Over de macht van de migranten en de aanstaande onlusten

(Interview met Udo Ulfkotte)

Met zijn jarenlange angst voor komende onlusten tussen autochtonen en integratieonwillige, criminele immigranten in Duitsland en Europa zat de journalist en schrijver Udo Ulfkotte kennelijk goed. Het komt in toenemende mate tot gevaarlijke botsingen. Daarbij wordt de macht van de migranten steeds duidelijker: Hun grote families en clans bedreigen inmiddels gewetenloos en openlijk staatsorganen, journalisten en slachtoffers. Is de situatie in Duitsland al uitzichtloos? Een interview met Udo Ulfkotte.

Meneer Ulfkotte, een actuele zaak in Noord-Duitsland maakt vele burgers op dit moment gek: Drie zwaar criminele migranten hebben in 2010 brutaal een bejaarde overvallen, neergeslagen en beroofd. De oude man had echter uit zelfverdediging een van de overvallers doodgeschoten. Nu heeft de grote familie van het dodelijke slachtoffer druk op de staat uitgeoefend om aangifte tegen de bejaarde te doen wegens doodslag. Het openbaar ministerie gaat nu daadwerkelijk aangifte doen, tegen zijn oorspronkelijke beslissing in. Hoeveel invloed hebben grote migrantenfamilies en waar komt hun macht vandaan?

De zaak staat niet op zichzelf. Enkele weken geleden sidderde heel Berlijn, omdat de migrant Youssef El-A. uit zelfverdediging werd neergestoken. Er volgde de grootste islamitische begrafenis, die Berlijn ooit heeft gezien. En duizenden demonstranten eisten, dat het slachtoffer van criminaliteit, dat gehandeld had uit zelfverdediging, te arresteren. Van de dader werd een held gemaakt. Hetzelfde gebeurde ook in Sittensen. En steeds zitten de grote families achter de daden. In steden zoals Bremen worden journalisten en politieagenten al jarenlang gechanteerd om beschermingsgeld aan grote families zoals de Miri´s te betalen. In Essen en andere steden in het Ruhrgebied mochten politieagenten niet eens ingrijpen, toen grote families kinderen voor seks hadden aangeboden in de achterkamertjes van cultuurverenigingen, men mocht er niet over praten. Het is deze verdomde politieke correctheid, die ons dat allemaal heeft aangedaan.

Ook in Uelzen werden in maart journalisten, die verslag deden van een migrantenproces, bedreigd, net zoals meerdere schrijvers van “Die Welt”, de “Tagesspiegel” en de “Frankfurter Rundschau”, die zich in april massieve bedreigingen door Salafisten moesten laten welgevallen, omdat zij kritisch bericht hadden over de koran uitdeelactie. Wat is er hier plotseling eigenlijk aan de hand? Klinkt dat niet veelmeer als chantage? En wat doen onze rechtsorganen hiertegen?

Wat moeten ze doen? Ze doen helemaal niets. Ze zijn toch bang voor deze groepen. Ze hebben jarenlang toegegeven, net zoals bij de antiautoritaire opvoeding, steeds opnieuw toegeven. En nu zijn ze verbaasd, dat de groot geworden zuigelingen op hun hoofd rondspringen. Die lachen ons toch uit, meer niet.

Is dat misschien een reden waarom we bijna bij alle verslaggeving over moord en doodslag, die door buitenlanders werden gepleegd, al jarenlang geen namen en landen van herkomst in de mainstreammedia kunnen zien en horen? Is het de angst van de journalisten voor rechtstreeks  op hen persoonlijk uitgeoefende druk? Of zijn dit politiek correcte aanwijzingen uit Berlijn?

Het is opnieuw deze verdomde politieke correctheid. Migranten plegen meer dan 16.000 keer per jaar het misdrijf van toebrengen van lichamelijk letsel. En wat doen wij? Wij vragen ons constant af of dat aan hun zogenaamd slechte sociale situatie ligt en doen onze beurzen open. We belonen daders. En we beschermen ze. Ja, we hebben journalisten, politici en rechters, die daders beschermen. We snappen er weldra zelf helemaal niets meer van hoe we verdachte groepen daders moeten omschrijven om maar geen duidelijke taal te hoeven spreken. We noemen in politieberichten zigeuners de ene keer “rotatie-Europeanen”, een andere keer “mobiele etnische minderheid”, nog een andere keer “landreizigers” en dan weer gewoon “Sinti en Roma” of nog beter gewoon “Bulgaren” of “Roemenen”, alles behalve “zigeuners”. Dat is politiek correct en op een bepaalde manier wel lollig.

