehad (Jihad); dat wil zeggen, twist of heilige oorlog. Voor zover de verspreiding van de islam het doel was van alle moslims, een eeuwigdurende oorlog tegen alle ongelovigen, om ze te bekeren of om ze tot betaling van een tribuut te dwingen, werd in de ogen van de islamitische juristen de jihad als de meest heilige plicht van de gelovige beschouwd. Het recht om oorlog te voeren is het enige beginsel van internationaal recht dat door Mohammedaanse juristen wordt gegeven, … de term Harby (Harbi, krijger) gebruiken Arabieren niet alleen voor ongelovigen, maar ook voor een vijand en jehady (Hihadi) betekent de gelovige militant of strijder. Vanuit het islamitische gezichtspunt wordt de hele wereld verdeeld in twee delen: “Het Huis van de Islam” en “Het Huis van de Oorlog” en uit deze verdeling is een andere populaire uitdrukking ontstaan onder Mohammedanen; dat er onder alle soorten ongelovigen geen mensen zijn.

Bovendien herhaalt sjeik Bakri de afschuwelijke stelling – en praktijk – in overeenstemming met de islamitische wet, de sharia en de lelijke geschiedenis van de islamitische plunderingen, dat juist het leven van de niet-moslim “harbis” legaal zijn. De grote, moderne, westerse geleerde van de islamitische wet, Joseph Schacht, beschreef dit “legaal”-concept kort als volgt:

Een niet-moslim die niet wordt beschermd door een verdrag wordt Harbi genoemd, “in een staat van oorlog,” “een vijandige vreemde,” zijn leven en bezit zijn volledig onbeschermd door de wet.

Tot slot, Armand Abel, de beroemde Belgische analist van de leer van de Jihad, gaat in op de afpersingen, die inherent zijn aan dergelijke “verdragen,” opgelegd door de islamitische imperialisten, waarbij potentiële niet-moslim slachtoffers een nog erger lot te wachten staat – punten die door sjeik Bakri zijn weggelaten.

“Op die manier kocht de (Byzantijnse) keizerin Irene vrede tegen de prijs van haar vernedering”, volgens de formulering zoals dezein het dhimmiverdrag zelf staat, door het jaarlijks betalen van 70.000 pond goud aan de kalief van Bagdad. Vele prinsen stemden ermee in op deze manier vazallen te worden – vaak na een lange strijd – om te zien hoe hun bezittingen van status veranderden van Dar al Harb naar de Dar al Sulh (verdrag). Op deze manier werden hun onderdanen, die leefden binnen de grenzen die door het kalifaat bestuurd werden, gespaard voor de onzekerheid  willekeurig, zonder een enkele garantie, blootgesteld te worden aan de militaire operaties in de zomer en de winter ghazu (overvallen). Alles wat binnen het bereik kwam van de optrekkende legers, zijnde het eigendom van goddeloze mensen en rebellen, werd wettelijk gezien als hun buit, de mannen die waren gegrepen werden genadeloos overgeleverd aan het lot zoals in het Zwaardvers in de koran staat vermeld, en hun vrouwen en kinderen
werden behandeld als dingen. 

Hieronder staat de volledige transcriptie in een (oorspronkelijk Engelse) vertaling, maar ik moedig iedereen aan ook de video met de Engelse ondertiteling te bekijken.

Presentator: Sjeik Omar, wat zijn de mensenrechten onder de sharia? Kunt u ons dit uitleggen?

Omar Bakri: De sharia heeft mensenrechten gedefinieerd voor moslims en voor niet-moslims. De niet-moslim heeft er voor gekozen niet de oordelen van Allah te accepteren  . Daarom, ja, zijn er verschillen met die van een moslim. Ik zeg niet dat ze gelijk zijn. De andere partij kan het niet met me eens zijn, dat is prima. Dat is haar mening. Maar de islam heeft de mens rechten gegeven om aan zijn behoeften te voldoen en voor zijn zaken te kunnen zorgen. Moslims en niet-moslims die voordien een vredesverdrag of een dhimmipact hebben gesloten, zijn gelijk als het gaat om burgerschap. Met andere woorden, ze zijn gelijk. De islamitische staat en de islamitische sharia, indien zij daardoor geregeerd worden, staan garant voor hun politieke behoeften, zoals onderdak, voedsel, kleding,veiligheid onderwijs en gezondheidszorg, want ze vallen onder de zorg van de islamitische staat.

Echter, deze gelijkheid wil niet zeggen dat men precies aan ons gelijk is. Ja, een niet-moslim kan onder de sharia geen andere rechten hebben dan die Allah voor hem wettelijk heeft vastgelegd. Allah heeft beslist dat hij zijn geloof, religie, kleding mag hebben en alles wat burgers nodig hebben. Moslim of geen moslim.

