Islamitische christenvervolgingen – maandrapport april 2012

Omdat de vervolging van christenen in de islamitische wereld intussen epidemische vormen aanneemt, dient de serie “Islamitische christenvervolgingen” voor het Gatestone Instituut enkele – en bij lange na niet alle – van de bekend geworden vervolgingsgevallen voortdurend te documenteren. Het instituut volgt daarbij twee doelstellingen:

1. Vastleggen wat de mainstream-media niet berichten: de voortdurende, zo niet chronische islamitische christenvervolgingen.

2. Aantonen dat het daarbij niet om “toevallige” vervolgingshandelingen gaat, maar dat deze systematisch plaatsvinden en met elkaar verband houden, namelijk geworteld in een wereldbeeld, dat door de sharia is geïnspireerd.

Dienovereenkomstig kan iedere individuele vervolgingshandeling in de regel in een bepaalde categorie worden ingedeeld, bijvoorbeeld haat tegen kerken en andere christelijke symbolen; seksueel misbruik van christelijke vrouwen; gedwongen bekering tot de islam; wetten betreffende apostasie (afvalligheid van het geloof) en blasfemie (godslastering), waardoor mensen, die zogenaamd de islam “beledigen” gecriminaliseerd en zelfs met de dood bestraft kunnen worden; diefstal en roof onder de naam van Jizya (de van niet-moslims geëiste tribuutbetaling); in het algemeen de verwachting, dat christenen zich als geïntimideerde dhimmi´s of “gedulde” tweederangs burgers dienen te gedragen; en tenslotte hele gebruikelijke geweldplegingen en moorden. Vaak gaat het om een combinatie van meerdere categorieën.

Bindend aspect bij christenvervolgingen is de islam

Ook als de vervolgingshandelingen in verschillende geografische regio´s plaatsvinden, verschillende volks- en taalgebieden omvatten – van Marokko tot India en overal daar in het Westen waar moslims leven – zou één ding heel duidelijk moeten zijn: het bindende aspect is altijd de islam – of het nu gaat om de strikte toepassing van het islamitische shariarecht of gewoon om de racistische, in de eigen superioriteit gelovende cultuur, die de islam heeft gecreëerd.

Raymond Ibrahim is medewerker bij het David Horowitz Freedom Center en bij het Middle East Forum. Hier zijn rapport over christenvervolgingen door moslims in april 2012:

Juist in april en n.a.v. Pasen, een van de belangrijkste christelijke feesten, namen de christenvervolgingen in islamitische landen extreem toe – zowel uitbraken van brutaal geweld als door de staat genomen onderdrukkende maatregelen waren te zien: In Nigeria hadden Jihadisten, in hun streven om alle sporen van het christendom uit te roeien, bij een bomaanslag op een kerk op Paaszondag ongeveer 50 gelovigen gedood; in Turkije werd een predikant door moslims na de Paasdienst neergeslagen en met de dood bedreigd, als hij zich niet zou bekeren tot de islam; en in Iran werden precies op Paaszondag 12 christenen als “afvalligen” voor de rechtbank gesleept.

Mali als nieuw brandpunt van de christenvervolgingen

Voor het eerst vonden er ook christenvervolgingen plaats in regio´s, die men daarmee tot nu toe niet geassocieerd had. Net zoals daarvoor al in Nigeria kwam het nu ook in Timboektoe in Mali tot overvallen door militante moslims – een christelijke leider werd onthoofd, andere christenen werden gedreigd met hetzelfde lot. Ook in Mali werd nu het shariarecht ingevoerd, kerken worden vernietigd en christenen vluchten massaal uit Timboektoe.