Heeft de veelvoudig beklaagde toepassing van de zogenaamde “migrantenbonus” voet gevat in de strafjustitie of is er een herbezinning in het taalgebruik van rechters waar te nemen?

Herbezinning? Die kan ik niet vaststellen. Noch de Berlijnse rechter Kirsten Heisig noch Thilo Sarrazin hebben voor verandering kunnen zorgen. We hebben nu vonnissen, waarbij migranten, die een sociale uitkering hebben, het geld mogen houden, omdat dit bij hen zogenaamd een culturele bijzonderheid zou zijn. En we hebben vonnissen, waarbij geïmmigreerde kinderverkrachters strafvrij blijven, omdat dit cultureel zou moeten worden gezien. Wij staan gewoon voor alles open en sporen niet meer helemaal.

Wat zijn de meest typische en meest verbreide criminele delicten van de immigranten en waarom neigen deze hier veel vaker toe dan Europeanen?

Daartoe behoren ruwe delicten. En natuurlijk verkrachtingen. Alice Schwarzer berichtte over meer dan 70% Turken onder de verkrachters in Keulen. Ja, dat heeft uiteraard iets met cultuur te maken. En meer nog met respect. Ze hebben geen respect voor ons. We mogen hen met alle plezier hun uitkeringen betalen, asiel aanbieden, woning, kleding, warme maaltijden en vrijetijdsbesteding financieren, maar we mogen geen tegenprestatie van hen verwachten. Wij zijn het, gezien vanuit het oogpunt van veel immigranten, die niet anders verdiend hebben dan geplukt en misbruikt te worden.

Hoe is het gesteld met de moraal van de politieagenten gezien de voortdurend scherpere aanvallen op hen door migranten wanneer, zoals onlangs in Berlijn, een patrouillewagen voor het verkeerslicht met stenen wordt bekogeld en men deze in brand wil steken?

Ik ken alleen nog politieagenten, die het zat zijn. De benzine voor de patrouilleritten is op rantsoen en het aantal agenten wordt verminderd. Iedere dag moeten ze zich laten pesten en uitschelden. En o wee als ze er iets van zeggen. Dan krijgen ze direct een tuchtzaak aan de broek. Politieagenten zijn voor veel jonge migranten het symbool van een door hen gehate samenleving, die ze afwijzen.

Moeten migrantenbolwerken, niet alleen n de grote steden, al als volledig verloren gebieden beschouwd worden, als zogenaamde No-Go-Areas?

Natuurlijk. Dat hebben immers zojuist de Verenigde Naties voor veel Europese stedelijke gebieden vastgesteld. Het is immers niet een puur Duits fenomeen. In de Europese hoofdstad Brussel, waar meer dan een derde deel van de inwoners moslim is en op scholen meer dan de helft van de leerlingen afkomstig is uit Oriëntaalse landen, mag men zelfs niet meer d eislam bekritiseren. Rondom de Europese wijk is een islamitisch getto ontstaan. Interessant genoeg is het Europese Parlement het enige in de hele wereld dat eigen politiebureau dient te krijgen, waar de afgevaardigden en hun medewerkers de overvallen kunnen melden. Ze moeten namelijk op weg naar hun werk door de getto´s en worden steeds vaker beroofd. Of men bouwt een muur om de Europese wijk heen of men ontruimt deze. Zo kan het niet doorgaan. En dat is immers niet alleen in Brussel zo. Kijk eens naar Duisburg-Marxloh. De politiek verkocht dit aan ons als lichtend voorbeeld voor de integratie. En nu moeten de politieagenten bang zijn om daar op patrouille te gaan.