Welnu, de moslim heeft meer rechten en respect, omdat hij een moslim is, omdat de islam boven de anderen staat, en nooit eronder, dus de moslims staan boven de anderen en er nooit onder.

Omar Bakri (nog steeds): Ik geloof niet in de gelijkheid van mensen, omdat ze in de ogen van Allah niet gelijk zijn. Hij gebood ons hen niet gelijk te maken. Bijvoorbeeld, ik heb het recht om een christelijke of Joodse vrouw te trouwen, maar het is niet toegestaan voor een Joodse man om een moslimmeisje te trouwen.

Dit is correct. Ik pleit niet voor gelijkheid. Als ik naar Engeland of Europa ga, heb ik gelijke rechten – mijn bloed en mijn eigendom zijn onschendbaar. In ruil daarvoor zijn hun bloed en bezit ook onschendbaar, door dit verdrag. Hun bloed en bezit hebben geen bescherming, behalve door een vredesverdrag of door een dhimmipact. Zo heeft Allah het geboden – u kunt dat weigeren of accepteren.

Wafa Sultan: Dus, als u naar een westers land reist, beschouwt u dat als het land van Allah en u wilt dat uw opvattingen daar worden toegepast.

Omar Bakri: Ja.

Wafa Sultan: U wilt aan de oorspronkelijke bewoners opleggen wat ze mogen doen?

Omar Bakri: Ik nodig hen daartoe uit en als zij het gebod van Allah accepteren, en dat doen ze misschien. Als ze dat niet doen en ze schoppen mij het land uit, dan zullen we tegen hen vechten. De relatie tussen ons is of een pact van geloof in Allah of een vredesverdrag of oorlog. De algemene regel is, dat het bloed en de eigendommen van niet-moslims ons rechtens toekomen. Hun bloed en bezit zijn niet onschendbaar. Het is in uw belang, u, die zegt niet in de islam te geloven, om te aanvaarden dat er tussen ons een vredesverdrag of een dhimmipact is. Een dhimmipact valt onder de sharia, maar een vredesverdrag onderwerpt u niet aan de sharia. Het is zoals het is. Of u accepteert het of we leven in staat van oorlog. De algemene regel is dat het bloed en eigendom van ongelovigen aan moslims toekomen.

De profeet Mohammed zei zelfs: “Ik werd gestuurd om tegen de mensen te vechten totdat ze getuigen dat er geen god is dan Allah. Daarom, toen hij zei: “Hun bloed en bezit zijn voor mij onschendbaar”, dan zouden hun bloed en eigendommen onschendbaar zijn als ze geloofden in de islam of een vredesverdrag hadden aanvaard. Het is ofwel door het geloof of door een vredesverdrag dat een mens kan leven met z’n buurman. Maar een moslim bestaat naast de ongelovige, hetzij door middel van een vredesverdrag, een dhimmipact of in een staat van oorlog.

Presentator: Dank u sjeik Omar. U bent door uw tijd heen, maar het hielp ons volledig begrip over dit onderwerp te krijgen. Dr. Wafa, wat denkt u van wat sjeik Omar Bakri zei?

Wafa Sultan: Ik denk dat de reactie van sjeik Omar Bakri moet worden vastgelegd. Hij was duidelijk en eerlijk en hij verklaarde de leer van de islam tot het punt dat er voor mij niet meer van die weerzinwekkende waarheid te onthullen valt.

Moslims, hier in Amerika, pochen dat de wereldwijd erkende mensenrechten dezelfde zijn als de rechten onder de islam. Ze pochen dat de rechten van mannen dezelfde zijn als de rechten van vrouwen. Ze pochen dat de rechten van moslims dezelfde zijn als voor niet-moslims. Ze pochen dat de sharia en de Amerikaanse grondwet naast elkaar kunnen bestaan. Daarom moeten we de reactie van sjeik Omar Bakri vastleggen, want hij veinsde niet, maar in plaats daarvan openbaarde hij ons zijn godsdienst in al z’n lelijkheid en afzichtelijkheid.

Onder de sharia is hij verplicht om tegen anderen te vechten, totdat zij geloven wat hij gelooft. Is er iets lelijker op aarde dan deze sharia? Is er iets lelijker, dan dat dit mij met geweld moet worden opgelegd, met wapens?

Wanneer we de Amerikanen hier vertellen dat de islam verspreid werd door het zwaard, schreeuwen de moslims dat het niet waar is, dat deze zich verspreidde door tolerantie en het vrije woord. Maar ik wil benadrukken wat sjeik Omar Bakri zei, want hij is een echte moslim en hij heeft ons de waarheid over de islam ondubbelzinnig geopenbaard. De hele wereld zou kennis moeten nemen van het gevaar van deze leer en er tegen vechten met alle kracht, omdat we niet kunnen accepteren dat iemand op deze aarde ons zou dwingen in zijn god te geloven.