Het apriloverzicht van islamitische christenvervolgingen in de hele wereld is ingedeeld op onderwerp en land (niet op de ernst van de gebeurtenissen, maar op alfabetische volgorde):

Overvallen op kerken

Azerbeidzjan: In het in meerderheid islamitische land werd voor het eerst sinds de invoering van de nieuwe strenge “religiewet” een kerk door een rechterlijke beslissing ontbonden; de wet was in het jaar 2009 inwerking getreden en eist van alle daarvoor al toegelaten religieuze instellingen een nieuwe registratie. Van een evangelische kerk in de hoofdstad Bakoe werd op 25 april in een 15 minuten durend proces de vergunning ingetrokken. De beslissing, die werd genomen in afwezigheid van een vertegenwoordiger van de kerk, maakt iedere verdere actie van de kerk illegaal en strafbaar.

Indonesië: Gewapende mannen openden het vuur op de GKI Yasmin kerk en richtten er grote schade aan. Het was de jongste in een serie aanslagen op het gebouw, dat door de autoriteiten als reactie op islamitische eisen al in het jaar 2008 zonder rechtsgrond gesloten en verzegeld werd. Een andere evangelische kerk, die op dezelfde manier door de autoriteiten was verzegeld – en dat, hoewel aan alle voorwaarden voor een vergunning was voldaan – was het toneel van woedende islamitische demonstraties, toen kerkleden probeerden een godsdienst te houden op straat voor hun afgesloten kerk. De moslims dreigden met moord, speelden harde muziek en reden met een motor dwars door de verzamelde kerkgemeente. Een woordvoerder van de kerk zei: “We moeten constant een andere plek zoeken om bijeen te komen, omdat ons bestaan ongewenst schijnt te zijn, en we moeten ons verbergen, om intolerante groepen geen aanleiding te geven ons aan te vallen… We hadden gedacht dat de politie ons zou helpen, maar na zoveel aanvallen op leden van onze gemeente is het nu duidelijk dat de politie hier ook aan meedoet.”

Kenia: Hier vonden twee afzonderlijke granaataanvallen op kerken plaats: 1) Moslims gooiden handgranaten in een kerkbijeenkomst, die plaatsvond in de buitenlucht, waarbij een vrouw en een jongen gedood werden en ongeveer 50 andere christenen gewond raakten: de moslims waren in de buurt van de kerkgemeente bij elkaar gekomen en de christenen konden horen hoe hun imam hen tegen het christendom ophitste, kort voordat de aanval plaatsvond. 2) Een ander incident: Een moslim gaf zichzelf tijdens een kerkdienst uit als gelovige en gooide tijdens de dienst drie handgranaten tussen de gelovigen, waarbij een 27-jarige student gedood werd en 16 andere mensen gewond raakten. De terrorist, die volgens ooggetuigen uit Somalië afkomstig geweest zou kunnen zijn, “keek kwaad naar binnen en keek steeds maar naar de grond. Van de drie handgranaten die hij gooide, ontplofte er slechts eentje. Daarna rende hij weg en vuurde nog drie schoten af in de lucht”.

Nigeria: Tijdens een overval in de ochtend op een christelijke godsdienst kwamen minstens 16 mensen om het leven: Gewapende Jihadisten op motoren bestormden op zondagmorgen de Bayero universiteit in de stad Kano en gooiden tijdens een katholieke mis in de theaterzaal van de universiteit zelfgemaakte bommen in de menigte; daarna openden ze het vuur op de vluchtende mensen. “De aanval is de jongste in een serie van gewelddadige incidenten tegen christenen in het overwegend islamitische noorden van het land”.

Soedan: Een door christenen bewoonde woonwijk in Khartoem, werd door een bende moslims aangevallen, die “knuppels, ijzeren staven en een bulldozer bij zich hadden en brand stichtten”. Een dag daarvoor had een islamitische leider ertoe opgeroepen de “kerk van de ongelovigen” te verwoesten. Met kreten als “Allahu Akbar!” “Vanaf vandaag bestaat er geen christendom en geen kerk meer!” bestormden de Jihadisten een tot de Bijbelschool behorende boekhandel, verbrandden Bijbels en dreigden iedereen die hen in de weg stond te doden. “Wat daar gebeurde, kun je je helemaal niet voorstellen. Het was verschrikkelijk”, zegt een ooggetuige. “Ze staken alle meubilair van de school in brand en staken ook de kerk zelf in brand. Zoals gewoonlijk liet de politie zich daarbij niet zien en deed niets om de meute eraan te hinderen de hele wijk te verwoesten”.