Vooral in Groot-Brittannië is het de afgelopen twee tot drie jaar steeds vaker tot groepsverkrachtingen door migranten gekomen, waarvan doelbewust niet-moslims het slachtoffer werden. Terwijl de Britse mainstreampers er niet meer omheen komt om man en paard te benoemen, schijnen Duitse “kwaliteitsmedia” nog steeds scherpe censuur uit te oefenen. Is er in Duitsland sprake van zulke voorvallen en hoe ziet de rechtspraak er in zulke gevallen uit?

Ik ken veel van zulke gevallen, maar niet eentje, waarbij de daders veroordeeld werden tot meer dan voorwaardelijke straffen. Zoals gezegd, we hebben daar toch veel begrip voor. Maar dat was in Groot-Brittannië ook zo. De groepsverkrachtingen van kinderen door moslims waren sinds 2002, nogmaals, sinds 2002 (!)  bij de politie bekend. Maar geen enkele Britse politieagent durfde de verkrachte blanke Britse kinderen te helpen, dat was gewoon politiek niet correct. Nu schaamt zich de meerderheid van de Britten ervoor zo de andere kant te hebben uit gekeken. Wij zijn nu op het punt, waar de Britten op dit gebied tien jaar geleden waren.

Bent u en/of uw familie ook al bedreigd?

Ik heb een speciaal e-mailadres voor moorddreigingen met een rechtstreekse verbinding naar de binnenlandse veiligheidsdienst. Het was een tijdje geleden behoorlijk heftig. Maar deze bedreigingen met moord interesseren me niet meer. Er zijn immers veel andere mensen zoals ik, die zoiets regelmatig krijgen of gekregen hebben. Ik heb me veel beziggehouden met de daders. Als ze gepakt konden worden, waren het zwakzinnigen, die vanwege hun lage IQ´s geen rekening en verantwoording hoefden afleggen. In ieder geval werd er tot nu toe niet eentje veroordeeld. In Freiburg was zelfs een Oriëntaal, die bewezen en behoorlijk brutaal de burgers van Freiburg met moord bedreigde. Hij werd veroordeeld tot een boete van € 100,- Maar als ontvanger van een uitkering maakte hem dat niets uit. Het hele onderzoek werd immers toch wel betaald door de belastingbetaler.

Waar haalt u de moed vandaan om openlijk te berichten over zulke impopulaire wantoestanden?

Het geeft me kracht. Vroeger heb ik me er over opgewonden. Nu bouwt het me op, omdat ik me dan op de ontwikkeling kan voorbereiden. En dat is goed zo. Ik ben weggetrokken uit een stedelijk gebied en heb in alle rust alle voorbereidingen getroffen, opdat mij familie niet zo brutaal zal worden getroffen dan diegenen, die vooral de Oriëntalen nu nog zo naïef bejubelen.

Denkt u, dat de mensen hier nog wakker worden en iets willen veranderen of is de trein al net zo vertrokken zoals bijvoorbeeld in België, waar de moslims getalsmatig weldra het roer over zullen nemen?

De mensen worden pas wakker als de gebruikelijke verzorgingssystemen in elkaar storten. Zolang er nog een op basis van schulden volledige verzorging bestaat, wordt de meerderheid niet wakker. Ik begrijp dat ook wel. Niemand is meer verantwoordelijk voor zichzelf. Maar ik bekijk dat allemaal optimistisch. Vroeger dacht ik, dat er op een bepaald moment een machtsovername door moslims zou komen. Ik heb me vergist. Als de euro instort, dan stort ook het systeem van de migrantenverzorging in. Dan komen de oude etnische, religieuze, nationale en andere vooroordelen weer duidelijk aan het daglicht, zodat iedere bevolkingsgroep eerst eens aan zichzelf denkt. De optimistische veronderstelling luidt, dat veel moslims dan op tijd vanzelf weer naar hun landen van herkomst zullen gaan. De Turkse minister-president Erdoğan heeft immers onlangs ook tegen meer dan 200.000 Armeense gastarbeiders in Turkije gezegd dat men hen niet nodig zou hebben en hen op elk gewenst moment weer zou deporteren. Wat Erdoğan in Turkije zegt, wordt dan vast en zeker ook door veel Duitse bevolkingsgroepen tegenover de Turken geëist. Althans, als alle verzorgingssystemen stuk voor stuk instorten.