Video:

Click de onderstaande link aan voor de video (indien niet meer beschikbaar op YouTube!):

http://www.mrctv.org/videos/dr-wafa-sultan-exposes-islamic-values-sheikh-omar-bakri-muhammad

Met dank aan Vlad Tepes en Translating Jihad voor de video en de vertaalde ondertiteling.

Bron:

http://www.andrewbostom.org/blog/2012/05/17/sheikh-bakri-helps-wafa-sultan-educate-all-americans-on-islam/

Auteur: Andrew Bostom

Vertaald uit het Engels door:

vederso (voor  https://ejbron.wordpress.com/)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam, Verenigde Staten. Bookmark de permalink .

20 reacties op Sjeik Bakri helpt Wafa Sultan alle Amerikanen te informeren over de islam (+ video)

 1. G.Deckzeijl zegt:

  Hello muslim fundamentalist idiots: eat this!

  Like

 2. Marijke . zegt:

  Die baardaap in de woestijn zetten en lekker laten uitdrogen.En Wafa mag van mij op een troon zitten

  Like

 3. Ad zegt:

  Een uitstekende en duidelijke weergave van wat ons te wachten zou kunnen staan. We wisten dit al wel, maar het is goed dat het nog eens gezegd word. Hier past maar een antwoord op, de islam moet met alle macht bestreden worden. De westelijk legers zouden op moeten trekken om de islamitische staten te vernietigen want anders zullen ze het ons doen. Bovendien moeten de inwoners van de westerse landen veel beter voorgelicht worden welk gevaar ze lopen. Nu worden mensen die voor de islam waarschuwen nog als islam-haters weggezet. En de rechten die moslims zich toeeigenen moeten worden ingeperkt i.p.v. uitgebreid.

  Like

 4. louis-portugal zegt:

  Marijke zo is dat.
  Wel op een leken troon.

  Like

 5. lucky9 zegt:

  Wafa Sultan, Brigitte Gabriel, Nonie Darwish, Hirsi Ali, Pamela Geller; het zijn allemaal even dappere vrouwen die de waarheid en de vrijheid liefhebben.

  Na Oriana Fallaci is een aantal vrouwelijke auteurs in Europa duidelijk geïntimideerd. Elisabeth Sabaditsch-Wolff moest naar de VS om geïnterviewd te kunnen worden. In Oostenrijk werd ze vervolgd. Buiten enkele autobiografische getuigenissen van vrouwen zoals Hind Fraihi, Karima, Betty Mahmoody en Jackt Trevane zijn er toch nog vrouwelijke auteurs die op een wetenschappelijke manier de waanzin van de misdadige islamofilie trachten te ontmaskeren.

  Zo zijn Anke Van dermeersh in het Nederlands en Hege Storhaug in het Noors (inmiddels reeds vertaald naar het Engels) er in geslaagd een wezenlijke bijdrage te leveren aan de bewustwording van de dreiging. De verspreiding van hun werk wordt door de islamofiele autochtone fascisten echter zwaar belemmerd omdat de inhoud ervan onweerlegbaar is en een gerechtelijke vervolging de ogen van de bevolkingen zou open breken.

  Wat sjeik Omar Bakri onomwonden uitspreekt in naam van de islam is weliswaar niet racistisch maar veel erger. Het is een fascistische geloofsbelijdenis die het bloed in de aders van elke normaal denkende mens doet stollen.
  Deze man en zijn godsdienst zijn dermate misdadig dat westerse islamofielen die hem afschilderen als extremist nooit genade verdienen. Want Bakri is voor de islam gewoon Jan Modaal onder de geestelijke leiders.

  De eigendunk van deze moslim-monsters is zo groot dat ze niet eens beseffen dat een vrouw hen kan ontmaskeren voor de hele wereld zonder daarvoor iets te moeten zeggen.
  Het intellectueel niveau van onze beroepspolitici ligt allicht iets hoger maar met hun ethiek en moraliteit is het al even slecht gesteld als met die van de sjeik.

  Like

 6. Linsky zegt:

  lucky9;
  in deze onderschrijf ik je uitstekende betoog!

  Like

 7. delamontagne zegt:

  G.Deckzeijl zegt: Hello muslim fundamentalist idiots: eat this!
  18 mei 2012 om 20:36 Het filmpje van Uw link bekeken, ik heb het al vele malen gezien, maar bleef toch weer gefascineerdt kijken. Wat een pracht-vrouw en moedig. Ik weet niet of U boeken van haar gelezen heeft?????????? ” A God Who Hates” Wafa Sultan isbn 978-0-312-53836-1 groetjes vluchteling

  Like

 8. vederso zegt:

  @ lucky9. Mee eens! Ik ben als commentaar op de video het begrip ‘Herrenvolk’ dan ook al tegengekomen en dat dekt de lading precies!