Tunesië: De leden van de christelijk-orthodoxe kerk in Tunis, een van de weinige hier toegestane christelijke kerken, worden “schandelijk behandeld” en krijgen “dreigbrieven”. De kerkleden leven “onder constante bedreiging met terreur”, zodat de Russische ambassadeur in Tunis het Ministerie van Binnenlandse Zaken er nadrukkelijk toe moest oproepen om maatregelen te nemen “ter bescherming van de kerk”. De schandelijkheden ging zo ver, dat “Salafisten het kruis van de kerk met vuilniszakken afdekten en aan de kerkleden meedeelden, dat ze in het islamitische Tunesië nooit meer een kruis wilden zien”. Een ander incident: Een moslim drong een kerk binnen om een brief van een islamistische partij af te geven, waarin de de deken ertoe werd opgeroepen zich te bekeren tot de islam of het kruis van de kerk af te halen en de Jizya, dus de islamitische onderdrukkingsbelasting, te betalen.

Doodstraf en gevangenisstraf vanwege “afvalligheid van het geloof” en “godslastering”

Egypte: Hier kwam het tot twee strafrechtelijke veroordelingen vanwege “blasfemie”: 1) Een jeugdrechtbank veroordeelde een Koptische christelijke jongere vanwege zogenaamde “belediging van de islam” tot drie jaar gevangenisstraf, omdat hij weinig lovende karikaturen van de profeet Mohammed op Facebook gezet zou hebben. Toen het voorval bekend werd, kwam het tot onlusten door moslims, die het huis van de jongere en minstens vijf andere huizen van christenen met brandbommen aanvielen. 2) Een eveneens aan een christen opgelegde 6-jarige gevangenisstraf vanwege “blasfemie” werd door een hoge rechtbank bevestigd: nadat een moslim aan de 49-jarige aangeklaagde had uitgelegd, dat Jezus verboden seks met minstens tien vrouwen gehad zou hebben, zou de christen met de vaststelling hebben gereageerd, dat de profeet Mohammed meer dan vier vrouwen gehad zou hebben – een vaststelling, die door islamitische geleerden over het algemeen bevestigd wordt. Hij werd door de politie gearresteerd en in een tien minuten durend proces, waarbij niet eens een verdediger aanwezig was, door een rechter wegens “belediging van de profeet” tot 6 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Algerije: Een christen werd vanwege “belemmering van moslims in hun geloof” tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij had in een openbaar restaurant met een moslim over geloofskwesties gediscussieerd, waarbij de moslim woedend werd en de christen ervan beschuldigde “de profeet Mohammed beledigd” te hebben. De politie arresteerde de man en vond in zijn woning een grote hoeveelheid christelijke religieuze voorwerpen. De rechter gaf de man de maximumstraf van vijf jaar gevangenis, hoewel zelfs het openbaar ministerie een lagere straf had gevraagd.

Bangladesh: Een voormalige islamitische imam, die zich tot het christendom had bekeerd, werd met “bedreigingen en geweld ontvangen”. Leden van zijn voormalige islamitische gemeente “sloegen hem bijna dood”, zodat hij twee maanden lang op de intensive care behandel moest worden: “Dezelfde moslims, die hem volgden en bij wie hij hoog in aanzien stond toen hij nog imam was, willen nu zijn nieuwe status niet accepteren”.