In uw actuele boek “Geef ons onze D-Mark terug!” waarschuwt u voor op burgeroorlog lijkende onlusten in het geval van een eurocrash. Hoe komt u bij deze veronderstelling?

We hebben alle onlustfactoren in het Duitstalige gebied de afgelopen decennia met geld afgekocht. Geld, dat we geroofd hebben van onze nog niet eens verwekte kinderen. Als de euro land na land instort, dan moet men wel behoorlijk naïef zijn om aan te nemen dat dit heel ontspannen zou aflopen. Als de pensioenaanspraken van de burgers zich in lucht oplossen, omdat het geld gewoon weg is, de levensverzekeringen bedreigend schommelen, het spaargeld in gevaar is – wat doen de burgers dan? Juichen? Zeer zeker niet. Dat zie je toch in Griekenland. En die krijgen ook nog regelmatig miljarden van ons. Wij financieren elk noodfonds. Alleen voor onszelf hebben we geen.

Hoe bereiden Europese lidstaten, ook Duitsland, zich op zulke onlusten voor? Bestaan er speciale commando-eenheden, die daarvoor worden opgeleid?

Daar is de Eurogendfor, die gevestigd is in het Italiaanse Vicenza. Zij moet in bijna alle lidstaten onlusten neerslaan. Maar dat zijn slechts 3000 man. Wij bereiden ons op dit moment in Duitsland op een tamelijk idiote manier voor. We breiden de controle extreem uit en verzamelen data over mensen, die in geval van onlusten een reisverbod krijgen opgelegd. Er bestaan veel kleurrijke plannen. Dom genoeg castreren we tegelijk de politie, voeren bijvoorbeeld in Baden-Württemberg nu een politiehervorming door en sluiten meer dan de helft van alle politiebureaus. Daarmee wil men op personeel bezuinigen. Wat dat in het geval van een serieuze crisis betekent, kan ieder kind je wel vertellen: niets gaat meer. Op de politie hoef je dan niet te rekenen. Politieagenten moeten zich nu immers al vaak terugtrekken tegen jeugdbendes. In Griekenland bewapenen deze jeugdbendes zich met Kalasjnikovs. Wie denkt, dat het hier anders zal gaan, gelooft vast en zeker ook nog in de ooievaar die baby´s brengt.

Hoe kan de burger zich beschermen respectievelijk hoe kan hij zich hierop voorbereiden?

Dat moet iedereen voor zichzelf beslissen. Ik heb mijn kleine huis in een extreem dure woonomgeving in het Taunusgebergte al jaren geleden geruild tegen een grondstuk op het platteland en ik ben in ruime mate zelfvoorzienend. Ik vetrouw niet op de staat, ik vertrouw op mijn vrienden en kennissen. Maar dat moet iedereen zelf weten.

Op welke signalen moet men letten en voor wanneer rekent u op een eurocrash?

Als Griekenland valt, zal dit een domino-effect hebben. Daarna zijn landen zoals Spanje aan de beurt. En dan is al het geld uit de noodfondsen heel snel definitief op. Het roulettespel van onze politici is dan ten einde.

Welke munteenheid zullen we na de eurocrash in Dui9tsland hebben?

Een nationale munteenheid, het maakt niet uit hoe die gaat heten. Een meerderheid van de Duitsers wil de euro immers helemaal niet en wil de D-Mark terug.

Hoe moet men zijn geld in veiligheid brengen?

Dat hangt ervan af hoeveel men heeft en hoe lang men de waarde ervan zou willen behouden. Als ik mijn kinderen iets wil laten erven, dan zijn stukken bos, visvijvers en vruchtbaar akkerland beter dan spaarrekeningen. We hebben het hier niet over winsten, maar puur over waardebehoud, waarbij je niet volledig alles kunt kwijtraken. En op dit moment ben ik blij met de lage goudkoers. Als men de komende jaren geen goud hoeft verkopen, dan is goud op dit moment zeer zeker een betere aanbeveling dan Griekse of Spaanse staatsleningen.

Hoe ziet volgens u Duitsland er over vijf jaar uit?