  Like

 9. Columnist zegt:

  Goed onthouden: Het Westen is zèlf imperialistisch en koloniaal, en iedereen doet het is géén moreel argument!

  Like

 10. vederso zegt:

  In een video van de Noorse Radio (NRK) roept Anjem Coudary moslims op om Noren te ontvoeren en te ruilen tegen de veroordeelde Moellah Krekar. Ook Choudary laat terloops het begrip ‘convenant of security’ vallen en doet daarmee net of de sharia al in GB is ingevoerd. Een soort verdrag dus. (de video is in dit artikel ingebed en in het Engels) (Meer op Gates of Vienna)

  http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.8140051

  Like

 11. Tom Hendrix zegt:

  @Marijke 20.40. uur, zo denk ik er ook over. Ik denk aan de woorden van Mustafa Kemal Atatürk, die sprak over de islam: ” deze achterlijkheid van een roverhoofdman, deze abjecte denkwijze van een Bedoein”. Vele andere hebben de islam ook zo geduid, zie de bijdrage van gisteren over grote denkers, en een verlicht despoot als Frederik II van Pruisen, tijdgenoot van Voltaire die de islam een idiotie en een afwijking noemden.

  Like

 12. Marijke . zegt:

  Tom je kan een lang verhaal kort maken .Die gasten veranderen niet.Er zit wel zo een grote kronkel in hun hersens ,dat krijg je er nooit meer uit.En er zijn nog zo veel mensen die geloven dat het allemaal wel mee valt.Tot dat het te laat is.Ik voel me soms een roepende in de woestijn ,maar zal toch door blijven gaan om voor het gevaar te waarschuwen.Kijk alleen maar als we moeten vliegen en je moet je half uitkleden.Mensen gaan het gewoon vinden.Maar iedere keer als ik vlieg en me schoenen uit moet en er worden fotos genomen en ga zo maar door ,dan ben ik weer woest en dat hebben we allemaal aan die baardapen te danken en dan durven ze nog te zeggen het valt wel mee.Het is om te kotsen gewoon

  Like

 13. G.Deckzeijl zegt:

  @delamontagne 18-5: JA, W.Sultan’s meesterwerk A GOD WHO HATES heb ik. Verplicht leesvoer voor iedereen!
  @Vederso 19-5: hier heb je die ISLAMOFASCIST Choudary nog een keer…!
  http://tinyurl.com/6wh6lwm
  Onthou ’t maar: zijn verlopen soort debatteert niet, het is enkel taqiyya wat uit die allahschreeuwende scheuren komt. Maar ik heb ze door, al heel lang.
  Probaat tegengif: Monty Python en ZZ TOP…
  http://tinyurl.com/7r5w4zp

  Like

 14. Columnist zegt:

  Deze Bakri en Anjam Choudary zullen worden afgedaan als geïsoleerde gekken, die je in iedere godsdienst vindt.
  Als er mensen ontvoerd worden om Mullah Krekar vrij te krijgen, moeten er nog extra moslims worden gevangen, en Mullah Krekar worden verminkt. De islam verbiedt immers euthanasie.

  Like

 15. G.Deckzeijl zegt:

  Let op! Hebben jullie de opmerking van Omar Bakri Muhammad aan het eind van het filmpje gezien? … We don’t force people to become muslim, but definitly we will force islamic rule on all the world[when} we have power…
  Dit is een regelrechte OORLOGSVERKLARING, dringt dat tot jullie door…???
  Ik ben niet van plan dat te tolereren. Wie volgt?

  Like

 16. G.Deckzeijl zegt:

  Ligt eraan voor ze die afgeven, aisha..
  Als ze dat ESM* erdoor drukken hebben ze automatisch zo’n verklaring voor zichzelf afgegeven.
  *ga naar AP voor alle details:leerzaam.

  Like

 17. louis-portugal zegt:

  Gerrit, Ad Broere schrijft ook hardstikke goed over het ESM schandaal:.

  Like

 18. G.Deckzeijl zegt:

  Dank voor je tip, Louis. Maar ik heb voor ’t moment genoeg gelezen over dat ESM-VOD.
  Eind vorig jaar was ik mede door de AP-redactie op de hoogte van de “sappige” details.
  Bijna niemand schijnt door te hebben wat die Haagse Bende bedoelt met vervreemden, want óók dat staat in dat ESM. De Dikke Van Dale is over vervreemden glashelder.

  Like

 19. Piet zegt:

  Moslims, het meest stupide volk:

  Salafist: What is the ruling on eating mermaids?

  http://vladtepesblog.com/?p=48240

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s