Iran: Een man, die van de islam naar het christendom was overgegaan, werd tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld. “De getrouwde vader van twee kinderen was al in december 2010 in het kader van een landelijke razzia tegen de thuiskerkbeweging gearresteerd en kwam in de beruchte Evin-gevangenis, waar hij meerdere maanden in de isoleercel moest doorbrengen”, wat hem er vermoedelijk toe moest motiveren om goed na te denken en tot de islam terug te keren. Hij wordt ervan beschuldigd “acties tegen de veiligheid van het regime te hebben ondernomen, in contact te hebben gestaan met buitenlandse organisaties en aan religieuze propaganda te hebben gedaan”. “Zoals Iraanse christenen verklaarde, bestond zijn ´misdrijf´ er eigenlijk alleen maar uit, dat hij zijn christelijke geloof heeft uitgeoefend”.

Pakistan: Hier kwam het eveneens tot twee aanklachten wegens “blasfemie”: 1) Een christen werd gearresteerd en wegens “godslastering” aangeklaagd, omdat hij opkwam voor de redding van zijn 8-jarige neefje, die in handen was gevallen van een bende moslimjongens, die hem wilde dwingen zich te bekeren tot de islam. “Masih (de aangeklaagde) had de overval vanuit de verte gezien, rende er luid schreeuwend naartoe, bevrijdde zijn neef uit de omsingeling en ging daarna weer verder met zijn werk als schilder. Korte tijd na het incident belegerde een islamitische meute van ongeveer 55 personen, die aangevoerd werd door de imam van het dorp, het huis van Masih en eiste dat de ´Godslasteraar´ zou worden uitgeleverd.”Zelfs in de gevangenis werd hij door islamitische gevangenen bedreigd en gemolesteerd, maar uiteindelijk kwam hij toch vrij. 2) De moeder van een baby werd illegaal meer dan een maand in de gevangenis gestopt: de 26-jarige christin werd van “belastering” van de profeet Mohammed beschuldigd, de autoriteiten waren echter vergeten een aanklacht binnen de voorgeschreven periode van 14 dagen voor te leggen. De vrouw werd gearresteerd, nadat buren haar ervan beschuldigd hadden “tegen de profeet Mohammed gerichte opmerkingen gemaakt te hebben”.

Filippijnen: Twee predikanten werden door islamitische moordenaars vermoord: 1) Een christelijke predikant, die van de islam tot het christendom was overgegaan, werd voor de ogen van zijn vrouw in zijn woning vermoord. “Mijn man strompelde de slaapkamer binnen en zat onder het bloed”, herinnert ze zich sidderend. “Ik bracht hem onmiddellijk naar het ziekenhuis. Hij had acht schotwonden, maar overleefde de operatie niet”. De Filippijnen zijn weliswaar een overwegend christelijk land, maar in het zuiden proberen islamitische fundamentalisten een islamitische staat op te richten. “Christenen staan bloot aan vervolgingen en worden zelfs met de dood bedreigd… Dit jaar moesten al minstens vier thuiskerken sluiten, nadat hun predikanten en leden door islamitische extremisten waren vermoord”. 2) Een andere predikant werd door twee onbekende gewapende mannen voor de ogen van zijn minderjarige dochter met vijf schoten in zijn hoofd vermoord.

Misbruik, vernedering en onderdrukking van niet-moslims, die als  dhimmi´s of “gedulde” tweederangs burgers behandeld worden

Egypte: Een zogenaamde “verzoeningsbijeenkomst” met leden van een met zwaarden zwaaiende islamitische bende, die vorige maand zonder enige aanleiding een christelijke school verwoest en twee nonnen meerdere uren lang gegijzeld had, bleek “niets anders te zijn dan een gelegaliseerde poging tot chantage”. In ruil voor vrede eisten de bendeleden nu, dat de school zou afzien van een aan haar toebehorend grondstuk, waartoe bovendien het gastenverblijf behoorde, dat de bende daarvoor had aangevallen. “Mensenrechtengroeperingen en Koptische activisten verklaarden, dat zulke verzoeningsbijeenkomsten slechts een voorwendsel zouden zijn om machteloze mensen en organisaties onder druk te zetten en ertoe te brengen af te zien van het weinige bezit dat ze hebben.”De rechtbank, die het Maspero-bloedbad moest onderzoeken, dat 27 dodelijke slachtoffers en 329 gewonden onder de christelijke bevolking had geëist, sloot de zaak nu af met de motivering, “dat de daders niet duidelijk geïdentificeerd kunnen worden”.  Een Koptische advocaat zei hierover: “We wisten vanaf het begin, dat dit onderzoeksproces alleen maar een show was en dat het resultaat van tevoren al vaststond”.