Laten we voorzichtig zeggen over tien jaar. Dan zullen vele sociale uitkeringen niet meer bestaan. Wij zullen dan moeten werken voor de schulden van andere landen. En wel tot op hoge leeftijd. We zullen een extreme verdeling van de samenleving in grote armoede en grote rijkdom hebben – zoals in de VS al lange tijd gebruikelijk. De welvaartsstaat kan gewoon niet meer gefinancierd worden. En velen, die nu nog denken dat ze welgesteld zouden zijn, omdat ze elk jaar van een verzekering of een bank een afschrift met mooie cijfers krijgen, zullen alles zijn kwijtgeraakt.

Hoe beoordeelt u de stemming onder de mensen in het land, wat is de basisteneur van de commentaren, die u krijgt op uw artikelen en boeken?

Ik ben heel omstreden. De ene helft van de mensen is het met me eens en de andere helft beschouwt dit allemaal als grote onzin. Daar tussenin bestaat, verbazend genoeg, niets. Er zijn dus mensen, die zich in alle rust voorbereiden op een mogelijke bepaalde ontwikkeling en er zijn mensen, die dat niet doen. Ik ben er van overtuigd, dat diegenen, die zich hebben voorbereid, in ieder geval niets verkeerds zullen doen.

Meneer Ulfkotte, bedankt voor dit interview.

Bron:

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/interview-mit-udo-ulfkotte/ueber-die-macht-der-migranten-und-bevorstehende-unruhen.html

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen, Duitsland, Eurocrisis, Europa, Immigratie, Moslims, Multiculti, political correctness. Bookmark de permalink .

6 reacties op Over de macht van de migranten en de aanstaande onlusten

 1. Tom Hendrix zegt:

  Ziehier het gore vuile verraad van onze politieke kaste, en de idioten van de EU. Het is om te janken, maar het is nog veel erger, dat men wel nu CONSERVATIEF RECHTS monddood wil maken, maar de RODE HORDEN die mede deze ellende veroorzaakt hebben, buiten de wind willen houden. Arm europa, arm nederland, het avondland gaat eraan.

  Like

 2. Peter selie zegt:

  Beste Meneer Bron,

  Vanmiddag heb ik een reactie geplaatst en aan het einde heb ik een optie aangekruist voor evt. reactie op dat bericht, maar niet om mij nog een keer te abonneren, want die krijg ik nu drie keer. Twee keer a la maar geen drie keer. Wilt u zo vriendelijk zijn om er twee te annuleren?

  Helaas weet ik gean andere mogelijkheid om u te contacteren.

  Bedankt en de groeten,

  Like

 3. G.Deckzeijl zegt:

  @EJ: ik heb het al vaker gevraagd en doe dat nu weer, ook nu met een hardgrondige reden.
  Zie je er kans voor die knoppen naar “social media” te (laten) verwijderen?
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/12166955/__Woedend_op_Facebook__.html
  Dank alvast voor je moeite. (lees de reacties)
  P.S, ook al klik je die “F-like knop” niet aan, dan word je toch door Zuckerbergs BENDE gevolgd,
  dit voor al degenen die dat nog niet wisten. ‘k Zou wel eens willen weten wat Z zou doen als hij dag in dag uit gevolgd zou worden…

  Like

 4. G.Deckzeijl zegt:

  On Topic! Chaos veroorzaken, dat is wat immigranten voor ogen hebben. Klik op de volgende pagina op het jaartal 1974, dan wordt alles duidelijk. http://tinyurl.com/3qcstlc

  Like

 5. Linsky zegt:

  Excellent weer E. J. ! 🙂

  Valt weinig aan toe te voegen. Is een duidelijk en helder betoog van onze touwtrekker.

  Omdat ik zijn mening op de meeste punten deel en ook niet echt geloof in een goede afloop,
  ben ik ook mening dat we individueel maar beter voorzorgen kunnen nemen.

  Desalniettemin, blijven we onverdroten onze strijd voeren en gaan stug verder met het inbrengen van nieuwe ideeën en wapens, tegen de verderfelijke plannen van onze overheden, hun dhimmi-vazallen, en de achterlijke linkse kudde!

  Like

 6. Piet zegt:

  Dat dit weerzinwekkend volk de overhand krijgt komt door de lamlendigheid van links volk die iedereen zielig vindt.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s