India: Moslims bestormden en verwoestten een huis, waarin een christelijke gebedsontmoeting werd gehouden, waarbij ze de aanwezige christenen in elkaar sloegen, waaronder zelfs een 65-jarige weduwe. De moslims “scholden hen uit voor heidenen en sloegen en schopten op de christenen in […] De christenen vluchtten alle kanten uit, omdat ze bang waren voor hun leven en de kinderen huilden van angst; een moslim, die met een sikkel zwaaide, ging ze achterna, verwenste hen op de meest vreselijke manier en bedreigde hen met de dood… 500 moslims waren op het incident afgekomen en keken geamuseerd toe hoe de extremisten christenen vervolgden en kwelden”.

Iran: Historische christelijke monumenten, waaronder kerken en christelijke begraafplaatsen, worden verwoest of prijsgegeven aan het verval, waarbij islamitische exploitanten doelbewust proberen het christelijke erfgoed van het land te vernietigen: “Het schijnt, dat officiële instanties van de Islamitische Republiek, nadat men zonder succes een einde wilde maken aan de groei van het christendom door druk uit te oefenen op de mensen, hen te bedreigen met gevangenisstraf en aan christelijke bekeerlingen de deelname aan godsdiensten te verbieden, er nu toe overgaan om historische christelijke monumenten te verwoesten om het christelijke erfgoed van Iran volledig uit te roeien”.

Pakistan: Een onderzoek bewijst, dat Pakistaanse schoolboeken “religieus fanatisme bevorderen, oproepen tot discriminatie van minderheden en religieuze conflicten aanwakkeren”. Ook christenen en Hindoes zouden “verplicht zijn om de principes van de islam te leren” – de bestudering van de koran is een verplicht vak –, terwijl hun eigen religies openlijk worden beledigd. Zelfs in vakken als maatschappijleer en taalwetenschap is “ongeveer 20% van de leerstof gewijd aan de islam”, waarbij niet-islamitische leerlingen “bonuspunten” krijgen als ze bij de bestudering van de islam goede prestaties leveren.

Syrië: Bijna de volledige christelijke bevolking – bijna 60.000 mensen – van Homs, de op twee na grootste stad van het land, sloegen op de vlucht als gevolg van de gevechten tussen regeringstroepen en oppositionele eenheden, waarbij het bij de laatste hoofdzakelijk gaat om islamistische strijders. Zogenaamd zouden er slechts 1000 christenen in de stad verblijven. “oppositionele krachten vallen kerken en andere christelijke centra aan. Islamitische buren vallen nu christenen aan. Christenen worden het slachtoffer van ontvoeringen of ze worden op gruwelijke wijze vermoord. Enkele christelijke families, die geen losgeld konden betalen voor de vrijlating van hun familieleden en nu vrezen, dat zij langzaam gemarteld worden, gaan zelfs zo ver, dat zij hun ontvoerders smeken hun familieleden liever ter plekke te doden.”

Tunesië: Nadat de Russische ambassadeur zich had ingezet voor een orthodoxe kerk, die door een islamitische meute werd aangevallen (zie hierboven), werden ook de Russische school achter de kerk en de christelijke begraafplaats van Tunis het doelwit van opzettelijke vernielingen. De muren van de scholen en religieuze fresco´s werden met uitwerpselen besmeurd, op de begraafplaats werden de kruisen vernield. De door de “Arabische Lente” aan het roer gekomen nieuwe regering heeft zodoende haar “volledige onverschilligheid met betrekking tot beschermingsrechten voor de minderheden bewezen.”

Turkije: De Grieks-orthodoxe bevolking, die het bij Turkije behorende eiland Gökçeada (Imbros) in de noordelijke Egeïsche Zee bewoont, mag geen grond op het eiland kopen, terwijl dit voor moslims geen probleem is. “Het kadaster heeft toegestaan, dat op grond van een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad MGK niet-moslims geen grond kunnen kopen, verdere details hierover werden echter niet bekendgemaakt.”

Bron:

http://www.unzensuriert.at/content/008539-Moslemische-Christenverfolgungen-Monatsbericht-April-2012

Bron oorspronkelijk artikel:

http://www.gatestoneinstitute.org/3065/muslim-persecution-of-christians-april-2012

Auteur: Raymond Ibrahim

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Christendom, christenhaat, Christenvervolging, Islam. Bookmark de permalink .

7 reacties op Islamitische christenvervolgingen – maandrapport april 2012

 1. Waar blijft de veroordeling van de Protestantse kerk? Helaas dit past niet in hun straatje ze omarmen de Islam juist. Trouwens de Nederlandse media schrijft er ook niets over. Hoort dat in het kader van politieke correctheid naar de islam toe? En religieuze vrijheid?

  Like

 2. Linsky zegt:

  Het zal nog erger worden.
  Dit is nog maar een voorproefje van wat ons hier ook te achten staat.

  Ik heb weinig op met de bijbel of andere voorspellingen, maar het moet gezegd, dat die erg veel waarschuwingen en voorspellingen beschrijft, die momenteel dus allemaal bewaarheid zijn en snel zullen worden.

  De wereldwijde vervolging van gelovigen, met name christenen.
  Als dat nu niet aan de gang is,…wanneer dan wel?

  Enne, als dat eenmaal op nog grotere schaal gaat gebeuren, hier in ons westerse huis dus, komen de lafaards en echte verraders weer aan bod, zoals in de oorlog!;

  Matteüs 10.36-37;
  36; De vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten!!!

  Like

 3. Linksky je hebt helemaal gelijk. De meeste Joden zijn verdreven uit de Islamitische landen. Nu zijn de christenen aan de beurt. Het is net als bij de Joden de linkse Joodse zelfhaters verraden hun mede Joden, de christenen in het westen verraden de christenen in het oosten.

  Like

 4. Pingback: Islamjihad: veel landen met veel moorden door moslims op christenen; welke dwaas spreekt nog over “dezelfde God” in Bijbel en koran? | tora-yeshua.nl | Tora Yeshua | tora-yeshua.nl

 5. G.Deckzeijl zegt:

  Tussendoortje: geen cent te makken maar toch de grootste HAATbunker van de wereld uit de grond stampen.
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/12174501/__Megamoskee_in_de_steigers__.html
  Die allahschrteeuwers zijn echt nog GEKKER dan Hitler. Die had destijds plannen om van Berlijn Gemania te maken, oftwel gigantomanische irrsinn.

  Like

 6. louis-portugal zegt:

  Zo is dat Hans.
  Dat die lui zich onder elkaar de strotten afsnijden en hun vrouwen behandelen als straatvuil is niet erg verheffend.
  Veel erger vind ik onze Gutmenschen die dat niet willen of kunnen zien en die lui hier facilliteren zonder een idee te hebben waar ze mee bezig zijn.
  Nog erger, kerkelijken waaronder katholieken die het wel weten maar vinden dat de islam ook rechten heeft en de rotsooi maar bagatelliseren..

  Like

 7. Linsky zegt:

  Mededeling voor allen:

  Zojuist is er voor velen een GEN-VIRUS melding gekomen bij mensen met voornamelijk NOD-32 virus-scanners.
  Dat was echter een valse melding door een foute update.
  Dat is inmiddels gerepareerd, en als men even een nieuwe update uitvoert, is het probleem van de valse melding opgelost.
  Er blijkt dus geen gevaar.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s